RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

BIL

MINGGU/ TARIKH

BIDANG / TAJUK MENGGAMBAR

OBJEKTIF

CATATAN

1

Minggu 1 04-08/01/ 2010 Tajuk : Tumbuhtumbuhan ( Cetakan )

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memperkenalkan teknik cetakan dalam menggambar 2. Menyedari wujudnya pelbagai bahan di persekitaran yang boleh digunakan sebagai cetakan.

HSP Tahun 4 m/s : 25 ABM: y Bahan tumbuhtumbuhan y Kertas lukisan Strategi P&P: Pembelajaran Konsruktivisme Murid dalam kumpulan masing-masing mengumpul bahan dan berbincang bagi menentukan gambar yang hendak dihasilkan.

2

Minggu 2 11-15/ 01/ 2010

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Corak Bebas ( Tiupan )

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik tiupan 2. Membuat corak di atas kertas lukisan

HSP Tahun 4 m/s: 27 ABM: y Penyedut minuman y Warna air y Kertas lukisan Stragtegi P&P: TMK: Guru menunjukkan demonstrasi membuat corak dengan tiupan melalui LCD.

Mempelbagaikan penggunaan jenis bahan dalam ciptaan. Membentuk labu dengan cara lingkaran y Plastesin dan picitan y Gambar pasu 2. 2. Minggu 4 4 25-29/01/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Pasu Bunga ( Tembikar ± Lingkaran dan picitan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : HSP m/s : 66 ABM: 1. kemudian murid diberikan peluang membentuk pasu mengikut kemahiran sendiri. Memperkembangkan daya kreativiti. Memperkembangkan pemahaman tentang bentuk. . ruang dan imbangan. Menghargai hasil kerja Strategi P&P: KBKK: y Membuat gambaran mental y Kreatif Pembelajaran Konstruktivisme: Guru memberi contoh gambar pasu. HSP m/s : 42 ABM: y Ranting Kayu y Tin Minuman y Gam Plastik Stragtegi P&P: Nilai: Kerjasama Pembelajaran Akses Kendiri: Guru membawa murid ke taman sekolah bagi mendapatkan ilham dan bahan untuk membina arca.Minggu 3 3 18-22/01/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Bentuk Bebas ( Arca ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 3. Memupuk sikap bekerjasama 4. Melicin dan menghias sebenar/ pasu labu sebenar 3.

Menyedari terdapat pelbagai jalinan pada keratan rentas sayursayuran 2. Menghasilkan kemahiran memotong dan membuat capan. 6 Minggu 6 08-12/02/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Kertas Pembalut Hadiah ( Capan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.Minggu 5 5 01-05/02/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Binatang Kesayangan ( Stensilan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan teknik stensilan dalam kegiatan membuat gambar 2. 3. Meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan karya yang kreatif 3. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Mendengar Arahan ABM: Sayur-sayuran seperti: y Kacang bendi y Chili Banggala y Chili Besar y Timun Strategi P&P: Berpusatkan Murid: Guru memberikan arahan dan murid . Menghasilkan corak dengan pelbagai susunan. Menghasilkan karya secara berkumpulan HSP m/s : 04 ABM: LCD Komputer Riba Strategi P&P: Nilai: Kerjasama KBKK: Membuat Urutan TMK: Guru menggunakan LCD bagi menayangkan caracara yang betul menggunakan teknik stensil melalui video.

Menghasilkan gubahan seni manik yang mudah Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Berusaha Tolong-menolong ABM: Manik Benang/ tali Strategi P&P: KBKK: Menjana Idea Pem. Konstruktivisme: Murid mereka corak . imbangan dan pergerakan dalam ruang 3. Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk. Memperkembangkan daya kreativiti dalam binaan 2.melakukan tugasan mengikut arahan guru. 7 Minggu 7 15-19/02/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Mobail Guntingan (Buah-buahan/ Haiwan) ( Mobail Guntingan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Pengetahuan dalam menyusun manik secara terancang 2. Meningkatkan kemahiran dalam teknik menghasilkan mobail. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Kertas Warna Gunting Strategi P&P: 8 Minggu 8 22-26/02/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Rantai / Gelang ( Perhiasan Diri / Ornamen ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kemahiran psikomotor 3.

Melakar bentuk/lingkaran yang terancang 2.rantai/ gelang sendiri berdasarkan contoh yang ditunjukkan guru. Memahami warna dan konsep perspektif (saiz objek dekat dan jauh) Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai alam sekitar ABM: Warna Air Bekas Warna Kertas lukisan 10 Minggu 10 08-12/03/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Corak Terancang ( Lukisan/lakaran) Pada akhir pembelajaran murid dapa : 1. Mempertingkatkan kemahiran tentang olahan warna 2. Menghasilkan corak terancang yang mudah Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tekun Fokus ABM: Kertas lukisan Pensil warna Strategi P&P: TPK: Kemahiran Intrapersonal . 9 Minggu 9 01-05/03/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Pemandangan ( Catan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.

Menyiapkan satu anyaman yang mudah 4. Memupuk nilai kemasan Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai kraf tangan negara ABM: Kertas warna Gunting .11 Minggu 11 15-16/03/ 2010 Minggu 12 22-26/03/ 2010 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 12 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Topeng Muka ( Topeng ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui beberapa nama kelarai 2. Meningkatkan kemahiran merekacipta secara kreatif 2. Menyedari setiap kelarai mempunyai anyaman sendiri 3. Membuat hiasan yang sesuai untuk watak 3. Melakonkan watak Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tolong-menolong ABM: Manila Kad Gelang Getah Gam/ Glu Pen Warna Strategi P&P: KBKK: Membuat gambaran mental Mereka cipta 13 Minggu 13 29/03/02/04 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Anyaman Tikar/Kelarai ( Anyaman ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.

Gam Strategi P&P: TKP: Kemahiran Interpersonal Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: 14 Minggu 14 05-09/04/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Kapal Layar ( Gurisan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempertingkatkan teknik gurisan dalam menggambar 2. Memilih bahan yang sesuai untuk kegiatan ikatan dan celupan 2. 15 Minggu 15 12-16/04/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk : Corak Bebas ( Ikatan dan Celupan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat kerja secara teratur Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tekun ABM: Tali Warna Fabrik Kain putih Strategi P&P: Pembelajaran Konstruktivisme . Menyesuaikan jenisjenis gurisan dalam menghasilkan ciptaan ABM: Pensil Kertas lukisan Strategi P&P: Pembelajaran akses kendiri. Meningkatkan kreativiti dalam menghasilkan corak 3.

Menyedari kesan retakan / ronyokan dapat menghasilkan gambar yang menarik Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni . Memahami konsep origami 2. Meningkatkan kemahiran melipat dan membentuk Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Teliti ABM: Kertas warna origami Strategi P&P: TMK: Guru menunjukkan cara-cara membuat origami melalui tayangan video.16 Minggu 16 19-23/04/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Rama-rama ( Origami ) Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menghasilkan seni ukiran tradisional dari sabun Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai flora dan fauna ABM: Pisau ukir Simen putih 18 Minggu 18 03-07/05/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk : Renyukan Kertas ( Resis ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam ukiran 3. 17 Minggu 17 26-30/04/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Ukiran Flora / Bunga ( Ukiran ) Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menghargai seni ukiran tradisional 2. Membentuk beberapa bentuk origami yang dikehendaki 3.

Menggunakan berbagai bahan untuk tenunan 3. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 20 Minggu 20 17-21/05/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk : Tenunan Asas ( Tenunan ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui tentang pelbagai kesan olahan bahan dan teknik resis secara kreatif Visual PPK 2002 ABM: Kertas Strategi P&P: KBKK: Mengubungkait Menjana idea 19 Minggu 19 10-14/05/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk : Bekas Bunga Telur ( Model ) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memupuk sikap bekerjasama dengan cermat 3.2. Mendapat idea awal mengenai tenunan 2. Memperkembangkan daya kreativiti membentuk objek 3D 2. Menghasilkan satu tenunan asas yang mudah . Dapat menghubungkaitkan kerja membentuk dengan kebudayaan Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghayati kebudayaan Malaysia ABM: Manila kad Reben Strategi P&P: Kajian Masa depan: Murid menghasilkan bekas telur yang lebih canggih untuk digunakan pada masa hadapan.

Nilai: Menghayati kraf tradisional Malaysia ABM: Benang Strategi P&P: Pembelajaran Masteri 21 Minggu 21 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 24-28/05/ 2010 22 & 23 Minggu 22 & 23 31/0513/06/ 2010 CUTI SEMESTER 1 24 Minggu 24 14-18/06/ 2010 MEMBUAT REKAAN DAN CORAK Tajuk: Mencorak dengan menggunakan pelbagai teknik (corak bebas) [tiupan dan ikatan] Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Murid menghasilkan corak secara bebas mengikut emosi murid pada ketika itu. Murid dapat meluahkan emosi melalui corak yang dihasilkan. Memperkembangkan daya kreativiti dalam binaan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP . 2. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Penyedut minuman Warna Air Kertas 25 Minggu 25 21-25/06/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Membuat mobail dari teknik Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.

stained 2. 3. 26 Minggu 26 28/0602/07/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Membuat labu secara lingkaran dan picitan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. daun. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Mendengar arahan ABM: y Tanah liat y Gambar pasu sebenar/ pasu sebenar Strategi P&P: KBKK: y Membuat gambaran mental y Kreatif Pembelajaran Konstruktivisme: Guru memberi contoh gambar pasu. Membentuk labu dengan cara lingakaran dan picitan. . Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk. Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Bahan semula jadi seperti dahan kayu. Berkerjasama dan penuh keseronokan. kemudian murid diberikan peluang membentuk pasu mengikut kemahiran sendiri. imbangan dan pergerakan dalam ruang. 3. lidi dan sebagainya. 2. Menghargai hasil kerja. Melicin dan menghias labu.

memotong.27 Minggu 27 05-09/07/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Membuat gambar dengan teknik gosokan. menebuk. Menekap dan melukis gambar. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tekun Teliti Fokus ABM: Pensil 2B Gambar buah-buahan 28 Minggu 28 12-16/07/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk: Membuat corak secara stained glass (flora dan fauna) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memupuk sikap kerjasama. Memperkembangkan daya kreativiti 2. 2. (Buah Tempatan) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyedari teknik stained glass dapat digunakan untuk kerja-kerja hiasan. 2. Meningkatkan kemahiran dalam pembahagian ruang. menggunting dan menampal. Meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan karya kreatif. Menghasilkan karya secara berkumpulan. 3. . Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Tolong-menolong ABM: Gunting Penebuk Gam Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama 29 Minggu 29 19-23/ 07/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Arca dari bahan kutipan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mempelbagaikan penggunaan jenis bahan dalam ciptaan 3. 3. Menggunakan teknik gosokan dalam kegiatan menggambar.

2.Tekun ABM: 30 Minggu 30 26-30/07/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Seni manik untuk hiasan Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Dapat mengenal garis halus dan kasar. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Arang Kertas Lukisan 32 Minggu 32 09-13/08/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk: Membuat corak dengan mengubah arah Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 2. Menghasilkan gubahan seni manic Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Manik Tali/ benang 31 Minggu 31 02-06/08/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Melukis gambar menggunakan arang. Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan tekapan. Meningkatkan kemahiran psikomotor 3. Pengetahuan dalam menyusun manik secara terancang. 2. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 3. Menghaslikan lukisan daripada pelbagai jenis garisan. Menghubungkaitkan corak dengan benda Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 . Menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik garisan halus dan kasar.

Mengetahui beberapa nama kelarai 2. Memupuk nilai kemasan. . 4. 34 Minggu 34 23-27/08/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Memperkenalkan beberapa jenis kelarai Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan bentuk geometri bagi menghasilkan corak. Memperkembangkan daya kreativiti dalam membentuk 3D 2. 3. Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Pembaris geometri Kertas Pensil 2B Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama KBKK: Menjana idea Mereka cipta Kreatif Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Kelarai 33 Minggu 33 16-20/08/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Membuat binaan terendak lampu Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Meningkatkan kawalan psikomotor.acuan tekapan (corak geometri) dipersekitaran. Mempertingkatkan kemahiran mencantum dan menyusun. Mempertingkatkan kesedaran hubungan antara bentuk dan imbangan. 3. 3. Menyedari setiap kelarai mempunyai anyaman sendiri.

ton dan sebagainya bagi menghasilkan lukisan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menurut perintah ABM: Buah-buahan: Limau Epal Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP 38 Minggu 28 20-24/09/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Pensil warna Pensil 2B Kertas Lukisan 26 Minggu 36 04-12/09/ 2010 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 37 Minggu 37 13-17/09/ 2010 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tajuk: Membuat reka corak secara capan menggunakan buahbuahan(kertas pembalut hadiah) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyedari terdapat pelbagai jalinan pada keratin rentas sayursayuran. 2. Murid melukis gambar dimasa hadapan menggunakan imaginasi sendiri. Menghasilkan kemahiran memotong dan membuat capan. 3. 2. Menghasilkan corak dengan pelbagai susunan. Murid menggunakan teknik melukis yang sesuai seperti garisan. Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memperkembangkan daya kreativiti murid .35 Minggu 35 30/0803/09/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Melukis suasana dimasa hadapan.

Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Warna air Kertas Lukisan 41 Minggu 41 11-15/10/ MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Pada akhir pembelajaran murid dapat : Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni . Meningkatkan kesedaran hubungan antara bentuk dan imbangan pergerakan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Sabun 40 Minggu 40 04-08/10/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Membuat gambar menggunakan teknik catan cat air. Menghasilkan seni ukiran tradisional dari sabun.Membuat mobail dari dawai yang dibentuk. 3. 2. 2. Menghargai keindahan kampung masing-masing. Mengaplikasikan cat air untuk menggambarkan suasna kampung. Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Fokus ABM: Dawai 39 Minggu 39 27/0901/10/ 2010 MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tajuk: Mengenal seni ukiran timbul yang mudah Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam ukiran. Menghargai seni ukiran tradisional 2. (Kampung Saya) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1.

Memilih olahan motif yang sesuai dan disusun untuk diwarnakan. Dapat menghubungkaitkan kerja membentuk dengan kebudayaan.2010 Tajuk: Memperkenalkan cara mencipta motif berdasarkan sumber alam (hidupan air) 1. HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Menghargai alam sekitar ABM: Pensil warna Kertas luksian 42 Minggu 42 18-22/10/ 2010 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tajuk: Membuat binaan model bekas bunga telur Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyusun olahan motif pada kertas lukisan dan mewarna dengan pensil warna. 2. 3. Memperkembangkan daya kreativiti membentuk objek 3D 2. Rujukan: HSP Buku Sumber Pendidikan Seni KBSR Nilai: Menghargai alam semula jadi ABM: Warna Poster Bekas warna Berus Warna . 2. Menghasilkan corak melalui olahan motif. 3. Memupuk sikap berkerjasama dengan cermat. Menunjukkan daya kreativiti dalam penghasilan gubahan. Mempertingkatkan kemahiran kawalan otot dan jari dalam menghasilkan gubahan. Rujukan: Buku Sumber Pendidikan Seni HSP Modul Pendidikan Seni Visual PPK 2002 Nilai: Kerjasama Tekun ABM: Telur Kotak Riben 43 Minggu 43 25-29/10/ 2010 MENGGAMBAR Tajuk: Membuat gambar dengan cetakan jari (Flora dan Fauna) Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 3. Menimbulkan keseronokan berkarya.

44. 45 & 46 Minggu 44. 45 & 46 01-19/11/ 2010 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 47 Minggu 47 CUTI AKHIR TAHUN 20/11/2010 02/01/2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful