Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Kursus Kod Jam Kredit Pra Syarat Pensyarah: NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (Management Of Learning) EDU3034/KPS3014 4 160 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K6). 2. Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran (K5, P4). 3. Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (K6). 4. Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K5, P4). : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pengajian Pendidikan :2 : 2010/2011 : Pengurusan Pembelajaran : KPS 3014 :4 : Tiada

resource. (This course is based on sociology of education discusses teacher’s roles in learning management in the various context of learning environment. teknologi. budaya dan keupayaan. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi. advisory.     Asas-asas sosiologi pendidikan Sosiologi pendidikan dan pembelajaran Fungsi-fungsi pembelajaran Konflik dalam pembelajaran 4 2. Interaksi dan Pembelajaran     Interaksi dalam pembelajaran Interaksi dalam pengurusan pembelajaran Bentuk-bentuk interaksi pembelajaran Konsep-konsep sosiologi pembelajaran 4 . behavior. leadership. Students will be introduced to various aspects of learning management including organization. kepemimpinan. tingkah laku. culture and ability.SINOPSIS : Kursus berteraskan sosiologi pendidikan ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. sumber. Kursus ini akan menyediakan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka beraksi dalam semua situasi pembelajaran. Sosiologi dan Pembelajaran. discipline. This course will prepare students to the real experience in school whereby finally enabled them to act in all learning situation) JAM KANDUNGAN : 1. technology.

Kepimpinan peringkat sekolah.    Konsep pembelajaran berasaskan sumber. 4 5. 4 8.    Konsep mengurus pembelajaran Perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran.    Unsur fizikal bilik darjah. 4 .     Gaya Kepimpinan. Kepimpinan. 4 4. Memotivasikan murid. Pengurusan Murid. Kemahiran mengurus bilik darjah. Mengurus iklim pembelajaran positif. Kesediaan murid belajar. Peranan dan fungsi sumber pembelajaran.    Ilmu mengurus bilik darjah. 4 7. Kemahiran akses sumber pembelajaran. Kajian Pengurusan dan Pembelajaran. Isu-isu interaksi dalam bilik darjah. Strategi mengurus bilik darjah.dan Organisasi. Pengurusan Sumber. Pengurusan bilik darjah. Kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik darjah/makmal/studio/dll). Organisasi sekolah.    Mengurus rekod murid. Kepimpinan guru. 4 6.3.

4 11. 4 14.  Isu-isu kompetensi guru.9. Pengayaan. Penasihatan. Pekeliling dan peraturan.     Pengurusan tingkah laku. Isu kepelbagaian budaya murid. Sekolah dan Persekitaran. Mentoring. Proses bimbingan dan penasihatan. 4 PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir: 80% 20% . Pengurusan devian dan salah laku. Pengurusan Penasihatan Murid.     Hubungan sekolah dengan masyarakat. Pendidikan dan globallisasi.  Motivasi guru. 4 10. Pengurusan tingkah laku dan disiplin. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya.     Bimbingan. Berkeperluan khas. Pelbagai kecerdasan. Persediaan ke Alam Persekolahan. Guru dan ibu bapa. Guru sebagai guru disiplin. Pengurusan Pelbagai Budaya. 4 13. 4 12. Isu-isu pendidikan semasa.    Kepelbagaian budaya murid.     Pemulihan. Pengurusan merentas budaya.  Standard Guru Malaysia.

Multicultural education of children and adolescents. School discipline manual a practical guide to managing behaviour in schools.. 2nd ed. Harry (ed). London: Routledge. 7th ed. 2004.. 2003. 2006.. Washington: Heldref Publications . Edmund T. 2004. Sonia. Texas: Macintosh JCI The journal of educational research. Classroom management for middle and high school teachers. Leroy G. Evertson. Jarvis. 2004. Worsham. 2007. Carolyn M. London: RoutledgeFalmer. NY: Wiley. Lee. Manning. M.RUJUKAN : Burden. Harlow: Pearson Education. Peter. 4th ed. Educational management major themes in education. Journal of classroom interaction. Boston: Pearson. Blandford. Murray E. Boston: Allyn and Bacon. Baruth. Emmer. Paul R. Classroom management creating a successful learning community. Globalisation. Tomlinson. lifelong learning and the learning society:sociological perspectives.

3 Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan.4 2.6 4 . Bil. Kaedah/ aktiviti Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Bersemuka (PB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PB 28 Aktiviti Pembelajaran Tidak Bersemuka (PTB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PTB 0 jumlah JPP (PB+PTB) Catatan 1 2 3 3 4 5 Menghadiri kuliah Persediaan sebelum kuliah dan ulangkaji & membuat rujukan Tutorial Penyediaan tugasan Bacaan Ujian/Kuiz/Projek 2 14 28 1 2 14 28 1 2 1. 2 Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran.Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU3034) Hasil Pembelajaran Kursus: 1 Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan.5 2 14 14 14 14 14 14 14 28 21 28 14 42 28 21 28 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) Nilai Kredit MQF (angka genap) 56 105 161 1. 4 Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful