BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang

tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI; BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. TAJUK. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. ABM. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. . BAHASA MELAYU TINGKATAN.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. OBJEKTIF. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. AKTIVITI. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. OBJEKTIF. ABM. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. KARANGAN UMUM. ABM. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. REFLEKSI. KARANGAN UMUM. TAJUK. KARANGAN UMUM. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. AKTIVITI. MASA. BAHASA MELAYU TINGKATAN. MASA. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. AKTIVITI. MASA.

RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. . Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. TAJUK. TAJUK. TAJUK. REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. ABM. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. TAJUK. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. ABM. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Kertas bercetak. ABM. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. ABM. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. BAHASA MELAYU TINGKATAN.

AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. MASA. PEMAHAMAN KOMSAS. BAHASA MELAYU. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. TINGKATAN. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. ABM. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. MASA. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. OBJEKTIF. . Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. TAJUK. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. AKTIVITI. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . OBJEKTIF. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TAJUK. ABM. TAJUK. PEMAHAMAN KOMSAS. TAJUK. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. PEMAHAMAN KOMSAS. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. ABM. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. ABM. TINGKATAN. MASA. AKTIVITI. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . TINGKATAN. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. OBJEKTIF.BAHASA MELAYU. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. BAHASA MELAYU. AKTIVITI. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. MASA. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. PEMAHAMAN KOMSAS. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. BAHASA MELAYU. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI.

TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. MASA. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. TAJUK. Penerangan daripada guru. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Pelajar-pelajar membincangkan tema. KOMSAS. AKTIVITI. ABM. KOMSAS. MASA. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. MASA. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. persoalan. Soal jawab daripada guru. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. Pelajar-pelajar membincangkan tema. Soal jawab daripada guru. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. ABM. TAJUK. persoalan. Soal jawab daripada guru. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. AZFA HANANI OBJEKTIF. Soal jawab daripada guru. KOMSAS. AZFA HANANI OBJEKTIF. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. ABM. TAJUK. AKTIVITI.BAHASA MELAYU TINGKATAN. persoalan. AKTIVITI. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. ABM. persoalan. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. MASA. Pelajar-pelajar membincangkan tema. Penerangan daripada guru. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. KOMSAS. . Pelajar-pelajar membincangkan tema. Penerangan daripada guru. BAHASA MELAYU TINGKATAN. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Penerangan daripada guru. AZFA HANANI OBJEKTIF. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. AZFA HANANI OBJEKTIF. AKTIVITI.

Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. REFLEKSI. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. AKTIVITI.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. ABM. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. BAHASA MELAYU TINGKATAN. MASA. AKTIVITI. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. . Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. Pelajar-pelajar dapat . TAJUK. ABM. MASA. ABM. MASA. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. Pelajar-pelajar dapat . menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. AKTIVITI. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. TAJUK. REFLEKSI. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. Pelajar-pelajar dapat . BAHASA MELAYU TINGKATAN. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. REFLEKSI. TAJUK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful