Anda di halaman 1dari 9

NAMA : _______________________________ TINGKATAN : _____________

SMK TAMAN SERI KLUANG


MARKAH
JALAN 16, TAMAN SRI KLUANG,
86000 KLUANG, JOHOR.
A
UJIAN PENTAKSIRAN KURIKULUM 1
MAC 2011
JUMLAH
KEMAHIRAN HIDUP-PERDAGANGAN
TINGKATAN 2
%
MASA : 1 JAM
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.

1. Jika kemalangan kecil berlaku di bengkel, siapakah yang perlu diberitahu dahulu?
a. Rakan
b. Pengetua
c. Guru
d. Formen

2. Jenis pemadam api yang biasa dibekalkan di bengkel ialah jenis


a. Air
b. Buih
c. Debu kering
d. Karbon dioksida

3. Antara yang berikut, langkah keselamatan yang manakah harus diamalkan semasa menggunakan alat
elektrik?
a. Membersihkan tangan sebelum menggunakan alatan elektrik
b. Tidak menggunakan alat elektrik yang wayarnya sudah rosak
c. Membuka suis dan membuat penyesuaian
d. Meletakkan beberapa beban pada satu soket

4. Tugas seorang formen ialah


a. Memberi arahan kepada kelas
b. Melakukan pembersihan bengkel
c. Menggantikan tugas guru jika guru bertugas tiada
d. Memastikan ahli-ahli kumpulan menjalankan tugas masing-masing

5. Alat-alat keselamatan yang mesti disediakan di bengkel, antaranya ialah


I. Telefon bimbit
II. Suis elektrik kecemasan
III. Alat pemadam api
IV. Peti pertolongan cemas
a. I, II dan III
b. I, II dan IV
c. I, III dan IV
d. II, III dan IV

6. Ciri-ciri tempat kerja yang baik adalah seperti berikut kecuali


a. Mempunyai peredaran udara yang mencukupi
b. Hanya mempunyai satu lampu pendaflour untuk menjimatkan elektrik
c. Lap segala cecair yang tumpah
d. Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat selamat

7. Apakah yang harus dilengkapkan dalam sesebuah peti pertolongan cemas?


I. Iodine
II. Dettol
III. Plaster
IV. Gunting
a. I, II dan III
b. I, II dan IV
c. II, III dan IV
d. I, II, III dan IV

Alatan di bengkel
Kemahiran Hidup harus
disimpan pada tempat
yang betul

8. Apakah amalan yang berkaitan dengan penyataan diatas


a. Menilai
b. Menyusun atur
c. Mendisplin
d. Membersih

9. Punca kemalangan dalam bengkel pada kebiasaannya disebabkan oleh


a. Arahan guru
b. Alat tumpul
c. Tabiat cuai
d. Gas beracun

10. Etika kerja merangkumi perkara berikut kecuali


a. Amanah
b. Bertanggungjawab
c. Menepati waktu
d. Bangga diri

11. Satu proses menyusun bahan yamg dirancang untuk menghasilkan sesuatu impak dinamakan
a. Reka cipta
b. Reka bentuk
c. Ciptaan
d. Pengeluaran

12. Pilih penyataan yang benar mengenai aluminium


I. Sejenis logam bukan ferus
II. Berkilat dan berwarna putih
III. Pengalir haba dan elektrik yang baik
IV. Campuran logam kuprum dan besi
a. I, II dan III
b. I, II, dan IV
c. I, III, dan IV
d. II, III dan IV

13. Pengikat yang paling sesuai untuk kerja aluminium ialah


a. Rivet
b. Skru
c. Glu panas
d. Skru benam sendiri

14. Jenis skru yang tidak kelihatan pada permukaan projek adalah
a. Skru rata
b. Skru Philips
c. Skru benam sendiri
d. Skru kayu
Butiran Jumlah (RM)
Kos bahan 4.80
Kos upah 2.60 15. Jadual di atas menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak pisau.
Kos overhead 0.40 Hitungkan kos pengeluaran bagi 4 unit rak pisau yang sama
a. RM7.80
b. RM8.70
c. RM31.20
d. RM34.20

16. Kayu biasanya mengalami kecacatan seperti


I. Berspring
II. Retak
III. Buku
IV. Meleding
a. I, II dan III
b. I, III dan IV
c. II, III dan IV
d. I, II, III dan IV

17. Pilih bahan yang sesuai digunakan untuk membuat paku


a. Keluli lembut
b. Besi
c. Dawai kuprum
d. Zink

18. Alatan ini digunakan untuk menkul pahat dan mengetuk bahagian projek ketika kerja pemasangan tanggam.
Alatan ini merujuk kepada
a. Kikir parut
b. Gandin getah
c. Sesiku L
d. Tukul kuku kambing

19. Yang berikut adalah tujuan utama pendokumentasian kecuali


a. Bukti ciptaan
b. Permohonan mendapatkan paten
c. Bahan dokumentasi
d. Dapat meninggikan harga produk

Butiran Jumlah (RM)


Kos bahan 155.00
Kos upah 120.00
Kos overhead 55.00

20. Jadual diatas menunjukkan kos pengeluaran untuk membuat 50 unit penggantung kunci. Kirakan kos projek
untuk satu unit.
a. RM5.60
b. RM6.60
c. RM7.60
d. RM8.60

21. Pilih penyataan yang benar tentang diod pemancar cahaya


a. Kaki yang pendek ialah anod (+)
b. Kaki yang panjang ialah katod (-)
c. Arus mengalir melalui satu arah sahaja
d. Bentuk ‘bendera’ dalam mentol berkaki anod

22. Antara berikut, komponen yang manakah berfungsi sebagai suis?


a.

b.

c.

d.

Rajah 1

23. Antara berikut, yang manakah mewakili simbol komponen yang ditunjukkan?

a.

b.

c.

d.
24. Rajah di bawah ini menunjukkan perintang tetap.

Berapakah nilai perintang yang ditunjukkan di atas?


a. 700 Ω  5 %
b. 600 Ω  5 %
c. 700 Ω  10 %
d. 600 Ω  10 %

25. Unit asas pengukuran bagi kapasitor ialah


a. Ohm
b. Farad
c. Watt
d. Volt

26. Kod warna perintang tetap untuk 420 Ω ialah


a. Kuning, merah dan jingga
b. Kuning, jingga dan hitam
c. Kuning, merah dan merah
d. Kuning, merah dan jingga

27. Nilai sesebuah perintang tetap biasanya diwakili oleh


a. Diameter badan
b. Jenis bahan
c. Panjang kaki
d. Kod warna

Rajah 3

28. Rajah 3 berikut menunjukkan transistor jenis


a. PNP
b. NPN
c. PPN
d. NNP
Rajah 4

29. Pilih penyataan yang betul berdasarkan rajah 4


a. Arus mengalir dari bahagian Z ke Y
b. Arus mengalir dari bahagian Y ke bahagian X
c. Arus mengalir dari bahagian Z ke bahagian X
d. Arus mengalir dari bahagian Y ke Z

30. Kerja-kerja pematerian yang kurang sempurna adalah atas sebab berikut, iaitu
I. Mata pemateri yang kotor
II. Kaki komponen kotor
III. Pengoksidaan berlaku pada verobod
IV. Alat pemateri belum cukup panas
a. I dan II
b. I, II dan III
c. II, III dan IV
d. I, II, III dan IV

Air dibekal secara terus


daripada paip
perkhidmatan ke semua
pili, bilik air dan tandas

31. Apakah jenis system bekalan air yang berkaitan dengan pernyataan di atas?
a. Sistem terus
b. Sistem tidak terus
c. Sistem tanki air
d. Sistem penyimbahan air

32. Apakah paip yang menghubungkan paip utama dengan meter airdalam sistem bekalan domestic
a. Paip agihan
b. Paip limpah
c. Paip perkhidmatan
d. Paip perhubungan
33. Rajah di bawah ini menunjukkan sebuah mesin gergaji jig.

Bahagian yang bertanda Y dalam rajah di atas ialah


a. suis
b. pemegang
c. tapak penahan
d. batang penahan suis

34. Rajah di bawah ini menunjukkan ragum meja.

Apakah fungsi bahagian berlabel X bagi ragum meja?


a. Mengelakkan kerosakan pada ragum
b. Mengelakkan benda kerja daripada rosak
c. Mengetatkan lagi cengkaman pada benda kerja
d. Memudahkan kerja melonggar rahang pada ragum

35. Rajah di bawah ini menunjukkan sejenis alatan tangan.

Apakah alatan tangan yang ditunjukkan?


a. Rivetter
b. Glu Gun
c. Sepana boleh laras
d. Cordless screw driver
36. Rajah di bawah ini menunjukkan bahagian papan lapis yang telah ditandakan X.

Antara alatan yang berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian yang
ditandakan X?

I III

II IV

a. I dan II
b. I dan III
c. II dan IV
d. III dan IV

37. Rajah di bawah ini menunjukkan litar skematik projek elektronik.

Apakah fungsi LED di dalam litar yang ditunjukkan di atas?


a. Menyekat arus di dalam litar
b. Bertindak sebagai suis di dalam litar
c. Membenarkan arus mengalir sehala
d. Mengurangkan arus di dalam litar
38. Rajah di bawah ini menunjukkan lukisan skematik projek elektronik.

Berapakah bilangan komponen yang terdapat di dalam litar mengikut jenisnya?

39. Rajah di bawah ini menunjukkan sebatang pensel.

Apakah tujuan tanda yang dilabel X?


a. Menunjukkan diameter pensel
b. Menunjukkan gred mata pensel
c. Menunjukkan jenama pensel
d. Menunjukkan harga pensel

40. Rajah di bawah ini menunjukkan satu bongkah oblik.

Antara yang berikut, yang manakah pandangan sisi bagi bongkah di atas?
a
c

b d