BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang

tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI; BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. KARANGAN UMUM. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. AKTIVITI. MASA. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. ABM. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. TAJUK. AKTIVITI. ABM. . Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. OBJEKTIF. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. OBJEKTIF. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. MASA. MASA. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. REFLEKSI.BAHASA MELAYU TINGKATAN. OBJEKTIF. REFLEKSI. TAJUK. ABM. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. KARANGAN UMUM. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. KARANGAN UMUM. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan.

Kertas bercetak. ABM. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Kertas bercetak. . ABM. ABM. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. TAJUK. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. REFLEKSI. ABM. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. TAJUK. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. TAJUK.

MASA. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. BAHASA MELAYU. OBJEKTIF. TINGKATAN. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. TAJUK. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TINGKATAN. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. ABM. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . AKTIVITI. AKTIVITI. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. PEMAHAMAN KOMSAS. MASA. BAHASA MELAYU. PEMAHAMAN KOMSAS. MASA. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. OBJEKTIF. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. OBJEKTIF.BAHASA MELAYU. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . BAHASA MELAYU. TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . TAJUK. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. . Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. ABM. ABM. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. TAJUK. AKTIVITI. PEMAHAMAN KOMSAS. ABM. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. MASA. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. PEMAHAMAN KOMSAS.

AZFA HANANI OBJEKTIF. AZFA HANANI OBJEKTIF. KOMSAS. ABM. Penerangan daripada guru. TAJUK. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. AKTIVITI. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. Soal jawab daripada guru. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. persoalan. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. TAJUK. Penerangan daripada guru. persoalan. Soal jawab daripada guru. Penerangan daripada guru. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. AKTIVITI. Pelajar-pelajar membincangkan tema. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. ABM. KOMSAS. AZFA HANANI OBJEKTIF. TAJUK. AKTIVITI. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. Soal jawab daripada guru. BAHASA MELAYU TINGKATAN. ABM. TAJUK. MASA. MASA. MASA. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. MASA. ABM. . TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. KOMSAS. persoalan. Pelajar-pelajar membincangkan tema. BAHASA MELAYU TINGKATAN. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. persoalan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Soal jawab daripada guru. KOMSAS. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut.BAHASA MELAYU TINGKATAN. AZFA HANANI OBJEKTIF. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Pelajar-pelajar membincangkan tema. Penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar membincangkan tema.

ABM. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. ABM. ABM. Pelajar-pelajar dapat . REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat . AKTIVITI. TAJUK. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat.BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. MASA. BAHASA MELAYU TINGKATAN. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat . PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. . MASA. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. AKTIVITI. AKTIVITI. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. MASA. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. REFLEKSI. TAJUK. REFLEKSI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful