Scribd </> Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> document collections icon publishers icon documents icon

scribd pages icon users icon Explore </explore> Tri_11x6 Documents </explore> * * * * * * * * * * * * * Books - Fiction </explore/Books-Fiction> Books - Non-fiction </explore/Books-Nonfiction> Health & Medicine </explore/Health-Medicine> Brochures/Catalogs </explore/BrochuresCatalogs> Government Docs </explore/Government-Docs> How-To Guides/Manuals </explore/HowTo-GuidesManuals> Magazines/Newspapers </explore/MagazinesNewspapers> Recipes/Menus </explore/RecipesMenus> School Work </explore/School-Work> + all categories </explore> Featured </explore> Recent </explore/Most-Recent> People </community> * * * * * * * * * * * * * Authors </community/authors> Students </community/students> Researchers </community/researchers> Publishers </community/publishers> Government & Nonprofits </community/government-%26-nonprofits> Businesses </community/businesses> Musicians </community/musicians> Artists & Designers </community/artists-%26-designers> Teachers </community/teachers> + all categories </community> Most Followed </community> Popular </community?t=trending>

* Hartini Rahaman <http://www.scribd.com/people/view/52364543> Tri_11x6 How does Scribd know my name? We are using Facebook to personalize your experience on Scribd. Learn More <http://www.scribd.com/facebookfaq> Hartini Rahaman Account o My Home <http://www.scribd.com/>

o o o o o o o <#>

View Public Profile <http://www.scribd.com/people/view/52364543> My Documents <http://www.scribd.com/documents> My Collections <http://www.scribd.com/my_document_collections> Messages <http://www.scribd.com/inbox> Settings </account/edit> Help <http://support.scribd.com> Log Out <http://www.scribd.com/logout>

Welcome to Scribd - Where the world comes to read, discover, and share... We’re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friends are sharing and the things you like. We ve also made it easy to connect with your friends: you are now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the future you can access your account using your Facebook login and password. Learn more <http://www.scribd.com/facebookfaq>No thanks <#> <#> Some of your friends are already on Scribd: Diana Aziz <http://www.scribd.com/diana_aziz_2> Lina Abd Majid <http://www.scribd.com/lina_majid> Wea Zabd <http://www.scribd.com/wzabd> <http://www.scribd.com/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A7> Attaufan Jadid <http://www.scribd.com/attaufanj> Jie Sani <http://www.scribd.com/jie_sani> Nik Azlina Nik Ali <http://www.scribd.com/nik_ali_10> Norfaezah Ibrahim Faezah <http://www.scribd.com/norfaezah_faezah> Zamilah Ahmad <http://www.scribd.com/zamilah_ahmad> Reen Mizie <http://www.scribd.com/reen_mizie> 1 First Page Previous Page Next Page / 50 Sections not available Zoom Out Zoom In Fullscreen Exit Fullscreen Select View Mode View Mode BookSlideshowScroll Readcast Add a Comment Embed & Share <#>Readcast Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you re reading. Select the sites below and start sharing. Check_27x27Transparent Check_27x27Transparent Check_27x27TransparentLink account <#>

 

 

Readcast this DocumentTransparent <#> Readcast Complete! Click send to Readcast! edit preferences <#> *Set your preferences for next time...*Choose auto to readcast without being prompted. <#> <#> Hartini Rahaman Hartini Rahaman Link account <#> Advanced <http://www.scribd.com/account/edit#sharing> <#>Cancel <#> <#> Add a Comment Submit share: Characters: 400 <#> Share & Embed <http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter.com/home?source=scribd.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.google.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Add to Collections Download this Document for Free Auto-hide: off <#> <javascript:void(0);> Quantcast PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam, Persatuan/Kelab dan Kelab Permainan/Sukan) 1. LATAR BELAKANG 1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin, diangotai dan digerakkan oleh murid-murid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis, hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.1.1

 

 

 

 

3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin.2Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal. Pengetahuan. kesungguhan dan kemahiran memimpin.1. perkongsian pemikiran.1. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciri-ciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Walau bagaimanapun pengetahuan. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan.3 Sukan dan permainan. pengalaman secara langsung.5 Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.4 Badan beruniform. 4.1. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. 1. sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi.1 Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. pengalaman dan latihan. kesungguhan dan kemahiran murid-murid memimpin.1. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. 1. apabila pengetahuan. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau . 1. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan murid-murid merancang dan melaksanakan dengan bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. 1 3. 4. 1. atau 1. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan.2 Hobi dan rekreasi. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi pada masa akan datang. 1. 2. dianggotai dan digerakkan oleh murid-murid amatlah menggalakkan. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip.2 Mengetahui dan memahami kaedah.Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. OBJEKTIF AM Guru-Guru dan murid-murid akan: 4.

6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. 5. 4. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid-murid sekolah yang mempunyai minat. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya murid-murid berpeluang dan berkesempatan: a.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan. kegemaran.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. kegemaran.1 Menggabungkan murid-murid yang mempunyai minat. kegemaran.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. berketrampilan dan berwawasan.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. b.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. 5. hasrat dan kecenderungan masing-masing. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.persatuan secara berkesan. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat. hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk 2 saling bekerjasama. 6.2.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang.5 Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan. 5. 4. KELAB ATAU PERSATUAN 6.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5. 5. 6. mengelola. OBJEKTIF KHUSUS 5. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang . berpelembagaan. perlembagaan negara dan Wawasan 2020.

Buku Resit. c. e. Borang Baucar Bayaran.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.2 Aktiviti dan kegiatan 7.1.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran J) 7.3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar 7.5.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.2. b.diminati dan digemari.1.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8.5. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.1.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail.1. 7. Berkongsi sumber dan peralatan.2 Objektif 8. Mewujudkan peluang kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f.3 Peraturan 7.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik.3.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur. Mewujudkan wahana kepada murid-murid mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi 7. 8. Borang Pesanan Barang. 8.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 3 7.5.2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7.1.2. 8.2. c. d.1 Pengenalan 8.4 Mendaftarkan ahli-ahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar 7. PENGURUSAN KEWANGAN 8. .1 Tujuan dan matlamat 7.1 Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8.3.1.

8. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima. a.3. gunakan penyata yang belum diaudit. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup. 8. Rekodkan dalam ‘cash book’ c. c.3. b. 8. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan. 8. h.3.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank. Keluarkan resit b. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . c. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. 8.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. . (RM 30.11Mengadakan Baucar Pembayaran. i.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8.3. d.buku resit.3.00) 4 8.6Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. e.3.3. d.3. Baucar-baucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.10Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat.Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. baucar bayaran.3. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan.12Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran B) a. 8. g.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program. Masukkan butir-butir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat. b.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. Jika bil asal hilang.3. f.

Pemilihan Ahli Jawatankuasa i.3. 9. 8.4.3. 8.4.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah. Pengerusi ii. Ucapan Penasihat Kelab c.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.1 Mesyuarat Agung.14Sekiranya persatuan dibubarkan. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran D) c.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran C) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu. d. PENGURUSAN MESYUARAT 9.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 9. 8. Membentangkan laporan tahunan.1.4.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a.1. Mesyuarat agung 9.3. Ucapan Pengerusi Mesyuarat b.4 Tugas Pemeriksa Kira-Kira 8.13Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. Ucapan Perasmian d. Ucapan Alu-aluan b.1. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. 9. Setiausaha . Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e.15Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8.Dapatkan tandatangan Pemeriksa Kira-Kira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung.4. 5 8.3 Agenda Mesyuarat Agung a. Naib Pengerusi iii. 8.

3 Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan. Penolong Setiausaha 6 v.3 Perkara-perkara berbangkit 9.4Laporan biro-biro. Tarikh b. Penolong Bendahari vii.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 7 9. Bendahari vi. 9. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu.4. Tempat 9.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.3 Perkara berbangkit.5 Laporan kewangan. Membahaskan usul-usul yang diterima g. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.4. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran F) 9. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii. 9. Ucapan penangguhan 9.4. 9.2. Hari c.3. (Lampiran E) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9. 9.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9.1 Ucapan Pengerusi 9. Masa d.3.4.1 Ucapan Pengerusi.2.3. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).6 Hal-hal lain. Pemilihan dua orang juru audit f.4 Membincangkan hal projek (Lampiran G) a.4.iv. 9.3.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja.3.3.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.6 Tugas-tugas ahli jawatankuasa projek . 9.4.

10.1. Ada penyataan kelulusan penubuhan. PENGURUSAN FAIL 10.1. 10. Senarai Jawatankuasa Penaja 10.1. 10.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Jabatan Pendidikan Negeri .1Fail Induk Kelab / Persatuan 10.15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk. 8 10.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam.1.9.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1.16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk. 10. 10.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.4.1.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan. 10.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin. Kementerian Pendidikan Malaysia b. 10. Draf aktiviti asas c.1.1.1. 10.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 10.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat.18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada: a.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.7 Kewangan projek 9.1.1. 10. 10. 10.1.1.1.10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari.4.1. 10. Draf perlembagaan b.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama : a.8 Hal-hal lain.1.1.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan.1. 10. 10. 10.

1 Maklumat ahli 10.23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.1.2 Bil-bil pembelian.3.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.2Fail Pengerusi 10.4 Perlembagaan kelab 10. 10.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.2. Sekolah 10.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan.1. 9 Contoh Rujukan Fail: SMKBBU/07/KPA/2003( ) Lampiran A BORANG PESANAN Kepada : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Sila bekalkan barang/laksanakan kerja yang tersebut di bawah ini .3. 10.3 Buku-buku panduan kelab 10. 10.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.3.1. (Lampiran H) 10.4.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli.2.2 Surat-surat berkaitan kelab 10.1.21 Laporan tahunan.3.3Fail Setiausaha 10. 10.2.3.7 Laporan Mingguan (Lampiran I) 10.2.4. 10.3 Perlembagaan kelab 10.4 Minit mesyuarat 10.3.1.1 Minit mesyuarat 10.1.c.20 Laporan setiap aktiviti. 10.1.1 Penyata kira-kira kewangan kelab 10.4Fail Kewangan (Bendahari) 10.5 Maklumat ahli 10.24 Stok dan inventori.3. Pejabat Pendidikan Daerah d.

. 10 Jawatan :………………………………….. SMK Sultan Sulaiman. No Perihal Banyaknya Harga Satu Jumlah RM Sen RM Sen 123456 Jumlah: Ringgit………………………………… dan sen………………………………. JUMLAH RM INGATAN: Pembayaran tidak akan dibuat jika Borang Pesanan Asal tidak dikembalikan Tandatangan Tarikh :………………. Barang yang dipesan di atas telah diterima dan dikeluarkan untuk terus digunakan/ disimpan dan dimasukkan ke dalam stok muka buku/surat stok ………. Guru Penasihat……………………………… Cop Rasmi Sekolah / Kelab Perakuan Mengenai Mutu (Dipenuhkan oleh Pembekal) Saya mengakui bahawa saya telah membekalkan barang/telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut surat tuan………………………………. Isi dalam 3 salinan (dalam kertas yang berlainan warna) Lampiran B Contoh Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam. . Yuran / Wang Derma Pendaftaran 100. Baki dibawa ke hadapan 40. Bermula Pada 1/9/2002 dan Berakhir 31/8/2003 PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM 1. Beli buku laporan dan 20. Tarikh :………………… Tandatangan :…………………… Nama :……………………………………. Tarikh :………………………. Tandatangan……………………… Cop Rasmi Pembekal Perakuan Penerima Saya memperakui bahawa : 1. K.00 2.selewatnya pada………………. 2. 00 1.. Barang kerja/butiran di atas telah dibekalkan / dilaksanakan dengan memuaskan.Terengganu.. dan panjangkan bil kepada kami.

Buku program 30. Baki dalam bank 110. (AINI BTE HARUN) 11 Tarikh :………………. (ZULZAIMI BIN NASIR) Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 2 :……………………………………. Saguhati penceramah 30..140.Terengganu dengan ini mengakui bahawa Penyata Kewangan ini adalah benar.140.00 Tandatangan Bendahari :……………………………….00 6.00 alat tulis. 2. Peruntukan Kokurikulum 200.K. ahli. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(12) 20400 Kuala Terengganu Tarikh : 18 Februari 2003 TERENGGANU. 00 5. Yuran bulanan ahli 500. Sewa bas ke Jeram Pasu 500.. Baki wang dalam bank ialah Sebanyak RM 110.00 7. Jamuan makan akhir tahun 350. Hadiah pertandingan 100. Pemeriksa kira-kira 2. Tandatangan Pemeriksa Kira-Kira 1 :……………………………………. Lampiran C Contoh Surat Notis Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam. Tarikh :……………… (SITI HALIZA BTE AHMAD) Saya ZULZAIMI BIN NASIR.Sumbangan daripada PIBG 300.00 Saya SITI HALIZA BTE AHMAD. Bendahari Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman.00 6. 00 3.00 5. dengan ini mengesahkan Penyata Kewangan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini yang berakhir Pada 31/8/2003 adalah yang benar. Saudara Mohd Ali bin Amin. ..00 Jumlah 1. 00 4. Pemeriksa kira-kira 1 dan AINI BTE HARUN. 00 Jumlah 1.00 3.

Pemilihan Ahli Jawatankuasa vi.Terengganu. SMK Sultan Sulaiman. Pemilihan dua orang juruaudit vii. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Membentangkan laporan tahunan iv. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.K.3 Ucapan Perasmian 2. K. terima kasih.2 Ucapan Penasihat Kelab 2. 1. Membahaskan usul-usul yang diterima viii. Kehadiran amat dihargai.1 Ucapan Alu-aluan 2. Ucapan penanguhan 3. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH Sukacita diimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Kelab Pencinta Alam .Terengganu akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh: 11 Mac 2003 (Isnin) Masa: 2. K. Ucapan Pengerusi ii. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan v.4 Agenda Mesyuarat Agung i. s. Sekian.k. ……………………………… ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam.Ahli Kelab Pencinta Alam SMKSS.Terengganu.3. Saya yang menurut perintah.2003 (Isnin) . Saudara / saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 12 3. Lampiran D Contoh Minit Mesyuarat Agung Tarikh : 11. SMK Sultan Sulaiman. Saudara/Saudari. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu iii. Pengerusi Kelab Pencinta Alam.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman.

Penyokong 5. 5. 5.Ucapan Pengerusi 2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.3. Saudara/Saudari. K. Pencadang 4. 2.7. Penyokong 3.Terengganu. Rujukan Tuan: SMK Sultan Sulaiman.6. Membahaskan usul-usul yang diterima 8. 13 Lampiran E Contoh Surat Jemputan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Pencinta Alam. 5. 5. 5.2. MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KELAB PENCINTA ALAM SEKOLAH . Rujukan Kami: SMKSS/07/KPA/2003(15) Kuala Terengganu. Membentangkan laporan tahunan 3. 3.30 petang Tempat: Dewan SMK Sultan Sulaiman.1.00 petang Dicatat oleh.1. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan 4.4. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (maksima 7 orang) 6. 4. 7. Tingkatan 4 Sastera 1. Pemilihan dua orang juruaudit 6.2. Pemilihan AJK Tahunan 5.2. K.2. Tarikh : 15 Mac 2003 Terengganu Saudara Mohamad bin Atan. 6.1. Pencadang 2.1.Masa : 2.2.1. 5. Ucapan penangguhan Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.Terengganu Kehadiran : 50 / 72 (Senarai nama dilampirkan) Bil Agenda Tindakan 1.3. ………………………………….5.2003 ( SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman. Tarikh: 11.

Pengerusi Kelab Pencinta Alam. 2. Kuala Terengganu. Mohd Ekhmal bin Mohd Afandi Naib Pengerusi 3.k. 1. SMK Sultan Sulaiman.2003(Sabtu) Masa: 8. terima kasih. SMK Sultan Sulaiman 2. Sekian.4 Laporan kewangan. Mohamad Erfan bin Mohd Sani Pengurusi 2.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.3 Perkara berbangkit. 2. Kuala Terengganu. Ahli yang hadir: 1. ……………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) Setiausaha Kelab Pencinta Alam. Siti Norhaliza binti Taruddin . s.14 Lampiran F Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Tarikh: 13. 3. Kehadiran amat dihargai. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2. TERENGGANU.2003 (Sabtu) Masa: 8.1 Ucapan Pengerusi 2.4.6 Hal-hal lain.Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. SMK Sultan Sulaiman.30 pagi Tempat: Bilik Bacaan SMK Sultan Sulaiman. Saya yang menurut perintah.00 pagi Tempat: Bilik Bacaan. Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam 3. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kelab Pencinta Alam. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Terengganu akan diadakan seperti butiran dibawah: Tarikh : 13.4.5 Laporan biro-biro 2.

Tan Ah Kin AJK 13. Mengesahkan Minit Mesyuarat kali ke-2 2. Kamaruddin bin Basri Penolong Bendahari 7. Zulkifli bin Hashim AJK 11.………………………… (SITI HALIZA BTE AHMAD ) . Kamaliah binti Kamal AJK 10.2 4. Lee See Ming AJK Bil Agenda Tindakan 1. 3. Perkara Berbangkit 3. Kumari a/p Ramalingam Penolong Setiausaha 5. Laporan Kewangan 6. Pencadang 2.Setiausaha 4. Hal-hal lain Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.2003 …………………………………………. Ucapan Pengerusi 2. Dzulkha Bibi binti Yussof AJK 9. Penyokong 3.2.1.. Laporan Jawatankuasa Kecil 5. ………. Wong Poh Tin Bendahari 6.4.30 pagi Dicatat oleh. Tarikh : 13. Faridon Kamal bin Fadzil Ahli Jawatankuasa 8. Ragu a/l Ramanaidhu AJK 12.1.

Disahkan oleh Guru Penasihat Setiausaha, 15 Kelab Pencinta Alam, SMK Sultan Sulaiman, K.Terengganu Lampiran G Contoh Kertas Cadangan Projek Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu 1. Nama Projek :………………………………………………………………… 2. Ketua Guru Penasihat :………………………………………………………… 3. Guru Penasihat :…………………………………………………………… 4. Pengerusi Projek :…………………………………………………………….. 5. Naib Pengerusi Projek :………………………………………………………. 6. Setiausaha Projek :……………………………………………………………. 7. Naib Setiausaha :……………………………………………………………….. 8. Bendahari Projek :……………………………………………………………... 9. AJK Projek :…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 10. Bilangan peserta projek : Lelaki………….. Perempuan……………………… 11. Tarikh Projek :………………… hingga……………………….. 12. Tempat Projek :………………………………………………………………. 13. Matlamat Projek :…………………………………………………………… 14. Objektif Projek :…………………………………………………………….. 15. Kewangan Projek :………………………………………………………….. 16. Anggaran Perbelanjaan :……………………………………………………. 17. Pengangkutan :……………………………………………………………… 18. Program/jadual atur cara projek : Rujuk lampiran Tarikh Masa Aktiviti Tindakan Disediakan oleh, ……………………………. Tarikh : ……………… ( ) Tandatangan Pengerusi Projek Disahkan oleh, ………………………….. ( )

Tandatangan Ketua Guru Penasihat. Sekolah………………………………………. 16 Tahun………………………………………….. Lampiran H Contoh Laporan Tahunan Pengetua, Sekolah………………………………………………………………………………. Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini untuk perhatian tuan. Bahagian A 1. Guru Penasihat 1.…………………………………………….. 2.…………………………………………….. 3.…………………………………………….. 2. Jawatankuasa Pengerusi ………………………………………………... Naib Pengerusi ………………………………………………... Setiausaha ………………………………………………... Penolong Setiausaha ………………………………………………... Bendahari ………………………………………………... Penolong Bendahari ………………………………………………… Ahli Jawatankuasa 1………………………………………………. 2.……………………………………………… 3……………………………………………….. 4……………………………………………….. 5……………………………………………….. 6……………………………………………….. 7……………………………………………….. Juruaudit 1……………………………………………….. 2.……………………………………………… 3. Hari / Masa Perjumpaan Hari……………………. Bil Perjumpaan……………………………… Masa…………………… Tempat……………………………………….. 4. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan Tarikh Aktiviti 4.1. 4.2. 4.3. 5. Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun semasa 5.1……………………… ………………………………………………… 6. Laporan Kewangan Kelab

(Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar Saya yang menjalankan tugas, ………………………………. ……………………………… ( ) ( ) 17 Setiausaha Ketua Guru Penasihat, Lampiran I Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Kelab Guru Penasihat Bertugas 1………………………………………………….. 2………………………………………………….. 3………………………………………………….. Setiausaha …………………………………………………… Tarikh / Hari …………………………………………………… Minggu …………………………………………………… Tempat …………………………………………………… Jumlah Kehadiran …………………………………………………… Laporan Kegiatan …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Hal-Hal Lain …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Yang benar, …………………………… ……………………………. ( Siti Haliza Bte Ahmad ) Guru Penasihat Setiausaha Kelab Pencinta Alam Kelab Pencinta Alam SMK Sultan Sulaiman, SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. 18 Lampiran J PERLEMBAGAAN PERSATUAN (Suatu Contoh) 1.

emosi.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 4.NAMA DAN ALAMAT a.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan kelab ini.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. 5.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Alamat : SMK Sultan Sulaiman. 4.2 Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak. . TERENGGANU.2 Ahli kelab boleh menyumbang kepada pendidikan alam sekitar di sekolah terutamanya melalui penyibaran maklumat dan pendidikan yang berkaitan. MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan pontensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. OBJEKTIF 3. 5. rohani dan intelek 3. KEAHLIAN 4. merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu. Nama Kelab : Kelab Pencinta Alam b. 20400 Kuala Terengganu. GURU PENASIHAT 5. 3. 5. AHLI JAWATANKUASA 6. 6.1 Supaya ahli dapat menghargai alam semula jadi dan memupuk semangat bertanggungjawab terhadap penjagaan persekitaran yang sihat. 4. Jalan Negara. 2.1 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.6.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2 6.4 6. 6. 20 7. 7. 7.4 . 7.6 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari 6.3 Mencatat kehadiran ahli 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. 7.1 6.3 Setiausaha 7.6. 19 6.3.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat 6.2.6.6.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2.3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 7.3. 7.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.1. 7.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan) 6.3.2 Naib Pengerusi 7.6.6.6.1 Pengerusi 7.1.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.6.1.2.3. 7.5 6.3 6.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

4.7. 7.7. 8. 7.5.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.1 Memeriksa. 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. 8.7.5. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.6.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Kelab/Persatuan 7.5. 7. 7. .4.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.8.8. 8. 7.Penolong Setiausaha 7. 7.1 Sumber utama kewangan persatuan/kelab adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung.2 Persatuan/Kelab juga boleh memperoleh kewangan melalui aktiviti. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.6 Penolong Bendahari 7.5 Bendahari 7.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. KEWANGAN 8. 21 7.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.5. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.6.5.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.7 Ahli Jawatankuasa 7.

11.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. 14. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua 9.1 Amaran lisan 12.1 Ahli persatuan/kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan/kelab sepanjang tahun. 13. 12. KEHADIRAN/PENYERTAAN 9.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. 10. AKTIVITI 10.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. 11.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan/kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. PEMBUBARAN PERSATUAN .1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. PERATURAN-PERATURAN 11. 11.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. TINDAKAN DISIPLIN 12. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan/kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 Amaran bertulis 22 12.2.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 13. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.2. 12. ahli jawatankuasa. 13. 13.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.4 Semua pungutan/penyimpanan hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.8.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. 9.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. 10.

Jawatankuasa 2. ………………………. 15.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. Penulisan Dan Pengedaran Kad Jemputan 7. . Peranan Penyambut Tetamu 14. Pengacaraan Majlis Formal 12. ……. Susunan Keutamaan 9. Panggilan Hormat 10. Pemilihan Menu 8. HAL-HAL LAIN 15. 15. Penyediaan Aturcara Pentadbiran 13. Susunan Tempat Duduk 11. 14.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan. ( ) ( ) ( ) Setiausaha Pengerusi Guru Penasihat Tarikh: 23 PROTOKOL DALAM PENGURUSAN MAJLIS PENDAHULUAN Aspek protocol dalam pengurusan pelbagai majlis rasmi atau formal akan meliputi perkara-perkara berikut: 1. Penyediaan Senarai Jemputan 4.……………….2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. Aturcara Majlis 5. Kesesuaian Pakaian Dalam Majlis 6.14. ……………………. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.2 Segala hutang wajib dijelaskan. Tempat Majlis 3.

dan terdiri daripada pegawai agensi yang berkenaan sahaja. ii) Pengarah Belanjawan. Majlis Rasmi boleh dibahagikan kepada 5 peringkat iaitu: a. iii) Pengarah Jabatan Kerja Raya. Jawatankuasa ini mempunyai ahli-ahli seperti berikut: Pengerusi Timbalan Ketua Setiausaha Kanan. jika boleh tidak melebihi dari tujuh orang. 24 vi) Ketua Staff Jawatan Anggota. vii) Timbalan Ketua Setiausaha. Polis DiRaja Malaysia. Peringkat Antarabangsa b. Nilai-Nilai Islam 16. Jawatankuasa yang dimaksudkan di sini bukanlah jawatankuasa yang ditubuhkan khas untuk sesuatu majlis atau jawatankuasa yang ditubuhkan secara adhoc’. v) Pengarah Pengurusan.Raptai 15. Wilayah Persekutuan. Kementerian Kewangan. tetapi satu jawatankuasa tetap yang mempunyai ahli yang terhad bilangannya dan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan. Bukit Aman. Timbalan Pengerusi Ketua Protokol. Bagi melicinkan pelaksanaan perjalanan sesuatu majlis di peringkat agensi maka adalah perlu setiap agensi mempunyai satu jawatankuasa majlis rasmi yang tetap yang akan merancang dan melaksanakan semua majlis rasmi bagi agensi berkenaan. Ahli-Ahli -i) Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Kewangan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bahagian Istiadat di Jabatan Perdana Menteri menjadi urusetia kepada Jawatankuasa ini. semua majlis rasmi kerajaan dikelolakan oleh sebuah jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Majlis Rasmi atau Official Functions Committee’. iv) Ketua Pengarah. Kementerian Penerangan. Jabatan Perdana Menteri. Post-Mortem 1. Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Luar Negeri Setiausaha Setiausaha Bahagian Istiadat. Kementerian Pertahanan. jawatankuasa adalah penting. Bilangan ahlinya terhad. Di peringkat persekutuan. Jabatan Perdana Menteri. JAWATANKUASA Dalam perlaksanaan sesuatu majlis. ¡ ¡ .

Misalnya bagi Peringkat Persekutuan: a. di padang atau di khemah khas atau di dalam masjid. 2. PENYEDIAAN SENARAI JEMPUTAN Bagi setiap majlis. Universiti.Peringkat Kebangsaan c. Ada majlis yang diadakan di dalam dewan dan ada majlis yang diadakan di luar dewan seperti di stadium terbuka. Timbalan Menteri 2 c. Ia merupakan senarai kategori dan bilangan tetamu. Maktab. TEMPAT MAJLIS Penentuan tempat majlis adalah perlu dibuat awal kerana tempat majlis ada kaitannya dengan bilangan tetamu dan anggaran perbelanjaan. Swasta dan Sebagainya). Jabatan. hendaklah disediakan dalam 5 bentuk iaitu: i) Ringkasan senarai ii) Senarai nama iii) Senarai mengikut keutamaan iv) Senarai jawapan kehadiran v) Senarai hadir Senarai pertama ialah Ringkasan Senarai. Pusat Latihan. . Perkara-perkara penting yang mesti diambilkira dalam penentuan tempat majlis adalah seperti berikut: i) Diketahui umum dan mudah dituju ii) Mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi iii) Mempunyai ruang legar yang luas iv) Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi v) Sesuai dengan jenis majlis yang hendak diadakan. Peringkat Negeri d. Peringkat Agensi (Kementerian. Penggunaan protokol adalah tertakluk kepada jenis majlis dan juga tempat majlis itu diadakan. 3. Biasanya majlis yang diadakan di tempat yang terbuka dan juga di tempat ibadat penggunaan protokol adalah terhad dan adakalanya terpaksa diubahsuai. Menteri-Menteri 4 b. Peringkat Daerah e.

Naib Cansselor 1 b. Jika dalam kategori menteri ada senarai 4 orang menteri maka nama 4 orang menteri yang akan dijemput hendaklah ditulis. Ketua-Ketua Jabatan 40 25 JUMLAH 100 Di peringkat Agensi seperti di Universiti: a.Ketua Setiausaha Kementerian 4 d. Senarai kedua ialah Senarai Nama yang akan menyenaraikan nama-nama tetamu mengikut kategori. Timbalan Dekan 6 e. kombinasi dan peringkat tetamu. bilangannya. Timbalan Naib Canselor 3 c. Senarai nama ini bukanlah setakat nama sahaja tetapi hendaklah mengandungi butir lain yang lengkap seperti: i) Nama penuh dengan gelaran dan Darjah Kebesaran yang disandang (jika ada) ii) Nama isteri (jika diketahui) iii) Jawatan atau pangkat iv) Alamat pejabat (lengkap dengan poskod) v) . Ketua Jabatan 30 f. Pengarah di Kementerian-Kementerian 50 e. Dekan 10 d. Pensyarah 50 JUMLAH 100 Tujuan mengadakan senarai ringkas ini adalah supaya secara selayang pandang dapat diketahui kategori tetamu.

4. sebaik sahaja menerima jawapan hadir atau tidak hadir.15 tengahari dan jika dimulakan pada sebelah petang hendaklah tidak lebih awal daripada 2. Cara membuat aturcara majlis ialah dengan menyenaraikan dahulu acaranya mengikut urutannya. Nombor kerusi tetamu biasanya tercatit dalam senarai ini. Dengan ini senarai ini dapat diketahui pada sebarang masa tetamu yang menjawab hadir atau tidak hadir. Senarai ini adalah diambil dari senarai keempat dengan mengeluarkan nama-nama tetamu yang telah menjawab tidak hadir. Lepas itu letak masa akhirnya dan kemudian dari waktu akhir membawa ke waktu permulaan. Tahap atau kategori majlis adalah seperti berikut: i) Majlis penuh istiadat . ATURCARA MAJLIS Aturcara majlis ialah urutan cara dalam sesuatu majlis dari mula hingga akhir. Dalam menyediakan senarai ini tidak perlu ditulis secara terperinci dan memadai namanya sahaja serta ringkasan jawatan.30 malam. Senarai ini hendaklah mengikut panduan dari Susunan Keutamaan Persekutuan atau negeri. Senarai ini adalah sama dengan senarai ketiga tetapi ditambah dengan dua ruangan di sebelah kanan untuk ditandakan hadir dan tidak hadir. atau agensi mana yang berkenaan.Nombor telefon pejabat vi) Alamat rumah (lengkad dengan poskod) vii) Nombor telefon rumah viii) Nama setiausaha Sulit dan nombor telefon (jika ada) Senarai ketiga ialah Senarai Mengikut Susunan Keutamaan iaitu senarai tetamu dari senarai kedua tadi disusun mengikut susunan keutamaan. Senarai keempat ialah Senarai Jawapan Kehadiran. ataupun yang belum memberi jawapan. Majlis rasmi kerajaan yang diadakan pada sebelah malam hendaklah dimulakan selepas 8. Misalnya: i) Dato’ Ali bin Mohamad (KP) ii) Datuk Mohd Nor bin Hasyim (KPP) iii) Encik Mohd Alias bin Harun (PP) dan seterusnya.00 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11. KESESUAIAN PAKAIAN DALAM MAJLIS Pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis tersebut. 5.45 petang. Penyambut tetamu dalam sesuatu majlis akan 26 menggunakan senarai ini untuk menjalankan tugasnya. Ruang ini hendaklah serta-merta ditandakan. Sebelum itu hendaklah ditentukan jangka masa bagi setiap acara. Majlis yang diadakan pada sebelah siang jika hari Jumaat hendaklah ditamatkan sebelum 12. Senarai kelima ialah senarai yang terakhir dan mengandungi Senarai Tetamu Yang Menjawab Hadir Sahaja.

ii) Majlis formal iii) Majlis separuh formal iv) Majlis tidak formal Kesesuaian pakaian bagi pelbagai majlis adalah seperti berikut: MAJLIS PEREMPUAN LELAKI a) Bankuet Negara atau Baju Kurung atau Kebaya Mess Kit/White Tie/ Negeri Labuh. berselendang dan Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi dengan Darjah Kebesaran b) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Rasmi oleh Ketua Negara berselendang Hitam Atau Ketua Kerajaan ii) Baju Kebaya Labuh ii) Black Tie Berselendang c) Jamuan Makan Malam i) Baju Kurung i) Baju Kebangsaan Formal ii) Baju Kebaya Labuh ii) Lounge Suit d) Jamuan Makan Malam Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tidak Formal Panjang e) Jamuan Makan i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Tengahari Rasmi ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja f) Jamuan Makan Baju Melayu Moden Baju Batik Lengan Tengahari Tidak Rasmi .

berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi j) Hari Ulang Tahun i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan Kemerdekaan ii) Baju Kurung Panjang ii) Bush-jacket iii)Pakaian Kerja k) Pembukaan Persidangan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Parlimen Labuh. berselendang dan dan bersongkok tidak sedondon ii) Baju Kebangsaan m) . berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi iii)Baju Kebangsaan Hitam i) Istiadat Pertabalan Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Labuh.Panjang 27 g) Jamuan Teh Rasmi i) Baju Kurung i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kebaya Labuh Panjang ii) Lounge Suit iii)Pakaian Kerja h) Pengurnian Darjah Baju Kurung atau Kebaya i) Pakaian Istiadat Kebesaran labuh. berselendang dan ii) Baju Kebangsaan tidak sedondon Rasmi l) Mengadap Tuanku Baju Kurung atau Kebaya i) Lounge Suit gelap Labuh.

berselendang dan tidak sedondon p) Majlis anjuran agensi Pakaian Kerja Pakaian Kerja (siang) q) Majlis di luar dewan Baju Kurung Baju Batik Lengan seperti Perasmian Sukan Panjang r) Anugerah Sastera Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Negara dan Anugerah Labuh. berselendang dan ii) Baju Batik Lengan tidak sedondon Panjang iii)Lain-lain pakaian yang sesuai o) Pengebumian Baju Kurung atau Kebaya Baju Kebangsaan Labuh. berselendang dan Hitam Seni Negara tidak sedondon ii) Lounge Suit warna Gelap 28 s) Kemangkatan Wanita Islam dikehendaki Bagi orang Islam berbaju Kurung atau hendaklah berpakaian Kebaya Labuh dan baju Kebangsaan Hitam berselendang putih atau bersamping dan bertudung putih manakala bersongkok hitam dililit wanita bukan Islam .Cocktail dan Reception i) Baju Kebaya i) Baju Batik Lengan ii) Baju Kurung Panjang ii) Lounge Suit n) Tilawah Al-Quran Baju Kurung atau Kebaya i) Baju Kebangsaan Labuh.

Penganjur atau yang menjemput iii. Nama dan nombor telefon rujukan xi. Sampul surat jemputan.kain putih selebar 3. Nama majlis ii. PENULISAN DAN PENGEDARAN KAD JEMPUTAN Kad Jemputan hendaklah mengandungi butir-butir berikut: i. Plan tempat majlis (mengikut keperluan) xiii. PEMILIHAN MENU Terdapat tiga kategori jamuan iaitu: a) Jamuan ringan dalam sesuatu majlis b) Majlis khas jamuan ringan c) . Masa majlis bermula dan masa majlis berakhir viii. Ruang nama jemputan vi. 6. 7. Kad jemputan hendaklah mengandungi kad jawapan dan pelekat kereta serta plan lokasi (jika perlu).8 – hendaklah berpakaian 4. Panduan pakaian x.9 sentimeter dipakai di sebelah atas lengan kiri. Tarikh majlis diadakan vii.5 – 8. Logo agensi iv. Aturcara majlis (mengikut keperluan) xii. Kad jawapan (mengikut keperluan) Nama tetamu di kad jemputan hendaklah ditulis dengan tangan manakala sampulnya ditaip dan diedarkan 4 minggu sebelum majlis diadakan dan tarikh jawapan diterima ialah seminggu sebelum majlis diadakan. Jika masa lewat iaitu kurang dari dua minggu kad-kad jemputan hendaklah dihantar dengan tangan. Masa ketibaan tetamu ix.0 sentimeter manakala sempurna dan sopan serta bukan Islam berpakaian bertudung hitam. kad jemputan dan kad jawapan hendaklah mempunyai bilangan mengikut Susunan Keutamaan. Tempat majlis v. kot gelap dan bertali leher hitam dengan lilitan hitam 8.

SUSUNAN KEUTAMAAN Dari segi protokol. keras-lembut dan sebagainya. Menu barat Makanan Cina atau Chinese Food’ tidak sesuai bagi majlis rasmi dan formal sebab cara penghidangannya sukar mengikut amalan protokol di Malaysia. Jika majlis mengambil masa yang lama maka diadakan jamuan ringan di pertengahan majlis iaitu masa rehat. Menu Biasa yang mengandungi nasi dan lauk pauk adalah sesuai untuk majlis yang tetamunya ialah orang-orang tempatan manakala Menu Barat hanya digunakan apabila terdapat ramai tetamu luar negera atau majlis tersebut khas diadakan untuk tetamu luar negera. keutamaan yang perlu diikuti dalam majlis rasmi dan formal ialah keutamaan yang diwartakan sebagai Susunan Keutamaan Persekutuan dengan pindaan-pindaan yang telah diluluskan dari semasa ke semasa. Biasanya diadakan di penghujung majlis. Buffet duduk iii. Menu bagi majlis jamuan makan pula terbahagi kepada dua iaitu: a.(B) 456 bertarikh 3 Oktober 1985 dan pindaan-pindaan yang diluluskan selepas tarikh tersebut manakala susunan keutamaan negeri ialah Susunan Keutamaan Negeri yang diluluskan oleh pihak negeri. Duduk Buffet berdiri ialah majlis yang tiada langsung kerusi disediakan. Susunan Keutamaan Persekutuan yang diterima-pakai sekarang ialah Susunan Keutamaan Persekutuan yang diwartakan sebagai P. 8. Bagi jamuan cara duduk bolehlah disediakan menu yang berat kerana tetamu senang untuk makan dan berasa selesa. Di peringkat negeri pula hendaklah mematuhi Susunan Keutamaan Negeri yang berkenaan. Menu yang disediakan hendaklah yang senang dimakan. manis-pedas.Jamuan makan Jamuan ringan dalam sesuatu majlis ialah jamuan yang diadakan di pertengahan majllis ataupun di penghujung majlis. Tetamu akan mengambil hidangan secara bergilir dan beredar untuk menikmati makanan. Cara buffet duduk adalah tetamu mengambil hidangan secara bergilir dan kemudian duduk di kerusi yang telah disediakan. berbungkus-terbuka. Menu bagi majlis ini boleh terdiri daripada jenis makanan yang susah sedikit untuk dimakan dan berasa sedikit. Buffet berdiri 29 ii. Menu bagi jamuan ini tidak perlu berat dan jenisnya pula mengikut cara jamuan itu diadakan samada: i. Menu biasa b. Majlis khas jamuan ringan biasanya diadakan secara duduk dan dengan ini boleh disediakan menu yang lebih berat dari jenis buffet. Kadangkala meja ada disediakan.U. ¡ . warna-warni. Walau bagaimanapun kombinasi kuih muih hendaklah mengikut prinsip. Makan yang berbungkus tidak sesuai.

Tun dan Toh Puan Yang Amat Berbahagia Yang Amat Berbahagia 10.Susunan ini hendaklah diamalkan di semua majlis formal seperti aturan ketibaan dan balik. Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 5. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat 4. Yang Di Pertuan Agung Seri Paduka Baginda 2. Panggilan ini juga hendaklah diamalkan dalam teks juruacara dan perkara-perkara lain yang berkaitan. PANGGILAN HORMAT Panggilan hormat yang sesuai hendaklah digunakan terhadap tetamu kehormat dan para jemputan. Susunan Keutamaan Persekutuan yang dipakai sekarang bertarikh 22 Januari 1998 adalah sepertimana Senarai Susunan Keutamaan Persekutuan 1 – 70. Timbalan Yang di-Pertua Yang Berhormat Yang Berbahagia Dewan Negara/Rakyat 8. Ahli Parlimen Yang Berhormat Yang Berbahagia 9. 9. Panggilan Hormat yang menjadi amalan sekarang ialah seperti di bawah ini: Bil Jawatan Panggilan Hormat Panggilah Hormat untuk penyandang untuk pasangan 1. teks ucapan dan lain-lainnya. tempat duduk. Yang di-Pertua Dewan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negara/Dewan Rakyat 7. Tan Sri dan Puan Sri . Raja Permaisuri Agung Seri Paduka Baginda 30 3. Menteri/Timbalan Menteri/ Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Setiausaha Parlimen 6. teks juruacara.

Dato’. Ahli Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 23. Yang Berhormat . Hakim Besar Malaya/ Yang Arif Yang Amat Berbahagia Borneo 14. Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 16. Speaker Dewan Undangan Yang Berhormat Yang Berbahagia Negeri 21. Ketua Polis Negara Yang Berbahagia Yang Berbahagia 18.Yang Berbahagia Yang Berbahagia 11. Datuk dan Datin Yang Berbahagia Yang Berbahagia (Kecuali Negeri Johor) 12. Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Yang Amat Berbahagia 13. Menteri Besar/Ketua Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Menteri 22. Ketua Pengarah Yang Berbahagia Yang Berbahagia Perkhidmatan Awam 19. Setiausaha Kerajaan Negeri. Panglima Angkatan Tentera Yang Berbahagia Yang Berbahagia 17. Ketua-Ketua Setiausaha Yang Berbahagia Yang Berbahagia 20. Hakim Mahkamah Agung/ Yang Arif Yang Berbahagia Tinggi 15.

Ketua-Ketua Jabatan Yang Berbahagia Yang Berbahagia Peringkat Negeri 25. Bilangan (1) iaitu tetamu kehormat manakala bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu lain.Yang Berbahagia Penasihat Kewangan Negeri Dan Penasihat UndangUndang Negeri 24. Tetamu yang paling hampir ialah tetamu yang duduk di bilangan (2) dan (3). SUSUNAN TEMPAT DUDUK Dalam majlis rasmi dan formal susunan tempat duduk mesti mematuhi susunan keutamaan yang diwartakan. Dalam apa jua majlis kecuali Majlis Konvokesyen Universiti dan jamuan makan. Tetamu di bilangan (4) dan (5) adalah merupakan tetamu yang terkanan yang duduk . Dalam keadaan ini tetamu yang duduk di sebelah kanan tetamu kehormat merupakan tetamu yang paling kanan sekali selepas tetamu kehormat. Jika majlis diadakan di negeri dan tetamu pula terdiri daripada tetamu persekutuan dan negeri maka satu persetujuan hendaklah dicapai antara Protokol Persekutuan dan Protokol Negeri mengikut prinsip-prinsip yang ditetapkan. tetamu yang duduk di pentas atau meja khas hendaklah dihadkan. Raja/Tengku Yang Mulia Yang Mulia 10. Contoh-contoh susunan tempat duduk adalah seperti dalam rajah-rajah berikut: (1 ) Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 31 4 2 1 3 5 Rajah 1 merupakan bentuk susunan tempat duduk secara sebaris di mana tetamu kehormat bersebelahan dengan tetamu lain. (2 ) 2 1 3 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 8 6 4 5 7 9 Rajah 2 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat manakala bilangan (4) hingga seterusnya merupakan tetamu lain.

(4 ) 3 1 2 4 Kanan Tetamu Kiri Tetamu Kehormat Kehormat Rajah 4 menunjukkan bahawa kekananan bermula dari kiri tetamu kehormat kerana jumlah bilangan tetamu di pentas ialah angka genap. Dalam keadaan ini bilangan (4) adalah lebih kanan daripada bilangan (5) kerana bilangan (4) ialah di sebelah kanan tetamu kehormat. bilangan 6 ialah lebih kanan kerana ia di sebelah kanan tetamu kehormat. kekananan bermula dari sebelah kiri tetamu kehormat. (5). Dalam situasi ini tetamu di bilangan (6) dan (7) ialah tetamu yang terkanan selepas tetamu bilangan (4) dan (5) kerana mereka duduk berhampiran dengan tetamu 32 kehormat walaupun secara mengiring. (3 ) 4 2 1 3 5 Kanan Tetamu Kehormat Kiri Tetamu Kehormat 6 7 8 9 10 11 Rajah 3 menunjukkan bahawa bilangan (1) ialah tetamu kehormat dan bilangan (2) hingga (5) ialah tetamu yang duduk di pentas khas manakala bilangan (6) hingga (11) ialah tetamu yang lain. Kekananan bermula dari sebelah tetamu kehormat hanya terpakai bagi bilangan angka ganjil (3). (7) dan seterusnya.bersetentangan dengan tetamu kehormat kerana kedudukan yang paling hampir dengan tetamu kehormat selepas bilangan (2) dan (3). (5 ) Suami Suami Suami Isteri Isteri Isteri 3 2 1 1 2 3 . Di antara bilangan (6) dan (7). Kedudukan ini secara seiring. Bagi bilangan angka genap pula.

maka kedudukannya berlainan sedikit iaitu suami akan mengambil tempat duduk dalam deretan isteri. Bagi tetamu kanan tetamu kehormat. Jika jemputan tersebut atas nama isteri dan suami hadir kerana mengikut jemputan isteri. Ini lebih tinggi dari suaminya. (6 ) Suami Isteri Suami Isteri Suami Isteri 3 2 1 1 2 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Pasangan 3 Rajah 6 menunjukkan keadaan di dan kerana jemputan di atas namanya.Pasangan 3 Pasangan 1 Pasangan 2 Rajah 5 menunjukkan semua isteri duduk dalam deretan sebelah kiri manakala semua suami duduk dalam deretan sebelah kanan. . kekananan bermula dari sebelah (7 ) Pasangan 3 Pasangan 2 Pasangan 1 3 2 1 1 2 3 (S) (S) (S) (I) (I) (I) Suami Isteri 6 5 4 3 2 1 1 2 mana tetamu nombor (2) ialah perempuan duduk di deretan isteri tetamu lain. maka suaminya menunjukkan bahawa 33 status isterinya pada masa itu yang tidak di pentas khas.

jika jemputan nama isteri) duduk di Blok B pada umumnya semua suami duduk di Blok A dan semua isteri duduk di Blok B mengikut susunan keutamaan masing-masing. (8 ) 3 2 1 4 (5) (3) (1) (2) (4) (6) I S I S I S S I S I S I (11) .3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 7 8 9 10 11 12 18 17 16 15 14 13 13 14 15 16 17 18 A B Rajah 7 menunjukkan bahawa semua suami atau yang dijemput duduk di sebelah Blok A manakala isterinya (atau pasangan hidupnya. Susunan keutamaan suami mengikut susunan keutamaan isteri dan susunan keutamaan isteri mengikut susunan keutamaan suami.

(9) (7) (8) (10) (12) I S I S I S S I S I S I (17) (15) (13) (14) (16) (18) I S I S I S S I S I S I 34 A B Rajah 8 menunjukkan kedudukan suami isteri dalam majlis di mana susunan tempat duduk diatur suami duduk bersama isteri. tetamu kehormat akan berpeluang untuk bercakap dengan orang lain iaitu di sebelah kanannya isteri tuan rumah manakala di sebelah kirinya tuan rumah. oleh itu mereka yang tidak ditentukan tempatnya duduk secara bebas tetapi mengikut siapa yang tiba dahulu dan cara suami bersama isteri. ( 10 ) Suami Isteri Isteri Suami Suami Isteri . Biasanya tidak semua tempat duduk ditentukan. kanannya ialah tetamu kehormat manakala di sebelah kirinya ialah isteri tetamu kehormat. Bagi tuan rumah pula. Dalam keadaan demikian. (9 ) Isteri Tetamu Tuan Rumah Isteri Tuan Rumah Kehormat Tetamu Kehormat MEJA KHAS Rajah 9 menunjukkan kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah serta isteri masing-masing.

suami isteri hendaklah duduk berjauahan dan berselang seperti dalam rajah. 35 ( 11 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 (I) (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Rajah 11 menunjukkan kedudukan suami isteri bersebelahan di mana kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah tidak berubah. ( 12 ) 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 .Isteri Suami Suami Isteri 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 MEJA KHAS Suami Isteri Duduk Berjauhan dan Berselang Rajah 10 menunjukkan kedudukan bagi tetamu lain yang duduk di meja khas.

maka hendaklah dibiarkan.10 12 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) (S) (I) MEJA KHAS Wanita Tidak Duduk di Hujung Meja Khas Rajah 12 menunjukkan bahawa bilangan (10) ialah lelaki dan bilangan (12) ialah perempuan dan ini boleh ditukar iaitu bilangan (10) berpindah ke bilangan (12) dan bilangan (12) berpindah ke bilangan (10). Andainya perbezaan status mereka terlampau jauh. 36 ( 13 ) 4 2 1 3 5 S I I S S I S I I S MEJA KHAS S S S S 1 2 4 3 I I I I S S S S 5 6 8 . Pertukaran hanya dibuat apabila status mereka lebih kurang sama.

Angka menunjukkan susunan keutamaan. S (Suami) dan I (Isteri). ( 14 ) 9 7 5 3 1 2 4 6 8 .7 I I I I MEJA MEJA PANJANG PANJANG S S S S 9 10 12 11 I I I I S S S S 13 14 16 15 I I I I S S S S 17 18 20 19 I I I I 37 Suami Isteri Bersebelahan Rajah 13 menunjukkan susunan suami isteri secara bersebelahan.

10 (S) (I) (S) (I) (S) (S) (I) (I) (S) (I) MEJA KHAS 1 S S 2 4 S S 3 5 I I 6 8 I I 7 9 S S 10 12 S S 11 13 I I 14 16 I I 15 17 S S 18 20 S S 19 21 I I 22 24 I I 24 .

Angka menunjukkan Susunan Keutamaan. S (Suami) dan I (Isteri). ( 15 ) ISTERI BERSEBELAHAN DENGAN SUAMI 1 2 Tetamu Utama Tuan Rumah 3 4 Isteri Isteri Tetamu Utama Tuan Rumah 5 6 Suami Suami Isteri 7 8 Isteri Isteri Bersebelahan Dengan Suami . Di meja khas elakkan wanita duduk di hujung meja.25 S S 26 28 S S 27 29 I I 30 32 I I 31 33 S S 34 36 S S 35 37 I I 38 40 I I 39 38 Suami Isteri Berhadapan Berselang Rajah 14 menunjukkan susunan tempat duduk diatur suami isteri berhadapan berselang.

Jika tetamu utama dan tuan rumah duduk bersebelahan dengan isteri masing-masing maka tetamu-tetamu yang lain pun duduk sedemikian seperti dalam rajah. Ini adalah bagi meja utama. ( 16 ) ISTERI DUDUK BERSILANG 1 3 Tetamu Utama Tuan Rumah 2 4 Isteri Isteri Tuan Rumah Tetamu Utama 5 6 Suami Suami 7 8 39 Isteri Isteri Isteri Duduk Bersilang Rajah 16. Jika di meja utama tetamu utama dan tuan rumah duduk bersilang dengan isteri masing-masing maka tetamu yang lain juga mengikut cara demikian seperti dalam rajah. ( 17 ) SUSUNAN MEJA BULAT BAGI MAJLIS DIRAJA PENTAS 22 14 13 21 12 11 20 10 PENTAS 9 19 8 TARIAN 7 BUDAYA 18 6 5 17 4 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA .Rajah 15.

( 18 ) SUSUNAN MEJA TANPA PENTAS KEBUDAYAAN PENTAS P 22 14 E 13 21 12 R 11 H 20 10 I 9 19 8 A 7 S 18 6 A 5 17 4 N 3 16 2 1 15 MEJA UTAMA 40 Susunan Meja Tanpa Pentas Kebudayaan Rajah 18 menunjukkan jika sekiranya tidak ada pentas kebudayaan maka tempatnya hendaklah digantikan dengan perhiasan seperti bunga atau lain-lain. 11. PENGACARAAN MAJLIS FORMAL Juruacara dalam sesuatu majlis hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang ini. Jika majlis rasmi tanpa tetamu Diraja di meja utama maka meja (1). Tidak semua orang boleh menjadi juruacara yang baik. meja hendaklah tinggi sedikit dari meja-meja tetamu yang lain. (4). Teks ucapan hendaklah ditaip dengan menggunakan kertas . Meja (1). (3). Tujuan utama juruacara ialah memaklumkan kepada tetamu apa yang akan berlaku mengikut urutan acara majlis. (4).Susunan Meja Bulat Bagi Majlis DiRaja Rajah 17 menunjukkan jika majlis yang berkenaan majlis rasmi yang dihadiri oleh DiRaja. (2). (2). (15) dan (16) tidak boleh dipenuhkan. (3). Juruacara tidak boleh menjadi Pengerusi Majlis tetapi Pengerusi Majlis boleh menjadi juruacara. (15) dan (16) boleh dipenuhkan.

12.separuh A4 dan satu muka surat hanya dimuatkan satu pengumuman sahaja. Ia tidak seharusnya gemuruh. PENYEDIAAN ATURCARA PENTADBIRAN Aturcara pentadbiran adalah merupakan aturcara majlis yang ditulis secara terperinci dengan tujuan:• sebagai panduan untuk pegawai yang mengendalikan majlis tersebut. • sebagai rekod. Juruacara mestilah boleh mengawl majlis. • sebagai panduan kepada semua pegawai dan pekerja yang terlibat dalam majlis tersebut. • untuk mengawal masa. sebutan yang jelas. • Untuk menentukan majlis berjalan dengan licin dan mengikut lunas-lunas protokol yang diterima. Aturcara pentadbiran yang baik mengandungi butir-butir berikut:• Masa • . membuat pengumuman dan memberi panduan. pandangan jelas dan pergerakan pantas. mesti yakin. Setiap pengumuman pula mengandungi butir-butir berikut:* MASA : (anggaran) * CUE : (panduan bagi juruacara) * ANN : (teks pengumuman) Gaya dan isi teks juruacara adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis yang berkenaan iaitu:* Majlis * Majlis * Majlis * Majlis * Majlis Penuh Istiadat Rasmi Dan Formal Rasmi Tetapi Tidak Formal Tidak Rasmi Tetapi Formal Tidak Rasmi Dan Tidak Formal Setiap majlis mesti disediakan dua juruacara (seorang sebagai simpanan). Teks juruacara hendaklah disediakan oleh pihak penganjur. • untuk menjadi panduan masa akan datang. kawalan suara yang mantap.

Check List’ hendaklah juga disediakan bagi membantu melicinkan pengendalian majlis berkenaan. ii) Aturcara Keraian Yang Berkenaan Penyambut mestilah mengetahui aturcara keraian yang berkenaan terutamanya waktu yang ditetapkan bagi tetamu sampai dan balik. v) Tempat-Tempat Penting Penyambut hendaklah mengetahui tempat-tempat yang penting seperti tandas. Aturcara pentadbiran adalah dokumen yang sangat penting kerana ianya menggariskan secara terperinci semua tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang terlibat bagi sesuatu acara. senarai tetamu khas yang akan disambut hendaklah juga diketahui dengan lancar. viii) Pakaian Penyambut Penyambut hendaklah memakai pakaian yang sempurna dan sesuai mengikut keraian yang sedang dijalankan. tempat keluar dan lain-lain. 41 Selain daripada aturcara pentadbiran. pintu masuk. iii) Susunan Tempat Duduk Penyambut hendaklah tahu susunan tempat duduk keseluruhannya supaya senang untuk memandu atau menunjukkan tempat duduk tetamu yang berkenaan. x) ¡ . • Pegawai yang bertanggungjawab. PERANAN PENYAMBUT TETAMU Berikut ialah panduan bagi penyambut tetamu dalam majlis:i) Maklumat Penyambut hendaklah mengetahui maklumat keraian yang sedang diadakan sekurangkurangnya tujuan keraian tersebut diadakan. vi) Senarai Tetamu Yang Dijemput Penyambut mestilah mempunyai ringkasan keseluruhan senarai tetamu yang akan hadir dan sebaik-baiknya mengenali tetamu tersebut. ix) Cara Menyambut Tetamu hendaklah disambut dengan hormat dan berikan buku aturcara jika ada tunjukkan tempat duduk secara hormat. 13. iv) Kawasan Yang Diuntukkan Penyambut hendaklah mahir dengan tempat dan kawasan yang diuntukkan baginya menyambut. Pakaian terdedah bagi perempuan adalah tidak sesuai. vii) Senarai Tetamu Khas Selain daripada senarai kesemua tetamu yang dijemput.Keterangan yang merupakan urutan acara secara terperinci.

14. Jangan sekali-kali bertengkar dengan tetamu atau memberi maklumat yang penyambut sendirri kurang pasti. Tujuan Raptai ialah: i) Supaya mereka yang terlibat tahu akan tugas dan tanggungjawabnya. Post. . jawablah dengan sopan. xiv) Mudah Senyum Penyambut hendaklah mudah senyum. vi) Untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat. POS-MORTEM Post-Mortem diadakan selepas selesai sesuatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan majlis. Jika ada teguran dari tetamu yang kurang senang didengar. Dengan itu penyambut tetamu mestilah mengetahui Pegawai Bertugas pada masa itu.Mengenali Tetamu Seboleh-bolehnya penyambut hendaklah kenal dengan tetamu yang disambut.Mortem juga diadakan untuk mencari punca kelemahan serta cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. xii) Pertanyaan Dan Teguran Jika ada apa-apa pertanyaan dimajukan. 15. v) Untuk Penyelarasan acara. Ia hendaklah memeriksa semua tempat duduk dan bandingkan dengan senarai tetamu yang dikhaskan untuknya. Jika tidak kenal hendaklah bertanya dengan cara hormat. RAPTAI Raptai amatlah penting bagi sesuatu majlis walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan (selalu diadakan) dan hendaklah diadakan beberapa kali mengikut keperluan. ii) Untuk menentukan urutan majlis. hendaklah mendiamkan diri sahaja tetapi ambil ingatan. 42 xi) Ketibaan Penyambut Penyambut hendaklah tiba satu jam lebih awal daripada masa tetamu dijangka tiba. iv) Untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Penyambut hendaklah melaporkan diri kepada Pegawai Bertugas dan mengambil senarai tetamu. xiii) Kesulitan Jika menghadapi kesulitan atau masalah hendaklah segera merujuk kepada Pegawai Bertugas. 16. iii) Untuk menentukan jangka masa yang tepat. NILAI-NILAI ISLAM Majlis yang diadakan hendaklah menggambarkan hasrat kerajaan mengenai Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam sejajar dengan Agama Islam sebagai agama rasmi negara.

E C A B D F Cara dari tengah. Di dalam satu persidangan antarabangsa yang diaturkan oleh mana-mana kerajaan sekalipun. Negeri Malaysia Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan yang diadakan dalam negeri. A B C D E F Cara dari kiri. iii) Tiga bendera di majlis peringkat negeri. bendera Negeri dan bendera Badan/Syarikat atau lain-lainnya.Post-Mortem tidak akan mendapat kerjasama dari pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari kesalahan seseorang. v) Persidangan antarabangsa. ii) Dua bendera di majlis peringkat persekutuan dalam negeri. bendera-bendara boleh diatur mengikut dua cara berdasarkan susunan abjad nama-nama negara yang berkenaan. BENDERA DAN SUSUNANNYA i) Dua bendera di majlis peringkat negeri di negeri. iv) Tiga bendera di majlis peringkat persekutuan. 17. Malaysia 1 . Negeri Malaysia 43 Jika dua bendera dikibarkan pada peringkat negeri di negeri yang berkenaan maka susunannya adalah seperti di atas. vi) Cara mengibarkan bendera Malaysia dan Negeri-Negeri. Malaysia Negeri Badan/Syarikat Jika tiga bendera dikibarkan di majlis peringkat negeri misalnya bendera Malaysia. Malaysia Negeri Jika dua bendera dikibarkan di majlis peringkat persekutuan dalam negeri.

maka susunan adalah dari kiri ke kanan. 18. Contoh nama majlis. ¡ . maka susunannya adalah seperti di atas. Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika pengibaran bendera dibuat dengan cara dibahagi dua belah. tarikh. dan perasmi. maka susunannya adalah seperti di atas. KEMAHIRAN MENGENDALIKAN PERSIAPAN DEWAN 44 i) Back Drop’ hendaklah mengandungi perkara-perkara yang perlu sahaja. Malaysia 15 13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 Jika cara pengibaran itu dibuat dari tengah-tengah.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jika pengibaran bendera-bendera tersebut diadakan dengan cara sebaris.

permaidani. lampu.ii) Tempat duduk tetamu • Atas pentas (kerusi tetamu. PERKARA-PERKARA LAIN YANG JUGA PENTING i) Merancang beberapa alternatif: Jika hujan atau terputus bekalan letrik? ii) Memastikan disiplin terjamin: Memaklum kepada orang bawahan dan pergerakan keluar masuk dewan yang palin minimal. pentas nasyid. rostrum. iii) Memstikan khidmat seranta kemas: • Siaran awal untuk akhbar perlu disemak dan diluluskan • Salinan teks ucapan VVIP / PPG / Pengetua hanya boleh diberi kepada pemberita selepas majlis tamat ¡ ¡ . meja hadiah/sijil. pembaca sitasi dan lain-lain) • Jambangan bunga • Mineral water’ dan gelas • Alas meja dan chair back’ • Permaidani iii) Rostrum dan mikrofon untuk • Tetamu khas • Juruacara iv) Troli hadiah dan alas v) Dulang hadiah dan alas vi) Persembahan • Multimedia • Koir/nasyid vii) Hiasan bunga-bunga hidup • Tangga pentas • Rostrum viii) Lain-lain 19. troli. pembaca doa. meja/bunga. kipas angin. tempat pemberita. pentas kumpulan muzik. backdrop. permaidani (jika perlu). kipas angin. rostrum juruacara. lampu dan pA sistem) • Bawah pentas (kerusi tetamu.koir. pembesar suara.

Untuk mencari punca kelemahan cara-cara mengatasinya bagi majlis yang akan datang. TATACARA MENGHADIRI MAJLIS i) Kerosakan majlis disebabkan oleh tetamu: • Tidak memberi jawapan kehadiran • Menjawab lambat • Jawab hadir tetapi tidak hadir • Jawab tidak hadir tetapi hadir • Jawab hadir dengan isteri/suami tetapi tidak hadir seorang • Jawab tidak hadir dengan isteri/suami tetapi hadir dengan isteri/suami • Hadir tetapi lewat tiba • Hadir membawa extra • Hadir dengan pakaian yang tidak sesuai • Hadir tidak membawa kad jemputan sebagaimana dikehendaki • Tidak mengikut arahan Pegawai Lalulintas • Tidak mengikut arahan Pegawai Penyambut ii) Tanggungjawab apabila menerima kad jemputan • Baca kad jembutan • Teliti tujuan • . iv) Pastikan perbelanjaan berhemat 45 • Semua urusan sewa/beli alatan ikut prosedur kewangan • Pegawai Kerja diminta mengawasi segala urusan pembelian dan pembayaran dibuat dengan peruntukan yang ada • Semua kutipan wang daripada para lulusan perlu ada akaun khas dan dikeluarkan resit untuk apa jua pembayaran yang dibuat. Post-mortem tidak akan mendapat kerjasama daripada pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari keslahan seseorang. v) Mengadakan post-mortem Diadakan selepas selesai sesuatu majlis untuk mengukur tahap kejayaan majlis. 20.• Sediakan tempat khas untuk sesi wawancara antara Tetamu Khas dengan para pemberita.

hari dan masa • Teliti tempat majlis diadakan • Teliti pakaian yang dikehendaki dipakai • Buat keputusan kehadiran • Jawapan segera iii) Persiapan bagi menghadiri majlis • Beritahu penganjur jika ada perubahan • Kelengakapan diri • Kemudahan-kemudahan yang diperlukan • Tinjauan tempat majlis iv) Ketibaan di timpat majlis • Arahan lalu lintas 46 • Ikut pintu masuk yang ditetapkan • Arahan penyambut • Tentukan tempat duduk • Minuman sebelum majlis dimulakan • Pergaulan sebelum majlis dimulakan • Majlis perkenalan v) Dalam majlis • Arahan duduk • Tidak puashati dengan keadaan • Tertib ketika majlis sedang berjalan • Cara mula makan (dalam majlis jamuan) vi) Majlis tamat • Ikut peraturan yang ditetapkan • Berdiri mengadap tetamu kehormat • Mengambil sesuatu di meja (dalam majlis jamuan) • Tunggu giliran 21.Teliti tarikh. BUKU PROGRAM/CENDERAMATA/ATUR CARA i) .

lain. Ketua Pengarah. Penerbitan buku ini perlu diuruskan dengan baik dan sempurna. Kursus Pengadilan Bola Sepak peringkat sekolah dan lain. penglola dan kecil) • Senarai peserta • Aturcara majlis pembukaan dan penutup • Sejarah ringkas majlis • Penghargaan dan autograf 22. iii) Buku ini juga digunakan pada majlis-majlis peringkat dalaman. Selalunya majlis ini orang yang merasmikan ialah orang kenamaan tempatan. CONTOH ATURCARA MAJLIS 0900 pagi Para peserta mengambil tempat 0930 pagi Para tetamu mengambil tempat 47 1000 pagi Ketibaan Tetamu Kehormat 1015 pagi Perakan masuk Tetamu Kehormat Doa Ucapan Pengerusi Jawatankuas Pengelola Ucapan Tetamu Kehormat (Perasmian) Penyampaian Hadiah dan Cenderamata Penyampaian Cenderahati kepada Tetamu Kehormat 1205 t/hari . contoh: Majlis Pengucapan Puisi Sekolah. Pengarah dan Pengetua) • Lagu rasmi • Lagu tema • Senarai jawatankuasa (induk.Ia merupakan sebuah buku maklumat yang amat penting bagi satu-satu majlis rasmi. Segala butiran yang akan dimuatkann didalam buku ini perlu dirancang oleh sebuah jawatankuasa. Pertandingan Kemahiran. ii) Dalam majlis-majlis rasmi seperti Majlis Konvokesyen. disemak semual dan perlu diluluskan oleh Ketua sesuatu organisasi. Perasmian Dewan dan Seminar yang dirasmikan oleh orang kenamaan peranan buku ini sangat penting. iv) Kandungan Buku • Kata-kata alaun (Menteri.

1330 petang Bersurai 23. SENARAI AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA i) Pengerusi ii) Naib Pengerusi iii) Setiausaha iv) Penolong Setiausaha v) Bendahari vi) Jemputan dan Sambutan vii) Pendaftaran dan Penginapan viii) Buku Cenderamata ix) Persiapan Dewan x) Keceraian xi) Jamuan xii) Teks Ucapan dan kata-kata aluan xiii) Seranta xiv) Pengangkutan dan Lalu Lintas xv) Persembahan xvi) Bacaan Doa dan Juruacara xvii) Pameran xviii) Siaraya xix) Bulitin dan rakaman xx) Sijil xxi) Urusetia 24.Persembahan 1230 petang Tetamu ke majlis jamuan 1315 petang Tetamu meninggalkan majlis. CONTOH TEKS JURUACARA Nama Majlis: Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang Tempat: Dewan Jauhar .

9. diiringi oleh Pengarah Pendidikan Johor dan Timbalan Pengarah Pendidikan Johor. Pengumuman Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz. Cue (0900) Selesai ucapan Ucapan Tetamu Kehormat 10. Guru-Guru dan Tetamu yang saya hormati sekalian. Guru Besar. Yang Berusaha Pengarah Pendidikan Johor.Ketua Sektor. 48 4. Dipersilkan. Cue (0830) Semua hadirin duduk 2.Tarikh: 29 Ogos 2002 Hari: Sabtu 1. Pengumuman Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Pengumuman Para hadirin dipersilakan mengambil tempat. Ketua. Cue (0850) Selesai bacaan doa. Pengetua. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana memberikan rahmat dan hidayah kepada kita yang sama-sama dapat hadir dlam majlis yang mulia ini. Dipersilakan. Ucapan Pengetua 8. 5. Majlis akan dimulakan dengan bacaan doa. 3. Untuk itu majlis mempersilakan Ustaz Awang Salleh untuk memimpin bacaan doa. Pengumumam Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. 6. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berusaha Pegarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dato’ Musa Mohamad. Majlis akan bermula sebentar lagi. Pegawai Pendidikan Daerah. Cur (0840) Apabila VIP dan semua hadirin duduk. Cue (0835) Menerima isyarat apabila VIP tiba. 7. Pengumuman Majlis merakamkan ucapanribuan terima kasih . Yang Berusaha Timbalan Pengarah Pendidikan Johor.

Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang Berhormat diatas penyampurnaan acara penyampaian hadiah-hadiah. Cue (1200) Selesai persembahan Jamuan 16. Pengumuman Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan Hadiah Anugerah Khidmat Cemerlang kepada pemenang. Dato’ Musa Mohamad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis. Pengumuman Majlis sekali lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk mengiringi dan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia ke jamuan makan tengahari. Johor Bahru untuk mempersempahkan permainan mereka. 17. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ucapan pengharagaan dan menjemput tetamu yang hadir untuk bersama-sama menjamu selera. 11. 15. 13.pemenang. 50 . 49 Dipersilakan En.Majlis diteruskan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia. Pengumuman Dipersilkan kumpulan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Sultan Ibrahim. Cue (1045) Selesai ucapan Penyampaian Hadiah dan Cenderamata\ 12.Johan Endut dan yang lain-lain Dipersilkan yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Johor untuk menyampaikan Cenderahati kepada yang Berhormat demi mengenang kesudiaan beliah menyampaikan hadiah-hadiah tadi. Cue (1130) Yang Berhormat duduk Persembahan 14.

com/forums/33563/entries/22981> to submit a copyright infringement notice.0/> contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat (more tags <#>) contoh notis site dari notis mesyuarat turutan dalam mesyuarat induk sekolah dan susunan tempat dan susunan nota gerko .Nota Pengurusan Kokurikulum Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document <javascript:void(0)> Report this document? Please tell us reason(s) for reporting this document Spam or junk Porn adult content Hateful or offensive If you are the copyright owner of this document and want to report it./ Rated: 48 Ratings() Copyright: Attribution Non-commercial Attribution_noncommercial <http://creativecommons. Question_small </static/help?type=private> Info and Rating Reads: 31.org/licenses/by-nc/3.scribd.229 Uploaded: 05/23/2008 Category: /Uncategorized. please follow these directions <http://support. Report Cancel <javascript:void(0)> This is a private document.

sesuatu protokol majlis tatacara menubuhkan kokurikulum pengurusan (fewer <#>) Follow </login> <http://www.com/doc/40307022/Buku-Log-Koko> 5.scribd. <http://www. <http://www. <http://www.scribd.php?u=http%3A%2F%2Fwww. p.scribd.com/buzz/post?url=http%3A%2F%2Fwww. <http://www.com/doc/40080058/Protokol-Imej-Diri-Gurumaalim> p.scribd.com/doc/7738552/Aturcara-Pentadbiran> 3. <http://www. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/21162917/Nota-Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majl is> 2.com/sharer.com/doc/19029039/Protokol-Dan-Etiket-Kerajaan-Persekut uan-Malaysia> p.com&status=Reading%20%22Nota%20Pengurusan %20Kokurikulum%22%20on%20Scribd%20http%3A%2F%2Fwww.com/doc/28484081/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis> p.scribd. <http://www.com/doc/45737343/Protokol-amp-Imej-Diri-Gpi> 4.com/doc/16406405/Protokol-Imej-Diri-Gpi> p.scribd.facebook.com/home?source=scribd.com%2Fdoc%2F3060126%20 %23Readcast> <http://www.com/doc/35868947/Nota-Protokol-Dan-Etiket-Pen-Gurus-An -Majlis> p. <http://www.com/ariffinkoko> Share & Embed <http://www. p. <http://www.scribd.com%2Fdoc%2F3060126 %2FNota-Pengurusan-Kokurikulum&message=> <#> Related Documents PreviousNext 1.scribd.scribd. <http://www.com/doc/22466526/Folio-GeRko-Edit> .scribd.google.com/doc/44204915/Protokol-Dalam-Pen-Gurus-An-Majlis-1> p.scribd.com/doc/30566182/Protokol-Dan-Etiket-Majlis-Rasmi> p. <http://www.com/doc/43837588/Protokol-Dan-Etiket-Sosial> p. p.com/ariffinkoko> ariffinkoko <http://www. p.com%2Fdoc%2F306012 6%2FNota-Pengurusan-Kokurikulum%23source%3Afacebook> <http://twitter. p.scribd.scribd.scribd.scribd.scribd. <http://www.scribd.

<http://www.com/doc/17249471/Unit-4> 6. p.scribd. <http://www.com/doc/7851409/Protokol-Etiket-Sosial> p.scribd. <http://www.scribd. <http://www.com/doc/38763950/PENDAHULUAN> p.scribd.com/doc/36730938/LID-IER-NDB-RWY-35-1009> 8.com/doc/12912415/Protokol-Etiket-Sosial> p. <http://www.com/doc/37033614/Infosys-placement-question-papers> p.scribd. <http://www.scribd.com/doc/37023434/LID-MHT-VOR-RWY-35-1009> 12.scribd. p.com/doc/47526382/Kesantunan-Bhs-dlm-pegacaraan> p.scribd. <http://www.com/doc/37145094/Tell-Me-About-Yourself-interview-Answ er-samples> p. <http://www.com/doc/36985348/Untitled> p.scribd. <http://www.scribd. <http://www. p.scribd.scribd.com/doc/36753336/se-109-29JUL2010> p.scribd. <http://www.scribd.scribd.com/doc/36749192/LID-SUA-SNDLR-ONE-RNAV-1009> 9.scribd. <http://www. <http://www.com/doc/46353787/Laporan-Program> p. p. <http://www. . <http://www.com/doc/36963672/Multiperceptor> p. <http://www.scribd.scribd.com/doc/36931994/User-ID-Roles> p. <http://www. p. <http://www.com/doc/37089052/Readme> 13.com/doc/36811394/Indian-Capital-Market1> p.p. <http://www.com/doc/37021454/Readme> p.scribd. p.scribd.scribd.com/doc/36847276/Product-Life-Cycle-Management> 10. <http://www.com/doc/37136018/Autism-Spectrum-Disorder> p.com/doc/36744630/LID-H70-VOR-DME-OR-GPS-A-1009> p. <http://www.scribd.scribd. <http://www.scribd.com/doc/37028576/LID-UZA-RNAV-GPS-RWY-20-1009> p. <http://www. p. p.com/doc/36984008/Oops> 11. <http://www. <http://www.com/doc/12912360/Penampilan-Diri> 7.scribd.com/doc/36733128/LID-HZX-RNAV-GPS-RWY-32-1009> p.

p. <http://www.com/doc/3060361/PERANAN-TANGGUNGJAWAB-Ceramah-3> 25 p.com/doc/37335972/Al-Aqsa> p.com/doc/37350320/Impairment-Financial-Reporting-and-Co rporate-Reporting> p.scribd.com/doc/3060071/KANDUNGAN-FAIL-Cermah-5> .scribd.scribd. <http://www. <http://www. p.com/doc/3060502/PENGAKUAN-KEBENARAN-IBUBAPA> 27 p. <http://www. p.scribd. <http://www.<http://www. 1 p.scribd.com/doc/3060539/Jawatankuasa-tANGGUNG-jAWAB> 2.scribd.scribd.com/doc/37402834/Interview-Questions> p.scribd. <http://www.com/doc/37147864/Abrogation> 14.com/doc/37492102/100-Keyboard-Shortcuts> More from this user PreviousNext 1. 50 p. <http://www.scribd.scribd.scribd. p. <http://www.com/doc/3098084/PROGRAM-KECEMERLANGAN-KOKURIKULUM-2008 > 23 p.scribd.scribd. <http://www.com/doc/37412644/Career-Center-Update> 17.com/doc/37210276/Local-SPDC-police-captain-orders-forc ed-labor-for-police-station-construction-in-southern-Ye-Township> p. p.com/doc/37324246/Design-Patterns-Card> p.scribd.scribd. 1 p.scribd. <http://www. <http://www.com/doc/37271322/GMP-Basics> p.scribd.com/doc/37342126/Assesment-Part-Design> 16. <http://www. <http://www.com/doc/37489870/lbc-v1-3> 18.com/doc/37471016/loc-gov-2> p. <http://www.scribd.com/doc/3060126/Nota-Pengurusan-Kokurikulum> 19 p. <http://www.com/doc/37291232/So-Net> 15.com/Jadual-Aktiviti-Unit-Beruniform-R1-R2/d/3098107> 5 p. <http://www.scribd.com/doc/3060225/PENGURUSAN-BADAN-BERUNIFORM-Ceramah-2> 3. <http://www. <http://www. <http://www.scribd. <http://www.scribd.com/doc/37419392/Project-Proposal> p. <http://www.scribd.

scribd.com/ainkhai> <http://www.com/tamako> <http://www.com/doc/3052999/BUKU-PANDUAN-KOKURIKULUM> 27 p.scribd.com/syaafique> <http://www.scribd. <http://www.com/nadibah> <http://www.scribd.com/ymfun> Kamal Nordin <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.com/sulia> <http://www.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.scribd.com/dinodale90> <http://www.scribd.com/joeraize> <http://www.com/srihero> <http://www.com/doc/3053070/PERLEMBAGAAN-KELAB-PENGGUNA-KPDNHEP> 4.com/rawdhah150> <http://www.scribd.com/nurdin> <http://www.scribd.com/wanperkasa> <http://www.com/el-nino@yahoo> <http://www.com/doc/3052577/taklimat-koko-2008> Recent Readcasters <http://www.14 p.com/aibiwai> <http://www. <http://www. <http://www.scribd.scribd.com/people/view/507527-morriskgan-yahoo-com> <http://www.scribd.com/ezmie_md> <http://www.com/samiruddin>left a comment .scribd.com/samiruddin> <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.scribd.com/suzila97> <http://www.scribd.com/samiruddin>left a comment good info 08 / 24 / 2010 <http://www.scribd.com/widelia> <http://www.scribd.com/azmijaaffar> <http://www.scribd.scribd.scribd.com/events/47425570?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.com/razzati> <http://www.scribd.scribd.scribd.scribd.com/mezars> Add a Comment Submit share: Characters: 400 Syamsul Bahri Bin Amiruddin <http://www.com/shahrol_90> <http://www.scribd.com/kamalnordin> <http://www.scribd.com/nadzim> <http://www.scribd. 126 p.scribd.

scribd.com/farinah84>left a comment nak minta boleh 05 / 04 / 2009 <http://www. but you approve or reject additions *private: *only you can add to this collection.com/IszamShawal> <javascript:void(0)> IszamShawal <http://www.com/events/18950121?user_id=11153325-iszamshawal> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <javascript:void(0)> Print this document High Quality Open the downloaded document.scribd.com/events/47411197?user_id=27520486-syamsul-bahri-bin-amirud din> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.scribd. and only you will be able to view it Save collectionCancel <#> .Nota Pengurusan Ko kurikulum 08 / 24 / 2010 <http://www.com/events/18963644?user_id=9501643-farinah84> ReplySpinner_mac_white Report <javascript:void(0)> <http://www.scribd.scribd. but others can view it *public moderated: *others can add to this collection.com/IszamShawal>left a comment bagus! apa origin dia? 04 / 19 / 2009 <http://www.com/farinah84> <javascript:void(0)> farinah84 <http://www.scribd. so it may only be added to private collections. Download and Print <javascript:void(0)> Add this document to your Collections This is a private document. + Create a New Collection Name: Description: Collection Type: *public locked: *only you can add to this collection.scribd. and select print from the file menu (PDF reader required).

. Publish your documents quickly and easily. Sign Up Privacy policy </privacy> Spinner_mac_white You will receive email notifications regarding your account activity. We promise to respect your privacy.> Login Successful Now bringing you back. Why Sign up? Num_1 Num_2 Num_3 Discover and connect with people of similar interests. Spinner_large_mac_white « Back to Login <#> Reset your password Please enter your email address below to reset your password.>Spinner_mac_white Signup I don t have a Facebook account email address (required) create username (required) password (required) Send me the Scribd Newsletter. We will send you an email with instructions on how to continue. You can manage these notifications in your account settings.. and occasional account related communications. Social-icons Already have a Scribd account? email address or username password Log In Spinner_mac_white Trouble logging in? <javascript:void(0). *Email address:*   . Other login options Login with Facebook <javascript:void(0). Share your reading interests on Scribd and social sites.Finished? Back to Document <javascript:void(0)> Sign up Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.

scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=es> * Português (Brasil) </language?destination=http%3A%2F%2Fpt.com/scribd> facebook. scribd. scribd.com/scribd <http://twitter.com%2Fdoc%2F3060126&id=pt> scribd.scribd.com%2Fdoc%2F3060126&id=en> * Español </language?destination=http%3A%2F%2Fes.com/scribd <http://www. *Login:* Submit Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> * * * * * * * * * * * * * * * * * * Follow Us! scribd. Language: English <#> Choose the language in which you want to experience Scribd: * English </language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.scribd.com> FAQ </faq> Developers / API </developers> Jobs </jobs> Terms </terms> Copyright </copyright> Privacy </privacy> Copyright © 2010 Scribd Inc. Icon_download_35x35 Download this document -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 . scribd.com/> Partners </partners> Scribd 101 </scribd101> Web Stuff </webstuff> Scribd Store </store/about> Support <http://support. scribd. scribd.com/scribd </scribd> twitter.scribd.facebook.You need to provide a login for this account as well. scribd.com/pages/Scribd/6978454082> About </about> Press </static/press> Blog <http://blog. scribd.

Monthly Subscription Most Popular $9/mo.. including research reports.632 KB Download Now Readcast: Icon_archives_35x35 The Scribd Archive -----------------------------------------------------------------------This document was uploaded by someone just like you and is now part of The Scribd Archive*. and more. Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed: </doc/> Document URL: This document is: PrivateThis document is: Public Cancel Upload Make it easier to find your new document! Title: Category: Tags: (separate with commas) Description: Save Share: Or_divider_550x7 Subscribe to The Scribd Archive and download as many documents as you d like. Give back to the community and gain 24 hours of download access by uploading something of your own.com/forums/189164-faq-the-scribd-archive> for   ..doc ..doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur.. Read the Scribd Archive FAQ <http://support. Processing..scribd. news source materials. best-selling books. 1 Day Pass $5 1 Year Pass $59 Choose payment option Pay with Credit Card <#> Pay with PayPal or Credit <#> * The Scribd Archive is a collection of millions of documents.

6 KB Download Now .more information..pdf .388. Icon_download_35x35 Thanks for uploading! Download this document as -----------------------------------------------------------------------Icon_pdf_54x56 pdf Icon_doc_54x56 doc Icon_txt_54x56 txt 3060126-Nota-Pengurusan-Kokur...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful