P. 1
CARPON SUNDA

CARPON SUNDA

|Views: 689|Likes:
Dipublikasikan oleh Widya Handayani

More info:

Published by: Widya Handayani on Feb 16, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

NAMA KELAS TUGAS

: Calvin Panca : XI IPA 3 : CARPON SUNDA

NAAAAA……ARI….NANI… Poe Senen, di jurusan harita teh, kuring keur jongjon maca buku. Jol Si Nani sobat kuring ti keur jaman SMP keneh, biasa siga nu riweuh. “ “Cilaka…Cilaka Rani! Cilaka siah urang mah ! “ Datang- datang meni hariweusweus, baku si eta mah ari geus kitu teh, boga sifat teh teu bisa kalem, matak ku barudak reguler mah dilandihna ge si euceu ribut. “ Cilaka kunaon Nan? “ tembal teh bari anteng maca buku. Buku ku manehna dijewang, “ Dengekeun siah Rani ari urang keur ngomong teh! Dengekeun, tuluy pangmikirankeun!” ngomongna kitu teh bari teu sirikna popolotot, gek diuk gigireun, derekdek ngomong bari pepeta. Daek geulis, kuring bingung ngabandunganana. Eta tuda ngomongna teh bangun nu rusuh, jadi teu puguh naon dengekeuneunana, jeung siga nu ambek deuih. “ Nani, cik atuh nu bener ngomong teh, sing beres entep seureuhna, ngarah puguh ngabandunganana!’ cekeng daria. “ Ih ari Si Astahiam! Na saha nu ngomongkeun tukang seureuh? Sugan teh ente benerbener ngadengekeun!” kalah ka nyorongot dibejaan teh “ Ah maneh mah Nan, panyakit saliwang teh dikukut wae!. Lain ngomongkeun tukang seureuh tapi maksud urang , ari ngomong teh kudu merele, susun ti mimiti kalayan imeut. Ngarti teu?” kuring rada nyeuneu. “ Euuhhh sugan teh, kieu atuh Rin ari hayang jelas mah. Derekdek manehna ngadongeng.” Kamari nilai UAS dibuka. Urang kaget, mata kuliah psikologi jeung filsafat nilaina BL. Rani maneh ngontrak henteu mata kuliah eta?” “ Ohh eta mah atuh MKDU. Pan enggeus urang mah semester kamari! Tuluy kumaha geus kitu?” “ Nya ku urang ditanyakeun we ka Pa Alif dosen psikologi jeung Pa Burhan dosen Filsafat. Ceuk Pa Alif heueuh cenah aya tugas nu can asup, rumasa eta mah urang oge. Ngan palebah nanyakeun ka Pa Burhan dosen filsafat, urang kalah ka dicarekan bebeakan. Padahal urang nanyakeun teh, heueuh hayang nyaho we, da rarasaan asa teu boga masalah dina filsafat mah. Tapi naha nilai bet BL. Ari pok teh ceuk Pa Burhan , bongan niron cenah dina ujian! Kapanggihna teh waktu ningali hasil ujian urang, sarua pisan jeung Si Rudi. Malah Si Rudi oge anu pinter sarua dibere BL. Rumasa urang ge lebah dinya mah. Ah Ente ge ngarti meureun Ran!’ Si Nani meni lumengis. “ Nani…Nani… ari maneh kalakauan teh bet teu euih-euih? Cik atuh jeung Pa Burhan mah ulah loba neangan masalah! Pan geus nyaho Pa Burhan mah beda jeung dosen nu lain! Taliti pisan. Da sigana kabeh pagawean mahasiswa ge ku manehna mah dipariksana nepi ka titik-titikna!”

Menta tugas ka Pa Jaka mah sarua we jeung neangan pipaeheun. “ Menta tugas we atuh?” pok teh mere bongbolongan.. wah matak cilaka kurang-kurangna kuat mental mah. “ Kieu we atuh Nan. bari jeung nyebut dosen atah adol sagala puguh manehna nu atah adol mah. Loba mahasiswa kajeun ngalontrak deui tibatan menta tugas ka Pa Jaka. Pageto mah aya ngajar. Tapi teu lila pok ngomong “ Heueuh Nya Ran.” Kuring seuri leutik sanggeus maca surat eta. ulah mundur sebelum bertempur!” jawab teh mere sumanget. Ayeuna urang teang heula. na asana teh! Anteur atuh urang nya Ran? Keun we da apal imahna mah di Jalan Saledri. bisa henteu?” “ Ulah pageto. ngan kalahka mere nu kieu patut tah dosen atah adol teh! Sarua we jeung bohong!” Si Nani kukulutus. pan mata kuliah eta mah ti baheula oge tara aya susulan. Terimakasih. Komo mun seug manehna nyahoeun mah kana kasus Nani. kumaha mun bareng we ka Pa Jaka na jeung Rudi. Uang dengerna we nya Nan?” “ Beres lah! Yu Ran. ari lain keur nu gering mah!” “ Aeh . “ Ulah kumeok memeh dipacok atuh Nan. Ngarah salse ngomongna” “ Naon Rani? Ka imahna dedengean teh? Ari nyaneh ngomong teh sok nu lain-lain! Atuh sarua we jeung nganjang ka kandang singa! Ih teu wararani teuing aing mah!” Si Nani bibirigidigan. Gunakeun kabisa teh. cikan sim uing ngilikan!” pok teh hayang nyaho Kusiwel manehna ngaluarkeun keretas sacewir tina jero kantongna. “ Kumaha mun ngilu susulan we minggu hareup?” “ Hih nyasat atuh ari aya mah. Eukeur mah lila keneh manehna mah sidangna ge. Ku kuring tuluy dibaca. urusan ngajar mah pan sore lin? Isuk mah urangna rek usaha heula. aya obyekan yeuh. Omat anteur nya Ran? Pageto we nya.” “ Ah pageto we. enya ka imahna ulah di kampus. “ Enggeus puguh ge.” Cekeng garo-garo teu ateul. “ Nan. Ah bet jadi milu bingung. song dibikeun. kacipta tuda. kumaha mun urang datangan we Pa Jaka ka imahna.heueuh nya. “ Mere naon. sing bisa we diplomasina. teu sangka bet kieu jadina” manehna tungkul bangun hanjakal.. doakeun sing hasilnya!” ngomongna kitu teh bari celengok nyium . isuk we ngarah salse. Karunya kuring ge ningali kitu mah. rada lumayan sigana mah. Si Nani kalah ka ngahuleng dikitukeun teh lain buru-buru mere jawaban. Killer Man disebutna oge ku barudak mah. Saya serahkan semuanya kepada Pa Jaka saja karena saya akan berangkat ke Jakarta dalam rangka seminar nasional. “ Kumaha atuh Ran? Sigana kana moal bisa milu ujian sidang ayeuna” omong Nani semu putus asa. pan sarua meureun manehna oge kudu beberes nilai! “ “ Nya eta embungeun kamari diajak ge. rek milu Ran?” “ Moal ah. sakeudeung deui aya jangji jeung babaturan. Kajeun rek ngontrak deui we cenah. Lain pinter diplomasi di dinya teh? Jeung deuih sagalak-galakna Pa Jaka da moal nepi ka ngerekeb atuh! Nu penting mah dicoba heula. Eusina teh nota ti Pa Burhan keur Pa Jaka asistenna nu unina kieu “ Pa Jaka.“ Nyeta atuh Rin. masalah Bu Nani tolong diurus.

anu disebutna mahasiswa regular tea. jadwal kuliah teh pakepuk jeung jadwal ngajar. lulus. heueuh apan jangji ayeuna teh rek diskusi masalah semantik di Parter. pajar keur guru mah sakola deui teh moal rugi da bakal meunang kredit poin jeung bisa milu sertifikasi. atuh ari ku sakola deui mah sugan jeung sugan hirup teh rada menyat da ilmu nambahan.pipi. Jelema sibuk. alatan nerektek wae ngetik da loba tugas. pek wae nyieun laporan mah kumaha Rani. cenah kitu ge. riweuh ge teu dirasa. Sakapeung kuring sok nanya ka diri sorangan.Jaba ngurus salon. Enya da rumasa kuring mah sakola deui teh lain loba duit. Eta we kuring oge ari balik kuliah teh meni asa di udag jurig. kolot aya budak balatak. diajar teh asa beuki sumanget. Lian ti kitu. salaki boga.Nani. Bongan tuda umur 19 taun kuring geus dikawinkeun. Komo lamun ahir bulan mah. Ninggang di mata kuliah nu dosenna siga Pa Burhan… matak neunggar cadas. imah pageuh. Siti. dariuk handapeun tangkal camara. didaragoan ku barudak di kelas. Apan gawe enggeus. “ Ran. Kateuing bener henteuna mah. najan ampir unggal poe sare tara kurang ti pukul satu peuting oge. Enya eta ge kungsi ngadenge . Dua jam ge geus beres materi teh dibahasna. Getolna teh mun usum dibagikeun duit we. kunaon atuh kuring teh ngariripuh maneh make jeung kuliah deui sagala. dilieuk . kuliah ge kakara sataun. nempo duit gajih loba potongan. Cape. tinggal nyieun laporanana jeung ngabereskeun makalah keur presentasikeuneun isuk. tuluy ngaleos ninggalkeun kuring. euweuh pisan tinimbanganana. Atuh barudak katingalina teh saroleh pisan milu ngajurung ka indung. leumpangna ngagedig bangun rusuh. biasa Si Euceu ribut! Nani. Oom jeung Lina nya? . horeng sobat-sobat hungkul. tak-tak aya nu nepak . Ari kuliah disaruakeun jeung barudak nu asupna make jalur SPMB. da kredit poin mah bisa direkayasa. Enya mun kuring geus lieur . atuh puguh we sagalana oge disaruakeun jeung maranehna. Ah nya umumna mah kitu we mahasiswa kolot mah. Atuda uyuhan si eta mah bisa kuliah oge. Atuh bring wae ka Parter. Matak pantes ari usum ujian teh meni tibabaradug da eta kuliahna belang betong. anu cenah engkena teh bakal dibere tunjangan sarua jeung gajih poko. Heni.. Atuh nu lulus sertifikasi apan geus lain beja aya guru kedul ka kelas. muji kuring mah ku sumangetna. Geus puguh ari inditna mah kudu pak pik pek heula di imah nyayagikeun barudak jeung bapana. najan teu sarakola deui oge angger we gening cing terekel nu naraek tingkat mah. boga pausahaan catering. Ah teu karana eta kuring mah. Rido kuring mah. Matak biayana oge kumaha koprasi bae! Teuing atuh kuring teh ku hayang pisan nuluykeun sakola. Heuyy deuuhh sok teu ngarti puguh ge ari di nagara urang. Ih palias ari kudu tepi ka kitu mah. da asupna ka D1. Ku kuring diteuteup ti tukang. bari ngajarna mah asa tara katingali bener da loba ngobrol di kantor. pertanyaan kitu teh sok jul jol. komo barang disatujuan ku salaki sarta hasilna teu nguciwakeun mah. ieu mah bane wae bakat ku hayang sakola luhur jiga batur. “Ngalamun wae!” Gebeg teh. ngajar . da kudu buru-buru nepi ka sakola.

Ka kampus oge teu weleh unggah turun mobil . meunang dangdan pantes naker. meni mabek. “ Rani. Diajak ngobrol teh teu diwaro. Aya deui batur model Si Nani teh.hehe. rek ka mana Nan meni gaya? “ cekeng bari nyidik-nyidik manehna.he….. geus geulis ieuh barina ge. teu kuat dipuput ku menyan meureun.he. kateuing ceuk salaki batur mah he. torojol Nani .Urang mah nyaho beres bae.. Urang Cianjur Ria teh. Malum salakina pejabat.. matak bungah keur kuring da bisa milu balik.Ari kuring bati olohok bae ningali pamolahna teh. saha nu ngagepuk Nan? ‘ “ Alaahh loba omong pisan nya.aeh. Isuk-isuk poe Rebo. ulah salah urang keur mapatkeun jampe pamake supaya bisa ngaleumpeuhkeun hate Pa jaka! Ngarti . bener ieu teh? Alaahh meni seungit kieu gepukna.. apan rek ka Pa Jaka tea. Lumayan ngirit-ngirit ongkos. boga salaki ka Kapolda. kalah hayoh nyarek ulah loba omong cenah. sapaparat jalan panon teu leupas ningali lalampahanana .he. “ Montong loba omong. “ Nani ! Ari maneh nanaonan kalakuan teh kawas jelema teu hideng? “ kuring nanya bakat ku panasaran. “ Enak aje! Sakalian atuh jeung ngajilid. Ngan edas. Da eta we tukang beca ge tangka ohek-ohekan. “ Beres bos! “ tembal Ria bari ngacungkeun leungeun. tuluy gura-giru indit da didagoan cenah ku salakina. engke beurang urang meuli pais hayam di pengkolan!” “ Uluuuhh. “ Kaburu lah jam sakitu mah” “ Ari masak keur barudak? Cekeng bari kerung “ Aaahh nu kitu dipikiran. basana teh asa ka dulur pet ku hinis cenah. Bedana si eta mah loba duit. am kana roti bakar sesa sarapan barudak. dangdan ge teu sirikna rurusuhan. Komo waktu aya di jero beca mah make jeung meuleum menyan sagala. ceuk salaki kitu ge. panon rada dipeureumkeun siga hayam rek paeh ku cekak. moto copy na oge nya?” ceuk kuring bari seuri. Bageur deuih si eta mah keur geulis teh. Ditempo-tempo teh biwirna ngan kunyam kunyem wae. nu kabeneran sakola beurang . Geus kitu mah leos bae indit jeung Nani. buru atuh disalin bisi kaburu beurang! Omongna bari gek diuk dina korsi makan. Sarua deuih Ria oge kaayaanana geus riweuh. padu diwedak we.. Teuing ajian nanahaon da katingalina teh badis we dukun sebul.supaya mapagkeun si bungsu balik ti TK..cicing tong loba omong! Ieu teh resep ti Bah Dira dukun Citepus.Rani. “ Euweuh kuliah pan poe ieu mah Ran? ‘ “ Kosong kuliah mah tapi engke jam 3 sore aya ngajar 2 jam pelajaran” cekeng teh. ditanya teh manehna kalahka seuri. beres kaprak-keprek di imah. Komo ka kuring mah. hayu buru urang anteur bisi kaburu beurang!’ Dikitukeun teh kuring buru-buru ganti baju.. papagah bari jeung ngomat-ngomatan ka si cikal. lain gera dangdan.. Keun we soal konsumsina mah bagian urang. Pek pilih ayam bakar? Gurame goreng atawa nasi kapau? Omong Ria.. hemeng ku kalakuan Si Nani. “ Aeh. Jauh gening imah Pa Jaka teh. ti jalan gede teh make kudu kana beca sagala. Beres dangdan. hayoh lain rek nganteur? Gening masih keneh di cacalana pondok. teu aleg pisan nya pipikiran teh. Pajarkeun teh keur mapatkeun ajian. tah aya gepuk jeung pais lauk keur nyampakeun bapana mah.

buru-buru eusina awurkeun nya?” ngomong kituna teh bari song ngasongkeun bungkusan ka kuring. Rek diteang asa-asa. omat tong lila nya? Kade deuih poho format nilaina dibawa!”’ kuring eleh deet. Bingung jadina teh. Si Nani can tembong kaluar.Na tuluy ka mana atuh mangkeluk teh. Sapuluh menit. da inget kana talatahna anu omat-omatan pisan ulah neang da kitu cenah papatah ti ki dukun teh. “ Nu bener Nan? Cikan nempo format nilaina” . angger kalem. piraku dileg-leg jurig onaman. apan urang nu butuhna oge. “ Pok atuh ngadongeng. cenah menta dianteur tapi kalahka nitah ngadagoan di warung. nya wayahna bae. Kuring bingung. “ Tenang…tenang. Dituturkeun ku paneuteup kuring. Mun engke katingali kuring kaluar ti imah Pa Jaka. ngarendeng jeung si bungsu nu keur anteng lalajo TV. diuk nanghunjar lambar. Antukna geus ampir tilu jam kuring cinekul di warung. bisa-bisa bari jajan. pira ge ngawurkeun hungkul!’ “ Heueuh jig atuh buru. keuheul tuda. Belewer we bungkusan rampe teh dialungkeun. Weleh teu katingali irung-irungna acan. barina ge ketang haroream teuing kudu panggih jeung Pa jaka. mending ge dengekeun dongengna. “ Stop…. “ Na eureun di dieu? Pan itu imahna mah ? “ pok teh teu ngarti. kateuing rag-rag di mana. ngomong we saperluna. tanggung jawab Nani”. manehna can katingali ka luar keneh wae. “ Cumlaude atuh Rin! “ omongna bari ngacungkeun jempol. satengah jam.” Pok na teh bari lumahlameh ngolo supaya kuring teu ambek. ngulinkeun pisan! “ Nani! Ari maneh tadi teh nanahaon heula? Di dagoan meni ngampleng. jigana bawa manehna. “ Geus lah tong ngambek.stop.’ “ Dilayanan bae atuh.” “ Ih ari teun teh. Bujur asa geus panas balas diuk wae. jeung enyana hayang nyaho dongengna deuih. Puguh kuring reuwas. balik ngajar nyampak Nani aya di tengah imah. teu ngarasakeun pisan! Dileg-leg jurig puguh deui atuh!” pok teh rada teugeug bakat ku ambek. Ku kuring langsung ditongtak. didagoan kesel jaba melang ka barudak di imah. leos Si Nani indit muru imah Pa Jaka. “ Hampura urang Rin. tuh pais hayamna jeung soto geus aya dina meja makan’ kuring eleh deet. Tah bari ngadagoan. endah ku kekembangan. kumaha tadi teh hasil henteu?” cekeng bari regot nginum jus alpuket nu aya na meja leutik gigireun TV. heup bae di dieu Mang! “ reg beca teh eureun hareupeun warung. teu sangka atuda Si Nani kitu peta. Tungtungna mah leos bae balik. Mending ngadagoan di warung. “ Astagfirulloh Nani. Imah nu buruanana linduh ku tatangkalan. Rina mah teu kudu milu asup ka imah Pa Jaka. musrik siah kikituan teh!” kuring morongos bari istigfar.Rani? “ pokna kalem naker. beuheung ge asa sosonggeteun balas ngalieukan manehna ka luar ti pakarangan. ieu cekel. “ Ah keun we di dieu! Kieu nya Rin. “ Embung ah sieun kababawa musrik urang mah! Pek we awurkeun ku sorangan. dagoan bae di warung ieu nya? Bisi kuring teu bebas ngomong! Eraeun deuih Pa jaka na ningali Rina mah. dibuka teh horeng rampe. “ Moal atuh Rin. Pasosore. Teu diengkekeun deui. kumah atuda ngajak ngobrol wae ituna. omongna.

“ Jurig siah nani! Bisaan maneh mah. teu kedah rurusuhan pan kedah diwartosan heula ituna. Song nota nu ti Pa Burhan ku urang dibikeun. heran kuring ge ari ngadenge sikep Pa Jaka kitu mah. manehna meni bungaheun pisan.horeng bujangan keneh gening Pa Jaka teh. dengekeun heula mending ge” “ Heueuh. Da di kampus mah. nya tungtungna mah pageto cenah manehna rek nganjang ka imah nepungan alo.’ “ Euleuh. kawit ti mana.“ Is ulah waka. urang mapatkeun ajian heula. teu sirikna hayang indit harita. “ Urang asup. Pok na teh. Kabeh diobrolkeun. komo barang dibejaan alo dijilbab mah. “ Waktu urang ngetrok panto imahna. kumaha tah geus kitu?” “ Ngadenge manehna bujangan keneh teh. Geus kitu mah teu sakara-kara. Nanniii….’ “ Ari Nani ngobrolkeun pribadi Nani deuih?” “ Nya saperluna wae. tah ieu hasilna!” omong Nani bari song ngasongkeun format nilai ka kuring. soal naon bae nu ditanyakeunana?” “ Ah. paingan atuh barudak meni marijah ari pareng aya Pa Jaka di kelas teh. urang jadi nyaho pribadi Pa Jaka. kasep Pa Jaka teh. kolot urang . Geus tilu kali cenah diputuskeun ku kabogohna. eta bae soal alo urang. sugan teh rek ambek. Da enya atuh.. hayang gera ditepungkeun. nya…kasep we ketang da normal kuring ge.Kasimpulanana mah pageto. ih sigana cadu kudu surungah serengeh ka mahasiswa. naon anu ditanyakeun ku manehna. Komo ka mahasiswa kolot samodel kuring mah.” “ Ih. tuluy dibaca ku Pa Jaka. jorojoy kuring boga gagasan. geulis jeung kayungyun. Tapi Ran. haturan BuNani aya pikersaeun naon? Kuring sorangan ge asa teu percaya ningali sikep Pa Jaka kitu” “ Geus kitu tuluy kumaha?” bet jadi milu panasaran. barang ngadenge kitu. tapi rek balik kumaha atuda ari can hasil mah. bet asa ningali si cepot keur manggung. Ku kuring teu sirina direbut tina leungeunna. nu muka panto teh manehna pisan. kitu ge ceuk barudak nu nalaksir da ari ceuk kuring mah. Aki. pok-pok atuh” cekeng panasaran. Amis budi bear marahmay. Kuring ngomong boga alo nu keur kuliah di Unisba. Ngan ceuk urang teh.” omongna bari nagadangah-dangah beungeut. Na da eta mah teu sakara-kara. Na atuh Ran. Ku kuring dicoba rek diwawuhkeun ka Pa jaka. . tuluy diuk pahareup-hareup. kucem bae beungeutna teh. nini. Masyaalloh! Manehna meunang nilai A. kabeh kalaluar. di mana linggih cenah meni lemes naker. matak soak. Atuh ti dinya mah der ngobrol ngaler ngidul. Geus kitu teh tuluy nanya ka urang. malah ditingalikeun poto-poto kabogohna teh ka urang. kotret bae Pa Jaka nulis dina format nilai nu disodorkeun ku urang. Seug komo mun keur pareng ngawas ujian. Padahal mun di sidik-sidik mah. aya untungna oge.manehna rek nganjang ka imah nepungan alo! “ omong Nani semu atoh. Kuring gogodeg teu percaya. “ Gening meunang nilai A. eh kalahka serengeh seuri!” “ Bogoheun meureun Nan!” kuring motong omongan “ Dengekeun heula Rani. siapa dulu dooong. buyut kum ka seke selerna. ku urang dijawab. urang ge geus jangar ngabadunganana. pagawean urang. Ayeuna keur bingung cenah sabab kolotna di lembur ngaburuburu nitah kawin.

da teu kitu mah pasti Pa jaka moal daek mere nilai. kuring ge anu ti suk-suk ti dungdung diajar. mun engke jadi nganjang ka imah kumaha?” “ Naa make jeung kumaha sagala. “ Beres ari urusan nilai mah Ran. bet dibere A. kumaha atuh ari geus kieu? Kumaha lamun Pa Jaka nyahoeun Nani ngabohong?” kuring jadi milu manghariwangkeun. Aya deui persoalan teh.” Pusing tungtungna mah ku kalakuan Si Nani teh. tugas ngajar oge sarua deuih ditempatkeunana teh. api-api we lah rek diakukeun alo Nani. teu hayang miluan ah. Jaba materi kuliahna teh matak jangar deuih. apan Rani lain boga alo? Widuri budak geulis anu kuliah di Unpad tea? Kumaha tah mun diinjeum ku Nani. Emh.Barina ge Si Duri mah da geus boga papacangan. Komo barudak mah loba anu dibere D jeung E. eukeur mah batur sakola ti SMA keneh. Atawa dina merena oge. .” Leos we kuring mah ka cai. moal bisa ngajawabna. Lieur urang mah Nan. sok sieun nilai dibatalkeun deui.Ah nyaan teu ngarti kuring mah.” “ Jadi Nani teh ngabohong nya ka Pa Jaka?” pok teh rada reuwas. Bingung. bisa atuh ayeuna mah milu sidang ” pok teh milu bungah. Biasana boro-boro mere nilai A manehna mah. filsafat tea atuh. “ Heueuh sukur we beres mah Nan. kari tepungkeun we jeung alo Nani!” “ Alo-alo tujuh puluh! Alo ti mana horeng. satuju henteu?” “ Teuing ah! Kumaha dinya we. Nani mah teu boga dulur. “ Ran.’ “ Aduh Nani. Bae da Pa Jaka mah moal nyahoeun ieuh. kuring bati bingung! Teu kacipta alo kuring kudu jadi korban diplomasi format nilai. kuring apal pisan kumaha Nani sapopoena. Matak asa teu percaya bisa meunang peunteun A. ukur dibere B. Teu kitu kumaha. urang pasti dibere soal-soal heula. Etah gera wani kitu ka dosen. pan Rani nyaho sorangan. jaba teu ditanya materi kuliah. ngan urusan urang can beres. rek menta dianteur nepungan Widuri jigana mah. Ah geus milik Si Nani we meureun.” omongna lumengis. Widuri geulis. Pedit pisan atuda Pa Jaka mah kana meunteun teh. ‘ Lieur urang mah ah! Kumaha nulunganana barina ge. mun kudu kitu teh hampura bibi. sugan we jadi ngajodo. Kumah Ran. urus we ku sorangan. Doraka siah Nani. “ Puguh eta nu jadi pikiran teh.” Omongna semu bingung. Aya oge Si Oci anak urang. jeung buku wae manehna mah musuh. da leutik keneh kakara ge kelas tilu SD. “ Kapaksa we Ran. omat kudu ditulungan deui nya. lain pageto rek nganjang ka imah?” “ Puguh eta nu jadi masalah. mun seug barudak di kampus arapaleun. naha pantar Pa Jaka bet gampang kitu mere nilai ka Si Nani. Si Nani ngiclik nuturkeun. anu geus kasawang. da kitu gening jaman ayeuna mah sagala rupa oge loba nu katarik ku milik batan ku prestasi. kuliah bareng. “Naon deui atuh?” kuring teu ngarti “ Eta Pa Jaka! Cenah teu kendat nyaritana. Ari ieu jaba nilai susulan. moal teu dalemontrasi tah. “ Haaarr apan geus beres. tulungan atuh Ran. ngan tuluy mengkol palebah kamar Si Cikal. Da heueuh atuh lain teu ngabibisani pantar Si Nani meunang nilai A dina filsafat mah. matak guyur kampus.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->