Perkakasan Ukur Automasi

Kandungan

1. Alat Pengutipan Data 1. Alat Pengutipan Data 2. Perisian Ukur 2. Perisian Ukur

SGU2053

Automasi
Penggunaan kaedah elektronik atau mekanik untuk mencapai operasi automatik atau kawalan sambil mengekalkan atau meningkatkan kualiti dan mengurangkan : •Masa •Usaha dan tenaga •Pendedahan kakitangan

SGU2053

Perkakasan Total Station Perekod Data Perisian SGU2053 .

unit pengukuran jarak elektronik. pengutip data dan mikro-komputer SGU2053 . ia melakukan semua operasi dalam satu unit. Peralatan ukur yang mengandungi: – – – – teodolit elektronik.Total Station Seperti namanya (stesen penuh).

Y.Mengukur dan merekod: Sudut mengufuk Sudut tegak dan Jarak cerun Menghitung: Jarak mengufuk Jarak tegak Koordinat X. SGU2053 .Z Susunatur Etc.

HA) ∆X = HD × Sin(HA) ∆Y = HD × Cos(HA) 0° SGU2053 .VD) From (SD.0° VA HA HD Pt. VA) Pt. A VD ) HD = SD × Sin(VA ) VD = SD × Cos (VA (∆X . 1 SD ( HD. ∆Y ) From (HD.

SGU2053 .Set Up: Job Setup System Options Job Options Temp/Pres Scale Factor File Transfer: Send – Download Receive – Upload Com Port Setup Record Data: Occupied Point Input Backsight Point Input Backsight Point Foresight Point Side Shot Point Programs: Set out Travers COGO Resection Trilateration Triangulation Roads Edit: Raw Data Point Coordinates Code Etc.

atur Pembinaan SGU2053 .Built Susun .Butiran & Pengawasan dan Kawalan As .

Reflectorless Robotic Systems Software Integration (GIS) Imaging Total Station Integrated with GPS SGU2053 .

• • • • • Commoditization Base models loaded with features New hybrid technology designs Wireless networking Interoperability SGU2053 .

Initially “construction grade” products… competing on price. Laser Alignment & GPS products. Their response? “value-added” strategy.Commoditization Chinese Total Station. interoperability… i. Level. Theodolite. increased innovation. more than just measurement devices.e. SGU2053 . Challenge to traditional manufacturers… they may abandon the “low-end” market.

hardware. Top-of-line models… SGU2053 .Hybrid System Total Station & GNSS… Total Station & TLS… M&A activity… innovative products from a handful of manufacturers. Integrated “productivity” packages… software. services.

Networked devices… surveyors/clients have access to data via server/database or directly from IP-client. SGU2053 .Networking Internet-enabled devices… Wireless connectivity… real-time drafting &/or machine & construction guidance/ control.

multiple job site photos can be combined and 3D models can be generated SGU2053 .2 operating system •Extra-large QVGA LCD TFT color display •Pinpoint reflectorless measuring up to 250m •Single prism measuring up to 3000m •By adding optional digital imaging software.NET 4.Imaging Total Station •GPT 7000i Series Features •Dual-view integrated CCD camera: wide and finder view •Windows CE.

Laser Scanning Imaging Total Station SGU2053 .

Just set up SmartStation and let GPS determine the position. High performance total station with powerful GPS receiver. displays. All commands. TPS and GPS perfectly combined.Integrated Total Station/GPS World’s first. TPS and GPS areperfectly integrated. operations and computations relating to GPS reside in the total station. functions. Easier and quicker survey with fewer set ups. No need for control points. SmartStation comprises a TPS1200 total station with an ATX1230 SmartAntenna. SGU2053 . long traverses or resections. The SmartAntenna is a 12L1 + 12L2 dual frequency GPS RTK receiver that fits on and communicates with the total station.

Pengelasan Total Station 1. Keperluan Asas Dikeluarkan mengikut keperluan penggunaan dan biasanya mempunyai ketepatan sudut +10” dan jarak + (5mm + 5 ppm). SGU2053 . Memadai untuk kerja-kerja ukur dan setting-out. Walaubagaimanapun mempunyai pelbagai program termasuk silangalikan dan kebiasaannya mempunyai internal memory untuk 1000 titik. Mempunyai fungsi pengkomputeran on-board yang terhad.

Perisian on-board lebih komprehensif dengan internal memory untuk 3000 titik. SGU2053 .Pengelasan Total Station 2. Kos/Budget Mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi iaitu +5” untuk sudut dan + (3mm +3ppm) untuk jarak.

5” untuk sudut dan +(1mm+1ppm) untuk jarak. Leica) . SGU2053 .upgradable (Geodimeter) .super accurate (Leica 2000 +0. Kemudahan .Pengelasan Total Station 3.motorised (Geodimeter.reflectorless (Leica) .kad PCMCIA (Leica. Nikon) .

Tiga jenis peralatan yang boleh digunakan untuk tujuan pengutipan data lapangan: •Perekod data. SGU2053 . •Komputer lapangan/PDA. •Modul rakaman (kad PCMCIA alat total station).

Contoh alat ini adalah seperti Topcon FC-5 (FC-100). SGU2053 . GEODAT dan SOKKIA SDR33 Dikeluarkan oleh syarikat pengeluar alat total station sebagai sebahagian daripada fungsi peralatan keluaran mereka.

Komputer mudahalih yang direkabentuk untuk kemudahan di lapangan seperti Tablet PC. Husky Hunter dan PDA.Contoh peralatan ini adalah seperti Psion Data Logger. Mempunyai kelebihan berbanding alat perekod data kerana boleh diprogramkan untuk menerima data daripada pelbagai alat total station. station SGU2053 .

(Perisian CETITLE) SGU2053 .

• Ciri-ciri butiran dan penggunaan kod adalah penting dalam operasi cerapan dan perekodan data.Data Cerapan • Cerapan data lapangan memerlukan perancangan yang teliti agar kerja pemprosesan data dapat dilaksanakan dengan sempurna. SGU2053 .

Garisan/String Siri titik-titik (U1.… 3.(U2.T1. SGU2053 .h2).T2. 2. Titik Satu titik berkoordinat (U. Poligon Siri titik-titik dalam litar tertutup.Jenis Data Cerapan 1.h1).T.h).

Kaedah Pengutipan dan Perekodan 90301 60301 60301 41102 60301 60301 60301 60301 41101 41101 41102 41102 41101 41102 90301 41101 60302 60302 41102 41102 41102 60302 60302 90301 90301 SGU2053 .

Kaedah Pengutipan dan Perekodan 90301 60301 60301 41102 60301 60301 60301 60301 41101 41101 41102 41102 41101 41102 90301 41101 60302 60302 41102 41102 41102 60302 60302 90301 90301 SGU2053 .

sunting.Perisian Ukur • • • Perisian khusus untuk data ukur Hitung. pertanyaan & output data Contoh-contoh termasuklah: SGU2053 .

• Umumnya ia mengandungi pakej modul bersepadu untuk menyelesaikan secara komrehensif dalam semua operasi ukur.Perisian Ukur • Perkembangannya semakin mengalakkan dan sofistikated. rekabentuk SGU2053 . kejuruteraan dan rekabentuk.

transformasi koordinat dan lain-lain.. •Pelarasan data ukur. •Penjanaan kontur dan model rupabumi berdigit (DTM).Kemampuan Perisian Ukur •Kemasukan data daripada pengutip data elektronik. •COGO (Geometri koordinat). SGU2053 . •Kemudahan grafik.

Penilaian Perisian 1. kualiti rendah atau tidak membantu Penggunaan istilah dalam manual yang tak seragam dan tiada kemudahan senarai ralat serta tiada indeks. SGU2053 . Sokongan Pengguna User-friendly. Manual. Kursus latihan khas untuk pengguna.

Kualiti plotan akhir Kedapatan terlalu banyak fail. 3. Kekerapan kos upgrade. Kos Kos tambahan untuk pakej tambahan. SGU2053 . Input/Output Ketiadaan modul untuk menukar fail CAD kepada sistem lain.Penilaian Perisian 2.

Kekurangan dalam rekabentuk jalan dan kemudahan CAD. Keberkesanan Kekurangan kemudahan pelicin kontur.Penilaian Perisian 4. SGU2053 .

Perisian Ukur Dan CAD Kenapa CAD berbeza: • • Kekurangan persekitaran pangkalan data. Perbezaan philosophy asas. Sokongan terhad untuk penentududukan dunia sebenar (unjuran peta dan sebagainya). -kiub/sfera vs • • SGU2053 . Kemasukan data elektronik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful