Anda di halaman 1dari 15

“e-PPDa”

Spesifikasi dan Prosedur


Teknikal
 Urusetia Teknikal

 Satu pasukan yang terdiri daripada


5 orang petugas yang
berkemahiran dalam bidang
perkakasan dan perisian
komputer.

1
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

Perkakasan

 Komputer multimedia dengan


speksifikasi minimum berikut:
 CPU - Pentium 4 dengan
kelajuan pemprosesan 2.0
Mhz.
 RAM – 512 MB
3
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

Perkakasan
 Monitor SVGA
 Papan kekunci
 Tetikus
 Pembesar suara
 Pemacu cakera padat luaran

4
(untuk kegunaan urusetia
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

Perkakasan
 Cakera keras – 40 GB
 Komputer pentadbir yang
setara
dengan komputer yang
digunakan untuk
pertandingan.
 Sistem Intranet pelayan /
pelanggan. 5
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

Perisian
 Sistem Pengoperasian –
Microsoft Windows XP

 Perisian
Aplikasi –
Microsoft Office 2003
6
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

 PC hendaklah diuji dari


segi bunyi paparan dan
juga software (perisian)
Power Point yang lengkap
(fully installed).

6
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

 Konfigurasi
 Selepas pemasangan perisian
sistem pengoperasian dan
perisian apalikasi
dilaksanakan, capaian ke
peranti-peranti USB, pemacu
cakera dan pemacu cakera CD
disetkan kepada “disable”
pada CMOS komputer. 7
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

 Konfigurasi

 Katalaluan untuk capaian ke


CMOS disetkan kepada “enable”
bagi setiap komputer peserta.
 Sistem Intranet dengan protokol
TCP/IP sahaja dipasangkan.
 Kemudahan perkongsian fail
dibatalkan. 8
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Keperluan

 Konfigurasi

 Kemudahan capaian ke
internet ditutup.
 Ujian had kebenaran capaian
folder perserta dilaksanakan.

9
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Prosedur Pra-Pertandingan

 Komputer yang akan digunakan oleh


peserta pertandingan perlu diformat
dan dipasangkan dengan perisian
Microsoft Windows dan
Microsoft Office 2003 sahaja.

 Cakera keras pada setiap komputer


peserta akan diimbas menggunakan
perisian pencegah virus dan disahkan
keselamatannya oleh urusetia
teknikal. 10
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Prosedur Pra-Pertandingan

 Folder perserta dicipta dalam


komputer pentadbir dan disetkan
kebenaran capaian untuk akaun
urusetia dan akaun peserta
berkenaan sahaja.

 Elemen-elemen mutimedia peserta


disimpan dalam folder khas yang 11
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Prosedur Semasa-
Pertandingan
 Peserta dikehendaki menggunakan
fail-fail elemen multimedia yang telah
disimpan dalam komputer pentadbir
sahaja.
 Peserta perlu merakamkan fail
persembahan powerpoint yang telah
mereka bangun pada setiap 30 minit
dengan menggunakan nama-nama fail
yang berbeza pada setiap simpanan. 12
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Prosedur Semasa-
Pertandingan
 Pemantauan terhadap peserta
di dalam proses
membangunkan persembahan
powerpoint dilakukan.

13
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Prosedur Pos-Pertandingan

 Peserta pertandingan perlu


melaksanakan prosedur
“Package for CD”
menggunakan nama fail yang
ditetapkan oleh urusetia
sebelum menghantar fail
persembahan powerpoint ke
komputer pentadbir. 14
“e-PPDa”
Spesifikasi dan Prosedur
Teknikal
 Prosedur Pos-Pertandingan

 Peserta perlu memastikan bahawa


fail persembahan powerpoint yang
telah dipakejkan berfungsi.

 Urusetia perlu merakamkan fail


persembahan powerpoint peserta
yang telah dipakej kepada CD
berasingan untuk memudahkan
15
peserta menggunakannya dalam