Anda di halaman 1dari 20

3.

Peranan Guru dalam Pengurusan


Bilik
Darjah – Hubungan Guru-Murid
Pengenalan

Faktor2 yg
Kepentingan mem- Amalan
Hubungan
pengaruhi Budaya Dinamika
G-M hubungan G- Penyayang Bilik Darjah
M

Strategi membina hubungan 1

G-M
Pengenalan
Hubungan guru-murid
• Mempengaruhi perkembangan dan prestasi
pembelajaran murid
• Masa murid berada di sekolah – panjang
• Kerenah murid: memerlukan perhatian dan kasih
sayang
• Tugas guru:membina modal insan yang
sempurna

• Maka adalah penting hubungan G-M yang positif


terjalin untuk mencapai situasi ‘win-win’
Peranan Guru Dalam Pengurusan
Bilik Darjah 2
Cuba anda imbas kembali……
• Adakah hubungan guru anda baik dengan
anda dan rakan-rakan sedarjah anda?
• Apakah kesan/impak sejarah itu
terhadap diri anda?
• Sila kongsikan pengalaman anda semasa
di sekolah rendah dan di sekolah
menengah.

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


3
Darjah
Kepentingan membina hubungan guru-murid

• Usaha yang berterusan-memerlukan kerja sama


dari kedua-dua belah pihak G-M
• Guru yang dihormati dan ‘mesra pelajar’ dapat
bekerjasama dengan murid2nya akan berjaya
dalam segala aktiviti p-p. Membawa kesan dan
impak yang positif kepada murid2.
• Prestasi akademik murid meningkat.
• Nilai murni mudah disemai
• Guru berjaya membina modal insan berkualiti
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
4
Darjah
Kepentingan Membina Hubungan Guru-Murid

Kebaikan kepada guru


Menaikkan semangat dan motivasi guru untuk
mengajar
Lebih senang mengawal kelas/murid
Aktiviti p-p menjadi lebih seronok dan
berkesan. Tak ada stress.
Imej guru dinaikkan-murid menghormati
guru kerana menjadikan mereka berjaya.
Disegani ibu bapa / orang ramai.
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
5
Darjah
Kepentingan Membina Hubungan Guru-Murid

Kebaikan kepada murid


Lebih berminat untuk belajar
Menjalin hubungan yang baik dan erat dengan
guru dan rakan sebaya
Pencapaian akademik meningkat
Lebih bermotivasi untuk belajar.
Membentuk peribadi yang demokratik, mulia,
berdisiplin dan penuh kasih sayang

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


6
Darjah
Bincangkan…
Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
hubungan guru-murid?

• Sila bincang dalam kumpulan berempat.


• Senaraikan faktor-faktor tersebut.
• Kongsikan pendapat anda dengan kelas.

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


7
Darjah
Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid

Penampilan guru
Bahasa badan (body language) guru
Tingkah laku/ perwatakan guru
Guru sebagai contoh teladan (role
model)
Persekitaran pembelajaran di dalam bilik
darjah
Kemahiran guru menangani segala
situasi (adil dan demokratik)
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
8
Darjah
Tajuk ISL ke-5:
Tonton video Dead Poets Society
Adakah anda setuju dengan cara guru dalam cerita
tersebut berinteraksi dengan murid-muridnya?
Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan
guru-murid. Gunakan gambarajah yang sesuai.
 Penampilan guru
 Bahasa badan (body language) guru
 Tingkah laku/ perwatakan guru
 Guru sebagai contoh teladan (role model)
 Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah
 Kemahiran guru menangani segala situasi (adil dan
demokratik)

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


Darjah
Konsep Budaya Penyayang
Larrivee (2005)

• Budaya penyayang terbentuk apabila ahli-ahli dalam


sesebuah komuniti itu mengutamakan kebajikan ahli-
ahlinya, bersikap dan berkomunikasi secara terbuka dan
jujur semasa berhubungan.

• Ahli-ahli saling menghormati, mengambil berat,berkongsi


idea, berkongsi perasaan secara terbuka, tiada prejudis
dan diskriminasi.

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


10
Darjah
Guru boleh mengaplikasikan
budaya penyayang melalui…
• Menjadi contoh teladan. Komited dengan
usaha mengamalkan konsep penyayang
semasa berhubungan dengan murid.
• Mengawasi murid2 dan menerapkan amalan2
penyayang dalam kalangan murid. Menunjuk
ajar dan menegur murid2 dengan amalan2
yang telah ditetapkan/dipersetujui

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


11
Darjah
Budaya penyayang –
di dalam bilik darjah
• Guru memainkan peranan yang penting dalam
mempromosikan amalan budaya penyayang.
• Guru harus bijak mentransformasikan budaya
bersaing dalam bidang akademik kepada
budaya yang berteraskan hubungan baik,
saling membantu, rasaselamat dan kasih
sayang dalam kalangan murid.

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


12
Darjah
Strategi mengamalkan budaya
penyayang
Menjadikan bilik darjah satu tempat yang
selamat utk berkongsi perasaan dan
menangani segala masalah.
Membina semangat kekitaan dan kepunyaan
di dalam bilik darjah.
Sentiasa menerapkan ciri-ciri murni seperti
hormat-menghormati, jujur, bertimbang rasa.
Guru harus komited dengan usaha.

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


13
Darjah
Dinamika Bilik Darjah
Dinamika :
Kuasa yang menyebabkan pergerakan.
(Kamus Oxford)

Dinamika bilik darjah:kuasa yg terdpt


dlm bilik darjah yg boleh mendorong
ahli2nya melakukan sesuatu perubahan.
Perubahan boleh merupakan
kemajuan/pengunduran kumpulan
dalam aktiviti.
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
14
Darjah
sambungan
 Terbentuk melibatkan kumpulan2 kecil yg mempunyai
ciri,nilai, tingkah laku atau minat yg sama.

 Berupaya mendorong ahli2 kumpulan mengubah, menjayakan


atau menghindari sesuatu berdasarkan kepercayaan dan
matlamat kumpulan.

 Boleh dikenalpasti melalui kajian sosiometri- untuk mengesan


interaksi -
 Contoh soalah – Siapakah kawan baik anda dalam kelas.

 Daripada soalan guru kenal pasti murid yang disukai, murid


yang terpinggir dan boleh membentuk kumpulan.

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


15
Darjah
sambungan
Kajian Sosiometri
Membantu guru mengesan pola
interaksi/kumpulan di dalam bilik darjah
Antara soalan2 yg boleh digunakan:
1. Siapakah kawan baik anda di dlm
kelas?
2. Siapakah kawan yang akan anda pilih
utk melakukan aktiviti p&p?
3. Siapakah yg anda tidak sukai dlm
kelas?
(Jawapan murid perlu dirahsiakan.)
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
16
Darjah
sambungan
Penyesuaian akan timbul sekiranya ciri2 atau
tingkah laku yg melambangkan kumpulan
diikuti dan dipatuhi oleh ahli2nya.
Ahli2 yg patuh= diterima
Ahli2 yg tdk patuh/menentang=disingkir

• Ahli2 dlm dinamika kumpulan selalu berubah2


dan tdk tetap.

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik


17
Darjah
Faktor2 yg membentuk dinamika
kumpulan
 Jantina - selalunya dianggotai oleh ahli2 yg sama jantina
(terpulang kpd guru menurut keadaan)

 Agama/bangsa – kurang sihat jika semua ahli terdiri dari


sejenis bangsa/agama.

 Status ekonomi – jangan membiarkan murid yang berasal


dari status sosioekonomi yang tinggi berada di satu
kumpulan.Mereka akan memandang rendah terhadap
kumpulan lain.

 Faktor2 lain – pencapaian akademik, gaya


pembelajaran, personaliti
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
18
Darjah
Peranan Guru dalam dinamika
kumpulan

Mengenalpasti bentuk dinamika di dalambilik


darjah. Bijak mengagih tugasan.

Membimbing murid yang disingkir atau tidak


disukai. Mempengaruhi murid2 supaya saling
hormat-menghormati.

Membantu murid membentuk ciri2yg boleh


diterima dan memanafaatkan setiap ahli kumpulan.
Terapkan nilai2 murni.

Menjadi contoh teladan, pemimpin yg disegani.


Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
19
Darjah
Tamat
Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik
20
Darjah-Hubungan G_M