BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang

tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI; BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

OBJEKTIF. TAJUK. . MASA. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. BAHASA MELAYU TINGKATAN.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. KARANGAN UMUM. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. ABM. REFLEKSI. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. ABM. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. AKTIVITI. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. TAJUK. KARANGAN UMUM. MASA. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. TAJUK. AKTIVITI. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. OBJEKTIF. MASA. AKTIVITI. ABM. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. OBJEKTIF. KARANGAN UMUM.

TAJUK. ABM. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. TAJUK. ABM. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Kertas bercetak. TAJUK. Kertas bercetak. ABM. TAJUK. . Kertas bercetak. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. ABM. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan.BAHASA MELAYU TINGKATAN. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. REFLEKSI. REFLEKSI. REFLEKSI.

PEMAHAMAN KOMSAS. . Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. MASA. TINGKATAN. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. TAJUK. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI.BAHASA MELAYU. ABM. MASA. TAJUK. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. ABM. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. TINGKATAN. TINGKATAN. AKTIVITI. OBJEKTIF. TAJUK. AKTIVITI. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. TINGKATAN. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . PEMAHAMAN KOMSAS. MASA. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. ABM. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. MASA. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. OBJEKTIF. TAJUK. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. AKTIVITI. BAHASA MELAYU. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . OBJEKTIF. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. ABM. BAHASA MELAYU. PEMAHAMAN KOMSAS. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. OBJEKTIF. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. PEMAHAMAN KOMSAS. BAHASA MELAYU.

Soal jawab daripada guru. KOMSAS. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. persoalan. TAJUK. TAJUK. Soal jawab daripada guru. AKTIVITI. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. TAJUK. ABM. BAHASA MELAYU TINGKATAN. . Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. persoalan. Soal jawab daripada guru. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Pelajar-pelajar membincangkan tema. Pelajar-pelajar membincangkan tema. AKTIVITI. AKTIVITI. Soal jawab daripada guru. ABM. TAJUK. Pelajar-pelajar membincangkan tema. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. Penerangan daripada guru. MASA. MASA.BAHASA MELAYU TINGKATAN. AZFA HANANI OBJEKTIF. MASA. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. persoalan. KOMSAS. ABM. Penerangan daripada guru. ABM. Penerangan daripada guru. KOMSAS. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. KOMSAS. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. persoalan. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. AZFA HANANI OBJEKTIF. AZFA HANANI OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Penerangan daripada guru. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. AKTIVITI. Pelajar-pelajar membincangkan tema. AZFA HANANI OBJEKTIF. BAHASA MELAYU TINGKATAN. MASA.

Pelajar-pelajar dapat . REFLEKSI. ABM. BAHASA MELAYU TINGKATAN. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. MASA. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. REFLEKSI. MASA. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada.BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. MASA. BAHASA MELAYU TINGKATAN. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. REFLEKSI. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. AKTIVITI. TAJUK. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat . Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. AKTIVITI. ABM. TAJUK. ABM. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. . Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Pelajar-pelajar dapat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful