NILAI BERKAITAN HAK ASASI MANUSIA

KONSEP: Menghormati, menghargai & 5.3 MELINDUNGI HAK mengiktiraf perkhidmatan, jasa & PEKERJA sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan Negara. PENDEKATAN: Analisis nilai dan pembelajaran koperatif TEKNIK: Sumbang saran dan berasaskan masalah ABM: Laptop, LCD, Marker Pen, Ketas mahjong, Buku Teks, buku teks pendidikan moral, Kad situasi, kad aktiviti AKTIVITI: Berasaskan masalah dan perbincangan HSP: 1) Koginitif- Mengenalpasti pihak yang terlibat dalam melindungi hak pekerja 2) Afektif- Kesediaan mematuhi peraturan yang ditetapkan apabila bekerja kelak. 3) Psikomotor- Menyertai kempen meningkatkan mutu perkhidmatan di kawasan komuniti sejagat. PENILAIAN:Lembaran soalan

5.1 MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK
KONSEP: Membela, memberi naungan & memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. PENDEKATAN:Perkembangan moral kognitif TEKNIK: Main peranan, Perbincangan moral ABM: Laptop, LCD, Marker Pen, Kertas Mahjong, Buku Teks, video AKTIVITI: Tayangan Video, lakonan HSP: 1) Kognitif- Menyatakan tiga contoh pengiktirafan yang boleh diberikan kepada kanak-kanak 2) Afektif- Merasai kegembiraan kanak-kanak yang mendapat pengiktirafan daripada ibu bapa. 3) Psikomotor- Bersedia bertindak apabila terdapat ahli keluarga mendapat kejayaan. PENILAIAN: Lembaran soalan

KONSEP: Melindungi & mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat & Negara. PENDEKATAN: Analisis nilai TEKNIK: Kajian kes ABM: Laptop, LCD, Marker Pen, Ketas Mahjong, Buku Teks dan movie maker AKTIVITI: Perbincangan moral HSP: 1) KoginitifMenggambarkan tiga kesan sekiranya hak wanita di Malaysia tidak dilindungi 2) Afektif- Berkongsi perasaan gembira hak wanita dilindungi oleh undang-undang di Malaysia 3) Psikomotor- Mengikuti kempen hak wanita di kawsan komuniti sejagat. PENILAIAN: Melengkapkan peta minda

5.2 MENGHORMATI HAK WANITA