Anda di halaman 1dari 472

Penggal I

4 - 8 Januari 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 4 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : Penerangan tentang format mata pelajaran Pendidikan Moral secara
keseluruhan berdasarkan format SPM, kertas PM 1225/1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Memahami akan format yang diterangkan dengan menyalin sebagai panduan
- Bersoaljawab terhadap penarangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar :
Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

1
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


- Melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan
- Bersoaljawab terhadap isi petikan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan Uji Diri

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Buku Nota


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


- Melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan
- Bersoaljawab terhadap isi petikan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan Uji Diri

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Buku Nota


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

2
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1035 / W6

Bidang :
Nilai : Penerangan tentang format mata pelajaran Pendidikan Moral secara
keseluruhan berdasarkan format SPM, kertas PM 1225/1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Memahami akan format yang diterangkan dengan menyalin sebagai panduan
- Bersoaljawab terhadap penarangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar :
Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235

Learning Area : 1.1 Significant Figures


Learning Outcomes : 1.1.1, 1.1.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Round off positive numbers to a given number of significant
figures
Topic : 1. Standard Form

Activities : - Explain about learning outcomes, 1.1.1 and 1.1.2


- Discuss
- Students do exercise 1.2A
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

3
Hari : SELASA/ TUESDAY
Tarikh : 5 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : 4T2
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 / W2

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerangkan sekurang-kurangnya 2 ciri-ciri wawasan diri
- Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 kepentingan wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang :
Nilai : Penerangan tentang format mata pelajaran Pendidikan Moral secara
keseluruhan berdasarkan format SPM, kertas PM 1225/1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Memahami akan format yang diterangkan dengan menyalin sebagai panduan
- Bersoaljawab terhadap penarangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar :
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

4
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Bidang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya.

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan kesyukuran terhadap pemberian Tuhan yang mengurniakan sumber alam kepada
manusia
- Membuat sekurang-kurangnya 2 ramalan kesan ketidakprihatinan manusia terhadap alam.
- Bersoaljawab terhadap penerangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : 4C
Masa/ Waktu : 1115 - 1155 / W8

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerangkan sekurang-kurangnya 2 ciri-ciri wawasan diri
- Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 kepentingan wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

5
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235

Learning Area : 1.1 Significant Figures


Learning Outcomes : 1.1.1, 1.1.2 - Continue
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Round off positive numbers to a given number of significant
figures
Topic : 1. Standard Form

Activities : - Explain about learning outcomes, 1.1.1 and 1.1.2


- Discuss
- Students do exercise 1.1A/B
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

6
Hari : RABU/ WEDNESDAY
Tarikh : 6 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : 4T2
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W3

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerangkan sekurang-kurangnya 2 ciri-ciri wawasan diri
- Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 kepentingan wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


- Menyakini bahawa setiap pelakuan manusia akan mendapat pembalasan daripada Tuhan
- Bersoaljawab terhadap isi petikan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Buku Nota


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

7
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Bidang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya.

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan kesyukuran terhadap pemberian Tuhan yang mengurniakan sumber alam kepada
manusia
- Membuat sekurang-kurangnya 2 ramalan kesan ketidakprihatinan manusia terhadap alam.
- Bersoaljawab terhadap penerangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1155/W8

Learning Area : 1.1 Significant Figures


Learning Outcomes : 1.1.1, 1.1.2 - Continue
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Perform operations of addition, subtraction, multiplication and division,
involving a few numbers and state the answer in specific significant figures
Topic : 1. Standard Form

Activities : - Explain and revise about learning outcomes, 1.1.1 and 1.1.2
- Discuss
- Students do exercise 1.1B
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

8
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 / W8

Bidang : 1. Bidang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya.

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan kesyukuran terhadap pemberian Tuhan yang mengurniakan sumber alam kepada
manusia
- Membuat sekurang-kurangnya 2 ramalan kesan ketidakprihatinan manusia terhadap alam.
- Bersoaljawab terhadap penerangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY

9
Tarikh : 7 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Bidang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya.

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan kesyukuran terhadap pemberian Tuhan yang mengurniakan sumber alam kepada
manusia
- Membuat sekurang-kurangnya 2 ramalan kesan ketidakprihatinan manusia terhadap alam.
- Bersoaljawab terhadap penerangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan : Sambungan terhadap mata pelajaran yang lepas...

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 1.2 Standard Form


Learning Outcomes : 1.2.1, 1.2.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. State positive numbers in standard form when the numbers are:
(i) greather than or equal to 10 and (ii) less than 1
2. Convert numbers in standard form to single numbers.
Topic : 1. Standard Form

Activities : - Explain and revise about learning outcomes, 1.2.1 and 1.2.2
- Discuss
- Students do exercise 1.2A
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

10
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


- Melakukan perbuatan baik dengan menghindari diri daripada melakukan kejahatan.
- Bersoaljawab terhadap isi petikan/ persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Buku Nota


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


- Menyakini bahawa setiap pelakuan manusia akan mendapat pembalasan daripada Tuhan
- Bersoaljawab terhadap isi petikan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Buku Nota


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


11
Tarikh : 8 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : 4C
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerangkan sekurang-kurangnya 2 ciri-ciri wawasan diri
- Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 kepentingan wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 1. Bidang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya.

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan kesyukuran terhadap pemberian Tuhan yang mengurniakan sumber alam kepada
manusia
- Membuat sekurang-kurangnya 2 ramalan kesan ketidakprihatinan manusia terhadap alam.
- Bersoaljawab terhadap penerangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1

12
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :


- Melakukan perbuatan baik dengan menghindari diri daripada melakukan kejahatan.
- Bersoaljawab terhadap isi petikan/ persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Buku Nota


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 1.2 Standard Form


Learning Outcomes : 1.2.2, 1.2.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Convert numbers in standard form to single numbers.
2. Perform operations of addition, subtraction, multiplication and
division. Involving any two numbers and state the answers in standard
form.
Topic : 1. Standard Form

Activities : - Explain and revise about learning outcomes, 1.2.2 and 1.2.3
- Discuss
- Students do exercise 1.2A
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

13
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Bidang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.1 Nilai Kepercayaan Kepada Tuhan
Kandungan Akademik : Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya.

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan kesyukuran terhadap pemberian Tuhan yang mengurniakan sumber alam kepada
manusia
- Membuat sekurang-kurangnya 2 ramalan kesan ketidakprihatinan manusia terhadap alam.
- Bersoaljawab terhadap penerangan yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

14
Penggal I
11 - 16 Januari 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 11 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyedari kepentingan amanah dalam pentadbiran kerajaan dan kehidupan pelajar.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2
15
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Insan yang amanah dipandang mulia

Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-


- Menyedari dua kepentingan bersikap amanah dalam menjalankan tugas
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Insan yang amanah dipandang mulia

Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-


- Menyedari dua kepentingan bersikap amanah dalam menjalankan tugas
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1035 / W6
16
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyedari kepentingan amanah dalam pentadbiran kerajaan dan kehidupan pelajar.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235

Learning Area : 1. Standard Form


Learning Outcomes : 1.2.1, 1.2.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the concept of standard form
Topic : 1.2 Standard Form

Activities : - Revise exercise 1.1C


- Discuss about learning outcomes, 1.2.1 and 1.2.2
- Students do exercise 1.2A
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

Note : MESYUARAT JURULATIH OLAHRAGA


P & P akan disambung di hari berikutnya.

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 12 januari 2010
17
Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Kelas : 4T2
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 / W2

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 ciri dan kepentingan wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyedari kepentingan amanah dalam pentadbiran kerajaan dan kehidupan pelajar.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Bidang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


18
Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyedari kepentingan amanah dalam semua urusan seharian dan kehidupan seharian.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : 4C
Masa/ Waktu : 1115 - 1155 / W8

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 ciri dan kepentingan wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235

Learning Area : 1. Standard Form

19
Learning Outcomes : 1.2.3, 1.2.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the concept of standard form to solve the
problem
Topic : 1.2

Activities : - Revise exercise 1.2B


- Discuss about learning outcomes, 1.2.3 and 1.2.4
- Students do exercise 1.2C
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 13 januari 2010

20
Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Kelas : 4T2
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W3

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan usaha yng gigih untuk mencapai wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Maruah Dijaga Diri Dipelihara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjaga dan mempertahankan maruah diri
- Menyedari dan menyatakan kepentingan menjaga maruah diri

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Buku nota


Kemahiran KBKK : Mentaksir
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

21
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyedari kepentingan amanah dalam semua urusan seharian dan kehidupan seharian.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1155/W8

Learning Area : 1. Standard Form


Learning Outcomes : 1.2.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the concept of standard form to solve the
problem
Topic : 1.2
Activities : - Revise exercise 1.2C
- Discuss about learning outcomes, 1.2.4
- Students write - in a nutshell
Moral Value : Thinking rationally
CCTS : Identifying relations
Material Needs : Text Book
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 / W8

22
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyedari kepentingan amanah dalam semua urusan seharian dan kehidupan seharian.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Nota : MESYUARAT PANITIA MATHEMATICS


P & P akan disambung di hari berikutnya.

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 14 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


23
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 2. Quadratic Expressions and Equations


Learning Outcomes : 2.1.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the concept of quadratic expressions
Topic : 2.1

Activities : - Explain the meaning of quadratic expressions


- Discuss about learning outcomes, 2.1.1
- Students do exercise 2.1A
Moral Value : Be Patients
CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Maruah Dijaga Diri Dipelihara
24
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari bahawa setiap agama menunutut umatnya menjaga maruah diri
- Mengamalkan ajaran agama sebagai benteng untuk mempertahankan maruah diri

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Maruah Dijaga Diri Dipelihara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjaga dan mempertahankan maruah diri
- Menyedari dan menyatakan kepentingan menjaga maruah diri

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mentaksir
Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 15 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Kelas : 4C
25
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Tema : 1. Pencapaian Kendiri


Tajuk/ Topik : Unit 1
Subtopik : Petikan BT
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan usaha yng gigih untuk mencapai wawasan diri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis berdasarkan apa
yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Memberi penerangan sambil bersoaljawab secara lisan
- Perbincangan
KBKK : Menjana idea dan menilai
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Maruah Dijaga Diri Dipelihara

26
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari bahawa setiap agama menunutut umatnya menjaga maruah diri
- Mengamalkan ajaran agama sebagai benteng untuk mempertahankan maruah diri

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 2. Quadratic Expressions and Equations


Learning Outcomes : 2.1.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the concept of quadratic expressions
Topic : 2.1

Activities : - Revise and discuss exercise 2.1A


- Discuss about learning outcomes, 2.1.1 and 2.1.2
- Students do exercise 2.1B
Moral Value : Systematic
CCTS : Finding all possible solutions, identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.2 Amanah
Kandungan Akademik : Sikap amanah sebagai pegangan hidup

27
Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:
- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Hari : SABTU/ SATURDAY


Tarikh : 16 januari 2010

SEKOLAH GANTI – 18 FEBRUARI 2010


- TAKLIMAT KPI DAN MyGfl

28
Penggal I
18 - 22 Januari 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 18 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Membuat keputusan yang menjurus kepada keupayaan memulia dan menjaga maruah diri
dalam kehidupan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, menilai

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Maruah Dijaga Diri Dipelihara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

29
- Menyedari bahawa setiap agama menunutut umatnya menjaga maruah diri
- Mengamalkan ajaran agama sebagai benteng untuk mempertahankan maruah diri
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, Menganalisis

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Maruah Dijaga Diri Dipelihara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyedari bahawa setiap agama menunutut umatnya menjaga maruah diri
- Mengamalkan ajaran agama sebagai benteng untuk mempertahankan maruah diri
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, Menganalisis

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


30
- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Membuat keputusan yang menjurus kepada keupayaan memulia dan menjaga maruah diri
dalam kehidupan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, menilai

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Membuat keputusan yang menjurus kepada keupayaan memulia dan menjaga maruah diri
dalam kehidupan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, menilai

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 1. Standard Form


Learning Outcomes : 2.2.1, 2.2.2
31
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Factorise quadratic expressions of the form (i) ax² + bx + c,
b = 0 or c = 0 and (ii) px² + q, p = 0 or q = 0
Topic : 2.2 Factorisation of Quadratic Expressions

Activities : - Revise exercise 2.1B


- Discuss about learning outcomes, 2.2.1 and 2.2.2
- Students do exercise 2.2A
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

Note :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 19 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

32
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Menyedari keperluan masyarakat memainkan peranan penting dalam mengikhtiraf remaja yang
mempunyai harga diri.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Membuat keputusan yang menjurus kepada keupayaan memulia dan menjaga maruah diri
dalam kehidupan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari


- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, menilai
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

33
- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Menyedari keperluan masyarakat memainkan peranan penting dalam mengikhtiraf remaja yang
mempunyai harga diri.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 20 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

34
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Menyedari keperluan masyarakat memainkan peranan penting dalam mengikhtiraf remaja yang
mempunyai harga diri.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan kepentingan merancang masa depan sendiri.
- Mencontohi individu yang berjaya dalam hidup.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mentaksir

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Tajuk : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


35
- Menentukan matlamat hidup yang diingini bagi kesejahteraan hidup
- Menyedari keperluan masyarakat memainkan peranan penting dalam mengikhtiraf remaja yang
mempunyai harga diri.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 1. Standard Form


Learning Outcomes : 2.2.2, 2.2.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Factorise quadratic expressions of the form and (i) px² + q, p = 0 or
q = 0 and (ii) ax² + bx + c, a, b and c ≠ 0
Topic : 2.2 Factorisation of Quadratic Expressions

Activities : - Revise exercise 2.2A


- Discuss about learning outcomes, 2.2.2 and 2.2.3
- Students do exercise 2.2B

Moral Value : Thinking rationally


CCTS : Identifying relations
Material Needs : Text Book
Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 21 januari 2010

KOMEN :

36
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Kandungan Akademik : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 1. Standard Form


Learning Outcomes : 2.2.3, 2.2.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Factorise quadratic expressions of the form ax² + bx + c, a, b and c ≠ 0
2. Factorise quadratic expressions containing coefficients with common
factor

37
Topic : 2.2 Factorisation of Quadratic Expressions

Activities : - Revise exercise 2.2B


- Discuss about learning outcomes, 2.2.3 and 2.2.4
- Students do exercise 2.2C
Moral Value : Be Patients
CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjawab sekurang-kurangnya tiga daripada enam soalan struktur yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan

38
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan kepentingan merancang masa depan sendiri.
- Mencontohi individu yang berjaya dalam hidup.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mentaksir

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 22 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

39
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.3 Harga Diri
Kandungan Akademik : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang
Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:
- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Kandungan Akademik : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Perancangan Teliti Menjamin Kejayaan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjawab sekurang-kurangnya tiga daripada enam soalan struktur yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan

40
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 1. Standard Form


Learning Outcomes : 2.2.4, 2.3.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Factorise quadratic expressions containing coefficients with common
factor.
2. Identify quadratic equations with 1 unknown

Topic : 2.2 Factorisation of Quadratic Expressions


2.3 Quadratic Equations

Activities : - Revise exercise 2.2C


- Discuss about learning outcomes, 2.2.4, 2.3.1
- Students do exercise 2.3A
Moral Value : Systematic
CCTS : Finding all possible solutions, identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.3 Harga Diri
Kandungan Akademik : Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
41
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Penggal I
25 - 30 Januari 2010
42
Hari : ISNIN/ MONDAY
Tarikh : 25 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Masa Tidak menunggu kita

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan mengamalkan nilai bertanggungjawab dalam
kehidupan bermasyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks/ aktiviti yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Hemah diri pembentuk peribadi mulia.

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mecontohi amalan hemah tinggi yang ditunjukkan oleh tokoh ahli fikir dan tokoh pemimpin
terkenal

43
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Hemah diri pembentuk peribadi mulia.

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mecontohi amalan hemah tinggi yang ditunjukkan oleh tokoh ahli fikir dan tokoh pemimpin
terkenal
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Masa Tidak menunggu kita

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan mengamalkan nilai bertanggungjawab dalam
kehidupan bermasyarakat.
44
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks/ aktiviti yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Masa Tidak menunggu kita

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan mengamalkan nilai bertanggungjawab dalam
kehidupan bermasyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks/ aktiviti yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 2. Quadratic Expressions and Equations


Learning Outcomes : 2.3.1, 2.3.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Identify quadratic equations with one unknown
2. Write quadratic equations in general form i.e. ax² + bx + c = 0
Topic : 2.3

Activities : - Revise and discuss exercise 2.3A


- Discuss about learning outcomes, 2.3.1, 2.3.2,
45
- Students do exercise 2.3A ( Cont. )

Moral Value : Thinking rationally


CCTS : Identifying relations
Material Needs : Text Book
Reflections :

Remark :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 26 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana
46
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan menjaga kesopanan dan kesusilaan apabila
berinteraksi dengan seseorang.
- Bersoaljawab samada secara lisan atau bertulis terhadap persoalan yang diperbincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.4 Bertanggungjawab
Tajuk : Masa Tidak menunggu kita

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan mengamalkan nilai bertanggungjawab dalam
kehidupan bermasyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks/ aktiviti yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan menjaga kesopanan dan kesusilaan apabila
berinteraksi dengan seseorang.
- Bersoaljawab samada secara lisan atau bertulis terhadap persoalan yang diperbincangkan.

47
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 27 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi

48
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan menjaga kesopanan dan kesusilaan apabila
berinteraksi dengan seseorang.
- Bersoaljawab samada secara lisan atau bertulis terhadap persoalan yang diperbincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi kunci keharmonian negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan
bermasyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan petikan yang dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Mengadakan perbincangan dan peneranan berdasarkan petikan dan aktiviti yang
terkandung dalam isi pelajaran dan bersoaljawab.
- Latihan
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Mencirikan dan Menjanakan idea

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan menjaga kesopanan dan kesusilaan apabila
berinteraksi dengan seseorang.
- Bersoaljawab samada secara lisan atau bertulis terhadap persoalan yang diperbincangkan.

49
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 2. Quadratic Expressions and Equations


Learning Outcomes : 2.3.2, 2.3.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Write quadratic equations in general form i.e. ax² + bx + c = 0
2. Form quadratic equations based on specific situations
Topic : 2.3

Activities : - Revise and discuss exercise 2.3A


- Discuss about learning outcomes, 2.3.2, 2.3.3
- Students do exercise 2.3B

Moral Value : Thinking rationally


CCTS : Identifying relations
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 28 januari 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
50
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 2. Quadratic Expressions and Equations


Learning Outcomes : 2.3.3, 2.4.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Form quadratic equations based on specific situations
2. determine the solutions for quadratic equations by: trial and error
method and factorization.
Topic : 2.3, 2.4

Activities : - Revise and discuss exercise 2.3A

51
- Discuss about learning outcomes, 2.3.3, 2.4.1
- Students do exercise 2.4A
Moral Value : Be Patients
CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi kunci keharmonian negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjawab sekurang-kurangnya tiga daripada enam soalan struktur yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi kunci keharmonian negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurang 3 kepentingan mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan
bermasyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan petikan yang dibincangkan.

52
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Mengadakan perbincangan dan peneranan berdasarkan petikan dan aktiviti yang
terkandung dalam isi pelajaran dan bersoaljawab.
- Latihan
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Mencirikan dan Menjanakan idea

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 29 januari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


53
- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi kunci keharmonian negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjawab sekurang-kurangnya tiga daripada enam soalan struktur yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan
54
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 2. Quadratic Expressions and Equations


Learning Outcomes : 2.4.1, 2.4.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the solutions for quadratic equations by: trial and error
method and factorization.
2. determine whether a given value is a root of a specific quadratic
equations
Topic : 2.4

Activities : - Revise and discuss exercise 2.4A


- Discuss about learning outcomes, 2.4.1, 2.4.2
- Students do exercise 2.4B
Moral Value : Systematic
CCTS : Finding all possible solutions, identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
55
- Menyalin nota
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Catatan :

Hari : SABTU/ SATURDAY


Tarikh : 30 januari 2010

SEKOLAH GANTI – 19 FEBRUARI 2010

- TAKLIMAT KESIAPSIAGAAN SEKOLAH DAN


- TAKLIMAT KESELAMATAN & PERLINDUNGAN

Penggal I
1 – 5 februari 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


56
Tarikh : 1 FEBRUari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi asas perpaduan kaum

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan cara untuk menghormati amalan hidup pelbagai kaum
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Berdikari menjamin kemajuan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan kepentingan sikap berdikari dalam memajukan diri dan negara
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


57
Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Berdikari menjamin kemajuan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan kepentingan sikap berdikari dalam memajukan diri dan negara
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi asas perpaduan kaum

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan cara untuk menghormati amalan hidup pelbagai kaum
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

58
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi asas perpaduan kaum

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan cara untuk menghormati amalan hidup pelbagai kaum
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 2. Quadratic Expressions and Equations


Learning Outcomes : 2.4.1, 2.4.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the solutions for quadratic equations by: trial and error
method and factorization.
2. determine whether a given value is a root of a specific quadratic
equations
Topic : 2.4

Activities : - Revise and discuss exercise 2.4A


- Discuss about learning outcomes, 2.4.1, 2.4.2
- Students do exercise 2.4B

Moral Value : Thinking rationally


59
CCTS : Identifying relations
Material Needs : Text Book
Reflections :

Remark :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 2 FEBRUAri 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Membuat keputusan yang wajar.
60
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.5 Hemah Tinggi
Kandungan Akademik : Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana

Hasil Pembelajaran Supaya pelajar dapat:


- Menyatakan tentang apa yang telah dibincangkan melalui p & p yang telah dilaksanakan
- Bersoaljawab terhadap penerangan dan nota yang berkaitan dengan buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang format yang diterangkan
- Bersoaljawab
- Menyalin nota

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Membuat keputusan yang wajar.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
61
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 3 FEBRUAri 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.6 Toleransi
Kandungan Akademik : Toleransi asas perpaduan kaum

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

62
- Menyatakan cara untuk menghormati amalan hidup pelbagai kaum
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Berdikari menjamin kemajuan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan perasaan bangga atas kejayaan yang dicapai oleh negara disebabkan sikap
berdikari.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Mencirikan dan Menjanakan idea

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Membuat keputusan yang wajar.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

63
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. complete the class interval for a set of data given one of the class intervals
2. determine:
a) the upper limit an lower limit
b) the upper boundary and lower boundary
of a class in a group data
3. calculate the size of a class interval
Topic : 6.1

Activities : - Revise and discuss exercise 2.4B


- Discuss about learning outcomes, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
- Students do exercise 6.1A
Moral Value : Systematic
CCTS : Finding all possible solutions, identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 4 FEBRUari 2010

KOMEN :
64
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Nilai : 1.7 Berdikari


Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6

65
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the class interval, given a set of data and the numbers of classes
2. determine a suitable class interval for a given set of
data
3. construct a frequency table for given set of data
Topic : 6.1

Activities : - Revise and discuss exercise 6.1A


- Discuss about learning outcomes, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6
- Students do exercise 6.1B
Moral Value : Be Patients
CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8. Kerajinan
Kandungan Akademik : Masyarakat yang rajin disanjung tinggi

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan kepentingan bersikap rajin dalam kehidupan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

66
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Berdikari menjamin kemajuan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan perasaan bangga atas kejayaan yang dicapai oleh negara disebabkan sikap
berdikari.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mencirikan dan Menjanakan idea

Refleksi :

67
Hari : JUMAAT/ FRIDAY
Tarikh : 5 FEBRUARI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Nilai : 1.7 Berdikari


Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Nilai : 1.7 Berdikari


Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

68
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8. Kerajinan
Kandungan Akademik : Masyarakat yang rajin disanjung tinggi

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan kepentingan bersikap rajin dalam kehidupan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the modal class from the frequency table of grouped data
2. calculate the midpoint of a class
3. verify the formula for the mean of grouped data
4. calculate the mean from the frequency table of grouped data
5. discuss the effect of the size of class interval on the accuracy of the mean for a
specific set of grouped data
Topic : 6.2

Activities : - Revise and discuss exercise 6.1B


- Discuss about learning outcomes, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
- Students do exercise 6.2C
Moral Value : Systematic
CCTS : Finding all possible solutions, identifying
Material Needs : Text Book

69
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Membuat keputusan yang wajar.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

70
Penggal I
8 - 12 februari 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 8 FEBRUari 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

71
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.9 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Budaya penyayang pegangan hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengamalkan sikap mengambilberat terhadap masalah sosial masyarakat dan alam sekitar
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.9 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Budaya penyayang pegangan hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengamalkan sikap mengambilberat terhadap masalah sosial masyarakat dan alam sekitar
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan samada secara lisan atau bertulis.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

72
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Nilai : 1.7 Berdikari


Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Nilai : 1.7 Berdikari


Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

73
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the modal class from the frequency table of grouped data
2. calculate the midpoint of a class
3. verify the formula for the mean of grouped data
4. calculate the mean from the frequency table of grouped data
5. discuss the effect of the size of class interval on the accuracy of the mean for a
specific set of grouped data
Topic : 6.2

Activities : - Revise and discuss exercise 6.1B


- Discuss about learning outcomes, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
- Students do exercise 6.2A/ 6.2B

Moral Value : Thinking rationally


CCTS : Identifying relations
Material Needs : Text Book
Reflections :

Remark :

74
Hari : SELASA/ TUESDAY
Tarikh : 2 FEBRUAri 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Nilai : 1.8 Kerajinan


Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengetahui bahawa kejayaan tidak mudah dicapai tanpa usaha yang berterusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.7 Berdikari
Kandungan Akademik : Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara

75
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan cara menghadapi masalah dan rintangan dengan positif dan tabah hati
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengetahui bahawa kejayaan tidak mudah dicapai tanpa usaha yang berterusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

76
Hari : RABU/ WEDNESDAY
Tarikh : 3 FEBRUAri 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengetahui bahawa kejayaan tidak mudah dicapai tanpa usaha yang berterusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.9 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuhkan kasih sayang
77
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurang 3 kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup
- Meramalkan sekurang-kurangnya 3 kesan dan akibat menyalahgunakan ilmu kepada manusia
dan hidupan lain.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengetahui bahawa kejayaan tidak mudah dicapai tanpa usaha yang berterusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the modal class from the frequency table of grouped data
2. calculate the midpoint of a class
3. verify the formula for the mean of grouped data

78
4. calculate the mean from the frequency table of grouped data
5. discuss the effect of the size of class interval on the accuracy of the mean for a
specific set of grouped data
Topic : 6.2

Activities : - Revise and discuss exercise 6.2A/ 6.2B


- Discuss about learning outcomes, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5
- Students do exercise 6.2C
Moral Value : Systematic
CCTS : Finding all possible solutions, identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 4 FEBRUari 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

79
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan nilai dan persoalan yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Calculate the mean from the frequency table of grouped data
2. Discuss the effect of the size of class interval on the accuracy of the mean for a
specific set of grouped data
3 Draw a histogram based on the frequency table of a
grouped data
4 Interpret information from a given histogram.

Topic : 6.2/ 6.3

Activities : - Revise and discuss exercise 6.2C


- Discuss about learning outcomes, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2
- Students do exercise 6.3A
Moral Value : Be Patients

80
CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Keadilan
Kandungan Akademik : Keadilan teras Kesejahteraan negara
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Menyedari dua tentang amalan keadilan penting dalam pentadbiran negara.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens, mentafsir

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.9 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuhkan kasih sayang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurang 3 kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup
- Meramalkan sekurang-kurangnya 3 kesan dan akibat menyalahgunakan ilmu kepada manusia
dan hidupan lain.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
81
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens
Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 5 FEBRUARI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

82
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan nilai dan persoalan yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan nilai dan persoalan yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Keadilan
Kandungan Akademik : Keadilan teras Kesejahteraan negara
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Menyedari dua tentang amalan keadilan penting dalam pentadbiran negara.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Generatif
83
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens, mentafsir

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Draw a histogram based on the frequency table of a grouped data
2. Interpret information from a given histogram
3. Draw the frequency polygon based on: a) a histogram b) a frequency table
4. Interpret information from a given frequency polygon.

Topic : 6.3, 6.4

Activities : - Revise and discuss exercise 6.3A


- Discuss about learning outcomes, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2
- Students do exercise 6.3B/ 6.4A
Moral Value : Systematic
CCTS : Finding all possible solutions, identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
84
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan nilai dan persoalan yang
dibincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Penggal I
85
22 - 26 februari 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 22 FEBRUari 2010

LATIHAN INTENSIF ATLET SEKOLAH


[ KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSM BAHAGIAN KUCHING 2010 ]

TEMPAT : STADIUM MINI BAU

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 2 FEBRUAri 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
86
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan bentuk soalan ujian

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan bentuk soalan ujian

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.

87
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan bentuk soalan ujian

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 3 FEBRUAri 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

88
Bidang :
Nilai : Nilai 1.1 – 1.7
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan bentuk soalan ujian

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Keadilan teras Kesejahteraan negara

Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-


- Mengamalkan sikap keadilan dalam masyarakat dengan menerangkan kepentingan sikap tersebut
dalam pentabdiran negara.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


89
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.8 Kerajinan
Kandungan Akademik : Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan dari teks bacaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan bentuk soalan ujian

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 6.6.2

Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Interpret information from a given frequency polygon.
2. construct the cumulative frequency table for: ungrouped data and grouped data
3. draw the ogive for: ungrouped data and grouped data
4. determine the range of a set data
5. determine : the median, the first quartile, the third quartile and the interquartile range
from the ogive
6. interpret information from an ogive

Topic : 6.4, 6.5, 6.6

Activities : - Revise and discuss exercise 6.4A


- Discuss about learning outcomes, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 6.6.2
- Students do exercise from worksheets

Moral Value : Systematic


CCTS : Finding all possible solutions, identifying

90
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 4 FEBRUari 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : Nilai 1.1 – 1.7
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan bentuk soalan ujian

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks

91
Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 6. Statistics


Learning Outcomes : 6.6.1, 6.6.2, Chapter 1 to Chapter 2

Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine : the median, the first quartile, the third quartile and the interquartile range from
the ogive
2. interpret information from an ogive
3. try workhard to answer questions from worksheet

Topic : 6.6, Revision

Activities : - Revise and discuss exercise from worksheets


- Discuss about learning outcomes, 6.6.1, 6.6.2 and Chapter 1 and
Chapter 2
- Students do exercise from worksheets

Moral Value : Be Patients


CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Keadilan teras Kesejahteraan negara

92
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan persoalan dalam ujian pencapaian .

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Keadilan teras Kesejahteraan negara

Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang berkaitan dengan persoalan dalam ujian pencapaian .

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks

93
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : jUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 26 FEBRUari 2010

CUTI UMUM

SAMBUTAN MAULIDUR RASUL


12 RABIULAWAL 1431

” menghidupkan sunnah rasullullah ”


” MEMPERKUKUHAN UKHUWAH, MEMPERKASAKAN UMMAH”

Penggal I
1 – 5 MAC 2010

UJIAN PENCAPAIAN 1

94
Hari : ISNIN - RABU/ MONDAY - WEDNESDAY
Tarikh : 1 – 3 MAC 2010

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 4 MAC 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Hari : jUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 5 MAC 2010

Penggal I
8 – 12 MAC 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 8 MAC 2010

95
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar : Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

96
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar : Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar: Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Membuat inferens, mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi Kendiri :

97
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar: Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

98
Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar: Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area :
Learning Outcomes :
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Do correction about the questions from exam paper ( Mathematics ) UP1

Topic :

Activities : - Discuss
- Correction

99
Moral Value : Thinking rationally
CCTS : Identifying relations
Material Needs : Exam Paper ( Mathematics )
Reflections :

Remark :

MENGIRINGI KONTIJEN ATLET SEKOLAH UNTUK KEJOHANAN


PADANG & BALAPAN MSSM BAHAGIAN KUCHING

Tarikh : 9 - 12 MAC 2010


TEMPAT : STADIUM NEGERI, KUCHING.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


Tarikh : 13 - 21 MAC 2010

Penggal I
22 - 26 MAC 2010

100
Hari : ISNIN/ MONDAY
Tarikh : 22 MAC 2010

Cuti rehat…

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 23 mac 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar: Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

101
Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar: Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar: Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Mengumpul/ Menghimpun maklumat

102
Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 24 mac 2010

Majlis tilawah al-quran, hafazan, syarahan dan festival nasyid


peringkat zon c

- Ajk – pengacara festival nasyid


- Ajk – pengacara majlis penutupan rasmi

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 25 mac 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

103
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Bahan Bantu Mengajar: Kertas Soalan


Kemahiran KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area :
Learning Outcomes : CORRECTIONS

104
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Can do corrections from First Achievement Test

Topic : First Achievement Test

Activities : - Corrections from achievement test paper


- Discuss
- Students do corrections
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book, worksheet

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

105
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens, mentafsir

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN UP1
Kandungan Akademik :

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan terhadap kertas soalan UP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal


Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 26 mac 2010

106
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.9 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuhkan kasih sayang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyedari sekurang-kurang 3 kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup
- Meramalkan sekurang-kurangnya 3 kesan dan akibat menyalahgunakan ilmu kepada manusia
dan hidupan lain.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.9 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuhkan kasih sayang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyedari sekurang-kurang 3 kepentingan ilmu untuk kesejahteraan hidup
- Meramalkan sekurang-kurangnya 3 kesan dan akibat menyalahgunakan ilmu kepada manusia
dan hidupan lain.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.

107
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.11 Rasional
Kandungan Akademik : Penyelesaian masalah secara objektif dan menyeluruh

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyatakan sekurang-kurangnya 2 jalan untuk penyelesaian bagi sesuatu masalah
yang dihadapi dengan bijaksana dan konsisten.
- Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Mencirikan dan Menjanakan idea

Refleksi :

108
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area :
Learning Outcomes : CORRECTIONS - contineu
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Can do corrections about First Achievement Test

Topic : First Achievement Test

Activities : - Corrections from achievement test paper


- Discuss
- Students do corrections
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book, worksheet

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.9 Kasih Sayang
Kandungan Akademik : Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuhkan kasih sayang

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

109
- Meramalkan sekurang-kurangnya 3 kesan dan akibat menyalahgunakan ilmu kepada
manusia dan hidupan lain.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhatian
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

110
Penggal I
29 - 31 MAC – 2 april 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 29 MAC 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Keadilan
Kandungan Akademik : Pengadilan yang telus pemangkin keamanan dan keharmonian
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurang 2 keperluan dan kepentingan menegakkan keadilan
- Meramalkan sekurang-kurangnya 2 kesan dan akibat pengadilan yang berat sebelah
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

111
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.12 Kesederhanaan
Kandungan Akademik : Kesederhanaan asas keharmonian hidup
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Menyedari kepentingan kerajaan mengamalkan kesederhanaan dalam dasar
pembangunan negara
- Mengetahui perbezaan antara pembangunan insan dan fizikal dalam dasar
pembangunan negara.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ nota tambahan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

112
Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
Nilai : 1.12 Kesederhanaan
Kandungan Akademik : Kesederhanaan asas keharmonian hidup
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Menyedari kepentingan kerajaan mengamalkan kesederhanaan dalam dasar
pembangunan negara
- Mengetahui perbezaan antara pembangunan insan dan fizikal dalam dasar
pembangunan negara.
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ nota tambahan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Keadilan
Kandungan Akademik : Pengadilan yang telus pemangkin keamanan dan keharmonian
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurang 2 keperluan dan kepentingan menegakkan keadilan
- Meramalkan sekurang-kurangnya 2 kesan dan akibat pengadilan yang berat sebelah
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
113
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.10 Keadilan
Kandungan Akademik : Pengadilan yang telus pemangkin keamanan dan keharmonian
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurang 2 keperluan dan kepentingan menegakkan keadilan
- Meramalkan sekurang-kurangnya 2 kesan dan akibat pengadilan yang berat sebelah
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal dan interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

114
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 3. Sets


Learning Outcomes : 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand the concept of sets
1.1 represent sets by using Venn diagrams
1.2 list the elements and state the number of elements of a
set.
1.3 Determine whether a set in an empty set
1.4 Determine wether two set are equal.
Topic : 3.1
Activities : - Revise and discuss exercise 3.1C/D
- Discuss about learning outcomes 3.1.5 – 3.1.7
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book and Exercise book

Reflections :

Remark :

Sukan tahunan - KEJOHANAN PADANG & BALAPAN smk paku ke 26

Hari : selasa & rabu


Tarikh : 30 - 31 MAC 2010
TEMPAT : stadium mini, bau. ………………go rumah merahhhhh!

Gotong royong
– mengemas peralatan selepas sukan tahunan
Hari : khamis
Tarikh : 1 april 2010
115
CUTI – good friday
Tarikh : 2 april 2010/ jumaat

Penggal I
5 – 9 april 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 5 april 2010

-easter monday
Cuti peristiwa

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 6 april 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.11 Rasional
Kandungan Akademik : Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang-kurang 3 kesan bertindak terburu-buru yang merugikan diri sendiri,
keluarga, masyarakat, dam negara.
- Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari

116
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.11 Rasional
Kandungan Akademik : Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang-kurang 3 kesan bertindak terburu-buru yang merugikan diri
sendiri, keluarga, masyarakat, dam negara.
- Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

117
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.11 Rasional
Kandungan Akademik : Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang-kurang 3 kesan bertindak terburu-buru yang merugikan diri
sendiri, keluarga, masyarakat, dam negara.
- Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 7 APRIL 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.12 Kesederhanaan
Kandungan Akademik : Kesederhanaan sikap yang baik

118
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengatakan sekurang-kurang 3 kepentingan nilai kesederhanaan sebagai sikap yang
mulia dalam kehidupan
- Mengamalkan sikap kesederhanaan dalam membuat keputusan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mengaitkan
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Hormat- menghormati membentuk peribadi keluarga
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Mengamalkan sikap saling menghormati antara anggota keluarga
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara layanan yang bersopan kepada semua
anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal


Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

119
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.11 Rasional
Kandungan Akademik : Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang-kurang 3 kesan bertindak terburu-buru yang merugikan diri
sendiri, keluarga, masyarakat, dam negara.
- Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 3. Sets


Learning Outcomes : 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Illutrate the relationship between sets and universal set using
Venn diagram.
2. Determine the complement of a given set

120
3. Determine the relationship between set, subset, universal set
and complement of a set.
Topic : 3.2

Activities : - Revise and discuss exercise 3.2A


- Discuss about learning outcomes 3.2.4 – 3.2.6
- Students do exercise 3.2B
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 8 APRIL 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

121
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.12 Kesederhanaan
Kandungan Akademik : Kesederhanaan sikap yang baik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengatakan sekurang-kurang 3 kepentingan nilai kesederhanaan sebagai sikap yang
mulia dalam kehidupan
- Mengamalkan sikap kesederhanaan dalam membuat keputusan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks

122
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mengaitkan

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 3. Sets


Learning Outcomes : 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the intersection of: (a)two set, (b)three sets and
use the symbol ____
2. Represent the intersection of set using Venn diagrams.
3. State the relationship between (a) A B and A (b) A
B and B
4. Determine the complement of the intersection of sets.
Topic : 3.2 and 3.3

Activities : - Revise and discuss exercise 3.2B


- Discuss about learning outcomes 3.2.6, 3.3.1 – 3.3.4
- Students do exercise 3.3A
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book, worksheet

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
123
Kandungan Akademik : Hormat- menghormati membentuk peribadi keluarga
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Mengamalkan sikap saling menghormati antara anggota keluarga
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara layanan yang bersopan kepada semua
anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal


Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens, mentafsir

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Hormat- menghormati membentuk peribadi keluarga
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Mengamalkan sikap saling menghormati antara anggota keluarga
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara layanan yang bersopan kepada semua
anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal

124
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK : Membuat inferens

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 9 APRIL 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.12 Kesederhanaan
Kandungan Akademik : Kesederhanaan sikap yang baik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengatakan sekurang-kurang 3 kepentingan nilai kesederhanaan sebagai sikap yang
mulia dalam kehidupan
- Mengamalkan sikap kesederhanaan dalam membuat keputusan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mengaitkan

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
125
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.12 Kesederhanaan
Kandungan Akademik : Kesederhanaan sikap yang baik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengatakan sekurang-kurang 3 kepentingan nilai kesederhanaan sebagai sikap yang
mulia dalam kehidupan
- Mengamalkan sikap kesederhanaan dalam membuat keputusan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mengaitkan
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Hormat- menghormati membentuk peribadi keluarga
Hasil Pembelajaran : Pelajar sekurang-kurangnya dapat:-
- Mengamalkan sikap saling menghormati antara anggota keluarga
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara layanan yang bersopan kepada semua
anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap aktiviti yang diperbincangkan melalui buku teks..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan

126
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Mencirikan dan Menjanakan idea

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 3. Sets


Learning Outcomes : 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the complement of the intersection of sets.
2. Determine the union of: (a) two sets, (b) three sets; and
use the symbol ______.
3. Represent the union of sets using Venn diagrams.
4. State the relationship between (a) A B and A (b) A
B and B
5. Determine the complement of the union of sets.
Topic : 3.3

Activities : - Revise and discuss exercise 3.3A


- Discuss about learning outcome 3.3.4 – 3.3.9
- Students do exercise 3.3B
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book, worksheet

Reflections :

127
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Nilai : 1.12 Kesederhanaan
Kandungan Akademik : Kesederhanaan sikap yang baik

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan teks bacaan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota sambil membuat penerangan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mengaitkan

Refleksi :

Hari : SABTU/ SATURDAY


Tarikh : 10 APRIL 2010

MESYUARAT AGUNG PIBG


SMK PAKU…

128
Penggal I
12 - 16 april 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 12 april 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga
Kandungan Akademik : Budaya penyayang pegangan hidup berkeluarga
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai jasa ibu bapa yang telah membesarkan mereka
- Meramalka sekurang-kurangnya 2 kesan sikap golongan muda tidak menghormati
golongan tua terhadap sesebuah keluarga.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal

129
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.4 Tanggungjawab terhadap keluarga
Kandungan Akademik : Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga
- Menyedari sekurang-kurangnya dua tentang jasa yang diberikan oleh ibu bapa perlulah
dihargai
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Menjanakan idea

130
Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.4 Tanggungjawab terhadap keluarga
Kandungan Akademik : Keharmonian keluarga mencerminkan anggotanya
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghormati tanggungjawab ibu bapa sebagai pemimpin keluarga
- Menyedari sekurang-kurangnya dua tentang jasa yang diberikan oleh ibu bapa perlulah
dihargai
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Menjanakan idea

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan

131
Nilai : 2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga
Kandungan Akademik : Budaya penyayang pegangan hidup berkeluarga
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai jasa ibu bapa yang telah membesarkan mereka
- Meramalka sekurang-kurangnya 2 kesan sikap golongan muda tidak menghormati
golongan tua terhadap sesebuah keluarga.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga
Kandungan Akademik : Budaya penyayang pegangan hidup berkeluarga
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai jasa ibu bapa yang telah membesarkan mereka
- Meramalka sekurang-kurangnya 2 kesan sikap golongan muda tidak menghormati
golongan tua terhadap sesebuah keluarga.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota

132
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 3. Sets


Learning Outcomes : 3.3.10 – 3.3.12
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the outcomes of combined operations on sets
Topic : 3.3

Activities : - Revise and discuss exercise 3.3B


- Discuss about learning outcomes 3.3.10 - 3.3.12
- Revision
- Students do exercise 3.3C
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Working out mentally and identifying.
Material Needs : Text Book and Exercise book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 13 april 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
133
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga
Kandungan Akademik : Budaya penyayang pegangan hidup berkeluarga
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai jasa ibu bapa yang telah membesarkan mereka
- Meramalka sekurang-kurangnya 2 kesan sikap golongan muda tidak menghormati
golongan tua terhadap sesebuah keluarga.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan

134
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


135
Tarikh : 14 APRIL 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

BENGKEL -
PERBINCANGAN DAN KEMAS KINI KERJA KURSUS 1225/2 PENDIDIKAN MORAL

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengemaskini kerja kursus 1225/2 Pendidikan Moral
- Bersoaljawab terhadap isi kandung kerja kursus 1225/2
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kerja kursus yang sebenarnya telah diterangkan sepenuhnya pada tahun
lepas.

136
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Menjanakan idea

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

137
Learning Area : 4. Mathematical Reasoning
Learning Outcomes : 4.1.1 – 4.1.3, 4.2.1 – 4.2.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine whether a given sentence is a statement
2. determine whether a given statement is true or false
3. construct true or false statement using given numbers and
mathematical symbols
4. construct statements using quantifier
a. all
b. some
5. determine whether a statement that contains the quantifier
“all” is true or false
6. determine whether a statement can be generalized to cover
all cases by using the quantifier “all”
7. construct a true statement using the quantifier “all” or
“some” given an object and a property”
Topic : 4.1, 4.2

Activities : - To know definition of statement in mathematics point of view


- Discuss about learning outcomes 4.1.1 – 4.1.3, 4.2.1 – 4.2.4
- Students do exercise
Moral Value : Rational, hard working
CCTS : Interpreting, recognising
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 15 APRIL 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
138
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2- sambungan
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.

139
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.3.1 – 4.3.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. change the truth value of a given statement by placing the
word “not” into the original statement
2. identify two statements from a compound statement that
contains the word “and”
3. form a compound statement by combining two given
statements using the word “and”
4. identify two statement from a compound statement that
contains the word “or”
5. form a compound statement by combining two given
statements using the word “or”

Topic : 4.3

Activities : - Explain the meaning of quantifiers ‘all’ and ‘some’


- Discuss about learning outcomes 4.3.1 – 4.3.5
- Students do exercise
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

140
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

BENGKEL -
PERBINCANGAN DAN KEMAS KINI KERJA KURSUS 1225/2 PENDIDIKAN MORAL
-sambungan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengemaskini kerja kursus 1225/2 Pendidikan Moral
- Bersoaljawab terhadap isi kandung kerja kursus 1225/2
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kerja kursus yang sebenarnya telah diterangkan sepenuhnya pada tahun
lepas.
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Menjanakan idea

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

BENGKEL -
PERBINCANGAN DAN KEMAS KINI KERJA KURSUS 1225/2 PENDIDIKAN MORAL

141
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengemaskini kerja kursus 1225/2 Pendidikan Moral
- Bersoaljawab terhadap isi kandung kerja kursus 1225/2
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kerja kursus yang sebenarnya telah diterangkan sepenuhnya pada tahun
lepas.
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Menjanakan idea

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 15 APRIL 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2- sambungan
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
142
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2- sambungan
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

BENGKEL -
PERBINCANGAN DAN KEMAS KINI KERJA KURSUS 1225/2 PENDIDIKAN MORAL

143
-sambungan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Mengemaskini kerja kursus 1225/2 Pendidikan Moral
- Bersoaljawab terhadap isi kandung kerja kursus 1225/2
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kerja kursus yang sebenarnya telah diterangkan sepenuhnya pada tahun
lepas.
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Menjanakan idea

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.3.6 – 4.3.7
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the truth value of a compound statement which is
the combination of two statements with the word “and”
2. determine the truth value of a compound statement which is
the combination of two statements with the word “or”
Topic : 4.3

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss about learning outcomes 4.3.6 – 4.3.7
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation

144
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang :
Nilai : PENERANGAN KERJA KURSUS SPM PM 1225/2- sambungan
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan penerangan guru.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang kemahiran yang dipelajari
- Menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Lembaran nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

145
Penggal I
19 - 23 april 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 19 april 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui cara menghormati anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
146
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Kandungan Akademik : Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kewujudan pelbagai agensi kerajaan dan badan bykan
kerajaan yang bertanggungjawab untuk mencegah eksploitasi sumber alam yang
berlebihan
- Menyokong usaha murni yang dijalankan oleh pelbagai pihak untuk mencegah
eksploitasi sumber alam yang berlebihan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

147
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Kandungan Akademik : Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kewujudan pelbagai agensi kerajaan dan badan bykan
kerajaan yang bertanggungjawab untuk mencegah eksploitasi sumber alam yang
berlebihan
- Menyokong usaha murni yang dijalankan oleh pelbagai pihak untuk mencegah
eksploitasi sumber alam yang berlebihan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

148
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui cara menghormati anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui cara menghormati anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan

149
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.3.6 – 4.3.7, 4.4.1 – 4.4.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the truth value of a compound statement which is
the combination of two statements with the word “and”
2. determine the truth value of a compound statement which is
the combination of two statements with the word “or”
3. identify the antecedent and consequent of an implication “if
p, then q”
4. write two implications from a compound statement containing
“if and only if”
Topic : 4.3, 4.4.

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss about learning outcomes 4.3.6 – 4.3.7, 4.4.1 – 4.4.2
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying

150
Material Needs : Text Book
Reflections :
Remark : Continue the last lesson

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 20 april 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Peka terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga
- Mengambil kira pendapat anggota keluarga sebelum membuat sesuatu keputusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

\
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga

151
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui cara menghormati anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Peka terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga
- Mengambil kira pendapat anggota keluarga sebelum membuat sesuatu keputusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks

152
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 21 APRIL 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Peka terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga
- Mengambil kira pendapat anggota keluarga sebelum membuat sesuatu keputusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

153
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Kandungan Akademik : Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua peranan sendiri untuk menjaga sumber alam.
- Memainkan peranan sebagai penyelamat bumi
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Peka terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga
- Mengambil kira pendapat anggota keluarga sebelum membuat sesuatu keputusan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan

154
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.4.1 – 4.4.2, 4.4.3 – 4.4.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. identify the antecedent and consequent of an implication “if
p, then q”
2. write two implications from a compound statement containing
“if and only if”
3. construct mathematical statements in the form of implication:
a) If p, then q
b) p if and only if q
4. determine the converse of a given implication
5. determine whether the converse of an implication is true or
false
Topic : 4.4.
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 4.3.6 – 4.3.7, 4.4.1 – 4.4.2, 4.4.3 –
4.4.5
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :
Remark : Continue the last lesson

155
Hari : KHAMIS/ THURSDAY
Tarikh : 22 APRIL 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

156
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.4.3 – 4.4.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. construct mathematical statements in the form of
implication:
a) If p, then q
b) p if and only if q
2. determine the converse of a given implication

157
3. determine whether the converse of an implication is true
or false
Topic : 4.4.
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 4.4.3 – 4.4.5
- Students do exercise
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :
Remark : Continue the last lesson

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 /W7

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Manusia sebagai pengurus alam yang bijaksana
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kesan buruk sekiranya alam sekitar tidak diurus dengan
baik
- Menerima hakikat bahawa sumber alam yang tidak diurus dengan bijaksana akan
mengakibatkan bencana alam.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif

158
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Kandungan Akademik : Tradisi kekeluargaan khazanah budaya bangsa
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua peranan sendiri untuk menjaga sumber alam.
- Memainkan peranan sebagai penyelamat bumi
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 23 APRIL 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

159
Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

160
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Manusia sebagai pengurus alam yang bijaksana
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kesan buruk sekiranya alam sekitar tidak diurus dengan
baik
- Menerima hakikat bahawa sumber alam yang tidak diurus dengan bijaksana akan
mengakibatkan bencana alam.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics

161
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.4.3 – 4.4.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. construct mathematical statements in the form of
implication:
c) If p, then q
d) p if and only if q
2. determine the converse of a given implication
3. determine whether the converse of an implication is
true or false
Topic : 4.4.
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 4.4.3 – 4.4.5
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan

162
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Hari : SABTU/ SATURDAY


Tarikh : 24 APRIL 2010

KELAS GANTI
PERKEMBANGAN STAF

163
Penggal I
26 - 30 april 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 26 april 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

164
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.4 Peka terhadap isu-isuAlam Sekitar
Kandungan Akademik : Masa depan manusia dan alam sekitar bergantung pada gaya hidup
masa kini
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari bahawa tindakan manusia akan mempengaruhi alam sekitar
- Mencontohi tindakan positif yang boleh mengekalkan sumber semulajadi.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.4 Peka terhadap isu-isuAlam Sekitar

165
Kandungan Akademik : Masa depan manusia dan alam sekitar bergantung pada gaya hidup
masa kini
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari bahawa tindakan manusia akan mempengaruhi alam sekitar
- Mencontohi tindakan positif yang boleh mengekalkan sumber semulajadi.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
166
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

167
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.4.3 – 4.4.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
4. construct mathematical statements in the form of
implication:
e) If p, then q
f) p if and only if q
5. determine the converse of a given implication
6. determine whether the converse of an implication is
true or false
Topic : 4.4.
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 4.4.3 – 4.4.5
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :
Remark : Continue the last lesson/ Meeting Panitia Mahtematics

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 27 april 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan

168
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menjelaskan sekurang2nya dua tanggungjawab diri dan anggota keluarga yang lain
untuk meneruskan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

169
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 28 APRIL 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

170
Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan
Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 4. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


Nilai : 4.1 Cinta Akan negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua sebab perlu menghormati kepelbagaian agama, budaya
dan bahasa masyarakat Malaysia
- Menerima kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu

171
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.3 Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Kandungan Akademik : Amalan hormat-menghormati menghindari konflik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengamalkan tradisi kekeluargaan masing-masing
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning

172
Learning Outcomes : 4.5.1 – 4.5.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
 identify the premise and conclusion of a given simple argument
 make a conclusion based on two given premises for:
o Argument Form I
o Argument Form II
o Argument Form III
 complete an argument given a premise and the conclusion.
Topic : 4.5

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss about learning outcomes 4.5.1 – 4.5.3
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Remark : Continue the last lesson/ Mesyuarat Panitia PM/PSK 2/2010- jam 12.00

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 29 APRIL 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

173
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mengaku kalah adalah mudah.


Yang sukar ialah bangun semula selepas kalah.
Dua kali jatuh, tiga kali bangun; lima kali jatuh, enam
kali bangun.
Itu sifat seorang juara.
Motto mereka ialah :
” biar kalah tetapi jangan mengalah ”

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.4 Tanggungjawab terhadap keluarga
Kandungan Akademik : Rumahku Syurgaku
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan
- Mengambil berat dan saling membantu sesama anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

174
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.5.2 – 4.5.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
 make a conclusion based on two given premises for:
o Argument Form I
o Argument Form II
o Argument Form III
 complete an argument given a premise and the conclusion.
Topic : 4.5

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss about learning outcomes 4.5.2 – 4.5.3
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Remark : Continue the last lesson

175
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 4. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


Nilai : 4.1 Cinta Akan negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua cara bagaimana cara menunjukkan rasa bangga akan
kepelbagaian agama, budaya dan bahasa masyarakat Malaysia.
- Prihatin terhadap kepelbagaian agama, budaya, dan bahasa masyarakat Malaysia.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 4. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


Nilai : 4.1 Cinta Akan negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua sebab perlu menghormati kepelbagaian agama, budaya
dan bahasa masyarakat Malaysia
- Menerima kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia

176
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota ringkas/ Latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 30 APRIL 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.4 Tanggungjawab terhadap keluarga
Kandungan Akademik : Rumahku Syurgaku
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan
- Mengambil berat dan saling membantu sesama anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian

177
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.4 Tanggungjawab terhadap keluarga
Kandungan Akademik : Rumahku Syurgaku
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan
- Mengambil berat dan saling membantu sesama anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 4. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


Nilai : 4.1 Cinta Akan negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara asas kesejahteraan bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

178
- Menyatakan sekurang2nya dua cara bagaimana cara menunjukkan rasa bangga akan
kepelbagaian agama, budaya dan bahasa masyarakat Malaysia.
- Prihatin terhadap kepelbagaian agama, budaya, dan bahasa masyarakat Malaysia.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.6.1 – 4.6.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine whether a conclusion is made through:
a) reasoning by deduction
b) reasoning by induction
2. make a conclusion for a specific case based on a given
general statement, by deduction
Topic : 4.6

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss about learning outcomes 4.6.1 – 4.6.2
- Students do exercise
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.

179
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 2. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan


Nilai : 2.4 Tanggungjawab terhadap keluarga
Kandungan Akademik : Rumahku Syurgaku
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan mengeratkan hubungan kekeluargaan
- Mengambil berat dan saling membantu sesama anggota keluarga
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

180
Penggal I
3 – 8 MEI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 3 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai Alam sekitar
Kandungan Akademik : Cintai alam hargai kehidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai alam sekitar
- Melaksanakan tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar

181
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 4. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


Nilai : 4.3 Sanggup berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Semangat patriotik mengharumkan nama negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan setiap rakyat menyumbang tenaga untuk
menaikkan nama negara
- Melibatkan diri dalam aktiviti yang menaikkan imej negara.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan

182
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 4. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme


Nilai : 4.3 Sanggup berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Semangat patriotik mengharumkan nama negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan setiap rakyat menyumbang tenaga untuk
menaikkan nama negara
- Melibatkan diri dalam aktiviti yang menaikkan imej negara.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan samada secara lisan mahupun
bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

183
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai Alam sekitar
Kandungan Akademik : Cintai alam hargai kehidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai alam sekitar
- Melaksanakan tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai Alam sekitar
Kandungan Akademik : Cintai alam hargai kehidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai alam sekitar
- Melaksanakan tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar

184
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.6.2 – 4.6.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. make a conclusion for a specific case based on a given
general statement, by deduction
2. make a generalization based on the pattern of a numerical
sequence, by induction
Topic : 4.6
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 4.6.2 – 4.6.3
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :
Remark : Continue the last lesson

185
Hari : SELASA/ TUESDAY
Tarikh : 4 MEI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan mengurangkan penggunaan bahan sumber,
mengguna semula dan mengitar semula bahan terbuang.
- Menguruskan sisa secara bijaksana
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.1 Menyayangi dan menghargai Alam sekitar

186
Kandungan Akademik : Cintai alam hargai kehidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghargai alam sekitar
- Melaksanakan tanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan mengurangkan penggunaan bahan sumber,
mengguna semula dan mengitar semula bahan terbuang.
- Menguruskan sisa secara bijaksana
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

187
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 5 MEI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan mengurangkan penggunaan bahan sumber,
mengguna semula dan mengitar semula bahan terbuang.
- Menguruskan sisa secara bijaksana
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

188
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak
Kandungan Akademik : Kanak-kanak berhak disayangi dan dilindungi
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak dalam memberi
perlindungan kepada kanak-kanak
- Menjelaskan sebab perlunya memberi perlindungan kanak-kanak
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan mengurangkan penggunaan bahan sumber,
mengguna semula dan mengitar semula bahan terbuang.
- Menguruskan sisa secara bijaksana

189
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : 4.6.3 – 4.6.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. make a generalization based on the pattern of a numerical
sequence, by induction
2. use deduction and induction in problem solving
Topic : 4.6
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 4.6.3 – 4.6.4
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Remark : Continue the last lesson

190
Hari : KHAMIS/ THURSDAY
Tarikh : 6 MEI 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Henry Ford

191
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua cara dalam satu program kebersihan/ keceriaan alam
sekitar
- Melibatkan diri dalam penjimatan penggunaan sumber
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : Revision topic 4.1 - 4.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand the concept of statement
2. Understand the concept of quantifiers ‘all’ and ‘some’
Topic : 4.1 – 4.2
192
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes from topic 4.1 – 4.2
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Remark :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita
Kandungan Akademik : Wanita berjasa negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara penglibatan wanita dalam pelbagai bidang
untuk memajukan negara
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara menghargai sumbangan sumbangan dan jasa
tokoh wanita negara.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis

193
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak
Kandungan Akademik : Kanak-kanak berhak disayangi dan dilindungi
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak dalam memberi
perlindungan kepada kanak-kanak
- Menjelaskan sebab perlunya memberi perlindungan kanak-kanak
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota ringkas/ Latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 7 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1
194
Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua cara dalam satu program kebersihan/ keceriaan alam
sekitar
- Melibatkan diri dalam penjimatan penggunaan sumber
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua cara dalam satu program kebersihan/ keceriaan alam
sekitar
- Melibatkan diri dalam penjimatan penggunaan sumber
- Bersoaljawabterhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

195
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita
Kandungan Akademik : Wanita berjasa negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara penglibatan wanita dalam pelbagai bidang
untuk memajukan negara
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara menghargai sumbangan sumbangan dan jasa
tokoh wanita negara.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

196
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 4. Mathematical Reasoning


Learning Outcomes : Revision topic 4.3 - 4.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Perform operations involving the words ‘not’ or ‘no’, ‘and’
and ‘or’ on statements.
2. Understand the concept of implication
Topic : 4.1 – 4.2
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes from topic 4.1 – 4.2
- Students do exercise
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.2 Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
Kandungan Akademik : Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin
keselesaan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua cara dalam satu program kebersihan/ keceriaan alam
sekitar

197
- Melibatkan diri dalam penjimatan penggunaan sumber
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Hari : SABTU/ SATURDAY


Tarikh : 8 MEI 2010

KELAS GANTI – 4 JUN 2010.

198
Penggal I
10 - 14 MEI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 10 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.3 Kemapanan Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan manusia perlu menguruskan tanah secara
bertanggungjawab.
- Membantu dalam mencegah alam xini daripada terus tercemar.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

199
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.3 Melindungi Hak Pekerja
Kandungan Akademik : Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua prosedur membuat aduan untuk menuntut hak
pekerja
- Menerima dan mematuhi undang-undang yang melindungi hak pekerja
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

200
Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Nilai : 5.3 Melindungi Hak Pekerja
Kandungan Akademik : Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua prosedur membuat aduan untuk menuntut hak
pekerja
- Menerima dan mematuhi undang-undang yang melindungi hak pekerja
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.3 Kemapanan Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan manusia perlu menguruskan tanah secara
bertanggungjawab.
- Membantu dalam mencegah alam xini daripada terus tercemar.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
201
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 1115 – 1155/ W8

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.3 Kemapanan Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan manusia perlu menguruskan tanah secara
bertanggungjawab.
- Membantu dalam mencegah alam xini daripada terus tercemar.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

202
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.1.1, 5.1.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the vertical and horizontal distances between two given
points on a straight line
2. determine the ratio of vertical distance to horizontal distance
Topic : 5.1 The Gradient of a Straight Line

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss about learning outcomes 5.1.1, 5.1.2
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :

Remark : Continue the last lesson

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh :11 MEI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 740 – 0820 / W2

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.4 Peka terhadap isu Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan meningkatkan kualiti alam sekitar
- Menanam sikap prihatin dan peka dalam menjaga kualiti alam sekitar

203
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.3 Kemapanan Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan manusia perlu menguruskan tanah secara
bertanggungjawab.
- Membantu dalam mencegah alam xini daripada terus tercemar.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif

204
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.4 Peka terhadap isu Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan meningkatkan kualiti alam sekitar
- Menanam sikap prihatin dan peka dalam menjaga kualiti alam sekitar
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 12 MEI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1
205
Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar
Nilai : 3.4 Peka terhadap isu Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan meningkatkan kualiti alam sekitar
- Menanam sikap prihatin dan peka dalam menjaga kualiti alam sekitar
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.3 Melindungi Hak Pekerja
Kandungan Akademik : Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui hak diri sebagai pekerja
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal

206
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 3. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar


Nilai : 3.4 Peka terhadap isu Alam Sekitar
Kandungan Akademik : Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang2nya dua kepentingan meningkatkan kualiti alam sekitar
- Menanam sikap prihatin dan peka dalam menjaga kualiti alam sekitar
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

207
Learning Area : 5. The Straight Line
Learning Outcomes : 5.1.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. determine the ratio of vertical distance to horizontal distance.
2. derive the formula for the gradient of a straight line
3. calculate the gradient of a straight line passing through two points

Topic : 5.1, 5.2


Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Remark : Continue the last lesson

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 13 MEI 2010

KOMEN :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
208
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

We can do no great things...only small things with great love.


… Madam Theresa

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.1 Cinta akan Negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara membawa kemajuan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua peranan setiap individu untuk memajukan
negara dalam pelbagai bidang.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

209
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : Revision


Learning Outcomes : Chapter 1,2 and 3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
- answer correctly the questions in the exercise
Topic : Chapter 1,2 and 3

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Remark :

210
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Kecacatan Bukan Penghalang Praduktiviti
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyokong pelbagai usaha untuk meningkatkan sumbangan golongan kurang berupaya.
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara menghargai sumbangan golongan kurang
berupaya.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.3 Melindungi Hak Pekerja
Kandungan Akademik : Undang-undang menjamin kesejahteraan pekerja
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

211
- Mengetahui hak diri sebagai pekerja
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota ringkas/ Latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 14 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4E
Masa/ Waktu : 0700 - 0735 / W1

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.1 Cinta akan Negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara membawa kemajuan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua peranan setiap individu untuk memajukan
negara dalam pelbagai bidang.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal

212
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.1 Cinta akan Negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara membawa kemajuan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua peranan setiap individu untuk memajukan
negara dalam pelbagai bidang.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

213
Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Kecacatan Bukan Penghalang Praduktiviti
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyokong pelbagai usaha untuk meningkatkan sumbangan golongan kurang berupaya.
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara menghargai sumbangan golongan kurang
berupaya.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : Revision


Learning Outcomes : Chapter 4 and 6
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
- answer correctly the questions in the exercise
Topic : Chapter 4 and 6

Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.


- Discuss
- Students do exercise
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation

214
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.1 Cinta akan Negara
Kandungan Akademik : Cinta akan negara membawa kemajuan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua peranan setiap individu untuk memajukan
negara dalam pelbagai bidang.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Hari : SABTU/ SATURDAY


215
Tarikh : 15 MEI 2010

Penggal I
17 - 22 MEI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 17 MEI 2010

PEPERIKSAAN PENGGAL SATU

14 – 27 MEI 2010
( Rujuk Jadual Peperiksaan )
216
……………………………………………………………………………………………

SAMBUTAN HARI GURU


( Peringkat Sekolah )
17 MEI 2010/ ISNIN

“ GURU PEMBINA NEGARA BANGSA “

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh :18 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap persoalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan

217
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

KERTAS 1 – FIZIK [ KUTIP ]


KERTAS 2 – FIZIK [ EDAR ]

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 19 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


218
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

KERTAS 1 BAHASA MALAYSIA – EDAR

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

KERTAS 1 BAHASA MALAYSIA

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

KERTAS 2 BAHASA MALAYSIA

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

KERTAS 2 BAHASA MALAYSIA – KUTIP

Reflections :

219
Hari : KHAMIS/ THURSDAY
Tarikh : 20 MEI 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..............................................................................................................................…

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

KERTAS 2 KIMIA – EDAR

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

KERTAS 2 SAINS

Reflections :

220
We can do no great things...only small things with great love.
… Madam Theresa

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035/ W6

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap persoalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1

221
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

KERTAS 1 KIMIA - KUTIP

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 21 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :

222
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap persoalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

KERTAS 2 MATEMATIK

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

KERTAS 2 MATEMATIK

Reflections :

223
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

KERTAS 2 MATEMATIK - KUTIP

Refleksi :

Hari : SABTU/ SATURDAY


Tarikh : 22 MEI 2010
[ JADUAL HARI SELASA ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

KERTAS 2 BAHASA INGGERIS - KUTIP

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

KERTAS 1 MATEMATIK

224
Refleksi :

Penggal I
24 - 28 MEI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 24 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 – 0740/ W1

KERTAS 1 MATEMATIK TAMBAHAN - EDAR

Refleksi :

225
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 – 0820 / W2

KERTAS 1 GEOGRAFI

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 -0900/ W3

KERTAS 1 MATEMATIK TAMBAHAN - KUTIP

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 – 1035 / W6

KERTAS 1 SEJARAH - EDAR

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D

226
Time : 1155 - 1235/ W9

KERTAS 1 BAHASA INGGERIS - KUTIP

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 25 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap persoalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

227
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

KERTAS 2 – SEJARAH

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 26 MEI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap persoalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

228
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI/ PERSEDIAAN UNTUK UJIAN SETERUSNYA.
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap persoalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

229
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

KERTAS 1 BIOLOGI

Refleksi

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area :
Learning Outcomes : Corrections Paper 1 [ semester 1 Examination ]
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
- answer correctly the questions in the exam paper and do
corrections

Activities : - Discuss
- Students do corrections
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Exam Paper

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 27 MEI 2010

KOMEN :

230
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..............................................................................................................................…

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

1225/2 PENDIDIKAN MORAL – EDAR

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

1225/2 PENDIDIKAN MORAL

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035/ W6

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN – EDAR

Refleksi :

231
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN – KUTIP

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 28 MEI 2010

CUTI UMUM-

CUTI PENGGAL 1
[ 28 MEI – 20 JUN 2010 ]
&
SELAMAT GAWAI DAYAK

232
Penggal I
21 JUN 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 21 JUN 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

233
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

234
Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

235
Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area :
Learning Outcomes : - CORRECTIONS [ Sem. 1 Exam ] – Cont.
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Can do corrections from Sem. 1 exam.
Topic :

Activities : - Corrections from achievement test paper


- Discuss
- Students do corrections
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Exam Paper
Reflections :

236
Remark :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh :22 JUN 2010

DILANTIK MENJADI PENGAWAS PEPERIKSAAN


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN

DI SMK BAU.

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 23 JUN 2010

DILANTIK MENJADI PENGAWAS PEPERIKSAAN


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN

DI SMK BAU.

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 24 JUN 2010

KOMEN :

237
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : SAMBUNGAN PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan

Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian


Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

238
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area :
Learning Outcomes : - CORRECTIONS [ Sem. 1 Exam ] – Cont.
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Can do corrections from Sem. 1 exam.
Topic :

Activities : - Corrections from achievement test paper


- Discuss
- Students do corrections
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Remark :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai : SAMBUNGAN PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

239
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai : SAMBUNGAN PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

240
Hari : JUMAAT/ FRIDAY
Tarikh : 25 JUN 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :
Nilai : SAMBUNGAN PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang :
Nilai : SAMBUNGAN PEMBETULAN
Kandungan Akademik :

241
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area :
Learning Outcomes : - CORRECTIONS [ Sem. 1 Exam ] – Cont.
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Can do corrections from Sem. 1 exam.
Topic :

Activities : - Corrections from achievement test paper


- Discuss
- Students do corrections
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

242
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang :
Nilai : SAMBUNGAN PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan terhadap persoalan yang ada di dalam kertas soalan PP1
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemukakan berdasarkan apa yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

243
Penggal 2
28 JUN – 2 JULAI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 28 JUN 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara
Kandungan Akademik : Sejarah negara pemangkin semangat patriotik

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Menyedari sekurang-kurangnya dua tentang kedaulatan negara perlu dijaga
- Mencontohi kepatuhan dan kesetiaan tokoh-tokoh kemerdekaan yang telah berjuang
mempertahankan maruah.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

244
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.5 Melindungi Hak Pengguna
Kandungan Akademik : Hak pengguna terbela masyarakat makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurang dua peranan yang dimainkan oleh agensi kerajaan dan
badan bukan kerajaan yang melindungi dan menjamin hak pengguna.
- Menyokong segala usaha yang dijalankan untuk menjamin hak pengguna
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1

245
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.5 Melindungi Hak Pengguna
Kandungan Akademik : Hak pengguna terbela masyarakat makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurang dua peranan yang dimainkan oleh agensi kerajaan dan
badan bukan kerajaan yang melindungi dan menjamin hak pengguna.
- Menyokong segala usaha yang dijalankan untuk menjamin hak pengguna
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
petikan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara
Kandungan Akademik : Sejarah negara pemangkin semangat patriotik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua tentang kedaulatan negara perlu dijaga
- Mencontohi kepatuhan dan kesetiaan tokoh-tokoh kemerdekaan yang telah berjuang
mempertahankan maruah.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
246
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.2.1, 5.2.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
- derive the formula for the gradient of a straight line.
- Calculate the gradient of a straight line passing through two
point.
Topic : 5.2 Gradient of a Straight Line In Cartesian Coordinates
Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 5.2.1 and 5.2.2
- Students do exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book
Reflections :
Remark : Continue the last lesson

247
Hari : SELASA/ TUESDAY
Tarikh : 29 jun 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara
Kandungan Akademik : Sejarah negara pemangkin semangat patriotik
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua tentang kedaulatan negara perlu dijaga
- Mencontohi kepatuhan dan kesetiaan tokoh-tokoh kemerdekaan yang telah berjuang
mempertahankan maruah.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Rakyat setia negara gemilang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan berkorban untuk negara

248
- Menghuraikan pengorbanan yang harus dilakukan oleh rakyat ketika negara
menghadapi ancaman.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui tek.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 30 jun 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Rakyat setia negara gemilang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan berkorban untuk negara
- Menghuraikan pengorbanan yang harus dilakukan oleh rakyat ketika negara
menghadapi ancaman.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks

249
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Undang-undang a/bangsa menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kesan negatif sekiranya undang-undang
antarabangsa tidak dipatuhi
- Mengetahui pelbagai undang-undang antarabangsa yang bertujuan menjamin keamanan
sejagat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Rakyat setia negara gemilang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

250
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan berkorban untuk negara
- Menghuraikan pengorbanan yang harus dilakukan oleh rakyat ketika negara
menghadapi ancaman.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.2.2, 5.2.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
- Calculate the gradient of a straight line passing through two
point.
- Determine the relationship between the value of the gradient
and the: (a) steepness, (b) direction of inclination of a straight
line.

Topic : 5.2 Gradient of a Straight Line In Cartesian Coordinates


Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 5.2.2 and 5.2.3
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

251
Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 1 julai 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Rakyat setia negara gemilang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
252
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.3.1, 5.3.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
- Determine the x-intercept and the y-intercept og a straight
line.
- Derive the formula for the gradient of the straight line in
terms of the x-intercept and the y- intercept.

Topic : 5.3 Intercept


Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 5.3.1 and 5.3.2
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

253
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Undang-undang a/bangsa menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan dari teks
petikan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
254
Kandungan Akademik : Undang-undang a/bangsa menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kesan negatif sekiranya undang-undang
antarabangsa tidak dipatuhi
- Mengetahui pelbagai undang-undang antarabangsa yang bertujuan menjamin keamanan
sejagat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota ringkas/ Latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 2 Julai 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Rakyat setia negara gemilang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan

255
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Undang-undang a/bangsa menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan dari teks
petikan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 5. The Straight Line

256
Learning Outcomes : 5.3.2, 5.3.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
- Derive the formula for the gradient of the straight line in
terms of the x-intercept and the y- intercept.
- Perform calculations involving gradient, x-intercept and y-
intercept.

Topic : 5.3 Intercept


Activities : - Explain the teaching contents by giving examples.
- Discuss about learning outcomes 5.3.2 and 5.3.3
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME


Nilai : 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara
Kandungan Akademik : Rakyat setia negara gemilang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

257
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

258
Penggal 2
5 - 9 JULAI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 5 JULAI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak
Kandungan Akademik : Pengiktirafanmenjadi pemangkin perkembangan diri
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua perkara yang kanak-kanak adalah anugerah yang
berharga
- Menunjukkan cara menghargai keistimewaan dan kelebihan kanak-kanak
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

259
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.2 Kebebasan Bersuara
Kandungan Akademik : Media saluran komunikasi untuk manfaat bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang-kurangnya dua peranan yang dimainkan oleh media massa
sebagai alat perhubungan utk percambahan idea/pendapat dan meluahkan perasaan.
- Menerima hakikat bahawa media massa perlu peka terhadap isu sensitif demi
menjamin kesejahteraan penduduk majmuk negara ini
- Bersoaljawab terhdp persoalan yg dikemuka berdasarkan perbincangan dr teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

260
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.2 Kebebasan Bersuara
Kandungan Akademik : Media saluran komunikasi untuk manfaat bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang-kurangnya dua peranan yang dimainkan oleh media massa
sebagai alat perhubungan utk percambahan idea/pendapat dan meluahkan perasaan.
- Menerima hakikat bahawa media massa perlu peka terhadap isu sensitif demi
menjamin kesejahteraan penduduk majmuk negara ini
- Bersoaljawab terhdp persoalan yg dikemuka berdasarkan perbincangan dr teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak
Kandungan Akademik : Pengiktirafanmenjadi pemangkin perkembangan diri
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua perkara yang kanak-kanak adalah anugerah yang
berharga
- Menunjukkan cara menghargai keistimewaan dan kelebihan kanak-kanak
261
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.4.1 and 5.4.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. draw the graph given an equation of the form y = mx +c
2. determine whether a given point lies on a specific straight line
Topic : 5.4
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.4.1 and 5.4.2
- Students do corrections
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

262
Hari : SELASA/ TUESDAY
Tarikh : 6 juLAI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak
Kandungan Akademik : Pengiktirafanmenjadi pemangkin perkembangan diri
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua perkara yang kanak-kanak adalah anugerah yang
berharga
- Menunjukkan cara menghargai keistimewaan dan kelebihan kanak-kanak
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita

263
Kandungan Akademik : Hak wanita diperuntukkan dalam undang-undang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Memahami sekurang-kurangnya dua fungsi Dasar Wanita Negara dalam menjamin
kebajikan dan kepentingan wanita.
- Mengetahui fungsi perlunya melindungi hak wanita.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 7 juLAI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita
Kandungan Akademik : Hak wanita diperuntukkan dalam undang-undang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Memahami sekurang-kurangnya dua fungsi Dasar Wanita Negara dalam menjamin
kebajikan dan kepentingan wanita.
- Mengetahui fungsi perlunya melindungi hak wanita.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota

264
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Menghormati amalan keagamaan menjamin keharmonian
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerima bahawa setiap individu bebas dan berhak melakukan kewajipan agama
masing-masing
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

265
Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita
Kandungan Akademik : Hak wanita diperuntukkan dalam undang-undang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Memahami sekurang-kurangnya dua fungsi Dasar Wanita Negara dalam menjamin
kebajikan dan kepentingan wanita.
- Mengetahui fungsi perlunya melindungi hak wanita.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.4.2 , 5.4.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. draw the graph given an equation of the form y = mx +c
2. write the equation of the straight line given the gradient and y-
intercept.
Topic : 5.4
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.4.2 and 5.4.3
- Students do corrections
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying

266
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 8 julai 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita
Kandungan Akademik : Hak wanita diperuntukkan dalam undang-undang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
267
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.4.4, 5.4.5,
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the gradient and y-intercept of the straight line with an
equation in the form of : (a) y = mx +c (b) ax +by = c
2. Find the equation of a straight line which is parallel to the x-
axis
Topic : 5.4
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.4.4 and 5.4.5
- Students do corrections
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

268
Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Menghormati amalan keagamaan menjamin keharmonian
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan dari teks
petikan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
269
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Menghormati amalan keagamaan menjamin keharmonian
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerima bahawa setiap individu bebas dan berhak melakukan kewajipan agama
masing-masing
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota ringkas/ Latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 9 Julai 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita
Kandungan Akademik : Hak wanita diperuntukkan dalam undang-undang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan

270
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Menghormati amalan keagamaan menjamin keharmonian
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan dari teks
petikan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics

271
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.4.5, 5.4.6
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Find the equation of a straight line which is parallel to the x-axis
2. Find the point of intersection of two straight lines
Topic : 5.4
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.4.5 and 5.4.6
- Students do corrections
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.2 Menghormati Hak Wanita
Kandungan Akademik : Hak wanita diperuntukkan dalam undang-undang
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

272
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

273
Penggal 2
12 - 16 JULAI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 12 JULAI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.3 Melindungi Hak Pekerja
Kandungan Akademik : Pekerja berkualiti teras kejayaan negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengenal pasti pihak-pihak yang boleh dihubungi untuk melindungi dan
memperjuangkan hak pekerja.
- Menunjukkan sekurang-kurangnya cara menghargai dan mengiktiraf jasa dan
sumbangan pekerja.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

274
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Rakyat bertanggungjawab negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan sikap keterbukaan dalam menangani
sesuatu masalah.
- Menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikuti saluran yang betul.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

275
Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI
Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Rakyat bertanggungjawab negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan sikap keterbukaan dalam menangani
sesuatu masalah.
- Menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi mengikuti saluran yang betul.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.3 Melindungi Hak Pekerja
Kandungan Akademik : Pekerja berkualiti teras kejayaan negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengenal pasti pihak-pihak yang boleh dihubungi untuk melindungi dan
memperjuangkan hak pekerja.
- Menunjukkan sekurang-kurangnya cara menghargai dan mengiktiraf jasa dan
sumbangan pekerja.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
276
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.4.5, 5.4.6
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Find the equation of a straight line which is parallel to the x-axis
2. Find the point of intersection of two straight lines
Topic : 5.4
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.4.5 and 5.4.6
- Students do corrections/ exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

277
Hari : SELASA/ TUESDAY
Tarikh : 13 juLAI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.3 Melindungi Hak Pekerja
Kandungan Akademik : Pekerja berkualiti teras kejayaan negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengenal pasti pihak-pihak yang boleh dihubungi untuk melindungi dan
memperjuangkan hak pekerja.
- Menunjukkan sekurang-kurangnya cara menghargai dan mengiktiraf jasa dan
sumbangan pekerja.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Golongan kurang berupaya aset negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

278
- Menerima hakikat bahawa kecacatan bukan penghalang untuk berjaya dan menjadi
terkenal
- Menunjukkan sekurang-kurangnya dua cara untuk mengiktiraf sumbangan golongan yang
kurang berupaya.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 14 juLAI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Golongan kurang berupaya aset negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerima hakikat bahawa kecacatan bukan penghalang untuk berjaya dan menjadi
terkenal
- Menunjukkan sekurang-kurangnya dua cara untuk mengiktiraf sumbangan golongan yang
kurang berupaya.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal

279
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup Bersama Secara Aman
Kandungan Akademik : Persefahaman Sejagat Menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan usaha pertubuhan antarabangsa demi
menjamin keharmonian global.
- Menerima dan menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa
untuk menjamin kesejahteraan global.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Golongan kurang berupaya aset negara

280
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menerima hakikat bahawa kecacatan bukan penghalang untuk berjaya dan menjadi
terkenal
- Menunjukkan sekurang-kurangnya dua cara untuk mengiktiraf sumbangan golongan yang
kurang berupaya.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam teks perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan/ menyalin nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.4.6
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Find the point of intersection of two straight lines
Topic : 5.4
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.4.6
- Students do corrections/ exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

281
Hari : KHAMIS/ THURSDAY
Tarikh : 15 julai 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Golongan kurang berupaya aset negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
282
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.5.3, 5.5.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Find the equation of the straight line whivh passes through a given
point and is parallel to another straight line.
2. solve problems involving equations straight lines.
Topic : 5.5
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.5.3 and 5.5.4
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

283
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup Bersama Secara Aman
Kandungan Akademik : Persefahaman Sejagat Menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan dari teks
petikan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

284
Nilai : 7.1 Hidup Bersama Secara Aman
Kandungan Akademik : Persefahaman Sejagat Menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua kepentingan usaha pertubuhan antarabangsa demi
menjamin keharmonian global.
- Menerima dan menyokong peranan yang dimainkan oleh pertubuhan antarabangsa
untuk menjamin kesejahteraan global.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Menyalin nota ringkas/ Latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 16 Julai 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Golongan kurang berupaya aset negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

285
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup Bersama Secara Aman
Kandungan Akademik : Persefahaman Sejagat Menjamin kesejahteraan masyarakat global
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan persoalan dari teks
petikan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

286
Learning Area : 5. The Straight Line
Learning Outcomes : 5.5.3, 5.5.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Find the equation of the straight line whivh passes through a given
point and is parallel to another straight line.
2. solve problems involving equations straight lines.
Topic : 5.5
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.5.3 and 5.5.4
- Students do more exercise
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Kandungan Akademik : Golongan kurang berupaya aset negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks dan persoalan
yang dikemukakan oleh guru sama ada secara lisan atau bertulis.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

287
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

288
Penggal 2
19 - 23 JULAI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 19 JULAI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.5 Melindungi Hak Pengguna
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua tentang hak pengguna
- Menunaikan tanggungjawab sebagai pengguna
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

289
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati Antara Negara
Kandungan Akademik : Saling bekerjasama antara negara menjamin kesejahteraan sejagat.
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua cara melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti untuk
menjalin hubungan baik antara negara.
- Menghargai hubungan baik antara negara bagi menjamin kesejahteraan sejagat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati Antara Negara
Kandungan Akademik : Saling bekerjasama antara negara menjamin kesejahteraan sejagat.

290
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang2nya dua cara melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti untuk
menjalin hubungan baik antara negara.
- Menghargai hubungan baik antara negara bagi menjamin kesejahteraan sejagat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.5 Melindungi Hak Pengguna
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua tentang hak pengguna
- Menunaikan tanggungjawab sebagai pengguna
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
291
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 5. The Straight Line


Learning Outcomes : 5.1.1 – 5.5.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1 Find the answers of the questions from revision for the Chapter 5
Topic : 5.1 – 5.5
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 5.1.1 - 5.5.4
- Students do corrections/ exercise
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 20 juLAI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

292
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA


Nilai : 5.5 Melindungi Hak Pengguna
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua tentang hak pengguna
- Menunaikan tanggungjawab sebagai pengguna
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : PERBINCANGAN KERJA KURSUS 1225/2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat / menyiapkan kerja kursus sambil bersoaljawab terhadap guru terhadap isi
kandung kerja kursus yang hendak dibuat..

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
293
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus Contoh
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 21 juLAI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PERBINCANGAN KERJA KURSUS 1225/2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat / menyiapkan kerja kursus sambil bersoaljawab terhadap guru terhadap isi
kandung kerja kursus yang hendak dibuat..

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus Contoh
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

294
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang :
Nilai : KUIZ HAFALAN NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjawab beberapa soalan kuiz yang berkaitan dengan nilai-nilai yang telah dipelajari.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz

Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu


Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : PERBINCANGAN KERJA KURSUS 1225/2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat / menyiapkan kerja kursus sambil bersoaljawab terhadap guru terhadap isi
kandung kerja kursus yang hendak dibuat..

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

295
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus Contoh
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 7. Probability I


Learning Outcomes : 7.1.1, 7.1.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine whether an outcomes is a possible outcome of an
experiment
2. List all the possible outcomes of an experiment; (a) from activities
(b) by reasoning
Topic : 7.1
Activities : - Discuss and rexplain about the outcomes
- Students do corrections
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

296
Hari : KHAMIS/ THURSDAY
Tarikh : 22 julai 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : KUIZ HAFALAN NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjawab beberapa soalan kuiz yang berkaitan dengan nilai-nilai yang telah dipelajari.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
297
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 7. Probability I


Learning Outcomes : 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine whether an event is possible for a sample space
2. Explore the concept of probability
Topic : 7.2, 7.3
Activities : - Discuss and rexplain about ratio of the number outcomes
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

298
Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai : KUIZ HAFALAN NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjawab beberapa soalan kuiz yang berkaitan dengan nilai-nilai yang telah dipelajari.

299
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz

Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu


Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 23 Julai 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :
Nilai : KUIZ HAFALAN NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjawab beberapa soalan kuiz yang berkaitan dengan nilai-nilai yang telah dipelajari.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

300
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 7. Probability I


Learning Outcomes : 7.3.3, 7.3.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:

301
1. Calculate the expected number of times an event will occur,
given the probability of the event and number of trials.
3. solve problems invoving probability
Topic : 7.3
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 7.3.3 and 7.3.4
- Students do more exercise
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang :
Nilai : KUIZ HAFALAN NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjawab beberapa soalan kuiz yang berkaitan dengan nilai-nilai yang telah dipelajari.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian

302
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Penggal 2
26 - 30 JULAI 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


303
Tarikh : 26 JULAI 2010

CUTI REHAT KHAS.

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 27 juLAI 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan individu dan masyarakat mematuhi dan
menegakkan undang-undang.
- Meramalkan akibat melanggar undang-undang.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1

304
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan individu dan masyarakat mematuhi dan
menegakkan undang-undang.
- Meramalkan akibat melanggar undang-undang.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 28 juLAI 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Meramalkan sekurang-kurangnya dua akibatnya melanggar undang-undang( kesalahan
penyalahgunaan dadah )
- Melaksanakan kewajipan sebagai seorang warganegara yang patuh kepada undang-
undang.

305
- Bersoaljawab terhadap perkara yang diperolehi melalui sesi lawatan ringkas.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Lawatan ke Lorong PPDa
- Latihan/ Nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus Contoh
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12 ( Sambungan )
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu


Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

306
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan individu dan masyarakat mematuhi dan
menegakkan undang-undang.
- Meramalkan akibat melanggar undang-undang.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 7. Probability - Continue


Learning Outcomes : 7.1.1 – 7.3.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Find the answers of the questions from revision for the Chapter 7
307
Topic : 7.1 – 7.3
Activities : - Discuss and revise about last exercise
- Discuss and explain about 7.1.1 – 7.3.5
- Students do exercise
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 29 julai 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................

DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

308
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Meramalkan sekurang-kurangnya dua akibatnya melanggar undang-undang( kesalahan
penyalahgunaan dadah )
- Melaksanakan kewajipan sebagai seorang warganegara yang patuh kepada undang-
undang.
- Bersoaljawab terhadap perkara yang diperolehi melalui sesi lawatan ringkas.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Lawatan ke Lorong PPDa
- Latihan/ Nota
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.1.1, 8.1.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Identify tangents to a cicle

309
2. Make inference that the tangent to a circle is a straight line
perpendicular to the radius that passes through the contact point.
Topic : 8.1
Activities : - Discuss about the teaching content
- Explain about the concept of tangent
- Students try to the answer of the questions – exercise.
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

310
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12 ( Sambungan )
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu


Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 30 Julai 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

311
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang
Kandungan Akademik : Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Meramalkan sekurang-kurangnya dua akibatnya melanggar undang-undang( kesalahan
penyalahgunaan dadah )
- Melaksanakan kewajipan sebagai seorang warganegara yang patuh kepada undang-
undang.
- Bersoaljawab terhadap perkara yang diperolehi melalui sesi lawatan ringkas.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Lawatan ke Lorong PPDa
- Latihan/ Nota
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
312
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.1.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Contruct a tangent to acircle passing through a point on the
circumference and outside of the circle.
Topic : 8.1
Activities : - Discuss about the teaching content
- Explain about the 8.1.3
- Students try to the answer of the questions – exercise.
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9
313
Bidang :
Nilai : KUIZ HAFALAN NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjawab beberapa soalan kuiz yang berkaitan dengan nilai-nilai yang telah dipelajari.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Penggal 2
2 - 6 OGOS 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


314
Tarikh : 2 OGOS 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan menghormati rumah ibadat
- Peka terhadap peraturan yang ada di rumah ibadat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


315
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12 - sambungan
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12 - sambungan
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
316
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan menghormati rumah ibadat
- Peka terhadap peraturan yang ada di rumah ibadat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :
317
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.1.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Contruct a tangent to acircle passing through a point on the
circumference and outside of the circle.
Topic : 8.1
Activities : - Discuss about the teaching content
- Explain about the 8.1.3
- Students try to the answer of the questions – exercise.
- Continue the lesson
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 3 OGOS 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama
318
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua kepentingan menghormati rumah ibadat
- Peka terhadap peraturan yang ada di rumah ibadat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara menghormati anutan dan amalan agama orang
lain.
- Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Bteks.
319
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 4 OGOS 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara menghormati anutan dan amalan agama orang
lain.
- Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

320
Nilai : 1.1 – 1.12 - sambungan
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.3 Kebebasan Beragama
Kandungan Akademik : Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedari sekurang-kurangnya dua cara menghormati anutan dan amalan agama orang
lain.
- Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan


- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah

321
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.1.4, 8.1.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
Determine the properties related to two tangents to acircle from a
given point outside the circle.
Topic : 8.1
Activities : - Revise the 8.1.3
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 8.1.4
- Students try to the answer of the questions – exercise.
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, CooperationCCTS :
Analying and identifyingMaterial Needs : Text Book

Reflections :

322
Hari : KHAMIS/ THURSDAY
Tarikh : 5 OGOS 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.4 Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara
Kandungan Akademik : Rakyat penyumbang ke arah pembangunan negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua kepentingan aktiviti perkhidmatan sosial kepada
anggota sukarela dan negara.
- Memahami peranan pertubuhan sukarela yang terdapat di Malaysia
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
323
Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.1.4, 8.1.5
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the properties related to two tangents to acircle from
a given point outside the circle.
Topic : 8.1
Activities : - Revise the 8.1.3
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 8.1.4
- Students try to the answer of the questions – exercise.
- Continue the lesson
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1

324
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12 - sambungan
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas

325
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 6 OGOS 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.4 Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara
Kandungan Akademik : Rakyat penyumbang ke arah pembangunan negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua kepentingan aktiviti perkhidmatan sosial kepada
anggota sukarela dan negara.
- Memahami peranan pertubuhan sukarela yang terdapat di Malaysia
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

326
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12= sambungan
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 7. Probability I


Learning Outcomes : 7.3.3, 7.3.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Calculate the expected number of times an event will occur,
given the probability of the event and number of trials.
4. solve problems invoving probability
Topic : 7.3
Activities : - Discuss and revise about last exercise

327
- Discuss and explain about 7.3.3 and 7.3.4
- Students do more exercise
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.4 Penglibatan Diri Dalam Pembangunan Negara
Kandungan Akademik : Rakyat penyumbang ke arah pembangunan negara
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua kepentingan aktiviti perkhidmatan sosial kepada
anggota sukarela dan negara.
- Memahami peranan pertubuhan sukarela yang terdapat di Malaysia
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif

328
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Penggal 2
9 - 13 OGOS 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 9 OGOS 2010

329
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Sikap Keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua kepentingan bersikap terbuka dalam menerima
nasihat, teguran dan kritikan.
- Menerima nasihat, kritikan dan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

330
Bidang : 1 - 4
Nilai : 1.1 – 4.3
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1 - 4
Nilai : 1.1 – 4.3
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
331
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Sikap Keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua kepentingan bersikap terbuka dalam menerima
nasihat, teguran dan kritikan.
- Menerima nasihat, kritikan dan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

332
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.3.1, 8.3.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the number of tangents which can be drawn to two
circle.
2. Determine the properties related to the common tangent to two
circles.
Topic : 8.3
Activities : - Revise yesterday lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 8.3.1, 8.3.2
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 10 OGOS 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Sikap Keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis

333
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua kepentingan bersikap terbuka dalam menerima
nasihat, teguran dan kritikan.
- Menerima nasihat, kritikan dan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Sikap Keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua cara memperbaiki kelemahan dan kesilapan
yang telah dilakukan
- Berfikiran positif terhadap nasihat dan kritikan yang diberi.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Bteks.
334
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 11 OGOS 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W3

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Sikap Keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua cara memperbaiki kelemahan dan kesilapan
yang telah dilakukan
- Berfikiran positif terhadap nasihat dan kritikan yang diberi.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1 - 7

335
Nilai : 1.1 – 7.3
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI


Nilai : 6.5 Sikap Keterbukaan
Kandungan Akademik : Sikap Keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua cara memperbaiki kelemahan dan kesilapan
yang telah dilakukan
- Berfikiran positif terhadap nasihat dan kritikan yang diberi.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan


- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah

336
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.3.2, 8.3.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the properties related to the common tangent to two
circles.
2. Solve problems involving common tangents to two circles
Topic : 8.3
Activities : - Revise yesterday’s lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 8.3.2, 8.3.3
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, CooperationCCTS :
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


337
Tarikh : 12 OGOS 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup bersama secara aman
Kandungan Akademik : Masyarakat bersatu negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Men jelaskan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak untuk
mewujudkan keharmonian rakyat negara ini.
- Melibatkan diri dalam pelbagai usaha untuk menyatupadukan masyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

338
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 8. Circles III


Learning Outcomes : 8.3.2, 8.3.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the properties related to the common tangent to two
circles.
2. Solve problems involving common tangents to two circles
Topic : 8.3
Activities : - Revise yesterday’s lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 8.3.2, 8.3.3
- Continue the lesson
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ZON C

- PERDAGANGAN 2
- PERDAGANGAN 1

339
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ZON C

- PERDAGANGAN 2
- PERDAGANGAN 1

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 13 OGOS 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup bersama secara aman
Kandungan Akademik : Masyarakat bersatu negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Men jelaskan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak untuk
mewujudkan keharmonian rakyat negara ini.
- Melibatkan diri dalam pelbagai usaha untuk menyatupadukan masyarakat.

340
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ZON C

- BAHASA CINA 2 & 1


- PENDIDIKAN ISLAM 1 & 2

Refleksi :

341
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the consept of the values of sin , cos  and
tan  ( 0˚    360˚ ) to solve problems.
Topic : 9.1
Activities : - Revise yesterday lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.1
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

________________________________________________________________________________

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup bersama secara aman
Kandungan Akademik : Masyarakat bersatu negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Men jelaskan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak untuk
mewujudkan keharmonian rakyat negara ini.
- Melibatkan diri dalam pelbagai usaha untuk menyatupadukan masyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan

342
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Penggal 2
16 - 20 OGOS 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 16 OGOS 2010

OFFICIAL LAUNCH OF ORANGUTAN DONATION DRIVE


FOR
SECONDARY SCHOOLS OF SARAWAK.

VENUE:
SEMENGGOH WILDLIFE CENTRE.
343
Hari : SELASA/ TUESDAY
Tarikh : 17 OGOS 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang :
Nilai : LATIHAN ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :

344
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : LATIHAN ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

345
Hari : RABU/ WEDNESDAY
Tarikh : 18 OGOS 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W3

Bidang :
Nilai : LATIHAN ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ZON C

- BAHASA MALAYSIA 2
- PHYSICS 3/ ADD SCIENCE 3

Refleksi :

346
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : LATIHAN ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

347
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area :
Learning Outcomes : REVISION
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Solve problems about the revision chapter/ question
Topic :
Activities : - Discuss about the teaching content
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, CooperationCCTS :
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 19 OGOS 2010

KOMEN :
348
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : LATIHAN ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat latihan
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

349
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area :
Learning Outcomes : REVISION
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Solve problems about the revision chapter/ question
Topic :
Activities : - Discuss about the teaching content
- Continue the lesson
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ZON C

- PHYSICS 2/ ADD SCIENCE 2


- GEOGRAFI 3
- PHYSICS 1/ ADD SCIENCE 1/ GEOGRAFI 1

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

350
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ZON C

- PHYSICS 2/ ADD SCIENCE 2


- GEOGRAFI 3
- PHYSICS 1/ ADD SCIENCE 1/ GEOGRAFI 1

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 20 OGOS 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :
Nilai : LATIHAN ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat latihan
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan

351
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ZON C

- BAHASA INGGERIS 2
- BAHASA INGGERIS 1

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area :

352
Learning Outcomes : REVISION
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Solve problems about the revision chapter/ question
Topic :
Activities : - Discuss about the teaching content
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflection

________________________________________________________________________________

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang :
Nilai : LATIHAN ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat latihan
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

353
Penggal 2
23 - 27 OGOS 2010

Peperiksaan percubaan spn


Peringkat zon c
>12 – 27 0g0s 2010

Dan

Ujian pencapaian 2
>23 – 27 ogos 2010.

354
……..sbhsmie@yahoo.com

Penggal 2
30 - 31 OGOS - 1 – 3 SEPTEMBER 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 30 OGOS 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

PEMBERIAN DAN PEMBETULAN KERTAS SOALAN

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan ke atas soalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Pembetulan

355
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang : 1 - 7
Nilai : -
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan individu/kumpulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah

356
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang : 1 - 7
Nilai : -
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan individu/kumpulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

357
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

PEMBERIAN DAN PEMBETULAN KERTAS SOALAN

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan ke atas soalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area :
Learning Outcomes :
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Do correction about the questions from exam paper
( Mathematics ) UP2

Topic : -

Activities : - Discuss
- Correction
Moral Value : Thinking rationally
CCTS : Identifying relations

358
Material Needs : Exam Paper ( Mathematics )

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 31 OGOS 2010

CUTI UMUM

HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE


53

359
Hari : RABU/ WEDNESDAY
Tarikh : 1 september 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W3

PEMBERIAN DAN PEMBETULAN KERTAS SOALAN

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

360
- Membuat pembetulan ke atas soalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang : 1 - 7
Nilai : -
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Latihan individu/kumpulan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

361
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

PEMBETULAN KERTAS SOALAN - Sambungan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan ke atas soalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area :
Learning Outcomes :
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Do correction about the questions from exam paper
( Mathematics ) UP2 – Continue

Topic : -

Activities : - Discuss

362
- Correction
Moral Value : Thinking rationally
CCTS : Identifying relations
Material Needs : Exam Paper ( Mathematics )

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 2 SEPTEMBER 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1
363
PEMBETULAN KERTAS SOALAN - Sambungan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan ke atas soalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the consept of the values of sin , cos  and
tan  ( 0˚    360˚ ) to solve problems.
Topic : 9.1
Activities : - Revise yesterday lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.1

364
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

365
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 3 SEPTEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

PEMBETULAN KERTAS SOALAN - Sambungan

366
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan ke atas soalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang : 1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI


Nilai : 1.1 – 1.12
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 1
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid

367
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the consept of the values of sin , cos  and
tan  ( 0˚    360˚ ) to solve problems.
Topic : 9.1
Activities : - Revise yesterday lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.2
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
368
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

PEMBETULAN KERTAS SOALAN - Sambungan

Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-


- Membuat pembetulan ke atas soalan yang diperbincangkan
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Pembetulan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Ujian
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL/ SEMESTER 2


4 – 19 SEPTEMBER 2010.

- SELAMAT HARI RAYA


AIDILFITRI
10@11 SEPTEMBER 2010

- HARI MALAYSIA - 16 SEPTEMBER 2010

369
Penggal 2
2o – 24 SEPTEMBER 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 20 SEPTEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup bersama secara aman
Kandungan Akademik : Masyarakat bersatu negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Men jelaskan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan
keharmonian rakyat negara ini.
- Melibatkan diri dalam pelbagai usaha untuk menyatupadukan masyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan

370
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti

371
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

372
Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
Nilai : 7.1 Hidup bersama secara aman
Kandungan Akademik : Masyarakat bersatu negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Men jelaskan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan
keharmonian rakyat negara ini.
- Melibatkan diri dalam pelbagai usaha untuk menyatupadukan masyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.3, 9.1.4
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the consept of the values of sin , cos  and
tan  ( 0˚    360˚ ) to solve problems.
Topic : 9.1
Activities : - Revise last lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.2, 9.1.3
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson

373
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 21 SEPTEMBER 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.1 Hidup bersama secara aman
Kandungan Akademik : Masyarakat bersatu negara makmur
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Men jelaskan sekurang-kurangnya dua peranan pelbagai pihak untuk mewujudkan
keharmonian rakyat negara ini.
- Melibatkan diri dalam pelbagai usaha untuk menyatupadukan masyarakat.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

374
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.2 Saling membantu dan bekerjasama
Kandungan Akademik : Peningkatan taraf hidup, usaha bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedarikan sekurang-kurangnya dua kepentingan saling membantu dan bekerjasama
untuk menjayakan wawasan 2020
- Menjelaskan cabaran2 yang terdapat dalam wawasan 2020
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Bteks.
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 22 SEPTEMBER 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.2 Saling membantu dan bekerjasama
Kandungan Akademik : Peningkatan taraf hidup, usaha bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

375
- Menyedarikan sekurang-kurangnya dua kepentingan saling membantu dan bekerjasama
untuk menjayakan wawasan 2020
- Menjelaskan cabaran2 yang terdapat dalam wawasan 2020
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

376
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.2 Saling membantu dan bekerjasama
Kandungan Akademik : Peningkatan taraf hidup, usaha bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyedarikan sekurang-kurangnya dua kepentingan saling membantu dan bekerjasama
untuk menjayakan wawasan 2020
- Menjelaskan cabaran2 yang terdapat dalam wawasan 2020
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.5, 9.1.6
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the consept of the values of sin , cos  and
tan  ( 0˚    360˚ ) to solve problems.

377
Topic : 9.1
Activities : - Revise yesterday lesson
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.5, 9.1.6
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, CooperationCCTS :
Analying and identifyingMaterial Needs: Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 23 SEPTEMBER 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
378
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.2 Saling membantu dan bekerjasama
Kandungan Akademik : Peningkatan taraf hidup, usaha bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua cabaran yang terdapat dalam wawasan 2020
- Memiliki keyakinan diri bagi menghadapi pelbagai cabaran dalam wawasan 2020
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.6, 9.1.7
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the consept of the values of sin , cos  and
tan  ( 0˚    360˚ ) to solve problems.
Topic : 9.1
Activities : - Revise yesterday lesson

379
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.6, 9.1.7
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

380
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 24 SEPTEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

381
Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
Nilai : 7.2 Saling membantu dan bekerjasama
Kandungan Akademik : Peningkatan taraf hidup, usaha bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua cabaran yang terdapat dalam wawasan 2020
- Memiliki keyakinan diri bagi menghadapi pelbagai cabaran dalam wawasan 2020
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid

382
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.6, 9.1.7
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Understand and use the consept of the values of sin , cos  and
tan  ( 0˚    360˚ ) to solve problems.
Topic : 9.1
Activities : - Revise
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.6, 9.1.7
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

383
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.2 Saling membantu dan bekerjasama
Kandungan Akademik : Peningkatan taraf hidup, usaha bersama
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menjelaskan sekurang-kurangnya dua cabaran yang terdapat dalam wawasan 2020
- Memiliki keyakinan diri bagi menghadapi pelbagai cabaran dalam wawasan 2020
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

384
Penggal 2
27 - 30 SEPTEMBER – 1 oktober 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 27 SEPTEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan setiap negara yang
menghormati antara satu sama lain
- Menjelaskan Dasar Berkecuali yang diamalkan oleh Malaysia.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
385
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah

386
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

387
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan setiap negara yang
menghormati antara satu sama lain
- Menjelaskan Dasar Berkecuali yang diamalkan oleh Malaysia.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.1.12
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Solve problems involving sine, cosine and tangent
Topic : 9.1
Activities : - Revise
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.1.12

388
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 28 SEPTEMBER 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan setiap negara yang
menghormati antara satu sama lain
- Menjelaskan Dasar Berkecuali yang diamalkan oleh Malaysia.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

389
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara untuk menyelesaikan sebarang
pertelingkahan secara diplomasi
- Menerima kenyataan bahawa setiap negara perlu memahami pendirian
negara lain berhubung sesuatu isu supaya tidak timbul sebarang
pencanggahan
- Bersoaljawab terhadap teks berdasarkan persoalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Bteks.
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens
Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 29 SEPTEMBER 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W1

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara

390
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara untuk menyelesaikan sebarang
pertelingkahan secara diplomasi
- Menerima kenyataan bahawa setiap negara perlu memahami pendirian
negara lain berhubung sesuatu isu supaya tidak timbul sebarang
pencanggahan
- Bersoaljawab terhadap teks berdasarkan persoalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal

391
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara untuk menyelesaikan sebarang
pertelingkahan secara diplomasi
- Menerima kenyataan bahawa setiap negara perlu memahami pendirian
negara lain berhubung sesuatu isu supaya tidak timbul sebarang
pencanggahan
- Bersoaljawab terhadap teks berdasarkan persoalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Bengkel
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 9. Trigonometry II

392
Learning Outcomes : 9.2.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Draw a graphs of sine, cosine and tangent
Topic : 9.2
Activities : - Revise
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.2.1
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, CooperationCCTS :
Analying and identifyingMaterial Needs: Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 30 SEPTEMBER 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

393
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PENGHANTARAN & PERBBINCANGAN KERJA KURSUS 1225/2 PM
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyediakan hasil kerja kursus seperti yang dikehendaki
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui bengkel kerja kursus
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Kerja Kursus Contoh
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 9. Trigonometry II


Learning Outcomes : 9.2.2. 9.2.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Compare the graphs of sine, cosine and tangent for angles between
0˚ and 360˚
Topic : 9.2

394
Activities : - Revise
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 9.2.2, 9.2.3
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

395
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 1 oktober 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

396
Bidang :
Nilai : PENGHANTARAN & PERBBINCANGAN KERJA KURSUS 1225/2 PM
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyediakan hasil kerja kursus seperti yang dikehendaki
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui bengkel kerja kursus
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Contoh Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan

397
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 10. Angles of Elevation and depression.


Learning Outcomes : 10.1.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Identify the horizontal line, the angle of elevation, the angle of
depression for the particular situation.
Topic : 10.1
Activities : - Revise about last subtopic.
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 10.1.1
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

398
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang :
Nilai : PENGHANTARAN & PERBBINCANGAN KERJA KURSUS 1225/2 PM
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menyediakan hasil kerja kursus seperti yang dikehendaki
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui bengkel kerja kursus
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Contoh Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

399
Penggal 2
4 – 8 oktober 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 4 OKTOBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
400
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus

401
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

402
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : 7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


Nilai : 7.3 Saling Menghormati antara Negara
Kandungan Akademik : Dasar Malaysia dihormati dunia
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui teks yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 10. Angles of Elevation and depression.


Learning Outcomes : 10.1.1
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Identify the horizontal line, the angle of elevation, the angle of
depression for the particular situation.
Topic : 10.1
Activities : - Revise about last subtopic.
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 10.1.1

403
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Moral Value : Rational, hard working
CCTS : Interpreting, recognising
Material Needs : Text Book,

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 5 OKTOBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 – 0900 /W3

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : KEMASKINI NOTA
Kandungan Akademik :

404
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghasilkan nota yang baik dan menepati kehendak P & P.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Pemeriksaan nota
- Kemaskini nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 6 OKTOBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W1

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.

405
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : KEMASKINI NOTA
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Menghasilkan nota yang baik dan menepati kehendak P & P.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Pemeriksaan nota
- Kemaskini nota
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

406
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 7 OKTOBER 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :

407
Nilai : ULANGKAJI NILAI DARI BIDANG 1 DAN 2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
408
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :

409
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 8 oktober 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI DARI BIDANG 1 DAN 2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian

410
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Contoh Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D

411
Time : 1045 - 1120/ W8

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

412
PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH [ PMR ]
5 HINGGA 12 OKTOBER 2010

413
Penggal 2
11 – 15 oktober 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 11 oktober 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan/ Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

414
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

415
Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
416
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan/ Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 12 OKTOBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH ( PMR )


- ULANGKAJI DI RUMAH

CATATAN :

417
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan/ Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 13 oktober 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W1

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-

418
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Nota/ Buku Rujukan
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

419
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan/ Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 10. Angles of Elevation and depression.


Learning Outcomes : 10.1.2
420
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
i) represent a particular situation involving
a) the angle of elevation
b) the angle of depression, using diagrams
Topic : 10.1
Activities : - Revise about last subtopic.
- Discuss and explain about the teaching content
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 14 oktober 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

421
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan/ Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : 10. Angles of Elevation and depression.


Learning Outcomes : 10.1.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:

422
i) solve problems involving the angle of elevation and the angle of
depression
Topic : 10.1
Activities : - Revise about last subtopic.
- Discuss and explain about the teaching content
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif

423
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 15 oktober 2010

424
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan/ Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
425
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : 11. Lines and Planes in 3-Dimensions


Learning Outcomes : 11.1.1, 11.1.2
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Identify planes, horizontal and vertical planes and inclined planes
Topic : 11.1
Activities : - Revise about last topic.
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 11.1.1, 11.1.2
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
426
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI NILAI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan melalui persoalan yang
berkaitan dari soalan yang dikemukakan
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Perbincangan/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Rujukan/ Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Penggal 2
18 - 22 oktober 2010

427
Hari : ISNIN/ MONDAY
Tarikh : 18 oktober 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

428
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI FASA 2
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
429
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

430
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : 11. Lines and Planes in 3-Dimensions


Learning Outcomes : 11.1.6 11.1.7
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Determine the orthogonal projection of a line on a plane.
2. Draw and name the orthogonal projection of a line on a plane

Topic : 11.1
Activities : - Revise about last topic.
- Discuss about the teaching content
- Explain about the 11.1.6, 11.1.7
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 19 oktober 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

431
Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
- Menjawab sekurang2nya 5/10 markah yang dipersoalkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Bteks.
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

432
Hari : RABU/ WEDNESDAY
Tarikh : 20 oktober 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W1

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :


- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

433
UJIAN PENCAPAIAN 2

CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
- Menjawab sekurang2nya 5/10 markah yang dipersoalkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Pemudahcaraan/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal

434
Strategi Pengajaran : Koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

Learning Area : 11. Lines and Planes in 3-Dimensions


Learning Outcomes : 11.2.1 – 11.2.3
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. identify the line of intersection between two planes
2. draw a line on each plane which is perpendicular to the line of intersection of the
two planes at a point on the line of intersection
3. determine the angle between two planes on a model and a given diagram
Topic : 11.2
Activities : - Revise about last topic.
- Discuss about the teaching content
- Explain
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
- Continue the lesson
Elemen Bestari : Student Centred Learning/ Thinking Skill
Moral Value : Be Patients, CooperationCCTS :
Analying and identifyingMaterial Needs: Text Book

Reflections :

435
Hari : KHAMIS/ THURSDAY
Tarikh : 21 OKTOBER 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.
- Menjawab sekurang2nya 5/10 markah yang dipersoalkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

436
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : REVISION


Learning Outcomes :
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Ask the questions about the topic / learning area and learning
outcomes

Topic :
Activities : - Revise about last topic.
- Discuss about the teaching content
- Explain about the questions
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Moral Value : Cooperation
CCTS : Identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

UJIAN PENCAPAIAN 2

437
CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

UJIAN PENCAPAIAN 2

CATATAN :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 22 oktober 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.

438
- Menjawab sekurang2nya 5/10 markah yang dipersoalkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Nota
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis
Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

UJIAN PENCAPAIAN 2

CATATAN :

439
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

Learning Area : REVISION


Learning Outcomes :
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Ask the questions about the topic / learning area and learning
outcomes

Topic :
Activities : - Revise about last topic.
- Discuss about the teaching content
- Explain about the questions
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Elemen Bestari : Directive/ Learning Skills.
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

Bidang :
Nilai : ULANGKAJI
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang diperbincangkan.

440
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Pemerhatian
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Contoh Kerja Kursus
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Penggal 2
25- 30 oktober 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 25 OKTOBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang : ULANGKAJI/
Nilai : PEPERISAAN PENGGAL AKHIR
441
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab dan dapat menjawab persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.

442
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

443
Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

Bidang : ULANGKAJI/
Nilai : PEPERISAAN PENGGAL AKHIR
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab dan dapat menjawab persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

Learning Area : REVISION


Learning Outcomes :
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Ask the questions about the topic / learning area and learning
outcomes

444
Topic :
Activities : - Revise about last topic.
- Discuss about the teaching content
- Explain about the questions
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Text Book

Reflections :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 26 OKTOBER 2010
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 / W4

Bidang : ULANGKAJI/
Nilai : PEPERISAAN SEMESTER 2
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab dan dapat menjawab persoalan yang diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhatian, koperatif

445
Bahan Sumber P & P : Buku Teks
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens dan menganalisis

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 27 OKTOBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W1

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

446
Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

447
Catatan :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 28 OKTOBER 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

448
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS UP2 & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab serta membuat pembetulan terhadap persoalan dari kertas soalan UP2
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

449
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS UP2 & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Bersoaljawab serta membuat pembetulan terhadap persoalan dari kertas soalan UP2
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 29 oktober 2010

450
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

451
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Hari : sabtu/ saturSDAY


Tarikh : 30 OKTOBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

452
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
453
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

454
Penggal 2
1 – 5 NOVEMBER 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 1 NOVEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soa
- lan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus

455
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

456
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

CATATAN

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

PEPERIKSAAN SEMSTER 2

CATATAN :

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 2 NOVEMBER 2010

CUTI PERISTIWA

“ ALL SOUL DAY ”

457
Hari : RABU/ WEDNESDAY
Tarikh : 3 NOVEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 / W1

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

458
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0900 - 0940 /W4

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 1035 - 1115 / W7

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

459
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1115 – 1235/W8 & W9

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 4 NOVEMBER 2010

KOMEN :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
460
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.

461
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 1155 - 1235 /W9

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

462
Hari : JUMAAT/ FRIDAY
Tarikh : 4 NOVEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0735 - 810 / W2

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas 5S1
Masa/ Waktu : 0935 - 1010 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap teks yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Membuat nota ringkas/ latihan
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif

463
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1045 - 1120/ W8

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 1120 - 1155 / W9

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

Catatan :

464
Penggal 2
8 - 12 NOVEMBER 2010

Hari : ISNIN/ MONDAY


Tarikh : 8 NOVEMBER 2010

465
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

CATATAN :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0740 - 0820 /W2

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soa
- lan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

466
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : 5S1
Masa/ Waktu : 0820 - 0900 /W3

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang tersembunyi di dalam persoalan yang
dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan perbincangan dari teks
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan terhadap apa yang diperbincangkan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Mengemaskini kerja kursus
Elemen Bestari : Kemahiran Belajar/ Berfikrah
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Generatif
Bahan Sumber P & P : Buku Aktiviti
Kemahiran Generik KBKK: Membuat inferens, mentafsir

Refleksi Kendiri :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S1
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 / W6

PEPERIKSAAN SEMESTER 2

CATATAN

467
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 1155 – 1235/ W9

MESYUARAT PANITIA MATEMATIK BIL.4


JAM : 12.00
TEMPAT : BILIK PERKEMBANGAN STAF

Catatan : P & P ditangguhkan.

Hari : SELASA/ TUESDAY


Tarikh : 9 NOVEMBER 2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4A
Masa/ Waktu : 0820 – 0900 /W3

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan yang diberi dengan mengikut skema jawapan..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan dan bersoaljawab
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

468
Refleksi :

JAMUAN KELAB PENCINTA ALAM@ALAM SEKITAR

JAM : 1000 – 1200 PAGI


TEMPAT : DEWAN SRI GEMILANG

Hari : RABU/ WEDNESDAY


Tarikh : 10 NOVEMBER 2010

CUTI REHAT KHAS.

Hari : KHAMIS/ THURSDAY


Tarikh : 11 NOVEMBER 2010

KOMEN :

469
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DISEMAK oleh :

…………………………..…………..
[ pengetua/ pk pentadbiran ]

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 4S2
Masa/ Waktu : 0700 - 0740 / W1

Bidang :
Nilai : PEMBERIAN KERTAS SOALAN & PEMBETULAN
Kandungan Akademik :
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-
- Membuat pembetulan yang diberi dengan mengikut skema jawapan..
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan dan bersoaljawab
Elemen Bestari : Menilai dan Mentafsir/ Bersifat Individu
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

Refleksi :

470
Subject : Mathematics
Class : 4D
Time : 0820 - 0900/ W3

Learning Area : KERTAS SOALAN DIKEMBALIKAN DAN CORRECTIONS PAPER 2


Learning Outcomes :
Learning Objective : At the end of this lesson, students will be able to:
1. Do corrections about questions from Paper 2
Topic :
Activities : - Explain about the questions
- Students try to answer the questions ( personal or by group )
Moral Value : Be Patients, Cooperation
CCTS : Analying and identifying
Material Needs : Exam Paper ( Paper 2 )

Reflections :

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral


Kelas : 5C
Masa/ Waktu : 0955 - 1035 /W6

Bidang :
Nilai :
Kandungan Akademik : ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran : Supaya pelajar dapat:-Mengetahui sekurang2nya dua nilai yang
tersembunyi di dalam persoalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan peperiksaan.
- Bersoaljawab terhadap persoalan yang dikemuka berdasarkan soalan yang
diperbincangkan.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
- Penerangan tentang apa yang terdapat di dalam perbincangan
- Bersoaljawab sambil membuat perbincangan ringkas
- Kuiz
Elemen Bestari : Kemahiran Berfikir/ Berpusatkan murid
Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, naturalis
Strategi Pengajaran : Pemerhartian dan generatif
Bahan Sumber P & P : Kertas Soalan
Kemahiran Generik KBKK: mengelaskan, mengumpul/ menghimpun maklumat

471
Refleksi :

Hari : JUMAAT/ FRIDAY


Tarikh : 12 NOVEMBER 2010

RAPTAI PENUH

MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 2010


DAN
MAJLIS KONVOKESYEN PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS

472