Senarai Semak Ujian Diagnostik Membaca Nama:........................................................ Kelas :....................................................... Nama Guru:............................................... Sekolah:..........................

...........................

Bilangan Aspek & Komponen A) Membaca secara lisan 1)
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

I

Semak II

III

Membaca perkataan demi perkataan Pengucapan salah Sebutan lemah Penghilangan Pengulangan Pembalikan Penyisipan Penggantian Bentuk perkataan dasar tidak dikenali Bentuk kosa kata tidak mencapai tahap Meneka perkataan Suara konsonan tidak dikenali Suara vokal tidak dikenali Panduan, dwihuruf atau gabungan dua bunyi vokal tidak dikenali Analisis struktur tidak dikenali Tidak mampu menggunakan ungkapan Semak II

Bilangan Aspek & Komponen B) Kesukaran membaca tanpa suara 17) 18) 19) Salah memamahami Ingat sedikit sahaja tanpa bantuan Kurang tindakbalas pengorganisasian C) Membaca tanpa suara 20) 21) 22) 23) 24) Disebabkan kecepatan rendah Disebabkan keupayaan dan ketelitian tinggi Pergerakan mengeluarkan suara Tidak mampu memilih/merancang Tidak mampu menyesuaikan kecepatan membaca dan kesukaran bahan bacaan.

I

III

D) Kemampuan lain-lain yang berkaitan 25) 26) 27) Ingatan menulis dibatasi oleh kemampuan mengeja Lemah dalam penggunaan kamus Tidak mampu melokalisasi maklumat Gambarajah: Contoh Senarai Semak Diagnosisi Membaca .