Perkakasan Ukur Automasi

Kandungan

1. Alat Pengutipan Data 1. Alat Pengutipan Data 2. Perisian Ukur 2. Perisian Ukur

SGU2053

Automasi
Penggunaan kaedah elektronik atau mekanik untuk mencapai operasi automatik atau kawalan sambil mengekalkan atau meningkatkan kualiti dan mengurangkan : •Masa •Usaha dan tenaga •Pendedahan kakitangan

SGU2053

Perkakasan Total Station Perekod Data Perisian SGU2053 .

pengutip data dan mikro-komputer SGU2053 .Total Station Seperti namanya (stesen penuh). unit pengukuran jarak elektronik. Peralatan ukur yang mengandungi: – – – – teodolit elektronik. ia melakukan semua operasi dalam satu unit.

Y. SGU2053 .Z Susunatur Etc.Mengukur dan merekod: Sudut mengufuk Sudut tegak dan Jarak cerun Menghitung: Jarak mengufuk Jarak tegak Koordinat X.

1 SD ( HD. HA) ∆X = HD × Sin(HA) ∆Y = HD × Cos(HA) 0° SGU2053 . A VD ) HD = SD × Sin(VA ) VD = SD × Cos (VA (∆X . ∆Y ) From (HD.VD) From (SD. VA) Pt.0° VA HA HD Pt.

Set Up: Job Setup System Options Job Options Temp/Pres Scale Factor File Transfer: Send – Download Receive – Upload Com Port Setup Record Data: Occupied Point Input Backsight Point Input Backsight Point Foresight Point Side Shot Point Programs: Set out Travers COGO Resection Trilateration Triangulation Roads Edit: Raw Data Point Coordinates Code Etc. SGU2053 .

Built Susun .atur Pembinaan SGU2053 .Butiran & Pengawasan dan Kawalan As .

Reflectorless Robotic Systems Software Integration (GIS) Imaging Total Station Integrated with GPS SGU2053 .

• • • • • Commoditization Base models loaded with features New hybrid technology designs Wireless networking Interoperability SGU2053 .

Commoditization Chinese Total Station. Laser Alignment & GPS products. Level. interoperability… i. more than just measurement devices. SGU2053 .e. Challenge to traditional manufacturers… they may abandon the “low-end” market. Initially “construction grade” products… competing on price. increased innovation. Theodolite. Their response? “value-added” strategy.

Top-of-line models… SGU2053 . hardware. Integrated “productivity” packages… software.Hybrid System Total Station & GNSS… Total Station & TLS… M&A activity… innovative products from a handful of manufacturers. services.

SGU2053 .Networking Internet-enabled devices… Wireless connectivity… real-time drafting &/or machine & construction guidance/ control. Networked devices… surveyors/clients have access to data via server/database or directly from IP-client.

Imaging Total Station •GPT 7000i Series Features •Dual-view integrated CCD camera: wide and finder view •Windows CE.NET 4.2 operating system •Extra-large QVGA LCD TFT color display •Pinpoint reflectorless measuring up to 250m •Single prism measuring up to 3000m •By adding optional digital imaging software. multiple job site photos can be combined and 3D models can be generated SGU2053 .

Laser Scanning Imaging Total Station SGU2053 .

TPS and GPS areperfectly integrated. Easier and quicker survey with fewer set ups. SGU2053 . long traverses or resections. TPS and GPS perfectly combined. functions. All commands. displays. SmartStation comprises a TPS1200 total station with an ATX1230 SmartAntenna. operations and computations relating to GPS reside in the total station. High performance total station with powerful GPS receiver. Just set up SmartStation and let GPS determine the position. No need for control points. The SmartAntenna is a 12L1 + 12L2 dual frequency GPS RTK receiver that fits on and communicates with the total station.Integrated Total Station/GPS World’s first.

Memadai untuk kerja-kerja ukur dan setting-out.Pengelasan Total Station 1. Keperluan Asas Dikeluarkan mengikut keperluan penggunaan dan biasanya mempunyai ketepatan sudut +10” dan jarak + (5mm + 5 ppm). Mempunyai fungsi pengkomputeran on-board yang terhad. Walaubagaimanapun mempunyai pelbagai program termasuk silangalikan dan kebiasaannya mempunyai internal memory untuk 1000 titik. SGU2053 .

Pengelasan Total Station 2. Perisian on-board lebih komprehensif dengan internal memory untuk 3000 titik. Kos/Budget Mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi iaitu +5” untuk sudut dan + (3mm +3ppm) untuk jarak. SGU2053 .

Leica) . Kemudahan .Pengelasan Total Station 3.reflectorless (Leica) .kad PCMCIA (Leica. Nikon) .upgradable (Geodimeter) .5” untuk sudut dan +(1mm+1ppm) untuk jarak. SGU2053 .motorised (Geodimeter.super accurate (Leica 2000 +0.

SGU2053 . •Komputer lapangan/PDA.Tiga jenis peralatan yang boleh digunakan untuk tujuan pengutipan data lapangan: •Perekod data. •Modul rakaman (kad PCMCIA alat total station).

SGU2053 . GEODAT dan SOKKIA SDR33 Dikeluarkan oleh syarikat pengeluar alat total station sebagai sebahagian daripada fungsi peralatan keluaran mereka.Contoh alat ini adalah seperti Topcon FC-5 (FC-100).

Husky Hunter dan PDA. Komputer mudahalih yang direkabentuk untuk kemudahan di lapangan seperti Tablet PC. station SGU2053 . Mempunyai kelebihan berbanding alat perekod data kerana boleh diprogramkan untuk menerima data daripada pelbagai alat total station.Contoh peralatan ini adalah seperti Psion Data Logger.

(Perisian CETITLE) SGU2053 .

• Ciri-ciri butiran dan penggunaan kod adalah penting dalam operasi cerapan dan perekodan data. SGU2053 .Data Cerapan • Cerapan data lapangan memerlukan perancangan yang teliti agar kerja pemprosesan data dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Titik Satu titik berkoordinat (U.(U2. Garisan/String Siri titik-titik (U1.… 3. SGU2053 .T2. 2.T.h2). Poligon Siri titik-titik dalam litar tertutup.T1.h1).Jenis Data Cerapan 1.h).

Kaedah Pengutipan dan Perekodan 90301 60301 60301 41102 60301 60301 60301 60301 41101 41101 41102 41102 41101 41102 90301 41101 60302 60302 41102 41102 41102 60302 60302 90301 90301 SGU2053 .

Kaedah Pengutipan dan Perekodan 90301 60301 60301 41102 60301 60301 60301 60301 41101 41101 41102 41102 41101 41102 90301 41101 60302 60302 41102 41102 41102 60302 60302 90301 90301 SGU2053 .

sunting. pertanyaan & output data Contoh-contoh termasuklah: SGU2053 .Perisian Ukur • • • Perisian khusus untuk data ukur Hitung.

kejuruteraan dan rekabentuk. • Umumnya ia mengandungi pakej modul bersepadu untuk menyelesaikan secara komrehensif dalam semua operasi ukur.Perisian Ukur • Perkembangannya semakin mengalakkan dan sofistikated. rekabentuk SGU2053 .

Kemampuan Perisian Ukur •Kemasukan data daripada pengutip data elektronik. SGU2053 . •COGO (Geometri koordinat). •Penjanaan kontur dan model rupabumi berdigit (DTM). •Kemudahan grafik. transformasi koordinat dan lain-lain.. •Pelarasan data ukur.

Kursus latihan khas untuk pengguna. SGU2053 . Manual.Penilaian Perisian 1. Sokongan Pengguna User-friendly. kualiti rendah atau tidak membantu Penggunaan istilah dalam manual yang tak seragam dan tiada kemudahan senarai ralat serta tiada indeks.

Input/Output Ketiadaan modul untuk menukar fail CAD kepada sistem lain. SGU2053 . Kualiti plotan akhir Kedapatan terlalu banyak fail.Penilaian Perisian 2. Kekerapan kos upgrade. Kos Kos tambahan untuk pakej tambahan. 3.

SGU2053 . Kekurangan dalam rekabentuk jalan dan kemudahan CAD. Keberkesanan Kekurangan kemudahan pelicin kontur.Penilaian Perisian 4.

Perbezaan philosophy asas. -kiub/sfera vs • • SGU2053 . Sokongan terhad untuk penentududukan dunia sebenar (unjuran peta dan sebagainya). Kemasukan data elektronik.Perisian Ukur Dan CAD Kenapa CAD berbeza: • • Kekurangan persekitaran pangkalan data.