BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang

tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI; BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

BAHASA MELAYU TINGKATAN; MASA; TAJUK; KARANGAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF; Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud yang tersurat dan tersirat dalam gambar. Pelajar-prlajar mengemukakan isi-isi penting berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar dapat mengarang sebuah rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan. AKTIVITI; Soal jawab dan penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar mengemukan pendapat dan pandangan berdasarkan gambar. Pelajar-pelajar menjawab latihan /huraian berdasarkan gambar. ABM; Kertas bercetak REFLEKSI;

KARANGAN UMUM. OBJEKTIF. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. AKTIVITI. MASA. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. OBJEKTIF. . ABM. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. OBJEKTIF. KARANGAN UMUM. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. REFLEKSI.BAHASA MELAYU TINGKATAN. AKTIVITI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan isi-isi penting bersama-sama dengan contoh. ABM. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. Soal jawab dan perbincangan maksud tajuk karangan. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. MASA. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pendapat dan pandangan mengenai tajuk yang dibincangkan. KARANGAN UMUM. MASA. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. ABM. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis karangan dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Mengemukakan isi-isi penting dan contoh-contoh untuk menguatkan huraian. REFLEKSI. Pernerangan daripada guru dan pelajar-pelajar menulis karangan berdasarkan isi-isi yang Dibincangkan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK.

Kertas bercetak. REFLEKSI. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. ABM. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. TAJUK. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. ABM. TAJUK. Kertas bercetak.BAHASA MELAYU TINGKATAN. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. BAHASA MELAYU TINGKATAN. RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. ABM. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. REFLEKSI. . RUMUSAN DAN KEFAHAMAN OBJEKTIF. REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menulis rumusan yang panjangnya 120 patah perkataan berdasarkan isiIsi yang dibincangkan. Pelajar-pelajar mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan. REFLEKSI. Pelajar-pelajar menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan. ABM. Kertas bercetak. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. TAJUK. Pelajar-pelajar dapat membaca petikan dengan gaya bahasa yang betul. Kertas bercetak. BAHASA MELAYU TINGKATAN.

PEMAHAMAN KOMSAS. PEMAHAMAN KOMSAS. OBJEKTIF. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. MASA. AKTIVITI. TINGKATAN. MASA. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. TINGKATAN. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. ABM. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. TAJUK. BAHASA MELAYU. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan. TAJUK. OBJEKTIF. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya. ABM. . Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . Perbincangan dan soal jawab daripada guru. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . nilai dan Pengajaran yang teerdapat dalam petikan.BAHASA MELAYU. AKTIVITI. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. TAJUK. TEKS KOMSAS/ BAHAN BERCETAK REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. BAHASA MELAYU. OBJEKTIF. Menjawab soalam-soalan kefahaman komsas. PEMAHAMAN KOMSAS. Dapat menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan petikan . MASA. TINGKATAN. TINGKATAN. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan pandangan dan pendapat mengenai tema. Perbincangan dan soal jawab daripada guru. BAHASA MELAYU. MASA. ABM. Pelajar-pelajar dapat menerangkan maksud petikan. PEMAHAMAN KOMSAS. ABM. TAJUK. AKTIVITI. AKTIVITI. Pelajar-pelajar membaca petikan dan menerangkan maksudnya.

AKTIVITI. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. Pelajar-pelajar membincangkan tema. MASA. BAHASA MELAYU TINGKATAN. persoalan. KOMSAS. . Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Penerangan daripada guru. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. ABM. Pelajar-pelajar membincangkan tema. AKTIVITI. TEKS AZFA HANANI REFLEKSI. Soal jawab daripada guru. AZFA HANANI OBJEKTIF. persoalan. persoalan. Soal jawab daripada guru. MASA. MASA. Pelajar-pelajar membincangkan tema. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. KOMSAS. BAHASA MELAYU TINGKATAN. Soal jawab daripada guru. ABM. Penerangan daripada guru. ABM. TAJUK. persoalan. AZFA HANANI OBJEKTIF. AKTIVITI. Perbincangan maksud bab demi bab yang dibaca. AZFA HANANI OBJEKTIF. TAJUK. Penerangan daripada guru. ABM. Soal jawab daripada guru. AZFA HANANI OBJEKTIF. KOMSAS. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan sinopsisi bab demi bab. Penerangan daripada guru. watak dan plot yang terdapat dalam bab Tersebut. AKTIVITI. MASA.BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. Pelajar-pelajar membincangkan tema. KOMSAS.

ABM. AKTIVITI. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. ABM. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Pelajar-pelajar dapat .BAHASA MELAYU TINGKATAN. TAJUK. . Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. AKTIVITI. REFLEKSI. MASA. Latihan menjawab soalan pembentukan ayat. TAJUK. Soal jawab daripada guru mengenai pengetahuan sedia ada. ABM. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. BAHASA MELAYU TINGKATAN. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. menukarkan ayat Memisahkan ayat Menyambungkan ayat Membina ayat Melengkapkan ayat Menganalisis ayat Pelajar-pelajar dapat membina ayat yang gramatis dan betul jalan bahasanya. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. Pelajar-pelajar dapat . Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. Pelajar-pelajar dapat . TAJUK. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. REFLEKSI. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA OBJEKTIF. MASA. BAHASA MELAYU TINGKATAN. MASA. Penerangan daripada guru cara-cara pembinaan ayat. REFLEKSI. AKTIVITI.