BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN ( BP4

)
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jl. Raya Koto Pulai KM 2 Tapan 25673 Kode Pos :

S E R T I F I K A T
Nomor: /SK/BP4.BAB/2010 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan : bahwa Calon Pengantin yang namanya tersebut dibawah ini adalah benar telah mengikuti bimbingan penasehatan perkawinan pada hari ………….. ....tanggal …...Bulan ………………..tahun 2010. Calon Suami Nama Bin/Binti Tempat/Tgl. Lahir Pendidikan Pekerjaan : ............................................... : …………………………….. : ……………………………. : …………………………….. : …………………………….. Calon Istri ................................................ ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… .............................................. - Rukun Iman - Rukun Islam - Shalat Fardhu (Wajib) - Puasa dan Zakat - Membaca al-Quran Kewajiban seorang isteri ………………………... (Baik/Cukup)

Status : .............................................. Pengamalan Agama : - Rukun Iman - Rukun Islam - Shalat Fardhu (Wajib) - Puasa dan zakat - Membaca al-Quran Pengetahuan R.Tangga : Kewajiban seorang Suami Alamat : …………………………. dengan hasil : (Baik/Cukup)

Materi Penasehatan : 1. Fiqih Munakahat/Hukum Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) 2. Rumah Tangga Sakinah 3. Peranan /Pentingnya Agama, Ekonomi, Pendidikan , Kesehatan dan Sosial Budaya dalam Rumah Tangga. 4. Memahami Arti, Akibat, tujuan, kewajiban dan larangan perkawinan.

3X4 Calon Istri

Tapan, ........…………...2010 Ketua BP4

SUDIRMAN, S.Ag

Rukun Islam .Peranan /Pentingnya Agama.Ag .Tangga Perawan .Fiqih Munakahat/Hukum Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) 2.Shalat Fardhu (Wajib) .Rukun Iman .Rukun Iman . tujuan. 4.Memahami Arti. Akibat.Puasa dan zakat . 22 Oktober 2010 Ketua BP4 SUDIRMAN.Rumah Tangga Sakinah 3. Raya Koto Pulai KM 2 Tapan 25673 Kode Pos : S E R T I F I K A T Nomor: 156 /SK/BP4.Shalat Fardhu (Wajib) . Calon Suami Nama : Jasril Bin/Binti : Kocong Tempat/Tgl. Pendidikan.BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN ( BP4 ) KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN Jl. 3X4 Calon Istri Tapan.BAB/2010 Yang bertanda tangan dibawah ini pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan : bahwa Calon Pengantin yang namanya tersebut dibawah ini adalah benar telah mengikuti bimbingan penasehatan perkawinan pada hari Jum’at tanggal 22 Oktober tahun 2010. S.Membaca al-Quran Pengetahuan R. Kesehatan dan Sosial Budaya dalam Rumah Tangga.Tangga : Kewajiban seorang Suami Alamat : dengan hasil : (Baik/Cukup) Calon Istri Syafira Ramadhani Syafrudin Tapan/23-12-1991 R.Puasa dan Zakat .Membaca al-Quran Kewajiban seorang isteri Pasar BukitTapan (Baik/Cukup) Materi Penasehatan : 1.Rukun Islam . Ekonomi. kewajiban dan larangan perkawinan. Lahir : Padang/14-02-1980 Pekerjaan : Wiraswasta Status : Jejaka Pengamalan Agama : .

DESEMBER 2010 .KEMENTERIAN AGAMA LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWABAN (LPJ) PENGGUNAAN DANA PNBP NR TAHUN2010 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT TAPAN.

tanggal .........RAYA KOTO PULAI KM 2 TAPAN KODE POS 25673 SURAT KETERANGAN MAMPU BACA AL-QURAN Nomor : Kk..19720211 200312 1 003 ....01..03..S..10/BA.. Demikianlah surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya..KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN JL. Tapan........... : Islam : …………………………… : LULUS Dalam mengikuti Evaluasi Baca Tulis al-Quran yang dilaksanakan pada hari :.... ...00/ /2010 Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menerangkan : Nama Anak Dari Tempat/Tgl........................................................ Foto 3X4 2010 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai SUDIRMAN......................... Lahir Agama Alamat dinyatakan : ..AG NIP... : …………………………… : …………………………........2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis al-Quran dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Kewajiban mampu Baca Tulis alQuran dan Shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin.

DEPARTEMEN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA BIODATA KAFILAH KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE 35 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN.TANGGAL 21 S/25 DESEMBER 2010 .

cabang tartil quran. pada kesempatan ini dengan menyebut Asma-Mu .dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka ditempat yang layak disisi-Mu . khutbah Jum’at.DO’A DALAM RANGKA PENGUKUHAN PANITIA MTQ KE 35 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SELASA : 27 JULI 2010 Yaa Allah Yang Maha Kuasa Alquran adalah firman-Mu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kekasih-Mu. Sehingga kita dapat mempersiapkan calon Qari dan Qari’ah nanti untuk menjadi Kafilah MTQ kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengikuti MTQ tingkat Propinsi Sumatera Barat. khattil quran .syarhil quran dan cabang Hifzil quran.dosa kedua orangtua kami .dalam semua cabangnya yaitu : Cabang Tilwah al-quran. sehingga dapaty melaksanaka semua program pembangunan didaerah kami sesuai dengan tuntunan al-Quran Yaa Allah dengan al-Quran Engkau dekatkanlah kami dan bangsa kami kepada rahmat dan maghfirah-Mu serta Engkau jauhkanlah kami dan bangsa kami dari musibah dan amarahMu. bulan yang didalamnya diturunkan al-Quran sebagai pedoman hidup kami dan pada bulan ini pula kami memproklamirkan kemerdekaan negara kami 17 Agustus 1945 . tidak berapa lama lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadhan. Dengan pelantikan ini ya Allah engkau jadikanlah panitia yang dilantik ini dapat bekerja dsengan baik jujur dan bertanggung jawab serta dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ ke 35 nantinya.Engkau kutkan kuatkanlah persatuan kami dan Engkau mudahkanlah semua urusan kami Yaa Allah Yang Maha Pengampun.dengan mengingat kebesaran-Mu kami tadahkan tangan kami untuk menyampaikan rasa syukur kami atas dilaksanakannya pengukuhan Panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.fahmil quran. Musabaqah Tilawatil Quran merupakan agenda Nasional dan agenda rutin bagi pemerintah Daerah kami yang dilaksanakan 1 kali dalam dua tahun. Yaa Allah Yang Maha Penyayang. Yaa Allah Yang Maha Pengasih. Yaa Allah Engkau jadikanlah kami dan para pemimpin kami serta para generasi kami menjadi hamba yang cinta terhadap al-Quran dan selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan Engkau jadikanlah bangsa kami bangsa yang mencintai al-Quran. Engkau ampunilah dosa kami.

RABU : 22 DESEMBER 2010 Yaa Allah Yang Maha Kuasa Alquran adalah firman-Mu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih-Mu. hati yang berzikir dan tangan yang terampil Ya Allah dengan al-Quran ini Engkau berikanlah hidayah kepada para pemimpin bangsa dan negara kami agar dapat menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.Kami mohon kepada-Mu Engkau berikanlah kami kekuatan dan kemudahan untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 iniar kami dapat membumikan al-Quran dalam kehidupan kami. Engkau jadikanlah anak cucu kami generasi Qurani.dosa kedua orangtua kami .Engkau jadikanlah kami dan pemimpin kami hambahamba-Mu yang cinta al-quran. rahmat dan maghfirah dengan al-quran.Engkau kuatkanlah persatuan kami dan Engkau mudahkanlah semua urusan kami Yaa Allah Yang Maha Pengampun. generasi yang memiliki otak yang berfikir. Engkau jadikanlah MTQ ini sebagai kesempatan bagi kami untuk membina silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat kami menuju pembangunan Daerah pesisir Selatan yang maju dan berbudaya Islami sesuai dengan falsafah hidup kami yaitu adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah Yaa Allah dengan al-Quran Engkau dekatkanlah kami dan bangsa kami kepada rahmat dan maghfirah-Mu serta Engkau jauhkanlah kami dan bangsa kami dari musibah dan amarahMu.DO’A DALAM RANGKA PEMBUKAAN MTQ KE 35 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAPAN. Semoga acara ini mendapat berkah dan ridho disisi-Mu Yaa Allah Yang Maha Pengasih.dengan segala kerendahan hati kami mengingat kebesaran dan keagungan asma-asma-Mu. Engkau berikanlah kami hidayah. menegakkan kebenaran dan keadilan serta melaksanakan segala aspek pembangunan sesuai dengan tuntunan al-Quran Yaa Allah Yang Maha Penyayang. kami sampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2010 kami telah dapat melaksanakan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang telah dibuka lansung oleh bapak Gubernur Sumatera Barat. Engkau ampunilah dosa kami.yaitu generasi yang mampu baca tulis al-Quran serta dapat menghayati dan mengamalkan isi kandungan al-Quran.dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka ditempat yang layak disisi-Mu DO’A DALAM RANGKA PENUTUPAN MTQ KE 35 . pada kesempatan ini kami menadahkan tangan kesisiMu.

dengan segala kerendahan hati pada hari ini Sabtu tanggal 25 Desember 2010 kami sampaikan rasa syukur kehadirat-Mu karena sungguh banyak hidayah dan ma’unah-Mu kepada kami sehingga kami telah dapat melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAPAN. Engkau ampunilah dosa kami.dosa para guru kami.dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka ditempat yang layak disisi-Mu PENYULUH AGAMA ISLAM KECAMATAN BASA AMPEK BALAI : . Pada hari ini semua rangkaian kegiatan itu telah selesai kami laksanakan dan kami tutup di tempat ini semoga kegiatan yang kami lakukan kini akan mendapat berkah dan ridho disisi-Mu Ya Allah dengan al-Quran ini Engkau berikanlah hidayah kepada kami dan para pemimpin bangsa dan negara kami agar dapat menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. SABTU : 25 DESEMBER 2010 Yaa Allah Yang Maha ’Azhim. Yaa Allah Yang Maha Pengampun.dosa kedua orangtua kami . menegakkan kebenaran dan keadilan serta melaksanakan segala aspek pembangunan sesuai dengan tuntunan al-Quran Yaa Allah Yang Maha Kuasa dengan Musabaqah Tilawatil Quran ini Engkau berikanlah kepada kami kekuatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk mencapai kesuksesan hidup didunia dan Engkau berikanlah kepada kami kekuatan iman dan taqwa untuk mencapai kesuksesan hidup diakhirat nanti.

Ag 5. Dra. Rawani 8.Pd .1. Indriani.S. Sariwanis. Drs.Ag 2. Aripin.Saparuddin 3. Supri 9. Drs. S. Yarzen 4. Nusyirwan 7. S. Sudirman.Ag 6. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful