LAMPIRAN PBKR 1 PERANCANGAN PROGRAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH RENDAH TAHUN 2011 Nama Sekolah :SK Lepong

Balleh, Kapit.
Bulan Jan. Minggu Tentatif 1,2,3 ( 4-15 ) Bidang Psiko-sosial Kesejahteraan Mental Objektif Aktiviti/ Input Program Orientasi T1 y Ucapan Aluan Guru Besar y Taklimat Displin PK HEM y Aktiviti Peraturan sekolah y Kenali dan sayangi sekolah : Lawatan persekitaran sekolah Bengkel Kecemerlangan Akademik T6 y ¶Ice-breaking¶ y Kemahiran mendengar y Kemahiran membaca y Kemahiran membuat nota y Kemahiran mengingat y Jadual belajar y Tips ulangkaji y Tips menghadapi peperiksaan. Kursus Kepimpinan pengawas Feb 4 Pembangunan diri pelajar y y Disiplin pengawas dapat di tingkatkan Keperibadian pengawas lebih mantap Tugas pengawas lancar dan teratur Menjadi idola kepada murid biasa y y Ceramah Ldk Sasaran Semua murid T1 y y y y Personalia Guru besar PK HEM Guru Disiplin Guru BKSM Catatan .

y Supaya murid-murid T1 tahu dan memahami budaya dan peraturanperaturan di sekolah baru. y Supaya murid-murid T1 dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah baru. y Supaya murid-murid T6 tahu dan mengaplikasikan kemahiran-kemahiran belajar untuk meningkatkan prestasi akademik.

4

Akademik

Semua murid T6

y Guru BKSM

.

Semua pengawas

y y y y

Guru BKSM PK Hem Warden Semua guru

y y

Bulan Mac

Minggu Tentatif 2

Bidang Kerjaya

Objektif y Supaya murid-murid T5 & T6 mengenalpasti minat kerjaya melalui inventori kerjaya. y Supaya murid-murid tahu merancang kerjaya masa depan melalui contoh pendedahan halatuju dan perkongsian pengalaman kerjaya y Supaya murid tahun 6 dapat memotivasikan diri untuk upsr. Meningkatkan % kelulusan UPSR sekolah seperti yang di sasarkan Ibu bapa atau penjaga dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anak masing-masing dan mencari jalan meningkatkan pengukuhan kendiri Tahu risiko buruk akibat terlibat Langkah-langkah pencegahan lebih baik dari pemulihan Insaf bahawa kesihatan perlu dijaga seawal mungkin

Aktiviti/ Input Program Halatuju Kerjaya y ¶Ice-breaking¶ y Inventori SDS/ minat kerjaya/ nilai kerjaya/ suasana pekerjaan y Halatuju kerjaya aliran Sains y Halatuju kerjaya aliran Sastera y Perkongsiaan pengalaman kerjaya Seminar Kecemerlangan UPSR 2011 y Program motivasi bersama murid

Sasaran Semua murid T5&6

Personalia y Guru BK y Penceramah jemputan

Catatan

4

Akademik

Semua murid tahun 6

y y y

Guru BK Penceramah jemputan Guru tahun 6

y

y April 1 Keibubapaan

Program Ceria Waris 2011 y Ceramah y Taklimat guru panitia y Sesi dialog bersama guru tahun 6 Kempen anti merokok/ dadah/ Vandalisme y Perkongsian ilmu y LDK y Tayangan y Pameran

Semua murid tahun 6

y y y y y y

Guru Besar Penolong kanan YDP PIBG Guru BK Ketua panitia Guru kelas tahun 6

3

Pendidikan pencegahan

y y

Murid Tahap 2

y

Guru BK

y

y Mei 2-4 Psikososial

y

y

1

Keibubapaan

y

y y

Meningkatkan motivasi diri dalam usaha membina kekuatan dan kelemahan diri Memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan tanpa tekanan Memberikan kesedaran kepada murid tentang kepentingan dan nilai sebuah kejayaan Menghargai jasa dan pengorbanan ibu Memupuk rasa kasih kepada ibu Sedar tanggungjawab sebagai anak dan pelajar

Program Motivasi y Bagaimana mahu cemerlang y Pengurusan stress y Potensi diri dan minda y Pengurusan masa y Mengenali konsep kendiri

Murid tahap 2

y y

Guru BK Penceramah jemputan

Penghayatan Hari Ibu y Tayangan slaid y Sorotan kisah ibu yang pasti akan menginsafkan murid tentang pengorbanan ibu mereka y Sajak y Poster

Semua murid

y y

Guru BK Guru kelas

Bulan

Minggu Tentatif

Bidang Akademik y

Objektif Memberi motivasi kepada pelajar agar lebih berkeyakinan menghadapi UPSR Meningkatkan kemahiran merancang dan menguruskan pembelajaran Mendedahkan pelajar tentang teknik dan strategi menjawab soalan UPSR dengan cemerlang Mengesan kelemahan dan mencari jalan mengatasinya Menghargai jasa dan pengorbanan bapa Memupuk rasa kasih kepada bapa Sedar tanggungjawab sebagai anak dan pelajar

Aktiviti/ Input Program PECUTAN y Ceramah kecemerlangan y Bengkel teknik menjawab soalan UPSR

Sasaran Calon UPSR 2011 y y y

Personalia Guru BK Penceramah jemputan Guru tahun 6

Catatan

Jun

3

y

y

y

4

Keibubapaan

y

y y

y Julai 3 Kerjaya

y

Mewujudkan kerjaya sebagai pendorong kejayaan akademik Memberi kesedaran tentang pentingnya kerjaya dalam hidup

Penghayatan Hari bapa y Tayangan slaid y Sorotan kisah bapa yang pasti akan menginsafkan murid tentang pengorbanan bapa mereka y Sajak y Poster Program kerjaya y Ceramah berkaitan kerjaya y Inventori Minat kerjaya.

Semua murid

y

Guru BK

Murid tahap 2

y y

Penceramah jemputan Guru BK

Julai

5

Psikososial

y

Memberi kesedaran tentang kepentingan menjadi pelajar cemerlang

Motivasi Kecemerlangan dan persedian Psikologi peperiksaan UPSR y LDK y Ceramah

Murid tahun 6

y y

Guru BK S/U peperiksaan

Ogos

2

Keibubapaan

y

Pendedahan perkembangan diri remaja

Selangkah ke alam Remaja y Ceramah y LDK Minggu motivasi y Perkongsian ilmu y Ceramah y Perbincangan Tips-tips menghadapi UPSR y Taklimat

Murid tahap 2

y

Guru BK

3, 4

Pembangunan diri Murid

y

Meningkatkan motivasi dan potensi diri.

Calon UPSR

y

Guru BK

y Sept 2 Akademik

Persediaan sebelum UPSR

Calon UPSR

y

Guru BK

y Oct 2 Kerjaya

y

Memberi pendedahan tentang prospek kerjaya yang tepat dan di perlukan pada masa kini Menggarapkan semula potensi murid dengan memberi peluan kepada mereka membuat perancangan pendidikan ke arah membina kerjaya masing-masing

Program mengenali kerjaya y Ceramah kerjaya y Pelaksanaan modul BK kerjaya KPM y LDK y Poster y Risalah y Tayangan

Murid tahun 4-6

y y

Guru BK Guru kelas

Nov

2 dan 3

Pembangunan diri murid

y

y

y

Dapat mengisi masa dengan aktiviti yang memberi faedah Memberi peluang kepada pelajar menunjukan bakat dan potensi Dapat menambahkan pengetahuan di samping menghilangkan tekanan

Program selepas UPSR dan PKSR y LDK y Permainan kaunseling

Murid tahun 1-6

y

Guru BK

Rumusan Bidang Aktiviti Yang Dirancang

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Akademik Kerjaya

Bidang Aktiviti

Bilangan aktiviti 4 3 3 3 1 4 18 Jumlah :

Psikososial dan kesejahteraan mental Pembangunan diri pelajar Pendidikan pencegahan dadah Keibubapaan

Disediakan oleh : ............................ ( Shamsul Afendi Bin Awang) Guru Bimbingan dan kaunseling SK Lepong Balleh,Kapit

Disahkan Oleh : ........................... ( Jonedi A nak Ngalanbong) Guru Besar SK Lepong Balleh,Kapit

Cop sekolah