BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang

tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI; BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

ABM. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan.BAHASA MELAYU TINGKATAN. ABM. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. MASA. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. REFLEKSI. TAJUK. KARANGAN UMUM. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. KARANGAN UMUM. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. . MASA. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. BAHASA MELAYU TINGKATAN. MASA. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. AKTIVITI. TAJUK. BAHASA MELAYU TINGKATAN. ABM. KARANGAN UMUM. AKTIVITI. OBJEKTIF. REFLEKSI. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan.

ABM. ABM. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF.BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. TAJUK. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. Kertas bercetak. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. ABM. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Kertas bercetak. ABM. TAJUK. Kertas bercetak. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. REFLEKSI. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. REFLEKSI. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. . Kertas bercetak. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul.

Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . OBJEKTIF. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. OBJEKTIF. TAJUK. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. MASA. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TINGKATAN. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. PEMAHAMAN KOMSAS. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. TAJUK. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . . ABM. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. AKTIVITI. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. AKTIVITI. TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. TINGKATAN. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. BAHASA MELAYU.BAHASA MELAYU. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. ABM. BAHASA MELAYU. MASA. OBJEKTIF. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. ABM. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. TINGKATAN. MASA. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. ABM. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. OBJEKTIF. PEMAHAMAN KOMSAS. PEMAHAMAN KOMSAS. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. PEMAHAMAN KOMSAS. BAHASA MELAYU. AKTIVITI. MASA. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya.

Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. AZFA HANANI OBJEKTIF. Pelajar-pelajar membincangkan tema. Pelajar-pelajar membincangkan tema. persoalan. MASA. persoalan. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. ABM. KOMSAS. Pelajar-pelajar membincangkan tema. BAHASA MELAYU TINGKATAN. AZFA HANANI OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Soal jawab daripada guru. ABM. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. ABM. . Penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar membincangkan tema. TAJUK. AKTIVITI. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. MASA. MASA. MASA. ABM. KOMSAS. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. AZFA HANANI OBJEKTIF. TAJUK. Soal jawab daripada guru. Penerangan daripada guru. BAHASA MELAYU TINGKATAN. persoalan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. TAJUK.BAHASA MELAYU TINGKATAN. AKTIVITI. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Soal jawab daripada guru. Penerangan daripada guru. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. persoalan. AKTIVITI. AKTIVITI. AZFA HANANI OBJEKTIF. TAJUK. Soal jawab daripada guru. KOMSAS. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Penerangan daripada guru. KOMSAS.

Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat . MASA. ABM. ABM. . Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. TAJUK. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. MASA. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. REFLEKSI. TAJUK. TAJUK. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. REFLEKSI. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. ABM. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat.BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat . Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. MASA. REFLEKSI. AKTIVITI. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. BAHASA MELAYU TINGKATAN. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat . AKTIVITI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful