JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan

“IMAGINASI “ MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN MENGINGAT DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

AZHAR BIN ISA Guru Cemerlang Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Seremban Jaya 2 Negeri Sembilan

Abstrak Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengingat asas elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar tingkatan 3 UKM aliran agama di SMK Seri Pagi, Seremban. Kaedah yang dijalankan dalam kajian ini dinamakan Imaginasi. Kajian ini menggunakan kaedah Imaginasi yang kreatif dan rasional untuk mengingati sesuatu komponen elektronik. Tinjauan awal dilaksanakan melalui pemerhatian, soal selidik, temu bual dan sumber dokumen. Dalam kaedah Imaginasi, pelajar dibimbing supaya mereka dapat mengimaginasikan objek yang sesuai dalam kehidupan harian mereka sebagai komponen elektronik. Hal ini menjadikan proses mengingat lebih mudah dan berkesan. Dapatan kajian menunjukkan dengan menggunakan kaedah Imaginasi, kemahiran mengingat asas elektronik lebih mantap. 1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu

Sebut sahaja waktu Kemahiran Hidup, semua pelajar saya riang gembira. Hal ini kerana saya sering menggunakan kebebasan beraktiviti, melakukan amali, dan pendekatan

kecerdasan pelbagai dalam memperkenalkan sesuatu tajuk. Permulaan pengajaran, telah saya nyatakan hasil pembelajaran implisit yang perlu mereka kuasai. Ketika inilah saya dapat melihat keceriaan tanda kegembiraan pada wajah mereka. Pendekatan ini saya lakukan untuk mengelakkan pelajar berasa bosan kerana terpaksa duduk, mengambil catatan sambil mendengar celoteh guru serta dilarang berbual atau berbincang sesama mereka.

Guru Cemerlang Negara Terbilang

1

Caranya ialah pelajar perlu menyebut semula di hadapan saya sebagai bukti kefahaman mereka. sama ada mereka memahami atau tidak. apatah lagi jika projek elektronik yang terhasil tetapi tidak berfungsi. dengan menggunakan cara sendiri untuk pemahaman mereka.0 Objektif Kajian A. dan soalan yang dikemukakan dalam aspek elektronik juga banyak. Untuk meningkatkan motivasi mereka. walaupun terpaksa menghafal. berlaku juga kekeliruan kefahaman apabila menjawab soalan peperiksaan. Bagaimana pula dengan pelajar “GALUS”? Oleh itu. malah mendukacitakan saya apabila mereka telah mengulangkaji tetapi gagal menjawab dengan baik. pendekatan inovasi dan kreatif perlu diperkenalkan dalam pembelajaran. Kesimpulannya.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat penilaian pengajaran ke atas semua pelajar. Tambahan pula saya dapati pelajar ini kurang bermotivasi akibat sering tidak hadir sekolah atau kelas tambahan. kerana dengan cara ini dapat menimbulkan minat dan suasana gembira ketika belajar. seterusnya sukar mendapat markah yang cemerlang. perkara yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Saya turut menyedarkan mereka tentang kos yang dibelanjakan adalah tinggi ketika membuat amali kerja kursus. saya berharap agar pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan betul. pelajar perlu mencipta cara mengingat pelajaran. satu kajian tindakan perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca masalah untuk membantu pelajar supaya mempunyai kemahiran mengingat. Objektif Umum Guru Cemerlang Negara Terbilang 2 . HaI ini berlaku. Namun begitu. 2. Oleh itu. Pembelajaran yang kreatif dapat membantu pelajar meningkatkan pemahaman tentang asas komponen elektronik. Mereka juga mengulang kaji sesuatu perkara itu sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. dan lulus cemerlang dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup.0 Isu Keprihatinan ketika belajar dan mengulang kaji Saya terpaksa memfokuskan tajuk asas elektronik dengan cuba memperkenalkan kemahiran belajar. berkemungkinan pelajar lupa mengingati fakta. 3.

iv. 5. Rata-rata pelajar hanya menyalin kesemua ayat dan keterangan daripada buku teks.Melayu 5. ii. Membolehkan mereka mempelajari sesuatu secara berdikari. iii. Objektif Khas i.Melayu : 6 orang .1 Tinjauan Masalah Saya menggunakan pendekatan pemerhatian.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan i. B. iii.1. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. Mengetahui teknik dan kemahiran mengingat sesuai dengan tahap pelajar berprestasi lemah.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja nota yang mereka sediakan. Meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar dalam pembelajaran sebagai persediaan menghadapi PMR. Meningkatkan nilai GMP Kemahiran Hidup dalam PMR. soal selidik.1. 4. Memotivasikan pelajar melalui pembelajaran rakan sebaya.2 Soal Selidik Guru Cemerlang Negara Terbilang 3 . Membolehkan pelajar menjawab soalan berbentuk objektif dengan tepat. ii.0 Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 3 UKM Aliran Agama Lelaki Perempuan : 4 orang . Memberi rangsangan untuk belajar dan mengulangkaji topik asas komponen elektronik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.0 Pelaksanaan Kajian 5. 5.

Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian mereka. Dengan menggunakan soalan yang sama tetapi dalam jangka masa yang berbeza. kefahaman dalam pembelajaran. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk elektronik.4 Dokumen Melalui dokumen pula.1 Analisis Pemerhatian Bil 1 2 3 Perkara Menyalin nota daripada buku Membuat nota peta minda Kreatif dalam menyediakan nota Bilangan Pelajar 8 / 10 2 / 10 0 / 10 Guru Cemerlang Negara Terbilang 4 . Dengan ini kesahan kaedah Imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya.2. 5. Sekiranya pelajar dapat menguasai kefahaman asas komponen elektronik. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar.1. 5.3 Temu Bual Temu bual saya lakukan ketika pelajar ingin mendapatkan bahan elektronik untuk membuat kerja kursus.1. Cara ini dapat mengesan pencapaian mereka mengenai tajuk asas komponen elektronik. Dengan ini saya dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. Oleh itu saya dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. saya bersandarkan kepada ujian pasca dan pos.2 Analisis Tinjauan Masalah Berikut adalah analisis yang telah dilakukan sepanjang saya menjalankan kajian dengan memperkenalkan Kaedah Imajinasi bagi membantu meningkatkan ingatan asas elektronik menjelang PMR. 5.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Saya membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada mereka sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. 5. keupayaan mengingat.

tidak setuju 3 .kurang setuju 4 . Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Mengenali Nama Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Fungsi Komponen 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Mengenali Perbezaan Buzer 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.2 Analisis Temu Bual Berikut adalah analisis temu bual semasa mereka mendapatkan bahan komponen elektronik untuk kerja kursus mereka.2.3 Analisis Soal Selidik Bil 1 2 3 4 5 Soalan Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik 1 2 3 4 5 B/L B/L B/L B/L B/L 2/0 1/0 6/0 1/1 0/9 0/0 5/0 0/0 1/0 3/0 5/0 1/0 3/0 2/0 5/0 8/0 6/1 0/0 0/1 1/2 0/9 0/10 0/9 0/8 Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk 0/0 elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .sangat tidak setuju 2 .2.setuju B .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5.dilakukan sebelum kajian tindakan L – dilakukan selepas kajian tindakan Guru Cemerlang Negara Terbilang 5 .

E 38 .D 49 .E Ujian Pasca (Selepas) 90 .A 88 . Kesempatan ini saya gunakan untuk mengadakan ujian pra tentang tajuk asas elektronik.D 40 .D 43 .D 50 .D 38 .D 38 .C 48 .A 92 .sangat setuju 5.D 42 .3 Tindakan Yang Dijalankan Saya mengadakan perjumpaan dengan semua pelajar berkenaan semasa relief.A 84 .E 46 .A Didapati Ujian Pra dan Ujian Pasca menunjukkan peningkatan yang membanggakan.D 46 .A 80 . Setelah saya semak.22 berbanding 4.D 38 .2.A 96 . pendekatan ini telah menyumbang GMP sebanyak 2.00 tahun sebelumnya.4 Analisis Dokumen Pencapaian pelajar yang diuji sebelum dan selepas kajian tindakan dilakukan adalah seperti berikut : Tov – Akhir Tahun 2006 52 .D 46 .E 44 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan 5 . Semua pelajar mendapat keputusan A walaupun pada awal pencapaiannya adalah pangkat D atau E dan TOV mereka adalah C atau D.A 84 . Apabila disemak dengan keputusan PMR tahun lepas.D Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Pelajar Adg Bgh Cuy Dre Elk Few Gsd Hxc Ias Jrt Ujian Pra (Sebelum) 40 . 5. didapati tahap pencapaian mereka kurang memuaskan. Saya sengaja tidak memaklumkan pencapaian mereka kerana ingin menguji keberkesanan kaedah Imajinasi yang akan dijalankan.A 90 .A 94 .D 45 .C 40 .C 54 . Saya sebenarnya mengajar mereka tajuk asas Guru Cemerlang Negara Terbilang 6 .A 92 .D 40 .

Saya juga memberikan kertas soalan yang sama semasa Ujian Pra dahulu untuk dijadikan Ujian Pasca. Berikut adalah contoh penghasilan pembelajaran pelajar-pelajar saya semasa menggunakan Kaedah Imaginasi. Pertama. cara mengingat. Semasa berbengkel. dengan mengemukakan soalan tentang perkara yang kita tidak tahu. kami akan cuba dan tunjukkan kefahaman dan cara Mengingatnya. Contoh soal jawab dalam pelaksanaan P & P adalah seperti berikut: Pelajar 1 Guru Pelajar 2 Guru Pelajar 3 Guru Pelajar 4 Guru : Cikgu. Ketiga. Ujilah kami nanti ! Guru : Terima kasih. kerana kamu semua telah faham. Guru Cemerlang Negara Terbilang 7 . mengemukakan soalan yang jawapannya tiada dalam buku dan kita dapat mengagaknya. Pelajar 5 : Ok cikgu. dan tiada jawapan dalam buku. mudah-mudahan kamu semua markah yang tinggi. Kedua. bagaimana saya boleh mengingati fungsi transistor? : Apakah fungsi transistor? : Fungsi transistor ialah sebagai suis : Cuba awak lihat suis di dewan ini ! : Itu suis yang terdapat di dinding penjuru dewan : Ingatkan suis tersebut dan kaitkan dengan fungsi transistor : oh ya.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan elektronik bersama pelajar yang lain semasa mengadakan perbengkelan teknik kemahiran belajar. dan saya merasa puas. Selamat berjaya. mengemukakan soalan yang pastinya kita mengetahui jawapannya yang terdapat dalam buku. Mereka menyatakan faham tajuk yang telah diajar tetapi mudah lupa dan ada kalanya berlaku kekeliruan kefahaman. Saya pada mulanya menggunakan kaedah penyoalan iaitu setiap pelajar perlu membuat penyoalan pada diri mereka yang terbahagi kepada tiga jenis. manakala guru memberi jawapan. saya dah faham ! : Cuba kamu kaitkan fungsi komponen elektronik yang lain dengan persekitaran supaya kamu boleh ingat sehingga peperiksaan PMR. pelajar ada mengemukakan soalan kepada saya bagaimana untuk mengingat perkara yang telah dipelajari. Hasilnya mengembirakan mereka.

4 Pelaksanaan Tindakan Pemerhatian dan Penilaian Saya mengambil masa selama tiga bulan untuk menjayakan sehingga selesai kajian tindakan ini.5 Refleksi Kajian Guru Cemerlang Negara Terbilang 8 .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pembelajaran Transistor sebagai suis Meninggikan arus.00 yang dirancang sebelumnya. 5. Saya seronok melihat pelajar belajar dengan gembira kerana mereka mendapat kemahiran imaginasi yang memuaskan.00 sahaja berbanding RM 60. voltan rintangan Mengenal kaki pemancar Jenis transistor Fungsi kapasitor Simbol suis tekan buka Simbol suis tekan tutup Mata bit jenis pahat Mata bit jenis tirus Mata bit jenis rencung Perbezaan buzzer Kaki katod LED Warna perintang Suis Mikro Fungsi perintang Imaginasi 1 Memetik suis lampu / kipas & Membuat senaman Berlatih memanah Gambar anak panah di pintu kelas Ketika berada di tandas Meletakkan tapak tangan di kepala Melihat bawah Melihat mata kawan Melihat matahari Cerita katun Cerita polis trafik Itali Tanda kalah Hj Pat Mat 2/3 Lengan Tiang gol Imaginasi 2 Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 5. Melalui pemerhatian saya dapati perkara utama perlu ada kesungguhan untuk membantu meningkatkan daya ingatan pelajar bagi membantu mereka menghadapi PMR yang hampir tiba. Kos perbelanjaan yang diperlukan adalah rendah sebanyak RM 20.

Koy & Shannon Lim. murid dan guru akan lebih bermotivasi serta bersemangat di dalam pembelajaran dan pengajaran. Guru Cemerlang Negara Terbilang 9 . Buku Rujukan Ulangkaji PMR. Imaginasi ini boleh diaplikasikan dalam P & P dalam Kemahiran Hidup. kajian tindakan ini boleh menjadi titik pemulaan untuk berkongsi idea dengan semua pendidik. 2000. W. 2006.0 Cadangan Kajian Seterusnya Perkara yang telah dicipta hasil kreativiti murid dapatan seseorang. Oleh itu perubahan imaginasi dari masa ke masa adalah perlu. Chua. A. Hal ini terbukti apabila ada pandangan daripada guru yang menyokong dan mencuba kaedah ini dalam pengajaran mereka. Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3 (Teras): Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Tham Wong Kam. Matapelajaran lain juga dapat difahami dengan mudah dengan menggunakan kaedah ini.L.JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Hasil daripada kajian tindakan yang telah saya jalankan didapati berlaku perubahan yang positif dalam kalangan pelajar. RUJUKAN Keputusan Pencapaian 3 UKM dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun. Target PMR Kemahiran Hidup BersepaduTingkatan 3 (Teras). 1990. Selain daripada seronok belajar dan mencipta pembelajaran sendiri. Saya dapati mereka berasa gembira kerana dapat belajar dengan mengingati lebih baik daripada sebelumnya. boleh dimurnikan mengikut rasional Mungkin ada yang memahami perkara yang telah dicipta secara imaginasi dan ada pula yang kurang bersetuju mengenainya.C. Sasbadi. Namun begitu. Kuala Lumpur Eastern View. 6.

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 1 Asas Elektronik Jawab semua soalan berikut. Bahagian A Bil 1 Nama Komponen Elektronik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Guru Cemerlang Negara Terbilang 10 . Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….

JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Bahagian B Bil 1 Fungsi Komponen Elektrnik Gambar Komponen Elektronik 2 3 4 5 6 Bahagian C Perbezaan 2 Jenis Buzer adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 Jenis Piezo Jenis Elektromagnet Kertas Soalan Tamat Guru Cemerlang Negara Terbilang 11 .

tidak setuju 3 . Nama : ………………………………… Tingkatan : ……………….potong yang berkenaan Guru Cemerlang Negara Terbilang 12 .kurang setuju 4 . 1 Bil Soalan 2 3 4 5 B/L * B/L B/L B/L B/L * * * * 1 2 3 4 5 Berminat dengan tajuk elektronik Mudah faham pembelajaran elektronik Mudah mengingati pembelajaran elektronik Dapat markah tinggi tajuk elektronik Ingin mendapatkan kemahiran belajar tajuk elektronik (kemahiran mengingat) Skala Likert 1 .setuju 5 .sangat tidak setuju 2 .dilakukan sebelum kajian tindakan L .JURNAL PENDIDIKAN Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sembilan Lampiran 2 Soal Selidik Tanda (/) pada ruang yang disediakan.sangat setuju B .dilakukan selepas kajian tindakan * .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful