JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan

“IMAGINASI “ MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MENGINGAT DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

AZHAR BIN ISA Guru Cemerlang Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan

Abstrak Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengingat asas elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar tingkatan 3 UKM aliran agama di SMK Seri Pagi, Seremban. Kaedah yang dijalankan dalam kajian ini dinamakan Imaginasi. Kajian ini menggunakan kaedah Imaginasi yang kreatif dan rasional untuk mengingati sesuatu komponen elektronik. Tinjauan awal dilaksanakan melalui pemerhatian, soal selidik, temu bual dan sumber dokumen. Dalam kaedah Imaginasi, pelajar dibimbing supaya mereka dapat mengimaginasikan objek yang sesuai dalam kehidupan harian mereka sebagai komponen elektronik. Hal ini menjadikan proses mengingat lebih mudah dan berkesan. Dapatan kajian menunjukkan dengan menggunakan kaedah Imaginasi, kemahiran mengingat asas elektronik lebih mantap. 1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Sebut sahaja waktu Kemahiran Hidup, semua pelajar saya riang gembira. Hal ini kerana saya sering menggunakan kebebasan beraktiviti, melakukan amali, dan pendekatan

kecerdasan pelbagai dalam memperkenalkan sesuatu tajuk. Permulaan pengajaran, telah saya nyatakan hasil pembelajaran implisit yang perlu mereka kuasai. Ketika inilah saya dapat melihat keceriaan tanda kegembiraan pada wajah mereka. Pendekatan ini saya lakukan untuk mengelakkan pelajar berasa bosan kerana terpaksa duduk, mengambil catatan sambil mendengar celoteh guru serta dilarang berbual atau berbincang sesama mereka.

Guru Cemerlang Negara Terbilang

1

sama ada mereka memahami atau tidak. dan lulus cemerlang dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. kerana dengan cara ini dapat menimbulkan minat dan suasana gembira ketika belajar. pendekatan inovasi dan kreatif perlu diperkenalkan dalam pembelajaran. Caranya ialah pelajar perlu menyebut semula di hadapan saya sebagai bukti kefahaman mereka. dengan menggunakan cara sendiri untuk pemahaman mereka.0 Isu Keprihatinan ketika belajar dan mengulang kaji Saya terpaksa memfokuskan tajuk asas elektronik dengan cuba memperkenalkan kemahiran belajar. Oleh itu. Pembelajaran yang kreatif dapat membantu pelajar meningkatkan pemahaman tentang asas komponen elektronik. Untuk meningkatkan motivasi mereka. apatah lagi jika projek elektronik yang terhasil tetapi tidak berfungsi. Mereka juga mengulang kaji sesuatu perkara itu sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. perkara yang telah dipelajari dalam bilik darjah. seterusnya sukar mendapat markah yang cemerlang. pelajar perlu mencipta cara mengingat pelajaran. dan soalan yang dikemukakan dalam aspek elektronik juga banyak. malah mendukacitakan saya apabila mereka telah mengulangkaji tetapi gagal menjawab dengan baik. 3. HaI ini berlaku. berlaku juga kekeliruan kefahaman apabila menjawab soalan peperiksaan. berkemungkinan pelajar lupa mengingati fakta. Objektif Umum Guru Cemerlang Negara Terbilang 2 . Namun begitu.0 Objektif Kajian A. Bagaimana pula dengan pelajar “GALUS”? Oleh itu.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat penilaian pengajaran ke atas semua pelajar. walaupun terpaksa menghafal. satu kajian tindakan perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca masalah untuk membantu pelajar supaya mempunyai kemahiran mengingat. 2. Kesimpulannya. Tambahan pula saya dapati pelajar ini kurang bermotivasi akibat sering tidak hadir sekolah atau kelas tambahan. saya berharap agar pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan betul. Saya turut menyedarkan mereka tentang kos yang dibelanjakan adalah tinggi ketika membuat amali kerja kursus.

0 Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 3 UKM Aliran Agama Lelaki Perempuan : 4 orang . 5.1. Objektif Khas i.0 Pelaksanaan Kajian 5. Membolehkan mereka mempelajari sesuatu secara berdikari. 4. 5. ii. iv. Memotivasikan pelajar melalui pembelajaran rakan sebaya.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja nota yang mereka sediakan. Rata-rata pelajar hanya menyalin kesemua ayat dan keterangan daripada buku teks. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini.Melayu : 6 orang . iii. Meningkatkan nilai GMP Kemahiran Hidup dalam PMR. Meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar dalam pembelajaran sebagai persediaan menghadapi PMR.1 Tinjauan Masalah Saya menggunakan pendekatan pemerhatian. iii. Membolehkan pelajar menjawab soalan berbentuk objektif dengan tepat.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan i.2 Soal Selidik Guru Cemerlang Negara Terbilang 3 . Memberi rangsangan untuk belajar dan mengulangkaji topik asas komponen elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.1. ii. B. soal selidik. Mengetahui teknik dan kemahiran mengingat sesuai dengan tahap pelajar berprestasi lemah.Melayu 5.

5. 5. Sekiranya pelajar dapat menguasai kefahaman asas komponen elektronik. 5.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada mereka sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan.1. Dengan ini kesahan kaedah Imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar.2. Dengan menggunakan soalan yang sama tetapi dalam jangka masa yang berbeza. 5. kefahaman dalam pembelajaran. Dengan ini saya dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk elektronik. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. saya bersandarkan kepada ujian pasca dan pos.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut adalah analisis yang telah dilakukan sepanjang saya menjalankan kajian dengan memperkenalkan Kaedah Imajinasi bagi membantu meningkatkan ingatan asas elektronik menjelang PMR.1 Analisis Pemerhatian Bil 1 2 3 Perkara Menyalin nota daripada buku Membuat nota peta minda Kreatif dalam menyediakan nota Bilangan Pelajar 8 / 10 2 / 10 0 / 10 Guru Cemerlang Negara Terbilang 4 .4 Dokumen Melalui dokumen pula. Oleh itu saya dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji.3 Temu Bual Temu bual saya lakukan ketika pelajar ingin mendapatkan bahan elektronik untuk membuat kerja kursus.1. Cara ini dapat mengesan pencapaian mereka mengenai tajuk asas komponen elektronik. keupayaan mengingat. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian mereka.

tidak setuju 3 .setuju B .dilakukan sebelum kajian tindakan L – dilakukan selepas kajian tindakan Guru Cemerlang Negara Terbilang 5 .2.2 Analisis Temu Bual Berikut adalah analisis temu bual semasa mereka mendapatkan bahan komponen elektronik untuk kerja kursus mereka.3 Analisis Soal Selidik Bil 1 2 3 4 5 Soalan Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik 1 2 3 4 5 B/L B/L B/L B/L B/L 2/0 1/0 6/0 1/1 0/9 0/0 5/0 0/0 1/0 3/0 5/0 1/0 3/0 2/0 5/0 8/0 6/1 0/0 0/1 1/2 0/9 0/10 0/9 0/8 Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk 0/0 elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .sangat tidak setuju 2 .kurang setuju 4 .2. Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Mengenali Nama Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Fungsi Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Perbezaan Buzer 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5.

E 44 .D 45 .D 49 . Saya sebenarnya mengajar mereka tajuk asas Guru Cemerlang Negara Terbilang 6 .A 92 . Setelah saya semak.22 berbanding 4.D 46 .4 Analisis Dokumen Pencapaian pelajar yang diuji sebelum dan selepas kajian tindakan dilakukan adalah seperti berikut : Tov – Akhir Tahun 2006 52 .D 50 .A 96 .E Ujian Pasca (Selepas) 90 .C 48 .A 84 . 5.D 43 .D 42 . Kesempatan ini saya gunakan untuk mengadakan ujian pra tentang tajuk asas elektronik.2. didapati tahap pencapaian mereka kurang memuaskan.A 80 .3 Tindakan Yang Dijalankan Saya mengadakan perjumpaan dengan semua pelajar berkenaan semasa relief.C 54 . pendekatan ini telah menyumbang GMP sebanyak 2.A 90 .D 38 .00 tahun sebelumnya.D 38 .D Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Ujian Pra (Sebelum) 40 . Apabila disemak dengan keputusan PMR tahun lepas.E 46 .sangat setuju 5. Saya sengaja tidak memaklumkan pencapaian mereka kerana ingin menguji keberkesanan kaedah Imajinasi yang akan dijalankan.D 46 .A 84 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5 . Semua pelajar mendapat keputusan A walaupun pada awal pencapaiannya adalah pangkat D atau E dan TOV mereka adalah C atau D.E 38 .A 94 .D 40 .D 40 .A 92 .A Didapati Ujian Pra dan Ujian Pasca menunjukkan peningkatan yang membanggakan.C 40 .A 88 .D 38 .

dengan mengemukakan soalan tentang perkara yang kita tidak tahu. Guru Cemerlang Negara Terbilang 7 . mudah-mudahan kamu semua markah yang tinggi. pelajar ada mengemukakan soalan kepada saya bagaimana untuk mengingat perkara yang telah dipelajari. Saya pada mulanya menggunakan kaedah penyoalan iaitu setiap pelajar perlu membuat penyoalan pada diri mereka yang terbahagi kepada tiga jenis. saya dah faham ! : Cuba kamu kaitkan fungsi komponen elektronik yang lain dengan persekitaran supaya kamu boleh ingat sehingga peperiksaan PMR. Kedua. manakala guru memberi jawapan. Ketiga. kerana kamu semua telah faham.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan elektronik bersama pelajar yang lain semasa mengadakan perbengkelan teknik kemahiran belajar. Semasa berbengkel. Ujilah kami nanti ! Guru : Terima kasih. Mereka menyatakan faham tajuk yang telah diajar tetapi mudah lupa dan ada kalanya berlaku kekeliruan kefahaman. Pertama. mengemukakan soalan yang jawapannya tiada dalam buku dan kita dapat mengagaknya. Contoh soal jawab dalam pelaksanaan P & P adalah seperti berikut: Pelajar 1 Guru Pelajar 2 Guru Pelajar 3 Guru Pelajar 4 Guru : Cikgu. bagaimana saya boleh mengingati fungsi transistor? : Apakah fungsi transistor? : Fungsi transistor ialah sebagai suis : Cuba awak lihat suis di dewan ini ! : Itu suis yang terdapat di dinding penjuru dewan : Ingatkan suis tersebut dan kaitkan dengan fungsi transistor : oh ya. mengemukakan soalan yang pastinya kita mengetahui jawapannya yang terdapat dalam buku. cara mengingat. Hasilnya mengembirakan mereka. Selamat berjaya. dan tiada jawapan dalam buku. dan saya merasa puas. Saya juga memberikan kertas soalan yang sama semasa Ujian Pra dahulu untuk dijadikan Ujian Pasca. Pelajar 5 : Ok cikgu. kami akan cuba dan tunjukkan kefahaman dan cara Mengingatnya. Berikut adalah contoh penghasilan pembelajaran pelajar-pelajar saya semasa menggunakan Kaedah Imaginasi.

voltan rintangan Mengenal kaki pemancar Jenis transistor Fungsi kapasitor Simbol suis tekan buka Simbol suis tekan tutup Mata bit jenis pahat Mata bit jenis tirus Mata bit jenis rencung Perbezaan buzzer Kaki katod LED Warna perintang Suis Mikro Fungsi perintang Imaginasi 1 Memetik suis lampu / kipas & Membuat senaman Berlatih memanah Gambar anak panah di pintu kelas Ketika berada di tandas Meletakkan tapak tangan di kepala Melihat bawah Melihat mata kawan Melihat matahari Cerita katun Cerita polis trafik Itali Tanda kalah Hj Pat Mat 2/3 Lengan Tiang gol Imaginasi 2 Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5. Saya seronok melihat pelajar belajar dengan gembira kerana mereka mendapat kemahiran imaginasi yang memuaskan.4 Pelaksanaan Tindakan Pemerhatian dan Penilaian Saya mengambil masa selama tiga bulan untuk menjayakan sehingga selesai kajian tindakan ini.00 yang dirancang sebelumnya. Melalui pemerhatian saya dapati perkara utama perlu ada kesungguhan untuk membantu meningkatkan daya ingatan pelajar bagi membantu mereka menghadapi PMR yang hampir tiba. 5.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pembelajaran Transistor sebagai suis Meninggikan arus. Kos perbelanjaan yang diperlukan adalah rendah sebanyak RM 20.00 sahaja berbanding RM 60.5 Refleksi Kajian Guru Cemerlang Negara Terbilang 8 .

Kuala Lumpur Eastern View.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Hasil daripada kajian tindakan yang telah saya jalankan didapati berlaku perubahan yang positif dalam kalangan pelajar. Guru Cemerlang Negara Terbilang 9 . Matapelajaran lain juga dapat difahami dengan mudah dengan menggunakan kaedah ini.C. kajian tindakan ini boleh menjadi titik pemulaan untuk berkongsi idea dengan semua pendidik. Sasbadi.Koy & Shannon Lim. RUJUKAN Keputusan Pencapaian 3 UKM dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun. A. 2006. Imaginasi ini boleh diaplikasikan dalam P & P dalam Kemahiran Hidup. Oleh itu perubahan imaginasi dari masa ke masa adalah perlu.0 Cadangan Kajian Seterusnya Perkara yang telah dicipta hasil kreativiti murid dapatan seseorang. 2000. Chua. Target PMR Kemahiran Hidup BersepaduTingkatan 3 (Teras). 1990. Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3 (Teras): Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.L. 6. W. murid dan guru akan lebih bermotivasi serta bersemangat di dalam pembelajaran dan pengajaran. Namun begitu. Saya dapati mereka berasa gembira kerana dapat belajar dengan mengingati lebih baik daripada sebelumnya. boleh dimurnikan mengikut rasional Mungkin ada yang memahami perkara yang telah dicipta secara imaginasi dan ada pula yang kurang bersetuju mengenainya. Buku Rujukan Ulangkaji PMR. Hal ini terbukti apabila ada pandangan daripada guru yang menyokong dan mencuba kaedah ini dalam pengajaran mereka. Tham Wong Kam. Selain daripada seronok belajar dan mencipta pembelajaran sendiri.

Bahagian A Bil 1 Nama Komponen Elektronik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Guru Cemerlang Negara Terbilang 10 . Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 1 Asas Elektronik Jawab semua soalan berikut.

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bahagian B Bil 1 Fungsi Komponen Elektrnik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Bahagian C Perbezaan 2 Jenis Buzer adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Jenis Piezo Jenis Elektromagnet Kertas Soalan Tamat Guru Cemerlang Negara Terbilang 11 .

sangat tidak setuju 2 .potong yang berkenaan Guru Cemerlang Negara Terbilang 12 .dilakukan sebelum kajian tindakan L . Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….dilakukan selepas kajian tindakan * .setuju 5 .sangat setuju B .kurang setuju 4 . 1 Bil Soalan 2 3 4 5 B/L * B/L B/L B/L B/L * * * * 1 2 3 4 5 Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 2 Soal Selidik Tanda (/) pada ruang yang disediakan.tidak setuju 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful