Scribd </> Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> document collections icon publishers icon documents icon

scribd pages icon users icon Explore </explore> Tri_11x6 Documents </explore> * * * * * * * * * * * * * Books - Fiction </explore/Books-Fiction> Books - Non-fiction </explore/Books-Nonfiction> Health & Medicine </explore/Health-Medicine> Brochures/Catalogs </explore/BrochuresCatalogs> Government Docs </explore/Government-Docs> How-To Guides/Manuals </explore/HowTo-GuidesManuals> Magazines/Newspapers </explore/MagazinesNewspapers> Recipes/Menus </explore/RecipesMenus> School Work </explore/School-Work> + all categories </explore> Featured </explore> Recent </explore/Most-Recent> People </community> * * * * * * * * * * * * * Authors </community/authors> Students </community/students> Researchers </community/researchers> Publishers </community/publishers> Government & Nonprofits </community/government-%26-nonprofits> Businesses </community/businesses> Musicians </community/musicians> Artists & Designers </community/artists-%26-designers> Teachers </community/teachers> + all categories </community> Most Followed </community> Popular </community?t=trending>

* Hartini Rahaman <http://www.scribd.com/people/view/52364543> Tri_11x6 How does Scribd know my name? We are using Facebook to personalize your experience on Scribd. Learn More <http://www.scribd.com/facebookfaq> Hartini Rahaman Account o My Home <http://www.scribd.com/>

o o o o o o o <#>

View Public Profile <http://www.scribd.com/people/view/52364543> My Documents <http://www.scribd.com/documents> My Collections <http://www.scribd.com/my_document_collections> Messages <http://www.scribd.com/inbox> Settings </account/edit> Help <http://support.scribd.com> Log Out <http://www.scribd.com/logout>

Welcome to Scribd - Where the world comes to read, discover, and share... We’re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friends are sharing and the things you like. We ve also made it easy to connect with your friends: you are now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the future you can access your account using your Facebook login and password. Learn more <http://www.scribd.com/facebookfaq>No thanks <#> <#> Some of your friends are already on Scribd: Diana Aziz <http://www.scribd.com/diana_aziz_2> Lina Abd Majid <http://www.scribd.com/lina_majid> Wea Zabd <http://www.scribd.com/wzabd> <http://www.scribd.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A7> Attaufan Jadid <http://www.scribd.com/attaufanj> Jie Sani <http://www.scribd.com/jie_sani> Nik Azlina Nik Ali <http://www.scribd.com/nik_ali_10> Norfaezah Ibrahim Faezah <http://www.scribd.com/norfaezah_faezah> Zamilah Ahmad <http://www.scribd.com/zamilah_ahmad> Reen Mizie <http://www.scribd.com/reen_mizie> 1 First Page Previous Page Next Page / 50 Sections not available Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit Fullscreen Select View Mode View Mode BookSlideshowScroll Readcast Add a Comment Embed & Share <#>Readcast Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you re reading. Select the sites below and start sharing. Check_27x27Transparent Check_27x27Transparent Check_27x27TransparentLink account <#>

 

 

Readcast this DocumentTransparent <#> Readcast Complete! Click send to Readcast! edit preferences <#> *Set your preferences for next time...*Choose auto to readcast without being prompted. <#> <#> Hartini Rahaman Hartini Rahaman Link account <#> Advanced <http://www.scribd.com/account/edit#sharing> <#>Cancel <#> <#> Add a Comment Submit share: Characters: 400 <#> Share & Embed <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter.com/home?source=scribd.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Add to Collections Download this Document for Free Auto-hide: off <#> <javascript:void(0);> Quantcast PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Permainan/Sukan) 1. LATAR BELAKANG 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin, diangotai dan digerakkan oleh murid-murid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis, hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.1.1

 

 

 

 

1.1. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan datang. OBJEKTIF AM Guru-Guru dan murid-murid akan: 4.1.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. Walau bagaimanapun pengetahuan. 2. 1 3.2 Mengetahui dan memahami kaedah. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. pengalaman dan latihan. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. perkongsian pemikiran. pengalaman secara langsung. 1. dianggotai dan digerakkan oleh murid-murid amatlah menggalakkan. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. kesungguhan dan kemahiran memimpin. 1. kesungguhan dan kemahiran murid-murid memimpin.1 Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. 4. 1. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciri-ciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 4. 1.2Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. 1.Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. atau 1. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau . setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin.3 Sukan dan permainan. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal.4 Badan beruniform. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan.1. apabila pengetahuan. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan murid-murid merancang dan melaksanakan dengan bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah.2 Hobi dan rekreasi. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. Pengetahuan.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin.

hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk 2 saling bekerjasama. 5. perlembagaan negara dan Wawasan 2020. 4. berpelembagaan. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. kegemaran.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang. 5.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6. 5.2. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat. KELAB ATAU PERSATUAN 6. kegemaran. 6. 5.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4.1 Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang . b.5 Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. 4.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. berketrampilan dan berwawasan. 6. kegemaran. OBJEKTIF KHUSUS 5. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: a. hasrat dan kecenderungan masing-masing.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.persatuan secara berkesan. mengelola.

2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi 7. PENGURUSAN KEWANGAN 8.2 Aktiviti dan kegiatan 7. d.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.1 Pengenalan 8. 8.3.1 Tujuan dan matlamat 7.5. e. b.1.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur.5. .4 Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar 7.1. Berkongsi sumber dan peralatan.2 Objektif 8.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.1.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 3 7.2.3.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama. 8. c.2.diminati dan digemari.2. Borang Baucar Bayaran.1. Borang Pesanan Barang. Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f. Buku Resit.3 Peraturan 7.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar 7.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.5.1.1.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran J) 7. 7. 8.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7.1 Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7. c.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.

00) 4 8. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan. Rekodkan dalam ‘cash book’ c. 8.3.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank.buku resit. (RM 30. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program. h.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8.3.12Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran B) a. i. c.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. a.3. Keluarkan resit b.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . c. 8. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. Baucar-baucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.3.3. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. . Jika bil asal hilang. gunakan penyata yang belum diaudit. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. Masukkan butir-butir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh.3.3. g. d. b. 8.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat. baucar bayaran. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.3.11Mengadakan Baucar Pembayaran. f. e. d.3. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. 8. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan.6Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8.10Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat. 8.Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. 8. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.3. b.

1.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran C) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. 9. 5 8. 8. PENGURUSAN MESYUARAT 9.4 Tugas Pemeriksa Kira-Kira 8.1. 8.3.3.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8.13Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. 8. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. Ucapan Alu-aluan b. Ucapan Penasihat Kelab c. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran D) c.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun. Ucapan Pengerusi Mesyuarat b.4. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung.14Sekiranya persatuan dibubarkan.1 Mesyuarat Agung. Mesyuarat agung 9. Naib Pengerusi iii.4.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah. Setiausaha .4. 9.15Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e.3.3 Agenda Mesyuarat Agung a.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 9. Ucapan Perasmian d.Dapatkan tandatangan Pemeriksa Kira-Kira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. Pengerusi ii. Membentangkan laporan tahunan.4. d. 8.1.

9. 9.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 7 9.2. Hari c.4. Pemilihan dua orang juru audit f.3 Perkara berbangkit.4. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu. Ucapan penangguhan 9.3.4 Membincangkan hal projek (Lampiran G) a.5 Laporan kewangan. Penolong Setiausaha 6 v. 9. Masa d.6 Hal-hal lain.4. 9.3 Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab.4Laporan biro-biro.3. Tempat 9. Tarikh b.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran F) 9. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.3.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.1 Ucapan Pengerusi 9.6 Tugas-tugas ahli jawatankuasa projek .3.4.4. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa). 9. (Lampiran E) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.2. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.3 Perkara-perkara berbangkit 9. 9.1 Ucapan Pengerusi. Penolong Bendahari vii.3. Membahaskan usul-usul yang diterima g.4. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Bendahari vi.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan.iv.3.

10.15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan. 10. 10.1.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 10. 10. 10. 10.1.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan. 10. Draf aktiviti asas c.9.1.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.1.1.1. Draf perlembagaan b.4.7 Kewangan projek 9. 8 10.1. 10.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Ada penyataan kelulusan penubuhan.1.1.8 Hal-hal lain.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar.1.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. 10.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. PENGURUSAN FAIL 10.10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari. 10.1.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.1Fail Induk Kelab / Persatuan 10.1. Senarai Jawatankuasa Penaja 10.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah.1. 10. 10. Kementerian Pendidikan Malaysia b.1. 10.4.1. 10. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.1.16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. Jabatan Pendidikan Negeri .18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a. 10.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.1.1.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.

2.24 Stok dan inventori.4.5 Maklumat ahli 10.21 Laporan tahunan.4Fail Kewangan (Bendahari) 10.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan.3.4 Minit mesyuarat 10.1.2Fail Pengerusi 10.3.3 Buku-buku panduan kelab 10.3.2 Surat-surat berkaitan kelab 10. Pejabat Pendidikan Daerah d. 10.3.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli.2 Bil-bil pembelian.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.1.1.4 Perlembagaan kelab 10.3Fail Setiausaha 10.1.2.1 Maklumat ahli 10. 9 Contoh Rujukan Fail: SMKBBU/07/KPA/2003( ) Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini .3. 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.3. 10.3 Perlembagaan kelab 10.1.2. 10.1 Minit mesyuarat 10.2. Sekolah 10.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.20 Laporan setiap aktiviti. 10.7 Laporan Mingguan (Lampiran I) 10.c.4. 10.1 Penyata kira-kira kewangan kelab 10.1.1.23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar. (Lampiran H) 10.3.

00 1. Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam. . Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan. 2. Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok ……….. 10 Jawatan :…………………………………. Guru Penasihat……………………………… Cop Rasmi Sekolah / Kelab Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan……………………………….. JUMLAH RM INGATAN: Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Tarikh :………………. Tandatangan……………………… Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1.. Tarikh :………………………. Baki dibawa ke hadapan 40.Terengganu.00 2. dan panjangkan bil kepada kami. Beli buku laporan dan 20. Tarikh :………………… Tandatangan :…………………… Nama :……………………………………. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 1.selewatnya pada………………. Yuran / Wang Derma Pendaftaran 100. SMK Sultan Sulaiman. No Perihal Banyaknya Harga Satu Jumlah RM Sen RM Sen 123456 Jumlah: Ringgit………………………………… dan sen……………………………….. K.

00 Jumlah 1.00 6. Pemeriksa kira-kira 2.140. Hadiah pertandingan 100. 2.Terengganu dengan ini mengakui bahawa Penyata Kewangan ini adalah benar. Tarikh :……………… (SITI HALIZA BTE AHMAD) Saya ZULZAIMI BIN NASIR. Bendahari Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 :…………………………………….00 5. Baki dalam bank 110. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini yang berakhir Pada 31/8/2003 adalah yang benar.00 alat tulis. 00 5. Saudara Mohd Ali bin Amin. 00 4. Yuran bulanan ahli 500.K. Peruntukan Kokurikulum 200. 00 3.00 3.. Sewa bas ke Jeram Pasu 500. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(12) 20400 Kuala Terengganu Tarikh : 18 Februari 2003 TERENGGANU.00 Tandatangan Bendahari :………………………………. Baki wang dalam bank ialah Sebanyak RM 110. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 :……………………………………. . Buku program 30.Sumbangan daripada PIBG 300.00 Jumlah 1..00 Saya SITI HALIZA BTE AHMAD.140. ahli..00 7. Jamuan makan akhir tahun 350.00 6. (AINI BTE HARUN) 11 Tarikh :………………. Lampiran C Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam. Saguhati penceramah 30.

Saya yang menurut perintah. SMK Sultan Sulaiman. Pemilihan Ahli Jawatankuasa vi.Terengganu. K.3 Ucapan Perasmian 2.4 Agenda Mesyuarat Agung i. Sekian. Pemilihan dua orang juruaudit vii. ……………………………… ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam.2 Ucapan Penasihat Kelab 2. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.Terengganu akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: 11 Mac 2003 (Isnin) Masa: 2. Ucapan penanguhan 3. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu iii.K.k. Lampiran D Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. SMK Sultan Sulaiman. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam . Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan v. K.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman. Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. 2. Membahaskan usul-usul yang diterima viii. 1. Membentangkan laporan tahunan iv. Saudara/Saudari.2003 (Isnin) .Ahli Kelab Pencinta Alam SMKSS.1 Ucapan Alu-aluan 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. s. Kehadiran amat dihargai.Terengganu.3. Pengerusi Kelab Pencinta Alam. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 12 3. Ucapan Pengerusi ii. terima kasih.

K.1. MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH .Terengganu. Penyokong 5.3.2.6. Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(15) Kuala Terengganu.1.2. 5. Tarikh: 11.1. Pencadang 2. Pemilihan dua orang juruaudit 6.00 petang Dicatat oleh.Masa : 2.2. Penyokong 3. Tingkatan 4 Sastera 1.1.Terengganu Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil Agenda Tindakan 1.7. K. Ucapan penangguhan Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5. Pemilihan AJK Tahunan 5. 13 Lampiran E Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Pencinta Alam. Membahaskan usul-usul yang diterima 8. 5.2. 5.3. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Tarikh : 15 Mac 2003 Terengganu Saudara Mohamad bin Atan. 3.4.1. Saudara/Saudari. 5. 5.2. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) 6.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman. Membentangkan laporan tahunan 3.5. Pencadang 4. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman.Ucapan Pengerusi 2. 4. 7.2003 ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman. …………………………………. 6. 2. 5.

SMK Sultan Sulaiman. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2.4.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.4.00 pagi Tempat: Bilik Bacaan. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 3. Mohamad Erfan bin Mohd Sani Pengurusi 2. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kuala Terengganu. TERENGGANU.Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Siti Norhaliza binti Taruddin . 1.3 Perkara berbangkit. Kuala Terengganu. Terengganu akan diadakan seperti butiran dibawah: Tarikh : 13.2003 (Sabtu) Masa: 8. Saya yang menurut perintah.1 Ucapan Pengerusi 2. 2.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Sultan Sulaiman. Mohd Ekhmal bin Mohd Afandi Naib Pengerusi 3.6 Hal-hal lain.5 Laporan biro-biro 2. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. 3. SMK Sultan Sulaiman. ……………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam. s.14 Lampiran F Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. SMK Sultan Sulaiman 2. terima kasih. Ahli yang hadir: 1.k. Kelab Pencinta Alam. Kehadiran amat dihargai.4 Laporan kewangan. Sekian. Pengerusi Kelab Pencinta Alam. 2.2003(Sabtu) Masa: 8. 2.

Kumari a/p Ramalingam Penolong Setiausaha 5. Ragu a/l Ramanaidhu AJK 12.2.1. Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2.2003 ………………………………………….4. Dzulkha Bibi binti Yussof AJK 9.1. Tarikh : 13. ………. Ucapan Pengerusi 2.Setiausaha 4..2 4. Perkara Berbangkit 3. Wong Poh Tin Bendahari 6. Kamaruddin bin Basri Penolong Bendahari 7. Laporan Kewangan 6. Pencadang 2. 3.………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) . Tan Ah Kin AJK 13.30 pagi Dicatat oleh. Kamaliah binti Kamal AJK 10. Zulkifli bin Hashim AJK 11. Lee See Ming AJK Bil Agenda Tindakan 1. Penyokong 3. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10. Laporan Jawatankuasa Kecil 5. Faridon Kamal bin Fadzil Ahli Jawatankuasa 8.

Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha, 15 Kelab Pencinta Alam, SMK Sultan Sulaiman, K.Terengganu Lampiran G Contoh Kertas Cadangan Projek Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu 1. Nama Projek :………………………………………………………………… 2. Ketua Guru Penasihat :………………………………………………………… 3. Guru Penasihat :…………………………………………………………… 4. Pengerusi Projek :…………………………………………………………….. 5. Naib Pengerusi Projek :………………………………………………………. 6. Setiausaha Projek :……………………………………………………………. 7. Naib Setiausaha :……………………………………………………………….. 8. Bendahari Projek :……………………………………………………………... 9. AJK Projek :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 10. Bilangan peserta projek : Lelaki………….. Perempuan……………………… 11. Tarikh Projek :………………… hingga……………………….. 12. Tempat Projek :………………………………………………………………. 13. Matlamat Projek :…………………………………………………………… 14. Objektif Projek :…………………………………………………………….. 15. Kewangan Projek :………………………………………………………….. 16. Anggaran Perbelanjaan :……………………………………………………. 17. Pengangkutan :……………………………………………………………… 18. Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan Disediakan oleh, ……………………………. Tarikh : ……………… ( ) Tandatangan Pengerusi Projek Disahkan oleh, ………………………….. ( )

Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Sekolah………………………………………. 16 Tahun………………………………………….. Lampiran H Contoh Laporan Tahunan Pengetua, Sekolah………………………………………………………………………………. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini untuk perhatian tuan. Bahagian A 1. Guru Penasihat 1.…………………………………………….. 2.…………………………………………….. 3.…………………………………………….. 2. Jawatankuasa Pengerusi ………………………………………………... Naib Pengerusi ………………………………………………... Setiausaha ………………………………………………... Penolong Setiausaha ………………………………………………... Bendahari ………………………………………………... Penolong Bendahari ………………………………………………… Ahli Jawatankuasa 1………………………………………………. 2.……………………………………………… 3……………………………………………….. 4……………………………………………….. 5……………………………………………….. 6……………………………………………….. 7……………………………………………….. Juruaudit 1……………………………………………….. 2.……………………………………………… 3. Hari / Masa Perjumpaan Hari……………………. Bil Perjumpaan……………………………… Masa…………………… Tempat……………………………………….. 4. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti 4.1. 4.2. 4.3. 5. Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.1……………………… ………………………………………………… 6. Laporan Kewangan Kelab

(Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas, ………………………………. ……………………………… ( ) ( ) 17 Setiausaha Ketua Guru Penasihat, Lampiran I Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Kelab Guru Penasihat Bertugas 1………………………………………………….. 2………………………………………………….. 3………………………………………………….. Setiausaha …………………………………………………… Tarikh / Hari …………………………………………………… Minggu …………………………………………………… Tempat …………………………………………………… Jumlah Kehadiran …………………………………………………… Laporan Kegiatan …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Hal-Hal Lain …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Yang benar, …………………………… ……………………………. ( Siti Haliza Bte Ahmad ) Guru Penasihat Setiausaha Kelab Pencinta Alam Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. 18 Lampiran J PERLEMBAGAAN PERSATUAN (Suatu Contoh) 1.

1 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. 6. Jalan Negara.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. GURU PENASIHAT 5. 5. 2. 3. Nama Kelab : Kelab Pencinta Alam b. merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 4. KEAHLIAN 4. emosi. 5. Alamat : SMK Sultan Sulaiman. AHLI JAWATANKUASA 6. rohani dan intelek 3.2 Ahli kelab boleh menyumbang kepada pendidikan alam sekitar di sekolah terutamanya melalui penyibaran maklumat dan pendidikan yang berkaitan.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini. 5. MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan pontensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. 6. 4.NAMA DAN ALAMAT a. 20400 Kuala Terengganu. .1 Supaya ahli dapat menghargai alam semula jadi dan memupuk semangat bertanggungjawab terhadap penjagaan persekitaran yang sihat.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.2 Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak. OBJEKTIF 3. TERENGGANU. 4.

3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1.2.3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 6.3.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.3 Mencatat kehadiran ahli 7.6. 7.6.6.1. 6.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.6.2 Naib Pengerusi 7.3.6. 20 7.3 6. 7.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat 6. 7.3.5 6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.4 .2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 7.2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. 7.1 Pengerusi 7. 7.3.2.1.6. 7.6 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari 6. 7.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) 6. 19 6.1 6.6.6.2 6.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.6. 7.3 Setiausaha 7.

7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 Bendahari 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. 8. 7.4. KEWANGAN 8. 7.6. 8.7.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.5. 8. 7. 21 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. .Penolong Setiausaha 7.7.5.8. 7.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7. 7.5.1 Memeriksa.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/Persatuan 7. 7. 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.6 Penolong Bendahari 7.5.5.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.5. 7.8.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung.6.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.4.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.

2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.8. 10.1 Amaran lisan 12.2. 10. 13. 11. 14.1 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun.2. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. PERATURAN-PERATURAN 11. AKTIVITI 10.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. 13. 12.2 Amaran bertulis 22 12. ahli jawatankuasa. 11.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. 13. KEHADIRAN/PENYERTAAN 9. TINDAKAN DISIPLIN 12. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13. 13.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. 11.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. 12.4 Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. PEMBUBARAN PERSATUAN . sekiranya mendapat kebenaran Pengetua 9. 9.

Jawatankuasa 2. 15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. ………………………. Pemilihan Menu 8. Tempat Majlis 3. Penulisan Dan Pengedaran Kad Jemputan 7. Kesesuaian Pakaian Dalam Majlis 6. Penyediaan Aturcara Pentadbiran 13. 14.………………. Peranan Penyambut Tetamu 14.2 Segala hutang wajib dijelaskan. HAL-HAL LAIN 15. ( ) ( ) ( ) Setiausaha Pengerusi Guru Penasihat Tarikh: 23 PROTOKOL DALAM PENGURUSAN MAJLIS PENDAHULUAN Aspek protocol dalam pengurusan pelbagai majlis rasmi atau formal akan meliputi perkara-perkara berikut: 1. Aturcara Majlis 5. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar. Penyediaan Senarai Jemputan 4. Pengacaraan Majlis Formal 12. . Panggilan Hormat 10. Susunan Keutamaan 9.14. ……………………. Susunan Tempat Duduk 11.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. ……. 15.

JAWATANKUASA Dalam perlaksanaan sesuatu majlis. iv) Ketua Pengarah. Jawatankuasa ini mempunyai ahli-ahli seperti berikut: Pengerusi Timbalan Ketua Setiausaha Kanan. vii) Timbalan Ketua Setiausaha. Peringkat Antarabangsa b. Kementerian Pertahanan. jika boleh tidak melebihi dari tujuh orang. Bahagian Istiadat di Jabatan Perdana Menteri menjadi urusetia kepada Jawatankuasa ini. Ahli-Ahli -i) Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. Jabatan Perdana Menteri. Polis DiRaja Malaysia. Bilangan ahlinya terhad. Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Luar Negeri Setiausaha Setiausaha Bahagian Istiadat. Bagi melicinkan pelaksanaan perjalanan sesuatu majlis di peringkat agensi maka adalah perlu setiap agensi mempunyai satu jawatankuasa majlis rasmi yang tetap yang akan merancang dan melaksanakan semua majlis rasmi bagi agensi berkenaan. Nilai-Nilai Islam 16. Kementerian Kewangan. iii) Pengarah Jabatan Kerja Raya. dan terdiri daripada pegawai agensi yang berkenaan sahaja. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. ii) Pengarah Belanjawan. 24 vi) Ketua Staff Jawatan Anggota. Post-Mortem 1. tetapi satu jawatankuasa tetap yang mempunyai ahli yang terhad bilangannya dan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. Majlis Rasmi boleh dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu: a. Timbalan Pengerusi Ketua Protokol. Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Penerangan. Bukit Aman. jawatankuasa adalah penting. ¡ ¡ . v) Pengarah Pengurusan. Jawatankuasa yang dimaksudkan di sini bukanlah jawatankuasa yang ditubuhkan khas untuk sesuatu majlis atau jawatankuasa yang ditubuhkan secara adhoc’. Wilayah Persekutuan. semua majlis rasmi kerajaan dikelolakan oleh sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Majlis Rasmi atau Official Functions Committee’.Raptai 15. Di peringkat persekutuan.

Ada majlis yang diadakan di dalam dewan dan ada majlis yang diadakan di luar dewan seperti di stadium terbuka. Universiti. Peringkat Negeri d. Peringkat Daerah e. Swasta dan Sebagainya). Peringkat Agensi (Kementerian. Perkara-perkara penting yang mesti diambilkira dalam penentuan tempat majlis adalah seperti berikut: i) Diketahui umum dan mudah dituju ii) Mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi iii) Mempunyai ruang legar yang luas iv) Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi v) Sesuai dengan jenis majlis yang hendak diadakan. Timbalan Menteri 2 c. Penggunaan protokol adalah tertakluk kepada jenis majlis dan juga tempat majlis itu diadakan. Menteri-Menteri 4 b. Pusat Latihan. di padang atau di khemah khas atau di dalam masjid. 3. hendaklah disediakan dalam 5 bentuk iaitu: i) Ringkasan senarai ii) Senarai nama iii) Senarai mengikut keutamaan iv) Senarai jawapan kehadiran v) Senarai hadir Senarai pertama ialah Ringkasan Senarai. Jabatan. 2. Ia merupakan senarai kategori dan bilangan tetamu. Maktab. Biasanya majlis yang diadakan di tempat yang terbuka dan juga di tempat ibadat penggunaan protokol adalah terhad dan adakalanya terpaksa diubahsuai. TEMPAT MAJLIS Penentuan tempat majlis adalah perlu dibuat awal kerana tempat majlis ada kaitannya dengan bilangan tetamu dan anggaran perbelanjaan. . Misalnya bagi Peringkat Persekutuan: a. PENYEDIAAN SENARAI JEMPUTAN Bagi setiap majlis.Peringkat Kebangsaan c.

Ketua Setiausaha Kementerian 4 d. bilangannya. Ketua Jabatan 30 f. Jika dalam kategori menteri ada senarai 4 orang menteri maka nama 4 orang menteri yang akan dijemput hendaklah ditulis. Naib Cansselor 1 b. Timbalan Naib Canselor 3 c. Ketua-Ketua Jabatan 40 25 JUMLAH 100 Di peringkat Agensi seperti di Universiti: a. Pengarah di Kementerian-Kementerian 50 e. Dekan 10 d. Timbalan Dekan 6 e. Pensyarah 50 JUMLAH 100 Tujuan mengadakan senarai ringkas ini adalah supaya secara selayang pandang dapat diketahui kategori tetamu. Senarai kedua ialah Senarai Nama yang akan menyenaraikan nama-nama tetamu mengikut kategori. kombinasi dan peringkat tetamu. Senarai nama ini bukanlah setakat nama sahaja tetapi hendaklah mengandungi butir lain yang lengkap seperti: i) Nama penuh dengan gelaran dan Darjah Kebesaran yang disandang (jika ada) ii) Nama isteri (jika diketahui) iii) Jawatan atau pangkat iv) Alamat pejabat (lengkap dengan poskod) v) .

Majlis rasmi kerajaan yang diadakan pada sebelah malam hendaklah dimulakan selepas 8. Tahap atau kategori majlis adalah seperti berikut: i) Majlis penuh istiadat . Dalam menyediakan senarai ini tidak perlu ditulis secara terperinci dan memadai namanya sahaja serta ringkasan jawatan. 4. Senarai kelima ialah senarai yang terakhir dan mengandungi Senarai Tetamu Yang Menjawab Hadir Sahaja. Misalnya: i) Dato’ Ali bin Mohamad (KP) ii) Datuk Mohd Nor bin Hasyim (KPP) iii) Encik Mohd Alias bin Harun (PP) dan seterusnya. Senarai ini adalah sama dengan senarai ketiga tetapi ditambah dengan dua ruangan di sebelah kanan untuk ditandakan hadir dan tidak hadir.45 petang.00 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11.15 tengahari dan jika dimulakan pada sebelah petang hendaklah tidak lebih awal daripada 2. Senarai ini hendaklah mengikut panduan dari Susunan Keutamaan Persekutuan atau negeri. Sebelum itu hendaklah ditentukan jangka masa bagi setiap acara. sebaik sahaja menerima jawapan hadir atau tidak hadir. Penyambut tetamu dalam sesuatu majlis akan 26 menggunakan senarai ini untuk menjalankan tugasnya. 5. Nombor kerusi tetamu biasanya tercatit dalam senarai ini. Senarai keempat ialah Senarai Jawapan Kehadiran. Senarai ini adalah diambil dari senarai keempat dengan mengeluarkan nama-nama tetamu yang telah menjawab tidak hadir. Dengan ini senarai ini dapat diketahui pada sebarang masa tetamu yang menjawab hadir atau tidak hadir. Ruang ini hendaklah serta-merta ditandakan. Majlis yang diadakan pada sebelah siang jika hari Jumaat hendaklah ditamatkan sebelum 12.Nombor telefon pejabat vi) Alamat rumah (lengkad dengan poskod) vii) Nombor telefon rumah viii) Nama setiausaha Sulit dan nombor telefon (jika ada) Senarai ketiga ialah Senarai Mengikut Susunan Keutamaan iaitu senarai tetamu dari senarai kedua tadi disusun mengikut susunan keutamaan. KESESUAIAN PAKAIAN DALAM MAJLIS Pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis tersebut. Cara membuat aturcara majlis ialah dengan menyenaraikan dahulu acaranya mengikut urutannya. ataupun yang belum memberi jawapan. ATURCARA MAJLIS Aturcara majlis ialah urutan cara dalam sesuatu majlis dari mula hingga akhir. atau agensi mana yang berkenaan. Lepas itu letak masa akhirnya dan kemudian dari waktu akhir membawa ke waktu permulaan.30 malam.

ii) Majlis formal iii) Majlis separuh formal iv) Majlis tidak formal Kesesuaian pakaian bagi pelbagai majlis adalah seperti berikut: MAJLIS PEREMPUAN LELAKI a) Bankuet Negara atau Baju Kurung atau Kebaya Mess Kit/White Tie/ Negeri Labuh. berselendang dan Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi dengan Darjah Kebesaran b) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Rasmi oleh Ketua Negara berselendang Hitam Atau Ketua Kerajaan ii) Baju Kebaya Labuh ii) Black Tie Berselendang c) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Formal ii) Baju Kebaya Labuh ii) Lounge Suit d) Jamuan Makan Malam Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tidak Formal Panjang e) Jamuan Makan i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Tengahari Rasmi ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja f) Jamuan Makan Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tengahari Tidak Rasmi .

berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi l) Mengadap Tuanku Baju Kurung atau Kebaya i) Lounge Suit gelap Labuh. berselendang dan dan bersongkok tidak sedondon ii) Baju Kebangsaan m) . berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi j) Hari Ulang Tahun i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Kemerdekaan ii) Baju Kurung Panjang ii) Bush-jacket iii)Pakaian Kerja k) Pembukaan Persidangan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Parlimen Labuh.Panjang 27 g) Jamuan Teh Rasmi i) Baju Kurung i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kebaya Labuh Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja h) Pengurnian Darjah Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Kebesaran labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi iii)Baju Kebangsaan Hitam i) Istiadat Pertabalan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Labuh.

Cocktail dan Reception i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit n) Tilawah Al-Quran Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Labuh. berselendang dan ii) Baju Batik Lengan tidak sedondon Panjang iii)Lain-lain pakaian yang sesuai o) Pengebumian Baju Kurung atau Kebaya Baju Kebangsaan Labuh. berselendang dan tidak sedondon p) Majlis anjuran agensi Pakaian Kerja Pakaian Kerja (siang) q) Majlis di luar dewan Baju Kurung Baju Batik Lengan seperti Perasmian Sukan Panjang r) Anugerah Sastera Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Negara dan Anugerah Labuh. berselendang dan Hitam Seni Negara tidak sedondon ii) Lounge Suit warna Gelap 28 s) Kemangkatan Wanita Islam dikehendaki Bagi orang Islam berbaju Kurung atau hendaklah berpakaian Kebaya Labuh dan baju Kebangsaan Hitam berselendang putih atau bersamping dan bertudung putih manakala bersongkok hitam dililit wanita bukan Islam .

Masa majlis bermula dan masa majlis berakhir viii. kad jemputan dan kad jawapan hendaklah mempunyai bilangan mengikut Susunan Keutamaan.5 – 8. Masa ketibaan tetamu ix. Plan tempat majlis (mengikut keperluan) xiii.8 – hendaklah berpakaian 4. PENULISAN DAN PENGEDARAN KAD JEMPUTAN Kad Jemputan hendaklah mengandungi butir-butir berikut: i. Kad jemputan hendaklah mengandungi kad jawapan dan pelekat kereta serta plan lokasi (jika perlu). Nama dan nombor telefon rujukan xi. Aturcara majlis (mengikut keperluan) xii.0 sentimeter manakala sempurna dan sopan serta bukan Islam berpakaian bertudung hitam. Kad jawapan (mengikut keperluan) Nama tetamu di kad jemputan hendaklah ditulis dengan tangan manakala sampulnya ditaip dan diedarkan 4 minggu sebelum majlis diadakan dan tarikh jawapan diterima ialah seminggu sebelum majlis diadakan. PEMILIHAN MENU Terdapat tiga kategori jamuan iaitu: a) Jamuan ringan dalam sesuatu majlis b) Majlis khas jamuan ringan c) .9 sentimeter dipakai di sebelah atas lengan kiri. Sampul surat jemputan. kot gelap dan bertali leher hitam dengan lilitan hitam 8. Panduan pakaian x. Tempat majlis v. Nama majlis ii. Tarikh majlis diadakan vii. Logo agensi iv. Jika masa lewat iaitu kurang dari dua minggu kad-kad jemputan hendaklah dihantar dengan tangan. Ruang nama jemputan vi. 6. 7.kain putih selebar 3. Penganjur atau yang menjemput iii.

¡ . Majlis khas jamuan ringan biasanya diadakan secara duduk dan dengan ini boleh disediakan menu yang lebih berat dari jenis buffet. Duduk Buffet berdiri ialah majlis yang tiada langsung kerusi disediakan. Jika majlis mengambil masa yang lama maka diadakan jamuan ringan di pertengahan majlis iaitu masa rehat. Kadangkala meja ada disediakan. SUSUNAN KEUTAMAAN Dari segi protokol. Buffet berdiri 29 ii. Menu biasa b. Susunan Keutamaan Persekutuan yang diterima-pakai sekarang ialah Susunan Keutamaan Persekutuan yang diwartakan sebagai P. Tetamu akan mengambil hidangan secara bergilir dan beredar untuk menikmati makanan. 8. Menu bagi majlis ini boleh terdiri daripada jenis makanan yang susah sedikit untuk dimakan dan berasa sedikit. Menu Biasa yang mengandungi nasi dan lauk pauk adalah sesuai untuk majlis yang tetamunya ialah orang-orang tempatan manakala Menu Barat hanya digunakan apabila terdapat ramai tetamu luar negera atau majlis tersebut khas diadakan untuk tetamu luar negera.(B) 456 bertarikh 3 Oktober 1985 dan pindaan-pindaan yang diluluskan selepas tarikh tersebut manakala susunan keutamaan negeri ialah Susunan Keutamaan Negeri yang diluluskan oleh pihak negeri.Jamuan makan Jamuan ringan dalam sesuatu majlis ialah jamuan yang diadakan di pertengahan majllis ataupun di penghujung majlis. manis-pedas. Menu barat Makanan Cina atau Chinese Food’ tidak sesuai bagi majlis rasmi dan formal sebab cara penghidangannya sukar mengikut amalan protokol di Malaysia. warna-warni. Bagi jamuan cara duduk bolehlah disediakan menu yang berat kerana tetamu senang untuk makan dan berasa selesa. Biasanya diadakan di penghujung majlis. Makan yang berbungkus tidak sesuai. Buffet duduk iii. Cara buffet duduk adalah tetamu mengambil hidangan secara bergilir dan kemudian duduk di kerusi yang telah disediakan. Walau bagaimanapun kombinasi kuih muih hendaklah mengikut prinsip. Menu yang disediakan hendaklah yang senang dimakan. keutamaan yang perlu diikuti dalam majlis rasmi dan formal ialah keutamaan yang diwartakan sebagai Susunan Keutamaan Persekutuan dengan pindaan-pindaan yang telah diluluskan dari semasa ke semasa. keras-lembut dan sebagainya. berbungkus-terbuka. Di peringkat negeri pula hendaklah mematuhi Susunan Keutamaan Negeri yang berkenaan. Menu bagi jamuan ini tidak perlu berat dan jenisnya pula mengikut cara jamuan itu diadakan samada: i. Menu bagi majlis jamuan makan pula terbahagi kepada dua iaitu: a.U.

Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 4. Panggilan ini juga hendaklah diamalkan dalam teks juruacara dan perkara-perkara lain yang berkaitan. teks juruacara. Raja Permaisuri Agung Seri Paduka Baginda 30 3. Susunan Keutamaan Persekutuan yang dipakai sekarang bertarikh 22 Januari 1998 adalah sepertimana Senarai Susunan Keutamaan Persekutuan 1 – 70. Tan Sri dan Puan Sri . Yang Di Pertuan Agung Seri Paduka Baginda 2. tempat duduk. Timbalan Yang di-Pertua Yang Berhormat Yang Berbahagia Dewan Negara/Rakyat 8. Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 5. Tun dan Toh Puan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia 10.Susunan ini hendaklah diamalkan di semua majlis formal seperti aturan ketibaan dan balik. 9. PANGGILAN HORMAT Panggilan hormat yang sesuai hendaklah digunakan terhadap tetamu kehormat dan para jemputan. teks ucapan dan lain-lainnya. Menteri/Timbalan Menteri/ Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Setiausaha Parlimen 6. Ahli Parlimen Yang Berhormat Yang Berbahagia 9. Yang di-Pertua Dewan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negara/Dewan Rakyat 7. Panggilan Hormat yang menjadi amalan sekarang ialah seperti di bawah ini: Bil Jawatan Panggilan Hormat Panggilah Hormat untuk penyandang untuk pasangan 1.

Ketua Pengarah Yang Berbahagia Yang Berbahagia Perkhidmatan Awam 19. Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 16. Speaker Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 21. Hakim Besar Malaya/ Yang Arif Yang Amat Berbahagia Borneo 14. Yang Berhormat .Yang Berbahagia Yang Berbahagia 11. Ketua-Ketua Setiausaha Yang Berbahagia Yang Berbahagia 20. Ahli Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 23. Setiausaha Kerajaan Negeri. Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Yang Amat Berbahagia 13. Datuk dan Datin Yang Berbahagia Yang Berbahagia (Kecuali Negeri Johor) 12. Ketua Polis Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 18. Hakim Mahkamah Agung/ Yang Arif Yang Berbahagia Tinggi 15. Dato’. Menteri Besar/Ketua Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Menteri 22. Panglima Angkatan Tentera Yang Berbahagia Yang Berbahagia 17.

tetamu yang duduk di pentas atau meja khas hendaklah dihadkan.Yang Berbahagia Penasihat Kewangan Negeri Dan Penasihat UndangUndang Negeri 24. Raja/Tengku Yang Mulia Yang Mulia 10. Tetamu di bilangan (4) dan (5) adalah merupakan tetamu yang terkanan yang duduk . Tetamu yang paling hampir ialah tetamu yang duduk di bilangan (2) dan (3). Bilangan (1) iaitu tetamu kehormat manakala bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu lain. Dalam apa jua majlis kecuali Majlis Konvokesyen Universiti dan jamuan makan. SUSUNAN TEMPAT DUDUK Dalam majlis rasmi dan formal susunan tempat duduk mesti mematuhi susunan keutamaan yang diwartakan. Ketua-Ketua Jabatan Yang Berbahagia Yang Berbahagia Peringkat Negeri 25. (2 ) 2 1 3 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 8 6 4 5 7 9 Rajah 2 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat manakala bilangan (4) hingga seterusnya merupakan tetamu lain. Dalam keadaan ini tetamu yang duduk di sebelah kanan tetamu kehormat merupakan tetamu yang paling kanan sekali selepas tetamu kehormat. Contoh-contoh susunan tempat duduk adalah seperti dalam rajah-rajah berikut: (1 ) Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 31 4 2 1 3 5 Rajah 1 merupakan bentuk susunan tempat duduk secara sebaris di mana tetamu kehormat bersebelahan dengan tetamu lain. Jika majlis diadakan di negeri dan tetamu pula terdiri daripada tetamu persekutuan dan negeri maka satu persetujuan hendaklah dicapai antara Protokol Persekutuan dan Protokol Negeri mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Dalam keadaan ini bilangan (4) adalah lebih kanan daripada bilangan (5) kerana bilangan (4) ialah di sebelah kanan tetamu kehormat. (5 ) Suami Suami Suami Isteri Isteri Isteri 3 2 1 1 2 3 . (4 ) 3 1 2 4 Kanan Tetamu Kiri Tetamu Kehormat Kehormat Rajah 4 menunjukkan bahawa kekananan bermula dari kiri tetamu kehormat kerana jumlah bilangan tetamu di pentas ialah angka genap.bersetentangan dengan tetamu kehormat kerana kedudukan yang paling hampir dengan tetamu kehormat selepas bilangan (2) dan (3). (3 ) 4 2 1 3 5 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 6 7 8 9 10 11 Rajah 3 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat dan bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu yang duduk di pentas khas manakala bilangan (6) hingga (11) ialah tetamu yang lain. Dalam situasi ini tetamu di bilangan (6) dan (7) ialah tetamu yang terkanan selepas tetamu bilangan (4) dan (5) kerana mereka duduk berhampiran dengan tetamu 32 kehormat walaupun secara mengiring. (5). Bagi bilangan angka genap pula. (7) dan seterusnya. Di antara bilangan (6) dan (7). bilangan 6 ialah lebih kanan kerana ia di sebelah kanan tetamu kehormat. Kekananan bermula dari sebelah tetamu kehormat hanya terpakai bagi bilangan angka ganjil (3). kekananan bermula dari sebelah kiri tetamu kehormat. Kedudukan ini secara seiring.

maka kedudukannya berlainan sedikit iaitu suami akan mengambil tempat duduk dalam deretan isteri.Pasangan 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Rajah 5 menunjukkan semua isteri duduk dalam deretan sebelah kiri manakala semua suami duduk dalam deretan sebelah kanan. Bagi tetamu kanan tetamu kehormat. maka suaminya menunjukkan bahawa 33 status isterinya pada masa itu yang tidak di pentas khas. Jika jemputan tersebut atas nama isteri dan suami hadir kerana mengikut jemputan isteri. kekananan bermula dari sebelah (7 ) Pasangan 3 Pasangan 2 Pasangan 1 3 2 1 1 2 3 (S) (S) (S) (I) (I) (I) Suami Isteri 6 5 4 3 2 1 1 2 mana tetamu nombor (2) ialah perempuan duduk di deretan isteri tetamu lain. Ini lebih tinggi dari suaminya. . (6 ) Suami Isteri Suami Isteri Suami Isteri 3 2 1 1 2 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Pasangan 3 Rajah 6 menunjukkan keadaan di dan kerana jemputan di atas namanya.

Susunan keutamaan suami mengikut susunan keutamaan isteri dan susunan keutamaan isteri mengikut susunan keutamaan suami.3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 7 8 9 10 11 12 18 17 16 15 14 13 13 14 15 16 17 18 A B Rajah 7 menunjukkan bahawa semua suami atau yang dijemput duduk di sebelah Blok A manakala isterinya (atau pasangan hidupnya. (8 ) 3 2 1 4 (5) (3) (1) (2) (4) (6) I S I S I S S I S I S I (11) . jika jemputan nama isteri) duduk di Blok B pada umumnya semua suami duduk di Blok A dan semua isteri duduk di Blok B mengikut susunan keutamaan masing-masing.

Bagi tuan rumah pula. Biasanya tidak semua tempat duduk ditentukan. Dalam keadaan demikian. tetamu kehormat akan berpeluang untuk bercakap dengan orang lain iaitu di sebelah kanannya isteri tuan rumah manakala di sebelah kirinya tuan rumah. oleh itu mereka yang tidak ditentukan tempatnya duduk secara bebas tetapi mengikut siapa yang tiba dahulu dan cara suami bersama isteri. (9 ) Isteri Tetamu Tuan Rumah Isteri Tuan Rumah Kehormat Tetamu Kehormat MEJA KHAS Rajah 9 menunjukkan kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah serta isteri masing-masing. ( 10 ) Suami Isteri Isteri Suami Suami Isteri . kanannya ialah tetamu kehormat manakala di sebelah kirinya ialah isteri tetamu kehormat.(9) (7) (8) (10) (12) I S I S I S S I S I S I (17) (15) (13) (14) (16) (18) I S I S I S S I S I S I 34 A B Rajah 8 menunjukkan kedudukan suami isteri dalam majlis di mana susunan tempat duduk diatur suami duduk bersama isteri.

suami isteri hendaklah duduk berjauahan dan berselang seperti dalam rajah. ( 12 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 . 35 ( 11 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 (I) (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Rajah 11 menunjukkan kedudukan suami isteri bersebelahan di mana kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah tidak berubah.Isteri Suami Suami Isteri 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 MEJA KHAS Suami Isteri Duduk Berjauhan dan Berselang Rajah 10 menunjukkan kedudukan bagi tetamu lain yang duduk di meja khas.

Pertukaran hanya dibuat apabila status mereka lebih kurang sama. Andainya perbezaan status mereka terlampau jauh. maka hendaklah dibiarkan. 36 ( 13 ) 4 2 1 3 5 S I I S S I S I I S MEJA KHAS S S S S 1 2 4 3 I I I I S S S S 5 6 8 .10 12 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Wanita Tidak Duduk di Hujung Meja Khas Rajah 12 menunjukkan bahawa bilangan (10) ialah lelaki dan bilangan (12) ialah perempuan dan ini boleh ditukar iaitu bilangan (10) berpindah ke bilangan (12) dan bilangan (12) berpindah ke bilangan (10).

( 14 ) 9 7 5 3 1 2 4 6 8 . S (Suami) dan I (Isteri).7 I I I I MEJA MEJA PANJANG PANJANG S S S S 9 10 12 11 I I I I S S S S 13 14 16 15 I I I I S S S S 17 18 20 19 I I I I 37 Suami Isteri Bersebelahan Rajah 13 menunjukkan susunan suami isteri secara bersebelahan. Angka menunjukkan susunan keutamaan.

10 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) MEJA KHAS 1 S S 2 4 S S 3 5 I I 6 8 I I 7 9 S S 10 12 S S 11 13 I I 14 16 I I 15 17 S S 18 20 S S 19 21 I I 22 24 I I 24 .

( 15 ) ISTERI BERSEBELAHAN DENGAN SUAMI 1 2 Tetamu Utama Tuan Rumah 3 4 Isteri Isteri Tetamu Utama Tuan Rumah 5 6 Suami Suami Isteri 7 8 Isteri Isteri Bersebelahan Dengan Suami . Di meja khas elakkan wanita duduk di hujung meja. S (Suami) dan I (Isteri).25 S S 26 28 S S 27 29 I I 30 32 I I 31 33 S S 34 36 S S 35 37 I I 38 40 I I 39 38 Suami Isteri Berhadapan Berselang Rajah 14 menunjukkan susunan tempat duduk diatur suami isteri berhadapan berselang. Angka menunjukkan Susunan Keutamaan.

( 16 ) ISTERI DUDUK BERSILANG 1 3 Tetamu Utama Tuan Rumah 2 4 Isteri Isteri Tuan Rumah Tetamu Utama 5 6 Suami Suami 7 8 39 Isteri Isteri Isteri Duduk Bersilang Rajah 16. ( 17 ) SUSUNAN MEJA BULAT BAGI MAJLIS DIRAJA PENTAS 22 14 13 21 12 11 20 10 PENTAS 9 19 8 TARIAN 7 BUDAYA 18 6 5 17 4 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA .Rajah 15. Jika di meja utama tetamu utama dan tuan rumah duduk bersilang dengan isteri masing-masing maka tetamu yang lain juga mengikut cara demikian seperti dalam rajah. Ini adalah bagi meja utama. Jika tetamu utama dan tuan rumah duduk bersebelahan dengan isteri masing-masing maka tetamu-tetamu yang lain pun duduk sedemikian seperti dalam rajah.

(3). (2). meja hendaklah tinggi sedikit dari meja-meja tetamu yang lain. (15) dan (16) tidak boleh dipenuhkan. Meja (1). Juruacara tidak boleh menjadi Pengerusi Majlis tetapi Pengerusi Majlis boleh menjadi juruacara. Tidak semua orang boleh menjadi juruacara yang baik. PENGACARAAN MAJLIS FORMAL Juruacara dalam sesuatu majlis hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang ini. (4). Tujuan utama juruacara ialah memaklumkan kepada tetamu apa yang akan berlaku mengikut urutan acara majlis. Teks ucapan hendaklah ditaip dengan menggunakan kertas . ( 18 ) SUSUNAN MEJA TANPA PENTAS KEBUDAYAAN PENTAS P 22 14 E 13 21 12 R 11 H 20 10 I 9 19 8 A 7 S 18 6 A 5 17 4 N 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA 40 Susunan Meja Tanpa Pentas Kebudayaan Rajah 18 menunjukkan jika sekiranya tidak ada pentas kebudayaan maka tempatnya hendaklah digantikan dengan perhiasan seperti bunga atau lain-lain. (2). (3).Susunan Meja Bulat Bagi Majlis DiRaja Rajah 17 menunjukkan jika majlis yang berkenaan majlis rasmi yang dihadiri oleh DiRaja. (15) dan (16) boleh dipenuhkan. 11. (4). Jika majlis rasmi tanpa tetamu Diraja di meja utama maka meja (1).

mesti yakin. Setiap pengumuman pula mengandungi butir-butir berikut:* MASA : (anggaran) * CUE : (panduan bagi juruacara) * ANN : (teks pengumuman) Gaya dan isi teks juruacara adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis yang berkenaan iaitu:* Majlis * Majlis * Majlis * Majlis * Majlis Penuh Istiadat Rasmi Dan Formal Rasmi Tetapi Tidak Formal Tidak Rasmi Tetapi Formal Tidak Rasmi Dan Tidak Formal Setiap majlis mesti disediakan dua juruacara (seorang sebagai simpanan). pandangan jelas dan pergerakan pantas. membuat pengumuman dan memberi panduan.separuh A4 dan satu muka surat hanya dimuatkan satu pengumuman sahaja. • sebagai rekod. • untuk mengawal masa. Juruacara mestilah boleh mengawl majlis. Ia tidak seharusnya gemuruh. Aturcara pentadbiran yang baik mengandungi butir-butir berikut:• Masa • . Teks juruacara hendaklah disediakan oleh pihak penganjur. PENYEDIAAN ATURCARA PENTADBIRAN Aturcara pentadbiran adalah merupakan aturcara majlis yang ditulis secara terperinci dengan tujuan:• sebagai panduan untuk pegawai yang mengendalikan majlis tersebut. • Untuk menentukan majlis berjalan dengan licin dan mengikut lunas-lunas protokol yang diterima. 12. sebutan yang jelas. kawalan suara yang mantap. • untuk menjadi panduan masa akan datang. • sebagai panduan kepada semua pegawai dan pekerja yang terlibat dalam majlis tersebut.

v) Tempat-Tempat Penting Penyambut hendaklah mengetahui tempat-tempat yang penting seperti tandas. vii) Senarai Tetamu Khas Selain daripada senarai kesemua tetamu yang dijemput. x) ¡ . Pakaian terdedah bagi perempuan adalah tidak sesuai. iv) Kawasan Yang Diuntukkan Penyambut hendaklah mahir dengan tempat dan kawasan yang diuntukkan baginya menyambut. ii) Aturcara Keraian Yang Berkenaan Penyambut mestilah mengetahui aturcara keraian yang berkenaan terutamanya waktu yang ditetapkan bagi tetamu sampai dan balik. 13.Keterangan yang merupakan urutan acara secara terperinci. Check List’ hendaklah juga disediakan bagi membantu melicinkan pengendalian majlis berkenaan. senarai tetamu khas yang akan disambut hendaklah juga diketahui dengan lancar. Aturcara pentadbiran adalah dokumen yang sangat penting kerana ianya menggariskan secara terperinci semua tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang terlibat bagi sesuatu acara. vi) Senarai Tetamu Yang Dijemput Penyambut mestilah mempunyai ringkasan keseluruhan senarai tetamu yang akan hadir dan sebaik-baiknya mengenali tetamu tersebut. 41 Selain daripada aturcara pentadbiran. pintu masuk. ix) Cara Menyambut Tetamu hendaklah disambut dengan hormat dan berikan buku aturcara jika ada tunjukkan tempat duduk secara hormat. tempat keluar dan lain-lain. PERANAN PENYAMBUT TETAMU Berikut ialah panduan bagi penyambut tetamu dalam majlis:i) Maklumat Penyambut hendaklah mengetahui maklumat keraian yang sedang diadakan sekurangkurangnya tujuan keraian tersebut diadakan. • Pegawai yang bertanggungjawab. iii) Susunan Tempat Duduk Penyambut hendaklah tahu susunan tempat duduk keseluruhannya supaya senang untuk memandu atau menunjukkan tempat duduk tetamu yang berkenaan. viii) Pakaian Penyambut Penyambut hendaklah memakai pakaian yang sempurna dan sesuai mengikut keraian yang sedang dijalankan.

Mortem juga diadakan untuk mencari punca kelemahan serta cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. POS-MORTEM Post-Mortem diadakan selepas selesai sesuatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan majlis. xiii) Kesulitan Jika menghadapi kesulitan atau masalah hendaklah segera merujuk kepada Pegawai Bertugas. Jika tidak kenal hendaklah bertanya dengan cara hormat. ii) Untuk menentukan urutan majlis. NILAI-NILAI ISLAM Majlis yang diadakan hendaklah menggambarkan hasrat kerajaan mengenai Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam sejajar dengan Agama Islam sebagai agama rasmi negara. 14. Dengan itu penyambut tetamu mestilah mengetahui Pegawai Bertugas pada masa itu. v) Untuk Penyelarasan acara. iii) Untuk menentukan jangka masa yang tepat. 42 xi) Ketibaan Penyambut Penyambut hendaklah tiba satu jam lebih awal daripada masa tetamu dijangka tiba. 15. jawablah dengan sopan. Tujuan Raptai ialah: i) Supaya mereka yang terlibat tahu akan tugas dan tanggungjawabnya. iv) Untuk memperbaiki kelemahan yang ada. vi) Untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat. xii) Pertanyaan Dan Teguran Jika ada apa-apa pertanyaan dimajukan.Mengenali Tetamu Seboleh-bolehnya penyambut hendaklah kenal dengan tetamu yang disambut. Post. . Ia hendaklah memeriksa semua tempat duduk dan bandingkan dengan senarai tetamu yang dikhaskan untuknya. xiv) Mudah Senyum Penyambut hendaklah mudah senyum. RAPTAI Raptai amatlah penting bagi sesuatu majlis walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan (selalu diadakan) dan hendaklah diadakan beberapa kali mengikut keperluan. Penyambut hendaklah melaporkan diri kepada Pegawai Bertugas dan mengambil senarai tetamu. hendaklah mendiamkan diri sahaja tetapi ambil ingatan. 16. Jika ada teguran dari tetamu yang kurang senang didengar. Jangan sekali-kali bertengkar dengan tetamu atau memberi maklumat yang penyambut sendirri kurang pasti.

Malaysia Negeri Jika dua bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. bendera Negeri dan bendera Badan/Syarikat atau lain-lainnya. bendera-bendara boleh diatur mengikut dua cara berdasarkan susunan abjad nama-nama negara yang berkenaan.Post-Mortem tidak akan mendapat kerjasama dari pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari kesalahan seseorang. Malaysia Negeri Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat negeri misalnya bendera Malaysia. Negeri Malaysia 43 Jika dua bendera dikibarkan pada peringkat negeri di negeri yang berkenaan maka susunannya adalah seperti di atas. Malaysia 1 . A B C D E F Cara dari kiri. ii) Dua bendera di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. Negeri Malaysia Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan yang diadakan dalam negeri. iii) Tiga bendera di majlis peringkat negeri. vi) Cara mengibarkan bendera Malaysia dan Negeri-Negeri. v) Persidangan antarabangsa. Di dalam satu persidangan antarabangsa yang diaturkan oleh mana-mana kerajaan sekalipun. E C A B D F Cara dari tengah. 17. BENDERA DAN SUSUNANNYA i) Dua bendera di majlis peringkat negeri di negeri. iv) Tiga bendera di majlis peringkat persekutuan.

maka susunan adalah dari kiri ke kanan. ¡ . Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika cara pengibaran itu dibuat dari tengah-tengah. maka susunannya adalah seperti di atas. KEMAHIRAN MENGENDALIKAN PERSIAPAN DEWAN 44 i) Back Drop’ hendaklah mengandungi perkara-perkara yang perlu sahaja. 18. Contoh nama majlis. dan perasmi.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jika pengibaran bendera-bendera tersebut diadakan dengan cara sebaris. Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika pengibaran bendera dibuat dengan cara dibahagi dua belah. tarikh. maka susunannya adalah seperti di atas.

PERKARA-PERKARA LAIN YANG JUGA PENTING i) Merancang beberapa alternatif: Jika hujan atau terputus bekalan letrik? ii) Memastikan disiplin terjamin: Memaklum kepada orang bawahan dan pergerakan keluar masuk dewan yang palin minimal. kipas angin. iii) Memstikan khidmat seranta kemas: • Siaran awal untuk akhbar perlu disemak dan diluluskan • Salinan teks ucapan VVIP / PPG / Pengetua hanya boleh diberi kepada pemberita selepas majlis tamat ¡ ¡ . permaidani (jika perlu). permaidani. rostrum juruacara. pembesar suara.koir. meja hadiah/sijil. troli. tempat pemberita. backdrop. pentas kumpulan muzik.ii) Tempat duduk tetamu • Atas pentas (kerusi tetamu. rostrum. pembaca doa. lampu dan pA sistem) • Bawah pentas (kerusi tetamu. lampu. pembaca sitasi dan lain-lain) • Jambangan bunga • Mineral water’ dan gelas • Alas meja dan chair back’ • Permaidani iii) Rostrum dan mikrofon untuk • Tetamu khas • Juruacara iv) Troli hadiah dan alas v) Dulang hadiah dan alas vi) Persembahan • Multimedia • Koir/nasyid vii) Hiasan bunga-bunga hidup • Tangga pentas • Rostrum viii) Lain-lain 19. pentas nasyid. kipas angin. meja/bunga.

• Sediakan tempat khas untuk sesi wawancara antara Tetamu Khas dengan para pemberita. iv) Pastikan perbelanjaan berhemat 45 • Semua urusan sewa/beli alatan ikut prosedur kewangan • Pegawai Kerja diminta mengawasi segala urusan pembelian dan pembayaran dibuat dengan peruntukan yang ada • Semua kutipan wang daripada para lulusan perlu ada akaun khas dan dikeluarkan resit untuk apa jua pembayaran yang dibuat. TATACARA MENGHADIRI MAJLIS i) Kerosakan majlis disebabkan oleh tetamu: • Tidak memberi jawapan kehadiran • Menjawab lambat • Jawab hadir tetapi tidak hadir • Jawab tidak hadir tetapi hadir • Jawab hadir dengan isteri/suami tetapi tidak hadir seorang • Jawab tidak hadir dengan isteri/suami tetapi hadir dengan isteri/suami • Hadir tetapi lewat tiba • Hadir membawa extra • Hadir dengan pakaian yang tidak sesuai • Hadir tidak membawa kad jemputan sebagaimana dikehendaki • Tidak mengikut arahan Pegawai Lalulintas • Tidak mengikut arahan Pegawai Penyambut ii) Tanggungjawab apabila menerima kad jemputan • Baca kad jembutan • Teliti tujuan • . Post-mortem tidak akan mendapat kerjasama daripada pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari keslahan seseorang. v) Mengadakan post-mortem Diadakan selepas selesai sesuatu majlis untuk mengukur tahap kejayaan majlis. 20. Untuk mencari punca kelemahan cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang.

Teliti tarikh. hari dan masa • Teliti tempat majlis diadakan • Teliti pakaian yang dikehendaki dipakai • Buat keputusan kehadiran • Jawapan segera iii) Persiapan bagi menghadiri majlis • Beritahu penganjur jika ada perubahan • Kelengakapan diri • Kemudahan-kemudahan yang diperlukan • Tinjauan tempat majlis iv) Ketibaan di timpat majlis • Arahan lalu lintas 46 • Ikut pintu masuk yang ditetapkan • Arahan penyambut • Tentukan tempat duduk • Minuman sebelum majlis dimulakan • Pergaulan sebelum majlis dimulakan • Majlis perkenalan v) Dalam majlis • Arahan duduk • Tidak puashati dengan keadaan • Tertib ketika majlis sedang berjalan • Cara mula makan (dalam majlis jamuan) vi) Majlis tamat • Ikut peraturan yang ditetapkan • Berdiri mengadap tetamu kehormat • Mengambil sesuatu di meja (dalam majlis jamuan) • Tunggu giliran 21. BUKU PROGRAM/CENDERAMATA/ATUR CARA i) .

Ketua Pengarah. iv) Kandungan Buku • Kata-kata alaun (Menteri. contoh: Majlis Pengucapan Puisi Sekolah.Ia merupakan sebuah buku maklumat yang amat penting bagi satu-satu majlis rasmi. Penerbitan buku ini perlu diuruskan dengan baik dan sempurna. disemak semual dan perlu diluluskan oleh Ketua sesuatu organisasi. Perasmian Dewan dan Seminar yang dirasmikan oleh orang kenamaan peranan buku ini sangat penting. penglola dan kecil) • Senarai peserta • Aturcara majlis pembukaan dan penutup • Sejarah ringkas majlis • Penghargaan dan autograf 22. Selalunya majlis ini orang yang merasmikan ialah orang kenamaan tempatan. Segala butiran yang akan dimuatkann didalam buku ini perlu dirancang oleh sebuah jawatankuasa. Pertandingan Kemahiran. Kursus Pengadilan Bola Sepak peringkat sekolah dan lain. CONTOH ATURCARA MAJLIS 0900 pagi Para peserta mengambil tempat 0930 pagi Para tetamu mengambil tempat 47 1000 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat 1015 pagi Perakan masuk Tetamu Kehormat Doa Ucapan Pengerusi Jawatankuas Pengelola Ucapan Tetamu Kehormat (Perasmian) Penyampaian Hadiah dan Cenderamata Penyampaian Cenderahati kepada Tetamu Kehormat 1205 t/hari . Pengarah dan Pengetua) • Lagu rasmi • Lagu tema • Senarai jawatankuasa (induk. iii) Buku ini juga digunakan pada majlis-majlis peringkat dalaman.lain. ii) Dalam majlis-majlis rasmi seperti Majlis Konvokesyen.

CONTOH TEKS JURUACARA Nama Majlis: Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang Tempat: Dewan Jauhar . SENARAI AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA i) Pengerusi ii) Naib Pengerusi iii) Setiausaha iv) Penolong Setiausaha v) Bendahari vi) Jemputan dan Sambutan vii) Pendaftaran dan Penginapan viii) Buku Cenderamata ix) Persiapan Dewan x) Keceraian xi) Jamuan xii) Teks Ucapan dan kata-kata aluan xiii) Seranta xiv) Pengangkutan dan Lalu Lintas xv) Persembahan xvi) Bacaan Doa dan Juruacara xvii) Pameran xviii) Siaraya xix) Bulitin dan rakaman xx) Sijil xxi) Urusetia 24. 1330 petang Bersurai 23.Persembahan 1230 petang Tetamu ke majlis jamuan 1315 petang Tetamu meninggalkan majlis.

Tarikh: 29 Ogos 2002 Hari: Sabtu 1. Pengumumam Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Dato’ Musa Mohamad. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Pegarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. 48 4. Dipersilkan. 7. Cue (0830) Semua hadirin duduk 2. Guru-Guru dan Tetamu yang saya hormati sekalian. Pengumuman Para hadirin dipersilakan mengambil tempat. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana memberikan rahmat dan hidayah kepada kita yang sama-sama dapat hadir dlam majlis yang mulia ini. Yang Berusaha Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. diiringi oleh Pengarah Pendidikan Johor dan Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Johor. Ucapan Pengetua 8. 5. Pegawai Pendidikan Daerah. Pengumuman Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Pengumuman Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz. 6. 9. Untuk itu majlis mempersilakan Ustaz Awang Salleh untuk memimpin bacaan doa. Ketua. Pengetua. 3. Cue (0850) Selesai bacaan doa. Pengumuman Majlis merakamkan ucapanribuan terima kasih . Cur (0840) Apabila VIP dan semua hadirin duduk. Guru Besar. Majlis akan bermula sebentar lagi. Majlis akan dimulakan dengan bacaan doa.Ketua Sektor. Cue (0835) Menerima isyarat apabila VIP tiba. Dipersilakan. Cue (0900) Selesai ucapan Ucapan Tetamu Kehormat 10.

13. Dengan segala hormatnya dipersilakan. 11. Ucapan pengharagaan dan menjemput tetamu yang hadir untuk bersama-sama menjamu selera.pemenang. 17. 49 Dipersilakan En. Cue (1045) Selesai ucapan Penyampaian Hadiah dan Cenderamata\ 12. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis. Cue (1130) Yang Berhormat duduk Persembahan 14. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang Berhormat diatas penyampurnaan acara penyampaian hadiah-hadiah. 50 . 15. Pengumuman Majlis sekali lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia ke jamuan makan tengahari. Pengumuman Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Cue (1200) Selesai persembahan Jamuan 16.Johan Endut dan yang lain-lain Dipersilkan yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan Cenderahati kepada yang Berhormat demi mengenang kesudiaan beliah menyampaikan hadiah-hadiah tadi. Pengumuman Dipersilkan kumpulan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sultan Ibrahim. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan Hadiah Anugerah Khidmat Cemerlang kepada pemenang. Johor Bahru untuk mempersempahkan permainan mereka.Majlis diteruskan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia.

org/licenses/by-nc/3.0/> contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat (more tags <#>) contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat dan susunan nota gerko .scribd. please follow these directions <http://support. Report Cancel <javascript:void(0)> This is a private document./ Rated: 48 Ratings() Copyright: Attribution Non-commercial Attribution_noncommercial <http://creativecommons. Question_small </static/help?type=private> Info and Rating Reads: 31.229 Uploaded: 05/23/2008 Category: /Uncategorized.Nota Pengurusan Kokurikulum Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document <javascript:void(0)> Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it.com/forums/33563/entries/22981> to submit a copyright infringement notice.

scribd.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter. <http://www.com/doc/22466526/Folio-GeRko-Edit> . <http://www. <http://www. p. <http://www.scribd.com/ariffinkoko> Share & Embed <http://www.com/doc/40080058/Protokol-Imej-Diri-Gurumaalim> p.scribd.com/ariffinkoko> ariffinkoko <http://www. p. <http://www.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.facebook.google.com/doc/30566182/Protokol-Dan-Etiket-Majlis-Rasmi> p.com/doc/45737343/Protokol-amp-Imej-Diri-Gpi> 4. <http://www.scribd. p.com/doc/28484081/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis> p.scribd. <http://www.com/doc/16406405/Protokol-Imej-Diri-Gpi> p.com/doc/7738552/Aturcara-Pentadbiran> 3.scribd. <http://www.scribd.com/doc/21162917/Nota-Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majl is> 2.scribd.scribd.scribd.scribd. <http://www.scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www. <http://www.com/doc/19029039/Protokol-Dan-Etiket-Kerajaan-Persekut uan-Malaysia> p. p.com/doc/44204915/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis-1> p.com/sharer.com/doc/40307022/Buku-Log-Koko> 5.com/doc/35868947/Nota-Protokol-Dan-Etiket-Pen-Gurus-An -Majlis> p.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.scribd. <http://www.com/home?source=scribd. p.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd. <http://www.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Related Documents PreviousNext 1.sesuatu protokol majlis tatacara menubuhkan kokurikulum pengurusan (fewer <#>) Follow </login> <http://www. <http://www.scribd.com/doc/43837588/Protokol-Dan-Etiket-Sosial> p.scribd.

scribd.scribd.scribd. p.com/doc/37145094/Tell-Me-About-Yourself-interview-Answ er-samples> p.scribd.scribd.com/doc/12912415/Protokol-Etiket-Sosial> p. <http://www. <http://www. <http://www.com/doc/7851409/Protokol-Etiket-Sosial> p.com/doc/36963672/Multiperceptor> p. <http://www.p.scribd. p.com/doc/37033614/Infosys-placement-question-papers> p.com/doc/37023434/LID-MHT-VOR-RWY-35-1009> 12.scribd.scribd. <http://www. <http://www.scribd. p.com/doc/37136018/Autism-Spectrum-Disorder> p.scribd.com/doc/36733128/LID-HZX-RNAV-GPS-RWY-32-1009> p. p.scribd. <http://www. .scribd.com/doc/36753336/se-109-29JUL2010> p.scribd. <http://www.scribd.scribd.com/doc/36730938/LID-IER-NDB-RWY-35-1009> 8. <http://www.com/doc/37028576/LID-UZA-RNAV-GPS-RWY-20-1009> p. <http://www.scribd.com/doc/12912360/Penampilan-Diri> 7.scribd. <http://www.scribd. <http://www. p. <http://www. <http://www.com/doc/37021454/Readme> p.scribd.scribd. p. <http://www. <http://www. <http://www. <http://www.com/doc/36984008/Oops> 11.com/doc/36847276/Product-Life-Cycle-Management> 10.scribd. <http://www. <http://www.scribd.scribd.com/doc/46353787/Laporan-Program> p. <http://www.com/doc/36985348/Untitled> p.com/doc/37089052/Readme> 13. p.com/doc/17249471/Unit-4> 6. <http://www. <http://www.com/doc/36749192/LID-SUA-SNDLR-ONE-RNAV-1009> 9.com/doc/38763950/PENDAHULUAN> p.com/doc/36744630/LID-H70-VOR-DME-OR-GPS-A-1009> p. p.scribd.scribd.com/doc/36931994/User-ID-Roles> p.com/doc/36811394/Indian-Capital-Market1> p. <http://www.com/doc/47526382/Kesantunan-Bhs-dlm-pegacaraan> p. <http://www.

com/doc/3098084/PROGRAM-KECEMERLANGAN-KOKURIKULUM-2008 > 23 p.scribd. <http://www. p. <http://www.scribd. <http://www. 50 p.scribd.com/doc/3060071/KANDUNGAN-FAIL-Cermah-5> .com/doc/37335972/Al-Aqsa> p.com/doc/3060361/PERANAN-TANGGUNGJAWAB-Ceramah-3> 25 p. p.scribd. <http://www.com/doc/3060539/Jawatankuasa-tANGGUNG-jAWAB> 2.scribd. <http://www.scribd.<http://www.com/doc/37489870/lbc-v1-3> 18. p.scribd.scribd.com/Jadual-Aktiviti-Unit-Beruniform-R1-R2/d/3098107> 5 p.com/doc/37412644/Career-Center-Update> 17.scribd.com/doc/37210276/Local-SPDC-police-captain-orders-forc ed-labor-for-police-station-construction-in-southern-Ye-Township> p. <http://www. 1 p. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/37402834/Interview-Questions> p.scribd.scribd.com/doc/37492102/100-Keyboard-Shortcuts> More from this user PreviousNext 1. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/3060225/PENGURUSAN-BADAN-BERUNIFORM-Ceramah-2> 3. 1 p.com/doc/37350320/Impairment-Financial-Reporting-and-Co rporate-Reporting> p.com/doc/37291232/So-Net> 15. <http://www.scribd.com/doc/37324246/Design-Patterns-Card> p. <http://www.com/doc/37419392/Project-Proposal> p.scribd. p. <http://www.com/doc/37147864/Abrogation> 14. p. <http://www.com/doc/3060126/Nota-Pengurusan-Kokurikulum> 19 p.scribd. <http://www.com/doc/37342126/Assesment-Part-Design> 16. <http://www. <http://www. <http://www.com/doc/3060502/PENGAKUAN-KEBENARAN-IBUBAPA> 27 p. <http://www.com/doc/37471016/loc-gov-2> p.com/doc/37271322/GMP-Basics> p. <http://www. <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd.

scribd.com/people/view/507527-morriskgan-yahoo-com> <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.com/kamalnordin> <http://www.scribd.com/wanperkasa> <http://www.scribd.scribd.com/nadzim> <http://www.scribd.scribd.com/rawdhah150> <http://www.scribd.com/doc/3052577/taklimat-koko-2008> Recent Readcasters <http://www.com/azmijaaffar> <http://www.com/widelia> <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.com/events/47425570?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.com/ymfun> Kamal Nordin <http://www.scribd.com/srihero> <http://www.com/el-nino@yahoo> <http://www.com/mezars> Add a Comment Submit share: Characters: 400 Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.com/razzati> <http://www.com/joeraize> <http://www.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www. <http://www. <http://www.com/dinodale90> <http://www.com/sulia> <http://www.scribd.com/syaafique> <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.14 p.com/tamako> <http://www.scribd.com/samiruddin>left a comment good info 08 / 24 / 2010 <http://www.com/doc/3053070/PERLEMBAGAAN-KELAB-PENGGUNA-KPDNHEP> 4.com/suzila97> <http://www.com/shahrol_90> <http://www.scribd. 126 p. <http://www.scribd.com/aibiwai> <http://www.scribd.scribd.com/nurdin> <http://www.scribd.scribd.com/ainkhai> <http://www.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.com/ezmie_md> <http://www.com/samiruddin>left a comment .com/nadibah> <http://www.scribd.com/doc/3052999/BUKU-PANDUAN-KOKURIKULUM> 27 p.scribd.

+ Create a New Collection Name: Description: Collection Type: *public locked: *only you can add to this collection.com/IszamShawal>left a comment bagus! apa origin dia? 04 / 19 / 2009 <http://www.com/events/18950121?user_id=11153325-iszamshawal> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <javascript:void(0)> Print this document High Quality Open the downloaded document.com/farinah84> <javascript:void(0)> farinah84 <http://www. and select print from the file menu (PDF reader required).Nota Pengurusan Ko kurikulum 08 / 24 / 2010 <http://www.com/events/18963644?user_id=9501643-farinah84> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.scribd. and only you will be able to view it Save collectionCancel <#> . Download and Print <javascript:void(0)> Add this document to your Collections This is a private document. so it may only be added to private collections.scribd.com/IszamShawal> <javascript:void(0)> IszamShawal <http://www.scribd.com/farinah84>left a comment nak minta boleh 05 / 04 / 2009 <http://www.scribd.com/events/47411197?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www. but you approve or reject additions *private: *only you can add to this collection.scribd. but others can view it *public moderated: *others can add to this collection.scribd.scribd.

Finished? Back to Document <javascript:void(0)> Sign up Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing. Social-icons Already have a Scribd account? email address or username password Log In Spinner_mac_white Trouble logging in? <javascript:void(0). Other login options Login with Facebook <javascript:void(0). and occasional account related communications. We will send you an email with instructions on how to continue. Why Sign up? Num_1 Num_2 Num_3 Discover and connect with people of similar interests. *Email address:*   . Sign Up Privacy policy </privacy> Spinner_mac_white You will receive email notifications regarding your account activity. Spinner_large_mac_white « Back to Login <#> Reset your password Please enter your email address below to reset your password.>Spinner_mac_white Signup I don t have a Facebook account email address (required) create username (required) password (required) Send me the Scribd Newsletter. You can manage these notifications in your account settings.> Login Successful Now bringing you back.. Share your reading interests on Scribd and social sites. We promise to respect your privacy.. Publish your documents quickly and easily.

com/scribd <http://twitter.facebook. Language: English <#> Choose the language in which you want to experience Scribd: * English </language?destination=http%3A%2F%2Fwww. scribd. scribd. scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=pt> scribd. Icon_download_35x35 Download this document -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 .scribd.com/scribd <http://www.scribd. scribd.com> FAQ </faq> Developers / API </developers> Jobs </jobs> Terms </terms> Copyright </copyright> Privacy </privacy> Copyright © 2010 Scribd Inc. *Login:* Submit Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> * * * * * * * * * * * * * * * * * * Follow Us! scribd.scribd.com/> Partners </partners> Scribd 101 </scribd101> Web Stuff </webstuff> Scribd Store </store/about> Support <http://support.com/scribd> facebook. scribd.com/pages/Scribd/6978454082> About </about> Press </static/press> Blog <http://blog.scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=en> * Español </language?destination=http%3A%2F%2Fes. scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=es> * Português (Brasil) </language?destination=http%3A%2F%2Fpt.scribd.You need to provide a login for this account as well.com/scribd </scribd> twitter. scribd.

. Monthly Subscription Most Popular $9/mo. Read the Scribd Archive FAQ <http://support.. including research reports..com/forums/189164-faq-the-scribd-archive> for   . and more.. best-selling books. Give back to the community and gain 24 hours of download access by uploading something of your own.doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur. news source materials. Processing.doc . Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed: </doc/> Document URL: This document is: PrivateThis document is: Public Cancel Upload Make it easier to find your new document! Title: Category: Tags: (separate with commas) Description: Save Share: Or_divider_550x7 Subscribe to The Scribd Archive and download as many documents as you d like.scribd.632 KB Download Now Readcast: Icon_archives_35x35 The Scribd Archive -----------------------------------------------------------------------This document was uploaded by someone just like you and is now part of The Scribd Archive*.. 1 Day Pass $5 1 Year Pass $59 Choose payment option Pay with Credit Card <#> Pay with PayPal or Credit <#> * The Scribd Archive is a collection of millions of documents.

pdf . Icon_download_35x35 Thanks for uploading! Download this document as -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur.6 KB Download Now .388..more information...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful