FASA PELAKSANAAN STANDARD PRESTASI KSSR TAHUN 1

FASA
Pengkonsepsian Kerangka Standard Prestasi Penataran Konsep Pentaksiran Berasaskan Standard Pembinaan Penyataan Standard dan Deskriptor Prestasi (Fasa 1) dan Perisian Pembinaan Evidens dan Item/Instrumen Contoh (Fasa 2) dan Perisian

2008

2009

2010

Dis 2010

Jan 2011

Feb 2011

Mac 2011

April 2011

RINTIS PEMURNIAN PENATARAN
1