Anda di halaman 1dari 1

MOHD FAHMI IBRAHIM

99403 Sistem politik yang simbolik


PUSAT PENGAJIAN SAINS -penafian hak warga
KEMASYARAKATAN
FALSAFAH POLITIK SPW206
Politik-
Who Get What, When and How? KUASA PENYALAHGUNAAN
POLITIK TAK BERMORAL
-RobertKeupayaan
Dahl- mempengaruhi pihak yang lain agar memenuhi kehendak dan keputusan.

Amalan Rasuah
-pengurusan wang negara yang lemah, ketelusan yang curang
Partisipasi Yang Pasif
daripada masyarakat

Diskriminasi
Politik Tak Bermoral -ketidakseimbangan pembahagian sumber-sumber dan nilai te
Wacana Politik
ataupun
Developmentali
sme Manusia Tak Berpolitik

Masyarakat Sivil Lemah


-peranan NGO tidak berkesan dan masih berada pada asas
p pembangunan kurangnya kepekaan terhadap politik dan isu semasa.

Kesimpulan: Politik tak bermoral boleh satu cabang implikasi apabila


partisipasi masyarakat/manusia yang pasif mendalami “nature” politik itu
tersendiri, di samping wacana politik developmentalisme yang
menyumbang kepada berlakunya politik tak bermoral apabila masyarakat
lebih selesa dalam keadaan yang stabil serta pembangunan yang sedang
berjalan walaupun menyedari wujud kepincangan dalam sistem dan
struktur politik namun tidak peka kerana berasa selesa. Pada asasnya

Beri Nilai