Scribd </> Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> document collections icon publishers icon documents icon

scribd pages icon users icon Explore </explore> Tri_11x6 Documents </explore> * * * * * * * * * * * * * Books - Fiction </explore/Books-Fiction> Books - Non-fiction </explore/Books-Nonfiction> Health & Medicine </explore/Health-Medicine> Brochures/Catalogs </explore/BrochuresCatalogs> Government Docs </explore/Government-Docs> How-To Guides/Manuals </explore/HowTo-GuidesManuals> Magazines/Newspapers </explore/MagazinesNewspapers> Recipes/Menus </explore/RecipesMenus> School Work </explore/School-Work> + all categories </explore> Featured </explore> Recent </explore/Most-Recent> People </community> * * * * * * * * * * * * * Authors </community/authors> Students </community/students> Researchers </community/researchers> Publishers </community/publishers> Government & Nonprofits </community/government-%26-nonprofits> Businesses </community/businesses> Musicians </community/musicians> Artists & Designers </community/artists-%26-designers> Teachers </community/teachers> + all categories </community> Most Followed </community> Popular </community?t=trending>

* Hartini Rahaman <http://www.scribd.com/people/view/52364543> Tri_11x6 How does Scribd know my name? We are using Facebook to personalize your experience on Scribd. Learn More <http://www.scribd.com/facebookfaq> Hartini Rahaman Account o My Home <http://www.scribd.com/>

o o o o o o o <#>

View Public Profile <http://www.scribd.com/people/view/52364543> My Documents <http://www.scribd.com/documents> My Collections <http://www.scribd.com/my_document_collections> Messages <http://www.scribd.com/inbox> Settings </account/edit> Help <http://support.scribd.com> Log Out <http://www.scribd.com/logout>

Welcome to Scribd - Where the world comes to read, discover, and share... We’re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friends are sharing and the things you like. We ve also made it easy to connect with your friends: you are now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the future you can access your account using your Facebook login and password. Learn more <http://www.scribd.com/facebookfaq>No thanks <#> <#> Some of your friends are already on Scribd: Diana Aziz <http://www.scribd.com/diana_aziz_2> Lina Abd Majid <http://www.scribd.com/lina_majid> Wea Zabd <http://www.scribd.com/wzabd> <http://www.scribd.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A7> Attaufan Jadid <http://www.scribd.com/attaufanj> Jie Sani <http://www.scribd.com/jie_sani> Nik Azlina Nik Ali <http://www.scribd.com/nik_ali_10> Norfaezah Ibrahim Faezah <http://www.scribd.com/norfaezah_faezah> Zamilah Ahmad <http://www.scribd.com/zamilah_ahmad> Reen Mizie <http://www.scribd.com/reen_mizie> 1 First Page Previous Page Next Page / 50 Sections not available Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit Fullscreen Select View Mode View Mode BookSlideshowScroll Readcast Add a Comment Embed & Share <#>Readcast Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you re reading. Select the sites below and start sharing. Check_27x27Transparent Check_27x27Transparent Check_27x27TransparentLink account <#>

 

 

Readcast this DocumentTransparent <#> Readcast Complete! Click send to Readcast! edit preferences <#> *Set your preferences for next time...*Choose auto to readcast without being prompted. <#> <#> Hartini Rahaman Hartini Rahaman Link account <#> Advanced <http://www.scribd.com/account/edit#sharing> <#>Cancel <#> <#> Add a Comment Submit share: Characters: 400 <#> Share & Embed <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter.com/home?source=scribd.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Add to Collections Download this Document for Free Auto-hide: off <#> <javascript:void(0);> Quantcast PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Permainan/Sukan) 1. LATAR BELAKANG 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin, diangotai dan digerakkan oleh murid-murid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis, hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.1.1

 

 

 

 

perkongsian pemikiran. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. Pengetahuan. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. 4. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau . pengalaman secara langsung. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan.2Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. 1 3. pengalaman dan latihan. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan datang.2 Hobi dan rekreasi. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan.1. 1. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan.Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. 1.1. 4. kesungguhan dan kemahiran memimpin. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan murid-murid merancang dan melaksanakan dengan bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. 1. 2. atau 1. apabila pengetahuan.1 Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin.1. OBJEKTIF AM Guru-Guru dan murid-murid akan: 4. 1. dianggotai dan digerakkan oleh murid-murid amatlah menggalakkan.3 Sukan dan permainan.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. Walau bagaimanapun pengetahuan.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin.2 Mengetahui dan memahami kaedah.4 Badan beruniform. kesungguhan dan kemahiran murid-murid memimpin. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah.1. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciri-ciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1.

KELAB ATAU PERSATUAN 6. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: a. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. 5.5 Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan. kegemaran.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5. mengelola. 5. kegemaran.1 Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. berpelembagaan. b. hasrat dan kecenderungan masing-masing.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang . hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk 2 saling bekerjasama. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. perlembagaan negara dan Wawasan 2020.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. 4. kegemaran.persatuan secara berkesan. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. 5. 6.2. 6.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. berketrampilan dan berwawasan.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. 5. 4. OBJEKTIF KHUSUS 5.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6.

5.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.diminati dan digemari.1. Berkongsi sumber dan peralatan. d.2 Objektif 8.5.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7. 8.3. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi 7.3 Peraturan 7.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur.1.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8.3.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran J) 7. c. Buku Resit.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 3 7. c.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. Borang Baucar Bayaran.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a. PENGURUSAN KEWANGAN 8.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. .2.5. b.1.1 Tujuan dan matlamat 7.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8. Borang Pesanan Barang. e.1 Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7. 8.2.1.1. 8. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.4 Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar 7.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar 7. Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.2 Aktiviti dan kegiatan 7.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8. 7.1 Pengenalan 8.1.2.

gunakan penyata yang belum diaudit. c. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.3. g. b. Masukkan butir-butir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. baucar bayaran.12Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran B) a. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup. 8.buku resit. i.3. e.Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. c. Keluarkan resit b.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a.3.10Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat.11Mengadakan Baucar Pembayaran. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan. Baucar-baucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program.6Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. d.3.00) 4 8. 8. (RM 30. d. 8.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti.3. 8. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan.3. b. f.3.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. Jika bil asal hilang.3. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima.3. 8. 8. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai. . h. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan.3. a. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank. Rekodkan dalam ‘cash book’ c.

Ucapan Perasmian d.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8. 8. 9. 8.1 Mesyuarat Agung. Ucapan Penasihat Kelab c. Membentangkan laporan tahunan.1.3.1. 5 8. Mesyuarat agung 9.3 Agenda Mesyuarat Agung a.3. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a. 9.1. 8. Ucapan Alu-aluan b.4. 8.4.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 9.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah.4.15Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. Ucapan Pengerusi Mesyuarat b. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e. Setiausaha .3. d.4 Tugas Pemeriksa Kira-Kira 8.Dapatkan tandatangan Pemeriksa Kira-Kira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih.14Sekiranya persatuan dibubarkan. Pengerusi ii. Naib Pengerusi iii. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran D) c. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.4.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran C) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. PENGURUSAN MESYUARAT 9.13Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu.

Hari c.4. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.6 Hal-hal lain. (Lampiran E) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9. Penolong Bendahari vii.2. 9.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja.4 Membincangkan hal projek (Lampiran G) a. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Pemilihan dua orang juru audit f.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9.4. Tempat 9.3 Perkara-perkara berbangkit 9. 9. Membahaskan usul-usul yang diterima g.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9. 9.4. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii.3 Perkara berbangkit.3. Masa d. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu.3.6 Tugas-tugas ahli jawatankuasa projek .1 Ucapan Pengerusi.iv.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan.3.4Laporan biro-biro.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 7 9. Tarikh b.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.4.2.3.3 Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. Bendahari vi. Ucapan penangguhan 9.3. Penolong Setiausaha 6 v.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9. 9.3. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.4.1 Ucapan Pengerusi 9.4.5 Laporan kewangan. 9. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran F) 9. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa). 9.

10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. PENGURUSAN FAIL 10.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.1.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.1. Jabatan Pendidikan Negeri . 10.1.1.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. 10.16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Kementerian Pendidikan Malaysia b. 10. Senarai Jawatankuasa Penaja 10. 8 10.8 Hal-hal lain.1. Ada penyataan kelulusan penubuhan.1. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.1. 10.15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. 10.1.9.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam. 10.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan. 10.4.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. 10. 10.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1. 10. Draf aktiviti asas c.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.1.1. 10.18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. Draf perlembagaan b.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.1. 10.7 Kewangan projek 9.1.1Fail Induk Kelab / Persatuan 10. 10. 10. Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.1.1. 10.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 10.4.1.1.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar.1.

4.3.4 Minit mesyuarat 10.3.23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan.3Fail Setiausaha 10.7 Laporan Mingguan (Lampiran I) 10. Pejabat Pendidikan Daerah d. 10.1.c.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli.2. 10.1.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10. 10.4Fail Kewangan (Bendahari) 10.5 Maklumat ahli 10.4 Perlembagaan kelab 10.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.24 Stok dan inventori.1.2. 9 Contoh Rujukan Fail: SMKBBU/07/KPA/2003( ) Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini .2Fail Pengerusi 10.2.2.21 Laporan tahunan.1.3. (Lampiran H) 10.1 Maklumat ahli 10. Sekolah 10.4.1.1.3.1 Minit mesyuarat 10. 10.1. 10. 10.1 Penyata kira-kira kewangan kelab 10.3.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.3.2 Surat-surat berkaitan kelab 10.20 Laporan setiap aktiviti.2 Bil-bil pembelian.3 Buku-buku panduan kelab 10.3 Perlembagaan kelab 10.3.

SMK Sultan Sulaiman. Tandatangan……………………… Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1. No Perihal Banyaknya Harga Satu Jumlah RM Sen RM Sen 123456 Jumlah: Ringgit………………………………… dan sen………………………………. 2. Baki dibawa ke hadapan 40. . Tarikh :……………………….. 10 Jawatan :…………………………………. Guru Penasihat……………………………… Cop Rasmi Sekolah / Kelab Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan………………………………. 00 1. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 1. Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok ………. Tarikh :………………… Tandatangan :…………………… Nama :……………………………………. Beli buku laporan dan 20..00 2. JUMLAH RM INGATAN: Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Tarikh :……………….selewatnya pada……………….Terengganu... dan panjangkan bil kepada kami. Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan. K. Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam. Yuran / Wang Derma Pendaftaran 100.

00 Jumlah 1.00 Saya SITI HALIZA BTE AHMAD. Baki dalam bank 110. Hadiah pertandingan 100.00 6. Lampiran C Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam. Tarikh :……………… (SITI HALIZA BTE AHMAD) Saya ZULZAIMI BIN NASIR. (AINI BTE HARUN) 11 Tarikh :………………. 00 3.00 7.Terengganu dengan ini mengakui bahawa Penyata Kewangan ini adalah benar. Pemeriksa kira-kira 2. Bendahari Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman.Sumbangan daripada PIBG 300.140. Yuran bulanan ahli 500.00 6.00 5. 2.00 alat tulis. ahli. Saudara Mohd Ali bin Amin.00 Tandatangan Bendahari :………………………………. Sewa bas ke Jeram Pasu 500. Jamuan makan akhir tahun 350.. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 :……………………………………. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 :……………………………………. Baki wang dalam bank ialah Sebanyak RM 110. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini yang berakhir Pada 31/8/2003 adalah yang benar. 00 Jumlah 1.. Peruntukan Kokurikulum 200. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(12) 20400 Kuala Terengganu Tarikh : 18 Februari 2003 TERENGGANU. 00 5.. 00 4. Saguhati penceramah 30. Buku program 30.140.00 3.K. .

Saudara/Saudari. Membentangkan laporan tahunan iv.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman.K. 2.2 Ucapan Penasihat Kelab 2.k. s.1 Ucapan Alu-aluan 2. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Membahaskan usul-usul yang diterima viii. K. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 12 3. SMK Sultan Sulaiman. Pemilihan Ahli Jawatankuasa vi. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam .3 Ucapan Perasmian 2.2003 (Isnin) . 1. Ucapan Pengerusi ii.4 Agenda Mesyuarat Agung i. Pengerusi Kelab Pencinta Alam. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Saya yang menurut perintah. SMK Sultan Sulaiman. Ucapan penanguhan 3. terima kasih.Ahli Kelab Pencinta Alam SMKSS. Lampiran D Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. K. Pemilihan dua orang juruaudit vii. Kehadiran amat dihargai. Sekian. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan v.3. ……………………………… ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam.Terengganu.Terengganu akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: 11 Mac 2003 (Isnin) Masa: 2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu iii.Terengganu.

Masa : 2.5.1. 5. Membahaskan usul-usul yang diterima 8.2. Membentangkan laporan tahunan 3.Ucapan Pengerusi 2.2003 ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman. 4. Tingkatan 4 Sastera 1. 5.3. 7. Tarikh : 15 Mac 2003 Terengganu Saudara Mohamad bin Atan. Penyokong 3.1. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) 6.1.3.Terengganu Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil Agenda Tindakan 1. Pencadang 2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 3. Penyokong 5. Saudara/Saudari. 5. 5. Tarikh: 11. 5.2. 5. K.2.2. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4. Pemilihan dua orang juruaudit 6. Pencadang 4.1.1. 13 Lampiran E Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Pencinta Alam.00 petang Dicatat oleh. MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH . K. Ucapan penangguhan Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman. …………………………………. 2.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman.4. 6. Pemilihan AJK Tahunan 5.Terengganu. Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(15) Kuala Terengganu.7.6.2.

2003 (Sabtu) Masa: 8. Kelab Pencinta Alam.4 Laporan kewangan.k. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini.4. 2. 1.3 Perkara berbangkit. 2.6 Hal-hal lain. Siti Norhaliza binti Taruddin . 2. terima kasih. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2.00 pagi Tempat: Bilik Bacaan. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. s.14 Lampiran F Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. SMK Sultan Sulaiman. Pengerusi Kelab Pencinta Alam.1 Ucapan Pengerusi 2. SMK Sultan Sulaiman 2. Kehadiran amat dihargai. ……………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam. TERENGGANU. Saya yang menurut perintah. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 3.2003(Sabtu) Masa: 8. SMK Sultan Sulaiman. 3.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Sultan Sulaiman. Sekian. Terengganu akan diadakan seperti butiran dibawah: Tarikh : 13.4. Kuala Terengganu. Mohd Ekhmal bin Mohd Afandi Naib Pengerusi 3.5 Laporan biro-biro 2. Mohamad Erfan bin Mohd Sani Pengurusi 2. Ahli yang hadir: 1. Kuala Terengganu.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.

Kamaruddin bin Basri Penolong Bendahari 7. Tan Ah Kin AJK 13. ………. Laporan Jawatankuasa Kecil 5. Laporan Kewangan 6.………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) .Setiausaha 4. Dzulkha Bibi binti Yussof AJK 9. Tarikh : 13. Penyokong 3.1.4. 3.2003 …………………………………………. Pencadang 2.. Kumari a/p Ramalingam Penolong Setiausaha 5.2 4. Ragu a/l Ramanaidhu AJK 12. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. Kamaliah binti Kamal AJK 10. Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Faridon Kamal bin Fadzil Ahli Jawatankuasa 8.1. Lee See Ming AJK Bil Agenda Tindakan 1. Zulkifli bin Hashim AJK 11. Wong Poh Tin Bendahari 6.2. Ucapan Pengerusi 2. Perkara Berbangkit 3.30 pagi Dicatat oleh.

Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha, 15 Kelab Pencinta Alam, SMK Sultan Sulaiman, K.Terengganu Lampiran G Contoh Kertas Cadangan Projek Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu 1. Nama Projek :………………………………………………………………… 2. Ketua Guru Penasihat :………………………………………………………… 3. Guru Penasihat :…………………………………………………………… 4. Pengerusi Projek :…………………………………………………………….. 5. Naib Pengerusi Projek :………………………………………………………. 6. Setiausaha Projek :……………………………………………………………. 7. Naib Setiausaha :……………………………………………………………….. 8. Bendahari Projek :……………………………………………………………... 9. AJK Projek :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 10. Bilangan peserta projek : Lelaki………….. Perempuan……………………… 11. Tarikh Projek :………………… hingga……………………….. 12. Tempat Projek :………………………………………………………………. 13. Matlamat Projek :…………………………………………………………… 14. Objektif Projek :…………………………………………………………….. 15. Kewangan Projek :………………………………………………………….. 16. Anggaran Perbelanjaan :……………………………………………………. 17. Pengangkutan :……………………………………………………………… 18. Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan Disediakan oleh, ……………………………. Tarikh : ……………… ( ) Tandatangan Pengerusi Projek Disahkan oleh, ………………………….. ( )

Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Sekolah………………………………………. 16 Tahun………………………………………….. Lampiran H Contoh Laporan Tahunan Pengetua, Sekolah………………………………………………………………………………. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini untuk perhatian tuan. Bahagian A 1. Guru Penasihat 1.…………………………………………….. 2.…………………………………………….. 3.…………………………………………….. 2. Jawatankuasa Pengerusi ………………………………………………... Naib Pengerusi ………………………………………………... Setiausaha ………………………………………………... Penolong Setiausaha ………………………………………………... Bendahari ………………………………………………... Penolong Bendahari ………………………………………………… Ahli Jawatankuasa 1………………………………………………. 2.……………………………………………… 3……………………………………………….. 4……………………………………………….. 5……………………………………………….. 6……………………………………………….. 7……………………………………………….. Juruaudit 1……………………………………………….. 2.……………………………………………… 3. Hari / Masa Perjumpaan Hari……………………. Bil Perjumpaan……………………………… Masa…………………… Tempat……………………………………….. 4. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti 4.1. 4.2. 4.3. 5. Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.1……………………… ………………………………………………… 6. Laporan Kewangan Kelab

(Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas, ………………………………. ……………………………… ( ) ( ) 17 Setiausaha Ketua Guru Penasihat, Lampiran I Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Kelab Guru Penasihat Bertugas 1………………………………………………….. 2………………………………………………….. 3………………………………………………….. Setiausaha …………………………………………………… Tarikh / Hari …………………………………………………… Minggu …………………………………………………… Tempat …………………………………………………… Jumlah Kehadiran …………………………………………………… Laporan Kegiatan …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Hal-Hal Lain …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Yang benar, …………………………… ……………………………. ( Siti Haliza Bte Ahmad ) Guru Penasihat Setiausaha Kelab Pencinta Alam Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. 18 Lampiran J PERLEMBAGAAN PERSATUAN (Suatu Contoh) 1.

Nama Kelab : Kelab Pencinta Alam b. Jalan Negara. 6.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini. merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.NAMA DAN ALAMAT a.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 4. 5.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan pontensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. KEAHLIAN 4. 20400 Kuala Terengganu.2 Ahli kelab boleh menyumbang kepada pendidikan alam sekitar di sekolah terutamanya melalui penyibaran maklumat dan pendidikan yang berkaitan. 3. Alamat : SMK Sultan Sulaiman. GURU PENASIHAT 5.1 Supaya ahli dapat menghargai alam semula jadi dan memupuk semangat bertanggungjawab terhadap penjagaan persekitaran yang sihat.2 Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak. 4.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. 4. . rohani dan intelek 3.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. 5.1 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. emosi. 6. AHLI JAWATANKUASA 6. TERENGGANU. 5. 2. OBJEKTIF 3.

4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6.4 .6. 7.1.2 6. 7.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 19 6.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.6.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.2.3 Mencatat kehadiran ahli 7. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3.1 Pengerusi 7.6.2 Naib Pengerusi 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1.3.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) 6.3 Setiausaha 7.3 6. 7.6.3.6.6. 7.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 7.6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat 6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. 20 7. 6.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1 6.1.2.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. 7. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.5 6.6 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari 6.3.3. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 6.

2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7.4.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. 7. KEWANGAN 8.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. . 8.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Memeriksa.Penolong Setiausaha 7.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7 Ahli Jawatankuasa 7. 7. 8. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.5.5. 7. 7.6. 7.7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 7. 7. 7.5. 8.6.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.4.4.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.5.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung.8.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/Persatuan 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.6 Penolong Bendahari 7. 7.5 Bendahari 7. 21 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.5.8.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

12.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 13.2.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. 10. AKTIVITI 10. 11.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 14.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. KEHADIRAN/PENYERTAAN 9. TINDAKAN DISIPLIN 12.1 Amaran lisan 12.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.2. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua 9.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. 9. 10.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 Amaran bertulis 22 12. 13.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. 11. 13. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. 12. 11.4 Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. ahli jawatankuasa. 13.1 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun.8.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. PEMBUBARAN PERSATUAN . PERATURAN-PERATURAN 11.

Penyediaan Aturcara Pentadbiran 13. Penulisan Dan Pengedaran Kad Jemputan 7. Susunan Keutamaan 9. 15. Tempat Majlis 3. ……. Pengacaraan Majlis Formal 12. HAL-HAL LAIN 15. ( ) ( ) ( ) Setiausaha Pengerusi Guru Penasihat Tarikh: 23 PROTOKOL DALAM PENGURUSAN MAJLIS PENDAHULUAN Aspek protocol dalam pengurusan pelbagai majlis rasmi atau formal akan meliputi perkara-perkara berikut: 1.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. Susunan Tempat Duduk 11. 15. Panggilan Hormat 10. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar. ……………………….14.2 Segala hutang wajib dijelaskan. . Pemilihan Menu 8. Penyediaan Senarai Jemputan 4. Kesesuaian Pakaian Dalam Majlis 6.………………. Aturcara Majlis 5. 14. Jawatankuasa 2. …………………….2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. Peranan Penyambut Tetamu 14.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

Raptai 15. Jawatankuasa yang dimaksudkan di sini bukanlah jawatankuasa yang ditubuhkan khas untuk sesuatu majlis atau jawatankuasa yang ditubuhkan secara adhoc’. Kementerian Pertahanan. Polis DiRaja Malaysia. Kementerian Penerangan. Post-Mortem 1. Ahli-Ahli -i) Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. Timbalan Pengerusi Ketua Protokol. ¡ ¡ . Jabatan Perdana Menteri. Bukit Aman. Kementerian Kewangan. tetapi satu jawatankuasa tetap yang mempunyai ahli yang terhad bilangannya dan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. jawatankuasa adalah penting. Di peringkat persekutuan. Bahagian Istiadat di Jabatan Perdana Menteri menjadi urusetia kepada Jawatankuasa ini. jika boleh tidak melebihi dari tujuh orang. Jabatan Perdana Menteri. Bagi melicinkan pelaksanaan perjalanan sesuatu majlis di peringkat agensi maka adalah perlu setiap agensi mempunyai satu jawatankuasa majlis rasmi yang tetap yang akan merancang dan melaksanakan semua majlis rasmi bagi agensi berkenaan. Majlis Rasmi boleh dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu: a. iv) Ketua Pengarah. Jabatan Perdana Menteri. v) Pengarah Pengurusan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. JAWATANKUASA Dalam perlaksanaan sesuatu majlis. Wilayah Persekutuan. iii) Pengarah Jabatan Kerja Raya. Jawatankuasa ini mempunyai ahli-ahli seperti berikut: Pengerusi Timbalan Ketua Setiausaha Kanan. dan terdiri daripada pegawai agensi yang berkenaan sahaja. Bilangan ahlinya terhad. 24 vi) Ketua Staff Jawatan Anggota. vii) Timbalan Ketua Setiausaha. ii) Pengarah Belanjawan. Nilai-Nilai Islam 16. Kementerian Luar Negeri Setiausaha Setiausaha Bahagian Istiadat. semua majlis rasmi kerajaan dikelolakan oleh sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Majlis Rasmi atau Official Functions Committee’. Peringkat Antarabangsa b.

Misalnya bagi Peringkat Persekutuan: a. Peringkat Agensi (Kementerian. Ia merupakan senarai kategori dan bilangan tetamu. TEMPAT MAJLIS Penentuan tempat majlis adalah perlu dibuat awal kerana tempat majlis ada kaitannya dengan bilangan tetamu dan anggaran perbelanjaan. Maktab. Timbalan Menteri 2 c. Peringkat Negeri d. . Biasanya majlis yang diadakan di tempat yang terbuka dan juga di tempat ibadat penggunaan protokol adalah terhad dan adakalanya terpaksa diubahsuai. Universiti. hendaklah disediakan dalam 5 bentuk iaitu: i) Ringkasan senarai ii) Senarai nama iii) Senarai mengikut keutamaan iv) Senarai jawapan kehadiran v) Senarai hadir Senarai pertama ialah Ringkasan Senarai. di padang atau di khemah khas atau di dalam masjid. 3. 2. Menteri-Menteri 4 b. Peringkat Daerah e. Ada majlis yang diadakan di dalam dewan dan ada majlis yang diadakan di luar dewan seperti di stadium terbuka. PENYEDIAAN SENARAI JEMPUTAN Bagi setiap majlis. Perkara-perkara penting yang mesti diambilkira dalam penentuan tempat majlis adalah seperti berikut: i) Diketahui umum dan mudah dituju ii) Mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi iii) Mempunyai ruang legar yang luas iv) Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi v) Sesuai dengan jenis majlis yang hendak diadakan. Jabatan.Peringkat Kebangsaan c. Swasta dan Sebagainya). Pusat Latihan. Penggunaan protokol adalah tertakluk kepada jenis majlis dan juga tempat majlis itu diadakan.

Ketua Setiausaha Kementerian 4 d. Pensyarah 50 JUMLAH 100 Tujuan mengadakan senarai ringkas ini adalah supaya secara selayang pandang dapat diketahui kategori tetamu. Ketua Jabatan 30 f. Senarai nama ini bukanlah setakat nama sahaja tetapi hendaklah mengandungi butir lain yang lengkap seperti: i) Nama penuh dengan gelaran dan Darjah Kebesaran yang disandang (jika ada) ii) Nama isteri (jika diketahui) iii) Jawatan atau pangkat iv) Alamat pejabat (lengkap dengan poskod) v) . kombinasi dan peringkat tetamu. Pengarah di Kementerian-Kementerian 50 e. Timbalan Dekan 6 e. Senarai kedua ialah Senarai Nama yang akan menyenaraikan nama-nama tetamu mengikut kategori. Ketua-Ketua Jabatan 40 25 JUMLAH 100 Di peringkat Agensi seperti di Universiti: a. Naib Cansselor 1 b. Dekan 10 d. Jika dalam kategori menteri ada senarai 4 orang menteri maka nama 4 orang menteri yang akan dijemput hendaklah ditulis. Timbalan Naib Canselor 3 c. bilangannya.

Senarai ini hendaklah mengikut panduan dari Susunan Keutamaan Persekutuan atau negeri. Majlis yang diadakan pada sebelah siang jika hari Jumaat hendaklah ditamatkan sebelum 12. ATURCARA MAJLIS Aturcara majlis ialah urutan cara dalam sesuatu majlis dari mula hingga akhir. 5. Sebelum itu hendaklah ditentukan jangka masa bagi setiap acara. atau agensi mana yang berkenaan. Senarai kelima ialah senarai yang terakhir dan mengandungi Senarai Tetamu Yang Menjawab Hadir Sahaja.45 petang. Majlis rasmi kerajaan yang diadakan pada sebelah malam hendaklah dimulakan selepas 8.15 tengahari dan jika dimulakan pada sebelah petang hendaklah tidak lebih awal daripada 2. Dengan ini senarai ini dapat diketahui pada sebarang masa tetamu yang menjawab hadir atau tidak hadir.Nombor telefon pejabat vi) Alamat rumah (lengkad dengan poskod) vii) Nombor telefon rumah viii) Nama setiausaha Sulit dan nombor telefon (jika ada) Senarai ketiga ialah Senarai Mengikut Susunan Keutamaan iaitu senarai tetamu dari senarai kedua tadi disusun mengikut susunan keutamaan. Senarai keempat ialah Senarai Jawapan Kehadiran. Penyambut tetamu dalam sesuatu majlis akan 26 menggunakan senarai ini untuk menjalankan tugasnya. Senarai ini adalah sama dengan senarai ketiga tetapi ditambah dengan dua ruangan di sebelah kanan untuk ditandakan hadir dan tidak hadir. 4.30 malam. sebaik sahaja menerima jawapan hadir atau tidak hadir. Lepas itu letak masa akhirnya dan kemudian dari waktu akhir membawa ke waktu permulaan.00 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11. Dalam menyediakan senarai ini tidak perlu ditulis secara terperinci dan memadai namanya sahaja serta ringkasan jawatan. ataupun yang belum memberi jawapan. Senarai ini adalah diambil dari senarai keempat dengan mengeluarkan nama-nama tetamu yang telah menjawab tidak hadir. KESESUAIAN PAKAIAN DALAM MAJLIS Pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis tersebut. Cara membuat aturcara majlis ialah dengan menyenaraikan dahulu acaranya mengikut urutannya. Misalnya: i) Dato’ Ali bin Mohamad (KP) ii) Datuk Mohd Nor bin Hasyim (KPP) iii) Encik Mohd Alias bin Harun (PP) dan seterusnya. Nombor kerusi tetamu biasanya tercatit dalam senarai ini. Tahap atau kategori majlis adalah seperti berikut: i) Majlis penuh istiadat . Ruang ini hendaklah serta-merta ditandakan.

ii) Majlis formal iii) Majlis separuh formal iv) Majlis tidak formal Kesesuaian pakaian bagi pelbagai majlis adalah seperti berikut: MAJLIS PEREMPUAN LELAKI a) Bankuet Negara atau Baju Kurung atau Kebaya Mess Kit/White Tie/ Negeri Labuh. berselendang dan Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi dengan Darjah Kebesaran b) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Rasmi oleh Ketua Negara berselendang Hitam Atau Ketua Kerajaan ii) Baju Kebaya Labuh ii) Black Tie Berselendang c) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Formal ii) Baju Kebaya Labuh ii) Lounge Suit d) Jamuan Makan Malam Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tidak Formal Panjang e) Jamuan Makan i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Tengahari Rasmi ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja f) Jamuan Makan Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tengahari Tidak Rasmi .

Panjang 27 g) Jamuan Teh Rasmi i) Baju Kurung i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kebaya Labuh Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja h) Pengurnian Darjah Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Kebesaran labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi iii)Baju Kebangsaan Hitam i) Istiadat Pertabalan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi l) Mengadap Tuanku Baju Kurung atau Kebaya i) Lounge Suit gelap Labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi j) Hari Ulang Tahun i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Kemerdekaan ii) Baju Kurung Panjang ii) Bush-jacket iii)Pakaian Kerja k) Pembukaan Persidangan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Parlimen Labuh. berselendang dan dan bersongkok tidak sedondon ii) Baju Kebangsaan m) .

berselendang dan ii) Baju Batik Lengan tidak sedondon Panjang iii)Lain-lain pakaian yang sesuai o) Pengebumian Baju Kurung atau Kebaya Baju Kebangsaan Labuh. berselendang dan Hitam Seni Negara tidak sedondon ii) Lounge Suit warna Gelap 28 s) Kemangkatan Wanita Islam dikehendaki Bagi orang Islam berbaju Kurung atau hendaklah berpakaian Kebaya Labuh dan baju Kebangsaan Hitam berselendang putih atau bersamping dan bertudung putih manakala bersongkok hitam dililit wanita bukan Islam . berselendang dan tidak sedondon p) Majlis anjuran agensi Pakaian Kerja Pakaian Kerja (siang) q) Majlis di luar dewan Baju Kurung Baju Batik Lengan seperti Perasmian Sukan Panjang r) Anugerah Sastera Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Negara dan Anugerah Labuh.Cocktail dan Reception i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit n) Tilawah Al-Quran Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Labuh.

kad jemputan dan kad jawapan hendaklah mempunyai bilangan mengikut Susunan Keutamaan. Tarikh majlis diadakan vii. Logo agensi iv. Plan tempat majlis (mengikut keperluan) xiii. Penganjur atau yang menjemput iii. PEMILIHAN MENU Terdapat tiga kategori jamuan iaitu: a) Jamuan ringan dalam sesuatu majlis b) Majlis khas jamuan ringan c) . Kad jemputan hendaklah mengandungi kad jawapan dan pelekat kereta serta plan lokasi (jika perlu). Kad jawapan (mengikut keperluan) Nama tetamu di kad jemputan hendaklah ditulis dengan tangan manakala sampulnya ditaip dan diedarkan 4 minggu sebelum majlis diadakan dan tarikh jawapan diterima ialah seminggu sebelum majlis diadakan. Masa majlis bermula dan masa majlis berakhir viii. Sampul surat jemputan. Jika masa lewat iaitu kurang dari dua minggu kad-kad jemputan hendaklah dihantar dengan tangan. 6.kain putih selebar 3. 7.0 sentimeter manakala sempurna dan sopan serta bukan Islam berpakaian bertudung hitam. Tempat majlis v. Nama majlis ii.5 – 8. Aturcara majlis (mengikut keperluan) xii. Masa ketibaan tetamu ix. Panduan pakaian x. kot gelap dan bertali leher hitam dengan lilitan hitam 8.8 – hendaklah berpakaian 4.9 sentimeter dipakai di sebelah atas lengan kiri. PENULISAN DAN PENGEDARAN KAD JEMPUTAN Kad Jemputan hendaklah mengandungi butir-butir berikut: i. Ruang nama jemputan vi. Nama dan nombor telefon rujukan xi.

Menu barat Makanan Cina atau Chinese Food’ tidak sesuai bagi majlis rasmi dan formal sebab cara penghidangannya sukar mengikut amalan protokol di Malaysia. ¡ . Di peringkat negeri pula hendaklah mematuhi Susunan Keutamaan Negeri yang berkenaan.(B) 456 bertarikh 3 Oktober 1985 dan pindaan-pindaan yang diluluskan selepas tarikh tersebut manakala susunan keutamaan negeri ialah Susunan Keutamaan Negeri yang diluluskan oleh pihak negeri. warna-warni. Buffet berdiri 29 ii. Cara buffet duduk adalah tetamu mengambil hidangan secara bergilir dan kemudian duduk di kerusi yang telah disediakan. keutamaan yang perlu diikuti dalam majlis rasmi dan formal ialah keutamaan yang diwartakan sebagai Susunan Keutamaan Persekutuan dengan pindaan-pindaan yang telah diluluskan dari semasa ke semasa. berbungkus-terbuka. Majlis khas jamuan ringan biasanya diadakan secara duduk dan dengan ini boleh disediakan menu yang lebih berat dari jenis buffet. Jika majlis mengambil masa yang lama maka diadakan jamuan ringan di pertengahan majlis iaitu masa rehat. Menu bagi jamuan ini tidak perlu berat dan jenisnya pula mengikut cara jamuan itu diadakan samada: i. Kadangkala meja ada disediakan. manis-pedas. Biasanya diadakan di penghujung majlis. SUSUNAN KEUTAMAAN Dari segi protokol.U. keras-lembut dan sebagainya. Menu bagi majlis ini boleh terdiri daripada jenis makanan yang susah sedikit untuk dimakan dan berasa sedikit. Menu biasa b. Menu bagi majlis jamuan makan pula terbahagi kepada dua iaitu: a. Makan yang berbungkus tidak sesuai. 8. Susunan Keutamaan Persekutuan yang diterima-pakai sekarang ialah Susunan Keutamaan Persekutuan yang diwartakan sebagai P. Tetamu akan mengambil hidangan secara bergilir dan beredar untuk menikmati makanan. Menu Biasa yang mengandungi nasi dan lauk pauk adalah sesuai untuk majlis yang tetamunya ialah orang-orang tempatan manakala Menu Barat hanya digunakan apabila terdapat ramai tetamu luar negera atau majlis tersebut khas diadakan untuk tetamu luar negera.Jamuan makan Jamuan ringan dalam sesuatu majlis ialah jamuan yang diadakan di pertengahan majllis ataupun di penghujung majlis. Bagi jamuan cara duduk bolehlah disediakan menu yang berat kerana tetamu senang untuk makan dan berasa selesa. Duduk Buffet berdiri ialah majlis yang tiada langsung kerusi disediakan. Walau bagaimanapun kombinasi kuih muih hendaklah mengikut prinsip. Menu yang disediakan hendaklah yang senang dimakan. Buffet duduk iii.

Tun dan Toh Puan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia 10. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 4. Tan Sri dan Puan Sri . tempat duduk. Panggilan ini juga hendaklah diamalkan dalam teks juruacara dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Raja Permaisuri Agung Seri Paduka Baginda 30 3. Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 5.Susunan ini hendaklah diamalkan di semua majlis formal seperti aturan ketibaan dan balik. Ahli Parlimen Yang Berhormat Yang Berbahagia 9. Panggilan Hormat yang menjadi amalan sekarang ialah seperti di bawah ini: Bil Jawatan Panggilan Hormat Panggilah Hormat untuk penyandang untuk pasangan 1. Susunan Keutamaan Persekutuan yang dipakai sekarang bertarikh 22 Januari 1998 adalah sepertimana Senarai Susunan Keutamaan Persekutuan 1 – 70. Timbalan Yang di-Pertua Yang Berhormat Yang Berbahagia Dewan Negara/Rakyat 8. Menteri/Timbalan Menteri/ Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Setiausaha Parlimen 6. teks juruacara. 9. PANGGILAN HORMAT Panggilan hormat yang sesuai hendaklah digunakan terhadap tetamu kehormat dan para jemputan. Yang Di Pertuan Agung Seri Paduka Baginda 2. teks ucapan dan lain-lainnya. Yang di-Pertua Dewan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negara/Dewan Rakyat 7.

Ketua Pengarah Yang Berbahagia Yang Berbahagia Perkhidmatan Awam 19. Hakim Besar Malaya/ Yang Arif Yang Amat Berbahagia Borneo 14. Dato’. Panglima Angkatan Tentera Yang Berbahagia Yang Berbahagia 17. Speaker Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 21. Datuk dan Datin Yang Berbahagia Yang Berbahagia (Kecuali Negeri Johor) 12. Ahli Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 23. Setiausaha Kerajaan Negeri. Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Yang Amat Berbahagia 13.Yang Berbahagia Yang Berbahagia 11. Menteri Besar/Ketua Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Menteri 22. Yang Berhormat . Ketua Polis Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 18. Ketua-Ketua Setiausaha Yang Berbahagia Yang Berbahagia 20. Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 16. Hakim Mahkamah Agung/ Yang Arif Yang Berbahagia Tinggi 15.

Raja/Tengku Yang Mulia Yang Mulia 10. Contoh-contoh susunan tempat duduk adalah seperti dalam rajah-rajah berikut: (1 ) Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 31 4 2 1 3 5 Rajah 1 merupakan bentuk susunan tempat duduk secara sebaris di mana tetamu kehormat bersebelahan dengan tetamu lain. Dalam apa jua majlis kecuali Majlis Konvokesyen Universiti dan jamuan makan. (2 ) 2 1 3 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 8 6 4 5 7 9 Rajah 2 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat manakala bilangan (4) hingga seterusnya merupakan tetamu lain. Bilangan (1) iaitu tetamu kehormat manakala bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu lain. Tetamu yang paling hampir ialah tetamu yang duduk di bilangan (2) dan (3). tetamu yang duduk di pentas atau meja khas hendaklah dihadkan. Tetamu di bilangan (4) dan (5) adalah merupakan tetamu yang terkanan yang duduk . Ketua-Ketua Jabatan Yang Berbahagia Yang Berbahagia Peringkat Negeri 25. SUSUNAN TEMPAT DUDUK Dalam majlis rasmi dan formal susunan tempat duduk mesti mematuhi susunan keutamaan yang diwartakan. Jika majlis diadakan di negeri dan tetamu pula terdiri daripada tetamu persekutuan dan negeri maka satu persetujuan hendaklah dicapai antara Protokol Persekutuan dan Protokol Negeri mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam keadaan ini tetamu yang duduk di sebelah kanan tetamu kehormat merupakan tetamu yang paling kanan sekali selepas tetamu kehormat.Yang Berbahagia Penasihat Kewangan Negeri Dan Penasihat UndangUndang Negeri 24.

Di antara bilangan (6) dan (7). Kekananan bermula dari sebelah tetamu kehormat hanya terpakai bagi bilangan angka ganjil (3). Bagi bilangan angka genap pula.bersetentangan dengan tetamu kehormat kerana kedudukan yang paling hampir dengan tetamu kehormat selepas bilangan (2) dan (3). (5). (4 ) 3 1 2 4 Kanan Tetamu Kiri Tetamu Kehormat Kehormat Rajah 4 menunjukkan bahawa kekananan bermula dari kiri tetamu kehormat kerana jumlah bilangan tetamu di pentas ialah angka genap. (3 ) 4 2 1 3 5 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 6 7 8 9 10 11 Rajah 3 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat dan bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu yang duduk di pentas khas manakala bilangan (6) hingga (11) ialah tetamu yang lain. Kedudukan ini secara seiring. Dalam situasi ini tetamu di bilangan (6) dan (7) ialah tetamu yang terkanan selepas tetamu bilangan (4) dan (5) kerana mereka duduk berhampiran dengan tetamu 32 kehormat walaupun secara mengiring. Dalam keadaan ini bilangan (4) adalah lebih kanan daripada bilangan (5) kerana bilangan (4) ialah di sebelah kanan tetamu kehormat. (5 ) Suami Suami Suami Isteri Isteri Isteri 3 2 1 1 2 3 . bilangan 6 ialah lebih kanan kerana ia di sebelah kanan tetamu kehormat. kekananan bermula dari sebelah kiri tetamu kehormat. (7) dan seterusnya.

maka suaminya menunjukkan bahawa 33 status isterinya pada masa itu yang tidak di pentas khas. maka kedudukannya berlainan sedikit iaitu suami akan mengambil tempat duduk dalam deretan isteri. . (6 ) Suami Isteri Suami Isteri Suami Isteri 3 2 1 1 2 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Pasangan 3 Rajah 6 menunjukkan keadaan di dan kerana jemputan di atas namanya.Pasangan 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Rajah 5 menunjukkan semua isteri duduk dalam deretan sebelah kiri manakala semua suami duduk dalam deretan sebelah kanan. Bagi tetamu kanan tetamu kehormat. Jika jemputan tersebut atas nama isteri dan suami hadir kerana mengikut jemputan isteri. Ini lebih tinggi dari suaminya. kekananan bermula dari sebelah (7 ) Pasangan 3 Pasangan 2 Pasangan 1 3 2 1 1 2 3 (S) (S) (S) (I) (I) (I) Suami Isteri 6 5 4 3 2 1 1 2 mana tetamu nombor (2) ialah perempuan duduk di deretan isteri tetamu lain.

(8 ) 3 2 1 4 (5) (3) (1) (2) (4) (6) I S I S I S S I S I S I (11) .3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 7 8 9 10 11 12 18 17 16 15 14 13 13 14 15 16 17 18 A B Rajah 7 menunjukkan bahawa semua suami atau yang dijemput duduk di sebelah Blok A manakala isterinya (atau pasangan hidupnya. jika jemputan nama isteri) duduk di Blok B pada umumnya semua suami duduk di Blok A dan semua isteri duduk di Blok B mengikut susunan keutamaan masing-masing. Susunan keutamaan suami mengikut susunan keutamaan isteri dan susunan keutamaan isteri mengikut susunan keutamaan suami.

(9) (7) (8) (10) (12) I S I S I S S I S I S I (17) (15) (13) (14) (16) (18) I S I S I S S I S I S I 34 A B Rajah 8 menunjukkan kedudukan suami isteri dalam majlis di mana susunan tempat duduk diatur suami duduk bersama isteri. kanannya ialah tetamu kehormat manakala di sebelah kirinya ialah isteri tetamu kehormat. Bagi tuan rumah pula. ( 10 ) Suami Isteri Isteri Suami Suami Isteri . oleh itu mereka yang tidak ditentukan tempatnya duduk secara bebas tetapi mengikut siapa yang tiba dahulu dan cara suami bersama isteri. Biasanya tidak semua tempat duduk ditentukan. (9 ) Isteri Tetamu Tuan Rumah Isteri Tuan Rumah Kehormat Tetamu Kehormat MEJA KHAS Rajah 9 menunjukkan kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah serta isteri masing-masing. tetamu kehormat akan berpeluang untuk bercakap dengan orang lain iaitu di sebelah kanannya isteri tuan rumah manakala di sebelah kirinya tuan rumah. Dalam keadaan demikian.

( 12 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 . 35 ( 11 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 (I) (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Rajah 11 menunjukkan kedudukan suami isteri bersebelahan di mana kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah tidak berubah.Isteri Suami Suami Isteri 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 MEJA KHAS Suami Isteri Duduk Berjauhan dan Berselang Rajah 10 menunjukkan kedudukan bagi tetamu lain yang duduk di meja khas. suami isteri hendaklah duduk berjauahan dan berselang seperti dalam rajah.

Pertukaran hanya dibuat apabila status mereka lebih kurang sama. 36 ( 13 ) 4 2 1 3 5 S I I S S I S I I S MEJA KHAS S S S S 1 2 4 3 I I I I S S S S 5 6 8 . Andainya perbezaan status mereka terlampau jauh. maka hendaklah dibiarkan.10 12 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Wanita Tidak Duduk di Hujung Meja Khas Rajah 12 menunjukkan bahawa bilangan (10) ialah lelaki dan bilangan (12) ialah perempuan dan ini boleh ditukar iaitu bilangan (10) berpindah ke bilangan (12) dan bilangan (12) berpindah ke bilangan (10).

7 I I I I MEJA MEJA PANJANG PANJANG S S S S 9 10 12 11 I I I I S S S S 13 14 16 15 I I I I S S S S 17 18 20 19 I I I I 37 Suami Isteri Bersebelahan Rajah 13 menunjukkan susunan suami isteri secara bersebelahan. ( 14 ) 9 7 5 3 1 2 4 6 8 . Angka menunjukkan susunan keutamaan. S (Suami) dan I (Isteri).

10 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) MEJA KHAS 1 S S 2 4 S S 3 5 I I 6 8 I I 7 9 S S 10 12 S S 11 13 I I 14 16 I I 15 17 S S 18 20 S S 19 21 I I 22 24 I I 24 .

( 15 ) ISTERI BERSEBELAHAN DENGAN SUAMI 1 2 Tetamu Utama Tuan Rumah 3 4 Isteri Isteri Tetamu Utama Tuan Rumah 5 6 Suami Suami Isteri 7 8 Isteri Isteri Bersebelahan Dengan Suami . Di meja khas elakkan wanita duduk di hujung meja. Angka menunjukkan Susunan Keutamaan.25 S S 26 28 S S 27 29 I I 30 32 I I 31 33 S S 34 36 S S 35 37 I I 38 40 I I 39 38 Suami Isteri Berhadapan Berselang Rajah 14 menunjukkan susunan tempat duduk diatur suami isteri berhadapan berselang. S (Suami) dan I (Isteri).

Jika di meja utama tetamu utama dan tuan rumah duduk bersilang dengan isteri masing-masing maka tetamu yang lain juga mengikut cara demikian seperti dalam rajah. ( 16 ) ISTERI DUDUK BERSILANG 1 3 Tetamu Utama Tuan Rumah 2 4 Isteri Isteri Tuan Rumah Tetamu Utama 5 6 Suami Suami 7 8 39 Isteri Isteri Isteri Duduk Bersilang Rajah 16.Rajah 15. Jika tetamu utama dan tuan rumah duduk bersebelahan dengan isteri masing-masing maka tetamu-tetamu yang lain pun duduk sedemikian seperti dalam rajah. Ini adalah bagi meja utama. ( 17 ) SUSUNAN MEJA BULAT BAGI MAJLIS DIRAJA PENTAS 22 14 13 21 12 11 20 10 PENTAS 9 19 8 TARIAN 7 BUDAYA 18 6 5 17 4 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA .

(2). Teks ucapan hendaklah ditaip dengan menggunakan kertas . PENGACARAAN MAJLIS FORMAL Juruacara dalam sesuatu majlis hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang ini. Jika majlis rasmi tanpa tetamu Diraja di meja utama maka meja (1). (15) dan (16) boleh dipenuhkan. (3).Susunan Meja Bulat Bagi Majlis DiRaja Rajah 17 menunjukkan jika majlis yang berkenaan majlis rasmi yang dihadiri oleh DiRaja. (15) dan (16) tidak boleh dipenuhkan. Tidak semua orang boleh menjadi juruacara yang baik. (2). Meja (1). Tujuan utama juruacara ialah memaklumkan kepada tetamu apa yang akan berlaku mengikut urutan acara majlis. (4). meja hendaklah tinggi sedikit dari meja-meja tetamu yang lain. Juruacara tidak boleh menjadi Pengerusi Majlis tetapi Pengerusi Majlis boleh menjadi juruacara. ( 18 ) SUSUNAN MEJA TANPA PENTAS KEBUDAYAAN PENTAS P 22 14 E 13 21 12 R 11 H 20 10 I 9 19 8 A 7 S 18 6 A 5 17 4 N 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA 40 Susunan Meja Tanpa Pentas Kebudayaan Rajah 18 menunjukkan jika sekiranya tidak ada pentas kebudayaan maka tempatnya hendaklah digantikan dengan perhiasan seperti bunga atau lain-lain. (4). (3). 11.

Setiap pengumuman pula mengandungi butir-butir berikut:* MASA : (anggaran) * CUE : (panduan bagi juruacara) * ANN : (teks pengumuman) Gaya dan isi teks juruacara adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis yang berkenaan iaitu:* Majlis * Majlis * Majlis * Majlis * Majlis Penuh Istiadat Rasmi Dan Formal Rasmi Tetapi Tidak Formal Tidak Rasmi Tetapi Formal Tidak Rasmi Dan Tidak Formal Setiap majlis mesti disediakan dua juruacara (seorang sebagai simpanan). • untuk menjadi panduan masa akan datang. membuat pengumuman dan memberi panduan. • sebagai panduan kepada semua pegawai dan pekerja yang terlibat dalam majlis tersebut. Teks juruacara hendaklah disediakan oleh pihak penganjur. kawalan suara yang mantap. • sebagai rekod. Juruacara mestilah boleh mengawl majlis. Ia tidak seharusnya gemuruh. • Untuk menentukan majlis berjalan dengan licin dan mengikut lunas-lunas protokol yang diterima.separuh A4 dan satu muka surat hanya dimuatkan satu pengumuman sahaja. • untuk mengawal masa. 12. Aturcara pentadbiran yang baik mengandungi butir-butir berikut:• Masa • . sebutan yang jelas. mesti yakin. PENYEDIAAN ATURCARA PENTADBIRAN Aturcara pentadbiran adalah merupakan aturcara majlis yang ditulis secara terperinci dengan tujuan:• sebagai panduan untuk pegawai yang mengendalikan majlis tersebut. pandangan jelas dan pergerakan pantas.

Pakaian terdedah bagi perempuan adalah tidak sesuai. Check List’ hendaklah juga disediakan bagi membantu melicinkan pengendalian majlis berkenaan. • Pegawai yang bertanggungjawab. 41 Selain daripada aturcara pentadbiran.Keterangan yang merupakan urutan acara secara terperinci. iii) Susunan Tempat Duduk Penyambut hendaklah tahu susunan tempat duduk keseluruhannya supaya senang untuk memandu atau menunjukkan tempat duduk tetamu yang berkenaan. viii) Pakaian Penyambut Penyambut hendaklah memakai pakaian yang sempurna dan sesuai mengikut keraian yang sedang dijalankan. ii) Aturcara Keraian Yang Berkenaan Penyambut mestilah mengetahui aturcara keraian yang berkenaan terutamanya waktu yang ditetapkan bagi tetamu sampai dan balik. vii) Senarai Tetamu Khas Selain daripada senarai kesemua tetamu yang dijemput. iv) Kawasan Yang Diuntukkan Penyambut hendaklah mahir dengan tempat dan kawasan yang diuntukkan baginya menyambut. tempat keluar dan lain-lain. Aturcara pentadbiran adalah dokumen yang sangat penting kerana ianya menggariskan secara terperinci semua tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang terlibat bagi sesuatu acara. pintu masuk. ix) Cara Menyambut Tetamu hendaklah disambut dengan hormat dan berikan buku aturcara jika ada tunjukkan tempat duduk secara hormat. 13. vi) Senarai Tetamu Yang Dijemput Penyambut mestilah mempunyai ringkasan keseluruhan senarai tetamu yang akan hadir dan sebaik-baiknya mengenali tetamu tersebut. senarai tetamu khas yang akan disambut hendaklah juga diketahui dengan lancar. x) ¡ . v) Tempat-Tempat Penting Penyambut hendaklah mengetahui tempat-tempat yang penting seperti tandas. PERANAN PENYAMBUT TETAMU Berikut ialah panduan bagi penyambut tetamu dalam majlis:i) Maklumat Penyambut hendaklah mengetahui maklumat keraian yang sedang diadakan sekurangkurangnya tujuan keraian tersebut diadakan.

ii) Untuk menentukan urutan majlis. POS-MORTEM Post-Mortem diadakan selepas selesai sesuatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan majlis. xiii) Kesulitan Jika menghadapi kesulitan atau masalah hendaklah segera merujuk kepada Pegawai Bertugas. Jika ada teguran dari tetamu yang kurang senang didengar. Tujuan Raptai ialah: i) Supaya mereka yang terlibat tahu akan tugas dan tanggungjawabnya. Ia hendaklah memeriksa semua tempat duduk dan bandingkan dengan senarai tetamu yang dikhaskan untuknya. iii) Untuk menentukan jangka masa yang tepat. 16. Dengan itu penyambut tetamu mestilah mengetahui Pegawai Bertugas pada masa itu. xii) Pertanyaan Dan Teguran Jika ada apa-apa pertanyaan dimajukan. RAPTAI Raptai amatlah penting bagi sesuatu majlis walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan (selalu diadakan) dan hendaklah diadakan beberapa kali mengikut keperluan. 14. 42 xi) Ketibaan Penyambut Penyambut hendaklah tiba satu jam lebih awal daripada masa tetamu dijangka tiba. . 15. vi) Untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat. NILAI-NILAI ISLAM Majlis yang diadakan hendaklah menggambarkan hasrat kerajaan mengenai Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam sejajar dengan Agama Islam sebagai agama rasmi negara. Penyambut hendaklah melaporkan diri kepada Pegawai Bertugas dan mengambil senarai tetamu. xiv) Mudah Senyum Penyambut hendaklah mudah senyum. Post.Mortem juga diadakan untuk mencari punca kelemahan serta cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. Jika tidak kenal hendaklah bertanya dengan cara hormat. v) Untuk Penyelarasan acara. hendaklah mendiamkan diri sahaja tetapi ambil ingatan.Mengenali Tetamu Seboleh-bolehnya penyambut hendaklah kenal dengan tetamu yang disambut. iv) Untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Jangan sekali-kali bertengkar dengan tetamu atau memberi maklumat yang penyambut sendirri kurang pasti. jawablah dengan sopan.

Di dalam satu persidangan antarabangsa yang diaturkan oleh mana-mana kerajaan sekalipun. bendera-bendara boleh diatur mengikut dua cara berdasarkan susunan abjad nama-nama negara yang berkenaan. Malaysia 1 . bendera Negeri dan bendera Badan/Syarikat atau lain-lainnya. E C A B D F Cara dari tengah. vi) Cara mengibarkan bendera Malaysia dan Negeri-Negeri. Negeri Malaysia Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan yang diadakan dalam negeri. ii) Dua bendera di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. BENDERA DAN SUSUNANNYA i) Dua bendera di majlis peringkat negeri di negeri. Negeri Malaysia 43 Jika dua bendera dikibarkan pada peringkat negeri di negeri yang berkenaan maka susunannya adalah seperti di atas.Post-Mortem tidak akan mendapat kerjasama dari pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari kesalahan seseorang. iii) Tiga bendera di majlis peringkat negeri. 17. Malaysia Negeri Jika dua bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. Malaysia Negeri Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat negeri misalnya bendera Malaysia. v) Persidangan antarabangsa. iv) Tiga bendera di majlis peringkat persekutuan. A B C D E F Cara dari kiri.

maka susunannya adalah seperti di atas. Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika pengibaran bendera dibuat dengan cara dibahagi dua belah. dan perasmi. ¡ . 18. tarikh. maka susunan adalah dari kiri ke kanan. Contoh nama majlis. maka susunannya adalah seperti di atas.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jika pengibaran bendera-bendera tersebut diadakan dengan cara sebaris. KEMAHIRAN MENGENDALIKAN PERSIAPAN DEWAN 44 i) Back Drop’ hendaklah mengandungi perkara-perkara yang perlu sahaja. Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika cara pengibaran itu dibuat dari tengah-tengah.

pentas nasyid. kipas angin. permaidani.koir. pembaca sitasi dan lain-lain) • Jambangan bunga • Mineral water’ dan gelas • Alas meja dan chair back’ • Permaidani iii) Rostrum dan mikrofon untuk • Tetamu khas • Juruacara iv) Troli hadiah dan alas v) Dulang hadiah dan alas vi) Persembahan • Multimedia • Koir/nasyid vii) Hiasan bunga-bunga hidup • Tangga pentas • Rostrum viii) Lain-lain 19. iii) Memstikan khidmat seranta kemas: • Siaran awal untuk akhbar perlu disemak dan diluluskan • Salinan teks ucapan VVIP / PPG / Pengetua hanya boleh diberi kepada pemberita selepas majlis tamat ¡ ¡ . troli. backdrop. rostrum juruacara.ii) Tempat duduk tetamu • Atas pentas (kerusi tetamu. permaidani (jika perlu). pentas kumpulan muzik. rostrum. lampu. tempat pemberita. pembaca doa. lampu dan pA sistem) • Bawah pentas (kerusi tetamu. meja hadiah/sijil. meja/bunga. PERKARA-PERKARA LAIN YANG JUGA PENTING i) Merancang beberapa alternatif: Jika hujan atau terputus bekalan letrik? ii) Memastikan disiplin terjamin: Memaklum kepada orang bawahan dan pergerakan keluar masuk dewan yang palin minimal. kipas angin. pembesar suara.

Post-mortem tidak akan mendapat kerjasama daripada pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari keslahan seseorang.• Sediakan tempat khas untuk sesi wawancara antara Tetamu Khas dengan para pemberita. 20. Untuk mencari punca kelemahan cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. iv) Pastikan perbelanjaan berhemat 45 • Semua urusan sewa/beli alatan ikut prosedur kewangan • Pegawai Kerja diminta mengawasi segala urusan pembelian dan pembayaran dibuat dengan peruntukan yang ada • Semua kutipan wang daripada para lulusan perlu ada akaun khas dan dikeluarkan resit untuk apa jua pembayaran yang dibuat. TATACARA MENGHADIRI MAJLIS i) Kerosakan majlis disebabkan oleh tetamu: • Tidak memberi jawapan kehadiran • Menjawab lambat • Jawab hadir tetapi tidak hadir • Jawab tidak hadir tetapi hadir • Jawab hadir dengan isteri/suami tetapi tidak hadir seorang • Jawab tidak hadir dengan isteri/suami tetapi hadir dengan isteri/suami • Hadir tetapi lewat tiba • Hadir membawa extra • Hadir dengan pakaian yang tidak sesuai • Hadir tidak membawa kad jemputan sebagaimana dikehendaki • Tidak mengikut arahan Pegawai Lalulintas • Tidak mengikut arahan Pegawai Penyambut ii) Tanggungjawab apabila menerima kad jemputan • Baca kad jembutan • Teliti tujuan • . v) Mengadakan post-mortem Diadakan selepas selesai sesuatu majlis untuk mengukur tahap kejayaan majlis.

Teliti tarikh. BUKU PROGRAM/CENDERAMATA/ATUR CARA i) . hari dan masa • Teliti tempat majlis diadakan • Teliti pakaian yang dikehendaki dipakai • Buat keputusan kehadiran • Jawapan segera iii) Persiapan bagi menghadiri majlis • Beritahu penganjur jika ada perubahan • Kelengakapan diri • Kemudahan-kemudahan yang diperlukan • Tinjauan tempat majlis iv) Ketibaan di timpat majlis • Arahan lalu lintas 46 • Ikut pintu masuk yang ditetapkan • Arahan penyambut • Tentukan tempat duduk • Minuman sebelum majlis dimulakan • Pergaulan sebelum majlis dimulakan • Majlis perkenalan v) Dalam majlis • Arahan duduk • Tidak puashati dengan keadaan • Tertib ketika majlis sedang berjalan • Cara mula makan (dalam majlis jamuan) vi) Majlis tamat • Ikut peraturan yang ditetapkan • Berdiri mengadap tetamu kehormat • Mengambil sesuatu di meja (dalam majlis jamuan) • Tunggu giliran 21.

ii) Dalam majlis-majlis rasmi seperti Majlis Konvokesyen. disemak semual dan perlu diluluskan oleh Ketua sesuatu organisasi.lain. iv) Kandungan Buku • Kata-kata alaun (Menteri. contoh: Majlis Pengucapan Puisi Sekolah. Kursus Pengadilan Bola Sepak peringkat sekolah dan lain. CONTOH ATURCARA MAJLIS 0900 pagi Para peserta mengambil tempat 0930 pagi Para tetamu mengambil tempat 47 1000 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat 1015 pagi Perakan masuk Tetamu Kehormat Doa Ucapan Pengerusi Jawatankuas Pengelola Ucapan Tetamu Kehormat (Perasmian) Penyampaian Hadiah dan Cenderamata Penyampaian Cenderahati kepada Tetamu Kehormat 1205 t/hari . Ketua Pengarah. Penerbitan buku ini perlu diuruskan dengan baik dan sempurna.Ia merupakan sebuah buku maklumat yang amat penting bagi satu-satu majlis rasmi. Selalunya majlis ini orang yang merasmikan ialah orang kenamaan tempatan. Pertandingan Kemahiran. Perasmian Dewan dan Seminar yang dirasmikan oleh orang kenamaan peranan buku ini sangat penting. Segala butiran yang akan dimuatkann didalam buku ini perlu dirancang oleh sebuah jawatankuasa. penglola dan kecil) • Senarai peserta • Aturcara majlis pembukaan dan penutup • Sejarah ringkas majlis • Penghargaan dan autograf 22. iii) Buku ini juga digunakan pada majlis-majlis peringkat dalaman. Pengarah dan Pengetua) • Lagu rasmi • Lagu tema • Senarai jawatankuasa (induk.

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA i) Pengerusi ii) Naib Pengerusi iii) Setiausaha iv) Penolong Setiausaha v) Bendahari vi) Jemputan dan Sambutan vii) Pendaftaran dan Penginapan viii) Buku Cenderamata ix) Persiapan Dewan x) Keceraian xi) Jamuan xii) Teks Ucapan dan kata-kata aluan xiii) Seranta xiv) Pengangkutan dan Lalu Lintas xv) Persembahan xvi) Bacaan Doa dan Juruacara xvii) Pameran xviii) Siaraya xix) Bulitin dan rakaman xx) Sijil xxi) Urusetia 24.Persembahan 1230 petang Tetamu ke majlis jamuan 1315 petang Tetamu meninggalkan majlis. CONTOH TEKS JURUACARA Nama Majlis: Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang Tempat: Dewan Jauhar . 1330 petang Bersurai 23.

Ketua.Ketua Sektor. Cur (0840) Apabila VIP dan semua hadirin duduk. Dipersilkan. Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Johor. Yang Berusaha Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Pengumuman Majlis merakamkan ucapanribuan terima kasih . 48 4. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana memberikan rahmat dan hidayah kepada kita yang sama-sama dapat hadir dlam majlis yang mulia ini. Dipersilakan. Pengumuman Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz.Tarikh: 29 Ogos 2002 Hari: Sabtu 1. Pengetua. Guru Besar. 6. Ucapan Pengetua 8. 5. Untuk itu majlis mempersilakan Ustaz Awang Salleh untuk memimpin bacaan doa. Cue (0835) Menerima isyarat apabila VIP tiba. diiringi oleh Pengarah Pendidikan Johor dan Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Pegarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Pegawai Pendidikan Daerah. Pengumuman Para hadirin dipersilakan mengambil tempat. Guru-Guru dan Tetamu yang saya hormati sekalian. Cue (0830) Semua hadirin duduk 2. Dato’ Musa Mohamad. Majlis akan bermula sebentar lagi. Pengumumam Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Cue (0850) Selesai bacaan doa. 3. Cue (0900) Selesai ucapan Ucapan Tetamu Kehormat 10. Majlis akan dimulakan dengan bacaan doa. Pengumuman Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. 9. 7.

Cue (1200) Selesai persembahan Jamuan 16. Ucapan pengharagaan dan menjemput tetamu yang hadir untuk bersama-sama menjamu selera. Cue (1045) Selesai ucapan Penyampaian Hadiah dan Cenderamata\ 12. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis.Majlis diteruskan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. 11. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Johor Bahru untuk mempersempahkan permainan mereka. 13.pemenang. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan Hadiah Anugerah Khidmat Cemerlang kepada pemenang. Pengumuman Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Cue (1130) Yang Berhormat duduk Persembahan 14. 49 Dipersilakan En. 50 .Johan Endut dan yang lain-lain Dipersilkan yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan Cenderahati kepada yang Berhormat demi mengenang kesudiaan beliah menyampaikan hadiah-hadiah tadi. 17. Pengumuman Majlis sekali lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia ke jamuan makan tengahari. 15. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang Berhormat diatas penyampurnaan acara penyampaian hadiah-hadiah. Pengumuman Dipersilkan kumpulan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sultan Ibrahim.

please follow these directions <http://support.scribd. Question_small </static/help?type=private> Info and Rating Reads: 31.com/forums/33563/entries/22981> to submit a copyright infringement notice.229 Uploaded: 05/23/2008 Category: /Uncategorized.org/licenses/by-nc/3./ Rated: 48 Ratings() Copyright: Attribution Non-commercial Attribution_noncommercial <http://creativecommons.Nota Pengurusan Kokurikulum Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document <javascript:void(0)> Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it. Report Cancel <javascript:void(0)> This is a private document.0/> contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat (more tags <#>) contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat dan susunan nota gerko .

scribd. <http://www.com/doc/43837588/Protokol-Dan-Etiket-Sosial> p.com/ariffinkoko> Share & Embed <http://www.com/home?source=scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Related Documents PreviousNext 1. <http://www.com/doc/22466526/Folio-GeRko-Edit> . p.php?u=http%3A%2F%2Fwww.com/doc/40307022/Buku-Log-Koko> 5.scribd. p. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/40080058/Protokol-Imej-Diri-Gurumaalim> p.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.com/doc/16406405/Protokol-Imej-Diri-Gpi> p. <http://www.com/doc/28484081/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis> p.scribd.scribd. <http://www.com/ariffinkoko> ariffinkoko <http://www.scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.scribd.scribd.com/doc/21162917/Nota-Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majl is> 2.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter. p.com/doc/7738552/Aturcara-Pentadbiran> 3.sesuatu protokol majlis tatacara menubuhkan kokurikulum pengurusan (fewer <#>) Follow </login> <http://www.scribd.com/doc/35868947/Nota-Protokol-Dan-Etiket-Pen-Gurus-An -Majlis> p. <http://www.google.scribd. <http://www.scribd. <http://www.scribd.scribd.com/doc/30566182/Protokol-Dan-Etiket-Majlis-Rasmi> p. <http://www.scribd. <http://www. p.com/doc/45737343/Protokol-amp-Imej-Diri-Gpi> 4.scribd.com/doc/44204915/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis-1> p.com/sharer.com/doc/19029039/Protokol-Dan-Etiket-Kerajaan-Persekut uan-Malaysia> p.scribd.scribd.scribd. p. <http://www.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook. <http://www.

com/doc/37089052/Readme> 13. <http://www. <http://www.com/doc/7851409/Protokol-Etiket-Sosial> p. <http://www. <http://www. <http://www. p. <http://www. p.com/doc/37028576/LID-UZA-RNAV-GPS-RWY-20-1009> p. p.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd. <http://www. <http://www.com/doc/46353787/Laporan-Program> p.com/doc/37136018/Autism-Spectrum-Disorder> p. <http://www.scribd.scribd.com/doc/36984008/Oops> 11.com/doc/37145094/Tell-Me-About-Yourself-interview-Answ er-samples> p. <http://www. <http://www. <http://www.com/doc/37023434/LID-MHT-VOR-RWY-35-1009> 12.com/doc/37033614/Infosys-placement-question-papers> p. <http://www.scribd. p. <http://www. <http://www.com/doc/47526382/Kesantunan-Bhs-dlm-pegacaraan> p.com/doc/12912415/Protokol-Etiket-Sosial> p.com/doc/36963672/Multiperceptor> p.scribd.scribd. p.scribd.scribd. <http://www.com/doc/36749192/LID-SUA-SNDLR-ONE-RNAV-1009> 9.scribd. p.com/doc/36931994/User-ID-Roles> p.scribd. <http://www.com/doc/36847276/Product-Life-Cycle-Management> 10.com/doc/36753336/se-109-29JUL2010> p.com/doc/36733128/LID-HZX-RNAV-GPS-RWY-32-1009> p.com/doc/38763950/PENDAHULUAN> p.com/doc/36730938/LID-IER-NDB-RWY-35-1009> 8.com/doc/37021454/Readme> p.scribd.com/doc/36985348/Untitled> p.p. <http://www.scribd.scribd. p.scribd. <http://www.scribd.scribd.scribd.com/doc/36811394/Indian-Capital-Market1> p. .scribd.com/doc/17249471/Unit-4> 6. p.scribd.com/doc/36744630/LID-H70-VOR-DME-OR-GPS-A-1009> p. <http://www.com/doc/12912360/Penampilan-Diri> 7. <http://www. <http://www. <http://www.scribd. <http://www. <http://www.scribd.

scribd.com/doc/3060071/KANDUNGAN-FAIL-Cermah-5> .scribd.com/doc/37210276/Local-SPDC-police-captain-orders-forc ed-labor-for-police-station-construction-in-southern-Ye-Township> p. <http://www.com/doc/37324246/Design-Patterns-Card> p.scribd.scribd. <http://www.scribd.com/doc/37271322/GMP-Basics> p.scribd. <http://www. <http://www. 1 p.com/doc/3060502/PENGAKUAN-KEBENARAN-IBUBAPA> 27 p.scribd.scribd. p.com/doc/3060361/PERANAN-TANGGUNGJAWAB-Ceramah-3> 25 p.scribd. <http://www.scribd.scribd.scribd. <http://www. p.com/doc/37412644/Career-Center-Update> 17.scribd. p. <http://www.com/doc/3098084/PROGRAM-KECEMERLANGAN-KOKURIKULUM-2008 > 23 p.com/doc/37350320/Impairment-Financial-Reporting-and-Co rporate-Reporting> p. <http://www. <http://www.com/doc/37419392/Project-Proposal> p.scribd. p.com/doc/3060126/Nota-Pengurusan-Kokurikulum> 19 p. p.scribd. <http://www.com/Jadual-Aktiviti-Unit-Beruniform-R1-R2/d/3098107> 5 p. 1 p.scribd. 50 p.com/doc/37492102/100-Keyboard-Shortcuts> More from this user PreviousNext 1. <http://www.scribd.com/doc/3060225/PENGURUSAN-BADAN-BERUNIFORM-Ceramah-2> 3.com/doc/37291232/So-Net> 15. <http://www.com/doc/37489870/lbc-v1-3> 18. <http://www. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/37471016/loc-gov-2> p.scribd.com/doc/37342126/Assesment-Part-Design> 16.scribd.com/doc/3060539/Jawatankuasa-tANGGUNG-jAWAB> 2.com/doc/37335972/Al-Aqsa> p. <http://www. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/37402834/Interview-Questions> p.<http://www. <http://www. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/37147864/Abrogation> 14.

com/samiruddin>left a comment .com/dinodale90> <http://www.scribd.scribd.scribd.com/nadibah> <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.14 p.com/syaafique> <http://www.com/ymfun> Kamal Nordin <http://www.com/ainkhai> <http://www.scribd.com/shahrol_90> <http://www.com/people/view/507527-morriskgan-yahoo-com> <http://www.scribd.com/samiruddin>left a comment good info 08 / 24 / 2010 <http://www.scribd.com/kamalnordin> <http://www.com/tamako> <http://www.com/razzati> <http://www.scribd.com/srihero> <http://www.scribd.scribd.com/wanperkasa> <http://www.com/doc/3053070/PERLEMBAGAAN-KELAB-PENGGUNA-KPDNHEP> 4.scribd.scribd.scribd.com/suzila97> <http://www.com/widelia> <http://www.com/doc/3052999/BUKU-PANDUAN-KOKURIKULUM> 27 p.scribd.scribd.com/nadzim> <http://www.com/el-nino@yahoo> <http://www.scribd. <http://www.com/sulia> <http://www.scribd.com/azmijaaffar> <http://www.scribd.scribd.com/mezars> Add a Comment Submit share: Characters: 400 Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.com/ezmie_md> <http://www. 126 p.com/nurdin> <http://www.com/joeraize> <http://www.scribd.com/events/47425570?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www. <http://www.com/aibiwai> <http://www.com/rawdhah150> <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd. <http://www.scribd.scribd.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.com/doc/3052577/taklimat-koko-2008> Recent Readcasters <http://www.

Nota Pengurusan Ko kurikulum 08 / 24 / 2010 <http://www.com/IszamShawal> <javascript:void(0)> IszamShawal <http://www. and select print from the file menu (PDF reader required). + Create a New Collection Name: Description: Collection Type: *public locked: *only you can add to this collection.scribd.scribd.scribd. Download and Print <javascript:void(0)> Add this document to your Collections This is a private document. so it may only be added to private collections.com/IszamShawal>left a comment bagus! apa origin dia? 04 / 19 / 2009 <http://www. but you approve or reject additions *private: *only you can add to this collection.scribd.com/events/47411197?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www. and only you will be able to view it Save collectionCancel <#> .com/farinah84>left a comment nak minta boleh 05 / 04 / 2009 <http://www.com/events/18963644?user_id=9501643-farinah84> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.scribd.scribd.com/events/18950121?user_id=11153325-iszamshawal> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <javascript:void(0)> Print this document High Quality Open the downloaded document.com/farinah84> <javascript:void(0)> farinah84 <http://www.scribd. but others can view it *public moderated: *others can add to this collection.

Share your reading interests on Scribd and social sites.> Login Successful Now bringing you back. We promise to respect your privacy. Spinner_large_mac_white « Back to Login <#> Reset your password Please enter your email address below to reset your password. You can manage these notifications in your account settings.. Sign Up Privacy policy </privacy> Spinner_mac_white You will receive email notifications regarding your account activity. Other login options Login with Facebook <javascript:void(0). Social-icons Already have a Scribd account? email address or username password Log In Spinner_mac_white Trouble logging in? <javascript:void(0). Why Sign up? Num_1 Num_2 Num_3 Discover and connect with people of similar interests. Publish your documents quickly and easily. *Email address:*   . We will send you an email with instructions on how to continue.>Spinner_mac_white Signup I don t have a Facebook account email address (required) create username (required) password (required) Send me the Scribd Newsletter..Finished? Back to Document <javascript:void(0)> Sign up Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing. and occasional account related communications.

com/scribd </scribd> twitter. scribd.facebook.com> FAQ </faq> Developers / API </developers> Jobs </jobs> Terms </terms> Copyright </copyright> Privacy </privacy> Copyright © 2010 Scribd Inc.scribd.scribd.scribd.com/scribd <http://www. Icon_download_35x35 Download this document -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 . scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=pt> scribd.You need to provide a login for this account as well. scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=en> * Español </language?destination=http%3A%2F%2Fes.com/scribd <http://twitter.com/scribd> facebook. scribd.com/> Partners </partners> Scribd 101 </scribd101> Web Stuff </webstuff> Scribd Store </store/about> Support <http://support.com/pages/Scribd/6978454082> About </about> Press </static/press> Blog <http://blog.scribd.scribd. *Login:* Submit Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> * * * * * * * * * * * * * * * * * * Follow Us! scribd. Language: English <#> Choose the language in which you want to experience Scribd: * English </language?destination=http%3A%2F%2Fwww. scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=es> * Português (Brasil) </language?destination=http%3A%2F%2Fpt. scribd. scribd.

doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur. Read the Scribd Archive FAQ <http://support. Processing.scribd.. Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed: </doc/> Document URL: This document is: PrivateThis document is: Public Cancel Upload Make it easier to find your new document! Title: Category: Tags: (separate with commas) Description: Save Share: Or_divider_550x7 Subscribe to The Scribd Archive and download as many documents as you d like... including research reports. news source materials.doc .. 1 Day Pass $5 1 Year Pass $59 Choose payment option Pay with Credit Card <#> Pay with PayPal or Credit <#> * The Scribd Archive is a collection of millions of documents. and more..com/forums/189164-faq-the-scribd-archive> for   . Give back to the community and gain 24 hours of download access by uploading something of your own.632 KB Download Now Readcast: Icon_archives_35x35 The Scribd Archive -----------------------------------------------------------------------This document was uploaded by someone just like you and is now part of The Scribd Archive*. best-selling books. Monthly Subscription Most Popular $9/mo.

.388.. Icon_download_35x35 Thanks for uploading! Download this document as -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur.6 KB Download Now ..more information.pdf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful