JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan

“IMAGINASI “ MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MENGINGAT DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

AZHAR BIN ISA Guru Cemerlang Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan

Abstrak Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengingat asas elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar tingkatan 3 UKM aliran agama di SMK Seri Pagi, Seremban. Kaedah yang dijalankan dalam kajian ini dinamakan Imaginasi. Kajian ini menggunakan kaedah Imaginasi yang kreatif dan rasional untuk mengingati sesuatu komponen elektronik. Tinjauan awal dilaksanakan melalui pemerhatian, soal selidik, temu bual dan sumber dokumen. Dalam kaedah Imaginasi, pelajar dibimbing supaya mereka dapat mengimaginasikan objek yang sesuai dalam kehidupan harian mereka sebagai komponen elektronik. Hal ini menjadikan proses mengingat lebih mudah dan berkesan. Dapatan kajian menunjukkan dengan menggunakan kaedah Imaginasi, kemahiran mengingat asas elektronik lebih mantap. 1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Sebut sahaja waktu Kemahiran Hidup, semua pelajar saya riang gembira. Hal ini kerana saya sering menggunakan kebebasan beraktiviti, melakukan amali, dan pendekatan

kecerdasan pelbagai dalam memperkenalkan sesuatu tajuk. Permulaan pengajaran, telah saya nyatakan hasil pembelajaran implisit yang perlu mereka kuasai. Ketika inilah saya dapat melihat keceriaan tanda kegembiraan pada wajah mereka. Pendekatan ini saya lakukan untuk mengelakkan pelajar berasa bosan kerana terpaksa duduk, mengambil catatan sambil mendengar celoteh guru serta dilarang berbual atau berbincang sesama mereka.

Guru Cemerlang Negara Terbilang

1

perkara yang telah dipelajari dalam bilik darjah. berlaku juga kekeliruan kefahaman apabila menjawab soalan peperiksaan. Kesimpulannya. Oleh itu. Namun begitu. dengan menggunakan cara sendiri untuk pemahaman mereka. saya berharap agar pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan betul. 2. Objektif Umum Guru Cemerlang Negara Terbilang 2 . 3. malah mendukacitakan saya apabila mereka telah mengulangkaji tetapi gagal menjawab dengan baik.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat penilaian pengajaran ke atas semua pelajar. Saya turut menyedarkan mereka tentang kos yang dibelanjakan adalah tinggi ketika membuat amali kerja kursus. seterusnya sukar mendapat markah yang cemerlang. satu kajian tindakan perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca masalah untuk membantu pelajar supaya mempunyai kemahiran mengingat. Untuk meningkatkan motivasi mereka. walaupun terpaksa menghafal. sama ada mereka memahami atau tidak. pelajar perlu mencipta cara mengingat pelajaran. Bagaimana pula dengan pelajar “GALUS”? Oleh itu.0 Objektif Kajian A. HaI ini berlaku.0 Isu Keprihatinan ketika belajar dan mengulang kaji Saya terpaksa memfokuskan tajuk asas elektronik dengan cuba memperkenalkan kemahiran belajar. Caranya ialah pelajar perlu menyebut semula di hadapan saya sebagai bukti kefahaman mereka. apatah lagi jika projek elektronik yang terhasil tetapi tidak berfungsi. Pembelajaran yang kreatif dapat membantu pelajar meningkatkan pemahaman tentang asas komponen elektronik. Mereka juga mengulang kaji sesuatu perkara itu sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. dan lulus cemerlang dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. pendekatan inovasi dan kreatif perlu diperkenalkan dalam pembelajaran. kerana dengan cara ini dapat menimbulkan minat dan suasana gembira ketika belajar. Tambahan pula saya dapati pelajar ini kurang bermotivasi akibat sering tidak hadir sekolah atau kelas tambahan. berkemungkinan pelajar lupa mengingati fakta. dan soalan yang dikemukakan dalam aspek elektronik juga banyak.

Melayu 5. 5. B.Melayu : 6 orang . iv.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan i. Rata-rata pelajar hanya menyalin kesemua ayat dan keterangan daripada buku teks.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja nota yang mereka sediakan. Objektif Khas i. Meningkatkan nilai GMP Kemahiran Hidup dalam PMR. Meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar dalam pembelajaran sebagai persediaan menghadapi PMR. Membolehkan pelajar menjawab soalan berbentuk objektif dengan tepat. 5. iii. ii. Memotivasikan pelajar melalui pembelajaran rakan sebaya.0 Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 3 UKM Aliran Agama Lelaki Perempuan : 4 orang . temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini.0 Pelaksanaan Kajian 5. ii.2 Soal Selidik Guru Cemerlang Negara Terbilang 3 . soal selidik.1 Tinjauan Masalah Saya menggunakan pendekatan pemerhatian.1. Mengetahui teknik dan kemahiran mengingat sesuai dengan tahap pelajar berprestasi lemah. Memberi rangsangan untuk belajar dan mengulangkaji topik asas komponen elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. iii. Membolehkan mereka mempelajari sesuatu secara berdikari. 4.1.

pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. Dengan menggunakan soalan yang sama tetapi dalam jangka masa yang berbeza. saya bersandarkan kepada ujian pasca dan pos.4 Dokumen Melalui dokumen pula. 5. 5. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. Dengan ini saya dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk elektronik. Oleh itu saya dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. Dengan ini kesahan kaedah Imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya.2. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian mereka.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut adalah analisis yang telah dilakukan sepanjang saya menjalankan kajian dengan memperkenalkan Kaedah Imajinasi bagi membantu meningkatkan ingatan asas elektronik menjelang PMR. keupayaan mengingat.1. kefahaman dalam pembelajaran.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada mereka sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan.3 Temu Bual Temu bual saya lakukan ketika pelajar ingin mendapatkan bahan elektronik untuk membuat kerja kursus. Sekiranya pelajar dapat menguasai kefahaman asas komponen elektronik.1. 5.1 Analisis Pemerhatian Bil 1 2 3 Perkara Menyalin nota daripada buku Membuat nota peta minda Kreatif dalam menyediakan nota Bilangan Pelajar 8 / 10 2 / 10 0 / 10 Guru Cemerlang Negara Terbilang 4 . 5. Cara ini dapat mengesan pencapaian mereka mengenai tajuk asas komponen elektronik.

2 Analisis Temu Bual Berikut adalah analisis temu bual semasa mereka mendapatkan bahan komponen elektronik untuk kerja kursus mereka.dilakukan sebelum kajian tindakan L – dilakukan selepas kajian tindakan Guru Cemerlang Negara Terbilang 5 .setuju B . Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Mengenali Nama Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Fungsi Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Perbezaan Buzer 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.2.kurang setuju 4 .tidak setuju 3 .3 Analisis Soal Selidik Bil 1 2 3 4 5 Soalan Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik 1 2 3 4 5 B/L B/L B/L B/L B/L 2/0 1/0 6/0 1/1 0/9 0/0 5/0 0/0 1/0 3/0 5/0 1/0 3/0 2/0 5/0 8/0 6/1 0/0 0/1 1/2 0/9 0/10 0/9 0/8 Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk 0/0 elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5.sangat tidak setuju 2 .2.

E 46 .A 88 . Apabila disemak dengan keputusan PMR tahun lepas.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5 .D 42 . didapati tahap pencapaian mereka kurang memuaskan.D 46 .E Ujian Pasca (Selepas) 90 .00 tahun sebelumnya.A 84 . Setelah saya semak.E 38 .A 92 .E 44 .D 38 .D 40 .A 96 . Saya sebenarnya mengajar mereka tajuk asas Guru Cemerlang Negara Terbilang 6 .A Didapati Ujian Pra dan Ujian Pasca menunjukkan peningkatan yang membanggakan. 5.2.D 46 .C 48 . pendekatan ini telah menyumbang GMP sebanyak 2.D Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Ujian Pra (Sebelum) 40 .A 80 .22 berbanding 4.sangat setuju 5.A 84 .3 Tindakan Yang Dijalankan Saya mengadakan perjumpaan dengan semua pelajar berkenaan semasa relief.A 94 .A 92 .D 43 .4 Analisis Dokumen Pencapaian pelajar yang diuji sebelum dan selepas kajian tindakan dilakukan adalah seperti berikut : Tov – Akhir Tahun 2006 52 .C 40 .A 90 .D 49 .D 38 .D 45 . Kesempatan ini saya gunakan untuk mengadakan ujian pra tentang tajuk asas elektronik. Saya sengaja tidak memaklumkan pencapaian mereka kerana ingin menguji keberkesanan kaedah Imajinasi yang akan dijalankan.D 38 .D 40 .D 50 .C 54 . Semua pelajar mendapat keputusan A walaupun pada awal pencapaiannya adalah pangkat D atau E dan TOV mereka adalah C atau D.

mengemukakan soalan yang pastinya kita mengetahui jawapannya yang terdapat dalam buku. manakala guru memberi jawapan. Ujilah kami nanti ! Guru : Terima kasih. Pertama. Ketiga. Saya pada mulanya menggunakan kaedah penyoalan iaitu setiap pelajar perlu membuat penyoalan pada diri mereka yang terbahagi kepada tiga jenis. Semasa berbengkel. cara mengingat. Pelajar 5 : Ok cikgu. dan saya merasa puas. Berikut adalah contoh penghasilan pembelajaran pelajar-pelajar saya semasa menggunakan Kaedah Imaginasi. Guru Cemerlang Negara Terbilang 7 . saya dah faham ! : Cuba kamu kaitkan fungsi komponen elektronik yang lain dengan persekitaran supaya kamu boleh ingat sehingga peperiksaan PMR. pelajar ada mengemukakan soalan kepada saya bagaimana untuk mengingat perkara yang telah dipelajari. dan tiada jawapan dalam buku. dengan mengemukakan soalan tentang perkara yang kita tidak tahu. Mereka menyatakan faham tajuk yang telah diajar tetapi mudah lupa dan ada kalanya berlaku kekeliruan kefahaman. Kedua. kami akan cuba dan tunjukkan kefahaman dan cara Mengingatnya. mudah-mudahan kamu semua markah yang tinggi. mengemukakan soalan yang jawapannya tiada dalam buku dan kita dapat mengagaknya. Hasilnya mengembirakan mereka. bagaimana saya boleh mengingati fungsi transistor? : Apakah fungsi transistor? : Fungsi transistor ialah sebagai suis : Cuba awak lihat suis di dewan ini ! : Itu suis yang terdapat di dinding penjuru dewan : Ingatkan suis tersebut dan kaitkan dengan fungsi transistor : oh ya.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan elektronik bersama pelajar yang lain semasa mengadakan perbengkelan teknik kemahiran belajar. Saya juga memberikan kertas soalan yang sama semasa Ujian Pra dahulu untuk dijadikan Ujian Pasca. kerana kamu semua telah faham. Contoh soal jawab dalam pelaksanaan P & P adalah seperti berikut: Pelajar 1 Guru Pelajar 2 Guru Pelajar 3 Guru Pelajar 4 Guru : Cikgu. Selamat berjaya.

5 Refleksi Kajian Guru Cemerlang Negara Terbilang 8 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pembelajaran Transistor sebagai suis Meninggikan arus. Kos perbelanjaan yang diperlukan adalah rendah sebanyak RM 20. Melalui pemerhatian saya dapati perkara utama perlu ada kesungguhan untuk membantu meningkatkan daya ingatan pelajar bagi membantu mereka menghadapi PMR yang hampir tiba.00 yang dirancang sebelumnya.4 Pelaksanaan Tindakan Pemerhatian dan Penilaian Saya mengambil masa selama tiga bulan untuk menjayakan sehingga selesai kajian tindakan ini. 5. voltan rintangan Mengenal kaki pemancar Jenis transistor Fungsi kapasitor Simbol suis tekan buka Simbol suis tekan tutup Mata bit jenis pahat Mata bit jenis tirus Mata bit jenis rencung Perbezaan buzzer Kaki katod LED Warna perintang Suis Mikro Fungsi perintang Imaginasi 1 Memetik suis lampu / kipas & Membuat senaman Berlatih memanah Gambar anak panah di pintu kelas Ketika berada di tandas Meletakkan tapak tangan di kepala Melihat bawah Melihat mata kawan Melihat matahari Cerita katun Cerita polis trafik Itali Tanda kalah Hj Pat Mat 2/3 Lengan Tiang gol Imaginasi 2 Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5.00 sahaja berbanding RM 60. Saya seronok melihat pelajar belajar dengan gembira kerana mereka mendapat kemahiran imaginasi yang memuaskan.

1990. Selain daripada seronok belajar dan mencipta pembelajaran sendiri.Koy & Shannon Lim. Buku Rujukan Ulangkaji PMR. Matapelajaran lain juga dapat difahami dengan mudah dengan menggunakan kaedah ini. Sasbadi. kajian tindakan ini boleh menjadi titik pemulaan untuk berkongsi idea dengan semua pendidik. Namun begitu. RUJUKAN Keputusan Pencapaian 3 UKM dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun. Oleh itu perubahan imaginasi dari masa ke masa adalah perlu.L. Guru Cemerlang Negara Terbilang 9 .C. A. Target PMR Kemahiran Hidup BersepaduTingkatan 3 (Teras). boleh dimurnikan mengikut rasional Mungkin ada yang memahami perkara yang telah dicipta secara imaginasi dan ada pula yang kurang bersetuju mengenainya. 6. Saya dapati mereka berasa gembira kerana dapat belajar dengan mengingati lebih baik daripada sebelumnya. murid dan guru akan lebih bermotivasi serta bersemangat di dalam pembelajaran dan pengajaran. Tham Wong Kam. 2000. Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3 (Teras): Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Hasil daripada kajian tindakan yang telah saya jalankan didapati berlaku perubahan yang positif dalam kalangan pelajar. Chua. Hal ini terbukti apabila ada pandangan daripada guru yang menyokong dan mencuba kaedah ini dalam pengajaran mereka. 2006.0 Cadangan Kajian Seterusnya Perkara yang telah dicipta hasil kreativiti murid dapatan seseorang. Kuala Lumpur Eastern View. W. Imaginasi ini boleh diaplikasikan dalam P & P dalam Kemahiran Hidup.

Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 1 Asas Elektronik Jawab semua soalan berikut. Bahagian A Bil 1 Nama Komponen Elektronik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Guru Cemerlang Negara Terbilang 10 .

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bahagian B Bil 1 Fungsi Komponen Elektrnik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Bahagian C Perbezaan 2 Jenis Buzer adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Jenis Piezo Jenis Elektromagnet Kertas Soalan Tamat Guru Cemerlang Negara Terbilang 11 .

sangat tidak setuju 2 .kurang setuju 4 .dilakukan selepas kajian tindakan * .dilakukan sebelum kajian tindakan L . Nama : ………………………………… Tingkatan : ………………. 1 Bil Soalan 2 3 4 5 B/L * B/L B/L B/L B/L * * * * 1 2 3 4 5 Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .tidak setuju 3 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 2 Soal Selidik Tanda (/) pada ruang yang disediakan.potong yang berkenaan Guru Cemerlang Negara Terbilang 12 .setuju 5 .sangat setuju B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful