Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010)


BIDANG KOKURIKULUM : KELAB CATUR

Petunjuk
Kos /
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh TOV OTI ETR Pencapaian
Sumber
(KPI)

1 Program 1) Meningkatkan Jurulatih dan Feb - Mei Tiada 10% 20 % 40 % Peratus murid
“CHESSMATE” kefahaman guru-guru yang mendapat
peraturan dan pemimpin sekurang-
teknik-teknik kurangnya C
permainan catur Jurulatih dan dalam markah
guru-guru kokurikulum
2) Meningkatkan pemimpin
peningkatan
keahlian dan
minat murid

2 Bengkel catur 1) Pendedahan Jurulatih dan 1 bulan RM 100 10% 20% 30% Peningkatan
teknik permainan guru-guru pelajar
catur bertaraf pemimpin berkemahiran
dunia dalam catur
Jurulatih dan
3) Meningkatkan guru-guru
keyakinan diri pemimpin

1
PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN OPERASI (TAHUN 2010)


BIDANG KOKURIKULUM : KELAB CATUR

Nama Projek : Program ” CHESSMATE”

Objektif : 1.Meningkatkan kefahaman peraturan dan teknik-teknik permainan catur


2.Meningkatkan peningkatan keahlian dan minat murid

Tempoh : Februari dan Mei

Kumpulan Sasaran : Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat : 1.Jurulatih


2.Pengurus Pasukan

Proses Kerja : 1. Mesyuarat Agung Kelab Catur bagi pemilihan ketua dan penolong serta AJK kelab dan merancang
pelaksanaan program sepanjang tahun.

2. Pelaksanaan program
 Latihan intensif setiap hari persekolahan pada waktu petang
 Mengadakan ‘frendly game’ bersama ahli persendirian.
 Menjemput guru pemimpin kelab catur dari sekolah lain di daerah Kulai.

Kekangan : 1.Kehadiran pelajar


Komitmen yang diberi oleh ahli -ahli

Pemantauan : Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Guru Penolong Kokurikulum

Penilaian : Keberkesanan peningkatan kemahiran di kalangan pemain

Penambahbaikan : Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

2
PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

PELAN OPERASI (TAHUN 2010)


BIDANG KOKURIKULUM : KELAB CATUR

Nama Projek : Bengkel catur

Objektif : 1.Pendedahan teknik permainan catur bertaraf dunia


2. Meningkatkan keyakinan diri

Tempoh : 1 bulan
(4 kali)

Kumpulan Sasaran : Semua murid kelab dan warga sekolah

Guru Terlibat : 1. Jurulatih


2. Pengurus Kelab

Proses Kerja : 1. Mesyuarat Agung Kelab Catur bagi pemilihan ketua dan penolong serta AJK kelab dan merancang
pelaksanaan program sepanjang tahun.

2. Pelaksanaan program
 Menonton permainan catur antarabangsa
 Membuat ‘homework’ dan post-mortem dengan dapatan dari menonton video permainan catur

Kekangan : 1.Kehadiran pelajar


2.Komitmen yang diberi di kalangan ahli-ahli

Pemantauan : Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan/Guru Penolong Kokurikulum

Penilaian : Mengaplikasikan cara permainan antarabangsa dalam peningkatan kemahiran di kalangan pelajar

Penambahbaikan : Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Anda mungkin juga menyukai