SUKATAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN (ULUMUL QURAN) PPISMP SEM 2 Nama Pensyarah:Ustaz Abdul Razak bin

Mahadi.
Bil. 1

Tajuk/Perkara
PENGENALAN ULUMUL QURAN
a) b) c)

30 Jam

Definisi Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Perbandingan Al-Quran dengan Kitab-kitab Samawi yang Lain.

2

PENURUNAN AL-QURAN
a) b)

Cara Al-Quran diturunkan. Hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur.

3

Ayat-ayat Maki dan Madani
a) b) c)

Ciri-ciri Ayat Maki. Ciri-ciri Ayat Madani. Implikasi Ayat Maki dan Madani Terhadap perintah Allah.

4

PENGUMPULAN AL-QURAN
a)

Sejarah Pengumpulan dan Pembukuan AlQuran pada zaman: – Rasulullah – Tabi’ – Tabi’-Tabien Tindakan:

5

NASAKH DAN MANSUKH

Ayat dinasakh. -Menghairankan orang yang mengkaji tentang Al-Quran. -Mempunyai nilai estetika (seni). Amar.a) b) Pengertian Nasakh dan Mansukh. Farah Husna. Ciri-ciri I’jazul Quran. . -Hukumnya lengkap. Bahagian Nasakh: -Nasakh ayat dengan ayat. Asyraaf & Nazri .Ayat sahaja dinasakh. Khuzaima h.Hukum sahaja dinasakh. & Syahirah c) Jenis-jenis Nasakh: . Nazrin & Izzudeen 7 ASBABUL NUZUL a) Tindakan: Kepentingan asbabul nuzul. 6 I’JAZUL QURAN (Kemukjizatan Quran) a) b) Tindakan: Kepentingan I’jazul Quran. -Bahasanya tinggi. -Tidak pernah jemu membaca Al-Quran -Kata-kata di dalamnya tidak mampu dicipta.hukum dinasakh. -Interaksi Allah dengan manusia. . -Nasakh ayat dengan hadis.

Kelebihan dan Kepentingannya. Jenis-jenisnya.8 DHOBTUL QURAN (Tanda-Tanda dalam Quran) a) b) c) Definisi dan Sejarahnya. .