RANGSANGAN TEMU DUGA KUMPULAN

KUMPULAN GEMILANG

Rangsangan 1. Kerajaan telah melaksanakan dasar 5 hari bekerja seminggu mulai 1 Julai 2005.  Apakah pandangan anda terhadap dasar tersebut.  Apakah implikasi dasar 5 hari bekerja seminggu ke atas pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Rangsangan 2. “ Sistem Meritokrasi menjadi asas kepada pemilihan calon ke IPTA”.  Apakah yang anda faham dengan “Sistem Meritokrasi” tersebut.  Jelas bagaimana dasar ini dapat membantu mempertingkatkan tahap pendidikan pelajar.  Sebagai seorang guru, apakah langkahlangkah persediaan yang perlu dibuat dalam menyediakan pelajar untuk bersaing dalam sistem ini.

Rangsangan 3.
Program realiti T.V (Akademi Fantasia, Malaysian Idol) merupakan rancangan yang menjadi kegilaan remaja masakini.  Apakah pandangan anda terhadap perkembangan ini.  Sejauh manakah rancangan ini mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar sekolah.  Jika anda seorang guru kaunseling, bagaimanakah anda menangani gejala ini ?

ian ek S