Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Kursus Kod Jam Kredit Pra Syarat Pensyarah: NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (Management Of Learning) EDU3034/KPS3014 4 160 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K6). 2. Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran (K5, P4). 3. Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (K6). 4. Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K5, P4). : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pengajian Pendidikan :2 : 2010/2011 : Pengurusan Pembelajaran : KPS 3014 :4 : Tiada

Kursus ini akan menyediakan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka beraksi dalam semua situasi pembelajaran. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi. (This course is based on sociology of education discusses teacher’s roles in learning management in the various context of learning environment. behavior. sumber. kepemimpinan. advisory. culture and ability. tingkah laku. Sosiologi dan Pembelajaran.SINOPSIS : Kursus berteraskan sosiologi pendidikan ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. technology. leadership. This course will prepare students to the real experience in school whereby finally enabled them to act in all learning situation) JAM KANDUNGAN : 1. teknologi. Students will be introduced to various aspects of learning management including organization. resource. budaya dan keupayaan. Interaksi dan Pembelajaran     Interaksi dalam pembelajaran Interaksi dalam pengurusan pembelajaran Bentuk-bentuk interaksi pembelajaran Konsep-konsep sosiologi pembelajaran 4 .     Asas-asas sosiologi pendidikan Sosiologi pendidikan dan pembelajaran Fungsi-fungsi pembelajaran Konflik dalam pembelajaran 4 2. discipline.

4 8.    Ilmu mengurus bilik darjah. Peranan dan fungsi sumber pembelajaran.    Konsep mengurus pembelajaran Perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran. Kesediaan murid belajar. 4 6. 4 .    Unsur fizikal bilik darjah. Kepimpinan guru. Pengurusan Sumber. Pengurusan Murid. 4 5. Kepimpinan peringkat sekolah. Kemahiran mengurus bilik darjah. 4 7. Strategi mengurus bilik darjah. Mengurus iklim pembelajaran positif. Kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. Kajian Pengurusan dan Pembelajaran. Organisasi sekolah.dan Organisasi. Memotivasikan murid. Pengurusan bilik darjah.    Mengurus rekod murid. Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik darjah/makmal/studio/dll). Kemahiran akses sumber pembelajaran. Kepimpinan.3.    Konsep pembelajaran berasaskan sumber. 4 4. Isu-isu interaksi dalam bilik darjah.     Gaya Kepimpinan.

Pendidikan dan globallisasi. Proses bimbingan dan penasihatan. 4 13. 4 PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir: 80% 20% .     Bimbingan. 4 10. Guru sebagai guru disiplin. Sekolah dan Persekitaran. Pengurusan devian dan salah laku.    Kepelbagaian budaya murid.  Motivasi guru. Guru dan ibu bapa. Berkeperluan khas. Isu kepelbagaian budaya murid.  Isu-isu kompetensi guru.     Hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya. 4 12. Pengurusan Penasihatan Murid.  Standard Guru Malaysia. Pengurusan merentas budaya.     Pengurusan tingkah laku. Pelbagai kecerdasan. Pengayaan. 4 11. 4 14. Pengurusan Pelbagai Budaya. Mentoring.9. Isu-isu pendidikan semasa. Pekeliling dan peraturan. Pengurusan tingkah laku dan disiplin. Persediaan ke Alam Persekolahan.     Pemulihan. Penasihatan.

Leroy G. Texas: Macintosh JCI The journal of educational research. 2004. Globalisation. 2004. 2003. Harry (ed). 2006. Edmund T. Journal of classroom interaction. Classroom management for middle and high school teachers. Evertson. Washington: Heldref Publications . Sonia. Baruth. Tomlinson.. Boston: Pearson. Classroom management creating a successful learning community. 2004. Peter. Emmer. 4th ed. London: RoutledgeFalmer. M. Blandford. Multicultural education of children and adolescents. Manning. School discipline manual a practical guide to managing behaviour in schools. Harlow: Pearson Education.RUJUKAN : Burden. Worsham. Boston: Allyn and Bacon. 7th ed. Lee. Murray E. NY: Wiley. London: Routledge.. Educational management major themes in education. Carolyn M. lifelong learning and the learning society:sociological perspectives. Paul R. 2007. Jarvis.. 2nd ed.

6 4 .Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU3034) Hasil Pembelajaran Kursus: 1 Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan. Kaedah/ aktiviti Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Bersemuka (PB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PB 28 Aktiviti Pembelajaran Tidak Bersemuka (PTB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PTB 0 jumlah JPP (PB+PTB) Catatan 1 2 3 3 4 5 Menghadiri kuliah Persediaan sebelum kuliah dan ulangkaji & membuat rujukan Tutorial Penyediaan tugasan Bacaan Ujian/Kuiz/Projek 2 14 28 1 2 14 28 1 2 1. 3 Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan. 4 Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan. Bil.5 2 14 14 14 14 14 14 14 28 21 28 14 42 28 21 28 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) Nilai Kredit MQF (angka genap) 56 105 161 1. 2 Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran.4 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful