SUKATAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN (ULUMUL QURAN) PPISMP SEM 2 Nama Pensyarah:Ustaz Abdul Razak bin

Mahadi.
Bil. 1

Tajuk/Perkara
PENGENALAN ULUMUL QURAN
a) b) c)

30 Jam

Definisi Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Perbandingan Al-Quran dengan Kitab-kitab Samawi yang Lain.

2

PENURUNAN AL-QURAN
a) b)

Cara Al-Quran diturunkan. Hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur.

3

Ayat-ayat Maki dan Madani
a) b) c)

Ciri-ciri Ayat Maki. Ciri-ciri Ayat Madani. Implikasi Ayat Maki dan Madani Terhadap perintah Allah.

4

PENGUMPULAN AL-QURAN
a)

Sejarah Pengumpulan dan Pembukuan AlQuran pada zaman: – Rasulullah – Tabi’ – Tabi’-Tabien Tindakan:

5

NASAKH DAN MANSUKH

-Nasakh ayat dengan hadis. Amar. Khuzaima h. -Bahasanya tinggi. . Ciri-ciri I’jazul Quran. -Menghairankan orang yang mengkaji tentang Al-Quran. -Interaksi Allah dengan manusia. -Mempunyai nilai estetika (seni). Farah Husna.hukum dinasakh.Ayat dinasakh. Asyraaf & Nazri . 6 I’JAZUL QURAN (Kemukjizatan Quran) a) b) Tindakan: Kepentingan I’jazul Quran. & Syahirah c) Jenis-jenis Nasakh: . Bahagian Nasakh: -Nasakh ayat dengan ayat. -Hukumnya lengkap.Hukum sahaja dinasakh. . Nazrin & Izzudeen 7 ASBABUL NUZUL a) Tindakan: Kepentingan asbabul nuzul. -Tidak pernah jemu membaca Al-Quran -Kata-kata di dalamnya tidak mampu dicipta.a) b) Pengertian Nasakh dan Mansukh.Ayat sahaja dinasakh.

Kelebihan dan Kepentingannya.8 DHOBTUL QURAN (Tanda-Tanda dalam Quran) a) b) c) Definisi dan Sejarahnya. Jenis-jenisnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful