P. 1
CARPON SUNDA

CARPON SUNDA

|Views: 691|Likes:
Dipublikasikan oleh Widya Handayani

More info:

Published by: Widya Handayani on Feb 16, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

NAMA KELAS TUGAS

: Calvin Panca : XI IPA 3 : CARPON SUNDA

NAAAAA……ARI….NANI… Poe Senen, di jurusan harita teh, kuring keur jongjon maca buku. Jol Si Nani sobat kuring ti keur jaman SMP keneh, biasa siga nu riweuh. “ “Cilaka…Cilaka Rani! Cilaka siah urang mah ! “ Datang- datang meni hariweusweus, baku si eta mah ari geus kitu teh, boga sifat teh teu bisa kalem, matak ku barudak reguler mah dilandihna ge si euceu ribut. “ Cilaka kunaon Nan? “ tembal teh bari anteng maca buku. Buku ku manehna dijewang, “ Dengekeun siah Rani ari urang keur ngomong teh! Dengekeun, tuluy pangmikirankeun!” ngomongna kitu teh bari teu sirikna popolotot, gek diuk gigireun, derekdek ngomong bari pepeta. Daek geulis, kuring bingung ngabandunganana. Eta tuda ngomongna teh bangun nu rusuh, jadi teu puguh naon dengekeuneunana, jeung siga nu ambek deuih. “ Nani, cik atuh nu bener ngomong teh, sing beres entep seureuhna, ngarah puguh ngabandunganana!’ cekeng daria. “ Ih ari Si Astahiam! Na saha nu ngomongkeun tukang seureuh? Sugan teh ente benerbener ngadengekeun!” kalah ka nyorongot dibejaan teh “ Ah maneh mah Nan, panyakit saliwang teh dikukut wae!. Lain ngomongkeun tukang seureuh tapi maksud urang , ari ngomong teh kudu merele, susun ti mimiti kalayan imeut. Ngarti teu?” kuring rada nyeuneu. “ Euuhhh sugan teh, kieu atuh Rin ari hayang jelas mah. Derekdek manehna ngadongeng.” Kamari nilai UAS dibuka. Urang kaget, mata kuliah psikologi jeung filsafat nilaina BL. Rani maneh ngontrak henteu mata kuliah eta?” “ Ohh eta mah atuh MKDU. Pan enggeus urang mah semester kamari! Tuluy kumaha geus kitu?” “ Nya ku urang ditanyakeun we ka Pa Alif dosen psikologi jeung Pa Burhan dosen Filsafat. Ceuk Pa Alif heueuh cenah aya tugas nu can asup, rumasa eta mah urang oge. Ngan palebah nanyakeun ka Pa Burhan dosen filsafat, urang kalah ka dicarekan bebeakan. Padahal urang nanyakeun teh, heueuh hayang nyaho we, da rarasaan asa teu boga masalah dina filsafat mah. Tapi naha nilai bet BL. Ari pok teh ceuk Pa Burhan , bongan niron cenah dina ujian! Kapanggihna teh waktu ningali hasil ujian urang, sarua pisan jeung Si Rudi. Malah Si Rudi oge anu pinter sarua dibere BL. Rumasa urang ge lebah dinya mah. Ah Ente ge ngarti meureun Ran!’ Si Nani meni lumengis. “ Nani…Nani… ari maneh kalakauan teh bet teu euih-euih? Cik atuh jeung Pa Burhan mah ulah loba neangan masalah! Pan geus nyaho Pa Burhan mah beda jeung dosen nu lain! Taliti pisan. Da sigana kabeh pagawean mahasiswa ge ku manehna mah dipariksana nepi ka titik-titikna!”

rada lumayan sigana mah. Tapi teu lila pok ngomong “ Heueuh Nya Ran. rek milu Ran?” “ Moal ah. Si Nani kalah ka ngahuleng dikitukeun teh lain buru-buru mere jawaban. ulah mundur sebelum bertempur!” jawab teh mere sumanget. Pageto mah aya ngajar. Komo mun seug manehna nyahoeun mah kana kasus Nani.” Cekeng garo-garo teu ateul. bari jeung nyebut dosen atah adol sagala puguh manehna nu atah adol mah. Karunya kuring ge ningali kitu mah.heueuh nya. Eusina teh nota ti Pa Burhan keur Pa Jaka asistenna nu unina kieu “ Pa Jaka. bisa henteu?” “ Ulah pageto. Lain pinter diplomasi di dinya teh? Jeung deuih sagalak-galakna Pa Jaka da moal nepi ka ngerekeb atuh! Nu penting mah dicoba heula. Ngarah salse ngomongna” “ Naon Rani? Ka imahna dedengean teh? Ari nyaneh ngomong teh sok nu lain-lain! Atuh sarua we jeung nganjang ka kandang singa! Ih teu wararani teuing aing mah!” Si Nani bibirigidigan. song dibikeun. Omat anteur nya Ran? Pageto we nya. “ Nan. pan mata kuliah eta mah ti baheula oge tara aya susulan. kumaha mun bareng we ka Pa Jaka na jeung Rudi. urusan ngajar mah pan sore lin? Isuk mah urangna rek usaha heula. sakeudeung deui aya jangji jeung babaturan. sing bisa we diplomasina. Uang dengerna we nya Nan?” “ Beres lah! Yu Ran. wah matak cilaka kurang-kurangna kuat mental mah. Kajeun rek ngontrak deui we cenah. masalah Bu Nani tolong diurus. “ Kumaha atuh Ran? Sigana kana moal bisa milu ujian sidang ayeuna” omong Nani semu putus asa. Loba mahasiswa kajeun ngalontrak deui tibatan menta tugas ka Pa Jaka. Saya serahkan semuanya kepada Pa Jaka saja karena saya akan berangkat ke Jakarta dalam rangka seminar nasional. cikan sim uing ngilikan!” pok teh hayang nyaho Kusiwel manehna ngaluarkeun keretas sacewir tina jero kantongna. ari lain keur nu gering mah!” “ Aeh .” Kuring seuri leutik sanggeus maca surat eta. na asana teh! Anteur atuh urang nya Ran? Keun we da apal imahna mah di Jalan Saledri. Ah bet jadi milu bingung. ngan kalahka mere nu kieu patut tah dosen atah adol teh! Sarua we jeung bohong!” Si Nani kukulutus. “ Kumaha mun ngilu susulan we minggu hareup?” “ Hih nyasat atuh ari aya mah. “ Menta tugas we atuh?” pok teh mere bongbolongan... “ Enggeus puguh ge.“ Nyeta atuh Rin.” “ Ah pageto we. Ayeuna urang teang heula. Eukeur mah lila keneh manehna mah sidangna ge. “ Ulah kumeok memeh dipacok atuh Nan. “ Kieu we atuh Nan. doakeun sing hasilnya!” ngomongna kitu teh bari celengok nyium . Menta tugas ka Pa Jaka mah sarua we jeung neangan pipaeheun. kumaha mun urang datangan we Pa Jaka ka imahna. Killer Man disebutna oge ku barudak mah. Ku kuring tuluy dibaca. pan sarua meureun manehna oge kudu beberes nilai! “ “ Nya eta embungeun kamari diajak ge. “ Mere naon. teu sangka bet kieu jadina” manehna tungkul bangun hanjakal. Terimakasih. isuk we ngarah salse. aya obyekan yeuh. Gunakeun kabisa teh. enya ka imahna ulah di kampus. kacipta tuda.

muji kuring mah ku sumangetna. ieu mah bane wae bakat ku hayang sakola luhur jiga batur. anu disebutna mahasiswa regular tea. Lian ti kitu. pajar keur guru mah sakola deui teh moal rugi da bakal meunang kredit poin jeung bisa milu sertifikasi. euweuh pisan tinimbanganana. riweuh ge teu dirasa. Ih palias ari kudu tepi ka kitu mah.. Bongan tuda umur 19 taun kuring geus dikawinkeun. komo barang disatujuan ku salaki sarta hasilna teu nguciwakeun mah. diajar teh asa beuki sumanget. Getolna teh mun usum dibagikeun duit we.pipi. biasa Si Euceu ribut! Nani. didaragoan ku barudak di kelas. kolot aya budak balatak. nempo duit gajih loba potongan.Nani. Siti. Enya eta ge kungsi ngadenge . Atuh barudak katingalina teh saroleh pisan milu ngajurung ka indung. Kateuing bener henteuna mah. Ari kuliah disaruakeun jeung barudak nu asupna make jalur SPMB. Ah nya umumna mah kitu we mahasiswa kolot mah. pek wae nyieun laporan mah kumaha Rani. Matak biayana oge kumaha koprasi bae! Teuing atuh kuring teh ku hayang pisan nuluykeun sakola. Ah teu karana eta kuring mah.Jaba ngurus salon. Geus puguh ari inditna mah kudu pak pik pek heula di imah nyayagikeun barudak jeung bapana. dariuk handapeun tangkal camara. Sakapeung kuring sok nanya ka diri sorangan. Oom jeung Lina nya? . da asupna ka D1. da kredit poin mah bisa direkayasa. kuliah ge kakara sataun. heueuh apan jangji ayeuna teh rek diskusi masalah semantik di Parter. najan ampir unggal poe sare tara kurang ti pukul satu peuting oge. Enya mun kuring geus lieur . “ Ran. kunaon atuh kuring teh ngariripuh maneh make jeung kuliah deui sagala. Cape. Atuda uyuhan si eta mah bisa kuliah oge. atuh ari ku sakola deui mah sugan jeung sugan hirup teh rada menyat da ilmu nambahan. lulus. imah pageuh. ngajar . Komo lamun ahir bulan mah. Matak pantes ari usum ujian teh meni tibabaradug da eta kuliahna belang betong. “Ngalamun wae!” Gebeg teh. cenah kitu ge. Rido kuring mah. dilieuk . tak-tak aya nu nepak . Atuh nu lulus sertifikasi apan geus lain beja aya guru kedul ka kelas. najan teu sarakola deui oge angger we gening cing terekel nu naraek tingkat mah. leumpangna ngagedig bangun rusuh. pertanyaan kitu teh sok jul jol. Eta we kuring oge ari balik kuliah teh meni asa di udag jurig. bari ngajarna mah asa tara katingali bener da loba ngobrol di kantor. tuluy ngaleos ninggalkeun kuring. Ku kuring diteuteup ti tukang. jadwal kuliah teh pakepuk jeung jadwal ngajar. da kudu buru-buru nepi ka sakola. boga pausahaan catering. Ninggang di mata kuliah nu dosenna siga Pa Burhan… matak neunggar cadas. tinggal nyieun laporanana jeung ngabereskeun makalah keur presentasikeuneun isuk. Dua jam ge geus beres materi teh dibahasna. Heni. Enya da rumasa kuring mah sakola deui teh lain loba duit. salaki boga. atuh puguh we sagalana oge disaruakeun jeung maranehna. Heuyy deuuhh sok teu ngarti puguh ge ari di nagara urang. Atuh bring wae ka Parter. Apan gawe enggeus. horeng sobat-sobat hungkul. Jelema sibuk. anu cenah engkena teh bakal dibere tunjangan sarua jeung gajih poko. alatan nerektek wae ngetik da loba tugas.

geus geulis ieuh barina ge. “ Kaburu lah jam sakitu mah” “ Ari masak keur barudak? Cekeng bari kerung “ Aaahh nu kitu dipikiran. Bedana si eta mah loba duit. hayoh lain rek nganteur? Gening masih keneh di cacalana pondok. buru atuh disalin bisi kaburu beurang! Omongna bari gek diuk dina korsi makan. teu aleg pisan nya pipikiran teh.he. Geus kitu mah leos bae indit jeung Nani. dangdan ge teu sirikna rurusuhan.he…. “ Nani ! Ari maneh nanaonan kalakuan teh kawas jelema teu hideng? “ kuring nanya bakat ku panasaran. Ngan edas. beres kaprak-keprek di imah. Beres dangdan. Urang Cianjur Ria teh. Aya deui batur model Si Nani teh. ti jalan gede teh make kudu kana beca sagala. “ Beres bos! “ tembal Ria bari ngacungkeun leungeun. Isuk-isuk poe Rebo. Da eta we tukang beca ge tangka ohek-ohekan. hayu buru urang anteur bisi kaburu beurang!’ Dikitukeun teh kuring buru-buru ganti baju. basana teh asa ka dulur pet ku hinis cenah. “ Aeh. Ka kampus oge teu weleh unggah turun mobil .cicing tong loba omong! Ieu teh resep ti Bah Dira dukun Citepus. kalah hayoh nyarek ulah loba omong cenah. Malum salakina pejabat.Rani. tah aya gepuk jeung pais lauk keur nyampakeun bapana mah. rek ka mana Nan meni gaya? “ cekeng bari nyidik-nyidik manehna. Keun we soal konsumsina mah bagian urang.supaya mapagkeun si bungsu balik ti TK. nu kabeneran sakola beurang . saha nu ngagepuk Nan? ‘ “ Alaahh loba omong pisan nya. Komo ka kuring mah..hehe. Lumayan ngirit-ngirit ongkos. sapaparat jalan panon teu leupas ningali lalampahanana .. bener ieu teh? Alaahh meni seungit kieu gepukna. Komo waktu aya di jero beca mah make jeung meuleum menyan sagala.. Bageur deuih si eta mah keur geulis teh. “ Montong loba omong. “ Euweuh kuliah pan poe ieu mah Ran? ‘ “ Kosong kuliah mah tapi engke jam 3 sore aya ngajar 2 jam pelajaran” cekeng teh. meunang dangdan pantes naker. Jauh gening imah Pa Jaka teh.. Sarua deuih Ria oge kaayaanana geus riweuh. moto copy na oge nya?” ceuk kuring bari seuri... lain gera dangdan. Ditempo-tempo teh biwirna ngan kunyam kunyem wae. Teuing ajian nanahaon da katingalina teh badis we dukun sebul. ditanya teh manehna kalahka seuri. kateuing ceuk salaki batur mah he. Pek pilih ayam bakar? Gurame goreng atawa nasi kapau? Omong Ria.aeh. padu diwedak we. teu kuat dipuput ku menyan meureun. “ Enak aje! Sakalian atuh jeung ngajilid. boga salaki ka Kapolda. papagah bari jeung ngomat-ngomatan ka si cikal.Urang mah nyaho beres bae.. hemeng ku kalakuan Si Nani. Pajarkeun teh keur mapatkeun ajian. apan rek ka Pa Jaka tea. ceuk salaki kitu ge.he.. ulah salah urang keur mapatkeun jampe pamake supaya bisa ngaleumpeuhkeun hate Pa jaka! Ngarti . “ Rani.Ari kuring bati olohok bae ningali pamolahna teh. matak bungah keur kuring da bisa milu balik. Diajak ngobrol teh teu diwaro. torojol Nani .. panon rada dipeureumkeun siga hayam rek paeh ku cekak. tuluy gura-giru indit da didagoan cenah ku salakina. engke beurang urang meuli pais hayam di pengkolan!” “ Uluuuhh. meni mabek. am kana roti bakar sesa sarapan barudak.

jeung enyana hayang nyaho dongengna deuih. Imah nu buruanana linduh ku tatangkalan. cenah menta dianteur tapi kalahka nitah ngadagoan di warung. manehna can katingali ka luar keneh wae. Teu diengkekeun deui. beuheung ge asa sosonggeteun balas ngalieukan manehna ka luar ti pakarangan. leos Si Nani indit muru imah Pa Jaka. teu ngarasakeun pisan! Dileg-leg jurig puguh deui atuh!” pok teh rada teugeug bakat ku ambek.” Pok na teh bari lumahlameh ngolo supaya kuring teu ambek. “ Astagfirulloh Nani. diuk nanghunjar lambar. “ Tenang…tenang. ngarendeng jeung si bungsu nu keur anteng lalajo TV. dagoan bae di warung ieu nya? Bisi kuring teu bebas ngomong! Eraeun deuih Pa jaka na ningali Rina mah. keuheul tuda. Sapuluh menit. nya wayahna bae. Puguh kuring reuwas. teu sangka atuda Si Nani kitu peta. Kuring bingung. Mun engke katingali kuring kaluar ti imah Pa Jaka. Rek diteang asa-asa. Weleh teu katingali irung-irungna acan. piraku dileg-leg jurig onaman.” “ Ih ari teun teh. “ Pok atuh ngadongeng.Rani? “ pokna kalem naker. da inget kana talatahna anu omat-omatan pisan ulah neang da kitu cenah papatah ti ki dukun teh. barina ge ketang haroream teuing kudu panggih jeung Pa jaka. Mending ngadagoan di warung. satengah jam. Tungtungna mah leos bae balik. didagoan kesel jaba melang ka barudak di imah. Si Nani can tembong kaluar.’ “ Dilayanan bae atuh. “ Ah keun we di dieu! Kieu nya Rin. Belewer we bungkusan rampe teh dialungkeun.stop. “ Nu bener Nan? Cikan nempo format nilaina” . “ Geus lah tong ngambek. “ Na eureun di dieu? Pan itu imahna mah ? “ pok teh teu ngarti. mending ge dengekeun dongengna. “ Stop…. omat tong lila nya? Kade deuih poho format nilaina dibawa!”’ kuring eleh deet. dibuka teh horeng rampe.Na tuluy ka mana atuh mangkeluk teh. angger kalem. Bujur asa geus panas balas diuk wae. “ Hampura urang Rin. Tah bari ngadagoan. musrik siah kikituan teh!” kuring morongos bari istigfar. jigana bawa manehna. Pasosore. Bingung jadina teh. omongna. “ Embung ah sieun kababawa musrik urang mah! Pek we awurkeun ku sorangan. Antukna geus ampir tilu jam kuring cinekul di warung. buru-buru eusina awurkeun nya?” ngomong kituna teh bari song ngasongkeun bungkusan ka kuring. kateuing rag-rag di mana. tuh pais hayamna jeung soto geus aya dina meja makan’ kuring eleh deet. Ku kuring langsung ditongtak. kumaha tadi teh hasil henteu?” cekeng bari regot nginum jus alpuket nu aya na meja leutik gigireun TV. pira ge ngawurkeun hungkul!’ “ Heueuh jig atuh buru. ieu cekel. “ Cumlaude atuh Rin! “ omongna bari ngacungkeun jempol. bisa-bisa bari jajan. balik ngajar nyampak Nani aya di tengah imah. kumah atuda ngajak ngobrol wae ituna. Rina mah teu kudu milu asup ka imah Pa Jaka. heup bae di dieu Mang! “ reg beca teh eureun hareupeun warung. apan urang nu butuhna oge. Dituturkeun ku paneuteup kuring. ngomong we saperluna. endah ku kekembangan. tanggung jawab Nani”. ngulinkeun pisan! “ Nani! Ari maneh tadi teh nanahaon heula? Di dagoan meni ngampleng. “ Moal atuh Rin.

manehna rek nganjang ka imah nepungan alo! “ omong Nani semu atoh. tuluy diuk pahareup-hareup. soal naon bae nu ditanyakeunana?” “ Ah. Geus kitu teh tuluy nanya ka urang. Na da eta mah teu sakara-kara. pok-pok atuh” cekeng panasaran. geulis jeung kayungyun. Masyaalloh! Manehna meunang nilai A.” “ Ih. kasep Pa Jaka teh. Da enya atuh. “ Jurig siah nani! Bisaan maneh mah. kolot urang .horeng bujangan keneh gening Pa Jaka teh. Na atuh Ran. eta bae soal alo urang. urang mapatkeun ajian heula. . sugan teh rek ambek. tah ieu hasilna!” omong Nani bari song ngasongkeun format nilai ka kuring. pagawean urang. nu muka panto teh manehna pisan. nini. Ku kuring teu sirina direbut tina leungeunna. Song nota nu ti Pa Burhan ku urang dibikeun. Ayeuna keur bingung cenah sabab kolotna di lembur ngaburuburu nitah kawin. teu kedah rurusuhan pan kedah diwartosan heula ituna. haturan BuNani aya pikersaeun naon? Kuring sorangan ge asa teu percaya ningali sikep Pa Jaka kitu” “ Geus kitu tuluy kumaha?” bet jadi milu panasaran. teu sirikna hayang indit harita. hayang gera ditepungkeun.’ “ Euleuh. Padahal mun di sidik-sidik mah.“ Is ulah waka. kawit ti mana. Geus kitu mah teu sakara-kara. Pok na teh. tuluy dibaca ku Pa Jaka. paingan atuh barudak meni marijah ari pareng aya Pa Jaka di kelas teh. ih sigana cadu kudu surungah serengeh ka mahasiswa. kabeh kalaluar. Kabeh diobrolkeun. urang ge geus jangar ngabadunganana. siapa dulu dooong. Ngan ceuk urang teh. eh kalahka serengeh seuri!” “ Bogoheun meureun Nan!” kuring motong omongan “ Dengekeun heula Rani. dengekeun heula mending ge” “ Heueuh. barang ngadenge kitu. “ Waktu urang ngetrok panto imahna. “ Urang asup. ku urang dijawab. Komo ka mahasiswa kolot samodel kuring mah. Aki. Nanniii….’ “ Ari Nani ngobrolkeun pribadi Nani deuih?” “ Nya saperluna wae. kucem bae beungeutna teh. nya…kasep we ketang da normal kuring ge. naon anu ditanyakeun ku manehna. tapi rek balik kumaha atuda ari can hasil mah. heran kuring ge ari ngadenge sikep Pa Jaka kitu mah.” omongna bari nagadangah-dangah beungeut. kotret bae Pa Jaka nulis dina format nilai nu disodorkeun ku urang. kitu ge ceuk barudak nu nalaksir da ari ceuk kuring mah. Ku kuring dicoba rek diwawuhkeun ka Pa jaka. di mana linggih cenah meni lemes naker. manehna meni bungaheun pisan. buyut kum ka seke selerna. nya tungtungna mah pageto cenah manehna rek nganjang ka imah nepungan alo. Da di kampus mah.Kasimpulanana mah pageto. urang jadi nyaho pribadi Pa Jaka. bet asa ningali si cepot keur manggung.. Tapi Ran. “ Gening meunang nilai A. Kuring gogodeg teu percaya. Seug komo mun keur pareng ngawas ujian. komo barang dibejaan alo dijilbab mah. aya untungna oge. malah ditingalikeun poto-poto kabogohna teh ka urang. Amis budi bear marahmay. Kuring ngomong boga alo nu keur kuliah di Unisba. matak soak. Atuh ti dinya mah der ngobrol ngaler ngidul. kumaha tah geus kitu?” “ Ngadenge manehna bujangan keneh teh. Geus tilu kali cenah diputuskeun ku kabogohna. jorojoy kuring boga gagasan.

da teu kitu mah pasti Pa jaka moal daek mere nilai. apan Rani lain boga alo? Widuri budak geulis anu kuliah di Unpad tea? Kumaha tah mun diinjeum ku Nani. Aya oge Si Oci anak urang. lain pageto rek nganjang ka imah?” “ Puguh eta nu jadi masalah. Biasana boro-boro mere nilai A manehna mah. jaba teu ditanya materi kuliah. anu geus kasawang. Bingung. Widuri geulis. Matak asa teu percaya bisa meunang peunteun A. . “ Ran. tulungan atuh Ran. mun engke jadi nganjang ka imah kumaha?” “ Naa make jeung kumaha sagala.” Pusing tungtungna mah ku kalakuan Si Nani teh. tugas ngajar oge sarua deuih ditempatkeunana teh. moal bisa ngajawabna. “ Puguh eta nu jadi pikiran teh. ngan urusan urang can beres. “ Beres ari urusan nilai mah Ran. kuring apal pisan kumaha Nani sapopoena.Ah nyaan teu ngarti kuring mah. urang pasti dibere soal-soal heula.” omongna lumengis. Etah gera wani kitu ka dosen. Lieur urang mah Nan. da leutik keneh kakara ge kelas tilu SD. ‘ Lieur urang mah ah! Kumaha nulunganana barina ge. da kitu gening jaman ayeuna mah sagala rupa oge loba nu katarik ku milik batan ku prestasi. satuju henteu?” “ Teuing ah! Kumaha dinya we. Atawa dina merena oge. kari tepungkeun we jeung alo Nani!” “ Alo-alo tujuh puluh! Alo ti mana horeng. pan Rani nyaho sorangan. kuliah bareng. omat kudu ditulungan deui nya. “ Heueuh sukur we beres mah Nan. ngan tuluy mengkol palebah kamar Si Cikal. sugan we jadi ngajodo. “ Kapaksa we Ran. kuring ge anu ti suk-suk ti dungdung diajar.” Omongna semu bingung. rek menta dianteur nepungan Widuri jigana mah. Bae da Pa Jaka mah moal nyahoeun ieuh. Kumah Ran. filsafat tea atuh. api-api we lah rek diakukeun alo Nani. urus we ku sorangan. Si Nani ngiclik nuturkeun. Pedit pisan atuda Pa Jaka mah kana meunteun teh. Nani mah teu boga dulur. kumaha atuh ari geus kieu? Kumaha lamun Pa Jaka nyahoeun Nani ngabohong?” kuring jadi milu manghariwangkeun. bet dibere A. Da heueuh atuh lain teu ngabibisani pantar Si Nani meunang nilai A dina filsafat mah. Teu kitu kumaha. Jaba materi kuliahna teh matak jangar deuih.’ “ Aduh Nani. Doraka siah Nani.” Leos we kuring mah ka cai. jeung buku wae manehna mah musuh. naha pantar Pa Jaka bet gampang kitu mere nilai ka Si Nani. ukur dibere B. Emh. mun seug barudak di kampus arapaleun. kuring bati bingung! Teu kacipta alo kuring kudu jadi korban diplomasi format nilai. Ari ieu jaba nilai susulan. “Naon deui atuh?” kuring teu ngarti “ Eta Pa Jaka! Cenah teu kendat nyaritana.” “ Jadi Nani teh ngabohong nya ka Pa Jaka?” pok teh rada reuwas. moal teu dalemontrasi tah. “ Haaarr apan geus beres. Aya deui persoalan teh. matak guyur kampus. eukeur mah batur sakola ti SMA keneh. mun kudu kitu teh hampura bibi. teu hayang miluan ah.Barina ge Si Duri mah da geus boga papacangan. bisa atuh ayeuna mah milu sidang ” pok teh milu bungah. Ah geus milik Si Nani we meureun. Komo barudak mah loba anu dibere D jeung E. sok sieun nilai dibatalkeun deui.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->