BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN ( BP4

)
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jl. Raya Koto Pulai KM 2 Tapan 25673 Kode Pos :

S E R T I F I K A T
Nomor: /SK/BP4.BAB/2010 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan : bahwa Calon Pengantin yang namanya tersebut dibawah ini adalah benar telah mengikuti bimbingan penasehatan perkawinan pada hari ………….. ....tanggal …...Bulan ………………..tahun 2010. Calon Suami Nama Bin/Binti Tempat/Tgl. Lahir Pendidikan Pekerjaan : ............................................... : …………………………….. : ……………………………. : …………………………….. : …………………………….. Calon Istri ................................................ ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… .............................................. - Rukun Iman - Rukun Islam - Shalat Fardhu (Wajib) - Puasa dan Zakat - Membaca al-Quran Kewajiban seorang isteri ………………………... (Baik/Cukup)

Status : .............................................. Pengamalan Agama : - Rukun Iman - Rukun Islam - Shalat Fardhu (Wajib) - Puasa dan zakat - Membaca al-Quran Pengetahuan R.Tangga : Kewajiban seorang Suami Alamat : …………………………. dengan hasil : (Baik/Cukup)

Materi Penasehatan : 1. Fiqih Munakahat/Hukum Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) 2. Rumah Tangga Sakinah 3. Peranan /Pentingnya Agama, Ekonomi, Pendidikan , Kesehatan dan Sosial Budaya dalam Rumah Tangga. 4. Memahami Arti, Akibat, tujuan, kewajiban dan larangan perkawinan.

3X4 Calon Istri

Tapan, ........…………...2010 Ketua BP4

SUDIRMAN, S.Ag

Kesehatan dan Sosial Budaya dalam Rumah Tangga. Calon Suami Nama : Jasril Bin/Binti : Kocong Tempat/Tgl. Akibat.Rukun Iman . tujuan. 3X4 Calon Istri Tapan.Memahami Arti. kewajiban dan larangan perkawinan.Tangga Perawan .Rukun Islam . Raya Koto Pulai KM 2 Tapan 25673 Kode Pos : S E R T I F I K A T Nomor: 156 /SK/BP4.Fiqih Munakahat/Hukum Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) 2.Puasa dan Zakat .Ag .Shalat Fardhu (Wajib) .Membaca al-Quran Kewajiban seorang isteri Pasar BukitTapan (Baik/Cukup) Materi Penasehatan : 1. Lahir : Padang/14-02-1980 Pekerjaan : Wiraswasta Status : Jejaka Pengamalan Agama : . 4. S. Ekonomi.Peranan /Pentingnya Agama.Membaca al-Quran Pengetahuan R.Rumah Tangga Sakinah 3.Puasa dan zakat .BAB/2010 Yang bertanda tangan dibawah ini pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan menerangkan : bahwa Calon Pengantin yang namanya tersebut dibawah ini adalah benar telah mengikuti bimbingan penasehatan perkawinan pada hari Jum’at tanggal 22 Oktober tahun 2010.Shalat Fardhu (Wajib) .Rukun Islam . 22 Oktober 2010 Ketua BP4 SUDIRMAN.BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN ( BP4 ) KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN Jl. Pendidikan.Rukun Iman .Tangga : Kewajiban seorang Suami Alamat : dengan hasil : (Baik/Cukup) Calon Istri Syafira Ramadhani Syafrudin Tapan/23-12-1991 R.

DESEMBER 2010 .KEMENTERIAN AGAMA LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWABAN (LPJ) PENGGUNAAN DANA PNBP NR TAHUN2010 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT TAPAN.

... Foto 3X4 2010 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai SUDIRMAN....KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BASA AMPEK BALAI KABUPATEN PESISIR SELATAN JL........... Tapan............... : Islam : …………………………… : LULUS Dalam mengikuti Evaluasi Baca Tulis al-Quran yang dilaksanakan pada hari :........ tanggal ............ : …………………………… : …………………………...01... ......10/BA. Lahir Agama Alamat dinyatakan : .2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis al-Quran dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Kewajiban mampu Baca Tulis alQuran dan Shalat bagi anak usia sekolah serta calon pengantin..... Demikianlah surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.....RAYA KOTO PULAI KM 2 TAPAN KODE POS 25673 SURAT KETERANGAN MAMPU BACA AL-QURAN Nomor : Kk........................19720211 200312 1 003 ................S..03....AG NIP.00/ /2010 Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menerangkan : Nama Anak Dari Tempat/Tgl...............

TANGGAL 21 S/25 DESEMBER 2010 .DEPARTEMEN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA BIODATA KAFILAH KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE 35 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN.

Musabaqah Tilawatil Quran merupakan agenda Nasional dan agenda rutin bagi pemerintah Daerah kami yang dilaksanakan 1 kali dalam dua tahun.syarhil quran dan cabang Hifzil quran. bulan yang didalamnya diturunkan al-Quran sebagai pedoman hidup kami dan pada bulan ini pula kami memproklamirkan kemerdekaan negara kami 17 Agustus 1945 . tidak berapa lama lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadhan.dalam semua cabangnya yaitu : Cabang Tilwah al-quran.dosa kedua orangtua kami .dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka ditempat yang layak disisi-Mu .Engkau kutkan kuatkanlah persatuan kami dan Engkau mudahkanlah semua urusan kami Yaa Allah Yang Maha Pengampun.DO’A DALAM RANGKA PENGUKUHAN PANITIA MTQ KE 35 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN SELASA : 27 JULI 2010 Yaa Allah Yang Maha Kuasa Alquran adalah firman-Mu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kekasih-Mu. Engkau ampunilah dosa kami. Yaa Allah Yang Maha Penyayang. pada kesempatan ini dengan menyebut Asma-Mu . sehingga dapaty melaksanaka semua program pembangunan didaerah kami sesuai dengan tuntunan al-Quran Yaa Allah dengan al-Quran Engkau dekatkanlah kami dan bangsa kami kepada rahmat dan maghfirah-Mu serta Engkau jauhkanlah kami dan bangsa kami dari musibah dan amarahMu. khutbah Jum’at. Sehingga kita dapat mempersiapkan calon Qari dan Qari’ah nanti untuk menjadi Kafilah MTQ kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengikuti MTQ tingkat Propinsi Sumatera Barat. Dengan pelantikan ini ya Allah engkau jadikanlah panitia yang dilantik ini dapat bekerja dsengan baik jujur dan bertanggung jawab serta dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ ke 35 nantinya.cabang tartil quran.dengan mengingat kebesaran-Mu kami tadahkan tangan kami untuk menyampaikan rasa syukur kami atas dilaksanakannya pengukuhan Panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.fahmil quran. Yaa Allah Engkau jadikanlah kami dan para pemimpin kami serta para generasi kami menjadi hamba yang cinta terhadap al-Quran dan selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan Engkau jadikanlah bangsa kami bangsa yang mencintai al-Quran. khattil quran . Yaa Allah Yang Maha Pengasih.

Engkau kuatkanlah persatuan kami dan Engkau mudahkanlah semua urusan kami Yaa Allah Yang Maha Pengampun. Engkau berikanlah kami hidayah. Engkau jadikanlah anak cucu kami generasi Qurani.dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka ditempat yang layak disisi-Mu DO’A DALAM RANGKA PENUTUPAN MTQ KE 35 .DO’A DALAM RANGKA PEMBUKAAN MTQ KE 35 TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAPAN.Kami mohon kepada-Mu Engkau berikanlah kami kekuatan dan kemudahan untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 iniar kami dapat membumikan al-Quran dalam kehidupan kami. RABU : 22 DESEMBER 2010 Yaa Allah Yang Maha Kuasa Alquran adalah firman-Mu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih-Mu. Engkau jadikanlah MTQ ini sebagai kesempatan bagi kami untuk membina silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat kami menuju pembangunan Daerah pesisir Selatan yang maju dan berbudaya Islami sesuai dengan falsafah hidup kami yaitu adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah Yaa Allah dengan al-Quran Engkau dekatkanlah kami dan bangsa kami kepada rahmat dan maghfirah-Mu serta Engkau jauhkanlah kami dan bangsa kami dari musibah dan amarahMu. rahmat dan maghfirah dengan al-quran. Semoga acara ini mendapat berkah dan ridho disisi-Mu Yaa Allah Yang Maha Pengasih. menegakkan kebenaran dan keadilan serta melaksanakan segala aspek pembangunan sesuai dengan tuntunan al-Quran Yaa Allah Yang Maha Penyayang.Engkau jadikanlah kami dan pemimpin kami hambahamba-Mu yang cinta al-quran. kami sampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2010 kami telah dapat melaksanakan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang telah dibuka lansung oleh bapak Gubernur Sumatera Barat. pada kesempatan ini kami menadahkan tangan kesisiMu.dosa kedua orangtua kami . Engkau ampunilah dosa kami. hati yang berzikir dan tangan yang terampil Ya Allah dengan al-Quran ini Engkau berikanlah hidayah kepada para pemimpin bangsa dan negara kami agar dapat menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. generasi yang memiliki otak yang berfikir.dengan segala kerendahan hati kami mengingat kebesaran dan keagungan asma-asma-Mu.yaitu generasi yang mampu baca tulis al-Quran serta dapat menghayati dan mengamalkan isi kandungan al-Quran.

Yaa Allah Yang Maha Pengampun. menegakkan kebenaran dan keadilan serta melaksanakan segala aspek pembangunan sesuai dengan tuntunan al-Quran Yaa Allah Yang Maha Kuasa dengan Musabaqah Tilawatil Quran ini Engkau berikanlah kepada kami kekuatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk mencapai kesuksesan hidup didunia dan Engkau berikanlah kepada kami kekuatan iman dan taqwa untuk mencapai kesuksesan hidup diakhirat nanti.TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAPAN.dosa kedua orangtua kami .dosa para pemimpin kami serta dosa para pahlawan kami dan tempatkanlah mereka ditempat yang layak disisi-Mu PENYULUH AGAMA ISLAM KECAMATAN BASA AMPEK BALAI : . dengan segala kerendahan hati pada hari ini Sabtu tanggal 25 Desember 2010 kami sampaikan rasa syukur kehadirat-Mu karena sungguh banyak hidayah dan ma’unah-Mu kepada kami sehingga kami telah dapat melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke 35 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Engkau ampunilah dosa kami.dosa para guru kami. SABTU : 25 DESEMBER 2010 Yaa Allah Yang Maha ’Azhim. Pada hari ini semua rangkaian kegiatan itu telah selesai kami laksanakan dan kami tutup di tempat ini semoga kegiatan yang kami lakukan kini akan mendapat berkah dan ridho disisi-Mu Ya Allah dengan al-Quran ini Engkau berikanlah hidayah kepada kami dan para pemimpin bangsa dan negara kami agar dapat menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Sudirman. Drs.Saparuddin 3.Ag 5. Sariwanis. Nusyirwan 7. Indriani. Rawani 8.1. Yarzen 4. S. S.Ag 2. Aripin. Drs. S.Pd .Ag 6.S. Supri 9. Dra.