RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

BIL

MINGGU/ TARIKH

BIDANG / TAJUK MENGGAMBAR

OBJEKTIF

CATATAN

1

Minggu 1 04-08/01/ 2010 Tajuk : Tumbuhtumbuhan ( Cetakan )

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memperkenalkan teknik cetakan dalam menggambar 2. Menyedari wujudnya pelbagai bahan di persekitaran yang boleh digunakan sebagai cetakan.

HSP Tahun 4 m/s : 25 ABM: y Bahan tumbuhtumbuhan y Kertas lukisan Strategi P&P: Pembelajaran Konsruktivisme Murid dalam kumpulan masing-masing mengumpul bahan dan berbincang bagi menentukan gambar yang hendak dihasilkan.

2

Minggu 2 11-15/ 01/ 2010

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Corak Bebas ( Tiupan )

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik tiupan 2. Membuat corak di atas kertas lukisan

HSP Tahun 4 m/s: 27 ABM: y Penyedut minuman y Warna air y Kertas lukisan Stragtegi P&P: TMK: Guru menunjukkan demonstrasi membuat corak dengan tiupan melalui LCD.

. HSP m/s : 42 ABM: y Ranting Kayu y Tin Minuman y Gam Plastik Stragtegi P&P: Nilai: Kerjasama Pembelajaran Akses Kendiri: Guru membawa murid ke taman sekolah bagi mendapatkan ilham dan bahan untuk membina arca. Membentuk labu dengan cara lingkaran y Plastesin dan picitan y Gambar pasu 2. ruang dan imbangan.Minggu 3 3 18-22/01/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Bentuk Bebas ( Arca ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan penggunaan jenis bahan dalam ciptaan. 2. Memupuk sikap bekerjasama 4. Minggu 4 4 25-29/01/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Pasu Bunga ( Tembikar ± Lingkaran dan picitan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : HSP m/s : 66 ABM: 1. Melicin dan menghias sebenar/ pasu labu sebenar 3. 3. Memperkembangkan pemahaman tentang bentuk. Menghargai hasil kerja Strategi P&P: KBKK: y Membuat gambaran mental y Kreatif Pembelajaran Konstruktivisme: Guru memberi contoh gambar pasu. kemudian murid diberikan peluang membentuk pasu mengikut kemahiran sendiri. Memperkembangkan daya kreativiti.

3. Menghasilkan karya secara berkumpulan HSP m/s : 04 ABM: LCD Komputer Riba Strategi P&P: Nilai: Kerjasama KBKK: Membuat Urutan TMK: Guru menggunakan LCD bagi menayangkan caracara yang betul menggunakan teknik stensil melalui video. 6 Minggu 6 08-12/02/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Kertas Pembalut Hadiah ( Capan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan kemahiran memotong dan membuat capan. Menyedari terdapat pelbagai jalinan pada keratan rentas sayursayuran 2. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Mendengar Arahan ABM: Sayur-sayuran seperti: y Kacang bendi y Chili Banggala y Chili Besar y Timun Strategi P&P: Berpusatkan Murid: Guru memberikan arahan dan murid . Meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan karya yang kreatif 3.Minggu 5 5 01-05/02/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Binatang Kesayangan ( Stensilan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan teknik stensilan dalam kegiatan membuat gambar 2. Menghasilkan corak dengan pelbagai susunan.

7 Minggu 7 15-19/02/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Mobail Guntingan (Buah-buahan/ Haiwan) ( Mobail Guntingan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gubahan seni manik yang mudah Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Berusaha Tolong-menolong ABM: Manik Benang/ tali Strategi P&P: KBKK: Menjana Idea Pem. Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk. Meningkatkan kemahiran psikomotor 3. Konstruktivisme: Murid mereka corak .melakukan tugasan mengikut arahan guru. Pengetahuan dalam menyusun manik secara terancang 2. Memperkembangkan daya kreativiti dalam binaan 2. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Kertas Warna Gunting Strategi P&P: 8 Minggu 8 22-26/02/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Rantai / Gelang ( Perhiasan Diri / Ornamen ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran dalam teknik menghasilkan mobail. imbangan dan pergerakan dalam ruang 3.

9 Minggu 9 01-05/03/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Pemandangan ( Catan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan kemahiran tentang olahan warna 2. Memahami warna dan konsep perspektif (saiz objek dekat dan jauh) Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai alam sekitar ABM: Warna Air Bekas Warna Kertas lukisan 10 Minggu 10 08-12/03/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Corak Terancang ( Lukisan/lakaran) Pada akhir pembelajaran murid dapa : 1. Melakar bentuk/lingkaran yang terancang 2. Menghasilkan corak terancang yang mudah Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tekun Fokus ABM: Kertas lukisan Pensil warna Strategi P&P: TPK: Kemahiran Intrapersonal .rantai/ gelang sendiri berdasarkan contoh yang ditunjukkan guru.

Membuat hiasan yang sesuai untuk watak 3. Memupuk nilai kemasan Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai kraf tangan negara ABM: Kertas warna Gunting . Meningkatkan kemahiran merekacipta secara kreatif 2. Mengetahui beberapa nama kelarai 2.11 Minggu 11 15-16/03/ 2010 Minggu 12 22-26/03/ 2010 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 12 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Topeng Muka ( Topeng ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyedari setiap kelarai mempunyai anyaman sendiri 3. Melakonkan watak Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tolong-menolong ABM: Manila Kad Gelang Getah Gam/ Glu Pen Warna Strategi P&P: KBKK: Membuat gambaran mental Mereka cipta 13 Minggu 13 29/03/02/04 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Anyaman Tikar/Kelarai ( Anyaman ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyiapkan satu anyaman yang mudah 4.

Gam Strategi P&P: TKP: Kemahiran Interpersonal Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: 14 Minggu 14 05-09/04/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Kapal Layar ( Gurisan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 15 Minggu 15 12-16/04/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Corak Bebas ( Ikatan dan Celupan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan teknik gurisan dalam menggambar 2. Meningkatkan kreativiti dalam menghasilkan corak 3. Memilih bahan yang sesuai untuk kegiatan ikatan dan celupan 2. Menyesuaikan jenisjenis gurisan dalam menghasilkan ciptaan ABM: Pensil Kertas lukisan Strategi P&P: Pembelajaran akses kendiri. Membuat kerja secara teratur Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tekun ABM: Tali Warna Fabrik Kain putih Strategi P&P: Pembelajaran Konstruktivisme .

Menghargai seni ukiran tradisional 2. Memahami konsep origami 2. Membentuk beberapa bentuk origami yang dikehendaki 3.16 Minggu 16 19-23/04/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Rama-rama ( Origami ) Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat : 1. Mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam ukiran 3. Menyedari kesan retakan / ronyokan dapat menghasilkan gambar yang menarik Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni . Meningkatkan kemahiran melipat dan membentuk Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Teliti ABM: Kertas warna origami Strategi P&P: TMK: Guru menunjukkan cara-cara membuat origami melalui tayangan video. 17 Minggu 17 26-30/04/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Ukiran Flora / Bunga ( Ukiran ) Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menghasilkan seni ukiran tradisional dari sabun Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai flora dan fauna ABM: Pisau ukir Simen putih 18 Minggu 18 03-07/05/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Renyukan Kertas ( Resis ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.

Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 20 Minggu 20 17-21/05/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Tenunan Asas ( Tenunan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui tentang pelbagai kesan olahan bahan dan teknik resis secara kreatif Visual PPK 2002 ABM: Kertas Strategi P&P: KBKK: Mengubungkait Menjana idea 19 Minggu 19 10-14/05/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Bekas Bunga Telur ( Model ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan satu tenunan asas yang mudah .2. Memperkembangkan daya kreativiti membentuk objek 3D 2. Mendapat idea awal mengenai tenunan 2. Dapat menghubungkaitkan kerja membentuk dengan kebudayaan Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghayati kebudayaan Malaysia ABM: Manila kad Reben Strategi P&P: Kajian Masa depan: Murid menghasilkan bekas telur yang lebih canggih untuk digunakan pada masa hadapan. Memupuk sikap bekerjasama dengan cermat 3. Menggunakan berbagai bahan untuk tenunan 3.

2. Murid menghasilkan corak secara bebas mengikut emosi murid pada ketika itu. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP .Nilai: Menghayati kraf tradisional Malaysia ABM: Benang Strategi P&P: Pembelajaran Masteri 21 Minggu 21 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 24-28/05/ 2010 22 & 23 Minggu 22 & 23 31/0513/06/ 2010 CUTI SEMESTER 1 24 Minggu 24 14-18/06/ 2010 MEMBUAT REKAAN DAN CORAK Tajuk: Mencorak dengan menggunakan pelbagai teknik (corak bebas) [tiupan dan ikatan] Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memperkembangkan daya kreativiti dalam binaan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Penyedut minuman Warna Air Kertas 25 Minggu 25 21-25/06/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Membuat mobail dari teknik Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Murid dapat meluahkan emosi melalui corak yang dihasilkan.

Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk. imbangan dan pergerakan dalam ruang. daun.stained 2. 2. kemudian murid diberikan peluang membentuk pasu mengikut kemahiran sendiri. Menghargai hasil kerja. Membentuk labu dengan cara lingakaran dan picitan. Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Bahan semula jadi seperti dahan kayu. 3. Berkerjasama dan penuh keseronokan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Mendengar arahan ABM: y Tanah liat y Gambar pasu sebenar/ pasu sebenar Strategi P&P: KBKK: y Membuat gambaran mental y Kreatif Pembelajaran Konstruktivisme: Guru memberi contoh gambar pasu. . Melicin dan menghias labu. 3. 26 Minggu 26 28/0602/07/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Membuat labu secara lingkaran dan picitan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. lidi dan sebagainya.

menebuk. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tekun Teliti Fokus ABM: Pensil 2B Gambar buah-buahan 28 Minggu 28 12-16/07/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk: Membuat corak secara stained glass (flora dan fauna) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 3. . (Buah Tempatan) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menekap dan melukis gambar. Meningkatkan kemahiran dalam pembahagian ruang. Memupuk sikap kerjasama. menggunting dan menampal. 3. Mempelbagaikan penggunaan jenis bahan dalam ciptaan 3. memotong. 2. Memperkembangkan daya kreativiti 2. Menyedari teknik stained glass dapat digunakan untuk kerja-kerja hiasan. 2. Meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan karya kreatif.27 Minggu 27 05-09/07/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Membuat gambar dengan teknik gosokan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tolong-menolong ABM: Gunting Penebuk Gam Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama 29 Minggu 29 19-23/ 07/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Arca dari bahan kutipan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan teknik gosokan dalam kegiatan menggambar. Menghasilkan karya secara berkumpulan.

2. Dapat mengenal garis halus dan kasar. Menghaslikan lukisan daripada pelbagai jenis garisan. 3. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran psikomotor 3. 2. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Arang Kertas Lukisan 32 Minggu 32 09-13/08/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk: Membuat corak dengan mengubah arah Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Pengetahuan dalam menyusun manik secara terancang. Menghubungkaitkan corak dengan benda Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 .Tekun ABM: 30 Minggu 30 26-30/07/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Seni manik untuk hiasan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan gubahan seni manic Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Manik Tali/ benang 31 Minggu 31 02-06/08/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Melukis gambar menggunakan arang. 2. Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan tekapan. Menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik garisan halus dan kasar.

Mempertingkatkan kemahiran mencantum dan menyusun. Mengetahui beberapa nama kelarai 2. . 3. 3. 4. Mempertingkatkan kesedaran hubungan antara bentuk dan imbangan. Menggunakan bentuk geometri bagi menghasilkan corak. Meningkatkan kawalan psikomotor. Menyedari setiap kelarai mempunyai anyaman sendiri. 34 Minggu 34 23-27/08/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Memperkenalkan beberapa jenis kelarai Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.acuan tekapan (corak geometri) dipersekitaran. 3. Memperkembangkan daya kreativiti dalam membentuk 3D 2. Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Pembaris geometri Kertas Pensil 2B Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama KBKK: Menjana idea Mereka cipta Kreatif Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Kelarai 33 Minggu 33 16-20/08/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Membuat binaan terendak lampu Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memupuk nilai kemasan.

Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Pensil warna Pensil 2B Kertas Lukisan 26 Minggu 36 04-12/09/ 2010 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 37 Minggu 37 13-17/09/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk: Membuat reka corak secara capan menggunakan buahbuahan(kertas pembalut hadiah) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Murid menggunakan teknik melukis yang sesuai seperti garisan. ton dan sebagainya bagi menghasilkan lukisan. Murid melukis gambar dimasa hadapan menggunakan imaginasi sendiri. 3. 2. Menghasilkan corak dengan pelbagai susunan. Menyedari terdapat pelbagai jalinan pada keratin rentas sayursayuran. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memperkembangkan daya kreativiti murid . Menghasilkan kemahiran memotong dan membuat capan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menurut perintah ABM: Buah-buahan: Limau Epal Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP 38 Minggu 28 20-24/09/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 2.35 Minggu 35 30/0803/09/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Melukis suasana dimasa hadapan.

Menghargai keindahan kampung masing-masing. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Warna air Kertas Lukisan 41 Minggu 41 11-15/10/ MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Pada akhir pembelajaran murid dapat : Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni . Menghasilkan seni ukiran tradisional dari sabun. 2. Menghargai seni ukiran tradisional 2.Membuat mobail dari dawai yang dibentuk. Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk dan imbangan pergerakan. 3. Mengaplikasikan cat air untuk menggambarkan suasna kampung. Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Dawai 39 Minggu 39 27/0901/10/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Mengenal seni ukiran timbul yang mudah Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Sabun 40 Minggu 40 04-08/10/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Membuat gambar menggunakan teknik catan cat air. Mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam ukiran. 2. (Kampung Saya) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.

Dapat menghubungkaitkan kerja membentuk dengan kebudayaan. 3.2010 Tajuk: Memperkenalkan cara mencipta motif berdasarkan sumber alam (hidupan air) 1. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Telur Kotak Riben 43 Minggu 43 25-29/10/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Membuat gambar dengan cetakan jari (Flora dan Fauna) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menunjukkan daya kreativiti dalam penghasilan gubahan. Menimbulkan keseronokan berkarya. Menghasilkan corak melalui olahan motif. 3. Memilih olahan motif yang sesuai dan disusun untuk diwarnakan. HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai alam sekitar ABM: Pensil warna Kertas luksian 42 Minggu 42 18-22/10/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Membuat binaan model bekas bunga telur Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 2. Memupuk sikap berkerjasama dengan cermat. Memperkembangkan daya kreativiti membentuk objek 3D 2. Menyusun olahan motif pada kertas lukisan dan mewarna dengan pensil warna. Mempertingkatkan kemahiran kawalan otot dan jari dalam menghasilkan gubahan. 2. 3. Rujukan: HSP Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Nilai: Menghargai alam semula jadi ABM: Warna Poster Bekas warna Berus Warna .

45 & 46 Minggu 44. 45 & 46 01-19/11/ 2010 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 47 Minggu 47 CUTI AKHIR TAHUN 20/11/2010 02/01/2011 .44.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful