Anda di halaman 1dari 3

CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 SJK UNTUK SEMINGGU ( UNIT 1)

Tema : KENALANKU ( UNIT 1)


Tajuk : Sekolah Baharu Kawan Baharu
FU : 1.1 Aras 1 (i)
FS : 5.1 Aras 1 (i)
8.1 Aras 1 (i)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Menggunakan kata panggilan yang tepat semasa berbual-bual
dengan kawan.
2. Menulis lima ayat tunggal berdasarkan gambar.
3. Membaca petikan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Tatabahasa : Ayat majmuk
Kosa kata : saudara , saudari
Nilai : menghormati rakan
KBT : kontekstual
Aktiviti : 1. bacaan imbasan dan luncuran
2. lakonan spontan

Impak : 30 orang murid dapat menggunakan kata panggilan yang tepat.


CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 SJK UNTUK SEMINGGU ( UNIT 1)

Tema : KENALANKU ( UNIT 1)


Tajuk : Kita Bersaudara
FU : 5.2 Aras 2 (i)
FS : 7.1 Aras 2 (i)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Membaca petikan dengan sebutan, intonasi yang betul serta gaya
bahasa yang sesuai.
2. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan gambar

Tatabahasa : Ayat aktif


Kosa kata : jiran, murah hati
Nilai : baik hati
KBT : kontekstual
Aktiviti : 1. bacaan imbasan dan bacaan kuat
2. lakonan spontan
3. soal jawab
Impak : 32 orang murid dapat membaca petikan dengan sebutan yang betul.
CONTOH RANCANGAN HARIAN TAHUN 5 SJK UNTUK SEMINGGU ( UNIT 1)
Tema : KENALANKU ( UNIT 1)
Tajuk : Hari Keluarga
FU : 10.1 Aras 1(i)
FS : 4.1 Aras 1(i)
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca
dalam teks
2. Memberikan pandangan yang releven mengenai hari keluarga.

Tatabahasa : Kata kerja transitif, ayat majmuk


Kosa kata : meraikan , persiapan
Nilai : rajin
KBT : BCB : mencatat nota
Aktiviti : 1. sumbang saran tentang Hari Keluarga
2. soal jawab
3. latihan bertulis
Impak : 30 orang murid membetulkan kesilapan ejaan dan tanda baca.