KARYA 8EN¡ RUPA TERAPAN

1Ž Lukisan Kuda


2³ lukisan ikan koy

3ŽornamenmoLlfclrebon

Ž baLlk

3ŽbaLlk

6ŽbaLlk

7ŽbaLlk


Ž anvaman

9Žanvaman

10Ž anvaman

11Ž paLuna

12Ž paLuna
 f  f  f  f  .

 f°f¯f°  f°f¯f°  f°f¯f°     .

 ½f°–  ½f°–      .

 .