Anda di halaman 1dari 8

c c


    

Pelajar : Ahmad Bashir Penilai : Khairul Razi 
Kelas : 1 hijau 

Tingkah laku : meninggalkan tempat duduk semasa kelas sains 


Tarikh Masa Bilangan Jumlah

Mula Akhir pemerhatian 
5/8/2009 9.50 pagi 10.50 pagi XXXXX 5 Jadual 1.1: Borang kekerapan

Jadual 1.2 adalah contoh lembaran data kekerapan untuk merekod tingkah laku
sasaran.
Lembaran Data Kekerapan
Nama murid: Tarikh lahir :
Kelas :
Penilai:
Definisi tingkah laku yang direkod:
Tarikh
Jumlah Kekerapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Harian

1.1 Persampelan masa (time sampling).

Lembaran Data Masa bagi seorang murid

Nama murid : Ali Penilai : En. Raziman


Persekitaran : Bahasa Melayu Tarikh : 6 Ogos 2009
Tingkah laku sasaran : Membuat tugasan
Masa mula : 8.15 pagi Masa tamat : 9.15 pagi

8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 9.05 9.10 9.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ali + + - - - + + + - - - +

Jadual 1.3 Lembaran Data Masa


Petunjuk : + jika tingkah laku ditunjukkan
-Jika tingkah laku tidak ditunjukkan

Ringkasan pemerhatian
1. Ali
Jumlah sela masa 12
Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan 6
Peratus tingkah laku ditunjukkan 50%
Selaan dimana tingkah laku tidak ditunjukkan 6%
Peratus tingkah laku tidak ditunjukkan 50%

Contoh Lembaran Data Masa bagi beberapa orang murid

Lembaran Data Masa bagi beberapa murid

Nama murid : Penilai :


Persekitaran : Tarikh :
Tingkah laku sasaran:
Masa mula : Masa tamat :

8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 9.05 9.10 9.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ali
Abu

Bakar

Petunjuk : + jika tingkah laku ditunjukkan


-Jika tingkah laku tidak ditunjukkan

Ringkasan pemerhatian
1. Ali
Jumlah sela masa ««««««««.
Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan ««««««««.
Peratus tingkah laku ditunjukkan ««««««««.
Selaan dimana tingkah laku tidak ditunjukkan ««««««««.
Peratus tingkah laku tidak ditunjukkan ««««««««..
2. Abu
Jumlah sela masa ««««««««.
Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan ««««««««.
Peratus tingkah laku ditunjukkan ««««««««.
Selaan dimana tingkah laku tidak ditunjukkan ««««««««.
Peratus tingkah laku tidak ditunjukkan ««««««««..
3. Bakar
Jumlah sela masa ««««««««.
Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan ««««««««.
Peratus tingkah laku ditunjukkan ««««««««.
Selaan dimana tingkah laku tidak ditunjukkan ««««««««.
Peratus tingkah laku tidak ditunjukkan ««««««««..
c      
Contoh 1: Borang perekodan masa (Duration Recording).

Lembaran Data Perekodan Masa


Masa murid: Tarikh lahir:
Kelas:
Penilai:
Definisi tingkah laku yang direkod:
Tarikh:
Tempoh masa:
Onset Offset Onset Offset Onset Offset

Contoh 2: sampel Borang Rekod Duration

Nama murid
Tarikh pemerhatian
Tingkah laku
Masa mula
Masa tamat
Duration

1.1 Senarai semak tingkah laku


Contoh senarai semak tingkah laku.

Maklumat murid.

Nama :«««««««««««««««««««««««««.
Umur :««««
T/lahir :««««««No.S/Beranak :«««««««.
Kelas :««««««« No.Pendaftaran JKM :«««««««..
Jenis kecacatan/tahap:«««««««««.
Jantina : L/P Kaum :««««««« Agama :««««««
Bil.adik beradik :«««.. Anak ke Berapa :««««..

««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Maklumat Ibu Bapa Penjaga.

Nama
No.K/P:««««««««««« No.Tel :«««««««««..
Alamat:««««««««««««««««««««««««..
«««««««««««««««««««««««««
Tandatangan :««««««««
Tarikh:««««««««..
Borang senarai semak tingkah laku.

Bil Tingkah laku Ada Tiada Catatan


A) Tingkah laku positif
1. Rajin membuat latihan
2.
3.
4.
5.
6.

Alasan / sebab :
«««««««««««««««««««««««««««««««««««.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««.
Cadangan lanjutan :
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
Catatan penilai :
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««
(tandatangan penilai)
(tarikh) :««««««««
Nama penilai :«««««««««««««««..

c       


Borang merekod bagi perekodan interval adalah seperti dibawah:

Lembaran Data Interval

Nama murid : Tarikh lahir :


Kelas :
Penilai :
Definisi TL yang direkod (TL Sasaran) :
Tingkah laku Lokasi Ulasan
Masa Duduk Berdiri Menggoyang dapur Ruang Bilik
tamu tidur
8.00 pg
9.00pg
10.00pg
11.00pg
12.00tgh
1.00 tgh
2.00 tgh

1.1 Rekod Anekdot


a) Borang rakaman Anekdot.

Nama pelajar :««««««««««««. Tarikh: «««««««..


Pentaksir :««««« Masa :««««««««..

Tingkah laku murid Tempat TL yang ditunjukkan Reaksi


(student behavior) (setting) (individuals present) (reaction)

b) Borang Anekdot ABC.

Nama pelajar :««««««««««««« Tarikh :««««««««««


Pentaksir :««««««««««. Tempat :«««««««««

Punca TL Tingkah laku Akibat Tingkah Laku Individu Terlibat


(Antecedents) (Behaviour) ( Consequence) ( Individuals Involved)
1.1 Frequency ( kekerapan).
Contoh borang frequency record

Nama murid : A
Tingkah Laku : meninggalkan tempat duduk semasa mata pelajaran Bahasa Melayu.
Tarikh Masa Kekerapan Jumlah
Mula tamat
17/8/2009 9.45 a.m 10.45 a,m 5 5