SUKATAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN (ULUMUL QURAN) PPISMP SEM 2 Nama Pensyarah:Ustaz Abdul Razak bin

Mahadi.
Bil. 1

Tajuk/Perkara
PENGENALAN ULUMUL QURAN
a) b) c)

30 Jam

Definisi Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Perbandingan Al-Quran dengan Kitab-kitab Samawi yang Lain.

2

PENURUNAN AL-QURAN
a) b)

Cara Al-Quran diturunkan. Hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur.

3

Ayat-ayat Maki dan Madani
a) b) c)

Ciri-ciri Ayat Maki. Ciri-ciri Ayat Madani. Implikasi Ayat Maki dan Madani Terhadap perintah Allah.

4

PENGUMPULAN AL-QURAN
a)

Sejarah Pengumpulan dan Pembukuan AlQuran pada zaman: – Rasulullah – Tabi’ – Tabi’-Tabien Tindakan:

5

NASAKH DAN MANSUKH

Ciri-ciri I’jazul Quran.Hukum sahaja dinasakh. -Menghairankan orang yang mengkaji tentang Al-Quran.a) b) Pengertian Nasakh dan Mansukh. . -Bahasanya tinggi.hukum dinasakh. Nazrin & Izzudeen 7 ASBABUL NUZUL a) Tindakan: Kepentingan asbabul nuzul. Farah Husna. -Mempunyai nilai estetika (seni). . 6 I’JAZUL QURAN (Kemukjizatan Quran) a) b) Tindakan: Kepentingan I’jazul Quran.Ayat sahaja dinasakh. Amar. -Interaksi Allah dengan manusia. Khuzaima h. & Syahirah c) Jenis-jenis Nasakh: . -Tidak pernah jemu membaca Al-Quran -Kata-kata di dalamnya tidak mampu dicipta. -Nasakh ayat dengan hadis. Asyraaf & Nazri . -Hukumnya lengkap.Ayat dinasakh. Bahagian Nasakh: -Nasakh ayat dengan ayat.

8 DHOBTUL QURAN (Tanda-Tanda dalam Quran) a) b) c) Definisi dan Sejarahnya. . Kelebihan dan Kepentingannya. Jenis-jenisnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful