BORANG ADUAN / LAPORAN BIRO DISIPLIN

ASRAMA 2011
No.

Nama pelaku

kelas

dorm

Tarikh

kesalahan

catatan

Pengakuan Pengadu/Pelapor
Saya mengaku bahawa aduan / laporan saya ini adalah benar:
TANDATANGAN:____________________

NAMA : _______________________________________

TARIKH :___________________________
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

NO:
STATUS

CATATAN:
…………………………………………………………
……………………………………………
T/TANGAN:

SELESAI
SUSULAN