Anda di halaman 1dari 5

KONSEP PENGURUSAN,

PENTADBIRAN DAN
PENGELOLAAN
"Masalah yang timbul itu adalah
Pengurusan sebagai proses dari pihak pengurusan... ".
pengarahan, penyelarasan, dan Pernyataan seperti ini
pengaruh ke atas operasi dimaksudkan kepada mereka
organisasi untuk mencapai yang menduduki tingkat atas di
matlamat yang dikehendaki dan dalam organisasi
prestasi sepenuhnya

Pengurusan sebagai
proses perancangan,
PENGURUSAN
penyusunan,
pengarahan, dan Pengurus
pengawalan usaha dimaksudkan kepada
ahli-ahli organisasi mereka yang
dan menggunakan bertanggungjawab
semua sumber terhadap pekerjaan
organisasi untuk orang lain pada
mencapai matlamat semua peringkat.
organisasi
http://members.tripod.com/steadfas
t_uiam/Asas%20Pengurusan.htm
penyelaras dan
pengarah di dalam
organisasi yang
mengawasi aliran kerja
serta menyatupadukan
semua unsur
organisasi
mewujudkan
bertanggungjawab
matlamat,
menggunakan
perancangan,
segala sumber
dasar, dan
dengan efisien
mengimple-
untuk mencapai
mentasikan
matlamat yang
strategi TUGAS telah ditetapkan
PENGURUS

mengimbangkan tidak boleh lari


matlamat dan daripada
menetapkan prioriti bertanggungjawab ke
seperti menjalankan atas kegagalan dan
kerja yang penting kejayaan orang di
dahulu atau dengan bawah jagaannya
serta-merta
Satu proses atau keadaan
yang melibatkan dua atau
lebih individu menggembleng
tenaga untuk mencapai
matlamat yang diperlukan

PENTADBIRAN
Diperlukan
untuk
menubuhkan
Membimbing sesuatu
tingkah laku individu organisasi
untuk mencapai
tujuan yang
ditetapkan
Wee Eng Hoe (1994) Organisasi dan
Pentadbiran Sukan dan Pendidikan
Jasmani, Fajar Bakti
Meliputi pengagihan dan pengumpulan kerja
yang patut dilakukan oleh individu tertentu dan
menjelaskan jenis perhubungan antara individu Mengelak berlakunya
yang menjalankan tugas kekalutan di dalam
organisasi

PENGELOLAAN

Merujuk kepada usaha-usaha


dalam pengurusan yang
berperanan menetapkan jenis tugas Open University,(2008). HBPE3403,
dan mengenalpasti sumber Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan
Jasmani dan Sukan. Kuala Lumpur.