Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Kursus Kod Jam Kredit Pra Syarat Pensyarah: NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN : : : : : : : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (Management Of Learning) EDU3034/KPS3014 4 160 Jam Tiada Pertama / Kedua 1. Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K6). 2. Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran (K5, P4). 3. Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan (K6). 4. Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan (K5, P4). : Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pengajian Pendidikan :2 : 2010/2011 : Pengurusan Pembelajaran : KPS 3014 :4 : Tiada

Students will be introduced to various aspects of learning management including organization.SINOPSIS : Kursus berteraskan sosiologi pendidikan ini membincangkan peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks pelbagai persekitaran pembelajaran. sumber. Kursus ini akan menyediakan pelajar kepada pengalaman sebenar di sekolah yang akhirnya membolehkan mereka beraksi dalam semua situasi pembelajaran. leadership. budaya dan keupayaan. teknologi. behavior. resource. (This course is based on sociology of education discusses teacher’s roles in learning management in the various context of learning environment. Interaksi dan Pembelajaran     Interaksi dalam pembelajaran Interaksi dalam pengurusan pembelajaran Bentuk-bentuk interaksi pembelajaran Konsep-konsep sosiologi pembelajaran 4 . technology. culture and ability.     Asas-asas sosiologi pendidikan Sosiologi pendidikan dan pembelajaran Fungsi-fungsi pembelajaran Konflik dalam pembelajaran 4 2. advisory. Sosiologi dan Pembelajaran. tingkah laku. Pelajar akan diperkenalkan kepada pelbagai aspek pengurusan pembelajaran termasuk organisasi. kepemimpinan. discipline. This course will prepare students to the real experience in school whereby finally enabled them to act in all learning situation) JAM KANDUNGAN : 1.

Mengurus iklim pembelajaran positif. Memotivasikan murid. 4 6. Kemahiran akses sumber pembelajaran.    Ilmu mengurus bilik darjah.    Unsur fizikal bilik darjah. Isu-isu interaksi dalam bilik darjah. 4 5. Kesediaan murid belajar. Kemahiran mengurus bilik darjah. Kepimpinan guru. Kepimpinan. Organisasi sekolah. Pengurusan bilik darjah. 4 4.3.    Konsep mengurus pembelajaran Perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran. 4 .    Mengurus rekod murid.     Gaya Kepimpinan. Kajian-kajian pengurusan pembelajaran pelajar. Pengurusan Murid. Peranan dan fungsi sumber pembelajaran. Pengurusan Sumber. Kajian Pengurusan dan Pembelajaran.    Konsep pembelajaran berasaskan sumber.dan Organisasi. Kepimpinan peringkat sekolah. Strategi Mengurus Bilik Pembelajaran (bilik darjah/makmal/studio/dll). 4 7. 4 8. Strategi mengurus bilik darjah.

Sekolah dan Persekitaran. Persediaan ke Alam Persekolahan.    Kepelbagaian budaya murid. 4 11. Pengayaan. Pengurusan merentas budaya.     Bimbingan. Guru dan ibu bapa. Pengurusan Penasihatan Murid. 4 PENILAIAN : Kerja Kursus: Peperiksaan Akhir: 80% 20% .     Pemulihan. Penasihatan.9. Pengurusan tingkah laku dan disiplin. Pendidikan dan globallisasi. Pekeliling dan peraturan. 4 10. 4 14. Pengurusan Murid Pelbagai Upaya.     Hubungan sekolah dengan masyarakat.  Isu-isu kompetensi guru. Proses bimbingan dan penasihatan. Guru sebagai guru disiplin. 4 13. Pelbagai kecerdasan.  Standard Guru Malaysia. Isu-isu pendidikan semasa. Berkeperluan khas. Mentoring. Isu kepelbagaian budaya murid. Pengurusan Pelbagai Budaya. Pengurusan devian dan salah laku.  Motivasi guru. 4 12.     Pengurusan tingkah laku.

2007. Carolyn M. 7th ed. Boston: Pearson. 4th ed.. Jarvis. Classroom management creating a successful learning community. London: RoutledgeFalmer. Educational management major themes in education. 2004. Worsham. NY: Wiley. 2004. Multicultural education of children and adolescents. 2nd ed. Harlow: Pearson Education. Tomlinson. Baruth.. 2006. Globalisation. Peter. Lee. Journal of classroom interaction. Emmer. Paul R. Texas: Macintosh JCI The journal of educational research. Evertson.RUJUKAN : Burden. Sonia. Edmund T. Manning. 2004. M.. 2003. Leroy G. Murray E. Boston: Allyn and Bacon. lifelong learning and the learning society:sociological perspectives. Harry (ed). London: Routledge. Classroom management for middle and high school teachers. Washington: Heldref Publications . Blandford. School discipline manual a practical guide to managing behaviour in schools.

6 4 .4 2. Kaedah/ aktiviti Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Bersemuka (PB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PB 28 Aktiviti Pembelajaran Tidak Bersemuka (PTB) jam/sesi aktiviti kekerapan jumlah jam PTB 0 jumlah JPP (PB+PTB) Catatan 1 2 3 3 4 5 Menghadiri kuliah Persediaan sebelum kuliah dan ulangkaji & membuat rujukan Tutorial Penyediaan tugasan Bacaan Ujian/Kuiz/Projek 2 14 28 1 2 14 28 1 2 1.5 2 14 14 14 14 14 14 14 28 21 28 14 42 28 21 28 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) Nilai Kredit MQF (angka genap) 56 105 161 1. Bil. 3 Mempertahankan pengurusan pembelajaran yang dilaksanakan.Nama Kursus : PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU3034) Hasil Pembelajaran Kursus: 1 Menilai faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan. 4 Kebolehan membentangkan faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan. 2 Mengorganisasikan prinsip dan amalan pengurusan yang bersesuaian dalam mengurus pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful