Scribd </> Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> document collections icon publishers icon documents icon

scribd pages icon users icon Explore </explore> Tri_11x6 Documents </explore> * * * * * * * * * * * * * Books - Fiction </explore/Books-Fiction> Books - Non-fiction </explore/Books-Nonfiction> Health & Medicine </explore/Health-Medicine> Brochures/Catalogs </explore/BrochuresCatalogs> Government Docs </explore/Government-Docs> How-To Guides/Manuals </explore/HowTo-GuidesManuals> Magazines/Newspapers </explore/MagazinesNewspapers> Recipes/Menus </explore/RecipesMenus> School Work </explore/School-Work> + all categories </explore> Featured </explore> Recent </explore/Most-Recent> People </community> * * * * * * * * * * * * * Authors </community/authors> Students </community/students> Researchers </community/researchers> Publishers </community/publishers> Government & Nonprofits </community/government-%26-nonprofits> Businesses </community/businesses> Musicians </community/musicians> Artists & Designers </community/artists-%26-designers> Teachers </community/teachers> + all categories </community> Most Followed </community> Popular </community?t=trending>

* Hartini Rahaman <http://www.scribd.com/people/view/52364543> Tri_11x6 How does Scribd know my name? We are using Facebook to personalize your experience on Scribd. Learn More <http://www.scribd.com/facebookfaq> Hartini Rahaman Account o My Home <http://www.scribd.com/>

o o o o o o o <#>

View Public Profile <http://www.scribd.com/people/view/52364543> My Documents <http://www.scribd.com/documents> My Collections <http://www.scribd.com/my_document_collections> Messages <http://www.scribd.com/inbox> Settings </account/edit> Help <http://support.scribd.com> Log Out <http://www.scribd.com/logout>

Welcome to Scribd - Where the world comes to read, discover, and share... We’re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friends are sharing and the things you like. We ve also made it easy to connect with your friends: you are now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the future you can access your account using your Facebook login and password. Learn more <http://www.scribd.com/facebookfaq>No thanks <#> <#> Some of your friends are already on Scribd: Diana Aziz <http://www.scribd.com/diana_aziz_2> Lina Abd Majid <http://www.scribd.com/lina_majid> Wea Zabd <http://www.scribd.com/wzabd> <http://www.scribd.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A7> Attaufan Jadid <http://www.scribd.com/attaufanj> Jie Sani <http://www.scribd.com/jie_sani> Nik Azlina Nik Ali <http://www.scribd.com/nik_ali_10> Norfaezah Ibrahim Faezah <http://www.scribd.com/norfaezah_faezah> Zamilah Ahmad <http://www.scribd.com/zamilah_ahmad> Reen Mizie <http://www.scribd.com/reen_mizie> 1 First Page Previous Page Next Page / 50 Sections not available Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit Fullscreen Select View Mode View Mode BookSlideshowScroll Readcast Add a Comment Embed & Share <#>Readcast Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you re reading. Select the sites below and start sharing. Check_27x27Transparent Check_27x27Transparent Check_27x27TransparentLink account <#>

 

 

Readcast this DocumentTransparent <#> Readcast Complete! Click send to Readcast! edit preferences <#> *Set your preferences for next time...*Choose auto to readcast without being prompted. <#> <#> Hartini Rahaman Hartini Rahaman Link account <#> Advanced <http://www.scribd.com/account/edit#sharing> <#>Cancel <#> <#> Add a Comment Submit share: Characters: 400 <#> Share & Embed <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter.com/home?source=scribd.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Add to Collections Download this Document for Free Auto-hide: off <#> <javascript:void(0);> Quantcast PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Permainan/Sukan) 1. LATAR BELAKANG 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin, diangotai dan digerakkan oleh murid-murid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis, hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.1.1

 

 

 

 

RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid.4 Badan beruniform. 1 3. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. atau 1. sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. Walau bagaimanapun pengetahuan. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan murid-murid merancang dan melaksanakan dengan bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. 1. OBJEKTIF AM Guru-Guru dan murid-murid akan: 4. dianggotai dan digerakkan oleh murid-murid amatlah menggalakkan.2 Mengetahui dan memahami kaedah.1 Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. apabila pengetahuan. Pengetahuan.1. 4. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau . kesungguhan dan kemahiran memimpin. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal.2Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. 1.1. 1. 4. pengalaman dan latihan. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah.1.3 Sukan dan permainan. 1.1. 1.2 Hobi dan rekreasi.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin. pengalaman secara langsung. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciri-ciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. perkongsian pemikiran.Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 2. kesungguhan dan kemahiran murid-murid memimpin. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan datang.

kegemaran. 5. 5.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa.persatuan secara berkesan. OBJEKTIF KHUSUS 5. berpelembagaan. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: a. hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk 2 saling bekerjasama. hasrat dan kecenderungan masing-masing. berketrampilan dan berwawasan.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. mengelola. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. 5. kegemaran.2. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin. 6. 4. b.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1 Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5.5 Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat. kegemaran. KELAB ATAU PERSATUAN 6. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang . 5. 6. 4.

2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.1 Pengenalan 8.5.5.1 Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 3 7.4 Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar 7.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8. b.5.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8. 8.2 Aktiviti dan kegiatan 7.1. Borang Baucar Bayaran. Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. PENGURUSAN KEWANGAN 8. Borang Pesanan Barang.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8.diminati dan digemari. . Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama. Buku Resit.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.2.1.1. c.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran J) 7. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi 7. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7. e.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.3.1.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.1 Tujuan dan matlamat 7.2. c.1.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar 7. Berkongsi sumber dan peralatan. 8.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7.2 Objektif 8. d.2. 8. 7.3.3 Peraturan 7.1.

(RM 30.3. i.3. d.10Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. d.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. a. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat .12Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran B) a.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program. .Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. 8. Rekodkan dalam ‘cash book’ c. Masukkan butir-butir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. Keluarkan resit b. 8. g. b.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. 8. Baucar-baucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat.3. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali. h. baucar bayaran. f. e. gunakan penyata yang belum diaudit. 8.3.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti. c. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan.buku resit.3.3.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30.6Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. c.3.11Mengadakan Baucar Pembayaran. b.00) 4 8.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna.3. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup. Jika bil asal hilang. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima.3.3. 8. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak. 8. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.

4. Mesyuarat agung 9.1. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e. PENGURUSAN MESYUARAT 9.13Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 9.1.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a. Setiausaha .3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.4.3. Membentangkan laporan tahunan. 8. Ucapan Perasmian d.3.3 Agenda Mesyuarat Agung a. 9. Naib Pengerusi iii.14Sekiranya persatuan dibubarkan.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah. 8. Ucapan Penasihat Kelab c. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu.3. Ucapan Alu-aluan b.4 Tugas Pemeriksa Kira-Kira 8.4.4. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. d.15Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8.Dapatkan tandatangan Pemeriksa Kira-Kira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. Ucapan Pengerusi Mesyuarat b. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran D) c.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran C) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.1. 8. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung. Pengerusi ii. 9. 5 8.1 Mesyuarat Agung. 8.

9.3.6 Tugas-tugas ahli jawatankuasa projek .iv.2. Penolong Bendahari vii. Masa d. 9.3. 9. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.3.4. Penolong Setiausaha 6 v.5 Laporan kewangan. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan.3.3.1 Ucapan Pengerusi 9.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. Pemilihan dua orang juru audit f. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Tempat 9.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.4.3 Perkara-perkara berbangkit 9.3 Perkara berbangkit.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 9.4. Bendahari vi.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 7 9. 9. Ucapan penangguhan 9. 9.4 Membincangkan hal projek (Lampiran G) a. Membahaskan usul-usul yang diterima g.4.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.4.1 Ucapan Pengerusi.4. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).4Laporan biro-biro.6 Hal-hal lain. Hari c.3. Tarikh b. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran F) 9. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu.2.3 Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. (Lampiran E) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.

15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.1.1. 10. 10.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Senarai Jawatankuasa Penaja 10. 10.1.1.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.1.1. 10. 10. 10. 10. Jabatan Pendidikan Negeri . 10. 10.4.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam.1Fail Induk Kelab / Persatuan 10.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 10.1.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.4. 10.1.8 Hal-hal lain.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan.1.18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a.1.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar. PENGURUSAN FAIL 10.16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. 10. 10.1. 8 10. Draf perlembagaan b. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan. Ada penyataan kelulusan penubuhan. Draf aktiviti asas c. 10.10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. 10.1.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. 10.1.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.9.1.1.7 Kewangan projek 9.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1.1.1. Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a. Kementerian Pendidikan Malaysia b.

3.4 Perlembagaan kelab 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.2 Surat-surat berkaitan kelab 10.3.20 Laporan setiap aktiviti.2. 10.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10. 10.3.1.1 Penyata kira-kira kewangan kelab 10.3. (Lampiran H) 10.c.2 Bil-bil pembelian.3 Buku-buku panduan kelab 10.1.1 Minit mesyuarat 10.3.1.4 Minit mesyuarat 10. Pejabat Pendidikan Daerah d.2Fail Pengerusi 10.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.5 Maklumat ahli 10.1.3. 10.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan. 10.4. 10.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli.1.4Fail Kewangan (Bendahari) 10.2.1.3Fail Setiausaha 10. 10.1. 9 Contoh Rujukan Fail: SMKBBU/07/KPA/2003( ) Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini .23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. Sekolah 10.1 Maklumat ahli 10.3.21 Laporan tahunan.2.24 Stok dan inventori.3 Perlembagaan kelab 10.4.2.7 Laporan Mingguan (Lampiran I) 10.

. Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok ………. Tarikh :……………………….. 00 1.selewatnya pada………………. ..Terengganu. 2. Yuran / Wang Derma Pendaftaran 100. 10 Jawatan :………………………………….00 2. Guru Penasihat……………………………… Cop Rasmi Sekolah / Kelab Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan………………………………. Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan. Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam. K. SMK Sultan Sulaiman. Tandatangan……………………… Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1.. Baki dibawa ke hadapan 40. dan panjangkan bil kepada kami. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 1. No Perihal Banyaknya Harga Satu Jumlah RM Sen RM Sen 123456 Jumlah: Ringgit………………………………… dan sen………………………………. JUMLAH RM INGATAN: Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Tarikh :………………. Beli buku laporan dan 20. Tarikh :………………… Tandatangan :…………………… Nama :…………………………………….

00 5. 00 5. Peruntukan Kokurikulum 200.00 7. Tarikh :……………… (SITI HALIZA BTE AHMAD) Saya ZULZAIMI BIN NASIR.00 Jumlah 1.Terengganu dengan ini mengakui bahawa Penyata Kewangan ini adalah benar. Lampiran C Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam.. Hadiah pertandingan 100. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 :……………………………………. 00 Jumlah 1. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. Saguhati penceramah 30.. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(12) 20400 Kuala Terengganu Tarikh : 18 Februari 2003 TERENGGANU. Pemeriksa kira-kira 2.00 6.K.00 Saya SITI HALIZA BTE AHMAD. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini yang berakhir Pada 31/8/2003 adalah yang benar. Saudara Mohd Ali bin Amin. Bendahari Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman.Sumbangan daripada PIBG 300. Baki wang dalam bank ialah Sebanyak RM 110.00 3. Buku program 30.140. Baki dalam bank 110..140. Jamuan makan akhir tahun 350. .00 6. 00 4. 00 3. Yuran bulanan ahli 500. Sewa bas ke Jeram Pasu 500. ahli. (AINI BTE HARUN) 11 Tarikh :……………….00 Tandatangan Bendahari :……………………………….00 alat tulis. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 :……………………………………. 2.

s. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Pemilihan dua orang juruaudit vii. Membentangkan laporan tahunan iv. Lampiran D Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 12 3.2 Ucapan Penasihat Kelab 2.1 Ucapan Alu-aluan 2. terima kasih. Sekian. K.k. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam . ……………………………… ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini.3 Ucapan Perasmian 2. K.Terengganu. SMK Sultan Sulaiman. SMK Sultan Sulaiman.K. Kehadiran amat dihargai. Membahaskan usul-usul yang diterima viii. 1.Terengganu akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: 11 Mac 2003 (Isnin) Masa: 2.Ahli Kelab Pencinta Alam SMKSS. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan v.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman. Pengerusi Kelab Pencinta Alam.4 Agenda Mesyuarat Agung i. Ucapan penanguhan 3. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Ucapan Pengerusi ii. Pemilihan Ahli Jawatankuasa vi.Terengganu. Saya yang menurut perintah. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu iii.2003 (Isnin) . Saudara/Saudari. 2.3.

Tarikh : 15 Mac 2003 Terengganu Saudara Mohamad bin Atan. 5.2. 6.2.1. Pencadang 2.4. MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH .3. Penyokong 5.Ucapan Pengerusi 2.Terengganu.2003 ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman. Penyokong 3. Pemilihan AJK Tahunan 5. Pemilihan dua orang juruaudit 6. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) 6. K.2.6. 3. Tingkatan 4 Sastera 1.1. ………………………………….2.3. Pencadang 4. Membentangkan laporan tahunan 3. 5. 5.1. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.00 petang Dicatat oleh. Saudara/Saudari. 5. 7. Tarikh: 11.7.1. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4. 5.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman.5.Terengganu Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil Agenda Tindakan 1. 5. 4. Ucapan penangguhan Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(15) Kuala Terengganu. K. 13 Lampiran E Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Pencinta Alam. 2.2.1. Membahaskan usul-usul yang diterima 8.Masa : 2. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman.

3. SMK Sultan Sulaiman 2. ……………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam. Saya yang menurut perintah.1 Ucapan Pengerusi 2. terima kasih. 2. TERENGGANU. Mohd Ekhmal bin Mohd Afandi Naib Pengerusi 3. SMK Sultan Sulaiman. s. Kuala Terengganu.14 Lampiran F Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. Mohamad Erfan bin Mohd Sani Pengurusi 2. 2.3 Perkara berbangkit.Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini.6 Hal-hal lain.5 Laporan biro-biro 2. 1. SMK Sultan Sulaiman.k.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Sultan Sulaiman. Kuala Terengganu.2003(Sabtu) Masa: 8.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Ahli yang hadir: 1. Terengganu akan diadakan seperti butiran dibawah: Tarikh : 13.00 pagi Tempat: Bilik Bacaan.4 Laporan kewangan.4.2003 (Sabtu) Masa: 8. Sekian. Pengerusi Kelab Pencinta Alam. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 3. Kelab Pencinta Alam.4. Siti Norhaliza binti Taruddin . Kehadiran amat dihargai. 2.

30 pagi Dicatat oleh. Tarikh : 13. Faridon Kamal bin Fadzil Ahli Jawatankuasa 8. Ucapan Pengerusi 2.1. Perkara Berbangkit 3. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10..Setiausaha 4.2 4. Ragu a/l Ramanaidhu AJK 12. Dzulkha Bibi binti Yussof AJK 9. Kamaruddin bin Basri Penolong Bendahari 7. Tan Ah Kin AJK 13. Pencadang 2. ………. Wong Poh Tin Bendahari 6. 3. Kamaliah binti Kamal AJK 10.4. Penyokong 3.2. Laporan Kewangan 6. Kumari a/p Ramalingam Penolong Setiausaha 5. Lee See Ming AJK Bil Agenda Tindakan 1.1. Laporan Jawatankuasa Kecil 5.………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) . Zulkifli bin Hashim AJK 11.2003 …………………………………………. Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2.

Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha, 15 Kelab Pencinta Alam, SMK Sultan Sulaiman, K.Terengganu Lampiran G Contoh Kertas Cadangan Projek Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu 1. Nama Projek :………………………………………………………………… 2. Ketua Guru Penasihat :………………………………………………………… 3. Guru Penasihat :…………………………………………………………… 4. Pengerusi Projek :…………………………………………………………….. 5. Naib Pengerusi Projek :………………………………………………………. 6. Setiausaha Projek :……………………………………………………………. 7. Naib Setiausaha :……………………………………………………………….. 8. Bendahari Projek :……………………………………………………………... 9. AJK Projek :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 10. Bilangan peserta projek : Lelaki………….. Perempuan……………………… 11. Tarikh Projek :………………… hingga……………………….. 12. Tempat Projek :………………………………………………………………. 13. Matlamat Projek :…………………………………………………………… 14. Objektif Projek :…………………………………………………………….. 15. Kewangan Projek :………………………………………………………….. 16. Anggaran Perbelanjaan :……………………………………………………. 17. Pengangkutan :……………………………………………………………… 18. Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan Disediakan oleh, ……………………………. Tarikh : ……………… ( ) Tandatangan Pengerusi Projek Disahkan oleh, ………………………….. ( )

Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Sekolah………………………………………. 16 Tahun………………………………………….. Lampiran H Contoh Laporan Tahunan Pengetua, Sekolah………………………………………………………………………………. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini untuk perhatian tuan. Bahagian A 1. Guru Penasihat 1.…………………………………………….. 2.…………………………………………….. 3.…………………………………………….. 2. Jawatankuasa Pengerusi ………………………………………………... Naib Pengerusi ………………………………………………... Setiausaha ………………………………………………... Penolong Setiausaha ………………………………………………... Bendahari ………………………………………………... Penolong Bendahari ………………………………………………… Ahli Jawatankuasa 1………………………………………………. 2.……………………………………………… 3……………………………………………….. 4……………………………………………….. 5……………………………………………….. 6……………………………………………….. 7……………………………………………….. Juruaudit 1……………………………………………….. 2.……………………………………………… 3. Hari / Masa Perjumpaan Hari……………………. Bil Perjumpaan……………………………… Masa…………………… Tempat……………………………………….. 4. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti 4.1. 4.2. 4.3. 5. Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.1……………………… ………………………………………………… 6. Laporan Kewangan Kelab

(Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas, ………………………………. ……………………………… ( ) ( ) 17 Setiausaha Ketua Guru Penasihat, Lampiran I Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Kelab Guru Penasihat Bertugas 1………………………………………………….. 2………………………………………………….. 3………………………………………………….. Setiausaha …………………………………………………… Tarikh / Hari …………………………………………………… Minggu …………………………………………………… Tempat …………………………………………………… Jumlah Kehadiran …………………………………………………… Laporan Kegiatan …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Hal-Hal Lain …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Yang benar, …………………………… ……………………………. ( Siti Haliza Bte Ahmad ) Guru Penasihat Setiausaha Kelab Pencinta Alam Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. 18 Lampiran J PERLEMBAGAAN PERSATUAN (Suatu Contoh) 1.

5. Alamat : SMK Sultan Sulaiman.1 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. TERENGGANU. .1 Supaya ahli dapat menghargai alam semula jadi dan memupuk semangat bertanggungjawab terhadap penjagaan persekitaran yang sihat.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. 5. rohani dan intelek 3. MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan pontensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. GURU PENASIHAT 5.2 Ahli kelab boleh menyumbang kepada pendidikan alam sekitar di sekolah terutamanya melalui penyibaran maklumat dan pendidikan yang berkaitan. 20400 Kuala Terengganu.NAMA DAN ALAMAT a.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini. AHLI JAWATANKUASA 6.2 Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak. KEAHLIAN 4. 6. OBJEKTIF 3.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. emosi. 6. merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu. Nama Kelab : Kelab Pencinta Alam b. 2. Jalan Negara. 5.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 4. 4. 4. 3.

3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.1.3. 7.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6. 7.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.4 6. 19 6.6.1 Pengerusi 7.2.6 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari 6.2 6.6.3 6. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.1 6.3. 7.6.2.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.6.6.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7.6.2 Naib Pengerusi 7.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) 6.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3.5 6.3 Setiausaha 7. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat 6.3.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.3 Mencatat kehadiran ahli 7.4 .3. 6.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 7.2.6. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.1.1. 20 7.

5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. KEWANGAN 8.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung.5.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 8.4.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.Penolong Setiausaha 7. 7. .3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7. 7. 8.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/Persatuan 7.5.7 Ahli Jawatankuasa 7. 7.8.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.1 Memeriksa. 7. 7.6. 7.5 Bendahari 7.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.4.7. 7.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.6 Penolong Bendahari 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.5. 7.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 8.5.4.7.6. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. 21 7. 7.8.

11.2.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.4 Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua 9. 12.1 Amaran lisan 12.2. 13. TINDAKAN DISIPLIN 12.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. PERATURAN-PERATURAN 11. 11. ahli jawatankuasa. 14. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. 13.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.1 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun.2 Amaran bertulis 22 12.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. PEMBUBARAN PERSATUAN .2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. 11.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. 12. KEHADIRAN/PENYERTAAN 9. 10.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. 9. 13. 10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. 13. AKTIVITI 10.8.

……………………. Panggilan Hormat 10. Susunan Keutamaan 9. Aturcara Majlis 5.………………. ………………………. Susunan Tempat Duduk 11. ( ) ( ) ( ) Setiausaha Pengerusi Guru Penasihat Tarikh: 23 PROTOKOL DALAM PENGURUSAN MAJLIS PENDAHULUAN Aspek protocol dalam pengurusan pelbagai majlis rasmi atau formal akan meliputi perkara-perkara berikut: 1. 15. ……. Penulisan Dan Pengedaran Kad Jemputan 7. . Jawatankuasa 2. Peranan Penyambut Tetamu 14.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. Pengacaraan Majlis Formal 12. Pemilihan Menu 8.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.2 Segala hutang wajib dijelaskan.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. HAL-HAL LAIN 15.14. 15. Kesesuaian Pakaian Dalam Majlis 6. 14. Tempat Majlis 3. Penyediaan Aturcara Pentadbiran 13. Penyediaan Senarai Jemputan 4. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

Raptai 15. ¡ ¡ . ii) Pengarah Belanjawan. Bagi melicinkan pelaksanaan perjalanan sesuatu majlis di peringkat agensi maka adalah perlu setiap agensi mempunyai satu jawatankuasa majlis rasmi yang tetap yang akan merancang dan melaksanakan semua majlis rasmi bagi agensi berkenaan. Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Pertahanan. semua majlis rasmi kerajaan dikelolakan oleh sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Majlis Rasmi atau Official Functions Committee’. Post-Mortem 1. Polis DiRaja Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Di peringkat persekutuan. iii) Pengarah Jabatan Kerja Raya. jawatankuasa adalah penting. Timbalan Pengerusi Ketua Protokol. Bahagian Istiadat di Jabatan Perdana Menteri menjadi urusetia kepada Jawatankuasa ini. Bilangan ahlinya terhad. Wilayah Persekutuan. v) Pengarah Pengurusan. Bukit Aman. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Peringkat Antarabangsa b. Kementerian Penerangan. dan terdiri daripada pegawai agensi yang berkenaan sahaja. jika boleh tidak melebihi dari tujuh orang. 24 vi) Ketua Staff Jawatan Anggota. JAWATANKUASA Dalam perlaksanaan sesuatu majlis. tetapi satu jawatankuasa tetap yang mempunyai ahli yang terhad bilangannya dan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. vii) Timbalan Ketua Setiausaha. Nilai-Nilai Islam 16. Kementerian Kewangan. Jawatankuasa yang dimaksudkan di sini bukanlah jawatankuasa yang ditubuhkan khas untuk sesuatu majlis atau jawatankuasa yang ditubuhkan secara adhoc’. Ahli-Ahli -i) Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. iv) Ketua Pengarah. Majlis Rasmi boleh dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu: a. Jawatankuasa ini mempunyai ahli-ahli seperti berikut: Pengerusi Timbalan Ketua Setiausaha Kanan. Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Luar Negeri Setiausaha Setiausaha Bahagian Istiadat.

3. hendaklah disediakan dalam 5 bentuk iaitu: i) Ringkasan senarai ii) Senarai nama iii) Senarai mengikut keutamaan iv) Senarai jawapan kehadiran v) Senarai hadir Senarai pertama ialah Ringkasan Senarai. Jabatan. Biasanya majlis yang diadakan di tempat yang terbuka dan juga di tempat ibadat penggunaan protokol adalah terhad dan adakalanya terpaksa diubahsuai. Peringkat Daerah e. TEMPAT MAJLIS Penentuan tempat majlis adalah perlu dibuat awal kerana tempat majlis ada kaitannya dengan bilangan tetamu dan anggaran perbelanjaan. Penggunaan protokol adalah tertakluk kepada jenis majlis dan juga tempat majlis itu diadakan. Ia merupakan senarai kategori dan bilangan tetamu. Perkara-perkara penting yang mesti diambilkira dalam penentuan tempat majlis adalah seperti berikut: i) Diketahui umum dan mudah dituju ii) Mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi iii) Mempunyai ruang legar yang luas iv) Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi v) Sesuai dengan jenis majlis yang hendak diadakan.Peringkat Kebangsaan c. PENYEDIAAN SENARAI JEMPUTAN Bagi setiap majlis. Pusat Latihan. di padang atau di khemah khas atau di dalam masjid. Misalnya bagi Peringkat Persekutuan: a. Peringkat Agensi (Kementerian. Maktab. Swasta dan Sebagainya). Timbalan Menteri 2 c. 2. Universiti. Menteri-Menteri 4 b. Ada majlis yang diadakan di dalam dewan dan ada majlis yang diadakan di luar dewan seperti di stadium terbuka. Peringkat Negeri d. .

Senarai kedua ialah Senarai Nama yang akan menyenaraikan nama-nama tetamu mengikut kategori. Timbalan Naib Canselor 3 c. Dekan 10 d. Jika dalam kategori menteri ada senarai 4 orang menteri maka nama 4 orang menteri yang akan dijemput hendaklah ditulis.Ketua Setiausaha Kementerian 4 d. Ketua-Ketua Jabatan 40 25 JUMLAH 100 Di peringkat Agensi seperti di Universiti: a. bilangannya. Naib Cansselor 1 b. Timbalan Dekan 6 e. Pengarah di Kementerian-Kementerian 50 e. Pensyarah 50 JUMLAH 100 Tujuan mengadakan senarai ringkas ini adalah supaya secara selayang pandang dapat diketahui kategori tetamu. kombinasi dan peringkat tetamu. Senarai nama ini bukanlah setakat nama sahaja tetapi hendaklah mengandungi butir lain yang lengkap seperti: i) Nama penuh dengan gelaran dan Darjah Kebesaran yang disandang (jika ada) ii) Nama isteri (jika diketahui) iii) Jawatan atau pangkat iv) Alamat pejabat (lengkap dengan poskod) v) . Ketua Jabatan 30 f.

Senarai keempat ialah Senarai Jawapan Kehadiran. Majlis rasmi kerajaan yang diadakan pada sebelah malam hendaklah dimulakan selepas 8. Penyambut tetamu dalam sesuatu majlis akan 26 menggunakan senarai ini untuk menjalankan tugasnya. Dalam menyediakan senarai ini tidak perlu ditulis secara terperinci dan memadai namanya sahaja serta ringkasan jawatan. Tahap atau kategori majlis adalah seperti berikut: i) Majlis penuh istiadat . ataupun yang belum memberi jawapan. Majlis yang diadakan pada sebelah siang jika hari Jumaat hendaklah ditamatkan sebelum 12.Nombor telefon pejabat vi) Alamat rumah (lengkad dengan poskod) vii) Nombor telefon rumah viii) Nama setiausaha Sulit dan nombor telefon (jika ada) Senarai ketiga ialah Senarai Mengikut Susunan Keutamaan iaitu senarai tetamu dari senarai kedua tadi disusun mengikut susunan keutamaan. KESESUAIAN PAKAIAN DALAM MAJLIS Pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis tersebut. ATURCARA MAJLIS Aturcara majlis ialah urutan cara dalam sesuatu majlis dari mula hingga akhir. Cara membuat aturcara majlis ialah dengan menyenaraikan dahulu acaranya mengikut urutannya. Lepas itu letak masa akhirnya dan kemudian dari waktu akhir membawa ke waktu permulaan.30 malam. 4. Misalnya: i) Dato’ Ali bin Mohamad (KP) ii) Datuk Mohd Nor bin Hasyim (KPP) iii) Encik Mohd Alias bin Harun (PP) dan seterusnya. atau agensi mana yang berkenaan. Ruang ini hendaklah serta-merta ditandakan. 5. Sebelum itu hendaklah ditentukan jangka masa bagi setiap acara. Senarai ini adalah sama dengan senarai ketiga tetapi ditambah dengan dua ruangan di sebelah kanan untuk ditandakan hadir dan tidak hadir. sebaik sahaja menerima jawapan hadir atau tidak hadir. Dengan ini senarai ini dapat diketahui pada sebarang masa tetamu yang menjawab hadir atau tidak hadir. Senarai ini hendaklah mengikut panduan dari Susunan Keutamaan Persekutuan atau negeri.15 tengahari dan jika dimulakan pada sebelah petang hendaklah tidak lebih awal daripada 2. Senarai kelima ialah senarai yang terakhir dan mengandungi Senarai Tetamu Yang Menjawab Hadir Sahaja. Nombor kerusi tetamu biasanya tercatit dalam senarai ini.00 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11.45 petang. Senarai ini adalah diambil dari senarai keempat dengan mengeluarkan nama-nama tetamu yang telah menjawab tidak hadir.

ii) Majlis formal iii) Majlis separuh formal iv) Majlis tidak formal Kesesuaian pakaian bagi pelbagai majlis adalah seperti berikut: MAJLIS PEREMPUAN LELAKI a) Bankuet Negara atau Baju Kurung atau Kebaya Mess Kit/White Tie/ Negeri Labuh. berselendang dan Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi dengan Darjah Kebesaran b) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Rasmi oleh Ketua Negara berselendang Hitam Atau Ketua Kerajaan ii) Baju Kebaya Labuh ii) Black Tie Berselendang c) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Formal ii) Baju Kebaya Labuh ii) Lounge Suit d) Jamuan Makan Malam Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tidak Formal Panjang e) Jamuan Makan i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Tengahari Rasmi ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja f) Jamuan Makan Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tengahari Tidak Rasmi .

berselendang dan dan bersongkok tidak sedondon ii) Baju Kebangsaan m) . berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi iii)Baju Kebangsaan Hitam i) Istiadat Pertabalan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi l) Mengadap Tuanku Baju Kurung atau Kebaya i) Lounge Suit gelap Labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi j) Hari Ulang Tahun i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Kemerdekaan ii) Baju Kurung Panjang ii) Bush-jacket iii)Pakaian Kerja k) Pembukaan Persidangan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Parlimen Labuh.Panjang 27 g) Jamuan Teh Rasmi i) Baju Kurung i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kebaya Labuh Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja h) Pengurnian Darjah Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Kebesaran labuh.

Cocktail dan Reception i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit n) Tilawah Al-Quran Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Labuh. berselendang dan Hitam Seni Negara tidak sedondon ii) Lounge Suit warna Gelap 28 s) Kemangkatan Wanita Islam dikehendaki Bagi orang Islam berbaju Kurung atau hendaklah berpakaian Kebaya Labuh dan baju Kebangsaan Hitam berselendang putih atau bersamping dan bertudung putih manakala bersongkok hitam dililit wanita bukan Islam . berselendang dan tidak sedondon p) Majlis anjuran agensi Pakaian Kerja Pakaian Kerja (siang) q) Majlis di luar dewan Baju Kurung Baju Batik Lengan seperti Perasmian Sukan Panjang r) Anugerah Sastera Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Negara dan Anugerah Labuh. berselendang dan ii) Baju Batik Lengan tidak sedondon Panjang iii)Lain-lain pakaian yang sesuai o) Pengebumian Baju Kurung atau Kebaya Baju Kebangsaan Labuh.

Nama majlis ii. Nama dan nombor telefon rujukan xi. PEMILIHAN MENU Terdapat tiga kategori jamuan iaitu: a) Jamuan ringan dalam sesuatu majlis b) Majlis khas jamuan ringan c) .0 sentimeter manakala sempurna dan sopan serta bukan Islam berpakaian bertudung hitam. Ruang nama jemputan vi. Kad jemputan hendaklah mengandungi kad jawapan dan pelekat kereta serta plan lokasi (jika perlu). Panduan pakaian x. 6. Masa majlis bermula dan masa majlis berakhir viii. Plan tempat majlis (mengikut keperluan) xiii. Penganjur atau yang menjemput iii. kad jemputan dan kad jawapan hendaklah mempunyai bilangan mengikut Susunan Keutamaan. Masa ketibaan tetamu ix. Aturcara majlis (mengikut keperluan) xii. Tempat majlis v. PENULISAN DAN PENGEDARAN KAD JEMPUTAN Kad Jemputan hendaklah mengandungi butir-butir berikut: i. kot gelap dan bertali leher hitam dengan lilitan hitam 8. Sampul surat jemputan. Kad jawapan (mengikut keperluan) Nama tetamu di kad jemputan hendaklah ditulis dengan tangan manakala sampulnya ditaip dan diedarkan 4 minggu sebelum majlis diadakan dan tarikh jawapan diterima ialah seminggu sebelum majlis diadakan. Jika masa lewat iaitu kurang dari dua minggu kad-kad jemputan hendaklah dihantar dengan tangan.kain putih selebar 3. Tarikh majlis diadakan vii.9 sentimeter dipakai di sebelah atas lengan kiri. 7.8 – hendaklah berpakaian 4. Logo agensi iv.5 – 8.

8. Menu bagi majlis jamuan makan pula terbahagi kepada dua iaitu: a. berbungkus-terbuka. Jika majlis mengambil masa yang lama maka diadakan jamuan ringan di pertengahan majlis iaitu masa rehat. Menu bagi jamuan ini tidak perlu berat dan jenisnya pula mengikut cara jamuan itu diadakan samada: i. Walau bagaimanapun kombinasi kuih muih hendaklah mengikut prinsip. SUSUNAN KEUTAMAAN Dari segi protokol.(B) 456 bertarikh 3 Oktober 1985 dan pindaan-pindaan yang diluluskan selepas tarikh tersebut manakala susunan keutamaan negeri ialah Susunan Keutamaan Negeri yang diluluskan oleh pihak negeri. Duduk Buffet berdiri ialah majlis yang tiada langsung kerusi disediakan. keras-lembut dan sebagainya. Makan yang berbungkus tidak sesuai. Di peringkat negeri pula hendaklah mematuhi Susunan Keutamaan Negeri yang berkenaan. Biasanya diadakan di penghujung majlis. Kadangkala meja ada disediakan. Buffet duduk iii. Menu yang disediakan hendaklah yang senang dimakan. Menu bagi majlis ini boleh terdiri daripada jenis makanan yang susah sedikit untuk dimakan dan berasa sedikit. Menu biasa b. Cara buffet duduk adalah tetamu mengambil hidangan secara bergilir dan kemudian duduk di kerusi yang telah disediakan. manis-pedas.U. warna-warni. Majlis khas jamuan ringan biasanya diadakan secara duduk dan dengan ini boleh disediakan menu yang lebih berat dari jenis buffet.Jamuan makan Jamuan ringan dalam sesuatu majlis ialah jamuan yang diadakan di pertengahan majllis ataupun di penghujung majlis. Bagi jamuan cara duduk bolehlah disediakan menu yang berat kerana tetamu senang untuk makan dan berasa selesa. Menu Biasa yang mengandungi nasi dan lauk pauk adalah sesuai untuk majlis yang tetamunya ialah orang-orang tempatan manakala Menu Barat hanya digunakan apabila terdapat ramai tetamu luar negera atau majlis tersebut khas diadakan untuk tetamu luar negera. Tetamu akan mengambil hidangan secara bergilir dan beredar untuk menikmati makanan. keutamaan yang perlu diikuti dalam majlis rasmi dan formal ialah keutamaan yang diwartakan sebagai Susunan Keutamaan Persekutuan dengan pindaan-pindaan yang telah diluluskan dari semasa ke semasa. Susunan Keutamaan Persekutuan yang diterima-pakai sekarang ialah Susunan Keutamaan Persekutuan yang diwartakan sebagai P. Menu barat Makanan Cina atau Chinese Food’ tidak sesuai bagi majlis rasmi dan formal sebab cara penghidangannya sukar mengikut amalan protokol di Malaysia. Buffet berdiri 29 ii. ¡ .

teks ucapan dan lain-lainnya. Susunan Keutamaan Persekutuan yang dipakai sekarang bertarikh 22 Januari 1998 adalah sepertimana Senarai Susunan Keutamaan Persekutuan 1 – 70. teks juruacara. Yang di-Pertua Dewan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negara/Dewan Rakyat 7. Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 5. Yang Di Pertuan Agung Seri Paduka Baginda 2. tempat duduk. Menteri/Timbalan Menteri/ Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Setiausaha Parlimen 6.Susunan ini hendaklah diamalkan di semua majlis formal seperti aturan ketibaan dan balik. Timbalan Yang di-Pertua Yang Berhormat Yang Berbahagia Dewan Negara/Rakyat 8. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 4. 9. Tun dan Toh Puan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia 10. Panggilan ini juga hendaklah diamalkan dalam teks juruacara dan perkara-perkara lain yang berkaitan. PANGGILAN HORMAT Panggilan hormat yang sesuai hendaklah digunakan terhadap tetamu kehormat dan para jemputan. Raja Permaisuri Agung Seri Paduka Baginda 30 3. Panggilan Hormat yang menjadi amalan sekarang ialah seperti di bawah ini: Bil Jawatan Panggilan Hormat Panggilah Hormat untuk penyandang untuk pasangan 1. Ahli Parlimen Yang Berhormat Yang Berbahagia 9. Tan Sri dan Puan Sri .

Ketua-Ketua Setiausaha Yang Berbahagia Yang Berbahagia 20. Yang Berhormat . Dato’. Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 16. Menteri Besar/Ketua Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Menteri 22. Panglima Angkatan Tentera Yang Berbahagia Yang Berbahagia 17. Speaker Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 21. Hakim Mahkamah Agung/ Yang Arif Yang Berbahagia Tinggi 15. Ahli Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 23. Ketua Pengarah Yang Berbahagia Yang Berbahagia Perkhidmatan Awam 19. Ketua Polis Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 18. Datuk dan Datin Yang Berbahagia Yang Berbahagia (Kecuali Negeri Johor) 12.Yang Berbahagia Yang Berbahagia 11. Setiausaha Kerajaan Negeri. Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Yang Amat Berbahagia 13. Hakim Besar Malaya/ Yang Arif Yang Amat Berbahagia Borneo 14.

Tetamu di bilangan (4) dan (5) adalah merupakan tetamu yang terkanan yang duduk . Raja/Tengku Yang Mulia Yang Mulia 10. Jika majlis diadakan di negeri dan tetamu pula terdiri daripada tetamu persekutuan dan negeri maka satu persetujuan hendaklah dicapai antara Protokol Persekutuan dan Protokol Negeri mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan. tetamu yang duduk di pentas atau meja khas hendaklah dihadkan. Tetamu yang paling hampir ialah tetamu yang duduk di bilangan (2) dan (3).Yang Berbahagia Penasihat Kewangan Negeri Dan Penasihat UndangUndang Negeri 24. Dalam apa jua majlis kecuali Majlis Konvokesyen Universiti dan jamuan makan. Contoh-contoh susunan tempat duduk adalah seperti dalam rajah-rajah berikut: (1 ) Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 31 4 2 1 3 5 Rajah 1 merupakan bentuk susunan tempat duduk secara sebaris di mana tetamu kehormat bersebelahan dengan tetamu lain. Ketua-Ketua Jabatan Yang Berbahagia Yang Berbahagia Peringkat Negeri 25. Bilangan (1) iaitu tetamu kehormat manakala bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu lain. Dalam keadaan ini tetamu yang duduk di sebelah kanan tetamu kehormat merupakan tetamu yang paling kanan sekali selepas tetamu kehormat. SUSUNAN TEMPAT DUDUK Dalam majlis rasmi dan formal susunan tempat duduk mesti mematuhi susunan keutamaan yang diwartakan. (2 ) 2 1 3 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 8 6 4 5 7 9 Rajah 2 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat manakala bilangan (4) hingga seterusnya merupakan tetamu lain.

kekananan bermula dari sebelah kiri tetamu kehormat. Kekananan bermula dari sebelah tetamu kehormat hanya terpakai bagi bilangan angka ganjil (3). Kedudukan ini secara seiring. (5). Dalam keadaan ini bilangan (4) adalah lebih kanan daripada bilangan (5) kerana bilangan (4) ialah di sebelah kanan tetamu kehormat. Di antara bilangan (6) dan (7). (7) dan seterusnya. bilangan 6 ialah lebih kanan kerana ia di sebelah kanan tetamu kehormat. Bagi bilangan angka genap pula. (5 ) Suami Suami Suami Isteri Isteri Isteri 3 2 1 1 2 3 .bersetentangan dengan tetamu kehormat kerana kedudukan yang paling hampir dengan tetamu kehormat selepas bilangan (2) dan (3). Dalam situasi ini tetamu di bilangan (6) dan (7) ialah tetamu yang terkanan selepas tetamu bilangan (4) dan (5) kerana mereka duduk berhampiran dengan tetamu 32 kehormat walaupun secara mengiring. (4 ) 3 1 2 4 Kanan Tetamu Kiri Tetamu Kehormat Kehormat Rajah 4 menunjukkan bahawa kekananan bermula dari kiri tetamu kehormat kerana jumlah bilangan tetamu di pentas ialah angka genap. (3 ) 4 2 1 3 5 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 6 7 8 9 10 11 Rajah 3 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat dan bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu yang duduk di pentas khas manakala bilangan (6) hingga (11) ialah tetamu yang lain.

kekananan bermula dari sebelah (7 ) Pasangan 3 Pasangan 2 Pasangan 1 3 2 1 1 2 3 (S) (S) (S) (I) (I) (I) Suami Isteri 6 5 4 3 2 1 1 2 mana tetamu nombor (2) ialah perempuan duduk di deretan isteri tetamu lain. . (6 ) Suami Isteri Suami Isteri Suami Isteri 3 2 1 1 2 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Pasangan 3 Rajah 6 menunjukkan keadaan di dan kerana jemputan di atas namanya. maka suaminya menunjukkan bahawa 33 status isterinya pada masa itu yang tidak di pentas khas. Ini lebih tinggi dari suaminya. Jika jemputan tersebut atas nama isteri dan suami hadir kerana mengikut jemputan isteri.Pasangan 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Rajah 5 menunjukkan semua isteri duduk dalam deretan sebelah kiri manakala semua suami duduk dalam deretan sebelah kanan. maka kedudukannya berlainan sedikit iaitu suami akan mengambil tempat duduk dalam deretan isteri. Bagi tetamu kanan tetamu kehormat.

jika jemputan nama isteri) duduk di Blok B pada umumnya semua suami duduk di Blok A dan semua isteri duduk di Blok B mengikut susunan keutamaan masing-masing. (8 ) 3 2 1 4 (5) (3) (1) (2) (4) (6) I S I S I S S I S I S I (11) .3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 7 8 9 10 11 12 18 17 16 15 14 13 13 14 15 16 17 18 A B Rajah 7 menunjukkan bahawa semua suami atau yang dijemput duduk di sebelah Blok A manakala isterinya (atau pasangan hidupnya. Susunan keutamaan suami mengikut susunan keutamaan isteri dan susunan keutamaan isteri mengikut susunan keutamaan suami.

Bagi tuan rumah pula. oleh itu mereka yang tidak ditentukan tempatnya duduk secara bebas tetapi mengikut siapa yang tiba dahulu dan cara suami bersama isteri. tetamu kehormat akan berpeluang untuk bercakap dengan orang lain iaitu di sebelah kanannya isteri tuan rumah manakala di sebelah kirinya tuan rumah. Dalam keadaan demikian. kanannya ialah tetamu kehormat manakala di sebelah kirinya ialah isteri tetamu kehormat. ( 10 ) Suami Isteri Isteri Suami Suami Isteri . Biasanya tidak semua tempat duduk ditentukan.(9) (7) (8) (10) (12) I S I S I S S I S I S I (17) (15) (13) (14) (16) (18) I S I S I S S I S I S I 34 A B Rajah 8 menunjukkan kedudukan suami isteri dalam majlis di mana susunan tempat duduk diatur suami duduk bersama isteri. (9 ) Isteri Tetamu Tuan Rumah Isteri Tuan Rumah Kehormat Tetamu Kehormat MEJA KHAS Rajah 9 menunjukkan kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah serta isteri masing-masing.

Isteri Suami Suami Isteri 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 MEJA KHAS Suami Isteri Duduk Berjauhan dan Berselang Rajah 10 menunjukkan kedudukan bagi tetamu lain yang duduk di meja khas. suami isteri hendaklah duduk berjauahan dan berselang seperti dalam rajah. 35 ( 11 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 (I) (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Rajah 11 menunjukkan kedudukan suami isteri bersebelahan di mana kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah tidak berubah. ( 12 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 .

36 ( 13 ) 4 2 1 3 5 S I I S S I S I I S MEJA KHAS S S S S 1 2 4 3 I I I I S S S S 5 6 8 . Andainya perbezaan status mereka terlampau jauh.10 12 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Wanita Tidak Duduk di Hujung Meja Khas Rajah 12 menunjukkan bahawa bilangan (10) ialah lelaki dan bilangan (12) ialah perempuan dan ini boleh ditukar iaitu bilangan (10) berpindah ke bilangan (12) dan bilangan (12) berpindah ke bilangan (10). maka hendaklah dibiarkan. Pertukaran hanya dibuat apabila status mereka lebih kurang sama.

( 14 ) 9 7 5 3 1 2 4 6 8 . Angka menunjukkan susunan keutamaan. S (Suami) dan I (Isteri).7 I I I I MEJA MEJA PANJANG PANJANG S S S S 9 10 12 11 I I I I S S S S 13 14 16 15 I I I I S S S S 17 18 20 19 I I I I 37 Suami Isteri Bersebelahan Rajah 13 menunjukkan susunan suami isteri secara bersebelahan.

10 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) MEJA KHAS 1 S S 2 4 S S 3 5 I I 6 8 I I 7 9 S S 10 12 S S 11 13 I I 14 16 I I 15 17 S S 18 20 S S 19 21 I I 22 24 I I 24 .

( 15 ) ISTERI BERSEBELAHAN DENGAN SUAMI 1 2 Tetamu Utama Tuan Rumah 3 4 Isteri Isteri Tetamu Utama Tuan Rumah 5 6 Suami Suami Isteri 7 8 Isteri Isteri Bersebelahan Dengan Suami . Angka menunjukkan Susunan Keutamaan.25 S S 26 28 S S 27 29 I I 30 32 I I 31 33 S S 34 36 S S 35 37 I I 38 40 I I 39 38 Suami Isteri Berhadapan Berselang Rajah 14 menunjukkan susunan tempat duduk diatur suami isteri berhadapan berselang. Di meja khas elakkan wanita duduk di hujung meja. S (Suami) dan I (Isteri).

Ini adalah bagi meja utama. Jika di meja utama tetamu utama dan tuan rumah duduk bersilang dengan isteri masing-masing maka tetamu yang lain juga mengikut cara demikian seperti dalam rajah.Rajah 15. ( 16 ) ISTERI DUDUK BERSILANG 1 3 Tetamu Utama Tuan Rumah 2 4 Isteri Isteri Tuan Rumah Tetamu Utama 5 6 Suami Suami 7 8 39 Isteri Isteri Isteri Duduk Bersilang Rajah 16. ( 17 ) SUSUNAN MEJA BULAT BAGI MAJLIS DIRAJA PENTAS 22 14 13 21 12 11 20 10 PENTAS 9 19 8 TARIAN 7 BUDAYA 18 6 5 17 4 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA . Jika tetamu utama dan tuan rumah duduk bersebelahan dengan isteri masing-masing maka tetamu-tetamu yang lain pun duduk sedemikian seperti dalam rajah.

11. meja hendaklah tinggi sedikit dari meja-meja tetamu yang lain. Tujuan utama juruacara ialah memaklumkan kepada tetamu apa yang akan berlaku mengikut urutan acara majlis. Jika majlis rasmi tanpa tetamu Diraja di meja utama maka meja (1). (15) dan (16) boleh dipenuhkan. (3). (2).Susunan Meja Bulat Bagi Majlis DiRaja Rajah 17 menunjukkan jika majlis yang berkenaan majlis rasmi yang dihadiri oleh DiRaja. Meja (1). Tidak semua orang boleh menjadi juruacara yang baik. Teks ucapan hendaklah ditaip dengan menggunakan kertas . (4). (3). PENGACARAAN MAJLIS FORMAL Juruacara dalam sesuatu majlis hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang ini. (15) dan (16) tidak boleh dipenuhkan. ( 18 ) SUSUNAN MEJA TANPA PENTAS KEBUDAYAAN PENTAS P 22 14 E 13 21 12 R 11 H 20 10 I 9 19 8 A 7 S 18 6 A 5 17 4 N 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA 40 Susunan Meja Tanpa Pentas Kebudayaan Rajah 18 menunjukkan jika sekiranya tidak ada pentas kebudayaan maka tempatnya hendaklah digantikan dengan perhiasan seperti bunga atau lain-lain. Juruacara tidak boleh menjadi Pengerusi Majlis tetapi Pengerusi Majlis boleh menjadi juruacara. (4). (2).

• sebagai panduan kepada semua pegawai dan pekerja yang terlibat dalam majlis tersebut. pandangan jelas dan pergerakan pantas. kawalan suara yang mantap. • untuk menjadi panduan masa akan datang. PENYEDIAAN ATURCARA PENTADBIRAN Aturcara pentadbiran adalah merupakan aturcara majlis yang ditulis secara terperinci dengan tujuan:• sebagai panduan untuk pegawai yang mengendalikan majlis tersebut. Ia tidak seharusnya gemuruh. mesti yakin.separuh A4 dan satu muka surat hanya dimuatkan satu pengumuman sahaja. membuat pengumuman dan memberi panduan. • Untuk menentukan majlis berjalan dengan licin dan mengikut lunas-lunas protokol yang diterima. Aturcara pentadbiran yang baik mengandungi butir-butir berikut:• Masa • . Teks juruacara hendaklah disediakan oleh pihak penganjur. 12. Juruacara mestilah boleh mengawl majlis. • sebagai rekod. sebutan yang jelas. Setiap pengumuman pula mengandungi butir-butir berikut:* MASA : (anggaran) * CUE : (panduan bagi juruacara) * ANN : (teks pengumuman) Gaya dan isi teks juruacara adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis yang berkenaan iaitu:* Majlis * Majlis * Majlis * Majlis * Majlis Penuh Istiadat Rasmi Dan Formal Rasmi Tetapi Tidak Formal Tidak Rasmi Tetapi Formal Tidak Rasmi Dan Tidak Formal Setiap majlis mesti disediakan dua juruacara (seorang sebagai simpanan). • untuk mengawal masa.

v) Tempat-Tempat Penting Penyambut hendaklah mengetahui tempat-tempat yang penting seperti tandas. ix) Cara Menyambut Tetamu hendaklah disambut dengan hormat dan berikan buku aturcara jika ada tunjukkan tempat duduk secara hormat. PERANAN PENYAMBUT TETAMU Berikut ialah panduan bagi penyambut tetamu dalam majlis:i) Maklumat Penyambut hendaklah mengetahui maklumat keraian yang sedang diadakan sekurangkurangnya tujuan keraian tersebut diadakan. Check List’ hendaklah juga disediakan bagi membantu melicinkan pengendalian majlis berkenaan. 13. senarai tetamu khas yang akan disambut hendaklah juga diketahui dengan lancar. Aturcara pentadbiran adalah dokumen yang sangat penting kerana ianya menggariskan secara terperinci semua tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang terlibat bagi sesuatu acara. x) ¡ . Pakaian terdedah bagi perempuan adalah tidak sesuai. ii) Aturcara Keraian Yang Berkenaan Penyambut mestilah mengetahui aturcara keraian yang berkenaan terutamanya waktu yang ditetapkan bagi tetamu sampai dan balik. pintu masuk. iii) Susunan Tempat Duduk Penyambut hendaklah tahu susunan tempat duduk keseluruhannya supaya senang untuk memandu atau menunjukkan tempat duduk tetamu yang berkenaan. 41 Selain daripada aturcara pentadbiran.Keterangan yang merupakan urutan acara secara terperinci. iv) Kawasan Yang Diuntukkan Penyambut hendaklah mahir dengan tempat dan kawasan yang diuntukkan baginya menyambut. tempat keluar dan lain-lain. viii) Pakaian Penyambut Penyambut hendaklah memakai pakaian yang sempurna dan sesuai mengikut keraian yang sedang dijalankan. vi) Senarai Tetamu Yang Dijemput Penyambut mestilah mempunyai ringkasan keseluruhan senarai tetamu yang akan hadir dan sebaik-baiknya mengenali tetamu tersebut. • Pegawai yang bertanggungjawab. vii) Senarai Tetamu Khas Selain daripada senarai kesemua tetamu yang dijemput.

Mortem juga diadakan untuk mencari punca kelemahan serta cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. Jangan sekali-kali bertengkar dengan tetamu atau memberi maklumat yang penyambut sendirri kurang pasti.Mengenali Tetamu Seboleh-bolehnya penyambut hendaklah kenal dengan tetamu yang disambut. jawablah dengan sopan. NILAI-NILAI ISLAM Majlis yang diadakan hendaklah menggambarkan hasrat kerajaan mengenai Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam sejajar dengan Agama Islam sebagai agama rasmi negara. 14. ii) Untuk menentukan urutan majlis. Jika ada teguran dari tetamu yang kurang senang didengar. iii) Untuk menentukan jangka masa yang tepat. xii) Pertanyaan Dan Teguran Jika ada apa-apa pertanyaan dimajukan. . Ia hendaklah memeriksa semua tempat duduk dan bandingkan dengan senarai tetamu yang dikhaskan untuknya. 42 xi) Ketibaan Penyambut Penyambut hendaklah tiba satu jam lebih awal daripada masa tetamu dijangka tiba. xiv) Mudah Senyum Penyambut hendaklah mudah senyum. xiii) Kesulitan Jika menghadapi kesulitan atau masalah hendaklah segera merujuk kepada Pegawai Bertugas. Post. iv) Untuk memperbaiki kelemahan yang ada. 16. Tujuan Raptai ialah: i) Supaya mereka yang terlibat tahu akan tugas dan tanggungjawabnya. POS-MORTEM Post-Mortem diadakan selepas selesai sesuatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan majlis. vi) Untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat. RAPTAI Raptai amatlah penting bagi sesuatu majlis walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan (selalu diadakan) dan hendaklah diadakan beberapa kali mengikut keperluan. Jika tidak kenal hendaklah bertanya dengan cara hormat. v) Untuk Penyelarasan acara. Dengan itu penyambut tetamu mestilah mengetahui Pegawai Bertugas pada masa itu. hendaklah mendiamkan diri sahaja tetapi ambil ingatan. Penyambut hendaklah melaporkan diri kepada Pegawai Bertugas dan mengambil senarai tetamu. 15.

Malaysia 1 . 17. bendera Negeri dan bendera Badan/Syarikat atau lain-lainnya. v) Persidangan antarabangsa. Negeri Malaysia 43 Jika dua bendera dikibarkan pada peringkat negeri di negeri yang berkenaan maka susunannya adalah seperti di atas. E C A B D F Cara dari tengah. bendera-bendara boleh diatur mengikut dua cara berdasarkan susunan abjad nama-nama negara yang berkenaan.Post-Mortem tidak akan mendapat kerjasama dari pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari kesalahan seseorang. iii) Tiga bendera di majlis peringkat negeri. iv) Tiga bendera di majlis peringkat persekutuan. Di dalam satu persidangan antarabangsa yang diaturkan oleh mana-mana kerajaan sekalipun. Malaysia Negeri Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat negeri misalnya bendera Malaysia. A B C D E F Cara dari kiri. vi) Cara mengibarkan bendera Malaysia dan Negeri-Negeri. BENDERA DAN SUSUNANNYA i) Dua bendera di majlis peringkat negeri di negeri. Negeri Malaysia Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan yang diadakan dalam negeri. ii) Dua bendera di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. Malaysia Negeri Jika dua bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan dalam negeri.

tarikh. dan perasmi. Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika pengibaran bendera dibuat dengan cara dibahagi dua belah. maka susunannya adalah seperti di atas. ¡ . Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika cara pengibaran itu dibuat dari tengah-tengah. 18.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jika pengibaran bendera-bendera tersebut diadakan dengan cara sebaris. maka susunan adalah dari kiri ke kanan. Contoh nama majlis. KEMAHIRAN MENGENDALIKAN PERSIAPAN DEWAN 44 i) Back Drop’ hendaklah mengandungi perkara-perkara yang perlu sahaja. maka susunannya adalah seperti di atas.

tempat pemberita. rostrum.koir. pembaca sitasi dan lain-lain) • Jambangan bunga • Mineral water’ dan gelas • Alas meja dan chair back’ • Permaidani iii) Rostrum dan mikrofon untuk • Tetamu khas • Juruacara iv) Troli hadiah dan alas v) Dulang hadiah dan alas vi) Persembahan • Multimedia • Koir/nasyid vii) Hiasan bunga-bunga hidup • Tangga pentas • Rostrum viii) Lain-lain 19. meja/bunga. lampu. iii) Memstikan khidmat seranta kemas: • Siaran awal untuk akhbar perlu disemak dan diluluskan • Salinan teks ucapan VVIP / PPG / Pengetua hanya boleh diberi kepada pemberita selepas majlis tamat ¡ ¡ . lampu dan pA sistem) • Bawah pentas (kerusi tetamu. kipas angin. permaidani (jika perlu). pembaca doa. pembesar suara. backdrop. pentas kumpulan muzik. rostrum juruacara. meja hadiah/sijil.ii) Tempat duduk tetamu • Atas pentas (kerusi tetamu. permaidani. troli. PERKARA-PERKARA LAIN YANG JUGA PENTING i) Merancang beberapa alternatif: Jika hujan atau terputus bekalan letrik? ii) Memastikan disiplin terjamin: Memaklum kepada orang bawahan dan pergerakan keluar masuk dewan yang palin minimal. kipas angin. pentas nasyid.

iv) Pastikan perbelanjaan berhemat 45 • Semua urusan sewa/beli alatan ikut prosedur kewangan • Pegawai Kerja diminta mengawasi segala urusan pembelian dan pembayaran dibuat dengan peruntukan yang ada • Semua kutipan wang daripada para lulusan perlu ada akaun khas dan dikeluarkan resit untuk apa jua pembayaran yang dibuat. v) Mengadakan post-mortem Diadakan selepas selesai sesuatu majlis untuk mengukur tahap kejayaan majlis. Untuk mencari punca kelemahan cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. 20. TATACARA MENGHADIRI MAJLIS i) Kerosakan majlis disebabkan oleh tetamu: • Tidak memberi jawapan kehadiran • Menjawab lambat • Jawab hadir tetapi tidak hadir • Jawab tidak hadir tetapi hadir • Jawab hadir dengan isteri/suami tetapi tidak hadir seorang • Jawab tidak hadir dengan isteri/suami tetapi hadir dengan isteri/suami • Hadir tetapi lewat tiba • Hadir membawa extra • Hadir dengan pakaian yang tidak sesuai • Hadir tidak membawa kad jemputan sebagaimana dikehendaki • Tidak mengikut arahan Pegawai Lalulintas • Tidak mengikut arahan Pegawai Penyambut ii) Tanggungjawab apabila menerima kad jemputan • Baca kad jembutan • Teliti tujuan • .• Sediakan tempat khas untuk sesi wawancara antara Tetamu Khas dengan para pemberita. Post-mortem tidak akan mendapat kerjasama daripada pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari keslahan seseorang.

Teliti tarikh. BUKU PROGRAM/CENDERAMATA/ATUR CARA i) . hari dan masa • Teliti tempat majlis diadakan • Teliti pakaian yang dikehendaki dipakai • Buat keputusan kehadiran • Jawapan segera iii) Persiapan bagi menghadiri majlis • Beritahu penganjur jika ada perubahan • Kelengakapan diri • Kemudahan-kemudahan yang diperlukan • Tinjauan tempat majlis iv) Ketibaan di timpat majlis • Arahan lalu lintas 46 • Ikut pintu masuk yang ditetapkan • Arahan penyambut • Tentukan tempat duduk • Minuman sebelum majlis dimulakan • Pergaulan sebelum majlis dimulakan • Majlis perkenalan v) Dalam majlis • Arahan duduk • Tidak puashati dengan keadaan • Tertib ketika majlis sedang berjalan • Cara mula makan (dalam majlis jamuan) vi) Majlis tamat • Ikut peraturan yang ditetapkan • Berdiri mengadap tetamu kehormat • Mengambil sesuatu di meja (dalam majlis jamuan) • Tunggu giliran 21.

iii) Buku ini juga digunakan pada majlis-majlis peringkat dalaman. Ketua Pengarah. Perasmian Dewan dan Seminar yang dirasmikan oleh orang kenamaan peranan buku ini sangat penting. disemak semual dan perlu diluluskan oleh Ketua sesuatu organisasi.lain. iv) Kandungan Buku • Kata-kata alaun (Menteri. Segala butiran yang akan dimuatkann didalam buku ini perlu dirancang oleh sebuah jawatankuasa. penglola dan kecil) • Senarai peserta • Aturcara majlis pembukaan dan penutup • Sejarah ringkas majlis • Penghargaan dan autograf 22. Pengarah dan Pengetua) • Lagu rasmi • Lagu tema • Senarai jawatankuasa (induk. CONTOH ATURCARA MAJLIS 0900 pagi Para peserta mengambil tempat 0930 pagi Para tetamu mengambil tempat 47 1000 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat 1015 pagi Perakan masuk Tetamu Kehormat Doa Ucapan Pengerusi Jawatankuas Pengelola Ucapan Tetamu Kehormat (Perasmian) Penyampaian Hadiah dan Cenderamata Penyampaian Cenderahati kepada Tetamu Kehormat 1205 t/hari . ii) Dalam majlis-majlis rasmi seperti Majlis Konvokesyen. Kursus Pengadilan Bola Sepak peringkat sekolah dan lain. Penerbitan buku ini perlu diuruskan dengan baik dan sempurna. Selalunya majlis ini orang yang merasmikan ialah orang kenamaan tempatan. Pertandingan Kemahiran.Ia merupakan sebuah buku maklumat yang amat penting bagi satu-satu majlis rasmi. contoh: Majlis Pengucapan Puisi Sekolah.

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA i) Pengerusi ii) Naib Pengerusi iii) Setiausaha iv) Penolong Setiausaha v) Bendahari vi) Jemputan dan Sambutan vii) Pendaftaran dan Penginapan viii) Buku Cenderamata ix) Persiapan Dewan x) Keceraian xi) Jamuan xii) Teks Ucapan dan kata-kata aluan xiii) Seranta xiv) Pengangkutan dan Lalu Lintas xv) Persembahan xvi) Bacaan Doa dan Juruacara xvii) Pameran xviii) Siaraya xix) Bulitin dan rakaman xx) Sijil xxi) Urusetia 24. CONTOH TEKS JURUACARA Nama Majlis: Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang Tempat: Dewan Jauhar . 1330 petang Bersurai 23.Persembahan 1230 petang Tetamu ke majlis jamuan 1315 petang Tetamu meninggalkan majlis.

Cur (0840) Apabila VIP dan semua hadirin duduk. Pengetua. Dato’ Musa Mohamad. Pengumumam Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Yang Berusaha Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Cue (0850) Selesai bacaan doa. 3. Pengumuman Majlis merakamkan ucapanribuan terima kasih . 6. Guru-Guru dan Tetamu yang saya hormati sekalian.Tarikh: 29 Ogos 2002 Hari: Sabtu 1. Untuk itu majlis mempersilakan Ustaz Awang Salleh untuk memimpin bacaan doa. Dipersilkan. Pengumuman Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Pengumuman Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz. Guru Besar. 7. Majlis akan bermula sebentar lagi. Pengumuman Para hadirin dipersilakan mengambil tempat. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana memberikan rahmat dan hidayah kepada kita yang sama-sama dapat hadir dlam majlis yang mulia ini. diiringi oleh Pengarah Pendidikan Johor dan Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Majlis akan dimulakan dengan bacaan doa. 48 4. Cue (0900) Selesai ucapan Ucapan Tetamu Kehormat 10. 5. Ucapan Pengetua 8. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Pegarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Pegawai Pendidikan Daerah. Cue (0830) Semua hadirin duduk 2. Cue (0835) Menerima isyarat apabila VIP tiba. 9. Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Johor. Ketua.Ketua Sektor.

Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis. Pengumuman Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. 13. Johor Bahru untuk mempersempahkan permainan mereka.pemenang. 15.Majlis diteruskan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Pengumuman Majlis sekali lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia ke jamuan makan tengahari. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang Berhormat diatas penyampurnaan acara penyampaian hadiah-hadiah. Cue (1200) Selesai persembahan Jamuan 16. Pengumuman Dipersilkan kumpulan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sultan Ibrahim. Cue (1045) Selesai ucapan Penyampaian Hadiah dan Cenderamata\ 12. Cue (1130) Yang Berhormat duduk Persembahan 14.Johan Endut dan yang lain-lain Dipersilkan yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan Cenderahati kepada yang Berhormat demi mengenang kesudiaan beliah menyampaikan hadiah-hadiah tadi. 49 Dipersilakan En. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan Hadiah Anugerah Khidmat Cemerlang kepada pemenang. Ucapan pengharagaan dan menjemput tetamu yang hadir untuk bersama-sama menjamu selera. 17. 11. Dengan segala hormatnya dipersilakan. 50 .

Report Cancel <javascript:void(0)> This is a private document. please follow these directions <http://support.229 Uploaded: 05/23/2008 Category: /Uncategorized.com/forums/33563/entries/22981> to submit a copyright infringement notice.Nota Pengurusan Kokurikulum Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document <javascript:void(0)> Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it./ Rated: 48 Ratings() Copyright: Attribution Non-commercial Attribution_noncommercial <http://creativecommons.0/> contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat (more tags <#>) contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat dan susunan nota gerko .scribd. Question_small </static/help?type=private> Info and Rating Reads: 31.org/licenses/by-nc/3.

scribd.scribd.com/doc/40080058/Protokol-Imej-Diri-Gurumaalim> p.php?u=http%3A%2F%2Fwww.com/doc/19029039/Protokol-Dan-Etiket-Kerajaan-Persekut uan-Malaysia> p. <http://www.scribd. p.com/doc/28484081/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis> p.scribd.com/doc/43837588/Protokol-Dan-Etiket-Sosial> p.com/ariffinkoko> Share & Embed <http://www.scribd. <http://www.com/doc/22466526/Folio-GeRko-Edit> .scribd.scribd.com/doc/45737343/Protokol-amp-Imej-Diri-Gpi> 4.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.scribd.scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Related Documents PreviousNext 1.scribd. <http://www. <http://www. <http://www. p.com/ariffinkoko> ariffinkoko <http://www.com/doc/7738552/Aturcara-Pentadbiran> 3.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com/doc/35868947/Nota-Protokol-Dan-Etiket-Pen-Gurus-An -Majlis> p. <http://www. <http://www.scribd.scribd.scribd. <http://www. <http://www.com/doc/16406405/Protokol-Imej-Diri-Gpi> p.sesuatu protokol majlis tatacara menubuhkan kokurikulum pengurusan (fewer <#>) Follow </login> <http://www. p.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter.com/doc/21162917/Nota-Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majl is> 2.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.scribd.scribd.com/doc/40307022/Buku-Log-Koko> 5. p.com/home?source=scribd.scribd.com/doc/44204915/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis-1> p. <http://www. <http://www.com/doc/30566182/Protokol-Dan-Etiket-Majlis-Rasmi> p.scribd. p. <http://www.facebook.com/sharer. <http://www.

scribd.scribd. p.com/doc/37033614/Infosys-placement-question-papers> p.com/doc/37136018/Autism-Spectrum-Disorder> p.com/doc/37023434/LID-MHT-VOR-RWY-35-1009> 12.com/doc/36749192/LID-SUA-SNDLR-ONE-RNAV-1009> 9. . <http://www. <http://www.com/doc/46353787/Laporan-Program> p. <http://www.com/doc/36744630/LID-H70-VOR-DME-OR-GPS-A-1009> p.scribd. p.com/doc/36985348/Untitled> p. <http://www. <http://www.com/doc/36730938/LID-IER-NDB-RWY-35-1009> 8.com/doc/47526382/Kesantunan-Bhs-dlm-pegacaraan> p. p. <http://www. <http://www. <http://www.com/doc/38763950/PENDAHULUAN> p.scribd.scribd.scribd. p.com/doc/37089052/Readme> 13.com/doc/12912360/Penampilan-Diri> 7. <http://www.com/doc/36963672/Multiperceptor> p. <http://www.com/doc/37028576/LID-UZA-RNAV-GPS-RWY-20-1009> p. p.scribd.scribd. <http://www.scribd. <http://www. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/36811394/Indian-Capital-Market1> p.com/doc/36847276/Product-Life-Cycle-Management> 10.scribd.com/doc/36984008/Oops> 11. <http://www.scribd.com/doc/12912415/Protokol-Etiket-Sosial> p.scribd.scribd. <http://www.scribd.com/doc/37145094/Tell-Me-About-Yourself-interview-Answ er-samples> p.p.scribd.com/doc/17249471/Unit-4> 6.scribd.scribd.scribd. <http://www.scribd.scribd. <http://www. p. <http://www. <http://www. p.com/doc/37021454/Readme> p. <http://www.scribd. <http://www.scribd.com/doc/36931994/User-ID-Roles> p.scribd. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/36733128/LID-HZX-RNAV-GPS-RWY-32-1009> p.com/doc/7851409/Protokol-Etiket-Sosial> p.com/doc/36753336/se-109-29JUL2010> p. p. <http://www.

com/doc/37492102/100-Keyboard-Shortcuts> More from this user PreviousNext 1.scribd. <http://www.scribd.scribd.com/doc/37291232/So-Net> 15.com/doc/37402834/Interview-Questions> p. p.scribd. 50 p. 1 p. <http://www.com/doc/3060126/Nota-Pengurusan-Kokurikulum> 19 p. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/37335972/Al-Aqsa> p.com/doc/3098084/PROGRAM-KECEMERLANGAN-KOKURIKULUM-2008 > 23 p.com/doc/37471016/loc-gov-2> p. <http://www. <http://www.scribd. p. <http://www.com/doc/3060502/PENGAKUAN-KEBENARAN-IBUBAPA> 27 p.com/doc/37147864/Abrogation> 14.scribd.scribd.scribd. <http://www.com/Jadual-Aktiviti-Unit-Beruniform-R1-R2/d/3098107> 5 p.com/doc/3060071/KANDUNGAN-FAIL-Cermah-5> . <http://www.scribd.com/doc/3060539/Jawatankuasa-tANGGUNG-jAWAB> 2.scribd.com/doc/37350320/Impairment-Financial-Reporting-and-Co rporate-Reporting> p. <http://www. p.scribd.com/doc/37412644/Career-Center-Update> 17.com/doc/37489870/lbc-v1-3> 18.com/doc/3060361/PERANAN-TANGGUNGJAWAB-Ceramah-3> 25 p.scribd.scribd. <http://www. <http://www.scribd.scribd.scribd. p.com/doc/37271322/GMP-Basics> p.com/doc/37342126/Assesment-Part-Design> 16.com/doc/37210276/Local-SPDC-police-captain-orders-forc ed-labor-for-police-station-construction-in-southern-Ye-Township> p.scribd. <http://www. 1 p.scribd.scribd.<http://www. p.com/doc/3060225/PENGURUSAN-BADAN-BERUNIFORM-Ceramah-2> 3. <http://www. <http://www. <http://www. <http://www. <http://www.scribd. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/37419392/Project-Proposal> p. <http://www.com/doc/37324246/Design-Patterns-Card> p.

com/samiruddin>left a comment .com/srihero> <http://www.scribd. <http://www.com/widelia> <http://www.scribd.com/azmijaaffar> <http://www.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.com/rawdhah150> <http://www.scribd.com/syaafique> <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.com/el-nino@yahoo> <http://www.com/sulia> <http://www. <http://www.scribd.scribd. 126 p.com/people/view/507527-morriskgan-yahoo-com> <http://www.scribd.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.scribd.com/nurdin> <http://www.scribd.scribd.com/doc/3053070/PERLEMBAGAAN-KELAB-PENGGUNA-KPDNHEP> 4.com/ezmie_md> <http://www.scribd.scribd.com/tamako> <http://www.com/suzila97> <http://www.com/razzati> <http://www.scribd.com/kamalnordin> <http://www.scribd.scribd.com/wanperkasa> <http://www.com/dinodale90> <http://www.com/ainkhai> <http://www.scribd.com/aibiwai> <http://www.scribd.com/samiruddin>left a comment good info 08 / 24 / 2010 <http://www.scribd.scribd. <http://www.scribd.scribd.com/shahrol_90> <http://www.scribd.com/joeraize> <http://www.com/doc/3052577/taklimat-koko-2008> Recent Readcasters <http://www.com/mezars> Add a Comment Submit share: Characters: 400 Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.14 p.com/ymfun> Kamal Nordin <http://www.scribd.scribd.com/doc/3052999/BUKU-PANDUAN-KOKURIKULUM> 27 p.scribd.com/events/47425570?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.com/nadibah> <http://www.scribd.com/nadzim> <http://www.

com/events/47411197?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.scribd. and only you will be able to view it Save collectionCancel <#> . Download and Print <javascript:void(0)> Add this document to your Collections This is a private document. so it may only be added to private collections.com/farinah84>left a comment nak minta boleh 05 / 04 / 2009 <http://www.scribd.com/IszamShawal>left a comment bagus! apa origin dia? 04 / 19 / 2009 <http://www. and select print from the file menu (PDF reader required).com/farinah84> <javascript:void(0)> farinah84 <http://www.scribd.scribd. but you approve or reject additions *private: *only you can add to this collection.Nota Pengurusan Ko kurikulum 08 / 24 / 2010 <http://www. but others can view it *public moderated: *others can add to this collection. + Create a New Collection Name: Description: Collection Type: *public locked: *only you can add to this collection.scribd.com/events/18963644?user_id=9501643-farinah84> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.scribd.com/IszamShawal> <javascript:void(0)> IszamShawal <http://www.scribd.com/events/18950121?user_id=11153325-iszamshawal> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <javascript:void(0)> Print this document High Quality Open the downloaded document.

You can manage these notifications in your account settings.Finished? Back to Document <javascript:void(0)> Sign up Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing. Publish your documents quickly and easily.. Share your reading interests on Scribd and social sites. and occasional account related communications. Spinner_large_mac_white « Back to Login <#> Reset your password Please enter your email address below to reset your password. Social-icons Already have a Scribd account? email address or username password Log In Spinner_mac_white Trouble logging in? <javascript:void(0). *Email address:*   . We promise to respect your privacy.. Sign Up Privacy policy </privacy> Spinner_mac_white You will receive email notifications regarding your account activity.>Spinner_mac_white Signup I don t have a Facebook account email address (required) create username (required) password (required) Send me the Scribd Newsletter. Other login options Login with Facebook <javascript:void(0). We will send you an email with instructions on how to continue.> Login Successful Now bringing you back. Why Sign up? Num_1 Num_2 Num_3 Discover and connect with people of similar interests.

com%2Fdoc%2F3060126&id=pt> scribd.com/scribd </scribd> twitter.com/pages/Scribd/6978454082> About </about> Press </static/press> Blog <http://blog. scribd.com/scribd <http://www.com%2Fdoc%2F3060126&id=en> * Español </language?destination=http%3A%2F%2Fes.facebook. scribd. Icon_download_35x35 Download this document -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 .com/> Partners </partners> Scribd 101 </scribd101> Web Stuff </webstuff> Scribd Store </store/about> Support <http://support.scribd. scribd.You need to provide a login for this account as well. *Login:* Submit Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> * * * * * * * * * * * * * * * * * * Follow Us! scribd.scribd. scribd.com> FAQ </faq> Developers / API </developers> Jobs </jobs> Terms </terms> Copyright </copyright> Privacy </privacy> Copyright © 2010 Scribd Inc.scribd.scribd. scribd.scribd.com/scribd> facebook.com%2Fdoc%2F3060126&id=es> * Português (Brasil) </language?destination=http%3A%2F%2Fpt.com/scribd <http://twitter. scribd. Language: English <#> Choose the language in which you want to experience Scribd: * English </language?destination=http%3A%2F%2Fwww. scribd.

Processing.com/forums/189164-faq-the-scribd-archive> for   . best-selling books... Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed: </doc/> Document URL: This document is: PrivateThis document is: Public Cancel Upload Make it easier to find your new document! Title: Category: Tags: (separate with commas) Description: Save Share: Or_divider_550x7 Subscribe to The Scribd Archive and download as many documents as you d like.doc . including research reports..632 KB Download Now Readcast: Icon_archives_35x35 The Scribd Archive -----------------------------------------------------------------------This document was uploaded by someone just like you and is now part of The Scribd Archive*.scribd. and more.. 1 Day Pass $5 1 Year Pass $59 Choose payment option Pay with Credit Card <#> Pay with PayPal or Credit <#> * The Scribd Archive is a collection of millions of documents. Monthly Subscription Most Popular $9/mo. Read the Scribd Archive FAQ <http://support. Give back to the community and gain 24 hours of download access by uploading something of your own.. news source materials.doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur.

pdf ... Icon_download_35x35 Thanks for uploading! Download this document as -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur.388..more information.6 KB Download Now .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful