c c 

Posted by Ahmad Muhammad 7/27/2010 12:44:00 AM, under
  

NET Jakarta Pusat (021) 42880238 ‰ASANTARA.NET Jakarta Selatan (021) 7821962 IÿOLA.NET Jakarta Pusat (021) 5727218 ELGA.NET Jakarta Pusat (021) 2300960 MELSA.NET Jakarta Pusat (021) 3160500 [u.NET Jakarta Selatan (021) 79196345 SIG.NET Jakarta Pusat (021) 57994588 CENTRIN.NET Tanggerang (021) 5516161 PESAT.NET Jakarta Selatan (021) 5221622 SAT.NET Jakarta Pusat (021) 23550170 COMMERCE.NET Jakarta Pusat (021) 3521793 ESTIKO.NET Jakarta (021) 5764040 SISTELINÿO.NET Jakarta Selatan (021) 78546969 INFOASIA.NET Jakarta Pusat (021) 5760925 INÿOSAT.NET Jakarta Selatan (021) 7668899 LINK.NET Jakarta (021) 5483008 [NINET.LINK Jakarta (021) 5262627 PRIMA.NET Jakarta Pusat (021) 6345005 TELKOM.NET uandung (022) 4220818 CENTRAL.NET Jakarta Timur (021) 4712231 ITu.NET Jakarta Selatan (021) 8312222 ÿNET.NET Surabaya (031) 8415678 PACIFIC.NET Jakarta Selatan (021) 5205151 RAÿ.NET Jakarta (021) 5762292 SOL[SI.NET uandung (022) 4209418 MITRA.NET Jakarta Pusat (021) 3903939 CuN.NET Jakarta Pusat (021) 3916280 PRIME.NET Jakarta Selatan (021) 52899300 SPOT.NET Jakarta Pusat (021) 5702074 rISION.NET uandung (022) 2512982 JAS.NET Jakarta Selatan (021) 7945301 REACH.NET Jakarta Pusat (021) 574146 .NET Jakarta Selatan (021) 526 8777 uIT.      |    di bawah ini adalah nama perusahaan penyadia layanan internet (ISP) yang ada di Indonesia : ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ACCES.NET Jakarta Pusat (021) 6321883 INSPRINT.NET Jakarta Pusat (021) 2302345 INÿO.

NET uandung (022) 7230819 TELKOMrISION.NET Jakarta [tara (021) 45845560 uOLEH.NET Jakarta Selatan (021) 79195119 COMNET.NET Jakarta (021) 52961388 GERuANG.NET Jakarta uarat (021) 3161678 PRO.NET Jakarta (021) 52963750 JOS.NET Jakarta Timur (021) 4756788 SPEEÿ.NET Jakarta Selatan (021) 5275070 CITY.NET Jakarta Selatan (021) 2528888 üITA.NET Malang (0341) 562000 COMMSAT.NET Jakarta Selatan (021) 5269559 CITRA.NET Makasar (0411) 855028 KAuELrISION.NET Jakarta Pusat (021) 3913388 uL[ELINE.NET Jakarta [tara (021) 65302867 NAPSINÿO.NET Jakarta Selatan (021) 5155555 NE[rIZ.NET Palembang (0711) 313626 MELESAT.NET Yogyakarta (0274) 555888 NANG[RA.NET Jakarta Selatan (021) 5157768 CIRCLEONE.NET Jakarta Selatan (021) 2528888 IPNET.NET Jakarta Selatan (021) 5278811 MEGHANTARA.NET Jakarta Selatan (021) 5279901 TRIPLEGATE.NET Jakarta uarat (021) 5444730 XL.NET uandung (022) 4218585 [II.NET Jakarta (021) 5209202 CYuER ± ISP.NET Kuta ± uali (0361) 769355 CEPAT.NET Jakarta (021) 2525789 ANGKASA.NET Jakarta Selatan (021) 5761881 EZY.NET Jakarta (021) 3157533 MÿP.NET Jakarta Pusat (021) 3155613 JETCOMS.NET Jakarta uarat (021) 5358848 ORuICOM.NET uandung (022) 4207738 CHOICE.÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê GLOuALXTREME.NET Jakarta Pusat (021) 3900828 THE.NET Jogyakarta (0274) 554444 STARCALL.NET Jakarta Pusat (021) 3521915 NA‰ALA.NET Jakarta (021) 6332727 ICONPLN.NET Jakarta Selatan (021) 5202434 TERAS.NET Jakarta (021) 5253019 .NET Jakarta Pusat (021) 5727777 NEXCOM.NET Jakarta (021) 3929925 EAZY.NET Jakarta Selatan (021) 83793702 NTT.NET Jakarta Timur (021) 6328880 NAP.NET Jakarta (021) 5202876 INOrA.NET Jakarta Pusat (021) 3448848 uIZ.NET Jakarta Selatan (021) 5269988 N[SA.NET Jakarta Pusat (021) 5708888 GIGA.NET Medan (061) 4158806 PATRA.

NET uandung (022) 7302188 JOGJAMEÿIA.NET Jakarta (021) 83706163 FIRSTASIA.NET Jakarta Selatan (021) 7269450 INTERN[X.NET Jakarta (021) 5269308 GEN.NET Jakarta (021) 3168701 KS.NET Jakarta (021) 39833773 JASATEL.NET Jakarta (021) 31903456 THAMRIN.NET Jakarta (021) 5325757 TOGLOuE.NET Jakarta (021) 5208325 ÿHECYuER.NET Jakarta (021) 5150000 uROAÿuANÿ.NET Makasar (0411) 834690 OLAMI.NET Jakarta (021) 5266222 JArA.NET Jakarta (021) 5275682 SATNETCOM ualikpapan (0542) 875570 .NET Jogjakarta (0274) 481010 rIP.NET Jakarta (021) 4752876 ASIAKOM.NET Jakarta (021) 24507777 CORuEC.NET Surabaya (031) 5344861 INÿIKA.NET Surabaya (031) 5616330 KA‰AN[ANET.NET Gorontalo (0435) 830349 GPN.NET Surabaya (031) 5491229 PAÿI.NET Yogyakarta (0274) 544000 CSM Jakarta (021) 5700194 SCuÿ.NET Manado (0431) 862500 THC.NET Jakarta uarat (021) 56967390 TOP.NET Jakarta (021) 3912277 LC.NET uandung (022) 4262075 EZ.NET Jakarta (021) 52900688 ÿTP.NET Jakarta (021) 5208987 ü[ASAR.÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê ÷Ê Ê IPTEK.NET Jakarta Selatan (021) 83700579 ENCIETY.