Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008
TINGKATAN 1
KONTEKS Kertas Objektif
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi JUMLAH
Aras Kesukaran R S T R S T R S T
Bab 1 : Kecergasan Fizikal
1.1 Daya Tahan Kardiovaskular √ √ 2
1.2 Daya Tahan Otot √ 1
1.3 Kekuatan Otot √ √ 2
1.4 Kelenturan √ √ 2
1.5 Kuasa √ √ 2
1.6 Kelajuan √ 1
1.7 Prinsip Latihan √ √ √ 3
Bab 2 : Kemahiran Sukan & Rekreasi
2.1 Bola Sepak √ 1
2.2 Bola Jaring √ 1
2.3 Ping Pong √ 1
2.4 Lontar Peluru √ √ √ 3
2.5 Rekreasi - Perkhemahan √ √ √ 3
Bab 3 : Kesukanan
3.1 Pengurusan Sukan √ √ √ 3
3.2 Isu Dalam Sukan √ √ 2
3.3 Etika Dalam Sukan √ √ √ 3
Bab 4 : Kesihatan Diri dan Keluarga
4.1 Kesihatan Diri √ √ √ √ 4
4.2 Kekeluargaan √ √ √ 3
Bab 5 : Gaya Hidup Sihat
5.1 Pemakanan √ √ √ 3
5.5 Konflik dan Stres √ √ 2
5.3 Penyalahgunaan Bahan √ √ 2
Bab 6 : Keselamatan Pengguna & PC
6.1 Hak Pengguna √ √ √ √ 4
6.2 Pertolongan Cemas √ √ 2
JUMLAH 9 4 1 8 7 2 7 5 7 50