PEMBINAAN LITAR PNEUMATIK

PENGENALAN Dilukis bertujuan • untuk menunjukkan satu penyelesaian bagi sesuatu tugas atau kerja-kerja tertentu yang dilakukan di dalam sistem kawalan pneumatik dengan menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan fungsi sesuatu elemen-elemen itu. .

STRUKTUR PEMBINAAN LITAR Pembinaan litar bergantung kepada dua ciri iaitu: 1. • * Setiap proses diwakili oleh satu selinder. . 2. Pemahaman soalan dengan mengambil kira jenis serta kuantiti peralatan yang diperlukan. Jumlah proses* yang terlibat.

Mengetahui aturan (sequence) pergerakan yang terlibat. . Mengetahui status limit suis. Membahagikan pergerakan mengikut kumpulan. 4. 3.STRUKTUR PEMBINAAN LITAR Memahami bagaimana litar berfungsi (ko-ordinasi pergerakan) 1. Mengetahui jumlah garisan utama (connecting line). 5. 2. Mengetahui jumlah 5/2-way valve (reversing valve) yang diperlukan.

ATURAN PERGERAKAN (SEQUENCE) Aturan (Sequence) pergerakan boleh diketahui menerusi beberapa kaedah iaitu: Aturan Kronologi secara bertulis (Chronological sequence) •Cylinder A keluar dan mengangkat beban •Cylinder B keluar dan menggenggam beban •Cylinder A kembali ke posisi asal •Cylinder B kembali ke posisi asal .

ATURAN PERGERAKAN (SEQUENCE) Aturan (Sequence) pergerakan boleh diketahui menerusi beberapa kaedah iaitu: Bentuk Kotak (Tabular Form) Working Step 1 2 3 4 Cylinder A Keluar Masuk Cylinder B Keluar Masuk .

ATURAN PERGERAKAN (SEQUENCE) Aturan (Sequence) pergerakan boleh diketahui menerusi beberapa kaedah iaitu: Vector Diagram A→ B→ A← B← Abbreviated Notation A+ B+ AB- .

ATURAN PERGERAKAN (SEQUENCE) Aturan (Sequence) pergerakan boleh diketahui menerusi beberapa kaedah iaitu: Motion Step Diagram (Displacement Step Diagram) 1 1 2 3 4 Cylinder A 0 Cylinder B 1 0 .

PEMBAHAGIAN KUMPULAN Membahagikan pergerakan mengikut kumpulan Menggunakan Abbreviated Notation untuk memastikan tiada cylinder yang sama berada di dalam kumpulan. Abbreviated Notation: Jumlah Kumpulan: A+ K1 B+ : BK2 A- .

STATUS LIMIT SWITCH Mengetahui Status Limit Suis: Contoh: Cylinder A A0 F=0 A1 Cylinder B B0 F=0 B1 Abbreviated Notation: Status limit suis ikut aturan: A+ A1 B+ B1 BB0 A– A0 .

JUMLAH GARIASN UTAMA (CONNECTING LINE) Mengetahui Jumlah Garisan Utama (Connecting Line) Setiap kumpulan yang terbentuk memerlukan 1 Garisan Abbreviated Notation: Jumlah Kumpulan: Garisan Utama: A+ K1 L1 B+ : : BK2 L2 A- .

JUMLAH REVERSING VALVE Mengetahui Jumlah Reversing Valve yang diperlukan Formula: Reversing Valve = Garisan Utama – 1 Abbreviated Notation: Jumlah Kumpulan: Garisan Utama: A+ K1 L1 B+ : : BK2 L2 A- Jumlah Reversing Valve: 1 sahaja .

KEDUDUKAN REVERSING VALVE Kedudukan Satu Reversing Valve 0V 14 4 2 12 5 1 3 .

JUMLAH REVERSING VALVE Kedudukan Dua Reversing Valve 0 V6 14 4 2 12 5 3 4 1 2 12 5 1 3 0 V5 14 .

JUMLAH REVERSING VALVE Kedudukan Tiga Reversing Valve .

JUMLAH REVERSING VALVE Kedudukan Empat Reversing Valve .