Anda di halaman 1dari 10

MODEL DEDUKTIF

PENGAJARAN
TEKNOLOGI DAN
PENAKSIRAN
(EDU 3046)
MODEL DEDUKTIF

Dikembangkan oleh Aristoteles, Thales,


Pythagoras, dan para falsafah Yunani lainnya dari
Zaman Klasik (600-300 SM.)
Mengkaji prinsip-prinsip umum untuk mencapai
kesimpulan-kesimpulan yang khusus.
 Strategi Pengajaran Deduktif merupakan kaedah
mengajar yang kompleks kerana murid perlu
memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi
serta berupaya memilih rumus, hukum, teore, peraturan
yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada
contoh-contoh khusus.

 Jacobs (1982:32) menyatakan: “Deductive reasoning is a


method of drawing conclusions from facts that we accept
as true by using logic ”.
Pendekatan Deduktif

Prinsip Ausubel.
1) Prinsip Proggressive Differentiation – idea yang
am bagi kandungan sesuatu topik disampaikan
terlebih dahulu.
2) Prinsip Integrative Reconciliation – idea baru
dikaitkan secara sedar dengan kandungan idea am
yang telah dipelajari.
Pengajaran Menggunakan AO

Fasa 1 – Penyampaian AO
Jelaskan tujuan pelajaran hari itu
Sampaikan AO
Kenalpasti ciri-ciri yang berkaitan
Beri contoh
Huraikan kandungan
Sedarkan murid pengetahuan sedia ada dan
pengalamannya
Sambungan….

Fasa 2 – Penyampaian Kandungan yang Diajar


Sampaikan kandungan
Kekalkan tumpuan
Jadikan organisasi kandungan eksplisit (tepat dan jelas)
Mengaitkan kandungan dengan jelas
Sambungan….

Fasa 3 – Mengukuhkan Organisasi Kognitif


Gunakan prinsip Integratif Reconciliation
Galakkan pembelajaran aktif (sumbang saran)
Pastikan pelajar dapat melihat kandungan secara
kritikal
Jelaskan (jika ada kekeliruan)
Model deduktif didukung oleh pemahaman
deduktif.
Misalnya:

Epal adalah buah.

Semua buah tumbuh di pokok.

Kerana itu semua epal tumbuh di pokok.


Rumusan, hukum, teori, prinsip, aturan
(Umum)

Kesimpulan yang khusus


BAGAIMANA MENGAITKAN MODEL
DEDUKTIF DALAM KONTEKS
PENGAJARAN SEORANG GURU????

Rancangan Pengajaran

Anda mungkin juga menyukai