JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan

“IMAGINASI “ MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MENGINGAT DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

AZHAR BIN ISA Guru Cemerlang Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan

Abstrak Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengingat asas elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar tingkatan 3 UKM aliran agama di SMK Seri Pagi, Seremban. Kaedah yang dijalankan dalam kajian ini dinamakan Imaginasi. Kajian ini menggunakan kaedah Imaginasi yang kreatif dan rasional untuk mengingati sesuatu komponen elektronik. Tinjauan awal dilaksanakan melalui pemerhatian, soal selidik, temu bual dan sumber dokumen. Dalam kaedah Imaginasi, pelajar dibimbing supaya mereka dapat mengimaginasikan objek yang sesuai dalam kehidupan harian mereka sebagai komponen elektronik. Hal ini menjadikan proses mengingat lebih mudah dan berkesan. Dapatan kajian menunjukkan dengan menggunakan kaedah Imaginasi, kemahiran mengingat asas elektronik lebih mantap. 1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Sebut sahaja waktu Kemahiran Hidup, semua pelajar saya riang gembira. Hal ini kerana saya sering menggunakan kebebasan beraktiviti, melakukan amali, dan pendekatan

kecerdasan pelbagai dalam memperkenalkan sesuatu tajuk. Permulaan pengajaran, telah saya nyatakan hasil pembelajaran implisit yang perlu mereka kuasai. Ketika inilah saya dapat melihat keceriaan tanda kegembiraan pada wajah mereka. Pendekatan ini saya lakukan untuk mengelakkan pelajar berasa bosan kerana terpaksa duduk, mengambil catatan sambil mendengar celoteh guru serta dilarang berbual atau berbincang sesama mereka.

Guru Cemerlang Negara Terbilang

1

berlaku juga kekeliruan kefahaman apabila menjawab soalan peperiksaan.0 Isu Keprihatinan ketika belajar dan mengulang kaji Saya terpaksa memfokuskan tajuk asas elektronik dengan cuba memperkenalkan kemahiran belajar. Untuk meningkatkan motivasi mereka. HaI ini berlaku. Oleh itu. berkemungkinan pelajar lupa mengingati fakta. dan lulus cemerlang dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Tambahan pula saya dapati pelajar ini kurang bermotivasi akibat sering tidak hadir sekolah atau kelas tambahan. apatah lagi jika projek elektronik yang terhasil tetapi tidak berfungsi. dengan menggunakan cara sendiri untuk pemahaman mereka. 3. pelajar perlu mencipta cara mengingat pelajaran. saya berharap agar pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan betul. pendekatan inovasi dan kreatif perlu diperkenalkan dalam pembelajaran. Bagaimana pula dengan pelajar “GALUS”? Oleh itu. Saya turut menyedarkan mereka tentang kos yang dibelanjakan adalah tinggi ketika membuat amali kerja kursus.0 Objektif Kajian A. satu kajian tindakan perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca masalah untuk membantu pelajar supaya mempunyai kemahiran mengingat. perkara yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Kesimpulannya. Mereka juga mengulang kaji sesuatu perkara itu sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. walaupun terpaksa menghafal. Namun begitu. seterusnya sukar mendapat markah yang cemerlang. 2. dan soalan yang dikemukakan dalam aspek elektronik juga banyak.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat penilaian pengajaran ke atas semua pelajar. malah mendukacitakan saya apabila mereka telah mengulangkaji tetapi gagal menjawab dengan baik. Objektif Umum Guru Cemerlang Negara Terbilang 2 . Pembelajaran yang kreatif dapat membantu pelajar meningkatkan pemahaman tentang asas komponen elektronik. kerana dengan cara ini dapat menimbulkan minat dan suasana gembira ketika belajar. Caranya ialah pelajar perlu menyebut semula di hadapan saya sebagai bukti kefahaman mereka. sama ada mereka memahami atau tidak.

0 Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 3 UKM Aliran Agama Lelaki Perempuan : 4 orang . Membolehkan mereka mempelajari sesuatu secara berdikari. Memotivasikan pelajar melalui pembelajaran rakan sebaya. Meningkatkan nilai GMP Kemahiran Hidup dalam PMR. ii. Rata-rata pelajar hanya menyalin kesemua ayat dan keterangan daripada buku teks. 5.Melayu : 6 orang . temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. 4. soal selidik. B. Objektif Khas i. 5.2 Soal Selidik Guru Cemerlang Negara Terbilang 3 . Memberi rangsangan untuk belajar dan mengulangkaji topik asas komponen elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja nota yang mereka sediakan. iii.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan i. Meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar dalam pembelajaran sebagai persediaan menghadapi PMR.1.0 Pelaksanaan Kajian 5.1.Melayu 5. iii. iv. Membolehkan pelajar menjawab soalan berbentuk objektif dengan tepat. ii. Mengetahui teknik dan kemahiran mengingat sesuai dengan tahap pelajar berprestasi lemah.1 Tinjauan Masalah Saya menggunakan pendekatan pemerhatian.

Sekiranya pelajar dapat menguasai kefahaman asas komponen elektronik. 5. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk elektronik.1. kefahaman dalam pembelajaran. Dengan menggunakan soalan yang sama tetapi dalam jangka masa yang berbeza. saya bersandarkan kepada ujian pasca dan pos. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian mereka.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada mereka sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. Dengan ini kesahan kaedah Imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. Dengan ini saya dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan. 5. 5. Cara ini dapat mengesan pencapaian mereka mengenai tajuk asas komponen elektronik. Oleh itu saya dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar.1.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut adalah analisis yang telah dilakukan sepanjang saya menjalankan kajian dengan memperkenalkan Kaedah Imajinasi bagi membantu meningkatkan ingatan asas elektronik menjelang PMR. 5.1 Analisis Pemerhatian Bil 1 2 3 Perkara Menyalin nota daripada buku Membuat nota peta minda Kreatif dalam menyediakan nota Bilangan Pelajar 8 / 10 2 / 10 0 / 10 Guru Cemerlang Negara Terbilang 4 . barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus.2. keupayaan mengingat.4 Dokumen Melalui dokumen pula.3 Temu Bual Temu bual saya lakukan ketika pelajar ingin mendapatkan bahan elektronik untuk membuat kerja kursus.

Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Mengenali Nama Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Fungsi Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Perbezaan Buzer 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.tidak setuju 3 .3 Analisis Soal Selidik Bil 1 2 3 4 5 Soalan Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik 1 2 3 4 5 B/L B/L B/L B/L B/L 2/0 1/0 6/0 1/1 0/9 0/0 5/0 0/0 1/0 3/0 5/0 1/0 3/0 2/0 5/0 8/0 6/1 0/0 0/1 1/2 0/9 0/10 0/9 0/8 Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk 0/0 elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .sangat tidak setuju 2 .2.2 Analisis Temu Bual Berikut adalah analisis temu bual semasa mereka mendapatkan bahan komponen elektronik untuk kerja kursus mereka.setuju B .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5.dilakukan sebelum kajian tindakan L – dilakukan selepas kajian tindakan Guru Cemerlang Negara Terbilang 5 .2.kurang setuju 4 .

D 46 .E Ujian Pasca (Selepas) 90 .A 80 .C 40 .C 54 .A Didapati Ujian Pra dan Ujian Pasca menunjukkan peningkatan yang membanggakan.3 Tindakan Yang Dijalankan Saya mengadakan perjumpaan dengan semua pelajar berkenaan semasa relief. Saya sebenarnya mengajar mereka tajuk asas Guru Cemerlang Negara Terbilang 6 .A 84 .D 43 .D 40 . Saya sengaja tidak memaklumkan pencapaian mereka kerana ingin menguji keberkesanan kaedah Imajinasi yang akan dijalankan. didapati tahap pencapaian mereka kurang memuaskan.sangat setuju 5.E 44 .D 46 .C 48 .D 38 .A 84 .22 berbanding 4.A 88 .D Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Ujian Pra (Sebelum) 40 .D 38 .D 40 . pendekatan ini telah menyumbang GMP sebanyak 2.D 50 .00 tahun sebelumnya.A 94 . Semua pelajar mendapat keputusan A walaupun pada awal pencapaiannya adalah pangkat D atau E dan TOV mereka adalah C atau D.A 92 .A 90 .D 49 .E 46 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5 .E 38 .D 42 .D 45 .4 Analisis Dokumen Pencapaian pelajar yang diuji sebelum dan selepas kajian tindakan dilakukan adalah seperti berikut : Tov – Akhir Tahun 2006 52 . Setelah saya semak. Kesempatan ini saya gunakan untuk mengadakan ujian pra tentang tajuk asas elektronik.A 92 . 5.2.D 38 . Apabila disemak dengan keputusan PMR tahun lepas.A 96 .

bagaimana saya boleh mengingati fungsi transistor? : Apakah fungsi transistor? : Fungsi transistor ialah sebagai suis : Cuba awak lihat suis di dewan ini ! : Itu suis yang terdapat di dinding penjuru dewan : Ingatkan suis tersebut dan kaitkan dengan fungsi transistor : oh ya. kerana kamu semua telah faham.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan elektronik bersama pelajar yang lain semasa mengadakan perbengkelan teknik kemahiran belajar. Kedua. mengemukakan soalan yang jawapannya tiada dalam buku dan kita dapat mengagaknya. Contoh soal jawab dalam pelaksanaan P & P adalah seperti berikut: Pelajar 1 Guru Pelajar 2 Guru Pelajar 3 Guru Pelajar 4 Guru : Cikgu. Saya juga memberikan kertas soalan yang sama semasa Ujian Pra dahulu untuk dijadikan Ujian Pasca. kami akan cuba dan tunjukkan kefahaman dan cara Mengingatnya. pelajar ada mengemukakan soalan kepada saya bagaimana untuk mengingat perkara yang telah dipelajari. dan saya merasa puas. Pertama. cara mengingat. Guru Cemerlang Negara Terbilang 7 . Mereka menyatakan faham tajuk yang telah diajar tetapi mudah lupa dan ada kalanya berlaku kekeliruan kefahaman. Ujilah kami nanti ! Guru : Terima kasih. mudah-mudahan kamu semua markah yang tinggi. Saya pada mulanya menggunakan kaedah penyoalan iaitu setiap pelajar perlu membuat penyoalan pada diri mereka yang terbahagi kepada tiga jenis. Hasilnya mengembirakan mereka. Selamat berjaya. Berikut adalah contoh penghasilan pembelajaran pelajar-pelajar saya semasa menggunakan Kaedah Imaginasi. Semasa berbengkel. Ketiga. Pelajar 5 : Ok cikgu. mengemukakan soalan yang pastinya kita mengetahui jawapannya yang terdapat dalam buku. dan tiada jawapan dalam buku. dengan mengemukakan soalan tentang perkara yang kita tidak tahu. saya dah faham ! : Cuba kamu kaitkan fungsi komponen elektronik yang lain dengan persekitaran supaya kamu boleh ingat sehingga peperiksaan PMR. manakala guru memberi jawapan.

00 sahaja berbanding RM 60. voltan rintangan Mengenal kaki pemancar Jenis transistor Fungsi kapasitor Simbol suis tekan buka Simbol suis tekan tutup Mata bit jenis pahat Mata bit jenis tirus Mata bit jenis rencung Perbezaan buzzer Kaki katod LED Warna perintang Suis Mikro Fungsi perintang Imaginasi 1 Memetik suis lampu / kipas & Membuat senaman Berlatih memanah Gambar anak panah di pintu kelas Ketika berada di tandas Meletakkan tapak tangan di kepala Melihat bawah Melihat mata kawan Melihat matahari Cerita katun Cerita polis trafik Itali Tanda kalah Hj Pat Mat 2/3 Lengan Tiang gol Imaginasi 2 Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5. 5. Melalui pemerhatian saya dapati perkara utama perlu ada kesungguhan untuk membantu meningkatkan daya ingatan pelajar bagi membantu mereka menghadapi PMR yang hampir tiba.4 Pelaksanaan Tindakan Pemerhatian dan Penilaian Saya mengambil masa selama tiga bulan untuk menjayakan sehingga selesai kajian tindakan ini.00 yang dirancang sebelumnya. Saya seronok melihat pelajar belajar dengan gembira kerana mereka mendapat kemahiran imaginasi yang memuaskan.5 Refleksi Kajian Guru Cemerlang Negara Terbilang 8 . Kos perbelanjaan yang diperlukan adalah rendah sebanyak RM 20.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pembelajaran Transistor sebagai suis Meninggikan arus.

Matapelajaran lain juga dapat difahami dengan mudah dengan menggunakan kaedah ini. A. Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3 (Teras): Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Imaginasi ini boleh diaplikasikan dalam P & P dalam Kemahiran Hidup.Koy & Shannon Lim. kajian tindakan ini boleh menjadi titik pemulaan untuk berkongsi idea dengan semua pendidik. 2000. Saya dapati mereka berasa gembira kerana dapat belajar dengan mengingati lebih baik daripada sebelumnya. Chua. Buku Rujukan Ulangkaji PMR.L. 2006. Sasbadi.C. Guru Cemerlang Negara Terbilang 9 . RUJUKAN Keputusan Pencapaian 3 UKM dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun. boleh dimurnikan mengikut rasional Mungkin ada yang memahami perkara yang telah dicipta secara imaginasi dan ada pula yang kurang bersetuju mengenainya. Kuala Lumpur Eastern View.0 Cadangan Kajian Seterusnya Perkara yang telah dicipta hasil kreativiti murid dapatan seseorang. 6. murid dan guru akan lebih bermotivasi serta bersemangat di dalam pembelajaran dan pengajaran. Target PMR Kemahiran Hidup BersepaduTingkatan 3 (Teras). Namun begitu. Selain daripada seronok belajar dan mencipta pembelajaran sendiri. Oleh itu perubahan imaginasi dari masa ke masa adalah perlu.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Hasil daripada kajian tindakan yang telah saya jalankan didapati berlaku perubahan yang positif dalam kalangan pelajar. Tham Wong Kam. W. 1990. Hal ini terbukti apabila ada pandangan daripada guru yang menyokong dan mencuba kaedah ini dalam pengajaran mereka.

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 1 Asas Elektronik Jawab semua soalan berikut. Bahagian A Bil 1 Nama Komponen Elektronik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Guru Cemerlang Negara Terbilang 10 . Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bahagian B Bil 1 Fungsi Komponen Elektrnik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Bahagian C Perbezaan 2 Jenis Buzer adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Jenis Piezo Jenis Elektromagnet Kertas Soalan Tamat Guru Cemerlang Negara Terbilang 11 .

dilakukan sebelum kajian tindakan L .kurang setuju 4 .sangat tidak setuju 2 . 1 Bil Soalan 2 3 4 5 B/L * B/L B/L B/L B/L * * * * 1 2 3 4 5 Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 . Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….sangat setuju B .dilakukan selepas kajian tindakan * .setuju 5 .tidak setuju 3 .potong yang berkenaan Guru Cemerlang Negara Terbilang 12 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 2 Soal Selidik Tanda (/) pada ruang yang disediakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful