BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang

tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI; BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. KARANGAN UMUM. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. KARANGAN UMUM. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. MASA. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. AKTIVITI. REFLEKSI. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. AKTIVITI. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. ABM. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. ABM. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis.BAHASA MELAYU TINGKATAN. . AKTIVITI. TAJUK. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. MASA. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. OBJEKTIF. REFLEKSI. OBJEKTIF. REFLEKSI. KARANGAN UMUM. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. TAJUK. MASA. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. TAJUK. ABM.

Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. TAJUK. REFLEKSI. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. ABM. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. . Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Kertas bercetak. ABM. Kertas bercetak. TAJUK. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Kertas bercetak. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. REFLEKSI. ABM. ABM. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan.

BAHASA MELAYU. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. ABM. MASA. OBJEKTIF. MASA. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TAJUK. TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. TINGKATAN. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. ABM. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. AKTIVITI. PEMAHAMAN KOMSAS.BAHASA MELAYU. BAHASA MELAYU. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TINGKATAN. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . PEMAHAMAN KOMSAS. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. TINGKATAN. TAJUK. PEMAHAMAN KOMSAS. PEMAHAMAN KOMSAS. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. TAJUK. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. BAHASA MELAYU. ABM. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. MASA. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . ABM. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. MASA. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. AKTIVITI. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. AKTIVITI. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. . Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. TAJUK. Perbincangan dan soal jawab daripada guru.

Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Penerangan daripada guru. KOMSAS. BAHASA MELAYU TINGKATAN. AKTIVITI. AKTIVITI. AKTIVITI. Soal jawab daripada guru. persoalan. MASA. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. . watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. AZFA HANANI OBJEKTIF. MASA. MASA. Pelajar-pelajar membincangkan tema. ABM. ABM. AKTIVITI. Penerangan daripada guru. Penerangan daripada guru. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. KOMSAS. persoalan. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. persoalan. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Penerangan daripada guru. MASA. ABM. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. Soal jawab daripada guru. KOMSAS. AZFA HANANI OBJEKTIF. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. BAHASA MELAYU TINGKATAN. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. persoalan. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. ABM. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. TAJUK. Soal jawab daripada guru. KOMSAS. AZFA HANANI OBJEKTIF. Soal jawab daripada guru. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar membincangkan tema. AZFA HANANI OBJEKTIF. Pelajar-pelajar membincangkan tema. Pelajar-pelajar membincangkan tema. TAJUK.

MASA. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. MASA. . Pelajar-pelajar dapat . Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Pelajar-pelajar dapat . TAJUK. AKTIVITI. ABM. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. ABM. ABM. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. REFLEKSI. TAJUK. REFLEKSI. REFLEKSI.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. AKTIVITI. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. AKTIVITI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat . MASA. TAJUK. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful