Anda di halaman 1dari 2

SK TAMAN UNIVERSITI 4

SEMAKAN KERTAS SOALAN


PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR)

PKSR 1 PENGGAL 1
FEBRUARI 2009

MATAPELAJARAN : MATEMATIK – KERTAS 1

TAHUN :6

BILANGAN HALAMAN : 12 termasuk muka hadapan

NAMA TANDATAN TARIKH


GAN

PEMBINA SOALAN 12 FEBRUARI


SHAMSUDIN BIN
2009
MOHD ROSLI

SEMAKAN GURU 1

SEMAKAN GURU 2

SEMAKAN GURU 3

SEMAKAN GURU 4

SEMAKAN KETUA
PANITIA

SEMAKAN GPK 1

DITERIMA UNTUK
CETAKAN

Page 1 of 2
Disertakan bersama adalah maklumat berikut (tandakan √ pada petak yang berkenaan):

Skema jawapan JSU / JSI

Ulasan guru pembina soalan : Sila nyatakan kekuatan dan kelemahan soalan yang dibina.

Ulasan guru yang menyemak soalan / Ketua Panitia : Sila nyatakan kekuatan dan
kelemahan soalan yang dibina.

Page 2 of 2