KPS 3014 PENGURUSAN PEMBELAJARAN

Dr. Abdul Aziz bin Abdul Shukor Kumpulan J
NAMA JANET LEE CHAI WEI NUR FAUZANA BINTI MOHAD SITI FADILAH SUYADI CHIN BOON TEK NIK HAMIZAH BT NIK HASHIM NO.MATRIK D20091034363 D20091034321 D20091034431 D20091034361 D20091034392

.

.

penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap kepercayaan (Komunikasi dalam pengajaran dan kepemimpinan pendidikan. . pembelajaran bermaksud proses untuk belajar. -Perolehan maklumat dan pengetahuan. -Pendek kata. dibahagi. pembentukan perkaitanperkaitan baharu.PENGENALAN Definisi Sosiologi: -ilmu disiplin intelektual yang khusus yang mengenai hubungan sosial manusia pada umumnya. ataupun potensi-potensi untuk tindak balas yang baharu (Teori-teori Pembelajaran. hlm 5). hlm 69). -Perilaku manusia yang berkaitan dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki. Definisi Pembelajaran: -Suatu perubahan dalaman diri seseorang. hlm 3). dan ditunjang bersama (Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.

Ibnu Khaldun (1332-1406)-Teori konflik 7. Charles Horton Cooley (1902-1964)-Teori interaksional 8. Manford Kuhn (1964)-Teori interaksional 10. Max Weber (1864-1920)-Teori konflik 6. Karl Marx (1818-1883)-Teori konflik 5. School and society: a sociological approach to education. Emile Durkheim (1858-1916)-Teori fungsionalisme 4. Herbert Blumer (1969)-Teori interaksional (Sociology:The Core. Auguste Comte (1798-1857)-Teori fungsionalisme 2. Sociology: a down to earth approach) .TOKOH-TOKOH SOSIOLOGI 1. Herbert Spencer (1820-1903)-Teori fungsionalisme 3. George Herbert Mead (1934-1962)-Teori interaksional 9.

‡ Teori ini wujud berasaskan pandangan dan pemikiran tokoh-tokoh yang awal seperti :  Agustus Comte  Spencer  Durkhiem ‡ Mempunyai dua elemen  Struktur sosial  Fungsi sosial ‡ Elemen-elemen ini saling berkaitan untuk mewujudkan keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat. .Teori Fungsionalisme Struktural ‡ Mengkaji perlakuan sosial atau institusi yang menyumbang kepada penerusan masyarakat.

‡Masyarakat dianggap sebagai satu tubuh badan manusia yang terdiri daripada bahagian-bahagian tertentu yang mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Sistem sosial yang wujud ini dapat melancarkan perjalanan dan keharmonian dalam masyarakat. masyarakat akan dikaji dari segi perjalanan sistem sosial atau perhubungan mereka yang telah wujud. Menurut teori ini. ‡Menurut Emile Durkheim. Masyarakat moden sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realiti kehidupan yang tersendiri. teori ini dianggap sebagai sesuatu yang berbeza. .

-Ralp Dahrendorf -Teori konflik bertentangan dgn teori fungsional.Teori konflik ‡ Apa itu konflik? -Definisi konflik -Bahasa latin µconfligere¶ yang bermaksud saling membunuh. ‡ Tokoh: -Ralp Dahrendorf -Lewis A Coser -Piere Van den Berghe ‡ Ideologi. . -Pengertian sosiologi difahami sebagai satu µproses sosialµ.

.‡ Lewis A Coser -Teori konflik boleh bersifat positif / negatif. ‡ Piere Van den Berghe -Teori konflik mempunyai persamaan dengan teori fungsional. -Contoh konflik penubuhan PPSMI.

Tetapi teori ini kemudiannya dikembangkan oleh: -George Herbert Mead -Hoston Coleh -William l. USA: Albert Complex . Landis (2000). Robert J.Teori Interaksi Simbolik Tokoh-tokoh ‡ Teori ini terbit dari bidang falsafah terutamanya di bawah William James dan John Dewey. Sociology: Your Compass For A New World.Thomas -Erving Goffman 1. Singapore: Thomson 2. Bryan & John Lie (2006). Judson R. Sociology: Concepts and Character.

New York: Mc Graw Hill. 1. Jeanne H. The Sociology of Education: A Systematic Analysis. Schaefer (2006). 2. Sociology Matters.Teori Interaksi Simbolik Fahaman/Ideologi ‡ Manusia secara semula jadinya mempunyai mekanisme naluri untuk berinteraksi. New Jersey: Prentice Hall . (simbol lisan dan bukan lisan) ‡ Makna simbol tidak wujud secara semula jadi dan manusia perlu menginterpretasi dunia persekitarannya lalu menterjemahkan makna tersebut. Ballantine (2001). Richard T.

MASALAH Delinkuen FAKTOR Teori sosialisasi -akibat daripada kemahiran sesuatu tindakan yang dipelajari daripada rakan sebaya -perbezaan aturan sosial PENDEKATAN Teori fungsional struktural -stratifikasi sosial -masing-masing mainkan peranan -guru: kaunseling : peneguhan -sekolah: prasarana Teori kontrol -Setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum/miliki dorongan untuk langgar peraturan .