PERSATUAN BELIA (MBFM) FELDA GUNUNG BESOUT 01 35600 SUNGKAI, PERAK. NO.

PENDAFTARAN : PPBM 0004-1358/09
Bil : ( )dlm PPBM 0004-1358/09-01-03 Tarikh : 14hb Febuari 2011 ...................................................... ...................................................... Tuan/puan ,

PERLANTIKAN SEBAGAI AHLIJAWATANKUASA
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Persatuan Belia (MBFM) Felda Gunung Besout 01,telah selesai mengadakan Mesyuarat Agung tahunan pada 12hb Febuari 2011 yang lalu.Oleh yang demikian tuan/puan telah di lantik atas kuasa saya selaku Pengerusi sebagai Ahlijawatankuasa Persatuan,semoga tuan/puan dapat menerima perlantikan ini bagi melicinkankan perjalanan Persatuan. 2. Kesudian tuan/puan adalah sangat dihargai dan diharapkan demi perjuangan belia bagi kepentingan generasi baru Felda dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Sekian, terima kasih.

“BERILMU,BERBUDAYA,BERKETRAMPILAN”
Yang benar, ...........................................................................

(KU ZAHARIN SHAH B. KU MANSOR)

Pengerusi Persatuan Belia (MBFM) Felda Gunung Besout 01.

s.k

fail