Anda di halaman 1dari 1

alias "dslow" "sv_minrate 2500;sv_maxrate 2500;sv_minupdaterate 5;sv_maxupdaterate

5;echo dead slow"


alias "vslow" "sv_minrate 3500;sv_maxrate 3500;sv_minupdaterate 13;sv_maxupdaterate
13;echo very slow"
alias "slow" "sv_minrate 3500;sv_maxrate 5000;sv_minupdaterate 14;sv_maxupdaterate
14;echo slow"
alias "norm" "sv_minrate 3500;sv_maxrate 7500;sv_minupdaterate 15;sv_maxupdaterate
15;echo normal"
alias "fast" "sv_minrate 3500;sv_maxrate 9999;sv_minupdaterate 20;sv_maxupdaterate
20;echo fast"
alias "vfast" "sv_minrate 3500;sv_maxrate 20000;sv_minupdaterate
20;sv_maxupdaterate 60;echo LAN fast"

alias "rates" "sv_minrate;sv_maxrate;sv_minupdaterate;sv_maxupdaterate"


Ibra Polistu: bagi asta in server.cfg
Ibra Polistu: si knd pornesti svu scri in consola lui "slow"
Ibra Polistu: fara ghilimele
Ibra Polistu: sau kiar dslow dak ai lag de 1000