AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH

Mengubah cara pemikiran murid tentang kebersihan melalui pendidikan. } .MATLAMAT PROGRAM } Menyemai sifat cinta akan kebersihan sekolah dengan mengadakan gotongroyong membersihan persekitaran sekolah dengan aktiviti rondaan kelas bertugas.

} Meningkatkan rasa tanggungjawab murid terdahap kebersihan berpandukan Buku Spesifikasi Tugas 3K. Meningkatkan tahap kebersihan sekolah dengan mengadakan jadual tugas untuk murid. } . guru dan pekarja swasta.

} .} Memantau dan menilai keberkesanan program kebersihan pengadilan yang dibuat berpandukan Borang Penilaian Kebersihan Melaksanakan tindakan susulan melalui program penambahbaikan.

Meja Guru ‡ Disusun kemas dan dialas dengan rapi ‡ Sentiasa dibersihkan JADUAL KERJA ‡ Awal pagi ‡ Rehat ‡ Sebelum pulang TINDAKAN ‡ Murid bertugas .PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN 1.

2. Meja Murid ‡ Disusun kemas dan dialas dengan rapi ‡ Ruang di bawah meja hendaklah sentiasa dibersihkan dan buku/alat tulis disusun ‡ Susunan meja sentiasa teratur JADUAL KERJA ‡ Sepanjang masa TINDAKAN ‡ Semua murid .

Kerusi Guru/Murid ‡ Pastikan sentiasa bersih dan baik untuk digunakan ‡ Susunan kerusi kemas dan teratur (kerusi dirapatkan ke meja setiap kali meninggalkan kelas) JADUAL KERJA ‡ Sepanjang masa ‡ Setiap kali meninggalkan kelas dan sebelum balik TINDAKAN ‡ Semua murid .3.

4. Papan hitam ‡ Bersihkan papan hitam ‡ Bersihkan pemadam papan hitam ‡ Bersihkan bekas habuk kapur JADUAL KERJA ‡ Sebelum pembelajaran bermula ‡ Selepas digunakan waktu akhir pembelajaran TINDAKAN ‡ Murid bertugas harian .

Papan putih ‡ Bersihkan papan putih ‡ Alat tulis disimpan oleh Ketua Kelas/ Penolong Ketua Kelas/Guru JADUAL KERJA ‡ Setiap kali selepas digunakan ‡ Selepas penggunaan ‡ Murid bertugas ‡ Ketua kelas/ Penolong ketua kelas/ Guru 6. Tingkap ‡ Sentiasa dibersihkan JADUAL KERJA ‡ Awal sesi pembelajaran TINDAKAN ‡ Murid bertugas/ Pekerja .5.

Papankenyataan ‡ Sentiasa dikemas kini dengan bahan/ carta yang sesuai ‡ Pamerkan hasil kerja murid JADUAL KERJA ‡ Seminggu sekali/mengikut kesesuaian ‡ Usaha baik/ cemerlang TINDAKAN ‡ Setiap kumpulan mengikut mata pelajaran ‡ Guru / murid .7.

Lantai ‡ Disapu ‡ Dilap (mop) JADUAL KERJA ‡ Awal sesi ‡ Waktu akhir ‡ Seminggu sebelumsemester bermula ‡ Apabila perlu TINDAKAN ‡ Murid bertugas ‡ Murid/ Guru/ Pekerja .8.

Kipas.9. lampu dan siling ‡ Dibersihkan ‡ Padamkan suis lampu dan kipas ‡ Sebulan sekali ‡ Sebelum meninggalkan kelas ‡ Murid dengan pengawasan guru ‡ Murid/ Guru/ Pekerja .

10.penyapu dan pengelap cermin tingkap ‡ Diletakkan di tempat yang sesuai ‡ Sampah dibuang ke dalam tong sampah JADUAL KERJA ‡ Selepas digunakan ‡ Sebelum pulang/ waktu akhir di kelas TINDAKAN ‡ Murid bertugas ‡ Murid bertugas . penyodoksampah. Bakul sampah.

Kaki lima laluankelas dan longkang ‡ Dibersihkan ‡ Awal sesi ‡ Murid bertugas/ Pekerja .carta. ‡ Dibersihkan serta ditutup selepas menggunakannya ‡ Peralatan yang telah digunakandisusun dan disimpan di tempat yang selamat dan sesuai JADUAL KERJA ‡ Setiap kali selepas menggunakannya TINDAKAN ‡ Guru/ Murid 12.komputer. Bahan bantumengajar. dsb.11.

PERANAN SEKOLAH utama } Memahami teras ² teras utam PBSS } Menyokong. melaksana dan memperkukuhkan aktivviti PBSS } Bertanggungjawab memastikan aktiviti dijalankan } Penggerak .

} Menggalakkan murid. ibu bapa dan masyarakat menyertai aktiviti PBSS } Melibatkan diri secara aktif dan menyokong aktiviti PBSS yang dirancang oleh sekolah } Memberi sumbangan dalam aktiviti PBSS } Memberi galakan kepada anak menyertai PBSS .

} Mencadangkan aktiviti PBSS yang boleh dilaksanakan } Menjadi contoh kepada anak ² anak dalam mengamalkan gaya hidup sihat .