Pacentokan Ugrawakya

Suksma antuk galah sane kapica ring sikian tityang. Sadurung tityang matur ngiring sareng sareng nunas ica ring Ida Sang Hyang Parama Kawi saha Prabawa Ida gumanti kapaica pemargi sane antar rikanjekan ngawentenang pacentokan ugrawakya malarapan antuk ngaturang Puja Pangastung Kara Panganjali: Om Swastyastu Kaping ajeng Pamantuka ring: 1. Manggala Disdikpora jagat Gianyar sane kusumayang tityang 2. Sang Jumeneng Camat saha angga muspika kecamatan Tegallalang sane dahat mustikayang tityang 3. Sang Jumeneng manggala UPT Dikpora kecamatan Tegallalang sane dahat Subaktinin tityang 4. Sang Jumeneng Prebekel Tegallalang sane dahat mustikayang tityang 5. Manggala SMA, Dang Guru lanang istri, Manggala Komite SMA N 1 Tegallalang sane dahat subaktinin tityang 6. Para atiti sinareng sami sane nente prasida antuk tityang ngewacak siki siki 7. Lan para sisya sami lanang istri sane dahat sutresna sihin tityang Mejalaran antuk galah sane becik puniki, rikala prawartaka penyanggran rerahinan wanti warsa sane kaping .. SMA N 1 Tegallalang ngawentenang pacantokan Ugrawakya. Raris tityang pinaka duta saking kelas ayat ngamiletin pacentokane puniki medasar antuk manah drada bakti saha susrusa dumogi Ida Sang Hyang Aji Saraswati micayang waranugraha ring sikian tityang kalih para sisya saha I Ratu Ida dane sareng sami gumentos sida ngajegang basa Baline nganutin sor singgihin basa kapungkuran. Pidamdabe puniki becik pisan anggeang gegirik lan geguat nyabran warsa metingetin wanti warsa sane kemargiang pinaka cihna Iratu kalih tityang kantun eling lan uning mebasa bali sane patut. Warisan leluhure nguni patut ajegang tur lestariang yadiastun ab jabat kadi mangkin muang gegodan gegodan para yowanane nenten ngemargiang basa bali sane patut sangkaning akeh para Guru Rupakane ngangge basa sane siosan, minakadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris muang basa basa sane katah ring jagate. Nika maka awinan sadurung basa baline ical prawartaka penyanggra karya ngaturang jagra winungu utawi mapekelingin malih ring para sisyane sami manggda sumeken melajahin basa Bali. Pinaka ciri tityang memanah ring sajeroning nem rahina nunas ajah ring sekolah sangkaning pasikian pasubayan ring sekolah gumentos wenten pamutus sinalih tungil rahina mangda basa bali sareng sami.

Shantih Om . Wasita nimitanta manemu duhka. maka kirang langkung atur atur tityang nenten lali nunas angung pangampura. desa. Tityang sayaga nyarengin ngerastiti ring Ida Sang Hyang Aji Saraswati nunas icayang gumentos basa baline sayan sayan lestari. mekadi ring sor puniki: Wasita nimitanta manemu Laksmi. lan I Ratu Ida dane sami meled melajahin basa bali. dumadak dumadik sida kalanturang Ainggih kadi asapunika atur tityang dumadak dumadik I ratu ida dane sami sida ngemargiang pikenoh mebasa bali ring kulawarga. Wasita nimitanta pati kepangguh. muang jagat bali lan panegara Indonesia duene. ngeraos sida manggihin subagia Sangkanin iratu ida dane piwal matur. Mekadi mungguh ring cakepan Niti Sastrane rikala melajah matur. ngeraos sida madue pasuwitran Medasar antuk pikenoh daging cakepan puniki. ngeraos. Anggeang ngelanturang piteket piteket lan swadarma iraga dados kulawarga ring jagat Bali. pebanjaran. geguat. patut anggeang sesuluh lan titi pengancan rikala melajahang padewekan ngeraos lan mebasa Bali ring dija ja mangenah. Wasita nimitanta manemu Mitra Tegas ipun: Sangkanin iratu ida dane weruh matur. Pinaka wasananing atur ngiring sareng sareng untattin antuk ngaturang Puja Parama Shanti Om Shantih. ngeraos sida manggihin sangsara Sangkanin iratu ida dane weruh matur. Tuntunnane sami mapikenoh ring para sisya ne rikala ngawentenang pacentokan Ugrawakya ngange basa Bali. iriki ring sekolah SMA N 1 Tegallalang Dang Guru nenten surud surud mapaica pewarah warah mangda para sisyane sami nenten surud nunas ajah rur nunas ica nganutin pamargin Ida Sang Hyang Agama sane keangge geguat melajahin tur ngemargiang basa bali sekadi patut.Dumogi sangkanin punika sida raris basa Baline sayan sayan nglimbak tur ajeg lan para sisya. Shantih. Nayaka. Dang Guru. ngeraos wenten anggeang sesuluh. I ratu ida dane sareng sami sane dahat subaktinin tityang. sida manggihin lina Sangkanin iratu ida dane piwal matur.