PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL 1.

LEPASAN STPM/SETARAF KATEGORI PERMOHONAN 1.1 Kategori Permohonan bagi Program Pengajian Lepasan STPM / Setaraf; i) Lepasan STPM Pemohon yang menggunakan kelayakan STPM tahun 2010 sahaja. ii) Kategori A – Aliran Sastera Kategori S – Aliran Sains ii) Matrikulasi / Asasi Kategori N – Aliran Sains Kategori P – Aliran Perakaunan Kategori U – Aliran Undang-Undang Kategori K – Aliran Kejuruteraan UiTM Kategori L – Aliran TESL UiTM Kategori J – Aliran Teknikal BMKPM Pemohon-pemohon yang menggunakan Matrikulasi / Asasi Tahun 2010 sahaja. kelayakan iii) 1.1

LEPASAN SPM/SETARAF

Kategori Permohonan Lepasan SPM / Setaraf; i)

bagi

Program

Pengajian

Kategori A Pemohon menggunakan SPM tahun semasa (Kelayakan SPM Tahun 2010 sahaja). Kategori B Pemohon menggunakan keputusan SPM setahun sebelum dan dua tahun sebelum dari SPM tahun semasa. (Kelayakan SPM Tahun 2009 & 2008 sahaja). Kategori C Pemohon menggunakan sijil SPM tiga tahun sebelum dari tahun semasa atau sijil-sijil lain yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.

35

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF iii) Diploma / Setaraf (Kategori E, F) a) b) c) d) e) f) Lulusan STP/HSC/STPM bukan tahun semasa; Lulusan Matrikulasi/Asasi bukan tahun semasa; Lulusan STAM tahun 2008 dan sebelumnya; Lulusan Diploma dari IPTA/Politeknik/IPTS; Lulusan Sekolah Sukan Malaysia; Lulusan Asasi UIAM dan Asasi Pengajian Islam (API) untuk program pendidikan sahaja [aplikasi model khas]; dan g) Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA. iv) Lepasan STAM Mempunyai kelulusan STAM tahun 2010 dan 2009 yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA.

LEPASAN SPM/SETARAF iv) Kategori D Pemohon menggunakan keputusan a. SPM 2008 dengan sijil ulangan SPM 2009 atau b. SPM 2008 dengan sijil ulangan SPM 2010 atau c. SPM 2009 dengan sijil ulangan SPM 2010

2

IKLAN PERMOHONAN

36

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL 2.1

LEPASAN STPM/SETARAF Pelawaan permohonan Kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik 2011/2012 akan disiarkan sebanyak dua (2) kali iaitu 09 Januari 2011 (Ahad) dan 13 Mac 2011 (Ahad). 2.1

LEPASAN SPM/SETARAF Pelawaan permohonan Kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf Sesi Akademik 2011/2012 akan disiarkan sebanyak dua (2) kali iaitu 09 Januari 2011 (Ahad) dan 13 Mac 2011 (Ahad)

2.2

2.2.1 Diiklankan dalam sebelas (11) akhbar tempatan seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Mingguan Malaysia ; Berita Minggu ; New Sunday Times; The Sunday Star ; Metro Ahad ; Daily Express ; Utusan Sarawak ; Borneo Post (Sabah & Sarawak); Eastern Times; Tamil Nesan; dan Shin Chew Jit Poh.

2.2

2.2.1 Diiklankan dalam sebelas (11) akhbar tempatan seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Mingguan Malaysia ; Berita Minggu ; New Sunday Times; The Sunday Star ; Metro Ahad ; Daily Express ; Utusan Sarawak ; Borneo Post (Sabah & Sarawak); Eastern Times; Tamil Nesan; dan Shin Chew Jit Poh.

3

TARIKH PERMOHONAN DIBUKA

37

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL 3.1

LEPASAN STPM/SETARAF Permohonan kemasukan ke IPTA dibuka mulai jam 12.00 tengah hari pada tarikh seperti berikut:a. Lepasan Matrikulasi (Kategori P, N, U, L, K, J) • • Fasa 1 – 13 Disember 2010 Fasa 2 – 20 Mei 2011 atau tentatif sebaik sahaja keputusan peperiksaan Semester Akhir Matrikulasi KPM diumumkan. 3.1

LEPASAN SPM/SETARAF Permohonan kemasukan ke IPTA dibuka mulai jam 12.00 tengah hari pada tarikh seperti berikut:Fasa 1 : 1 November hingga 31 Disember 2010 Fasa 2 : 10 Januari hingga 4 April 2011

b. Lepasan STPM / STAM dan Diploma/Setaraf • 10 Januari 2011 (Isnin)

4

TARIKH PERMOHONAN DITUTUP

38

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL 4.1

LEPASAN STPM/SETARAF Tarikh tutup permohonan kemasukan ke IPTA adalah seperti berikut:a. Lepasan Matrikulasi (Kategori P, N, U, L,K, J) • • Fasa 1 – 13 Januari 2011 Fasa 2 – 26 Mei 2011 4.1

LEPASAN SPM/SETARAF Tarikh tutup permohonan kemasukan ke IPTA adalah seperti berikut:• • Fasa 1 – 31 Disember 2010 Fasa 2 – 4 April 2011

b. Lepasan STPM/STAM dan Diploma/Setaraf • 04 April 2011

5

KAEDAH PERMOHONAN

39

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL 5.1

LEPASAN STPM/SETARAF
Semua permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf adalah melalui Aplikasi Dalam Talian di laman berikut:-

LEPASAN SPM/SETARAF 5.1
Semua permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf adalah melalui Aplikasi Dalam Talian di laman berikut:-

i. ii. iii. iv.

http://upu.mohe.gov.my/ http://www.mohe.gov.my http://jpt.mohe.gov.my Laman Web IPTA

i. ii. iii. iv.

http://upu.mohe.gov.my/ http://www.mohe.gov.my http://jpt.mohe.gov.my Laman Web IPTA

5.2

Pembelian No Unik ID Nombor Unik ID hanya boleh dibeli melalui Agen Pemungut yang telah dilantik oleh BPKP, JPT iaitu

5.2

Pembelian No Unik ID Nombor Unik ID hanya boleh dibeli melalui Agen Pemungut yang telah dilantik oleh BPKP, JPT iaitu 40

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF Bank Simpanan Nasional (BSN). Kaedah pembelian Nombor Unik ID : a) Pembelian Secara Pukal : Pesanan Nombor Unik ID bagi Lepasan STPM (A, S) dan STAM (T) diuruskan oleh pihak sekolah berdasarkan pekeliling yang dihantar oleh BPKP, JPT. b) Individu : i. Pemohon Lepasan STPM/STAM dan Diploma/Setaraf boleh mendapatkan Nombor Unik ID di Kaunter BSN mulai 10 Januari 2011 (Isnin) dengan membuat bayaran sejumlah RM 15.60. ii. Pemohon Lepasan Matrikulasi / Asasi boleh mendapatkan Nombor Unik ID di Kaunter BSN mulai 13 Disember 2010 (Isnin) sehingga 13 Januari 2011 dengan membuat bayaran sebanyak RM 15.60. c) Mesin ATM/ SMS Banking : Pembelian Nombor Unik ID boleh dibuat di lebih 700 mesin Automated Teller Machine (ATM). Manakala bagi pembelian secara SMS Banking pemohon perlu mengaktifkan BSN SMS terlebih dahulu. Pembelian ini hanya

LEPASAN SPM/SETARAF Bank Simpanan Nasional (BSN). Kaedah pembelian Nombor Unik ID : a) Pembelian Secara Pukal : Pesanan Nombor Unik ID bagi Lepasan SPM 2010 diuruskan oleh pihak sekolah berdasarkan pekeliling yang dihantar oleh BPKP, JPT.

b) Individu : Pemohon Lepasan SPM/Setaraf boleh membuat pembelian Nombor Unik ID di Kaunter BSN mulai 10 Januari 2011 (Isnin) dengan membuat bayaran sejumlah RM 10.60. c) Mesin ATM/ SMS Banking : Pembelian Nombor Unik ID boleh dibuat di lebih 700 mesin Automated Teller Machine (ATM). Manakala bagi pembelian secara SMS Banking pemohon perlu mengaktifkan BSN SMS terlebih dahulu. Pembelian ini hanya boleh dibuat bagi pemohon yang memiliki Akuan GIRO BSN sahaja.

41

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF boleh dibuat bagi pemohon yang memiliki Akuan GIRO BSN sahaja.

LEPASAN SPM/SETARAF

5.3

Tatacara Pembelian Nombor Unik ID Tatacara pembelian Nombor Unik ID adalah seperti berikut:a) Mengemukakan Kad Pengenalan/MyKad salinan Kad Pengenalan/ MyKad Bayaran mengikut Kategori Pembelian Nombor Unik ID mengikut Kategori atau

5.3

Tatacara Pembelian Nombor Unik ID Tatacara pembelian Nombor Unik ID adalah seperti berikut:a) Mengemukakan Kad Pengenalan/MyKad salinan Kad Pengenalan/ MyKad atau

b) c) d)

b) Tarikh Pembelian Nombor Unik ID adalah seperti berikut:i) Pukal - 1 hingga 30 November 2010

Tarikh Pembelian Nombor Unik ID adalah seperti berikut:i) Pukal – 1 hingga 30 November 2010 ii) Individu • • Pemohon Lepasan STPM/STAM dan Diploma/Setaraf - 10 Januari 2011 (Isnin) Lepasan Matrikulasi - 13 Disember 2010 (Isnin)

ii) Individu • Pemohon Lepasan SPM/Setaraf- mulai 10 Januari 2011 (Isnin) hingga 4 April 2011

42

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN SPM/SETARAF

5.4

Calon dibenarkan mengemukakan satu (1) permohonan sahaja dan 3 kali pengemaskinian sehingga tarikh tutup permohonan.

5.4

Calon dibenarkan mengemukakan satu (1) permohonan sahaja dan 3 kali pengemaskinian sehingga tarikh tutup permohonan.

6

APLIKASI DALAM TALIAN 6.1 Proses Permohonan 6.1.1 Calon perlu mengisi lapan (8) elemen untuk mengemukakan permohonan kali pertama a. b. c. d. e. f. g. No Kad Pengenalan/MyKad No. Kad Pengenalan/MyKad Pendaftaran Peperiksaan Nombor Unik ID Kata Laluan Pengesahan Kata Laluan Nama Ibu Kategori Permohonan 6.1 Proses Permohonan 6.1.1 Calon perlu mengisi lapan (8) elemen untuk mengemukakan permohonan kali pertama a. b. c. d. e. f. g. No Kad Pengenalan/MyKad No. Kad Pengenalan/MyKad Pendaftaran Peperiksaan Nombor Unik ID Kata Laluan Pengesahan Kata Laluan Nama Ibu Kategori Permohonan

Semasa

Semasa

43

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL h.

LEPASAN STPM/SETARAF Kod Imej h.

LEPASAN SPM/SETARAF Kod Imej

6.1.2 Calon yang tidak memiliki Kad Pengenalan/MyKad tidak boleh mengemukakan permohonan melalui Aplikasi Dalam Talian kerana status kewarganegaraan diragui dan tidak layak untuk mendapat pinjaman atau penajaan kewangan. 6.1.3 Pemohon dikehendaki mengisi maklumat permohonan yang telah dibahagikan mengikut segmen seperti berikut :i. ii. iii. iv. v. vi. Maklumat Peribadi Maklumat Pekerjaan/Keluarga Maklumat Kategori Permohonan Maklumat Kokurikulum Maklumat Pilihan Program Pengajian Maklumat Akademik Umum ( SPM/ Tahap MUET) vii. Maklumat Akademik Khas (STPM/ Matrikulasi/ STAM/ Diploma) 6.1.4 Panduan mengisi borang permohonan kemasukan ke IPTA adalah seperti di lampiran 1A 6.1.5 Borang permohonan kemasukan ke IPTA yang

6.1.2 Calon yang tidak memiliki Kad Pengenalan/MyKad tidak boleh mengemukakan permohonan melalui Aplikasi Dalam Talian kerana status kewarganegaraan diragui dan tidak layak untuk mendapat pinjaman atau penajaan kewangan. 6.1.3 Penggunaan Nombor Unik ID tidak diperlukan dalam Aplikasi Dalam Talian Permohonan SPM Fasa 1. 6.1.4 Pemohon dikehendaki mengisi maklumat permohonan yang telah dibahagikan mengikut segmen seperti berikut :i. ii. iii. iv. v. vi. Maklumat Peribadi Maklumat Pekerjaan & Keluarga Maklumat Akademik Maklumat Kokurikulum Maklumat Pilihan IPTA Maklumat pilihan program

6.1.5 Panduan mengisi borang permohonan kemasukan ke IPTA adalah seperti di lampiran 1A

44

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF digunakan di dalam sistem Aplikasi Dalam Talian adalah seperti di lampiran 1B

LEPASAN SPM/SETARAF 6.1.6 Borang permohonan kemasukan ke IPTA yang digunakan di dalam sistem Aplikasi Dalam Talian adalah seperti di lampiran 1B

6.2

i. Kategori STPM / Matrikulasi / Asasi / STAM Setiap pemohon dibenarkan membuat lapan (8) pilihan program pengajian. Pemohon juga diwajibkan memilih sekurang-kurangnya empat (4) pilihan program yang berlainan bagi membolehkan mereka meneruskan proses permohonan Aplikasi Dalam Talian. ii. Kategori Diploma/Setaraf Calon Lepasan Diploma/Setaraf dibenarkan memilih empat (4) pilihan program pengajian sahaja.

6.2

Setiap pemohon dibenarkan membuat lapan (8) pilihan program pengajian. Pemohon juga diwajibkan memilih sekurang-kurangnya empat (4) pilihan program yang berlainan bagi membolehkan mereka meneruskan proses permohonan Aplikasi Dalam Talian;

6.3

6.3.1 Pemohon aliran Sains tidak dibenarkan memohon program Asasi Sains Kemanusiaan UIAM 6.3.2 Pemohon aliran Sains yang tidak mendapat sebarang kepujian dalam mata pelajaran Fizik, Kimia dan Biologi dalam peperiksaan SPM/Setaraf dibenarkan memohon program dalam bidang Sastera. 45

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN SPM/SETARAF 6.3.3 Pemohon aliran Sains boleh memohon manamana Program Pengajian di Universiti Teknologi MARA (UiTM).

6.4

Proses Semakan Permohonan 6.4.1 Calon hanya perlu memasukkan No. Kad Pengenalan Sebenar / MyKad dan Kategori permohonan sekiranya ingin membuat semakan atau cetakan maklumat permohonan yang telah berjaya diisi oleh calon.

6.4

Proses Semakan Permohonan 6.4.1 Calon hanya perlu memasukkan No. Kad Pengenalan Sebenar / MyKad dan Kategori permohonan sekiranya ingin membuat semakan atau cetakan maklumat permohonan yang telah berjaya diisi oleh calon.

6.5

Proses Pengemaskinian 6.5.1 Calon hanya perlu masukkan maklumat seperti berikut: No. Kad Pengenalan/ MyKad dan Kata Laluan Atau No. Kad Pengenalan/ MyKad dan Nama Ibu 6.5.2 Proses pengemaskinian maklumat boleh dilakukan oleh pemohon sebanyak tiga (3) kali bagi setiap kategori permohonan sehingga tarikh tutup permohonan.

6.5

Proses Pengemaskinian 6.5.1 Calon hanya perlu masukkan maklumat seperti berikut: No. Kad Pengenalan/ MyKad dan Kata Laluan Atau No. Kad Pengenalan/ MyKad dan Nama Ibu 6.5.2 Proses pengemaskinian maklumat boleh dilakukan oleh pemohon sebanyak tiga (3) kali bagi setiap kategori permohonan sehingga tarikh tutup permohonan. 46

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF 6.5.3 Borang KEMAS KINI permohonan kemasukan ke IPTA yang digunakan di dalam sistem Aplikasi Dalam Talian adalah seperti di lampiran 1D

LEPASAN SPM/SETARAF 6.5.3 Borang KEMAS KINI permohonan kemasukan ke IPTA yang digunakan di dalam sistem Aplikasi Dalam Talian adalah seperti di lampiran 1D

6.6

Bagi pemohon yang terlupa kata laluan yang digunakan semasa mengemukakan permohonan dan perlu mendapatkan semula atau menukar kata laluan, pemohon perlu menggunakan Modul Tukar Kata Laluan dan mendapatkan Request Key dari BPKP JPT untuk mengemas kini kata laluan terkini.

6.6

Bagi pemohon yang terlupa kata laluan yang digunakan semasa mengemukakan permohonan dan perlu mendapatkan semula atau menukar kata laluan, pemohon perlu menggunakan Modul Tukar Kata Laluan dan mendapatkan Request Key dari BPKP JPT untuk mengemas kini kata laluan terkini.

6.7

6.7.1 Temu duga Bukan Pendidikan i. Kategori STPM / Matrikulasi / Asasi / STAM Pilihan 1 hingga 4 sahaja ii. Kategori Diploma/Setaraf Pilihan 1 sahaja 6.7.2 Semua program pengajian Temu duga Pendidikan dipaparkan pada pilihan 1 dan 2 sahaja.

6.7

Semua program pengajian temu duga dipaparkan bagi pilihan 1 hingga 4 sahaja.

47

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL 6.8

LEPASAN STPM/SETARAF Semua program pengajian yang ada temu duga ditandakan dengan tanda (#) di akhir nama program pengajian dalam borang permohonan Aplikasi Dalam Talian. Maklumat penting yang wajib diisi oleh pemohon dan ditandakan dengan tanda (*) dan medan yang mempunyai tanda (**) adalah merupakan maklumat salah satu medan wajib di isi. Sebagai contoh, No Telefon Rumah dan Nombor Telefon Bimbit 6.8

LEPASAN SPM/SETARAF Semua program pengajian yang ada temu duga ditandakan dengan tanda (#) di akhir nama program pengajian dalam borang permohonan Aplikasi Dalam Talian. Maklumat penting yang wajib diisi oleh pemohon dan ditandakan dengan tanda (*) dan medan yang mempunyai tanda (**) adalah merupakan maklumat salah satu medan wajib diisi. Sebagai contoh, No Telefon Rumah dan Nombor Telefon Bimbit.

6.9

6.9

6.10 Maklumat Kokurikulum dan maklumat Sukan WAJIB 6.10 Maklumat Kokurikulum dan maklumat Sukan WAJIB diisi oleh semua kategori calon (Kategori A, S, P, N, diisi oleh semua kategori calon ( Kategori A, B, C U, L, K, J, E, F dan T). Elemen yang wajib diisi adalah dan D). Elemen yang wajib diisi adalah CGPA Badan Beruniform, Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan Kokurikulum, Sukan/Permainan, Jawatan Sukan, dan PLKN (jika ada) Tahap Penglibatan, Badan Beruniform, jawatan Uniform, Tahap Penglibatan Uniform, Kelab/Persatuan, Jawatan Kelab, Tahap Penglibatan Kelab, dan PLKN.

6.11 Pemohon lepasan Diploma/Setaraf yang memilih kelayakan Diploma, sistem telah mewajibkan pemohon untuk mengisi maklumat berikut :• PNGK / PNGK Lain-lain 48

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL • • • • •

LEPASAN STPM/SETARAF Jenis Diploma Institusi Diploma Bidang Diploma Status Tamat Pengajian Tarikh Tamat Pengajian

LEPASAN SPM/SETARAF

6.12 Pemohon Lepasan Diploma/Setaraf wajib mencetak 6.12 Pemohon Kategori C dan D wajib mencetak MAKLUMAT PERMOHONAN setelah mengemukakan MAKLUMAT PERMOHONAN setelah mengemukakan permohonan / pengemaskinian maklumat dan permohonan / pengemaskinian maklumat dan kemudian menghantar bersama-sama salinan dokumen kemudian menghantar bersama-sama salinan yang telah disahkan kepada semua IPTA pilihan dokumen yang telah disahkan kepada semua IPTA selewat-lewatnya pada 11 April 2011 (Isnin). pilihan selewat-lewatnya pada 11 April 2011 (Isnin).

6.13 Pemohon Lepasan Matrikulasi KPM/ PASUM/ Asasi 6.13 Pemohon Lepasan SPM/Setaraf yang memohon UiTM yang memohon Fasa 1 wajib tick pada ruangan Fasa 1 wajib tick pada ruangan “Peringatan” sebelum ‘Peringatan’ sebelum klik butang ‘Sah & Hantar’ bagi klik butang “Sah & Hantar” bagi memastikan pemohon memastikan pemohon membaca Disclaimer. membaca Disclaimer. • “Pemohon yang mengisi Fasa 1 boleh mengemas kini permohonan pada Fasa 2 selepas keputusan semester akhir diumumkan sehingga tarikh tutup iaitu enam

“Pemohon yang mengisi Fasa 1 WAJIB mengemukakan dan mengesahkan permohonan pada Fasa 2 dengan menggunakan No.Kad Pengenalan, No. Unik ID, 49

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF (6) hari selepas keputusan semester akhir diumumkan ”Sila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan sebagai rujukan permohonan.”

LEPASAN SPM/SETARAF Kata Laluan dan Nama Ibu mulai 10 JANUARI 2011 hingga 4 APRIL 2011.” ”Sila pastikan anda mencetak Jawapan Penerimaan Permohonan & Maklumat Permohonan sebagai rujukan permohonan.”

6.14 Pemohon wajib tick pada ‘Perakuan Pemohon’ 6.14 Pemohon wajib tick pada ‘Perakuan Pemohon’ sebelum klik butang ‘Sah & Hantar’ bagi memastikan sebelum klik butang ‘Sah & Hantar’ bagi memastikan pemohon membaca Disclaimer pemohon membaca Disclaimer “Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak IPTA dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.” 6.15 Maklumat yang dicetak oleh pemohon sebelum klik 6.15 butang ‘Sah & Hantar’ tidak boleh dijadikan sebagai bukti penerimaan bahawa calon telah selesai dan berjaya mengemukakan permohonan. “Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak IPTA dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.” Maklumat yang dicetak oleh pemohon sebelum klik butang ‘Sah & Hantar’ tidak boleh dijadikan sebagai bukti penerimaan bahawa calon telah selesai dan berjaya mengemukakan permohonan.

50

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN SPM/SETARAF

6.16 Setelah calon klik butang ‘Sah & Hantar’ penyataan 6.16 Setelah calon klik butang ‘Sah & Hantar’ penyataan “Terima Kasih! Permohonan Anda Telah Selamat “Terima Kasih! Permohonan Anda Telah Selamat Diterima oleh Sistem” akan tertera dengan semua Diterima oleh Sistem” akan tertera dengan semua maklumat seperti berikut : maklumat seperti berikut : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Tarikh Permohonan Masa Permohonan Nombor Rujukan Permohonan Maklumat Permohonan Maklumat Peribadi Maklumat Pekerjaan & Keluarga Maklumat Kategori Permohonan Maklumat Kokurikulum Maklumat Akademik Tarikh dan Masa Cetakan i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Tarikh Permohonan Masa Permohonan Nombor Rujukan Permohonan Maklumat Peribadi Maklumat Pekerjaan & Keluarga Maklumat Akademik Maklumat Kokurikulum Maklumat Pilihan IPTA Maklumat Pilihan Program Tarikh dan Masa Cetakan

6.17

Pemohon dikehendaki mencetak “JAWAPAN 6.17 Pemohon dikehendaki mencetak “JAWAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN” sebagai bukti bahawa PENERIMAAN PERMOHONAN” sebagai bukti permohonan mereka telah berjaya diterima oleh sistem. bahawa permohonan mereka telah berjaya diterima oleh sistem.

6.18 Maklumat lengkap permohonan boleh disemak melalui 6.18 pautan ‘SEMAKAN’. Bagi pemohon yang berjaya mengemukakan permohonan, laman ini akan memaparkan maklumat keseluruhan permohonan

Maklumat lengkap permohonan boleh disemak melalui pautan ‘SEMAKAN’. Bagi pemohon yang berjaya mengemukakan permohonan, laman ini akan memaparkan maklumat keseluruhan permohonan 51

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN SPM/SETARAF

6.19 Pemohon tidak dibenarkan membuat sebarang pindaan 6.19 maklumat permohonan selepas tarikh tutup permohonan atau setelah membuat pengemaskinian sebanyak tiga (3) kali 6.20 Pemohon Lepasan Matrikulasi / Asasi yang tidak mengemukakan permohonan Fasa 1, tidak akan dipertimbangkan dalam permohonan Kemasukan Ke IPTA Lepasan Matrikulasi / Asasi Fasa 2.

Pemohon tidak dibenarkan membuat sebarang pindaan maklumat permohonan selepas tarikh tutup permohonan atau setelah membuat pengemaskinian sebanyak tiga (3) kali

52

PROSEDUR PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2011/2012

BIL 6.21

LEPASAN STPM/SETARAF Pembangunan Aplikasi Dalam Talian bagi Program 6.21 Pengajian Lepasan STPM/Setaraf masih dikekalkan berdasarkan kriteria berikut : Bil 1. 2. 3. 4. Kategori Matrikulasi / Asasi STPM STAM Diploma / Setaraf Jenis Closed System Closed System Closed System Open System

LEPASAN SPM/SETARAF Pembangunan Aplikasi Dalam Talian bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf masih dikekalkan berdasarkan kriteria berikut : Bil 1. 2. 3. 4. Kategori Kategori A Kategori B Kategori C Kategori D Jenis Closed System Closed System Open System Closed System

6.22 Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) 6.22 kali permohonan sahaja walaupun mempunyai lebih daripada kategori permohonan kemasukan ke IPTA

Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan satu (1) kali permohonan sahaja walaupun mempunyai lebih daripada kategori permohonan kemasukan ke IPTA

53