Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Kursus Kod Jam Kredit Pra Syarat Pensyarah: NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (Management Of Learning) EDU3034/KPS3014 4 160 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K6). 2. Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran (K5, P4). 3. Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (K6). 4. Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K5, P4). : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pengajian Pendidikan :2 : 2010/2011 : Pengurusan Pembelajaran : KPS 3014 :4 : Tiada

leadership. resource. budaya dan keupayaan. advisory. (This course is based on sociology of education discusses teacher’s roles in learning management in the various context of learning environment. teknologi. tingkah laku. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi. culture and ability. Kursus ini akan menyediakan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka beraksi dalam semua situasi pembelajaran. sumber. Sosiologi dan Pembelajaran. discipline. behavior. Students will be introduced to various aspects of learning management including organization.SINOPSIS : Kursus berteraskan sosiologi pendidikan ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. Interaksi dan Pembelajaran     Interaksi dalam pembelajaran Interaksi dalam pengurusan pembelajaran Bentuk-bentuk interaksi pembelajaran Konsep-konsep sosiologi pembelajaran 4 . kepemimpinan.     Asas-asas sosiologi pendidikan Sosiologi pendidikan dan pembelajaran Fungsi-fungsi pembelajaran Konflik dalam pembelajaran 4 2. This course will prepare students to the real experience in school whereby finally enabled them to act in all learning situation) JAM KANDUNGAN : 1. technology.

4 . Kesediaan murid belajar. 4 4. 4 7. Organisasi sekolah.    Konsep pembelajaran berasaskan sumber. Pengurusan Sumber. Pengurusan Murid. 4 5. Kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. Kemahiran mengurus bilik darjah.    Mengurus rekod murid. Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik darjah/makmal/studio/dll). Isu-isu interaksi dalam bilik darjah. Kajian Pengurusan dan Pembelajaran. Kepimpinan peringkat sekolah.dan Organisasi. Strategi mengurus bilik darjah. Kepimpinan. Peranan dan fungsi sumber pembelajaran. 4 8.    Ilmu mengurus bilik darjah. Kepimpinan guru.3. Pengurusan bilik darjah. 4 6. Kemahiran akses sumber pembelajaran.    Unsur fizikal bilik darjah.    Konsep mengurus pembelajaran Perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran.     Gaya Kepimpinan. Mengurus iklim pembelajaran positif. Memotivasikan murid.

Persediaan ke Alam Persekolahan. Guru dan ibu bapa.     Pengurusan tingkah laku. Penasihatan. Pengurusan Pelbagai Budaya.  Standard Guru Malaysia.     Bimbingan. 4 13.9.  Isu-isu kompetensi guru. Sekolah dan Persekitaran. Berkeperluan khas. Pengurusan devian dan salah laku. Guru sebagai guru disiplin.     Hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengurusan merentas budaya. Pelbagai kecerdasan.    Kepelbagaian budaya murid. 4 11. 4 12. Pengayaan. Mentoring. Proses bimbingan dan penasihatan. Pengurusan tingkah laku dan disiplin. 4 10. Pengurusan Penasihatan Murid. Isu-isu pendidikan semasa.     Pemulihan. Pendidikan dan globallisasi.  Motivasi guru. 4 14. 4 PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir: 80% 20% . Pekeliling dan peraturan. Isu kepelbagaian budaya murid. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya.

Jarvis.. Murray E. Emmer. 2004. 2004. Blandford. 2007.. Harlow: Pearson Education. Journal of classroom interaction. Worsham. 2003. NY: Wiley. School discipline manual a practical guide to managing behaviour in schools. London: RoutledgeFalmer. Carolyn M. London: Routledge. Evertson. Boston: Allyn and Bacon. 2nd ed. 2004. Classroom management for middle and high school teachers. Boston: Pearson. Lee. Texas: Macintosh JCI The journal of educational research. 4th ed. Harry (ed). Tomlinson. 2006.RUJUKAN : Burden. lifelong learning and the learning society:sociological perspectives. Washington: Heldref Publications . Paul R. Peter. Edmund T. Baruth.. Educational management major themes in education. Multicultural education of children and adolescents. M. 7th ed. Manning. Classroom management creating a successful learning community. Sonia. Globalisation. Leroy G.

6 4 . 2 Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran. Bil. 4 Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan. 3 Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan.4 2.Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU3034) Hasil Pembelajaran Kursus: 1 Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan. Kaedah/ aktiviti Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Bersemuka (PB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PB 28 Aktiviti Pembelajaran Tidak Bersemuka (PTB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PTB 0 jumlah JPP (PB+PTB) Catatan 1 2 3 3 4 5 Menghadiri kuliah Persediaan sebelum kuliah dan ulangkaji & membuat rujukan Tutorial Penyediaan tugasan Bacaan Ujian/Kuiz/Projek 2 14 28 1 2 14 28 1 2 1.5 2 14 14 14 14 14 14 14 28 21 28 14 42 28 21 28 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) Nilai Kredit MQF (angka genap) 56 105 161 1.