Anda di halaman 1dari 4

CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 2 SJK UNTUK SEMINGGU ( UNIT 1)

Hari ISNIN 11 FEB. 2008 ( 9.00-10.00 pagi )


Tahun 2R
Tema : Keluargaku Syurgaku
Tajuk : Keluargaku Bahagia
FU : 1.1 Aras 1 (i)
FS : 5.1 Aras 1 (ii)
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:
i. menyebut 3 kata panggilan dalam keluarga.
ii. berdialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Tatabahasa : Kata Nama Am


Kosa kata : Intonasi , situasi , tentera , gotong royong
Nilai : Hormat menghormati , kerjasama , kasih sayang
KBT : TKP : Verbal Linguistik
Aktiviti : i. Berbual tentang keluarga.
ii. Berdialog dengan rakan.
iii. Bersoal jawab berdasarkan gambar.

Impak : 35 orang murid berjaya mencapai objektif.


Hari SELASA 12 FEB. 2008 ( 9.00-10.00 pagi )
Tahun 2R
Tema : Keluargaku Syurgaku
Tajuk : Keluargaku Bahagia
FU : 5.1 Aras 1 (i)
FS : 1.1 Aras 1 (ii)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. membaca petikan teks halaman 3 dengan sebutan yang betul.
ii.menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan teks.

Tatabahasa : Kata Nama Am , Ayat tunggal


Kosa kata : Intonasi , situasi , tentera
Nilai : Gotong royong
KBT : TKP : Verbal Linguistik , BCB : Bacaan Luncuran
Aktiviti : i. Membaca petikan teks.
ii. Bersoal jawab berdasarkan petikan.

Impak : 32 orang murid boleh menjawab salan pemahaman


Hari RABU 13 FEB. 2008 ( 9.00-10.00 pagi )
Tahun 2R
Tema : Keluargaku Syurgaku
Tajuk : Keluargaku Bahagia
FU : 9.0 Aras 1 (i)
FS : 5.1 Aras 1 (ii)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. mengimlak satu rangkap lagu halaman 4.
ii. membaca petikan yang diimlak dengan sebutan yang betul.

Tatabahasa : Kata Nama Am , Ayat Tunggal


Kosa kata : Biodata , senyum , hadiah
Nilai : Kasih sayang , Kerjasama
KBT : TKP : Muzik
Aktiviti : i. Menyanyi lagu ‘Ibu dan Ayah Pulang Kerja’
ii. mengimlak satu rangkap lagu.
iii. membaca petikan yang telah diimlak.

Impak : 32 orang murid berjaya mencapai objektif.


Hari KHAMIS 14 FEB. 2008 ( 9.00-10.00 pagi )
Tahun 2R
Tema : Keluargaku Syurgaku
Tajuk : Anak Tunggal,Anak Angkat
FU : 8.1 Aras 2 (ii)
FS : 5.1 Aras 2 (i)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. menulis 3 ayat majmuk dengan betul
ii. membaca 3 ayat majmuk dengan intonasi dan tanda baca yang betul

Tatabahasa : Simpulan Bahasa , Kata Nama Khas


Kosa kata : Kakak ipar , abang ipar , anak saudara, anak angkat
Nilai : Perpaduan , kasih sayang
KBT : TKP : Interpersonal BCB : Bacaan luncuran
Aktiviti : i. Membaca teks (halaman 6)
ii. Bersoal jawab tentang kandungan teks.
iii. Mengenalpasti ayat majmuk dalam petikan
iv Menulis 3 ayat majmuk.

Impak : 20 orang murid berjaya mencapai. Kemahiran yang masih belum dikuasai akan diulang dalam pelajaran akan
datang.