Scribd </> Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> document collections icon publishers icon documents icon

scribd pages icon users icon Explore </explore> Tri_11x6 Documents </explore> * * * * * * * * * * * * * Books - Fiction </explore/Books-Fiction> Books - Non-fiction </explore/Books-Nonfiction> Health & Medicine </explore/Health-Medicine> Brochures/Catalogs </explore/BrochuresCatalogs> Government Docs </explore/Government-Docs> How-To Guides/Manuals </explore/HowTo-GuidesManuals> Magazines/Newspapers </explore/MagazinesNewspapers> Recipes/Menus </explore/RecipesMenus> School Work </explore/School-Work> + all categories </explore> Featured </explore> Recent </explore/Most-Recent> People </community> * * * * * * * * * * * * * Authors </community/authors> Students </community/students> Researchers </community/researchers> Publishers </community/publishers> Government & Nonprofits </community/government-%26-nonprofits> Businesses </community/businesses> Musicians </community/musicians> Artists & Designers </community/artists-%26-designers> Teachers </community/teachers> + all categories </community> Most Followed </community> Popular </community?t=trending>

* Hartini Rahaman <http://www.scribd.com/people/view/52364543> Tri_11x6 How does Scribd know my name? We are using Facebook to personalize your experience on Scribd. Learn More <http://www.scribd.com/facebookfaq> Hartini Rahaman Account o My Home <http://www.scribd.com/>

o o o o o o o <#>

View Public Profile <http://www.scribd.com/people/view/52364543> My Documents <http://www.scribd.com/documents> My Collections <http://www.scribd.com/my_document_collections> Messages <http://www.scribd.com/inbox> Settings </account/edit> Help <http://support.scribd.com> Log Out <http://www.scribd.com/logout>

Welcome to Scribd - Where the world comes to read, discover, and share... We’re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friends are sharing and the things you like. We ve also made it easy to connect with your friends: you are now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the future you can access your account using your Facebook login and password. Learn more <http://www.scribd.com/facebookfaq>No thanks <#> <#> Some of your friends are already on Scribd: Diana Aziz <http://www.scribd.com/diana_aziz_2> Lina Abd Majid <http://www.scribd.com/lina_majid> Wea Zabd <http://www.scribd.com/wzabd> <http://www.scribd.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A7> Attaufan Jadid <http://www.scribd.com/attaufanj> Jie Sani <http://www.scribd.com/jie_sani> Nik Azlina Nik Ali <http://www.scribd.com/nik_ali_10> Norfaezah Ibrahim Faezah <http://www.scribd.com/norfaezah_faezah> Zamilah Ahmad <http://www.scribd.com/zamilah_ahmad> Reen Mizie <http://www.scribd.com/reen_mizie> 1 First Page Previous Page Next Page / 50 Sections not available Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit Fullscreen Select View Mode View Mode BookSlideshowScroll Readcast Add a Comment Embed & Share <#>Readcast Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you re reading. Select the sites below and start sharing. Check_27x27Transparent Check_27x27Transparent Check_27x27TransparentLink account <#>

 

 

Readcast this DocumentTransparent <#> Readcast Complete! Click send to Readcast! edit preferences <#> *Set your preferences for next time...*Choose auto to readcast without being prompted. <#> <#> Hartini Rahaman Hartini Rahaman Link account <#> Advanced <http://www.scribd.com/account/edit#sharing> <#>Cancel <#> <#> Add a Comment Submit share: Characters: 400 <#> Share & Embed <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter.com/home?source=scribd.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Add to Collections Download this Document for Free Auto-hide: off <#> <javascript:void(0);> Quantcast PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Permainan/Sukan) 1. LATAR BELAKANG 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin, diangotai dan digerakkan oleh murid-murid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis, hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.1.1

 

 

 

 

2Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. perkongsian pemikiran.4 Badan beruniform.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. 4.1. 1.1. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. 1. 2. 1. 1. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. atau 1. apabila pengetahuan.3 Sukan dan permainan. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. 1. pengalaman secara langsung. dianggotai dan digerakkan oleh murid-murid amatlah menggalakkan. kesungguhan dan kemahiran murid-murid memimpin. 1 3. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan datang.2 Hobi dan rekreasi.2 Mengetahui dan memahami kaedah. 4.1. Walau bagaimanapun pengetahuan. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan murid-murid merancang dan melaksanakan dengan bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. OBJEKTIF AM Guru-Guru dan murid-murid akan: 4. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau . di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciri-ciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kesungguhan dan kemahiran memimpin. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. Pengetahuan.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. pengalaman dan latihan.1. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan.Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.1 Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin.

2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. kegemaran. berpelembagaan. 6. 5.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5.1 Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat. OBJEKTIF KHUSUS 5. b. KELAB ATAU PERSATUAN 6.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6. 5.2. 4. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang . mengelola. berketrampilan dan berwawasan. kegemaran. kegemaran. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: a.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. 4.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur.persatuan secara berkesan.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk 2 saling bekerjasama. 5. hasrat dan kecenderungan masing-masing. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. 5.5 Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. 6.

diminati dan digemari. 8. 8.3 Peraturan 7. Berkongsi sumber dan peralatan.1. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi 7.1 Pengenalan 8.3.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar 7.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8.1.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.1.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7. Borang Pesanan Barang.2.1. . Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 3 7.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. d.1.3. b.2.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur. 8.2 Aktiviti dan kegiatan 7.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8. c.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7. c.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran J) 7.4 Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar 7. 7.1 Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7. e.5.5. PENGURUSAN KEWANGAN 8. Borang Baucar Bayaran.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8. Buku Resit.5.1 Tujuan dan matlamat 7.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.2 Objektif 8.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.2.1.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.

Baucar-baucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . gunakan penyata yang belum diaudit.6Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak.11Mengadakan Baucar Pembayaran.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.3.3.00) 4 8. Jika bil asal hilang.buku resit. 8. e. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan. Masukkan butir-butir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh.3.3. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti. 8. b.3.12Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran B) a. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan.3. d. f. Keluarkan resit b. 8. Rekodkan dalam ‘cash book’ c. baucar bayaran.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima.3. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. (RM 30. c. 8. b. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. d.3. c.10Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat.3. g.3. 8. 8.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank. .Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. a.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. h. i.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat.

2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a.4.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8. Pengerusi ii.1.4 Tugas Pemeriksa Kira-Kira 8. Ucapan Pengerusi Mesyuarat b.15Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e. Naib Pengerusi iii. Ucapan Alu-aluan b.3 Agenda Mesyuarat Agung a. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran D) c.Dapatkan tandatangan Pemeriksa Kira-Kira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih.4. Ucapan Penasihat Kelab c.1. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. 8.3.3.1 Mesyuarat Agung. Setiausaha .3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 9.4.1.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah. 9. d. Ucapan Perasmian d.3.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran C) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. 8. Mesyuarat agung 9. 8. Membentangkan laporan tahunan. 8. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung.13Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. 9. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu.4.14Sekiranya persatuan dibubarkan. PENGURUSAN MESYUARAT 9. 5 8.

4.1 Ucapan Pengerusi.4.6 Hal-hal lain.2. 9. 9. 9. Penolong Bendahari vii.5 Laporan kewangan. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.3 Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab.3.4Laporan biro-biro. Tarikh b.4 Membincangkan hal projek (Lampiran G) a. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii.2.3. Hari c.4. 9.4.iv.3 Perkara berbangkit.3.3. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).4. Tempat 9. Bendahari vi.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 7 9. Masa d.3 Perkara-perkara berbangkit 9. 9.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. (Lampiran E) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.3. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran F) 9. Penolong Setiausaha 6 v.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9. Pemilihan dua orang juru audit f.4.6 Tugas-tugas ahli jawatankuasa projek . 9. Membahaskan usul-usul yang diterima g.1 Ucapan Pengerusi 9. Ucapan penangguhan 9.3.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.

1Fail Induk Kelab / Persatuan 10. 8 10. 10.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 10.1. PENGURUSAN FAIL 10.1.1.7 Kewangan projek 9.1.4. 10.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.9.1. Ada penyataan kelulusan penubuhan.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. 10.1.15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. Draf aktiviti asas c.1. 10.18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. 10.1.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar. 10.1. 10.8 Hal-hal lain.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Draf perlembagaan b. 10.1.1.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.1.1. 10. Senarai Jawatankuasa Penaja 10.1.4. 10.10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan. Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a. 10. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. 10. Jabatan Pendidikan Negeri .16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.1.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Kementerian Pendidikan Malaysia b. 10. 10.1.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.1.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. 10.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.

10.2.3. 10.1. 10.1.1 Penyata kira-kira kewangan kelab 10.1. Pejabat Pendidikan Daerah d. 9 Contoh Rujukan Fail: SMKBBU/07/KPA/2003( ) Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini .1.3 Buku-buku panduan kelab 10.4.4Fail Kewangan (Bendahari) 10.2 Surat-surat berkaitan kelab 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.2 Bil-bil pembelian.1 Minit mesyuarat 10.3. 10.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli.2.1.1 Maklumat ahli 10.21 Laporan tahunan.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.24 Stok dan inventori.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan.20 Laporan setiap aktiviti.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.2Fail Pengerusi 10.3. Sekolah 10.3.4 Minit mesyuarat 10. 10.3. 10.1.7 Laporan Mingguan (Lampiran I) 10.4.3 Perlembagaan kelab 10.2.3.3Fail Setiausaha 10.3.c.5 Maklumat ahli 10.1. (Lampiran H) 10.23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.2.4 Perlembagaan kelab 10.

Baki dibawa ke hadapan 40. No Perihal Banyaknya Harga Satu Jumlah RM Sen RM Sen 123456 Jumlah: Ringgit………………………………… dan sen………………………………. K. Tarikh :………………… Tandatangan :…………………… Nama :……………………………………. 00 1. 2.Terengganu.00 2. dan panjangkan bil kepada kami. Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam. Guru Penasihat……………………………… Cop Rasmi Sekolah / Kelab Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan………………………………. . Yuran / Wang Derma Pendaftaran 100.. SMK Sultan Sulaiman. Tarikh :……………………….. Tandatangan……………………… Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1.selewatnya pada………………. JUMLAH RM INGATAN: Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Tarikh :………………. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 1. Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok ………. Beli buku laporan dan 20.. Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan.. 10 Jawatan :………………………………….

Pemeriksa kira-kira 2.. ahli.Terengganu dengan ini mengakui bahawa Penyata Kewangan ini adalah benar. 00 5. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN.140. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(12) 20400 Kuala Terengganu Tarikh : 18 Februari 2003 TERENGGANU. Hadiah pertandingan 100. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 :……………………………………. Jamuan makan akhir tahun 350.00 6. Lampiran C Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam.00 3. Saguhati penceramah 30. Peruntukan Kokurikulum 200. (AINI BTE HARUN) 11 Tarikh :……………….Sumbangan daripada PIBG 300.. 00 Jumlah 1.00 Jumlah 1. Buku program 30.00 Tandatangan Bendahari :………………………………. Baki wang dalam bank ialah Sebanyak RM 110.00 alat tulis. Sewa bas ke Jeram Pasu 500. .00 6. Baki dalam bank 110. 00 4.00 Saya SITI HALIZA BTE AHMAD.00 7. Tarikh :……………… (SITI HALIZA BTE AHMAD) Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Yuran bulanan ahli 500. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini yang berakhir Pada 31/8/2003 adalah yang benar. 00 3. 2. Bendahari Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman.00 5. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 :…………………………………….K.140. Saudara Mohd Ali bin Amin..

Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. ……………………………… ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam. 1.Terengganu akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: 11 Mac 2003 (Isnin) Masa: 2. 2.Ahli Kelab Pencinta Alam SMKSS.4 Agenda Mesyuarat Agung i. Sekian. Ucapan penanguhan 3. Saudara/Saudari. Saya yang menurut perintah. K. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu iii. Membentangkan laporan tahunan iv. SMK Sultan Sulaiman. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam . Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. K.k. Ucapan Pengerusi ii. SMK Sultan Sulaiman.Terengganu.Terengganu. Pengerusi Kelab Pencinta Alam.2003 (Isnin) . Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman.3.3 Ucapan Perasmian 2. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 12 3. terima kasih. Pemilihan dua orang juruaudit vii. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan v. Membahaskan usul-usul yang diterima viii. Pemilihan Ahli Jawatankuasa vi.2 Ucapan Penasihat Kelab 2. Kehadiran amat dihargai.K.1 Ucapan Alu-aluan 2. Lampiran D Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. s.

2. Membahaskan usul-usul yang diterima 8. MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH .2003 ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman. Tarikh : 15 Mac 2003 Terengganu Saudara Mohamad bin Atan.5.1. Tingkatan 4 Sastera 1.3. Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(15) Kuala Terengganu. 13 Lampiran E Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Pencinta Alam. …………………………………. 2. 5. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 7.1. Pemilihan AJK Tahunan 5. 6.2. 5. 4.2. Ucapan penangguhan Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. Pencadang 2. 5. 3. Pencadang 4.2. K.Masa : 2. Penyokong 5.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman.Terengganu. K. Pemilihan dua orang juruaudit 6. Membentangkan laporan tahunan 3.6.00 petang Dicatat oleh. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.Ucapan Pengerusi 2.3.1. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) 6.1. 5. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman.2. 5. Saudara/Saudari. Tarikh: 11.7.4. Penyokong 3.Terengganu Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil Agenda Tindakan 1. 5.1.

Kuala Terengganu. Saya yang menurut perintah. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Terengganu akan diadakan seperti butiran dibawah: Tarikh : 13.4 Laporan kewangan. terima kasih. Kuala Terengganu. Mohd Ekhmal bin Mohd Afandi Naib Pengerusi 3.3 Perkara berbangkit. SMK Sultan Sulaiman 2. TERENGGANU. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 3. Kelab Pencinta Alam.Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.6 Hal-hal lain.2003(Sabtu) Masa: 8. s.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Sultan Sulaiman.00 pagi Tempat: Bilik Bacaan. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. SMK Sultan Sulaiman.2003 (Sabtu) Masa: 8.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Pengerusi Kelab Pencinta Alam.14 Lampiran F Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13.k. Ahli yang hadir: 1. Mohamad Erfan bin Mohd Sani Pengurusi 2. 3. 1. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini.4. Kehadiran amat dihargai. Sekian. SMK Sultan Sulaiman. ……………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam.4.1 Ucapan Pengerusi 2. 2. 2.5 Laporan biro-biro 2. Siti Norhaliza binti Taruddin .

Kamaliah binti Kamal AJK 10. Kamaruddin bin Basri Penolong Bendahari 7..2003 …………………………………………. Zulkifli bin Hashim AJK 11.1. ………. Tan Ah Kin AJK 13. Tarikh : 13.………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) . Perkara Berbangkit 3. Lee See Ming AJK Bil Agenda Tindakan 1. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. Ucapan Pengerusi 2.2 4. Faridon Kamal bin Fadzil Ahli Jawatankuasa 8.4. Laporan Jawatankuasa Kecil 5.30 pagi Dicatat oleh.2. 3. Wong Poh Tin Bendahari 6. Ragu a/l Ramanaidhu AJK 12. Dzulkha Bibi binti Yussof AJK 9. Kumari a/p Ramalingam Penolong Setiausaha 5.1. Pencadang 2. Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Laporan Kewangan 6.Setiausaha 4. Penyokong 3.

Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha, 15 Kelab Pencinta Alam, SMK Sultan Sulaiman, K.Terengganu Lampiran G Contoh Kertas Cadangan Projek Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu 1. Nama Projek :………………………………………………………………… 2. Ketua Guru Penasihat :………………………………………………………… 3. Guru Penasihat :…………………………………………………………… 4. Pengerusi Projek :…………………………………………………………….. 5. Naib Pengerusi Projek :………………………………………………………. 6. Setiausaha Projek :……………………………………………………………. 7. Naib Setiausaha :……………………………………………………………….. 8. Bendahari Projek :……………………………………………………………... 9. AJK Projek :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 10. Bilangan peserta projek : Lelaki………….. Perempuan……………………… 11. Tarikh Projek :………………… hingga……………………….. 12. Tempat Projek :………………………………………………………………. 13. Matlamat Projek :…………………………………………………………… 14. Objektif Projek :…………………………………………………………….. 15. Kewangan Projek :………………………………………………………….. 16. Anggaran Perbelanjaan :……………………………………………………. 17. Pengangkutan :……………………………………………………………… 18. Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan Disediakan oleh, ……………………………. Tarikh : ……………… ( ) Tandatangan Pengerusi Projek Disahkan oleh, ………………………….. ( )

Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Sekolah………………………………………. 16 Tahun………………………………………….. Lampiran H Contoh Laporan Tahunan Pengetua, Sekolah………………………………………………………………………………. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini untuk perhatian tuan. Bahagian A 1. Guru Penasihat 1.…………………………………………….. 2.…………………………………………….. 3.…………………………………………….. 2. Jawatankuasa Pengerusi ………………………………………………... Naib Pengerusi ………………………………………………... Setiausaha ………………………………………………... Penolong Setiausaha ………………………………………………... Bendahari ………………………………………………... Penolong Bendahari ………………………………………………… Ahli Jawatankuasa 1………………………………………………. 2.……………………………………………… 3……………………………………………….. 4……………………………………………….. 5……………………………………………….. 6……………………………………………….. 7……………………………………………….. Juruaudit 1……………………………………………….. 2.……………………………………………… 3. Hari / Masa Perjumpaan Hari……………………. Bil Perjumpaan……………………………… Masa…………………… Tempat……………………………………….. 4. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti 4.1. 4.2. 4.3. 5. Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.1……………………… ………………………………………………… 6. Laporan Kewangan Kelab

(Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas, ………………………………. ……………………………… ( ) ( ) 17 Setiausaha Ketua Guru Penasihat, Lampiran I Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Kelab Guru Penasihat Bertugas 1………………………………………………….. 2………………………………………………….. 3………………………………………………….. Setiausaha …………………………………………………… Tarikh / Hari …………………………………………………… Minggu …………………………………………………… Tempat …………………………………………………… Jumlah Kehadiran …………………………………………………… Laporan Kegiatan …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Hal-Hal Lain …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Yang benar, …………………………… ……………………………. ( Siti Haliza Bte Ahmad ) Guru Penasihat Setiausaha Kelab Pencinta Alam Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. 18 Lampiran J PERLEMBAGAAN PERSATUAN (Suatu Contoh) 1.

Nama Kelab : Kelab Pencinta Alam b. KEAHLIAN 4.2 Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. 20400 Kuala Terengganu. emosi. AHLI JAWATANKUASA 6. TERENGGANU. 6.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. 5.NAMA DAN ALAMAT a. GURU PENASIHAT 5.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. 3.1 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan pontensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Alamat : SMK Sultan Sulaiman. OBJEKTIF 3. Jalan Negara. rohani dan intelek 3. .2 Ahli kelab boleh menyumbang kepada pendidikan alam sekitar di sekolah terutamanya melalui penyibaran maklumat dan pendidikan yang berkaitan.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini. merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu. 2. 6. 4. 5. 5. 4.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 4.1 Supaya ahli dapat menghargai alam semula jadi dan memupuk semangat bertanggungjawab terhadap penjagaan persekitaran yang sihat.

8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 7.6.1.1.2.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. 7. 7. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.6 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari 6.2 6.6.6.4 .1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 Pengerusi 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. 20 7. 19 6.6.3.3. 7.6. 7. 7.3 6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6.3. 6.3.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.6.2 Naib Pengerusi 7.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat 6.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.1.6.3 Mencatat kehadiran ahli 7.4 6.6. 7.3 Setiausaha 7.1 6. 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) 6.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.2. 7.

4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.5.8. 8.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. 7. 8.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7.6.5 Bendahari 7. 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.6.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. KEWANGAN 8. 7.7.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/Persatuan 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.Penolong Setiausaha 7. 7.6 Penolong Bendahari 7.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung. .1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5.5.4.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.7 Ahli Jawatankuasa 7.7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.5. 21 7.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.4.1 Memeriksa.4.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. 7.5. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. 8. 7.8.5.

PEMBUBARAN PERSATUAN . 14. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 12.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.8. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua 9. 10. 12.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 11.1 Amaran lisan 12.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.2. 11. PERATURAN-PERATURAN 11. TINDAKAN DISIPLIN 12.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. 10.2 Amaran bertulis 22 12.4 Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.2.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 13.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. 9. 13. 13.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. 13. ahli jawatankuasa. 11. AKTIVITI 10. KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.

( ) ( ) ( ) Setiausaha Pengerusi Guru Penasihat Tarikh: 23 PROTOKOL DALAM PENGURUSAN MAJLIS PENDAHULUAN Aspek protocol dalam pengurusan pelbagai majlis rasmi atau formal akan meliputi perkara-perkara berikut: 1. Pemilihan Menu 8.………………. 15. Panggilan Hormat 10. Susunan Keutamaan 9. ……. HAL-HAL LAIN 15. Penyediaan Aturcara Pentadbiran 13. Tempat Majlis 3. ……………………. Peranan Penyambut Tetamu 14. 14. . Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.2 Segala hutang wajib dijelaskan. ………………………. Aturcara Majlis 5. Pengacaraan Majlis Formal 12.14. Penulisan Dan Pengedaran Kad Jemputan 7. 15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. Kesesuaian Pakaian Dalam Majlis 6.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. Penyediaan Senarai Jemputan 4. Jawatankuasa 2.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. Susunan Tempat Duduk 11.

v) Pengarah Pengurusan. Kementerian Luar Negeri Setiausaha Setiausaha Bahagian Istiadat. Peringkat Antarabangsa b. Post-Mortem 1. Polis DiRaja Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kementerian Pertahanan. Nilai-Nilai Islam 16. Kementerian Kewangan. Jawatankuasa yang dimaksudkan di sini bukanlah jawatankuasa yang ditubuhkan khas untuk sesuatu majlis atau jawatankuasa yang ditubuhkan secara adhoc’. Jabatan Perdana Menteri. jawatankuasa adalah penting. jika boleh tidak melebihi dari tujuh orang. Jabatan Perdana Menteri.Raptai 15. Bahagian Istiadat di Jabatan Perdana Menteri menjadi urusetia kepada Jawatankuasa ini. vii) Timbalan Ketua Setiausaha. Bagi melicinkan pelaksanaan perjalanan sesuatu majlis di peringkat agensi maka adalah perlu setiap agensi mempunyai satu jawatankuasa majlis rasmi yang tetap yang akan merancang dan melaksanakan semua majlis rasmi bagi agensi berkenaan. iv) Ketua Pengarah. dan terdiri daripada pegawai agensi yang berkenaan sahaja. Majlis Rasmi boleh dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu: a. Bukit Aman. ¡ ¡ . Jawatankuasa ini mempunyai ahli-ahli seperti berikut: Pengerusi Timbalan Ketua Setiausaha Kanan. Timbalan Pengerusi Ketua Protokol. semua majlis rasmi kerajaan dikelolakan oleh sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Majlis Rasmi atau Official Functions Committee’. Di peringkat persekutuan. Wilayah Persekutuan. iii) Pengarah Jabatan Kerja Raya. Jabatan Perdana Menteri. JAWATANKUASA Dalam perlaksanaan sesuatu majlis. Kementerian Penerangan. tetapi satu jawatankuasa tetap yang mempunyai ahli yang terhad bilangannya dan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. 24 vi) Ketua Staff Jawatan Anggota. ii) Pengarah Belanjawan. Bilangan ahlinya terhad. Ahli-Ahli -i) Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Kewangan.

TEMPAT MAJLIS Penentuan tempat majlis adalah perlu dibuat awal kerana tempat majlis ada kaitannya dengan bilangan tetamu dan anggaran perbelanjaan. Ia merupakan senarai kategori dan bilangan tetamu. 2. Peringkat Agensi (Kementerian. PENYEDIAAN SENARAI JEMPUTAN Bagi setiap majlis. Menteri-Menteri 4 b. Peringkat Negeri d. 3. . Biasanya majlis yang diadakan di tempat yang terbuka dan juga di tempat ibadat penggunaan protokol adalah terhad dan adakalanya terpaksa diubahsuai. Maktab. Penggunaan protokol adalah tertakluk kepada jenis majlis dan juga tempat majlis itu diadakan. Swasta dan Sebagainya). Jabatan. hendaklah disediakan dalam 5 bentuk iaitu: i) Ringkasan senarai ii) Senarai nama iii) Senarai mengikut keutamaan iv) Senarai jawapan kehadiran v) Senarai hadir Senarai pertama ialah Ringkasan Senarai. Universiti.Peringkat Kebangsaan c. Ada majlis yang diadakan di dalam dewan dan ada majlis yang diadakan di luar dewan seperti di stadium terbuka. Pusat Latihan. Misalnya bagi Peringkat Persekutuan: a. Timbalan Menteri 2 c. Peringkat Daerah e. Perkara-perkara penting yang mesti diambilkira dalam penentuan tempat majlis adalah seperti berikut: i) Diketahui umum dan mudah dituju ii) Mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi iii) Mempunyai ruang legar yang luas iv) Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi v) Sesuai dengan jenis majlis yang hendak diadakan. di padang atau di khemah khas atau di dalam masjid.

Senarai nama ini bukanlah setakat nama sahaja tetapi hendaklah mengandungi butir lain yang lengkap seperti: i) Nama penuh dengan gelaran dan Darjah Kebesaran yang disandang (jika ada) ii) Nama isteri (jika diketahui) iii) Jawatan atau pangkat iv) Alamat pejabat (lengkap dengan poskod) v) . Timbalan Dekan 6 e. Pensyarah 50 JUMLAH 100 Tujuan mengadakan senarai ringkas ini adalah supaya secara selayang pandang dapat diketahui kategori tetamu. Pengarah di Kementerian-Kementerian 50 e. Naib Cansselor 1 b. Senarai kedua ialah Senarai Nama yang akan menyenaraikan nama-nama tetamu mengikut kategori. Dekan 10 d. kombinasi dan peringkat tetamu. Ketua Jabatan 30 f. Ketua-Ketua Jabatan 40 25 JUMLAH 100 Di peringkat Agensi seperti di Universiti: a. Timbalan Naib Canselor 3 c. Jika dalam kategori menteri ada senarai 4 orang menteri maka nama 4 orang menteri yang akan dijemput hendaklah ditulis. bilangannya.Ketua Setiausaha Kementerian 4 d.

Senarai ini hendaklah mengikut panduan dari Susunan Keutamaan Persekutuan atau negeri. KESESUAIAN PAKAIAN DALAM MAJLIS Pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis tersebut. Senarai keempat ialah Senarai Jawapan Kehadiran. Senarai ini adalah diambil dari senarai keempat dengan mengeluarkan nama-nama tetamu yang telah menjawab tidak hadir. ataupun yang belum memberi jawapan. Dengan ini senarai ini dapat diketahui pada sebarang masa tetamu yang menjawab hadir atau tidak hadir. sebaik sahaja menerima jawapan hadir atau tidak hadir.45 petang.30 malam. Dalam menyediakan senarai ini tidak perlu ditulis secara terperinci dan memadai namanya sahaja serta ringkasan jawatan. Senarai kelima ialah senarai yang terakhir dan mengandungi Senarai Tetamu Yang Menjawab Hadir Sahaja. atau agensi mana yang berkenaan. ATURCARA MAJLIS Aturcara majlis ialah urutan cara dalam sesuatu majlis dari mula hingga akhir. Penyambut tetamu dalam sesuatu majlis akan 26 menggunakan senarai ini untuk menjalankan tugasnya.00 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11. 5. Cara membuat aturcara majlis ialah dengan menyenaraikan dahulu acaranya mengikut urutannya. Senarai ini adalah sama dengan senarai ketiga tetapi ditambah dengan dua ruangan di sebelah kanan untuk ditandakan hadir dan tidak hadir. Misalnya: i) Dato’ Ali bin Mohamad (KP) ii) Datuk Mohd Nor bin Hasyim (KPP) iii) Encik Mohd Alias bin Harun (PP) dan seterusnya.15 tengahari dan jika dimulakan pada sebelah petang hendaklah tidak lebih awal daripada 2. Sebelum itu hendaklah ditentukan jangka masa bagi setiap acara. Ruang ini hendaklah serta-merta ditandakan. Majlis yang diadakan pada sebelah siang jika hari Jumaat hendaklah ditamatkan sebelum 12.Nombor telefon pejabat vi) Alamat rumah (lengkad dengan poskod) vii) Nombor telefon rumah viii) Nama setiausaha Sulit dan nombor telefon (jika ada) Senarai ketiga ialah Senarai Mengikut Susunan Keutamaan iaitu senarai tetamu dari senarai kedua tadi disusun mengikut susunan keutamaan. Tahap atau kategori majlis adalah seperti berikut: i) Majlis penuh istiadat . Lepas itu letak masa akhirnya dan kemudian dari waktu akhir membawa ke waktu permulaan. Majlis rasmi kerajaan yang diadakan pada sebelah malam hendaklah dimulakan selepas 8. 4. Nombor kerusi tetamu biasanya tercatit dalam senarai ini.

ii) Majlis formal iii) Majlis separuh formal iv) Majlis tidak formal Kesesuaian pakaian bagi pelbagai majlis adalah seperti berikut: MAJLIS PEREMPUAN LELAKI a) Bankuet Negara atau Baju Kurung atau Kebaya Mess Kit/White Tie/ Negeri Labuh. berselendang dan Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi dengan Darjah Kebesaran b) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Rasmi oleh Ketua Negara berselendang Hitam Atau Ketua Kerajaan ii) Baju Kebaya Labuh ii) Black Tie Berselendang c) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Formal ii) Baju Kebaya Labuh ii) Lounge Suit d) Jamuan Makan Malam Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tidak Formal Panjang e) Jamuan Makan i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Tengahari Rasmi ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja f) Jamuan Makan Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tengahari Tidak Rasmi .

berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi l) Mengadap Tuanku Baju Kurung atau Kebaya i) Lounge Suit gelap Labuh. berselendang dan dan bersongkok tidak sedondon ii) Baju Kebangsaan m) . berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi j) Hari Ulang Tahun i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Kemerdekaan ii) Baju Kurung Panjang ii) Bush-jacket iii)Pakaian Kerja k) Pembukaan Persidangan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Parlimen Labuh.Panjang 27 g) Jamuan Teh Rasmi i) Baju Kurung i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kebaya Labuh Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja h) Pengurnian Darjah Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Kebesaran labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi iii)Baju Kebangsaan Hitam i) Istiadat Pertabalan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Labuh.

berselendang dan ii) Baju Batik Lengan tidak sedondon Panjang iii)Lain-lain pakaian yang sesuai o) Pengebumian Baju Kurung atau Kebaya Baju Kebangsaan Labuh. berselendang dan tidak sedondon p) Majlis anjuran agensi Pakaian Kerja Pakaian Kerja (siang) q) Majlis di luar dewan Baju Kurung Baju Batik Lengan seperti Perasmian Sukan Panjang r) Anugerah Sastera Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Negara dan Anugerah Labuh. berselendang dan Hitam Seni Negara tidak sedondon ii) Lounge Suit warna Gelap 28 s) Kemangkatan Wanita Islam dikehendaki Bagi orang Islam berbaju Kurung atau hendaklah berpakaian Kebaya Labuh dan baju Kebangsaan Hitam berselendang putih atau bersamping dan bertudung putih manakala bersongkok hitam dililit wanita bukan Islam .Cocktail dan Reception i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit n) Tilawah Al-Quran Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Labuh.

PENULISAN DAN PENGEDARAN KAD JEMPUTAN Kad Jemputan hendaklah mengandungi butir-butir berikut: i. Sampul surat jemputan.kain putih selebar 3.8 – hendaklah berpakaian 4. Nama dan nombor telefon rujukan xi. Penganjur atau yang menjemput iii. 6. kot gelap dan bertali leher hitam dengan lilitan hitam 8. Kad jawapan (mengikut keperluan) Nama tetamu di kad jemputan hendaklah ditulis dengan tangan manakala sampulnya ditaip dan diedarkan 4 minggu sebelum majlis diadakan dan tarikh jawapan diterima ialah seminggu sebelum majlis diadakan. Plan tempat majlis (mengikut keperluan) xiii. Jika masa lewat iaitu kurang dari dua minggu kad-kad jemputan hendaklah dihantar dengan tangan. Ruang nama jemputan vi. Aturcara majlis (mengikut keperluan) xii. kad jemputan dan kad jawapan hendaklah mempunyai bilangan mengikut Susunan Keutamaan. Kad jemputan hendaklah mengandungi kad jawapan dan pelekat kereta serta plan lokasi (jika perlu).5 – 8.9 sentimeter dipakai di sebelah atas lengan kiri. Panduan pakaian x. Tarikh majlis diadakan vii. Masa ketibaan tetamu ix. Tempat majlis v.0 sentimeter manakala sempurna dan sopan serta bukan Islam berpakaian bertudung hitam. Logo agensi iv. Nama majlis ii. 7. Masa majlis bermula dan masa majlis berakhir viii. PEMILIHAN MENU Terdapat tiga kategori jamuan iaitu: a) Jamuan ringan dalam sesuatu majlis b) Majlis khas jamuan ringan c) .

keutamaan yang perlu diikuti dalam majlis rasmi dan formal ialah keutamaan yang diwartakan sebagai Susunan Keutamaan Persekutuan dengan pindaan-pindaan yang telah diluluskan dari semasa ke semasa. 8. Majlis khas jamuan ringan biasanya diadakan secara duduk dan dengan ini boleh disediakan menu yang lebih berat dari jenis buffet. Di peringkat negeri pula hendaklah mematuhi Susunan Keutamaan Negeri yang berkenaan. Susunan Keutamaan Persekutuan yang diterima-pakai sekarang ialah Susunan Keutamaan Persekutuan yang diwartakan sebagai P. berbungkus-terbuka. keras-lembut dan sebagainya. Jika majlis mengambil masa yang lama maka diadakan jamuan ringan di pertengahan majlis iaitu masa rehat.Jamuan makan Jamuan ringan dalam sesuatu majlis ialah jamuan yang diadakan di pertengahan majllis ataupun di penghujung majlis. Buffet berdiri 29 ii. Menu biasa b. warna-warni.U. Cara buffet duduk adalah tetamu mengambil hidangan secara bergilir dan kemudian duduk di kerusi yang telah disediakan. Biasanya diadakan di penghujung majlis. Menu bagi majlis jamuan makan pula terbahagi kepada dua iaitu: a. Makan yang berbungkus tidak sesuai. Menu yang disediakan hendaklah yang senang dimakan. Menu barat Makanan Cina atau Chinese Food’ tidak sesuai bagi majlis rasmi dan formal sebab cara penghidangannya sukar mengikut amalan protokol di Malaysia. ¡ . Tetamu akan mengambil hidangan secara bergilir dan beredar untuk menikmati makanan. Duduk Buffet berdiri ialah majlis yang tiada langsung kerusi disediakan. Bagi jamuan cara duduk bolehlah disediakan menu yang berat kerana tetamu senang untuk makan dan berasa selesa. Buffet duduk iii. Menu Biasa yang mengandungi nasi dan lauk pauk adalah sesuai untuk majlis yang tetamunya ialah orang-orang tempatan manakala Menu Barat hanya digunakan apabila terdapat ramai tetamu luar negera atau majlis tersebut khas diadakan untuk tetamu luar negera. Kadangkala meja ada disediakan.(B) 456 bertarikh 3 Oktober 1985 dan pindaan-pindaan yang diluluskan selepas tarikh tersebut manakala susunan keutamaan negeri ialah Susunan Keutamaan Negeri yang diluluskan oleh pihak negeri. SUSUNAN KEUTAMAAN Dari segi protokol. Menu bagi majlis ini boleh terdiri daripada jenis makanan yang susah sedikit untuk dimakan dan berasa sedikit. Menu bagi jamuan ini tidak perlu berat dan jenisnya pula mengikut cara jamuan itu diadakan samada: i. Walau bagaimanapun kombinasi kuih muih hendaklah mengikut prinsip. manis-pedas.

Susunan ini hendaklah diamalkan di semua majlis formal seperti aturan ketibaan dan balik. Yang Di Pertuan Agung Seri Paduka Baginda 2. PANGGILAN HORMAT Panggilan hormat yang sesuai hendaklah digunakan terhadap tetamu kehormat dan para jemputan. Susunan Keutamaan Persekutuan yang dipakai sekarang bertarikh 22 Januari 1998 adalah sepertimana Senarai Susunan Keutamaan Persekutuan 1 – 70. Raja Permaisuri Agung Seri Paduka Baginda 30 3. Yang di-Pertua Dewan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negara/Dewan Rakyat 7. teks juruacara. Panggilan ini juga hendaklah diamalkan dalam teks juruacara dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Menteri/Timbalan Menteri/ Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Setiausaha Parlimen 6. Tun dan Toh Puan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia 10. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 4. Tan Sri dan Puan Sri . Ahli Parlimen Yang Berhormat Yang Berbahagia 9. tempat duduk. Timbalan Yang di-Pertua Yang Berhormat Yang Berbahagia Dewan Negara/Rakyat 8. 9. Panggilan Hormat yang menjadi amalan sekarang ialah seperti di bawah ini: Bil Jawatan Panggilan Hormat Panggilah Hormat untuk penyandang untuk pasangan 1. Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 5. teks ucapan dan lain-lainnya.

Yang Berhormat . Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 16. Datuk dan Datin Yang Berbahagia Yang Berbahagia (Kecuali Negeri Johor) 12. Hakim Besar Malaya/ Yang Arif Yang Amat Berbahagia Borneo 14. Ahli Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 23. Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Yang Amat Berbahagia 13. Menteri Besar/Ketua Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Menteri 22. Hakim Mahkamah Agung/ Yang Arif Yang Berbahagia Tinggi 15. Ketua Polis Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 18. Speaker Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 21.Yang Berbahagia Yang Berbahagia 11. Ketua-Ketua Setiausaha Yang Berbahagia Yang Berbahagia 20. Ketua Pengarah Yang Berbahagia Yang Berbahagia Perkhidmatan Awam 19. Panglima Angkatan Tentera Yang Berbahagia Yang Berbahagia 17. Setiausaha Kerajaan Negeri. Dato’.

Dalam keadaan ini tetamu yang duduk di sebelah kanan tetamu kehormat merupakan tetamu yang paling kanan sekali selepas tetamu kehormat. tetamu yang duduk di pentas atau meja khas hendaklah dihadkan. Contoh-contoh susunan tempat duduk adalah seperti dalam rajah-rajah berikut: (1 ) Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 31 4 2 1 3 5 Rajah 1 merupakan bentuk susunan tempat duduk secara sebaris di mana tetamu kehormat bersebelahan dengan tetamu lain. SUSUNAN TEMPAT DUDUK Dalam majlis rasmi dan formal susunan tempat duduk mesti mematuhi susunan keutamaan yang diwartakan. Raja/Tengku Yang Mulia Yang Mulia 10. Jika majlis diadakan di negeri dan tetamu pula terdiri daripada tetamu persekutuan dan negeri maka satu persetujuan hendaklah dicapai antara Protokol Persekutuan dan Protokol Negeri mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan. Ketua-Ketua Jabatan Yang Berbahagia Yang Berbahagia Peringkat Negeri 25. (2 ) 2 1 3 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 8 6 4 5 7 9 Rajah 2 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat manakala bilangan (4) hingga seterusnya merupakan tetamu lain. Tetamu yang paling hampir ialah tetamu yang duduk di bilangan (2) dan (3). Tetamu di bilangan (4) dan (5) adalah merupakan tetamu yang terkanan yang duduk . Dalam apa jua majlis kecuali Majlis Konvokesyen Universiti dan jamuan makan. Bilangan (1) iaitu tetamu kehormat manakala bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu lain.Yang Berbahagia Penasihat Kewangan Negeri Dan Penasihat UndangUndang Negeri 24.

Dalam situasi ini tetamu di bilangan (6) dan (7) ialah tetamu yang terkanan selepas tetamu bilangan (4) dan (5) kerana mereka duduk berhampiran dengan tetamu 32 kehormat walaupun secara mengiring. bilangan 6 ialah lebih kanan kerana ia di sebelah kanan tetamu kehormat. (5).bersetentangan dengan tetamu kehormat kerana kedudukan yang paling hampir dengan tetamu kehormat selepas bilangan (2) dan (3). Dalam keadaan ini bilangan (4) adalah lebih kanan daripada bilangan (5) kerana bilangan (4) ialah di sebelah kanan tetamu kehormat. (3 ) 4 2 1 3 5 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 6 7 8 9 10 11 Rajah 3 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat dan bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu yang duduk di pentas khas manakala bilangan (6) hingga (11) ialah tetamu yang lain. kekananan bermula dari sebelah kiri tetamu kehormat. Kedudukan ini secara seiring. (4 ) 3 1 2 4 Kanan Tetamu Kiri Tetamu Kehormat Kehormat Rajah 4 menunjukkan bahawa kekananan bermula dari kiri tetamu kehormat kerana jumlah bilangan tetamu di pentas ialah angka genap. Di antara bilangan (6) dan (7). (5 ) Suami Suami Suami Isteri Isteri Isteri 3 2 1 1 2 3 . (7) dan seterusnya. Bagi bilangan angka genap pula. Kekananan bermula dari sebelah tetamu kehormat hanya terpakai bagi bilangan angka ganjil (3).

Jika jemputan tersebut atas nama isteri dan suami hadir kerana mengikut jemputan isteri. . (6 ) Suami Isteri Suami Isteri Suami Isteri 3 2 1 1 2 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Pasangan 3 Rajah 6 menunjukkan keadaan di dan kerana jemputan di atas namanya. kekananan bermula dari sebelah (7 ) Pasangan 3 Pasangan 2 Pasangan 1 3 2 1 1 2 3 (S) (S) (S) (I) (I) (I) Suami Isteri 6 5 4 3 2 1 1 2 mana tetamu nombor (2) ialah perempuan duduk di deretan isteri tetamu lain. Bagi tetamu kanan tetamu kehormat. maka kedudukannya berlainan sedikit iaitu suami akan mengambil tempat duduk dalam deretan isteri. maka suaminya menunjukkan bahawa 33 status isterinya pada masa itu yang tidak di pentas khas. Ini lebih tinggi dari suaminya.Pasangan 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Rajah 5 menunjukkan semua isteri duduk dalam deretan sebelah kiri manakala semua suami duduk dalam deretan sebelah kanan.

jika jemputan nama isteri) duduk di Blok B pada umumnya semua suami duduk di Blok A dan semua isteri duduk di Blok B mengikut susunan keutamaan masing-masing. (8 ) 3 2 1 4 (5) (3) (1) (2) (4) (6) I S I S I S S I S I S I (11) .3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 7 8 9 10 11 12 18 17 16 15 14 13 13 14 15 16 17 18 A B Rajah 7 menunjukkan bahawa semua suami atau yang dijemput duduk di sebelah Blok A manakala isterinya (atau pasangan hidupnya. Susunan keutamaan suami mengikut susunan keutamaan isteri dan susunan keutamaan isteri mengikut susunan keutamaan suami.

kanannya ialah tetamu kehormat manakala di sebelah kirinya ialah isteri tetamu kehormat. ( 10 ) Suami Isteri Isteri Suami Suami Isteri . oleh itu mereka yang tidak ditentukan tempatnya duduk secara bebas tetapi mengikut siapa yang tiba dahulu dan cara suami bersama isteri. Bagi tuan rumah pula. Biasanya tidak semua tempat duduk ditentukan.(9) (7) (8) (10) (12) I S I S I S S I S I S I (17) (15) (13) (14) (16) (18) I S I S I S S I S I S I 34 A B Rajah 8 menunjukkan kedudukan suami isteri dalam majlis di mana susunan tempat duduk diatur suami duduk bersama isteri. Dalam keadaan demikian. tetamu kehormat akan berpeluang untuk bercakap dengan orang lain iaitu di sebelah kanannya isteri tuan rumah manakala di sebelah kirinya tuan rumah. (9 ) Isteri Tetamu Tuan Rumah Isteri Tuan Rumah Kehormat Tetamu Kehormat MEJA KHAS Rajah 9 menunjukkan kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah serta isteri masing-masing.

( 12 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 . 35 ( 11 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 (I) (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Rajah 11 menunjukkan kedudukan suami isteri bersebelahan di mana kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah tidak berubah. suami isteri hendaklah duduk berjauahan dan berselang seperti dalam rajah.Isteri Suami Suami Isteri 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 MEJA KHAS Suami Isteri Duduk Berjauhan dan Berselang Rajah 10 menunjukkan kedudukan bagi tetamu lain yang duduk di meja khas.

Andainya perbezaan status mereka terlampau jauh. 36 ( 13 ) 4 2 1 3 5 S I I S S I S I I S MEJA KHAS S S S S 1 2 4 3 I I I I S S S S 5 6 8 . maka hendaklah dibiarkan.10 12 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Wanita Tidak Duduk di Hujung Meja Khas Rajah 12 menunjukkan bahawa bilangan (10) ialah lelaki dan bilangan (12) ialah perempuan dan ini boleh ditukar iaitu bilangan (10) berpindah ke bilangan (12) dan bilangan (12) berpindah ke bilangan (10). Pertukaran hanya dibuat apabila status mereka lebih kurang sama.

( 14 ) 9 7 5 3 1 2 4 6 8 . Angka menunjukkan susunan keutamaan.7 I I I I MEJA MEJA PANJANG PANJANG S S S S 9 10 12 11 I I I I S S S S 13 14 16 15 I I I I S S S S 17 18 20 19 I I I I 37 Suami Isteri Bersebelahan Rajah 13 menunjukkan susunan suami isteri secara bersebelahan. S (Suami) dan I (Isteri).

10 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) MEJA KHAS 1 S S 2 4 S S 3 5 I I 6 8 I I 7 9 S S 10 12 S S 11 13 I I 14 16 I I 15 17 S S 18 20 S S 19 21 I I 22 24 I I 24 .

Angka menunjukkan Susunan Keutamaan.25 S S 26 28 S S 27 29 I I 30 32 I I 31 33 S S 34 36 S S 35 37 I I 38 40 I I 39 38 Suami Isteri Berhadapan Berselang Rajah 14 menunjukkan susunan tempat duduk diatur suami isteri berhadapan berselang. S (Suami) dan I (Isteri). Di meja khas elakkan wanita duduk di hujung meja. ( 15 ) ISTERI BERSEBELAHAN DENGAN SUAMI 1 2 Tetamu Utama Tuan Rumah 3 4 Isteri Isteri Tetamu Utama Tuan Rumah 5 6 Suami Suami Isteri 7 8 Isteri Isteri Bersebelahan Dengan Suami .

Ini adalah bagi meja utama. ( 17 ) SUSUNAN MEJA BULAT BAGI MAJLIS DIRAJA PENTAS 22 14 13 21 12 11 20 10 PENTAS 9 19 8 TARIAN 7 BUDAYA 18 6 5 17 4 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA . Jika tetamu utama dan tuan rumah duduk bersebelahan dengan isteri masing-masing maka tetamu-tetamu yang lain pun duduk sedemikian seperti dalam rajah.Rajah 15. ( 16 ) ISTERI DUDUK BERSILANG 1 3 Tetamu Utama Tuan Rumah 2 4 Isteri Isteri Tuan Rumah Tetamu Utama 5 6 Suami Suami 7 8 39 Isteri Isteri Isteri Duduk Bersilang Rajah 16. Jika di meja utama tetamu utama dan tuan rumah duduk bersilang dengan isteri masing-masing maka tetamu yang lain juga mengikut cara demikian seperti dalam rajah.

Tujuan utama juruacara ialah memaklumkan kepada tetamu apa yang akan berlaku mengikut urutan acara majlis. meja hendaklah tinggi sedikit dari meja-meja tetamu yang lain. 11. (3). (15) dan (16) tidak boleh dipenuhkan. (15) dan (16) boleh dipenuhkan. Jika majlis rasmi tanpa tetamu Diraja di meja utama maka meja (1). (4). (2). ( 18 ) SUSUNAN MEJA TANPA PENTAS KEBUDAYAAN PENTAS P 22 14 E 13 21 12 R 11 H 20 10 I 9 19 8 A 7 S 18 6 A 5 17 4 N 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA 40 Susunan Meja Tanpa Pentas Kebudayaan Rajah 18 menunjukkan jika sekiranya tidak ada pentas kebudayaan maka tempatnya hendaklah digantikan dengan perhiasan seperti bunga atau lain-lain. PENGACARAAN MAJLIS FORMAL Juruacara dalam sesuatu majlis hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang ini. Tidak semua orang boleh menjadi juruacara yang baik. (3). Juruacara tidak boleh menjadi Pengerusi Majlis tetapi Pengerusi Majlis boleh menjadi juruacara. (4). Meja (1).Susunan Meja Bulat Bagi Majlis DiRaja Rajah 17 menunjukkan jika majlis yang berkenaan majlis rasmi yang dihadiri oleh DiRaja. (2). Teks ucapan hendaklah ditaip dengan menggunakan kertas .

sebutan yang jelas. • untuk mengawal masa. Aturcara pentadbiran yang baik mengandungi butir-butir berikut:• Masa • . Juruacara mestilah boleh mengawl majlis.separuh A4 dan satu muka surat hanya dimuatkan satu pengumuman sahaja. kawalan suara yang mantap. • sebagai panduan kepada semua pegawai dan pekerja yang terlibat dalam majlis tersebut. • sebagai rekod. Setiap pengumuman pula mengandungi butir-butir berikut:* MASA : (anggaran) * CUE : (panduan bagi juruacara) * ANN : (teks pengumuman) Gaya dan isi teks juruacara adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis yang berkenaan iaitu:* Majlis * Majlis * Majlis * Majlis * Majlis Penuh Istiadat Rasmi Dan Formal Rasmi Tetapi Tidak Formal Tidak Rasmi Tetapi Formal Tidak Rasmi Dan Tidak Formal Setiap majlis mesti disediakan dua juruacara (seorang sebagai simpanan). Teks juruacara hendaklah disediakan oleh pihak penganjur. mesti yakin. membuat pengumuman dan memberi panduan. Ia tidak seharusnya gemuruh. • untuk menjadi panduan masa akan datang. • Untuk menentukan majlis berjalan dengan licin dan mengikut lunas-lunas protokol yang diterima. PENYEDIAAN ATURCARA PENTADBIRAN Aturcara pentadbiran adalah merupakan aturcara majlis yang ditulis secara terperinci dengan tujuan:• sebagai panduan untuk pegawai yang mengendalikan majlis tersebut. 12. pandangan jelas dan pergerakan pantas.

vi) Senarai Tetamu Yang Dijemput Penyambut mestilah mempunyai ringkasan keseluruhan senarai tetamu yang akan hadir dan sebaik-baiknya mengenali tetamu tersebut. vii) Senarai Tetamu Khas Selain daripada senarai kesemua tetamu yang dijemput. 13. viii) Pakaian Penyambut Penyambut hendaklah memakai pakaian yang sempurna dan sesuai mengikut keraian yang sedang dijalankan. senarai tetamu khas yang akan disambut hendaklah juga diketahui dengan lancar. x) ¡ .Keterangan yang merupakan urutan acara secara terperinci. • Pegawai yang bertanggungjawab. ii) Aturcara Keraian Yang Berkenaan Penyambut mestilah mengetahui aturcara keraian yang berkenaan terutamanya waktu yang ditetapkan bagi tetamu sampai dan balik. PERANAN PENYAMBUT TETAMU Berikut ialah panduan bagi penyambut tetamu dalam majlis:i) Maklumat Penyambut hendaklah mengetahui maklumat keraian yang sedang diadakan sekurangkurangnya tujuan keraian tersebut diadakan. pintu masuk. ix) Cara Menyambut Tetamu hendaklah disambut dengan hormat dan berikan buku aturcara jika ada tunjukkan tempat duduk secara hormat. v) Tempat-Tempat Penting Penyambut hendaklah mengetahui tempat-tempat yang penting seperti tandas. Check List’ hendaklah juga disediakan bagi membantu melicinkan pengendalian majlis berkenaan. iv) Kawasan Yang Diuntukkan Penyambut hendaklah mahir dengan tempat dan kawasan yang diuntukkan baginya menyambut. iii) Susunan Tempat Duduk Penyambut hendaklah tahu susunan tempat duduk keseluruhannya supaya senang untuk memandu atau menunjukkan tempat duduk tetamu yang berkenaan. tempat keluar dan lain-lain. Pakaian terdedah bagi perempuan adalah tidak sesuai. Aturcara pentadbiran adalah dokumen yang sangat penting kerana ianya menggariskan secara terperinci semua tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang terlibat bagi sesuatu acara. 41 Selain daripada aturcara pentadbiran.

Tujuan Raptai ialah: i) Supaya mereka yang terlibat tahu akan tugas dan tanggungjawabnya.Mengenali Tetamu Seboleh-bolehnya penyambut hendaklah kenal dengan tetamu yang disambut. NILAI-NILAI ISLAM Majlis yang diadakan hendaklah menggambarkan hasrat kerajaan mengenai Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam sejajar dengan Agama Islam sebagai agama rasmi negara. iv) Untuk memperbaiki kelemahan yang ada. hendaklah mendiamkan diri sahaja tetapi ambil ingatan. Jika ada teguran dari tetamu yang kurang senang didengar. Ia hendaklah memeriksa semua tempat duduk dan bandingkan dengan senarai tetamu yang dikhaskan untuknya. v) Untuk Penyelarasan acara. Penyambut hendaklah melaporkan diri kepada Pegawai Bertugas dan mengambil senarai tetamu. Jangan sekali-kali bertengkar dengan tetamu atau memberi maklumat yang penyambut sendirri kurang pasti. POS-MORTEM Post-Mortem diadakan selepas selesai sesuatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan majlis. vi) Untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat. iii) Untuk menentukan jangka masa yang tepat. 15. jawablah dengan sopan. RAPTAI Raptai amatlah penting bagi sesuatu majlis walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan (selalu diadakan) dan hendaklah diadakan beberapa kali mengikut keperluan. . 16. xiv) Mudah Senyum Penyambut hendaklah mudah senyum. 14. 42 xi) Ketibaan Penyambut Penyambut hendaklah tiba satu jam lebih awal daripada masa tetamu dijangka tiba. ii) Untuk menentukan urutan majlis.Mortem juga diadakan untuk mencari punca kelemahan serta cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. xiii) Kesulitan Jika menghadapi kesulitan atau masalah hendaklah segera merujuk kepada Pegawai Bertugas. Dengan itu penyambut tetamu mestilah mengetahui Pegawai Bertugas pada masa itu. Jika tidak kenal hendaklah bertanya dengan cara hormat. Post. xii) Pertanyaan Dan Teguran Jika ada apa-apa pertanyaan dimajukan.

bendera-bendara boleh diatur mengikut dua cara berdasarkan susunan abjad nama-nama negara yang berkenaan. Malaysia Negeri Jika dua bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. E C A B D F Cara dari tengah. BENDERA DAN SUSUNANNYA i) Dua bendera di majlis peringkat negeri di negeri. Negeri Malaysia 43 Jika dua bendera dikibarkan pada peringkat negeri di negeri yang berkenaan maka susunannya adalah seperti di atas. v) Persidangan antarabangsa. Di dalam satu persidangan antarabangsa yang diaturkan oleh mana-mana kerajaan sekalipun. Negeri Malaysia Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan yang diadakan dalam negeri. 17. bendera Negeri dan bendera Badan/Syarikat atau lain-lainnya. iv) Tiga bendera di majlis peringkat persekutuan. vi) Cara mengibarkan bendera Malaysia dan Negeri-Negeri. ii) Dua bendera di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. Malaysia 1 . Malaysia Negeri Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat negeri misalnya bendera Malaysia. A B C D E F Cara dari kiri. iii) Tiga bendera di majlis peringkat negeri.Post-Mortem tidak akan mendapat kerjasama dari pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari kesalahan seseorang.

dan perasmi. maka susunan adalah dari kiri ke kanan. Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika cara pengibaran itu dibuat dari tengah-tengah.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jika pengibaran bendera-bendera tersebut diadakan dengan cara sebaris. maka susunannya adalah seperti di atas. KEMAHIRAN MENGENDALIKAN PERSIAPAN DEWAN 44 i) Back Drop’ hendaklah mengandungi perkara-perkara yang perlu sahaja. maka susunannya adalah seperti di atas. Contoh nama majlis. 18. tarikh. ¡ . Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika pengibaran bendera dibuat dengan cara dibahagi dua belah.

pembaca doa. pembesar suara. rostrum. pembaca sitasi dan lain-lain) • Jambangan bunga • Mineral water’ dan gelas • Alas meja dan chair back’ • Permaidani iii) Rostrum dan mikrofon untuk • Tetamu khas • Juruacara iv) Troli hadiah dan alas v) Dulang hadiah dan alas vi) Persembahan • Multimedia • Koir/nasyid vii) Hiasan bunga-bunga hidup • Tangga pentas • Rostrum viii) Lain-lain 19. iii) Memstikan khidmat seranta kemas: • Siaran awal untuk akhbar perlu disemak dan diluluskan • Salinan teks ucapan VVIP / PPG / Pengetua hanya boleh diberi kepada pemberita selepas majlis tamat ¡ ¡ . troli.ii) Tempat duduk tetamu • Atas pentas (kerusi tetamu. permaidani (jika perlu). tempat pemberita. lampu dan pA sistem) • Bawah pentas (kerusi tetamu. pentas kumpulan muzik. lampu. kipas angin. meja hadiah/sijil. kipas angin. permaidani. pentas nasyid.koir. rostrum juruacara. PERKARA-PERKARA LAIN YANG JUGA PENTING i) Merancang beberapa alternatif: Jika hujan atau terputus bekalan letrik? ii) Memastikan disiplin terjamin: Memaklum kepada orang bawahan dan pergerakan keluar masuk dewan yang palin minimal. meja/bunga. backdrop.

TATACARA MENGHADIRI MAJLIS i) Kerosakan majlis disebabkan oleh tetamu: • Tidak memberi jawapan kehadiran • Menjawab lambat • Jawab hadir tetapi tidak hadir • Jawab tidak hadir tetapi hadir • Jawab hadir dengan isteri/suami tetapi tidak hadir seorang • Jawab tidak hadir dengan isteri/suami tetapi hadir dengan isteri/suami • Hadir tetapi lewat tiba • Hadir membawa extra • Hadir dengan pakaian yang tidak sesuai • Hadir tidak membawa kad jemputan sebagaimana dikehendaki • Tidak mengikut arahan Pegawai Lalulintas • Tidak mengikut arahan Pegawai Penyambut ii) Tanggungjawab apabila menerima kad jemputan • Baca kad jembutan • Teliti tujuan • . 20. iv) Pastikan perbelanjaan berhemat 45 • Semua urusan sewa/beli alatan ikut prosedur kewangan • Pegawai Kerja diminta mengawasi segala urusan pembelian dan pembayaran dibuat dengan peruntukan yang ada • Semua kutipan wang daripada para lulusan perlu ada akaun khas dan dikeluarkan resit untuk apa jua pembayaran yang dibuat. v) Mengadakan post-mortem Diadakan selepas selesai sesuatu majlis untuk mengukur tahap kejayaan majlis. Post-mortem tidak akan mendapat kerjasama daripada pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari keslahan seseorang. Untuk mencari punca kelemahan cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang.• Sediakan tempat khas untuk sesi wawancara antara Tetamu Khas dengan para pemberita.

BUKU PROGRAM/CENDERAMATA/ATUR CARA i) .Teliti tarikh. hari dan masa • Teliti tempat majlis diadakan • Teliti pakaian yang dikehendaki dipakai • Buat keputusan kehadiran • Jawapan segera iii) Persiapan bagi menghadiri majlis • Beritahu penganjur jika ada perubahan • Kelengakapan diri • Kemudahan-kemudahan yang diperlukan • Tinjauan tempat majlis iv) Ketibaan di timpat majlis • Arahan lalu lintas 46 • Ikut pintu masuk yang ditetapkan • Arahan penyambut • Tentukan tempat duduk • Minuman sebelum majlis dimulakan • Pergaulan sebelum majlis dimulakan • Majlis perkenalan v) Dalam majlis • Arahan duduk • Tidak puashati dengan keadaan • Tertib ketika majlis sedang berjalan • Cara mula makan (dalam majlis jamuan) vi) Majlis tamat • Ikut peraturan yang ditetapkan • Berdiri mengadap tetamu kehormat • Mengambil sesuatu di meja (dalam majlis jamuan) • Tunggu giliran 21.

CONTOH ATURCARA MAJLIS 0900 pagi Para peserta mengambil tempat 0930 pagi Para tetamu mengambil tempat 47 1000 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat 1015 pagi Perakan masuk Tetamu Kehormat Doa Ucapan Pengerusi Jawatankuas Pengelola Ucapan Tetamu Kehormat (Perasmian) Penyampaian Hadiah dan Cenderamata Penyampaian Cenderahati kepada Tetamu Kehormat 1205 t/hari . ii) Dalam majlis-majlis rasmi seperti Majlis Konvokesyen. penglola dan kecil) • Senarai peserta • Aturcara majlis pembukaan dan penutup • Sejarah ringkas majlis • Penghargaan dan autograf 22.Ia merupakan sebuah buku maklumat yang amat penting bagi satu-satu majlis rasmi. Penerbitan buku ini perlu diuruskan dengan baik dan sempurna.lain. Pertandingan Kemahiran. contoh: Majlis Pengucapan Puisi Sekolah. Perasmian Dewan dan Seminar yang dirasmikan oleh orang kenamaan peranan buku ini sangat penting. Ketua Pengarah. Pengarah dan Pengetua) • Lagu rasmi • Lagu tema • Senarai jawatankuasa (induk. Segala butiran yang akan dimuatkann didalam buku ini perlu dirancang oleh sebuah jawatankuasa. disemak semual dan perlu diluluskan oleh Ketua sesuatu organisasi. Selalunya majlis ini orang yang merasmikan ialah orang kenamaan tempatan. iv) Kandungan Buku • Kata-kata alaun (Menteri. iii) Buku ini juga digunakan pada majlis-majlis peringkat dalaman. Kursus Pengadilan Bola Sepak peringkat sekolah dan lain.

CONTOH TEKS JURUACARA Nama Majlis: Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang Tempat: Dewan Jauhar . SENARAI AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA i) Pengerusi ii) Naib Pengerusi iii) Setiausaha iv) Penolong Setiausaha v) Bendahari vi) Jemputan dan Sambutan vii) Pendaftaran dan Penginapan viii) Buku Cenderamata ix) Persiapan Dewan x) Keceraian xi) Jamuan xii) Teks Ucapan dan kata-kata aluan xiii) Seranta xiv) Pengangkutan dan Lalu Lintas xv) Persembahan xvi) Bacaan Doa dan Juruacara xvii) Pameran xviii) Siaraya xix) Bulitin dan rakaman xx) Sijil xxi) Urusetia 24.Persembahan 1230 petang Tetamu ke majlis jamuan 1315 petang Tetamu meninggalkan majlis. 1330 petang Bersurai 23.

Pengumumam Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Cur (0840) Apabila VIP dan semua hadirin duduk. 6. Pengumuman Para hadirin dipersilakan mengambil tempat. Guru-Guru dan Tetamu yang saya hormati sekalian. Pengumuman Majlis merakamkan ucapanribuan terima kasih . 5.Tarikh: 29 Ogos 2002 Hari: Sabtu 1. 7. Pegawai Pendidikan Daerah. 3. Dipersilakan. diiringi oleh Pengarah Pendidikan Johor dan Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Pengumuman Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz. Pengumuman Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Pengetua. Dipersilkan. Cue (0850) Selesai bacaan doa. Dato’ Musa Mohamad. Cue (0835) Menerima isyarat apabila VIP tiba. Majlis akan dimulakan dengan bacaan doa. Ucapan Pengetua 8. Majlis akan bermula sebentar lagi. Guru Besar. Yang Berusaha Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Untuk itu majlis mempersilakan Ustaz Awang Salleh untuk memimpin bacaan doa. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Pegarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana memberikan rahmat dan hidayah kepada kita yang sama-sama dapat hadir dlam majlis yang mulia ini. Ketua. Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Johor. 9. Cue (0900) Selesai ucapan Ucapan Tetamu Kehormat 10. 48 4. Cue (0830) Semua hadirin duduk 2.Ketua Sektor.

Pengumuman Majlis sekali lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia ke jamuan makan tengahari. 13.Johan Endut dan yang lain-lain Dipersilkan yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan Cenderahati kepada yang Berhormat demi mengenang kesudiaan beliah menyampaikan hadiah-hadiah tadi. Cue (1045) Selesai ucapan Penyampaian Hadiah dan Cenderamata\ 12. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang Berhormat diatas penyampurnaan acara penyampaian hadiah-hadiah. 15. 50 . 11. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan Hadiah Anugerah Khidmat Cemerlang kepada pemenang. Johor Bahru untuk mempersempahkan permainan mereka. 17.Majlis diteruskan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Cue (1200) Selesai persembahan Jamuan 16. Cue (1130) Yang Berhormat duduk Persembahan 14.pemenang. 49 Dipersilakan En. Pengumuman Dipersilkan kumpulan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sultan Ibrahim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ucapan pengharagaan dan menjemput tetamu yang hadir untuk bersama-sama menjamu selera. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis. Pengumuman Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia.

Question_small </static/help?type=private> Info and Rating Reads: 31.Nota Pengurusan Kokurikulum Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document <javascript:void(0)> Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it.scribd. Report Cancel <javascript:void(0)> This is a private document./ Rated: 48 Ratings() Copyright: Attribution Non-commercial Attribution_noncommercial <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/> contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat (more tags <#>) contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat dan susunan nota gerko . please follow these directions <http://support.229 Uploaded: 05/23/2008 Category: /Uncategorized.com/forums/33563/entries/22981> to submit a copyright infringement notice.

com/doc/21162917/Nota-Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majl is> 2.com/doc/35868947/Nota-Protokol-Dan-Etiket-Pen-Gurus-An -Majlis> p.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww. p. <http://www.com/doc/7738552/Aturcara-Pentadbiran> 3.scribd.com/home?source=scribd. <http://www.com/doc/19029039/Protokol-Dan-Etiket-Kerajaan-Persekut uan-Malaysia> p.com/doc/30566182/Protokol-Dan-Etiket-Majlis-Rasmi> p.scribd. <http://www. p. <http://www.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Related Documents PreviousNext 1.scribd.com/ariffinkoko> ariffinkoko <http://www.com/doc/45737343/Protokol-amp-Imej-Diri-Gpi> 4.scribd.sesuatu protokol majlis tatacara menubuhkan kokurikulum pengurusan (fewer <#>) Follow </login> <http://www. p.com/doc/43837588/Protokol-Dan-Etiket-Sosial> p.scribd. <http://www.scribd.scribd.scribd.com/sharer.com/ariffinkoko> Share & Embed <http://www.com/doc/22466526/Folio-GeRko-Edit> . <http://www.com/doc/44204915/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis-1> p. p. <http://www. <http://www. <http://www. <http://www.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com/doc/28484081/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis> p. <http://www.facebook.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.com/doc/40080058/Protokol-Imej-Diri-Gurumaalim> p.scribd.com/doc/16406405/Protokol-Imej-Diri-Gpi> p. p.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.com/doc/40307022/Buku-Log-Koko> 5. <http://www.scribd.scribd.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter. <http://www.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.google.

scribd.scribd. p.scribd.com/doc/37033614/Infosys-placement-question-papers> p. <http://www.com/doc/12912360/Penampilan-Diri> 7. <http://www.com/doc/36847276/Product-Life-Cycle-Management> 10.scribd. <http://www.scribd. <http://www. <http://www. <http://www.com/doc/36963672/Multiperceptor> p.com/doc/37089052/Readme> 13. <http://www.scribd.com/doc/36744630/LID-H70-VOR-DME-OR-GPS-A-1009> p. <http://www.scribd.scribd.com/doc/36811394/Indian-Capital-Market1> p. <http://www.com/doc/36984008/Oops> 11.scribd.scribd.com/doc/37021454/Readme> p.com/doc/7851409/Protokol-Etiket-Sosial> p.scribd. <http://www. <http://www. <http://www. p. <http://www. <http://www.com/doc/17249471/Unit-4> 6. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/36730938/LID-IER-NDB-RWY-35-1009> 8. p.scribd. p.scribd.com/doc/12912415/Protokol-Etiket-Sosial> p.com/doc/37136018/Autism-Spectrum-Disorder> p.com/doc/36733128/LID-HZX-RNAV-GPS-RWY-32-1009> p.com/doc/36749192/LID-SUA-SNDLR-ONE-RNAV-1009> 9.com/doc/46353787/Laporan-Program> p.p.com/doc/47526382/Kesantunan-Bhs-dlm-pegacaraan> p. <http://www. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/36931994/User-ID-Roles> p.scribd.scribd. p. <http://www.com/doc/36753336/se-109-29JUL2010> p.com/doc/37028576/LID-UZA-RNAV-GPS-RWY-20-1009> p.com/doc/37145094/Tell-Me-About-Yourself-interview-Answ er-samples> p. p.scribd. .com/doc/36985348/Untitled> p.scribd.com/doc/37023434/LID-MHT-VOR-RWY-35-1009> 12.scribd. <http://www.scribd. p.scribd. <http://www. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/38763950/PENDAHULUAN> p. <http://www. p.scribd.scribd.

<http://www.scribd.scribd. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/37291232/So-Net> 15.com/doc/37210276/Local-SPDC-police-captain-orders-forc ed-labor-for-police-station-construction-in-southern-Ye-Township> p. <http://www.scribd. <http://www. <http://www. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/37412644/Career-Center-Update> 17.scribd.com/doc/3060225/PENGURUSAN-BADAN-BERUNIFORM-Ceramah-2> 3. 1 p.scribd.scribd. <http://www.com/doc/3060502/PENGAKUAN-KEBENARAN-IBUBAPA> 27 p.com/Jadual-Aktiviti-Unit-Beruniform-R1-R2/d/3098107> 5 p. <http://www.com/doc/37402834/Interview-Questions> p.com/doc/37471016/loc-gov-2> p. <http://www.scribd.com/doc/37492102/100-Keyboard-Shortcuts> More from this user PreviousNext 1.com/doc/3060539/Jawatankuasa-tANGGUNG-jAWAB> 2.scribd.com/doc/3060361/PERANAN-TANGGUNGJAWAB-Ceramah-3> 25 p. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/3060126/Nota-Pengurusan-Kokurikulum> 19 p.com/doc/37271322/GMP-Basics> p. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/3098084/PROGRAM-KECEMERLANGAN-KOKURIKULUM-2008 > 23 p.scribd. <http://www.com/doc/37489870/lbc-v1-3> 18.com/doc/3060071/KANDUNGAN-FAIL-Cermah-5> .scribd.scribd.com/doc/37342126/Assesment-Part-Design> 16.com/doc/37419392/Project-Proposal> p.com/doc/37324246/Design-Patterns-Card> p. <http://www.scribd.com/doc/37147864/Abrogation> 14. 50 p.scribd.scribd. p.scribd. <http://www. p. <http://www. <http://www.com/doc/37335972/Al-Aqsa> p. <http://www. p.com/doc/37350320/Impairment-Financial-Reporting-and-Co rporate-Reporting> p.scribd. p.scribd. p. 1 p.scribd.<http://www.

scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.com/nadzim> <http://www.com/aibiwai> <http://www.scribd.scribd.scribd.14 p.scribd.scribd.com/dinodale90> <http://www.scribd.scribd.scribd.com/nadibah> <http://www.com/azmijaaffar> <http://www.com/widelia> <http://www.scribd.com/wanperkasa> <http://www.scribd. <http://www.scribd.scribd.com/el-nino@yahoo> <http://www.com/tamako> <http://www.com/samiruddin>left a comment .com/nurdin> <http://www.com/syaafique> <http://www.scribd.scribd.com/srihero> <http://www.com/samiruddin>left a comment good info 08 / 24 / 2010 <http://www.com/rawdhah150> <http://www.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.com/doc/3052999/BUKU-PANDUAN-KOKURIKULUM> 27 p.com/mezars> Add a Comment Submit share: Characters: 400 Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.scribd.com/ymfun> Kamal Nordin <http://www.com/joeraize> <http://www.com/people/view/507527-morriskgan-yahoo-com> <http://www. <http://www.com/sulia> <http://www.com/doc/3053070/PERLEMBAGAAN-KELAB-PENGGUNA-KPDNHEP> 4.com/razzati> <http://www.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.com/suzila97> <http://www.scribd.com/shahrol_90> <http://www. <http://www.scribd.com/ezmie_md> <http://www.com/events/47425570?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.scribd.com/ainkhai> <http://www. 126 p.scribd.com/doc/3052577/taklimat-koko-2008> Recent Readcasters <http://www.scribd.com/kamalnordin> <http://www.scribd.scribd.

scribd.scribd. Download and Print <javascript:void(0)> Add this document to your Collections This is a private document. but others can view it *public moderated: *others can add to this collection.scribd.com/events/18950121?user_id=11153325-iszamshawal> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <javascript:void(0)> Print this document High Quality Open the downloaded document.com/events/18963644?user_id=9501643-farinah84> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.com/farinah84> <javascript:void(0)> farinah84 <http://www.scribd.com/events/47411197?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.scribd. and only you will be able to view it Save collectionCancel <#> .scribd.com/farinah84>left a comment nak minta boleh 05 / 04 / 2009 <http://www.Nota Pengurusan Ko kurikulum 08 / 24 / 2010 <http://www.com/IszamShawal>left a comment bagus! apa origin dia? 04 / 19 / 2009 <http://www. so it may only be added to private collections. + Create a New Collection Name: Description: Collection Type: *public locked: *only you can add to this collection. and select print from the file menu (PDF reader required).com/IszamShawal> <javascript:void(0)> IszamShawal <http://www.scribd. but you approve or reject additions *private: *only you can add to this collection.

You can manage these notifications in your account settings.Finished? Back to Document <javascript:void(0)> Sign up Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing. We promise to respect your privacy. Publish your documents quickly and easily. Spinner_large_mac_white « Back to Login <#> Reset your password Please enter your email address below to reset your password.. We will send you an email with instructions on how to continue. Sign Up Privacy policy </privacy> Spinner_mac_white You will receive email notifications regarding your account activity. Why Sign up? Num_1 Num_2 Num_3 Discover and connect with people of similar interests. *Email address:*   .> Login Successful Now bringing you back.>Spinner_mac_white Signup I don t have a Facebook account email address (required) create username (required) password (required) Send me the Scribd Newsletter. Social-icons Already have a Scribd account? email address or username password Log In Spinner_mac_white Trouble logging in? <javascript:void(0). Share your reading interests on Scribd and social sites. and occasional account related communications.. Other login options Login with Facebook <javascript:void(0).

facebook.scribd.scribd. scribd.com/scribd </scribd> twitter.com%2Fdoc%2F3060126&id=en> * Español </language?destination=http%3A%2F%2Fes.scribd. scribd.com> FAQ </faq> Developers / API </developers> Jobs </jobs> Terms </terms> Copyright </copyright> Privacy </privacy> Copyright © 2010 Scribd Inc.com/scribd <http://twitter.com%2Fdoc%2F3060126&id=es> * Português (Brasil) </language?destination=http%3A%2F%2Fpt. scribd. Icon_download_35x35 Download this document -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 .com/pages/Scribd/6978454082> About </about> Press </static/press> Blog <http://blog. scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=pt> scribd.com/scribd <http://www.You need to provide a login for this account as well. scribd.scribd.com/> Partners </partners> Scribd 101 </scribd101> Web Stuff </webstuff> Scribd Store </store/about> Support <http://support. Language: English <#> Choose the language in which you want to experience Scribd: * English </language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd. *Login:* Submit Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> * * * * * * * * * * * * * * * * * * Follow Us! scribd. scribd. scribd.com/scribd> facebook.

doc .doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur. best-selling books.com/forums/189164-faq-the-scribd-archive> for   .632 KB Download Now Readcast: Icon_archives_35x35 The Scribd Archive -----------------------------------------------------------------------This document was uploaded by someone just like you and is now part of The Scribd Archive*. Read the Scribd Archive FAQ <http://support. Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed: </doc/> Document URL: This document is: PrivateThis document is: Public Cancel Upload Make it easier to find your new document! Title: Category: Tags: (separate with commas) Description: Save Share: Or_divider_550x7 Subscribe to The Scribd Archive and download as many documents as you d like. Give back to the community and gain 24 hours of download access by uploading something of your own. Processing.. news source materials... and more..scribd. 1 Day Pass $5 1 Year Pass $59 Choose payment option Pay with Credit Card <#> Pay with PayPal or Credit <#> * The Scribd Archive is a collection of millions of documents.. including research reports. Monthly Subscription Most Popular $9/mo.

.388.6 KB Download Now . Icon_download_35x35 Thanks for uploading! Download this document as -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur.more information...pdf .