JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan

“IMAGINASI “ MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MENGINGAT DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

AZHAR BIN ISA Guru Cemerlang Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan

Abstrak Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengingat asas elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar tingkatan 3 UKM aliran agama di SMK Seri Pagi, Seremban. Kaedah yang dijalankan dalam kajian ini dinamakan Imaginasi. Kajian ini menggunakan kaedah Imaginasi yang kreatif dan rasional untuk mengingati sesuatu komponen elektronik. Tinjauan awal dilaksanakan melalui pemerhatian, soal selidik, temu bual dan sumber dokumen. Dalam kaedah Imaginasi, pelajar dibimbing supaya mereka dapat mengimaginasikan objek yang sesuai dalam kehidupan harian mereka sebagai komponen elektronik. Hal ini menjadikan proses mengingat lebih mudah dan berkesan. Dapatan kajian menunjukkan dengan menggunakan kaedah Imaginasi, kemahiran mengingat asas elektronik lebih mantap. 1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Sebut sahaja waktu Kemahiran Hidup, semua pelajar saya riang gembira. Hal ini kerana saya sering menggunakan kebebasan beraktiviti, melakukan amali, dan pendekatan

kecerdasan pelbagai dalam memperkenalkan sesuatu tajuk. Permulaan pengajaran, telah saya nyatakan hasil pembelajaran implisit yang perlu mereka kuasai. Ketika inilah saya dapat melihat keceriaan tanda kegembiraan pada wajah mereka. Pendekatan ini saya lakukan untuk mengelakkan pelajar berasa bosan kerana terpaksa duduk, mengambil catatan sambil mendengar celoteh guru serta dilarang berbual atau berbincang sesama mereka.

Guru Cemerlang Negara Terbilang

1

dan lulus cemerlang dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. sama ada mereka memahami atau tidak. Objektif Umum Guru Cemerlang Negara Terbilang 2 . pelajar perlu mencipta cara mengingat pelajaran. malah mendukacitakan saya apabila mereka telah mengulangkaji tetapi gagal menjawab dengan baik. Bagaimana pula dengan pelajar “GALUS”? Oleh itu.0 Isu Keprihatinan ketika belajar dan mengulang kaji Saya terpaksa memfokuskan tajuk asas elektronik dengan cuba memperkenalkan kemahiran belajar. satu kajian tindakan perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca masalah untuk membantu pelajar supaya mempunyai kemahiran mengingat. walaupun terpaksa menghafal. perkara yang telah dipelajari dalam bilik darjah. apatah lagi jika projek elektronik yang terhasil tetapi tidak berfungsi. berlaku juga kekeliruan kefahaman apabila menjawab soalan peperiksaan. Tambahan pula saya dapati pelajar ini kurang bermotivasi akibat sering tidak hadir sekolah atau kelas tambahan. Namun begitu. Kesimpulannya. dengan menggunakan cara sendiri untuk pemahaman mereka.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat penilaian pengajaran ke atas semua pelajar. seterusnya sukar mendapat markah yang cemerlang. Mereka juga mengulang kaji sesuatu perkara itu sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. 2. HaI ini berlaku. Untuk meningkatkan motivasi mereka. Caranya ialah pelajar perlu menyebut semula di hadapan saya sebagai bukti kefahaman mereka. dan soalan yang dikemukakan dalam aspek elektronik juga banyak. saya berharap agar pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan betul. 3.0 Objektif Kajian A. kerana dengan cara ini dapat menimbulkan minat dan suasana gembira ketika belajar. Oleh itu. Saya turut menyedarkan mereka tentang kos yang dibelanjakan adalah tinggi ketika membuat amali kerja kursus. berkemungkinan pelajar lupa mengingati fakta. pendekatan inovasi dan kreatif perlu diperkenalkan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang kreatif dapat membantu pelajar meningkatkan pemahaman tentang asas komponen elektronik.

Membolehkan pelajar menjawab soalan berbentuk objektif dengan tepat.1. 5. Rata-rata pelajar hanya menyalin kesemua ayat dan keterangan daripada buku teks. soal selidik.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja nota yang mereka sediakan. Meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar dalam pembelajaran sebagai persediaan menghadapi PMR. Meningkatkan nilai GMP Kemahiran Hidup dalam PMR. Mengetahui teknik dan kemahiran mengingat sesuai dengan tahap pelajar berprestasi lemah. Memberi rangsangan untuk belajar dan mengulangkaji topik asas komponen elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. 5.0 Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 3 UKM Aliran Agama Lelaki Perempuan : 4 orang . B. iii. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. ii.0 Pelaksanaan Kajian 5.Melayu : 6 orang .2 Soal Selidik Guru Cemerlang Negara Terbilang 3 .1.Melayu 5.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan i. Memotivasikan pelajar melalui pembelajaran rakan sebaya. ii. iv. 4. Membolehkan mereka mempelajari sesuatu secara berdikari. iii.1 Tinjauan Masalah Saya menggunakan pendekatan pemerhatian. Objektif Khas i.

Sekiranya pelajar dapat menguasai kefahaman asas komponen elektronik. Oleh itu saya dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji.1.4 Dokumen Melalui dokumen pula.2. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. kefahaman dalam pembelajaran. Dengan ini kesahan kaedah Imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian mereka.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada mereka sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. Cara ini dapat mengesan pencapaian mereka mengenai tajuk asas komponen elektronik.1.1 Analisis Pemerhatian Bil 1 2 3 Perkara Menyalin nota daripada buku Membuat nota peta minda Kreatif dalam menyediakan nota Bilangan Pelajar 8 / 10 2 / 10 0 / 10 Guru Cemerlang Negara Terbilang 4 . saya bersandarkan kepada ujian pasca dan pos. 5. 5.3 Temu Bual Temu bual saya lakukan ketika pelajar ingin mendapatkan bahan elektronik untuk membuat kerja kursus. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. keupayaan mengingat. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk elektronik. Dengan ini saya dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan. 5.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut adalah analisis yang telah dilakukan sepanjang saya menjalankan kajian dengan memperkenalkan Kaedah Imajinasi bagi membantu meningkatkan ingatan asas elektronik menjelang PMR. Dengan menggunakan soalan yang sama tetapi dalam jangka masa yang berbeza. 5.

Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Mengenali Nama Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Fungsi Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Perbezaan Buzer 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.dilakukan sebelum kajian tindakan L – dilakukan selepas kajian tindakan Guru Cemerlang Negara Terbilang 5 .kurang setuju 4 .sangat tidak setuju 2 .2.2 Analisis Temu Bual Berikut adalah analisis temu bual semasa mereka mendapatkan bahan komponen elektronik untuk kerja kursus mereka.tidak setuju 3 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5.3 Analisis Soal Selidik Bil 1 2 3 4 5 Soalan Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik 1 2 3 4 5 B/L B/L B/L B/L B/L 2/0 1/0 6/0 1/1 0/9 0/0 5/0 0/0 1/0 3/0 5/0 1/0 3/0 2/0 5/0 8/0 6/1 0/0 0/1 1/2 0/9 0/10 0/9 0/8 Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk 0/0 elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .setuju B .2.

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5 .D 38 . didapati tahap pencapaian mereka kurang memuaskan. Kesempatan ini saya gunakan untuk mengadakan ujian pra tentang tajuk asas elektronik. Apabila disemak dengan keputusan PMR tahun lepas.D 50 .A Didapati Ujian Pra dan Ujian Pasca menunjukkan peningkatan yang membanggakan.C 48 .C 54 .E 38 . Setelah saya semak.A 92 .A 96 .A 88 .A 80 .sangat setuju 5.D 43 .D 38 .D 46 .A 94 .3 Tindakan Yang Dijalankan Saya mengadakan perjumpaan dengan semua pelajar berkenaan semasa relief.2.D 40 .A 84 .4 Analisis Dokumen Pencapaian pelajar yang diuji sebelum dan selepas kajian tindakan dilakukan adalah seperti berikut : Tov – Akhir Tahun 2006 52 .D 42 .D 46 .D 45 .A 90 .D 49 . Semua pelajar mendapat keputusan A walaupun pada awal pencapaiannya adalah pangkat D atau E dan TOV mereka adalah C atau D.00 tahun sebelumnya.D Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Ujian Pra (Sebelum) 40 .E Ujian Pasca (Selepas) 90 .22 berbanding 4.E 46 . 5.A 84 .D 40 . pendekatan ini telah menyumbang GMP sebanyak 2.A 92 . Saya sebenarnya mengajar mereka tajuk asas Guru Cemerlang Negara Terbilang 6 .E 44 .D 38 .C 40 . Saya sengaja tidak memaklumkan pencapaian mereka kerana ingin menguji keberkesanan kaedah Imajinasi yang akan dijalankan.

saya dah faham ! : Cuba kamu kaitkan fungsi komponen elektronik yang lain dengan persekitaran supaya kamu boleh ingat sehingga peperiksaan PMR. Ketiga. Guru Cemerlang Negara Terbilang 7 . Kedua. Selamat berjaya. dan tiada jawapan dalam buku. dan saya merasa puas. Hasilnya mengembirakan mereka. dengan mengemukakan soalan tentang perkara yang kita tidak tahu. Semasa berbengkel.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan elektronik bersama pelajar yang lain semasa mengadakan perbengkelan teknik kemahiran belajar. Pelajar 5 : Ok cikgu. pelajar ada mengemukakan soalan kepada saya bagaimana untuk mengingat perkara yang telah dipelajari. Saya juga memberikan kertas soalan yang sama semasa Ujian Pra dahulu untuk dijadikan Ujian Pasca. bagaimana saya boleh mengingati fungsi transistor? : Apakah fungsi transistor? : Fungsi transistor ialah sebagai suis : Cuba awak lihat suis di dewan ini ! : Itu suis yang terdapat di dinding penjuru dewan : Ingatkan suis tersebut dan kaitkan dengan fungsi transistor : oh ya. Ujilah kami nanti ! Guru : Terima kasih. mengemukakan soalan yang jawapannya tiada dalam buku dan kita dapat mengagaknya. mengemukakan soalan yang pastinya kita mengetahui jawapannya yang terdapat dalam buku. Saya pada mulanya menggunakan kaedah penyoalan iaitu setiap pelajar perlu membuat penyoalan pada diri mereka yang terbahagi kepada tiga jenis. mudah-mudahan kamu semua markah yang tinggi. Pertama. kerana kamu semua telah faham. Contoh soal jawab dalam pelaksanaan P & P adalah seperti berikut: Pelajar 1 Guru Pelajar 2 Guru Pelajar 3 Guru Pelajar 4 Guru : Cikgu. Mereka menyatakan faham tajuk yang telah diajar tetapi mudah lupa dan ada kalanya berlaku kekeliruan kefahaman. Berikut adalah contoh penghasilan pembelajaran pelajar-pelajar saya semasa menggunakan Kaedah Imaginasi. cara mengingat. kami akan cuba dan tunjukkan kefahaman dan cara Mengingatnya. manakala guru memberi jawapan.

Kos perbelanjaan yang diperlukan adalah rendah sebanyak RM 20.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pembelajaran Transistor sebagai suis Meninggikan arus. Saya seronok melihat pelajar belajar dengan gembira kerana mereka mendapat kemahiran imaginasi yang memuaskan.4 Pelaksanaan Tindakan Pemerhatian dan Penilaian Saya mengambil masa selama tiga bulan untuk menjayakan sehingga selesai kajian tindakan ini. Melalui pemerhatian saya dapati perkara utama perlu ada kesungguhan untuk membantu meningkatkan daya ingatan pelajar bagi membantu mereka menghadapi PMR yang hampir tiba. voltan rintangan Mengenal kaki pemancar Jenis transistor Fungsi kapasitor Simbol suis tekan buka Simbol suis tekan tutup Mata bit jenis pahat Mata bit jenis tirus Mata bit jenis rencung Perbezaan buzzer Kaki katod LED Warna perintang Suis Mikro Fungsi perintang Imaginasi 1 Memetik suis lampu / kipas & Membuat senaman Berlatih memanah Gambar anak panah di pintu kelas Ketika berada di tandas Meletakkan tapak tangan di kepala Melihat bawah Melihat mata kawan Melihat matahari Cerita katun Cerita polis trafik Itali Tanda kalah Hj Pat Mat 2/3 Lengan Tiang gol Imaginasi 2 Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5.5 Refleksi Kajian Guru Cemerlang Negara Terbilang 8 .00 sahaja berbanding RM 60.00 yang dirancang sebelumnya. 5.

Target PMR Kemahiran Hidup BersepaduTingkatan 3 (Teras). Selain daripada seronok belajar dan mencipta pembelajaran sendiri. RUJUKAN Keputusan Pencapaian 3 UKM dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun.0 Cadangan Kajian Seterusnya Perkara yang telah dicipta hasil kreativiti murid dapatan seseorang. murid dan guru akan lebih bermotivasi serta bersemangat di dalam pembelajaran dan pengajaran.L.Koy & Shannon Lim. A. kajian tindakan ini boleh menjadi titik pemulaan untuk berkongsi idea dengan semua pendidik. Tham Wong Kam. Imaginasi ini boleh diaplikasikan dalam P & P dalam Kemahiran Hidup. Chua. boleh dimurnikan mengikut rasional Mungkin ada yang memahami perkara yang telah dicipta secara imaginasi dan ada pula yang kurang bersetuju mengenainya. 2006.C. Hal ini terbukti apabila ada pandangan daripada guru yang menyokong dan mencuba kaedah ini dalam pengajaran mereka. Buku Rujukan Ulangkaji PMR.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Hasil daripada kajian tindakan yang telah saya jalankan didapati berlaku perubahan yang positif dalam kalangan pelajar. 6. W. Saya dapati mereka berasa gembira kerana dapat belajar dengan mengingati lebih baik daripada sebelumnya. Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3 (Teras): Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000. Namun begitu. 1990. Guru Cemerlang Negara Terbilang 9 . Sasbadi. Matapelajaran lain juga dapat difahami dengan mudah dengan menggunakan kaedah ini. Kuala Lumpur Eastern View. Oleh itu perubahan imaginasi dari masa ke masa adalah perlu.

Bahagian A Bil 1 Nama Komponen Elektronik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Guru Cemerlang Negara Terbilang 10 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 1 Asas Elektronik Jawab semua soalan berikut. Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bahagian B Bil 1 Fungsi Komponen Elektrnik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Bahagian C Perbezaan 2 Jenis Buzer adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Jenis Piezo Jenis Elektromagnet Kertas Soalan Tamat Guru Cemerlang Negara Terbilang 11 .

potong yang berkenaan Guru Cemerlang Negara Terbilang 12 .sangat tidak setuju 2 .setuju 5 .dilakukan selepas kajian tindakan * .dilakukan sebelum kajian tindakan L .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 2 Soal Selidik Tanda (/) pada ruang yang disediakan. 1 Bil Soalan 2 3 4 5 B/L * B/L B/L B/L B/L * * * * 1 2 3 4 5 Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .sangat setuju B .tidak setuju 3 . Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….kurang setuju 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful