Anda di halaman 1dari 1

PIPR- 21

UNIT PRAKTIKUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

BORANG CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN

Bilangan Jurnal : Ke-2


Minggu Praktikum : Kedua
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 28 Januari 2011 (Jumaat)
Tajuk Jurnal : Masalah Pengurusan Masa

Catatan Kemajuan Tindakan Susulan


Bil Senarai Cadangan Tarikh (Diisi oleh pelajar sendiri selepas
Tindakan Susulan Pelaksanaan mengambil tindakan susulan)

1 Berjumpa dan berbincang Penerangan yang jelas perlu diberikan


dengan guru pembimbing 28 Jan 2011 kepada murid-murid terutama murid-
Pn Imelda Ganchan. murid di tahap 1. Saya perlu memantau
dan membimbing aktiviti yang
dilakukan oleh murid-murid agar
segera menyiapkan kerja dengan betul
dan kemas.

2 Mengingatkan murid-murid Saya perlu memantau dan


tentang masa yang ada dan 7 Jan 2011 membimbing aktiviti yang dilakukan
membimbing mereka oleh murid-murid agar segera
menyiapkan kerja dengan menyiapkan kerja dengan betul dan
segera, kemas dan betul. kemas.

Catatan : Dokumen ini hendaklah dikepilkan bersama setiap jurnal

Disahkan oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Penyelia


Catatan Catatan

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Pn Imelda Ganchan Nama : En. Bekarang Ingas
Tarikh : Tarikh :

FEBRUARI 2008 36

Anda mungkin juga menyukai