Anda di halaman 1dari 3

PELAN OPERASI PANDU PUTERI

NamaProjek Pemimpin Berwaran


Objektif Semua pemimpin mempunyai waran
Tempoh Januari - Oktober
Kumpulan Sasaran Semua ahli
Gum Terlibat l.Pn.Roseline Runggai

Proses Kerja 1. Penyediaan buku log dan bahan


2. Permohonan untuk penilaian 3.
Penilaian - kawad ladam kuda
pelaporan menaikkan bendera -
bersurai

Kekangan 1 .Tempoh masa yang terhad


2.Kepelbagaian tugas pemimpin.
Pemantauan l.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.
2.Pesuruhjaya Daerah Serian
3.Penolong Kanan Kokurikulum.
Penilaian Pemimpin lulus berwaran
Penambahbaikan Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.

Pskk/smkbr [53]
PERGERAKAN PUTERI ISLAM

Pskk/smkbr [54]
ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam
(PPI)SMK Balai Ringin
Kekuatan (Strength - S ) Kelemahan (Weakness - W )

SI - Hari perjumpaan diselaraskan S2 - Kerjasamayangbaik Wl - Kawasan sekolah yang terhad W2 - Ada guru kurang

antara semua guru penasihat. pengalaman


S3 - Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk W3 - Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan
pelajar terpilih menjejaskan kehadiran

S4 - Sekolah satu sesi S5- Persekitaran sekolah yang W4 - Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 -

selamat Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum

Peluang ( Opportunities - O ) Ancaman ( Threat - T )


Tl - Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti
kokurikulum
01 - Sokongan dari PfflG. 02 -
T2 - Bantuan kewangan yang terhad T3 - Pelajar tidak mampu
Hubungan baik dengan agensi luar.
untuk membeli pakaian Seragam T4 - Pelajar malas untuk

hadir ke perjumpaan

Pskk/smkbr [55]