UNIT HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN TEREH KLUANG, JOHOR PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN MURID BAPA

MURID
Bil. Warganegara Malaysia Bukan Warganegara Malaysia Penduduk Tetap Warganegara Malaysia

IBU MURID
Bukan Warganegara Malaysia Penduduk Tetap Lahir di Malaysia Lahir Luar Malaysia Ada Sijil Lahir

MURID
Tiada Sijil Lahir Ada Sijil Pengesahan Taraf atau Borang 'W' Tiada Sijil Pengesahan Taraf atau Borang 'W'

STATUS KEWARGANEGARAAN MURID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
©UnitHEM/RancanganStrategik 2006–2010/SKPT/Fokus2007™

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
0

Warganegara

P

Warganegara Warganegara

P

Warganegara Warganegara

P

Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Warganegara

P

Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Warganegara

P P P

Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara

P P P P P P P P

P

P P

Warganegara Warganegara Warganegara Warganegara

P P P P P P P

P

Bukan Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara Bukan Warganegara

©UnitHEM/RancanganStrategik 2006–2010/SKPT/Fokus2007™ .