Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN D

RANCANGAN TAHUNAN OLAHRAGA 2010

TARIKH TAJUK AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI

Letakkan tarikh Pendaftaran Pendaftaran ahli yang terdiri Semua murid terlibat dengan a. Mengumpul murid.
contoh dari murid-murid tahun 4 aktiviti kokurikulum. b. Memberi taklimat.
5 JAN 2010 dan murid-murid yang baru. c. Pengagihankan pelajar.

Pendaftaran Pembentukan ahli Memberi pendedahan tentang a. Melantik ahli jawatankuasa.


jawatankuasa. olahraga. b. Membincangkan tugas-tugas ahli
Letakkan tarikh
jawatankuasa.
c. Membincangkan program-program
yang hendak dijalankan.

Pendedahan Teknik Memberi taklimat secara Memberi pendedahan dan a. Mengumpul murid.
teori cara-cara teknik permainan. b. Memberi taklimat.
c. Menyalin nota.

Undang-undang Memberi taklimat undang- Memberi pendedahan tentang a. Memberi taklimat


undang lari pecut undang-undang. b. Menyalin nota.

Lari Pecut Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran dalam a. Mengadakan latihan
permulaan lari pecut. - kedudukan kegarisan
- Gaya berdiri - kedudukan sedia
- kedudukan berlepas
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan.

Lari Pecut Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran dalam a. Mengadakan latihan
permulaan lari pecut. - kedudukan kegarisan
- kedudukan sedia
Mencapai kemahiran dalam - kedudukan berlepas
permulaan lari pecut b. Mengadakan latihan sacara individu
menggunakan blok permulaan. dan kumpulan
- Gaya dekam c. Mengadakan latihan permulaan lari
pecut dengan menggunakan blok
permulaan.
d. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Lari Pecut Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan tentang teknik
berlari yang betul tangan dan pergerakan kaki yang
- Gaya tangan betul.
- Pergerakan kaki b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Lari berganti Memberi taklimat secara Kemahiran memegang baton a. Mengadakan latihan tentang teknik
teori dengan betul memegang baton dengan cara yang
betul.
Latihan secara praktikal Cara serahan baton yang betul b. Melatih cara serahan baton yang
betul.
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Lompat Tinggi Memberi taklimat secara Memberi pendedahan dan a. Memberi taklimat.
teori cara-cara teknik lompatan. b. Menyalin nota.
- Gaya gunting
(scissors).
- Gaya guling barat
(western roll).
- Gaya timur
- Gaya guling pelana
(straddle).
- Gaya flop

Memberi taklimat undang- Memberi pendedahan tentang a. Memberi taklimat


undang lompat tinggi undang-undang. b. Menyalin nota.

Lompat Tinggi Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.
- Gaya gunting - penuju
(scissors). - lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Lompat Tinggi Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.
- Gaya guling barat - penuju
(western roll). - lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Pertandingan Menyediakan jadual dan Mempertingkatkan prestasi a. Mengumpul murid.


“Merentas Desa” ‘cek point’ merentas desa. sukan dan permainan serta b. Memberi taklimat.
melahirkan pelajar yang c. Mengadakan larian merentas desa.
Latihan pra merentas desa seimbang antara
perkembangan mental, rohani,
Hari merentas desa jasmani dan emosi dikalangan
murid-murid.
Lompat Tinggi Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.
- Gaya timur - penuju
- lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Lompat Tinggi Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.
- Gaya guling pelana - penuju
(straddle). - lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan

Lompat Tinggi Latihan secara praktikal Mencapai kemahiran teknik a. Mengadakan latihan mengikut fasa-
lompatan yang betul fasa.
- Gaya flop - penuju
- lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara individu
dan kumpulan
c. Ansur maju dipertekankan.

Lompat Jauh - Taklimat secara teori - Mengetahui teknik- a. Memberi taklimat teknik-teknik
- Taklimat undang- teknik lompat dengan lompatan secara teori
undang lompat Jauh betul. b. Memberi taklimat undang-undang
- Memberi pendedahan c. Menyalin nota yang berkaitan.
tentang undang- undang

Lompat Jauh Latihan secara praktikal - Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan.


teknik lompat jauh b. Mengadakan latihan sacara individu
dengan betul. dan kumpulan

Melontar peluru - Taklimat secara teori - Mengetahui teknik- a. Memberi taklimat teknik-teknik
- Taklimat undang- teknik lontaran dengan lontaran secara teori
undang lompat Jauh betul. b. Memberi taklimat undang-undang
- Memberi pendedahan c. Menyalin nota yang berkaitan.
tentang undang- undang

Melontar peluru Latihan secara praktikal - Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan.


teknik melontaran b. Mengadakan latihan sacara individu
dengan betul. dan kumpulan

Merejam lembing - Taklimat secara teori - Mengetahui teknik- a. Memberi taklimat teknik-teknik
- Taklimat undang- teknik rejaman dengan rejaman secara teori
undang lompat Jauh betul. b. Memberi taklimat undang-undang
- Memberi pendedahan c. Menyalin nota yang berkaitan.
tentang undang- undang

Merejam lembing Latihan secara praktikal - Mencapai kemahiran a. Mengadakan latihan.


teknik merejam dengan b. Mengadakan latihan sacara individu
betul. dan kumpulan

Program Mengadakan sukan seperti - Menilai pengetahuan a. Merancang kertas kerja


”Mini Sukan” kejohanan sebenar. murid dalam undang- mengadakan sukan.
undang balapan dan b. Mengadakan latihan.
padang c. Membuat persiapan sebelum,
semasa dan selepas.
d. Mengadakan mini sukan.

Anda mungkin juga menyukai