SWI:';l~ :Mi3~if.fii,YYi!.rn SiWf.lIJt k'e...

t:9' : ~8 ~y3t:

AL ~. HUJURAAT { Kamar~kaJmar )

«D~~atl: m~ydm(, Nama AlfabYm~g MaimpmtJlrttn lagi Mabrljrttnyctyang" ..

RaJ ~!fa.-~t;dng y,;lng h'(1tiJnaJ1,.pnganlab kamtJ !rMrJ~#lml,d i!Jl4b d~.~ .D.{uul .. ~ da'n bm!tk'ttJd!ia}) jut/Mult: Allah. $mm~gfilm.,a A.llab .Mab.«-

49. AL., HUJlJRf\AT

"~~~!!r lP_gi,M$ham~etrfJ)m~ ~QS" 49;]) HtiirJrnrlg-~ra'ng yrmglminuffl,. jB'~Il,tJ!nh krmm t/~etlingg#koJl £tmr.aJlUj: lebih ,i~uN!'m NaM.don ja1JgatJ.iRb lM'l11:rl bw-hrt4. keJmikfl1'l .deng:,ati~'Il(1m ~'u~bag<liJnfl'J:la .kera,mJM (WIlIt"OJ' ~ebagian k'tlJJJu"l1!r-hadap ,~eJ.mgi<1,n ya1l!g,l<1i~. $tfjNrya tidak b.'tlpU~ (p~h(!l!lf) amalamrut. ,~6d'tlngka'J! k_rt .r:idnll ,mi!mjJUi"dari" rQS. 4~:2) Ses,trnggubnya arm:lg·otl1tig ymzg ,~r1Tend'tlbian :f,uaT<lI1lJIi1 d~ fi~i .Ra&'lflll/lah, tlUmri;fl i'tnlflh arnng·amilig yang ,felab diuji bati JJ1lfr~k .. alev,AlIah ,rmruk bma,,bv,a. Bagi'

_"",,,,:'" " nl' .. '''' .......... J.,." ... ~-!,,,,~ _, ' ' J"_",,. I~ "'''. ~\,

U'IH~.r .. AA:.j: iii I!ifo,t" .Nifolilhrrt;, !lll1uit ,l"'iI_",f.1l1_"U..J Jr' r.~.:JI Q'lij}.~IiI'. \. ~...JI'" L~:;J'i.J.! ~

MdafUl :il}"ll!t;-;~t Lni, A11!ah f$j memMmbm:g FtarJ1!lb",.,ihamha,.Nya, j':'I!I!lg ~erimm temmg CnaOel'g;L'lIlI dml:.erhubWligM dellg,aR la5u1ullJall~, Jla:r.i, Cl!:I"ili ~rn.gh~t~jm~gJfi,Q!:'rn;i!tjmemuJ!i$!_lm ~~.!l. n:e.!l.g;l~gk:~"oeli~];J.q~ ,m:l.lI1lt All:.th Tabaa~ ~ To::ldktbedii'I!i:l~j ,~ oJ';'~J .Jil f.$J,; ,;; L.;,~'J 1;1. ~_UI ~ ~, "l-l~i Qn!ln:g-r;trmlgy.;mg b.erh:mm, j.mg.m/ih IMII," ;nrmJl1Jmlu;i Allah .iinRawl, Nya .. ~' M~k:slll(lj!t!y<l!j ja_Oi@;Ili!:l!hll:! hlim~!l;rgll'S a .ge.s"'m.e1dukm seg.ua, sesuatu $~bd!lm. R1liS,uiI,uIlah .~j'.. Utt!i!pi j!l.'liij_abkilil!iM $emua5'ebil~ pm;gil,utIIIf'L cWm:t segalJa. hilil.

Sehi!liii;Sii!mas!.il.ke (:I~l~m l';~~1I!ma_R ~cLIh 5yaf'l.im, sebuah .h~dirts Mu',..& .~ , d:l mfllill Nabi ~ per.lil<tb. berh.1[;)j kepildMll.y[l.~elika :i!a. dilifil:iS Ire Y!Ul'!~m

~! ::J,j {(fJ ;J,~ :~,~)) :11 J~IJU~! ~~ :J~. ,,{f,~ ~i} .~~ ~~fJ ~t .;.~ J~' «~.r,J .~.~ » :. J~ ,11 ~:II ~j J,i) ~,-;U fj ..1J;~ Jj ;it:) :J~J ~j~.;J1 ~ ~i'»),:JW~J ~Q'# ~

.. .i'...... ... .; ...,.,r' -,;."

«.~ .~~ J,:;':;

'1)etlg;lliil :a,pa! engkarJiil ~.m~ut1!lSkan hl.lkllffit~ bm~pw~b: "'])mg.:w. Kitah Albh TlI'~.~ ~Jlkaern;~k"11Itidotk me.ad!aJPiltl!:;;umYiI?" t~ya Rastl~li!l]ili 1el;llli b.!!:!,iU!I;, ]1I men~:!iw~b: "DellJJgan:Mmnah RaJM:!.luJ!Lah :fill." "Dail jl]:a ridak ~tn"' d.l.P.~tkW!lY'l' jugilJ~~ tmp.bdiall bg,i. ]a D1f;IIjaw::l!h:"Aku .~. ilk:ill!ll:ierijillwi arogm pe:D:dapat:k,t1 .. ~ La1:I!I, ~~1iil!tli mf1ll~11k ~~~ .. SI~r@.~. b~~:p. ~SegaiJa ])'llIji b%l~ Al]m j'.3!i'!l:gj; ~lelahm~fI'!Ih~tJ!k~~;l,lJf~q lo;~pj!;~~.m.!lS;rn. Rl!;l;u'hi[l;ili :ij§ aUs <l!pil }'iIDg tdah ,di:l':i.d.!h..!Ji. oleh Rasiihdlah.~ »l

HlIditlii tel'Se'oU!t jlrlga, d:i.riwa.ydun oleh A]mJJ1IJd., Ailm D.~w'~, arTI1imldzi" darnllbitlJ!IJ, MsJah. Dan. y.tl1g,dim~d oJ!~ MllI'~ a&bh. ~~,.me.llg:aikhlrkm F'eftd3~~,p9:l1.dan~,an, &m .. j.jt~y~.~~~!!h ~"Q~!:":!.n a.m, ~;';m:nah.

~ Ii~~~~ m",Jili~. ,Al .. JlJ:ba:ru 11ie.lil@3Jt:l!karulirad~13I1liI. fiikil61b il't,Ah;r.rdii!:l:(I,yj'h-!)~':iifdh (nco. 8~aO) . .Lilwtpenjc~!llIn IIlelia'll. smm. ,rnlKl dfI~Ill.IUIDlIb!ly~. ~~bl!l['~& ~ii;!;ili ~l!.I!nclidi!.~ &i k:ltab .~3iil!. '<>iI.

Jl~uUi1t~. SeiU1i1aillya.ia .mell.d!aibw.ukaiIJJ t.PtiJharii. se~beJlI:Ilm. mellcantIlf'1! d!i. dalalm~ilTQIlli£"an aaail.Ham1rll, . .mak:iII. ycmg Jfmlli:l~ir;u~~~ sidah. s\ttu si!apo .mendaihU!l1l.li Ali6ili dlm Rasw .. Ny:a. .

Me~gm<1Ii fl.mLm-NyOl: .~.,J "_:"JJ ~I 1;5~ ~; ,;~ j )I "]tttliganW kamn tnmdalmltu A/Itt}), .tLn R4fl/l.Ny,i/"A~~ b~il Alb:! Th,llIih~b meriwaYl!lkm d;li:rj [b.llU 'Abib~ ~t ~]aI!g:llifi.]!lh k'alim m.er!i~c~p~m nal~J!:Jru Jmfl:~imem:m;gm deJiliVinOll·Q'1Jr·1l1l d!m.<d~["lad~ts.~ Mit:l.i~d me 'iW: "'1otag;tl!llahk:illirul IDeJlIdahu1laiRfiwu1!1!mm d1aJMIl Se!l!l1~ru (hail)l, s . PJ.bh T~·:tla !l'I:!~y km(l]~ meldm han. ihetiarlll."

M$!lilti m~g.en.ufi:!'~·1Niy;t ternibuiJ;, S1l.!lfyl!iD. ;JjtrTsa1i.!l'~ b<etkat;l:

~ .. ~;' ~J ~! ~x; ~;; ~_;~ ~ ~ 'Jrmw.mJ.ih kama .mendaJml,rri AJ1dj~ Jan ~1il-Nya. > d~ ib~B~llO!!p;iI!l.~ '. ~l;!ga pe.rb'U;¢'IiI~, .. ~

(:11! 1),5.J1' "lhn {}I!;rtak·walab k~da4lt{$;h, ~'pliilll dahm £€[I:ilipapa y:mg DiarerWllblbm. hp:!l(b.ka!ian.'~ ~ .. ~i ~J.~ "S~11T1zt#lmya AlI.J, MtJ)a' m~den.iguer, '~1JClliF'i!;!:!i'1(!Ci1p:lJ1iL k::ilim,4 ~~:~ "uii; MaJNmt~~i, JO a'Fllt ymg

~;ad).i Ilia" k1dl;m,. '

DiI111I1r.uwl.A1!hm.1';S.i':!1l1~~ #Ji';;-P;$) ~'l:;.~Ji?}~i,~:i.Fj ~~~ "'Ha~(l7ai\'iigc,(!'r4~g;!-!:g btttirn'$~., ;i(l'tjTga1~/a-h' ~m:if mMintzikan: 51U"i;lJU lebib dan: £Jla1'!i Nab;," "·e~ik;t kedua }~ d!en;gmny-a .!!JId ~ me,mh:imJb.in~ liIma-hamha".NJ"l! JlWg iJ,~~, y,amt1!l :ag,~ m~~ka ~ ID~gemkm.$1IWilli di. harlapan N~i ~. M~I~!PilhJ ~1Jl!1~ 9~~il!~, T¢la!:l! @:i[.Lw:@Ji'IItkru:tbihw;iI,;}YilI!I teJ'JlebUil! ru!lltl!i!lhe~~de41~ d~ OflIDj:. ".aih ~[!.~i:' ~ 'Um~lI' ~.

]~a!-B_Il:~ri mell'~w~.y1ii~bn m.fi 1m1/.! Abi MJuillaiikab, ia se.l'oerMt~:

~ih!itl!pir .S;lij ... eWJ leib!1rlk, A!b~l3ak.ar dm 'Um::lif {leLih k.et,:ik_a l!reJ!lJl\-

~·~~~st_:lit '; .~tbPD N~~i ~ pada. SUt da-.tm:E: rom!bo.Dt;llJIilllam.

Tami:m. Lal)u." saLu. iieOtran:g dJari k>edIl'ilnY;l;. {Albll:l Baku' .wau 'UIDM) mfmmr3 p~"p@1; bpolif1lJ ;d·Aq(;l,' bin fI:lbis .,.., iiaOO~:F.I, Bani M1II1l1Syi'. K.emud!im . . ~~g ~~ l"in !::!le;J;lil.mt;l pm,db~Ol.t k_ep<J;d;il Q'nIIg l<llin. N,w.' oei-kata: 'Aklll tidak biW]R1!imi1"~ OJ:aJlg ymg; di.m.mtdlill P~PH ~tliI:l{;em.llIdian. Abu BdiU '!P~tk!lt!l bp.~d.t 'U[IW" 1;I,\l,: 'Enikau tiMkbermabw .meWn!km Il:Dl:Uik mnly~Iis!!hi!:1;I. ' 'Umar ~~!;I,.i:i!w;tb~ 'A11l1 t:id!;d;; be:rrnmu.d men'Yel:ili:ili.imlll.'· Sf:hmgg~.StlilI!!'.1: merekli ib~t'd!.Ul,Utgd~ili~:I'aI:!S~t ~ggi. . . . masaLah teJ:5e1Jm (dlaI.;;i.!;D ~ sj[lip~. ynn,g .:lbn mmijtadii p.i.mpinruIllmi =llim_), s-ehingga A[]oo. '['!I'~ rn:en1i.!tU!1l;:~n £~(mm."N}'a:

~.:" ~ ;( ~ ... :.~ ..,~ -::_~ Ji ~~- ,~~ - h. ~~.r :Ii .. -_ _.... ... ~I'~ .' t'?,,'!' I~ - ~';"'!' Ii': ~, :Il-' ,.,.. .:'" .. !! ,,~ 1..

~~ r ,r~ ill,J.#"" ~~, ~I ~r J"i' 1"" .. ,.1.,...,.1 1J"!'..r' ~ ~p1. 6F~ ~I ~ ,

"lIfli ():rml.t"Orangy.tl:lgherim~n> j.'tmgcmr~ .btJ;1:UI tnminggilem ~tM'ri::lmtllwih dari! moira Nall~ rMm jm&aniah, kamubei'kl!ltit kqaJanya derzpn f!tJara kerm-~ 5elm~i1.nana keJ':lIJtlJ!-'l (irIM~sehagian1fmmi.~ ~e~ ~ tam. i!I~

fiJak luIPIlS l(p.:JmJa)amalam.n1J.> seJanp k~tl .~idak mfimyadari. J> '

49 .. AL •. Hl.I]URAA T

JI]);nii;ilZ: Zi!lb~r ~berkat:a: '''Dm'Un=' ,~ lidak. ID~ RmIllldhb. m se~eLib. tJU!f!I![JJrnya aYM ~, se~jlI iii, irnetim;r~amlIra lliepadol, be'~,U4 Dm ba&'tts ini tri.dlak d:llsebllrk:m d~li :L)r.Ihrnya, 'yrurni Abu Ihb:r ~. Iiaditll iD:i. bmy:t dluiw:ayatilran 0]9 all-BrliW:!.a:ri. "

Kt4ti'l!li!dl,!!fi ]m;1!~ ~1.Bi!iikh~]'iil!l!~']'hv;!.~~h!lJ, H~!lfihin. MiiIh~m;l!d. men:ibe.ritahu io;;tIDi" HiLMaj :Iifie.mb~[itllhu l,;:jmlJ, d;tr;j Ibllllu J1I!J'aijl, Thnlll Ail~. MiJaiklili 1llt'ID'1iIenlIilhWl:JtI, halnva. 'AbduJiLd bin :rz..ZU!bur ~ ~e1ab. mBfi(l', bw,~.1!1I1!fll" ~aI:I.wUil!l!lya tlelaJiI diimmg l1omlhOil1~.iI[lJ Bi!!ill:i T ru'!Il!im m:e.mghgdap Nibi 1lJj, (ll.tk:il AbU! ~~lutr .4'i> Iberkat:~; ;;J;!dikOlnlilh ;1J!.Q.~.;q~,' bia Ml!i·lbad. ~~b~ :armir." LaiLtI "Umu meI!Iflil1I:ailb.1iL: "iUgb.t .sajailillAqjn'bio. fhhis sebar;ai. ~~it." M~!k;lAlbii;i ~k!lr l).etk!l1!:~~ '''fulg!kaiLi ~'i.rl!i!llk m.emg]lend!:l~i k,ectil!il.i ~. !],y~ihilt'U." Ml1,~ 'U~f ~ l)eEk~I!l1 "Aikll:l SaIR'l $ekaH. dJ~1!: b!!1mihud memyeiisWmu,~ M::;kla ledlt_l;ll],ya :;:~Iibendlll rn.~]ut sehinggil,5iuua, m.erek~,

~ew~':;41~~~~.~ .~~t;. ~. de~ h;J]I~;sebu~; . ,

"'1~ ~ ,oj Y' J:) ,.:.:1 .I$~ o»l ..... .!!.iJ "f , - -'i--im. @:r<:l:tlg-oJ'olIng yang b~nman.

~il71o,y, kSJ:m~ mt3l1Jd!mil1.! Allah &tn. RasllJ·NJIL .~ !lampru!iI,':u~

~ ,~ ~:fJ' ~ i,~ ~ Z. ~ 'nm Ita/all sl!kiranjltli mereka bersab4r .~mP4i tnpu keiult'l' mmemlJii m~.lta. "dw. ayiJj~setJem!l~ (QS . .AJ!·HuJillImat; 5) .

.Demiki:ml!m 1:!~"'t$y;tDgdm.Wll'Y"ll!km tmdici 'oieh ~ a}-iBuhlnci.

Wi:!ll:u:th~ a'wn.

Imam, Il!l)·B,1lilih~ri JUS;! ~riW;1,}'@~_k:ru::!dari .'\1]"". ~i.tli M .. El .~ ; OOIItWll Nab~ ~ perna. mlellcal'i Ts;!rut ilin Qsis ~,~a~ll,ada. Sf.seor,alllij ya.g be .. kiii~~~"Y III RaIl.tdJtlllialh, a]:.tl .• :aflber.f~mu!kiGlk!e~eM~afIily:a :kqadlilifil,i,." 'K.¢-

.l1iuKI!im o'~g:.~tlll rnmdat_ "I ...:::.;thny;. {l:s;aro~t ~m Q~).I~lII-ia IJ1lmmpiltic-

Biy~, dahm k;e~dL:!~]J. :II!le[Ji~. '.' 'JI"I. M.uka ~ P~.liLDe.l1t<my;t:~lI:PIli.

y:aiDIgter~a.d!i. padl. di:l'lmlll?" lsabi~ me.aJ'awm: "BeIlu.bemr ceraka." Iarelsh "I:all SlJa;l'iUlpi. d:i ili~as ~,llIHit N;aili :Ii. m:ak::l =~iLIl.p pun (je1:ili '[e.i"haIJw ia t'e.rmastik Pe.lll\~IlW Ne.I:*l.. Of:wg itll cb&ilfig 1l:qtma. Nib~ 41 amI :menIDforittlihil!lkru:t kepa-da. halill.rIl.b..mwa.I~hi~ hin. QaMlllflah ~~tnbm ~.~ b~~lI!. MtI$~i[!I~kau;; "Eem~.!a ksmbt.tl:i bgi k!lpll:d .. T:n'bit bm. Q~ ~w.t!l pnglaill d!~n:Slln .m~mpllW:li! lu~ritli:pbJir.l }"!illS mgol.ak.jiUDk;m" ~l;a'l!l b<~if$llbtb:

.,!Ii'or ,!' ,iii iii.. ....,~ IJ~~."" ~ __ .. " ,.J ,,_ '" _.,' ~ j" .• J_~~ .. i-"!J1 ... ",;

« .~~ ~I~' ~jl 18!~i ~. ' ... .;..! ~~ JJ~, .~~ ~.;I~)}

'I?e:rgilib.k,e ~e~ilit:l:tpo daa bt .. l.o kl!i;POl{lanya~ 'ElJIgk<l1lJi iJlUibJrn jH':n,g]III:UILL Ner,ak1, tetapi ,eiIJJgk~1I:J: te.r.m:acs,uik Pe'-nP.1IJilJil Surga.'" (Imam al-Btiikl::i.an ml@" r.i.Wll;yatikmnp ;;elldi:ri d!,."ri jaL:jI.:ll mi).

Imam ,A.]tlll~d. mer.Ewl},lIlikan. thfi A:l'!t1WJbin Malik $ .• !:ll! b¢tceriu:

"Pad!~, pe'f.i_niwOl Y.arnama!b, dia!lJltal:'~ kalIlii."M yang meil1gJil~.miJ kd:ab!hm .• lai111 'T~3.bowbiIl ~ bm S:yam~~ ~.d<d:.tm. keadu.w. sud:l!h. milinba1sem.·dffi d!m meng.enaih:rl .bin.bfm selCap berkata: 'SlIfI'pburuk k.waJ1l mMp~

49. At . HUJURMT

tem.:mAiemm kaliaa, Iv:bka i:J: IH!!iI melI!e.I"~n;~i (mw"dij me.d!;~.' S~~<I, iOl, Pl~t'¢d]Wj,M. ;,

Slln:gguih .. A1bh. ~, .mdaungu:ntuk nil.'ellg~glb.t~lI:[lf);l (Ii hll!d~Jla1lJJ Racswul!lilill ~"

Tcl<th diriw:ily<ltlran dar] 'A:m1ru.l MII.kmilIlin 'Um.;J:[ bia al"KfrI.ilJt]Jth~~ .~ , bah.wa./O;l:ny ... i<l: [l'~",,[[l!ih m~(!.::nl);,~.r :;>llI;ar!i dll,l;l. Qrang Ji d!!lJam :mli.$.~:It11 Nab!iwi. di.~ ::>Wilra ~rt;!k~b¢td~~I,!tl!!it-b~!it ti[jJgg1. KemtJ[:ii'im 'Umat bim~I,"Uarth~h~lb ~nIlg 6:!n bel'k:ua: ~A]Jllk;~h kililln -hetduiII, uhu secl~ng hera(h di mm:a kaLIim sekanng~~Uh:ih. .bn.jut 'Um~r bert::mYilI: "Dan mana killm ~m?~ Keduanya ]llelljarw,aib:''Kaml berasal J<lnperulllld.uk Th_a"i£',,"'I..a]_u. h lb!ttbt~"'$e,mdai[jJya kii!Lilt!:lJ~trni:l!lukpetitluduk. M:!Idillah, ~cillJfll. akili. akmlJ

fIDill~i .~llli detlgo1JllJ.pi1k,uill;ltfi,." -

Pap! I;Ibma m.eng!l'tabl!: ~DirnakfU!hk~~ :rf!,¢!lS:mgl~)tSI,l~r;t d!i .~i$i. makam R;lIs;,uhl1llah. :Sf1l flehagaimana. di:milkrwLkan rn,eajIlggllan SllIHlI paM ~;l4i" bil4iJ1 ~jh hi~l,l!p, h~~ttl ... he~D~)ti ,ad:ahh SoL'lOU!!1g y:til~ lerholm:a!, btailik k~tik:am.t!!:ili hkll,ip m~upUJi J;l!telal1 bf~iil!Uwa£llL .. Dm :setdah ~m, di.l:l:i'Ill'Iili mt"lI:i!!lJggikiln $.1IJ:l:rnpiiltl:a ~:a1li[ lJe.ril:lkgu defigom. R.1I!!l1!lhillah ~, ~eb:ag:aimana t!!:l!ggll.ya tUOln $~eOI<'l.!JI;~ beti.ktl berbicara kep!l!d..'! oJ<).n;gl<l!i!;l! $e)hI!mbcli,~1.I; Mllpi :l:!mWihl:llh berbicara Ql~~IJ:p~l;I~ ke~~~um ~ $~rn r~~~ $¢!1~ reaoop,~~or~t~.O~eh h~1la i~ .Allah T"baraka wa. Ta'ala be&imim= t ~ ~.;;..s Jj:h~ ~ I~ ~ t "Dan janganlah hamr: berkatakepstfunya ~~ ffolil:-r_a~~ ~~im41l4~~ ~ta) S~~11, k.1miftreti1ttthp~n }I:mglaip. "Sebag~.<lJ 1\11tl] "(a'.u~ ju,g<! i~1.;h berfirm<m.:

;! 1'·.·· r ,» - .,,f' ...... J "'Ii. T ., I "L~~ • "v' ~ <1'1. . .... .r. L .. '_.'~ "~C.J :!,~.

'l ~ ~ .• ~ ~ .. ~r .L-..$~ r-~" 7 ,anga- m:tt~ m~,~t.ot:an

p.m.ttJfaiiRimld~41:l~,,{kamJj~ipaiJt,.ggil.m ~}]; ~11:m ~ ~n &ang la.in). JO (QS". An·Nutl['.t ,6)).

Dm f~.ma.!l"Ny~; .~ •. ~:)j:;;J ~ ~) ~c:~ ~ of}l ~StlPiJya #d,Silk l~~{!!($ (pahtla} .. rnala.l1mu,.5€tkmgk.m hanm tida~ mel's'}ftlu;i, 'J M."1iks1l.!d1ly:>l,K:IIOO (PiJWl) m.eiw,;mg; hlil!El met1gangk::I!~ suara d:i dekilI Raswlul1ah kareaa dit:.alkllliJ:.:::iI:l! i:t (R.t$l.llal]ah} :tlI:::m. m!l1'l:l!:l, $dtlDJgt:i. kem3[',il!hmn.ya. itu men]illd£k:m.Ku rn.u:di, dan ~ ku m~l1j:l!~.klt!:lJ amal pttbl1'3Jr3!n lWiw '~erhpllSk:to'J' sedmg ~a tidak menyad.rri. SWIlgM.m<Jl!la yang di5dJ'l.ltka!;!di diI~ s~bl.lih h!l;di~ ~hdllh be:rikut w:

~~_., i~.' '.' j~ ~IIG !e;..!' ~ .• '~ ~, .'.~' lid ,b~ ;ur"- .'_, ~li ~ '1 ;:_'~.' ~ 'I ~i .

~_,.. .,,-: -" -- .. L 't!" . -.,; .j ,iJ' .- J-P) Jt... ~ ,iJ"'. y. )

... .....; ~ r' - ... ~..,.. - ,r

J~1 J .~ .~~ ~~ ~ ~'" J~ ~, .hlG ~~'~ ~ ~:}' DC,

... '......... ... r' # .. r' r' ,r. ,..

• ~/. 1,-" I ,"- J - J~

« "~J~~J ~.._..~~.,~~,

"'S~I,IH1~]'li. ~t:!'OOnmgbf1jhicara deng;lllb!u,btaymg ,dirid!.bai .P:JIMi. TOI'. yang i~ lliiak.ingwt Jagi, mik~, diit~lli5k;Vl SllI. 1;I!I1,t~y<l:. D_ ~gguhnYlli'

~'eSeQ~'UJig gaR ,me!l!,g;u(;;lpk!l!:l! k~la·kan 1~ dlimlllibi AJJ!!Ih, bl1;l k .. u,-koua i,,::UIld!ak ja Itng<lt ]a~, Will Ali:ili ill:m mencamp*kannY;II, ke &Jam, Nda y:rog 1ehili jo1WI dl:n'~ j;tr:ik:mtiH:IlI Jmgi'l: ,tbrI bU!D. ~,

~rJi!ili'iiim A!lld1l'a'~b m~g:mlwm sitlpaya m~r'!':f.ldaEl!kw .Sl!Ill:l:!I. d:t dekat ]t;llSUilu1llih. Mlh b.ilikan Dill: meinerim~.u:Ji. ~n m.emberikiUl~imbmg.:m,

Ire :a~ te.r~bll!t" di. ~ D_;;~bmllm:m:. , . • •

4i ,L$~ ~}J' 1 ~I ~~. mj~ ~~ J; j :w, ,~~;.' ~~ ~.ii ~I '''~lmgguhn~ ,aiW!T~Ta-iil1gyang m~hk<ln'~~ tii rid &#1l1lflJa£i. .~ irlllti-b ,ora1'lig>

'OmJlg ~.-~ diuji 1Jg~ ~ old! AII,JJ. tmtuk ~~ ~,' ~ ~~gtkhl;l5'

k.w .d.w.w.eajad1kmnya. sebagai tempiM lket~aiWI, ~ ~ ~ _ ~ .~. '~&,gi

m~,flmfrn=u tidn pJMia ~g~:r. J! '

Imam ~d metiway~tl~!1I&;J;tm :ki,t~h d~'Z~hlUJ~ • Abd\i(~.JJ! mem!berjjubiu kmi,Sufy;an me.mDe.rit:illl!tl! bmri, dui II.bosl:wJr~ em M'l!IjaliIicl, iia.befCe'-.I'llg: ~e:hW. wtu:Wkm seilYualuun.t; k,epau ADM M,~kmitliin. 'Umail' i)il:I. iI!J.-K1larhir.b..tb j'.t1lg; b~t 'Man~ ymg.~ iballk, se;:eol'lU!1g rug '~I&,k ~R~ lb~wibl,l;1,t ~illit!!Q,m!l!D~ 1:3 d(:lakml):bk~an!l"1Ii ;l!ta!1Ikal!! $~OO~~

~~ S:img.u msm m.t1ik~ ~i~ t-eto1.pi ia ti.dlOlk '.d!;;mnyV·

Mllka, 'Umar ,~ .me.mb!ilJ<IS ;s'IJ1rat ie..,g!Jut S~if'\m.elligll.it ,I •. ~ya,

or;m~r.mg fM!ig).ngm. ~)f:D~e.I]~)ke.mHsi1t,~ ~~[ari tiid:il memge.riilbn.a~. ~ .~.:"";',f) .~ ~ ~.)i!l.1 ~fo ,JlI ~ ~J!l. ~J, ~~ ir&'lah omng(if.4,l\!g "ailig Ml4h dfuji h'flti miTeka:ot~ Allahirot.tlift b.~rml;)W4. &,gi mer~: ~mJNl~~"' Jatj: prlDayfJ_; Ji'Ili'1i ,besar,"

S(!$u.n;gg~bn-y.'I:l (it:a',lIg'prang )l'a:llg .l~ema"ggiltnu dairi IU(1J' .lIiama,r(_mll) k~ ~ttn~:Mn maeka lil1R.1r. ,1lliJ~et:d." (<:lS, "'-hi4) [Mn kalau jil'kimn~ tnrr-eka bmab.a:r ~amp'tl~ .~u k~l:tJtlr mrnemJ.ji lnerekt:i". sf1tn1gguli.!1),,a iill ~iklah [ebib h:ai.k b.t.g,i .merektr. Mn .Ailak MiitiJa~d.m"tln la'gi MdtJl}{tRY~"jang, (QS,;f9:5)

Set:ehh .ku, Mla!h Ta_-mka ~ TD~ata n'i!~iWOda or@ij.~r.t!1!!l; ~iii m~ mmWJ·~ Rasuh!illllih jj d;tl'i lnar imi1trat, yaklJli rumah .• rumm yalJig dlihlllm oleh m!en\isteribdiallll,s-ebaga:im:may.mg d:WJilk:ulbttlOM~ ,o~g-o~g &:ab Ibdw. yag ~~~-ai~:i'iJ[ l':a$3it. M:al':a Mid Ta'..:la b~~:

ot(;t At· HUJURAAT

" , '~ ... '

,~ .., ,),'1";'.',';' ')J,' :;;" •• :I. '~'KDhrm\J.iJJum ,~ titia:k m -=,' - '; ... S,,,,jalil', "I!I.-,-, - _ , ~ lil~'1F- ,;r.!"

0:: .;-" ,,_ 'F -- -J--'" ,-' - ,-" ," "ffl~",··'!;\!_,-J~'-Y!!' ~.-

!:tIe~betii;1;!:!, ~J'. ,l~tot!i:!g etiklli y~g ,'. de,~. bal tersebut,

Di L. A~ 'm '" ,.I :)ls:J • ",Ill • '~.' ~ I ~', ,.,. , 'l. ,,,,",, __ L~, ,-1.,: ..

,~ o~, I!'~~~~~, '( , ,- I~' (.i"'" os- J."'" )" JAm =!<lI~ 5m1roin}\1

m~ bersabtuliflmpai k(lmu,1iel1t.l1rmmemtlim~ - itR ~

lebfhW bJ:gi.1~ ~~MfIl"ji.b,:!1[1ilL m.el:fbmeh.k, nJ, ~~

1l!1t']',eb .'1'1') m~, eleh kcl:l .. ;lI;aa &[ik~I;ii!.h;tt~di ,dwlir!l !!iu!ikbj~l,

f),OIn !l.emmiiOlIli, J(lUi/; 'fs..:ma'Nli!ru :1lD:~If'e'kii 'lmm!k 5lelli~Rbe r-

tal1!hall;dank.emb~,,~ilda,.iN'ya:,~,~~", _ ~ "'D.ltnAlhh~~p~11

l4tJMdh4~g,,"'fll1iili OO~\JI,i;~ bi!h~ ~oo di~ 'bt:!'~ ,dm;g;mld·~,' b:m Hahls ;It=Tm;Wnj ,~ , ~eih:!;g;Umm~ ymg; nlm dili~ ,k:arn o[clL b!Ui!~ Yill~,

Im:ll!rn. All m;l~ IJleriw:il/Yilit!bu], ~an ~1",A.qra,' bin :f-]:lb~s ,4;;, hahiwa ..

SiWJ'<l' i'ilJ peff,iN!h. :ilUm:ll'lggi], E!$lIl),U:Ud a ia b!tn~t"i!I! ''H;il Mti!bJ~d, ~ Muil.ml!mll.d!," Dlllli, dalams:ebtlilh Il:Waya:r ~ko1!ru "y ~ ~UIll.aD,~' ,~'lI!!l! iJdla,t1I1.dlak. ,m.emhe.rii&m -. ~iawill~a:I!11l:£[l!ildam.y,~, :m.al!:a Ia pH. b~eJ:1l]ia,gru: ""{:a ~i!Il~~, ,~i~i!!I .. _@~_~~_h~tR~~,,~, ~ m1;,_"",''t~ ,,_(M~h i!:!ib~, ~.:M~ lW;uld~. ~e~i'1labda~ o;'Y.ug diemru:till itu i!i.ld A1.I.aJlI. a"

H~ QmJ:!g~ang'Y4f1,g·bm:man.jik~d(!Mlfjg kep$d'amlJ ~a. fosik metn· ha!l'lJli' SI'M~ ,b,erit;(.l, m'f1hJ.~lnh tltro;gtm Le!ifj !1g4l"iwmu dda'~im'fN1i" kan nmm tntl&fbl'lb keprtda SJtaut lumm ltmp~ m~nabwJ, kem1«ann-}'ll! }\tl!il1i Itum~~bkan hlmu mel!ly~l a!!I~p.~~'J:rHIH~ i!u.. (QS. oWl6) Dim ketab.m. lab oleomn. b,«J)lW'a i1i k~lan~Cinm:1'1 ada jfdi,Kl-ulldh •. Kalau fa metJ.J1'futi (kemafltm}mu ,rialmn beberaptt Nnl&'mt. bentU~rlah .kamu _n mmtlqm.

49,At

kNmaita'n, teNt/Ji Allr:b tfUmjadik~mnu dm:a keJNlda kd.m:a11ti'J.I dan lmm,· jgdikP.~ itn!'ll'l:itn indah daliun nmimu St1ft(l .mrnjmlilufmJlu b'e.l:ici kepada kdm[rll'l1iJ.l. kt!/asilu;m dan 1u:dm!mkaan:. MS'reka UlIlah ort1ng·otttl'J:g }'.ang mif!n:giikuti' jaJan yang [terllS. {QS. 4!9,7} ~w{{gitti karNn~' dan fttkmtlt: dan Allah, l)aiJAll'alJ Mali.amm:lgelaOui lawJ; Mi1};@ijak~"NiI~' (QS,. 4?:8)

AUib iM,;' mll;TIltrin1;:o1hktan ;lg1!C bennr-ben'llc m.eG!clll[i berira }',3!llgdiibll.wll. oleh Qr.!llg"01':<I!Il:g bil!: dlal;un r~i\ mewallp~dMn}'lli,5J!ih:in~, cidik. m11, se(M:~:S pl,Ui ymgmsmh~,t:ik:ti'llkTWtl!laB iJe'maSclrkil.il pe'l'br9JlJll or~fig .f~ik t:e3e'l:rl1!~, di ~~. p~tb. s!U!t itu Oi!'.u!g. i~t~~bl,lt b~tp~ ~~ba:g:U soorntlg peadusta dan beilbUllt .kiekd.im::m..,5~.1l OI'.;)Il1g}'lUl;g membd.m ki~putU$!UU hefdasa!!'k3!ll. 1:l'Cll.p3!1l a~g [asl!k 1m bel'anl 1il1. rdab. metl.gikutrmp &an lle1ak:;mg.,. P.ta.alul .A..1h!h ~ 'reLlh. m.e.laro1li1gu;Dutlik :m,en~ktlrtti ja.hn Ol'3:n:g-Oil'[lilJJiJ;. yang jjethua:r kernsdan.D.ari s:illl pula, bebeJi'ilipa. ikelompoku1:ama md.:umg nDrul m~t)nQriW4Y\1~ymg dlipem~.e11!. &riormg ]fll.Ilg cidlak. danab.wk:.eacl13!U}"Il. ka~I1Ll:lIi!~.lfl1! kem.ultligkin.:arn. (lnng: te'ndhm 1ias:.ik. Ni!mu:llk~loIlll.Pok larl:tl rn.ti!Il!~:!'.il'r!~J"!.,~1;If1;I~ m~tl1"'k:~~mI ]n~ h~y;ii!.dIp{trin.~\1!lt ~~~m~m· her.ibl:l kepllSiiilllilberita yang d~hilw:ao~eh ormg f~, iiedmgk.'"lIIilCl!l'mg.im tiflaik~frbl:lkti sebagai seoratlig ]:iI£ik bretlia tidakdiik:etal:ml headilafillya. Daa bmi tdomtnmp.kllln .m~ah. fai d,lI!l:;1Gl!. kilab ai· 'l/m,t'j JlIlam. bah 5-prb .al·J$uklMri. Sf§ailapuji!.bagi. Allah Ta'a1a.

:&;l/n~ wI:! td:$~t rm~m:~y~~kmbdwa apt i!'!idi,turonkari b~rke.l'l~iII[I! ciellg:JJ!I1 al!·W~l.d. bill 'Uqbah him Ahi MIil.'it:h iket:ih 1:1 diurus o]en Et1suilluJ!lah ~ tmII_ memgru:nh.il sflflekillh {zakil!t} Bmi Musthalliq.,

Jm~ Ah:m;!.d ~riw~ya'[ki!ll!. Mtlhamnurl bin Sa!h:iq .m~herilahu kami, 'ha hill Dirw- :m.emheritahu L.mi, ayahku membeci~JL:l, ihakw::lSllillp til! pe.r.ruah . .ffiendeag;llil' al-Harits bin Abi Dhirar :Jl!.Khuxati .~ber(]erital. ~ Aktl ~emah daung.meme.muti.fuuiukillah ~~ m.aka 'Delia.u ~j<Ikkumaliuk.hbm., Maka :ik!,l pun .memduk Islam dm. m.eJilpknikanil.}'a. K.emudlan.ht1113:u. me:rl!~j$kl,l. .¢itW,gd.l;Ili!~lo;~!i z!iLi.t;,. maka !lkl;J.pl;lll'l. ~~fiya d:m kuJi;:i.t.!iJ'l~ ,y~" ~U!]u:llal:i., aiku gat! pu1:ru._n-$ ki!i!p~da rnkr.w~k1;l d;m. ~1!1. akru::! ;ljaJ::. ~r€kili U!E!t« ~ bL'WJ dkm mmlll1~k.1&l z~k:E, S:.i<tpa.li,qa ran:1ll me:mpe:rkerJmkilll semal:ll!iu itu, maka d.'IlI~k.m .m.en:guDliPlllk~1JJ Z~k01itllya,., d~ll kir.imkruil.1ih ooo'Mang lIIi'llllan kepad.1k1ll p RastJ!:iliJah, sekirar wrunllb.e,gIDi. d.u:i be;gini gJII[J);OI me.mhaw~, zak~ J'Mgte1:1h:lliu "tml.P'~m i,t1!,>H'

:Setelah;l&1i~riJts mruugJImpulkillil m;lit dl.ui. CJirnllg--Qfmg yang: mematuhi semrn.llylli dan telah .lilliIT!tpll/i P'~da ma5~ bij!;J,r!Hm:~ U'hlS~Iil R.asUil1Jlil<lih, m. reen.yau. Ult:1l$3I1 R:iSIii]ullah rersebee terraban di~eng~ j~aii1ll J3!I'!L tidak da1;iHIg meneflll1!ililv:a. }J·Hal·.~rll ptl:ill mengir<1 lba!hwilS:!tllya. telabturan :k,f::tntlrhan &!"~ All@ T~'a.b. dM.! R=d·Nya r::.da dliri!lp" T~ r1;l1i $ilS#~ mem~nwJ P;!:nl poohe;m"' kaW1lltJiY:1 dnn mengiJ!mk:l!llkiepada mereb "Se!l!ll.llmIDnya R:a8dbilllmll * telah menetapkaa waktu keparlaku, <Ii .m:.1:1l:L be1i:liu ~k:lll InelJlgir]w<lI1l

UM;im!lY!' lI;:~, .. U!ID!k m~~WJwa1l·yang aku b~, &in IIn!k::an :kfMa:lliliillllR$~W1ah ~ WI~iU!k .men.yabh.I janj~ ~ i1k-1l 'ciibk ~dih.at~~!Ifi· nya 1JI~usaJil belliailll. ~a!fI kac~ kemul'him Allah. Ole.k:~ .fuu. awillih lci,rnbe.m:Eibe~~-sama menemai R;lSUluIJJilIh 11"~

Kemu:diam. R:!iS~ulJjilh mengllJtas ru.·Wilid btliD.'Uqb:!h.llml'lllk .lIIweJm.Li. ;d,·fbriits ~ mengwmlbi1 W;lt y:llillgt,eJilidikl!.l1lpullkMIl~. KetW. ~Wmd benngbt ~. sudall ml':nempl:lih beberllpalilirak, dbll~;l:lamet';3;lla!aktl[ dll!! :kewba!ll. puJ!ilflJ.§,. ]a1,u m.o1t'IlU.i:iRallW!lill!ilIh i! !l!era}'c31 beik'al~3I: '''la ~!iili!il]ab, ;sest!l'Igguhn:ya :J·Rmts m menol~. me...mbeirikm zakau l\;~adU,1:I. Inihikm .ra 'bttmW1I!d memlbtm.1idilbJ." Mika fu:;uJiuiLh rl.:ufI IIDLrnh d::ia:i .m~f.imk:;m ll!tUllaD! "~~da m·H.mts. D~ ;d,·H!l!m $ert~ :p~_.:a~abMtn~ :P,Mbeni~'p-si~.p De.rmgbt .. l{,el:iJl:;. 11Ilusmbdi\1lu. nIlIerungglillm:lll knta ~dWa!1l,.at·Ruill!l ber.emu deJilgou:t me:rd!lot. Miikll meH~k~ berkau: ~]:mibib aJ!'[~I;jlrj,tc.S'" D'au ]!J~dillJ :!lUI: :al-Han.ts :meQghampfnii!l:erdk~. l'ili ·btl['kil!ta1:"~iIIda da.p.1! k .. U,,_," di!.1~?~ ''''Kep:!ldamo,'' jawab ~eh. "UiLIlI, umu!k ap~ IWi:tfi drutllS hpa.d!:rli:u?" tmy:a :aiI-H~ l!lbi!b ~j~. M~~!l. !ti1I.emj!i,~1),'"'S~~~n:ya L5,;Jdalli.$tdiili m.eD,gJImJs .1I.~W.ilidi Wm <U~il!b.l!;epadamtl, .~. jtm~ti ~ablwc~ ~ghum~ :aniAk. mmilieritm zabli ·Q;m.il!iLhkm. engkau lIikaJiL membI!m!Ww~" M:rli;a 1J1.. Iblins ~.b~~"T~ ~.lD~.~ y;IDghhb. m~~.M~ ~ .~~ k!lb~ .. ~, ak14.5~.:5ekalj tiM pemotb: ~ib.amra dU,tiM j'lilP :Ua. mellJdatmgWlI. '-'

Dm set:eb!h .. a1..Hmll!lm~p~1idWlaih:m.. wa.belillm bf!~ "A:~d01h engk~lIJme'lIlobk: m.enyeCl!b.k.azabt ·a:miJefmaks,ua me:mbmIiu:D.

~~~ b me.nilliwllh::"Tid.1k. DeJ:ni- .• s~mlLl de_ng~

kebet:lilll'il!1!l, ilklt S!il!IM sekal1ltld3!k metIDW:[l!}'ll! dillll ,nla t~ .. mll~~glku.

Dow ilku ti~ d<llU!illg m.ene.mUtmlll meb:iliikMl k:eijka. !atwmR;ill,ULu1J)m ter~:ilih~ {tk!;di; l'l,l[![]j1iID:g 'N1i!l!:l:g) daa l!ik~tllk~1i W!iL m1i!ll;~l kem;trnb:m.uri Al!I::a!h. T:a'a1lJ cl~ R:ilnI!l.Nya." ]~ m.ern:g<I![~: "Pa&~lo1!ilt itu r\Uii.ililbb. ~1!i!!'~~

~.Hl1jllll!f'.t'ilm; ,

, I·' ., t,·~ '< .• Cl:'~ 1 , .••. .:- -'1.- •. :..', ," ~... r.··~··~· _. .,~ .~, -r ,. ;01 L ».' '.' .•. ~. r~I',,::..

'~~" r"'" to. IS'"'" .. ~:'~ ... .J' i~ .,}l1J'&' ~ rJ:'''' 'F"."'" ~ .~. ~. ~i ~.,.'

. ._.: .~~ ~~)i ~;~ 11. ~J .~';~i;; ~ ~ ~':J ~ J.r:.,~~' ~~I.:; ~:~ ~ ~G C:,J ~;; ~ .~~I) ~ ~i~:; 2;;.A:,}d1 ~t';:' .~.fi

'Hal omng:o~:g)W1.lJ,g bcri:m,:tl.l .• jlRa Jalan.g !t~J4m.1.i (!nmg,l~f.k m~~ ~iw,tn, beriM mA¢ped~M] .$m.v"' rdid ~r kam,/. MJaAtiI~imp4~: t"~i# mm_ keptuL J.Uiltu ,tal'ltn ta~ men~uJmi kmdMnnya y,mg mtffi:yebdh~ h1Jl~fjC ~~l~~~~'"" itn .. D,.n~ ket41m.;lt!1)(Jlebm".~Ji;kJangal1> mU ~ J(,(lSI~lulltd~,k,'!drl1f .irl m,tm:limti (krgm'(llltro)mu .daJrlm bWer.rfM: .fI'IfIiSan, benar.bm.arlah bmu aktm 11l~jMt kesllSahml. t~ All'ah menja.Jiktln!m~ cffi:ta kepaiJd kebfl,~~an dan ~neniadilutn .imo:m .flu indd· ditkm: .lMtimu ,lie1'la

.,m~~lmn:: 49.AL-HUJURAAT ~I

menjadikanmu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurns. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. '"

Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani, namun ia tidak menyebut al-Harits bin Sirar, dan yang benar adalah Dhirar bin al-Haar, sebagaimana yang telah dikemukakan. Wallaahu a'lam.

Dan firman Allah Ta'ala: 411 J~~ ~ 01 1_;i?lj ~ "Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullab, "rnaksudnya, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasul Allah ~. Karena itu, hormati, muliakan, bersopan santunlah terhadapnya, dan ikutilah semua perintahnya, karena sesungguhnya beliau ~ yang lebih tahu kemaslahatan kalian dan lebih sayang kepada kalian daripada diri kalian sendiri, dan pendapatnya tentang urusan kalian lebih sempurua dibandingkan dengan pendapat kalian tentang urusan kalian sendiri. Sebagaimana yang difirmankan Allah Tabaaraka wa Ta'ala: 4 ~I ::.,.. ;:_,;..j.:j~ },I ~I ~ "Nabi itu lebih utama bagi orang-orang Mukmin danpada airimereka sendiri. " (QS. Al-Ahzaab: 6).

Setelah itu, Allah ~ menjelaskan bahwa pendapat mereka tentang berbagai urusan mereka sangatlah dangkal. Maka Allah Ta'ala berfirman: ~ ~ ; ~i ;; #' J ~ ') ~ "Kalau ia menuruti (kemauan)mu dalam beberapa urusan, benai-lJenartah liamu akan mendapat kesusahan, "maksudnya, seandainya ia menuruti kalian untuk semua hal yang kalian inginkan, pastilah hal itu akan menyebabkan kesusahan bagi diri kalian sendiri.

Firman-Nya lebih lanjut: ~;hP ~ t;jj ~~'ji r-GI ~ 11 :.,sJj ~ "Tetapi Allah menjadikanmu cinta kepad.a keimanan dan menjaaikan iman itu indah dalam hatimu. " Artinya, Dia tanamkan rasa cinta kepada keimanan dalam diri kalian dan menjadikannya indah dalam hati kalian.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas ~ , ia bercerita: "Bahwasanya Rasulullah ~ peruah bersabda:

'Islam itu bersifat terang-terangan, sedangkan iman berada di dalam hati."

Kemudian lanjut Anas, Rasulu11ah memberikan isyarat dengan tangannya ke dadanya tiga kali sambil mengatakan:

«.~ ~~\ ,'4A ~~I»

"T akwa itu ada di sini. T akwa itu ada di sini."?

2 Dha'if, didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam Dha'iiful Jaami' (2280)_ Adapun potongan/ bagian kedua dari hadits ini adalah shahih. Lihat Shahiihul Jaami' (6708-7242).-ed.

478

Tafsir Ibnu Katsir Juz 26

,~. . ,~., .r':~~l - J'" -,~.

F.i!l'.m:an-NYlll .OE: .J~J 2l ~iJ ~ ~ .• )J, ~ ''Se'I1'a mrm#dii:anm.n

Miri ~ kek1Jlwrsm,. ke{aiikRrr. a.m. keti1J:rlmJiaan. "M~ooyll: •. MWl. m~ :1!I.il!lILi'lm~!:il.IJJ kelbemc.indil:am w.i kalliillIl terhad~p kek:u£mm GIIlatn k~ifw.<m, K;~b,g~,d~~!;J~:'~~~i;~fh"5~"_" ~.~~.~ kem_ak5~at~. Deliliki~lah ti:l'!&kat~1i. ~ ~ligr::mb~t~~ k!1$~-p!.!!m~ ~;.fifmilliDJ JJI.:ili Ta'aila ]ehihb:!:JjiUt: ~ u;l.M:,JI ~ :!JDjl, ·wt~m iu~/gj} Ora~R'!l~ )til!'f!,!! m~gi~lI# Mtm y.:t~ fUnis. "Yill1m:i,~g-Qramg l~g: mem.. PIW~ :sl:£~:!ilepe.n[ ilciJ!ah ymg m.e:tlil:iapilllk .. pettl:lliuk daii .. AJIJ!ah~.

FmlW1 i\]Im~ !:U¢ri;;ll;l.r.t~~ &ri Abu rufil.'~ ~za:!',q~. dad !I.,.~.]'lt" i:aileroedll:l. i:lahWil. p~ SIl.,aJ~ :[e.r:jadlipfl:l'.anll: UI:uJld! d:atll ol'rulior4g m'lllSyrik d_a1!ilIllI.kead~m .WOO"ilt-mll:lit, Rasulullin.m "bemsmda:

« .M,,s;~, Ji. ,~ r.P'~J~~ »

"l.1J1~m dan s~;ili ~M1):, se~.&\I. ~at~p~ji.~ kep~I:b. L"bb.ktl~,~

Mmko1i :(!i3!tIl. Sal!..ll!hill .pm:1!. hmiifi ill ~elnkiWll1belR3iM d3l=m ikeadrum. bseb~ri:s, dan. ~\i!lhh ~berdlo'a,

"Y,~. AJ!I~ ~~ !p~i llI,mp blip·Muo 'lil AII.a!h,~ida..l,: .. ada. Yi'l:ilg .mena.bm 1p~ }~lg. ~:clillh. Eilgbcjj, .lap~~, dam rul!iIik ad!a pW!a ymg ~1: m.mp~

~p<lJ ~g E!:li~!lu t~, citbk ada y~g: dapru: . Gnmg

r~Jlig te1ah Elligbf!J 5dil.ikill!li, dOl!:l!t~dik W1) yalllg ,daft . G'!'lljjg

y<1i!1!gteLib, E~,,~ be.~ pe~W!J!jWll;"ti~ ~ }'lm.S'~J?~t ~~rij£1)R "P;!.~g

49 .. Al· HU§URAAT

En:gk~ftl oegah rum. ciclak ~myangd3iPiU .m.e apa ymrg Eiilgk:ilJtl: benl.w,

il:ll~ ,,~ ~g ~p~ m.¢!1I.&~k~~ :;tp~ .. ' c . E:i1Lp:1ti faiuhikM, ,dm citi.

;1..& ·~da.pat mefij~:w:;t~ ~~uJah bgb'Ud~~. Ya AJl>;l.b!, lllii1fi~ kwla. k.eberkahm, :r\l!hmllJt, kull:l1lria,.!:Im rizkiMlII hpii{J!a.k.:lmi. ¥jl AiJ]ah, :!:e!l'U!I!J~y:a :ak1!l.m~m.ohoil:likie.pii1da-M;t1kiel1i!kma[:a:m "haw y:ailit:g iJ.d.!l illkJi1!ll ~Q,h ~. ritWo:p_ ]~nr}"ll,p. Ya AElab, ~fSWll~y;3:akU memohQi!!. .~. Muk~tmF~ ban kesenp~ &!.r:! U5a amm.~ llilt!lci y~g mefiak1il~

kaa. Ya Allah, s p ak'!ilDettidlIDg kep;:lM-Mu mn kehumim. :lpGl:

}'Img wah. Em~ kep!<l:da. bmiJ dm diJiri lebll~ ilfJ<I yang fulgluu

c~ diid k'imi. Y;a A[I~., 1~~dlki!:lll1ahlh:il!ti k;1im1 m~:tlc.h)[~al keimilllim. dan jMlil;;w.ili i:jJJ 1:l:~1I5i!i!l ,~;tID ~~ti li:.;'!!mi, DiI.!! l~!i'l!;l;mll;;;l:!il":~ k~b~ci~ k~;WI~ kmm. teJ'b~dap .k:elll!fu:rnn, keiasik;tn, ~11li;.e:(j)u.t~. D;;miadi_b]j!lh k..:unl, te.1'mas_ ofillllg"'IJrillllig y:mg me.o:gi1u6 jatmr:mg ]urn.s. Yfli. A.llbh, .IJI]j:JJjliikm.lilI lbtmi. diaJ>Lm baMOUiL Mit:JsIim. dim jru;g<Lhioopl.mbh .kami dalam kea~. Muillm., sma perte:muk;;mJm .bmi .amg;m.o,fimjg;-Q.r;m;g ~rum:., ·dU~ keadam

[K!ak~e.r.b.hJa. dkn tld1k. P!ll~ te-rlimath. YaAililath, :p.erm~lab. I) , iil kwr

y~g: m.ew:J1l!!lt:;!,kl!lfiRilS1lI~·'Gllu:1·Mu dllilll meJ]cgb.alal:lJg.!imJ ' :.MtI, J);l(I

_",k:l[!11m .~~. hm aMilb-Mu ke,p~lImereka.. Y.a.~"p>fnng,iJ.all o.ran:g.g,rnlg ~. yag teW! dib~ ~Kito1b,.[Jah ~g M_wben.otr.;;~mW+!.:rw kao~e.k :m"Nasac.i d.lliJm Bilb at- Y~W1J.i wllailllh).

D;lIilidail.run haJits mad'lil'dlsebutJkm:

I({ "~~ .~ .~ a~';"J 1~' §.-~~, ~ »

"BiI11iI!IiIJg;siapil. }";;Wg me.::tSilSlelJiotRg dengalJi amd 'b~ya. dan .me~lI ~dm de:!lg;liD! amallnuuknya, ~em[i[~ i<1I sooftIlijM'llkmm."~

S~~na!b.irn. Al!lIah T~jda beffirmaD!~ ~ ~:. .~, ; .~ ~ "Seba:gai. Lnmia do ni.km.:l!~ dari All,ill .. " Y:ilikni. pemheria:a filllt teJJillh dl!beE&:lIll!:~ada l!:2ffil.tn !lf1!l Ln~Pak,m ~~~8e~~gm ~31 ~a"ci s1sI.Nya. r' ~ ,~IJ~."~n

AlwhM~w~m~.~M_l1kall~ksa",f;t. ~dny,a._ .1111 .. ' .~l;ll!.:>liap';l

si1ja yang b~f~!l1I~t!k!U!l p~~!,!l'lJjuk·dan sila-J?~ pUI~. . _ ~~,

Lag,i MMo1Ibij~!!lll.j! ~ \l~.pm, ti!ld~lb.l!j ~'~t dU ~~tapl!l!lfi.N~

, Di~~r~,d'~ll. QlIl1h. )[. 'iIirn'liid~, d~ .~~ .. mc~~bll!:·l'hd~t~ w~1!ut has.tJl.~ih [Mrllr. ~ yu~. difiw~~~ ",!..ell A'hm .. d J~;HIl kit~b dl-1f.ltmnd.

49. At- HUJURAAT

_ . '.' J:.o

~it.; ~~. t\ r;Lit t.kJt, \~ ~.~i\i ~.ru,

~ -;;-'~~ ". -! .,....iI'!' ,- ~~ .,' wr.'!J ''':1-- '_ - - ~ - '-"7i1i.' , .. --',~'- - '_

,.~ . .i'~~-' ~-:I""~'."·""" ';j' '.' ; ... ~ ...'<II..~ .. '" .~. ~.~ dJ'.·

.... :'".' .'~' ~"t... '.' "' ". :"'~.~. ·i~;'-. I. '''''.1i ~.:::, , .. ~.'-"."' •. ·.l." .. ~' ~.'. '";.Ji.' '.~ I. ·~.I.. . '-.' _ .

~,"d..:Il'oI,. ~_ ~1',' . -'IJ • dioo U..:...~·· ~ 'WI .. ~ '.

. ~J,-. L~- '-~:!-,-~' rjL'" J- 'I" ~-,~ ,- ~ ","

~ "' ~ ~ .. ~.-, ..

~'0~;

l)~'n jika ada dffa gl}it).~gan: d(lJi ~m1lg.t).r;ang.U~kmin lj'tJtpem1lg.ma,l~ da11Jll.ikanwh a~:ra .lMu·tmya. Jik'tl mlab $atll dttri imUd .81i!1Eo.~&tiJ:i ill/; berh'lmt m#aya .tfffl1.t1dltpg;t'111!.~gatl jIi\'1:ili.:g laiili~ malta .'Per:t1RgilaJ}'go.f,~l:lgaR jlaltg bw.u111, anta:v~itu ~(th.tflgga go/o<ngafl; i'tU kemba,zi k~(NlapmJJtah Alkib; jiiw ga/lJ~n i~'M leinh .~.ali; ,(kqmda Jl€ri:n.mh' Alltih;~ l1Hm rmmaik4tiJ«ha:~ta.ra kMM'tJ:il}'i1 (le~gilln ~ul~11 dan bmaiNadJJ1ali, $.e'$u!lgg,u.'lmYR Al'ab' menyuiail1,.a~a.raiig ya~b.mab ali], (QS" 491;9) Sau_llusJmya oriltl:l'&"ru'dJ:lg.Milik.min adalah b'tr'Sauddrrl~ k1irrena i'$M damllilurnlab atli~llra WM.a kUfd~nu ,dgJ;! b~hiaf'(lb kepadaAll.ab $tIP~ka.tntl men.iofmf

mbm'at, {QSi. 49~~O) "

l\..I]a.I::! ~bf"m:l'mm Sle.n:Y;;Ji .lIIe.JIl8!liIllI:Uikm. ilIiI!I' meo.dama.i!1l:m. W.ta;f;;l, dua .. kJeJO'JIlliPok ymg I:!e-~ik::n !reS~a .me'.l'ek:~:

1 ~ !;L~ ~jSi!, .~.:p .:.. ~~"ij,. 4) ~ "lb~fN·daJ~ gd~<1~,dari Qr.:mg.Mrlihtm.~. ~,~JiI.:0.a.~tttra~. ~'Albh"

[~~p: ~yeb.'I!I~ m~seb~ armg'01":iID!Il:M~ . .me.!iWtmgah

be,rpe.rang, Dm d'mg<1[l :i!:u:pruh!, Imam, a[·~ri ~. ,~_ _ . ~~~iLI! ~. ~W~ ~~O:I:llfi~'!Oida.k lI:.e~l!In" d!lri.k.cim~ . .bm,,~brenil.lil~ ~w m~!JlI!I dkrl:am. wujooY'lfligbew-:, tcidak sepe.nci ;tr~ y:mg dikem1.lbkm

olel:! kwm I{h;twmj ~ _ ~a1!!:m d.m:gan m.erclc:a .dan. L,t_g)l!lll Mtl.~~a:zlIaht

oon ]'\1i!l1g !lel!!llis.. -akJ"llll!g d!it~H!pbi!li Olalam. MIOl!b sbdih at,

.fJ~dari h~ »!:-h.scm, mfJ: .Ab~ BolkfOLb, .~ , i.l: [!~o~ri~~"'S~lJI!!~ I]P RMu!JJUiliIiill. m pemm Ib~xkh!.l!tlh;!b p~d~~1U h.:ui di :ata$~mb(l$, ~~g befSlU'iabel!lw l:erdap.ili~ 11il.~H8l!il liin 'Ali ~ •. Wu sekaJli~ali ile:Ii~1J .m.dihn kiepr.l&.my~, d!:J,m kep~l:Lt o~cOfiUJlg :p;itdb kal:i l~!fiy:a $t;!!!';;),yll b~n:~b<b:

« .~';J~ ~ ~.~ ~ ~ ~ ~I ,Jw .~~ jAr) ~ ib.~"l ~~ »

'Se.sl:l!.llfiguihnY:JJ puuenl11l ini. adil..:b. sw'nn,g sayyid. M~d.di·"!!l!!.~.dallilu Allah ak~n m,e.nJillm.<1JIOO du<t keLolJ1lpe>k. bes~r kaUJIIl MwlimiIJ: (jnm.g l;eli;~ berdb:ll,'"

Dom b!l!Ji1lit~ yang lldlli S~ s!r)pe11i :apa "Will i:leolii'lJtl sillbcililik:m .• di :!ilU:ID .AIililh tel!ah. menmmaikm m~iITa re.!1d1ud1u,li: Sy.!Q. d!li1l!pti!lllidtl(iitlik Ird;:

df:!]g.m [pf:I:'iiUltm'iUI1. aI·Hasan :!lfl'[e1ailil .. m.!mU llW3.pe,pe:ri!!lilpil }"l'Wgp:miaag &m herhill.~perisii.w<IJ. men.r;e-.ri1l:2D..

n,m firnlo1:ll J\..l.Il1!tiJ. T.~.'.uil!:

,,~ ,~ ".", ,.. ~ tr: ."' U: '., .. ", • <,. ~)" n .~ .... 1.,. JI-

~ ~l-tl.~.~ '-?" ¢'_~I.~:",~F"j~ ~.~!~ ~ ~'~~·_7.l=~Si1Hf~an

kid~la gdan.g_t1n U:U bJdmfil 'In~ t~ got~ngan~'i11lg ltmt, ~pcrarr.g}lt1h gol'oi1fjm:J'l'!lT8 betk:i4t dJ:lis!}-'a ht~ ~~ go/emgil>rt it#&mbali kepark Fi'mw; A'u.m. "MilkslUm;"1, keJ!l1bru:i. k,epada pe.rililitah .AlIrli dan Rasul),NYil serta mendlenga:r ke~um d!an. merrrr:I!jJrutya, .~ y:mg di[ei!;ii£krui:I. d'.1J!am_ .lrudiIS mahlh, dar] Mas: ~ ,bahwa. Ril\'ltdu1!lab.:ij§: i:!~rnillbdliJJ:

"ToLDngl!ah S3IMlIl!1Imtl filing ~erulil,a'[zh~lim. mau,pWl. yang dlizhillml.,~ LruI.t1 k:!,lt:;mpl';m: ~Y ... R~l1Ii .• ,clbh, m~!l;oLo:ng Q!:"~g: }'omg di~~lIlioo !it~ .ilIkl!! daP:1l.t lIlenwtt~ .Ialn ~:m._1iffi\ ak!1!-me!lolong Q~~'yang zhoor Be!JillI1.menja,w~b; ~Yait~ e.rJgk:tl! melJIcegilllrnya. d.:uit;eIDUJt zh:ilim, dan .~t!Jlbb. peno.lOllg:ta:M1J! WlJndrn.}'~" ~

IIlliItl!l. Abmad.me'tiw3.ya.tkaim, '.Arim. me.wiheri,uihu kami, MlI.I.'[a:mi. lIIeIIibmt~hu k~mi, l:!l~eJt;e:rila= "j\._..ku rem;tb mends~r :liy:dn__l;u :m:emberi~ u!huik.:m haJiWJ .. MilS ~ herce.l'1U! 'Pemah dit:anyilka kepada. Nabi tJ!j~ 'Se-. ~ya mgkatl mencLmm.gi "AbrlhillA. bw. Uba}'.' Makai befum pua 'dn'!rnngbr mrtIl.rntui]'l.y!l.IkIiLp-mm~n!iik] kd,~d:iJ!, 1altl k~um MU$l!i:m:i[l ibirj!>liOU! !~ki di tm~b Yi!llg~ef;l;em~k, Seteb.bNO!hi :ffi o..'1tOlR!l',; m.emmllliny~, Ub~y beikil.t:li: 'M:enj!;lJubbheil:l~u diaxiiku. Dew AlloW,. ban ke1edaimu teLm. me:Dggilil1~ .Illdungku.· Kernll.dliw, ada se~s:eor.iW.g Jari kaium .. &ncsih'lIr yru'l1l:.i:lel'k:na; 'Df!mI. AIW:Ji. keledal R.as-uilll!ll.>th mit\! £eblli 'iIl-<l.!Jgi ~,p a da baJ.:lm.lUL' Hil'lgga ll.!iliirnYll bmyak Qf<Jifi;g-.Qung ·d,;t_Elb~m 'A:~i!1IJ!]1Ih 'bin Ub'''r mill.llh l!;ep~d:.m}"l.l;i11lJ setiap' 'Oll';]n:~ dl.'lri kiedU1l1el!o.rnpok l]W'~h. Dililil dimt:lu mer-.eka leL-ili 1i:e.rj~,dj_ peIDIuimlan de!lg:atll me,ilg~ [pe;1epl!!h daun l\:Uifi:l1li'i dhm juga. [Wlg_:ul Sf-In [erompa."" Perawi b~rliu full mdanj1Jld::.m: ~TelMl. $il1Up.1:l kep3.dllklmi. ib~:ri~ ball~!lll!ya}~I~ ruru~a1fli[ r~$IJ~t~~ d!emganmtrcl:a, ,I'ltliw:

~ ~ 1 ;,L:1.i ! pI ~.."..:IJ! ;y. ,fij;'I:L. C>]j:; 'D.m ji&u«ia du# g.wr»tgtm dari'a1rf1lg, O'ratl_g M"funi.~ krpmuJg,. ni.iMliml{lilikanLh o:jm~nI ketirl-lntya. c" DUi.w:ayatk."lln. oleb,ilI.-B-u.kh~JI'i Cb]am kiub oW)·Shwll)(M];tm 51mbihfJ!,}'~).. uri Mwsadd:td rnn Muslim dalam bah ai.M"fimzi (d.a]am. Shahihny~) dar_! Muhmmud bin 'l\JhdiJj A '~~. ked!i.!iID}"l d:!d Mu'tOlimi:rbiW S1i.!ilruman, d.Lri :1I}"1hny;t.

[)multman Aliah ~i!1IMjumpt:

,;1, ,,-, • ~.:Ii .~ ...._ - ":_ .. ':(,. , • .r~'_ _".~':"';'r ~"",~. _ ~--: . ~}.. .ll .. ,-, _ - _ _ __ ..

~ .).1" .~ ~ lin.Jl ~~L) ,J:hJ~ ~ ~~,LO c.;..\.Ii.,)l'}" 'J1f.ta ~lt:mga'nim .rd:ah

~lMl£ (kt!ia-v:iapiril]t!J~ AIM~). rnaHa tfamaiJurniah' atl:~$ra It-edi~~~ya dengat1: gd#d4_~~.m-f{ @fJ~~~gg,,!mJ4A#~ ~~~ ~~71:fO'"4J1g)"l"iig.~

0119. !'!l.. HUJURAAT

ali!;~~rnlr~,ber;si1i1pJabildiJd.diam m.en}'e~ pu,masaw.l!1!l p..Ilg terJad:.i ,d,1 ;If1;I:a.a kedlaan:ya,

,~~" u~!;, ~ ~ ~,~ ~~{mgg/i'imyaAllah'.m~kai orang.rNm.i,gy;mg be'tra~u ddJf~ ISI]~·Ahi H'.tti.m rn:~riwaf',1,ikm, d!lWt "AbdW!J~ bm' A~t' $. l:a :D~etit .. ; "S~~ ~wh;cl!.lab:ii itd!!h~mabcW

(,k-Jlf ~,,"~~'! ~'~ ~ ~"j' ~ ,fi~ ~, ~~I ,J' ,~~, :j,~ H

.... i" ~' PI .. ' i" -.... ~ ... ,",'

« .~IJ.'

'Se5;'IlI[lWJ1MylI, O[;1j;1~l:'ll:ag }'llL1i;~ ~rdbiJJ/iIt dJ ,d!, d~ .. , kdakb~.tda d\! i!1J~ ,mimJl:lu: yang; t~:Ii'iH:lat dar] mlllt\l<lril: di ,luil<!Pillll, <li~~ilm ~ llcj:145 badi!:lI:IJ ~gFe-.mah iA 1;lli~ d!i,d~,'"

[)g diriwaY,!ltk!i!fi (J~ <ii1n~Nasa-li, clll[',j, M~9d bin ,al.MlIt!lilrnD.<lJ, &ri, 'Aibd,ulA''b ~~ ]..t!lffiJi"'r~. D~,~ hadlitS ini.,~~, ,daa pan, rijalnya b~i!'das:u'km p~ Synilt mibib, D~Mt!h,_~ 'bm 'A!l}~~~ bi!'l! Zilid :memlDet'iitilhl1 lhmi. d~lli 'Abd:1illbib, bill "A1m' ~" dbl'~ N~b~ ji, l:ie1iau beL5)jIJb~=

,~.ul J~~ ,~ fl. J'J~' ,:#~, Ji.~Q1'hrj! J~i:1 ~, ~~7 »

-" ,. .'_ - «" .dJ ~J ~~~J ri;S;. ,~~':J~

·n:rm~'rmg fll1Igbe[ih~ .w.il di :sisi, A:Uiab P!l!.da l1IariKJ~t kiM l~etadI!! ,dii at:a$bm:bu-.n:u'imlbl!i!!' }"3.I:il1;; 1l~mu3t ,dan Clilia.ya dJj geb.ab!h. maa'Aay,yalt'Lil me!:'dlt y.!i!ng b~r:b~t I!dil"m!Jjh~ kel)!i~gaJ daa :S:eDtil. }"ang bem&a. d!i O\tWU k~~mne~ka."

H~dit$ .di, Oli~ i~ diri~}'~. oJl!ili M~ ,tim ,an·NiI!>i'I ,du! had!itrs

S~W~'tl~~ - .

'r>,~. • . "~L1L T. ,._I'_ • ..t~'·· ~ '-.1 ,."h ,'~). ""," "c-fih-- ~-----~ - , .v<l!l . .lIi1'fiIl.Il .. fliliIIIl, .1I Will. "" "'?,. w.T"r" .... J 'T .:le:si!Jl\I.a---~}\i!I ~i!;l'~~~~

Mnkmi.n ,ad&lah ~an~!':<1 •. ~millhllu:llmYa. s.elurnll bum M~ .merup;tk:;m, ,satu :s3!tliClarn brroa. ;q;a.ma. 5eb~ l1mll:Moibdbka, bruildab.~

~( J~,::' .~.~ .~ i~I)4 ~.~~ »

"Seo:rag, Muslim ~d~jM.5';'l.u&~ 1oill~ M1!.l!i~ ll~ra. ~ bo]Bh.mf'iil2nilimj am. I]lmlbw>ldl,;tmlryot ,(~;d;limi). ~

D.iIII!I. dalam WI'S sliJa!hi.ib.etseb'Ultm:

"JillJah akanrerus men,olotl!1.l Sf!O'Lllig bmIha 1lehma . .hamholJi[i,.i:!le:t:liWci~!,! meilOIiG.ilg ,s:ttiditi'atil.~ l'J'

Dan juga d:alM!Ili.Il~riitsy:mglain;

« .~ aU) {~,:r,:~li-j~ J~i t~.:d~ ~.,~~ ~:j~ ~J'I~~))

'·1&~· SOOt,~s: M!,I$]im m.endb·ak~ ~a1l!d.a_I1W,}'OI &ri ke,jal_lhm, ,lIwib M"b,ikat ~rn rnel1.gJJc:~pk.m; 'Amm .• d!an b<lgimlLl ~epenm.ya. >on

Dan Ilad~ttl yillng me:m~Il!la.s~aJ~ ill!i clIikiLIiP biti'ly!l!k. D~am .. h~rlfr:ll shabih L.riIm}':ldi8e~1Jtru:

nI! .. , .i L~I.. ~,~"il._10 _.I' _ .. 'II _r"' .... ~ _,rI' .... ~.6' __ .. ,j ... _._. III _'~ r"_"" ~ r" 'f:' ~'.""~ ..

~ ,~~1 I,}! ~!j1! ~~ ~ ~1IJ~~1J' .;_ ~):J~ ~,»

"."'u!( ~dl! ~~. ,.'. "t '( ~ « . ftF""'" J' I.S""""" ~ . -- -." I - "" if .,ij

"" - .1'-

"Pe.rl.lmp\iillJ.:aillil oHf:llg.ormg MU:km.in Jalatmcin~a daa bsill Sil.yltll:g mer,ekll !ld1l!lllh sepeni $3[.111 'tubuh.lrkli .. u~,lIh $:UI:l b,~gi:i;fl '~ubcuhmrg'ma s<!kit, miL -selurll.lihanggou. ibarl:;W. ~ meRIlil. dewaw dan ~ ddu['" ~

D:al!am. hadits shUlll.larimtya!

- -Ii - .~;:.JilI ill _

" ~o; _,,~ __ ,'f:.~ : ..... ,,~ ',i< :Ll .. fl£" ~ ~~J.I~ ~~ __ ~_~ ~~ ._.

« .c:., ~ ~ ~~,,- 9!-, .•... >~_,_. »

"S'w.r;;!!I)g: MtIbnin. te.rh:aJa,p O~. Mukm.in binay=.a:dal!ath ~eru Satlt:lbag)!llllffi yang ~tbap. d!f:EI~;mse~sgjanWnnrya .sa.l.mg .menguatkw. ~ ])iI!& P:iti!l $:J;ttitll;l

b1ll1ullah. ~ m,e,lljal!in!kan jan.iemaiL beJliau., -

Imam AIDmd menwayatk_~n. Ahm.ad~m a["Ha,j~ memberitahuhmi, 'Abdullru.h .mewbe:rrrmu, kami. MuillJ.'<1Jb bm. T~ab]1 me.mbe:riraihu .krun:l. A~u HillZim m.em'b~nirill.lrl!lku, ia berreriu: "Ak.tIi pemah mendeng3rS3!hail hin Si1I'ad ~,.ga.'.idi ~ ,Illenoerit<\!km hadirs dotri RilSiu1,r~Jlil:t m,belliatl befSiJibda:

~~!i ,~~' ~:,:J~ ~~.~, ~~f~;i ~ A ?Q?i ~, ~ ~~~ ~! »

H.~tJ~J' ~. ~~~.

"SesWlggtJJiu:J.rya {Dlu1:m·!IiilanJ O'li'ilDg. M~ dengu Of'.l!Ig7'01'i1!Dg. ymg beriman ;l;tI"'ih. st:pe:n:f (alii1tln~1[JJ) kepala ,den~;rn seluruh badbm.. SeQI.r:tllJ.g Ml:ilkm.fn ak~1i mctasa ii:alltit k-ateiL-aJ O,tM~ Muk:mifi .Iaitlllya sd'icagaiifiltitl badmfi. mkan 1!E£n!l1l. sml kn'tn-aJ SWtpMilJ,"ep.ua. ~ (HaaJ:[l!l .wi di1:lW,aj'atrb:n seadiri oleh Imam A.IlJ!nRdi).

D;mfirm;l!l·Ny~ 4 ~_;,.r ~ i~i:j; }o "Li~a tin, J,;rm4ih:t~!llih ;;mtahl kedw ~lJUkt:ilmn, "ymtl] daa :&oJ.ongan Y:l[lI; sodIDghenikoti.,~ ~I ~~:; 1 ;r~ hrn;akWiJah kepaJa A,llAh,. ~ ·cl~]am seluruh urusankalian, 0{ ~ ~'},~ t

""'~-Imn: 49.AL~HUJURAAT ~1_!'!Z1'3I

"Supaya kamu mendapat rabmat. "Hal tersebut merupakan penegasan dari Allah T a' ala, di mana Dia akan memberikan rahmat kepada orang yang bertakwa kepada-Nya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih bail: dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wan ita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlab kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggilmemanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudab iman dan barangsiapa yang tidak bertauhat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. (QS. 49: 11 t

Allah ~ melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits shahih, dari Rasulullah ~, be1iau bersabda:

"Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia."

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

''Dan meremehkan manusia."

Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah je1as haram. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih dicintai-Nya daripada orang yang menghinakan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman:

Tafsir Ibnu Katsir juz 26

485

49- Al, ~ HUJtJRAA T

~w(#

''Hat (J'!:ang-(Jrang ya;ng beriman. janganlah sut{r.u kaum mengolo/N)l'Qk kalun, J.mg Jain, (karena) boJdJ }¥tdi merr.k4 (yang diclok-QlokkanJlebih hl1ik tk,ri mereka (yang meng%k"oiokk4n) dan jan;gan pulawanltoirwanita (mengolQko.!okkanJ' Wiln.l.ta"Wwttta lain (kareno.) bole_h jadi WitJJtta-wan.ita (yang dipero.lok-olokkal1)' lebih ,baik dan wanita (yang mengoJok,u/viikan), "Dengm demikian, ayat di atas memherikan lanu:!g;uru terhadap kaum bki-bki yang kemmiian disusuldengan Iarangaa terhadap hum. wan ita.

Dan firman Allah. Takaarllkawa Ta'ala selan;utllya: ~. ~'~~,;l;W; ~i:' • ''Dan janganlah ka.mu mencela dirimu sendiri,." Arti~ya, dan jangwlah'kaljan mencela orang lain. Orang yang mengolok dan mencela m:ang lain,baik. orang laki-lakimaupun pesempuan, .ma.ka mereka i!tus .. pgatEe,tSi~la dan. terlaknar, sebagaimana. yang difirmankan ALlah Ta'alac ~ ~jJ ~j:J. JJ j:J , ''Keceiakaan bagi seti4p' pmgumpat iagipetJ'rela. " (QS . Aill-Humazib.: 1)..

Kata aJh,amz berarti celaandalam bentukperbuatan, se4m.gkan kata ttJ·lam:z berarti eelaan dalam benruk ucapan .. Sebagaimaaa yang difirmankan AIDIah £: , ~.I.::; jt:.:& ,"Yang banyak mencela, yang kian: kemari men:gham.bu·r fimaJi:'f (QS. hl.qalam: 1~).

Artinya, mencela orang-orang dan menglllnakalll mereka dengansewmang-Wf:rl:lfig d!an berjatan kesana kernan umuk namit1"Jdh (mellgadu domba), dan d, d nlb i.tu berarri eel dal c b tuk .. ......, Oleh karea itdi ini

Alah£·b;ri~m: 4 ~r~ ~~·.·Pa,n,j4;;,~ka;;u~;'~Jadi~~~

sendiri, " sebag)limana firman-Nya: .( ~ .... II~ 'fj , "Danja:nganJah kamtt .mem.punllh dirimu sendiri: "{QS. An~Nisaa': 29).

Maksoony:a, JanganJah sebagiankalian membunuh sebagian laffinya .. Mengenaifirman Allah 'fa' ala: « ~t IJ~.J.; ~J'~ "D!Zn:fotnganlah kalnu tfutncela dirimtt sendiri;." l~nl:l'Abbas,. Mujahid', Sa'id. bin Jubair, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan mellgemukakan: "Aninya, janganlah sebagian kaliaa menikam sehil:gi:m bitm}"a."

Dan. fi.rman. Allah Tea'ala. selanjumya; , yUi~~ IJJf0 ~J" "Dan iangan, [ph karn.lIl'.anggil·mem.mggiJ aengan gelar-gelar rang b1Jruk. " Maksud,r:;ya, janganlah kaliaa memanggil dengan menggunakam gilar-geiar buruk yang tidal:

enak didengar, .. . .-

Imam Ahmad. meriwa.yatkan. dan a.51"·Sya'bi, ia bercerita bahwa Abu JI.>~bajfap bm a9h~Dhahhak. membe..r.i'tahunya. ia bercerir .. , "'Ayat ini.:

~ yW1~ ~JJ,..U '(;" 'Dan jil.ngflnlih kamll panggil·.memanggil dengan gelar-gelar ~g buiuk. ;runm berkeaaaa dengan Bani Salamah.'" Ia mengatakan: "Rasulullah

486

Talsir·lbnu lKatsir Juz '26

. .

m pec.I'Uilht1Dll ,di M~d1naih. dm. dli. aarara law tid<lk seo.rnngplW. me]iiJU>o.w. m~pilifI~ d1!.ill. :U::l.U[lgili.rutma. D,~ jilb I:!dla1!.i IFtem1.llggil ~:!l1JlIs:eoi'cil1lg d:tti ¢It.!'Itk.t d!~I!g!illtlll.~ma·I!~m~. u:r$!)'b'U!~,mahmt):t~k;1l,b~l'kli!~:t: 'y ~ R~ul;ulih.,

~~~~.i;!marib. ' .. d_e:Jl.gm pmgg .. jim. .Ii:Iml. ",_.te.l";seb.:.U11:~., '..tumni. ' ah .•.. <lyat: ~ y~~ Ij~!,2; '{j" 'Dtmfrmpnlab _up.-mgg;l.m~ntt11'gg,ll timgpn.geJa",pr ying lmiuk. ~

Hli!d~l$~~~b1!.IJt: j'l;lg~ d!ri.wa}'~tkru1. olClh Ah l);li'W1;Id ~ti MUlS$. bin

[5mlt'il, Mri. Wihb,da:r.i ·D.a.w~d. _

D>Ul. !ir,1J'L~ AJlIah JglJa r""", i'J:l!4r. 4: 0r),-P ~ ;; ~ ;;'y1 ~, ~SelmTJtkh.I~rnk: p;mgg#tm. ish}, {JM~ggit~n)yang hJ~iIiFs~JJdf.ih imlt.!t. :ioM~l1drr]'·a. sebl;lM~b~ sebutlin dar!.n= r;U1l~Ja!'! ~daI~ pemheri:i!l'l~r d.e,gg:JIifI ge];IIf" gelar Y,llil)iil Iruruk. Sfiha,~ o.r;ang"!'JrmgJilIhilij-j'ili illili/uJ)u, peeaah heH~ ~a-~. k1i!l!~.~.hlam·d.mk.ali!U1~!Im:i kdJ~ itJ.b .~. ~ ~ ';J _~ "£!em ~J1J1;g~ia:fe yang ~ida;k t:m<lllib.:tr,"J~n perhuaI:3I:lJ rerseber,

~ .J;:W! ~ ~:,uf"Ma.bm~ it"khQm~~roling:r,;#rl\!lzhalim."

.Flaiarnng-o:rtl1.18,"yl'l!'l:g be.rima'fJ,.jt.mh£lah ,k~an;ya}um dtllri p:ramnglM. ~f!o ~:u~tthn]'d :f£b'tl,gianpm5,(l'llgka i'n a,lklab, (IrMa dall ja;nglii1l'iah kanm Infm. tan-can Rt1a1a.fMnotlt1Jg lai~ danjdn,garl:kih ~tb(Jgit1n kalntl menggtmjing seb~a'J,I .-yaRg·lai~" SWuW :$nlab soo!'a~g di t.mttlJ',r1Umtl memaktm dtJ.gil1g $ar{do,p:~ yrillg flu/ah m(ltii' M:alltl., te1l1;l1lcdJ kmJ1;~ m~!1'jijik I.tcpn,dtl.l!ya. f)(;n beno:kWf11(lbilepar:ia Airel/), SesWlUliim)'(l A,tl(lh MOffelprnmmd laN:mt ~g,i .Mah.lly«Jlll~:g. (QS,. 4:9:12)

AI1<lh la'J .• 'l me:~~nIIIg h~mb.lIi."h .. mb.1J.·NY'l' }'ll.!J.l'l b .. :ri~_1l dill:!'! bac_~y..k p,.i:'Il!l3!i'!l.~a, ylliru md:akukillimdub.an daflp'!lngkhi.<lDl<IHIJJ Ie-iJiad.aJp kehl~ dm. k;lum. ke.r~~a,t serta um..m:at m;;m'l;l!5i~ 5~~~J:':' !ke$elu~m yw@; tiddt. pad!~. temWalll'}'l •. brem sebagim dar! pr.JS3Jilgk_a :Lt1J mm'll! .m~iad] pe.rbwtm ~ Oleh hreaa iIU, Ja1Jllhi]ah baayak be.rpl:'~mgkOli seiJ<!IgaisiUilttu kewasp~da,m. KlI!mI tdilh. IIli!i:nwil.}'a':k:m (hn AID!iru.] Muli:minin. 'Umarb:ill al~KJiI~[b:dl3b .Jt;t. , h~W'~J~ i;J, p~. b'~rk!i.~"j !U1g:u:tldt bl!i:ti'lberpflt$~gkll. ~eih~&lp' UJ~p~~sk:liiU!!r d!:Ici s;1l,1;Icbtll!M'ukI'l:l!in:m1;llk!~ omJii ,tJtlIig!lJ1pt:.i:S:lD~ba:lk..

49 .. Al· HUJUMAT

S«l;l,fi;gl!:~. ~r/;~'!i. ~e:i!ldtrI mallu:i.ap!;l![l (lIGamP ke"m'lll!Dw::wlmucll.iP1.I!L 1.00. me.

ili.pttdimg:; li::~~." _. -

Abu. 'AlxlHhh hla ~jah merbN~. Abllill QlIsitm bm.AbiDhmwh N:Whr bin MuhmlIDild ~m. Swilimm d~.m membecit.mu l;W[II!;. '!I!~ku m~b~fit$1!I !kami~'AJbd.uI!l~ ~W. Alb.i. Q~ .m·Nadha:l'i m.ewiberiuhl.l.kam.i,. ~ • AM~ !;Kiln 'Umu ., ia beJ!'·~foriU': "Ak'lllpe,,"llah m.el!iibaJ: Ril8:u1WlIal .:iIi m.eJhlJubn thawa:!' :meJigelililngi Ki':bab 5'eR~boe.rncap:

,,~ ~ ~ ~.uIJ .~, ~lJ 'L!.~t , .~.J ~.~ .. ;MJ ;~g,;I ~ )

...... ' ~ ,Pi ~ ~ _ '.r .r..,. "

fPi 'of!J ~ _ _ ;.!II _!'I' _ ,.., .,_ ~ _ " .,!!,' ~ . .r

(( .(;""ii~ ~: ~ ~l'J '~J ;t!,.; .~J~"fo Jw ~~ .~ ~~ .. ~)::Ji ~~

'S~ mda.l:i diri:mlll, s:m:~t ha:rum~mlml11Jl.!, d.uJ sooggm <1gt![11g diP.-1/.! '~!l~1 ptnlak;ehQrm!1Jt!ll]!d1'11tI. Demri. RllIbb yang .l:iwial Mtlihtl1Wlli1d. bf:l'aa'aJ. ,d~ t:mglm.NYil, Sif:SllmgguhlJi}<lI. kelilll1llUam s.eoG!.llg :M~ smg~ti!igungdii sisi A.Ikb. Ta.'iliIa ~ dmd~ dlariOOioru (WOihllii K:a.'bah). Dm IiO! 1I.i&.:k Derp~S~ rnd~nl~ 1?~~~;i,lx!!!k,"j,

Ham &i. sras diiriwa,~tJb.l] sendiLri ol.eJiJ. ]ib.mu llijoo mr;is4si mi MaLikmfnrw~il.Ill dilC!! Aloo. Hillninb ~. > ~:I.!Je,rce-:rrn:"Rn1!.ilwbh mbembch::

'J otlllhlJliiih pfasaIlgka" br.ei!::!1lipn.:s"I!flkil~t~ ,,~..J!allt :Jdl;l. .. t~d!!.!$;i, f,~d;;!i!~<!:~~. J~ kalilliID: ~Mci ~~j1l. O[~@; ]~. m~it~ d~~rj ~~I1l..mi!i.g j';l@g ti.dak·~ ~~ d.en~,srumg ~b~c~ &n !$~g:m~m'bd~gi. JlildiJah b!H~1111. :1m $>ebag~. bJilmlla..kllilliliba AJ!IaJiI.]'liWg hers·aiudlalm.·~

E:hdir.s ill il.~ iliriwil}'il!tkm p~ oJ.eh Imam. :illHl.ukbKi, ·dari ·'.Abdrnruilh. bm: ¥lI!SW:. ~!oo .. m Ml!,I;>ruiJ(f:L, d;ui. Y~.Y. b:i[l Ya]J.y:a,. j!l.g:i A~1!I D;lwuclI dar.i :d.·AI.,. dlatri M:aiI.i!. dJeJiLgtm bll'2Z00ya.

Smym b.in 'Uya:mab me:riw~l~k:m d~ci ~-zm.l'.i,. (1m. Alias $ • .La baceru.a, "Rru;:u[uiWili ~ bers a bdl<l!:

"~I ,IfiF~ ~~I .~~ 1::i)~)~W~JI~y 1:' !)i~~JJ 'jj I~ti·~ J)'

~

'§ mga]ib kilim safuJ,g .Il'l~l!,!!t!.!$km bU~ll!~S,m.. jl:.tEIg;tl1pula S<!1.i!!Jig m~mbeI.aI,r-a!l!lgl. s3l.wg membwci d!m .salWgaengkl. Dn j<!diL:ah. b[i:;w. hamb""hilllllD<II.

leer

49. AL - HUJURAAT D3"~i!:I!Zil

Allah yang bersaudara. Dan tidak dibolehkan seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari riga hari. ", (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi dan dishahihkannya dari hadits Sufyan bin 'Uyainah).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Dajin, juru tulis 'Uqbah, ia bercerita:

"Aku pernah mengatakan kepada 'Uqbah: 'Sesungguhnya kami mempunyai beberapa orang tetangga yang meminum khamr, dan aku memberi syarat kepada mereka dan mereka pun menerimanya.' Maka 'Uqbah berkata: 'Jangan lakukan itu, tetapi nasihati dan kecamlah mereka.' Lalu ia pun melakukan hal tersebut, namun mereka tidak juga menghentikan perbuatan itu. Kemudian Dajin rnendatanginya dan berkata: 'Sesungguhnya aku telah melarang mereka, tetapi mereka tidak juga menghentikannya, dan sesungguhnya aku telah memberikan persyaratan kepada mereka, lalu mereka menerimanya.' Maka 'Uqbah berkata kepadanya: 'Celaka engkau, jangan lakukan hal itu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ~ bersabda:

« . \A) ~ ~~j;~ ~I ~($j ~~ ajj$; ? :; »

,,-" .; ~ ....

'Barangsiapa menutupi aib orang Mukmin, maka seakan-akan ia telah menghidupkan seorang mayat anak kecil yang dibunuh dari dalam kuburnya.'''

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dari hadits al-Laits bin Sa'ad dengan lafazhnya.

Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Mu'awiyah, ia bercerita: "Aku pernah mendengar Nabi ~ bersabda:

« .~:I: ~1 ~i ~.~ ji ~wi ~I!JI ~Ij~ C ;:51 ~! ~! »

'Sesungguhnya jika kamu mengintai aib orang lain, berarti kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka.'''

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri, dari hadits ats-Tsauri.

Firman-Nya: ~ I;":";"; ~J , "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. "Maksudnya, atas sebagian kalian. Kata "~I" lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Dan dari kata itu muncul Lata 1~:;'t;.JI" (matamata). Sedangkan kata "~I" sering kali digunakan pada hal yang baik. Sebagaimana yang dif~rmankan A1}~~, yang menceritakan tel}tang Ya'qub, di mana ia berkata: ~ .;\)1 6~ if I~ Yj ..."..i) ~ J if I~ I~;I ~ L!' "Wahai anakku, pergilah kamu, maka carilah 7ierita tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu berputusa asa dari rahmat Allah." (QS. Yusuf: 87}-

T erkadang, kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan hal yang buruk, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits shahih, bahwasanya Rasulullah ~ bersabda:

489

Tafsir Ibnu Katsir juz 26

KJ anganl:ili kalim mencari-eari keburukaa dan. mengiatai kesalahan orang lam, jrnganlahsaling membenci, d:w juga. :Salmg memb ela&:::mgi. J adilah !kilian, ,seba.gai hamba.-hamha. Allah yang bersaudara,"

Al"A~zill,"i mengartakan: «K.ata.'"~:JjI" berarti mencari-cari sesuaru, sedaagkan "~~" berarti mencuri dengar terhadap pembicaraan suam.kaum padahal merekaridak menyukai hal: tersebut, aulU mendengark,\u!' dati bali! pinru-pintu mereka, Adapun ")IEI" berarti rnemutuskan h:uhungan<" Demiki:w.yan,g dlii:'iwayaikan 0100 Ibnu Abi Hatim,

Dan finnaa AJIah Ta' ~a: .~ ~ ~ ~ '1)" ''DtmjanganM sebagitm ,kamu menggtm:jing swagian yan:g lam. "hda potongan ayar '.ersebut: terdapat Iaraagan I;,erbuat gJ1i.bah. Rasultillah ~ tela.l:i menafsirk:mnya sehagalmana ran;gditegaskan dalam hadits Yall,g: ditiwayatkalloleh Abu Dawud dari Abu Hw-airm ~; i.a bereeritai

~l)'f :J.;i «.o}i ~I ll~f llJ;)) :~ J~ ,i;;il u ,~I J~J li :~

,.. ~ "" - u" ~ ""

.} ... <I' •.. .. ,,·r ~ ~ ~ ...... . - _, ~ ~'t. 'I''' .If" .'

0, C'~ ":J' r .~'::·::i" J:jj J". -~ ";;,ij 4J.!$" W'\ . • ~.~ ,J!:PJo.i'I~. '\ '. ~ .. ,~IS" ':',1 ~ ~ iJ~J t, ~ -.~ " - -~».~. '.:r ,~foF" ~

"~ ~

( .~~ J~ i.4~

- -

«m.tanyalan: 'YaRasulullah, apakah gh,ibah itl.l?' Beliau menjawab: 'Ellgkau meneeritaksn perihal saudaramu y:mg tidek disukainy a,' j1)iifi:;m.yakan bgi~: 'Bagaimanakah bila keadaan saudaraku itu sesual dengan yang aka kat:i!kan?' Rasulullah ~ menjawab: 'Bi.b keadaaasaudaramu iw sesuai deagan yang engkau kat:llkan, maka it'l.Ilah ghibah ~eIhadap[lya. Dan jib padanya tidak terdapat apa yang ecgkau katakan, mala engkau selah berbohong."

Hawes di atas iiugadiriwaya.tk:i.ll. oleh at-Tirmidzi, dati Qutalbah,. dan ad·DarawlIrm. At~Tirmidzi meng;naka.m:"Hadits tersebut hasan shahih." D'ernilianlah yang dikemukakan oleh Ibnu 'Umar ~, Masruq, Qatadih, Ahl.l Ishaq, dan Mu'awiyah bin Qurrah, A~u Dawud meriwayatkan dari 'Aisy-M • , 13. I}ercerl.t:a: "Pernah kukarakan lI::epada. Nabi~: 'Glikuplah bagimu Shafiyyah im seperti demilUan/"Yang dimaksudken oleh 'Aisyah eli sini, bahws Silafiy:yab in~ seQl'ang waniw yang pendek, Maka Nalbi ~ bersabda; "Sungguh engkau telah mengatalean suatu kalimat (yang Imrukh seandainya, dicampurkandengan a.ir laUlt, niscaya akan tercampur semuanya (menjadi b~uk).» Lebm Imjut 'Aisyab ~,elkata.: "l..alu kucerirakan te1ltang seseorang kepadabeliau, maka beliau pUil beesabda; 'Aku ~idak. suka mencerirakan seseoeang, sedang aku sendiri begiai dan begiru."

Hadits eersebut juga diriwayarkan oleh at~Tinnidzi dari hadits Yahya al-Qaththaa, 'Abdlur"ahwao: lli;!in Mahdi, dan Walci.', yang ke,tiganya menw:ayat-

Tafsir I bml KatJlir Juz26

li:an. d:lirl ;Aisyah .~, DiIlI:J! ilif-Ti:rIllllid:zi m.eo:g;ata.kw.l:lab.w:a. had~ts !ec.!:S!fbl.lt l!iasllfi sil1i3!hih.

M~tlmt ke$epakltl3iI!l, gJlihah me.rupakan. perbw.WJ. j"a!1g~ • .:Ihn t~d.ak ada ]pmg,eouilim ~lam .hal il!;!:ki~cumi jih teW!lJ£1Ollt koI:im.w:th<tt<m, y:mgid;tflrt klht'i;., Sqlt[lf:l.mk..t]nya diliiam. h:;1 jam (m~W1arl. eaeat d1iilm.mas~ h.w':ts),. >a'dil (meillJ!i1i bilikipmmjlfJl!Jorn. :~ernbili ~~illm m~"I~ h;;l:~~$), P.1! H~flrt~l. fW.klli sflbllgalm3i'la $~hda Rasu],ulhh ij!j kerika :lJd;a oSJf!orafll1i. jakin ymg memim::a :izin~epWa '6eli<\t1: ~.Be-riklllllib oleh blim iiziR bp~.mn}"ll. ia :u:llabh. !lebU'ruk-burnk tflrnm.lbi!bi1:m,~ {HR., AlA~u1\;h~Ii &ut Albu ])aW11!dj"

D:an seperti s~bcla Rasnl1l!ll.ah ~ kepada Fllitibim ... ll. b~!l,tj q;a:j:. ~. ketlula dEJamal' ·Qlfh MI.I,'dfw.iyahdm Abw.Jmm~

- - ... .. ~,J1 ~L( , ~ ~ ,or .!II :I! 1:1 mi

«(,~~ ~ ~,~ ~~! ~~, -"~ '~j,~jJ~~!~ 'lo~ )

"AdapUiEl. M!lawiyall iIIdaliah O.mfl!il yang [i.di.tk .memi!mnyai liI<l:m. Sed!angkm A'h!.!lJabm~~Mih~S ~S ti.d!ak. p~ md~takk:mt¢i1I~:i1fi,"ll dtti. pWidak. ny:t {fiGgaD. t'mgan,1lEIII1Y

Dendim.hhyanllmemwg '[je~oldi dim '6edwgliamg,. Kem1lldim selilia dn:i hal dli >i.~, .~ hl1k1.mmr"ll. h~, y.mg kal"f:IIWl!.yapclaikWl}"3l. dilierikw. ,3!ili'_j,m"tlI ya.ilJ.gkif!=<, O]eh W,eIW itrltl, J .. !lhh T~ wlt Ta'ala me.nye~iIT kam:Jip dengm.m.e.milkm daginE;.~IJ!S~ ~A ~dab m~i Seba~ y-mg

", "'. ~II·'" ... ,_. N· " •• ~, <",~, _. ,~,~",,'.' ....... ~ "'.:11. .... ~,-,

tr.;:,J,:li!'l ~!~~!:'mlIi!:l!!!";:¢I,·_ y;t:'( •. ~ r ~ ¥I, 'i"""'"' .p '!: .J.' ~' ~-~ "r"">~I'1'· . ,jUfI!.:f1lr-a.W

!latah ~lro:,ang Ji an!'.ltrn Jenrntl .trt~makmi iia,ging 5t:1l1J.:""nytl ya_~;g' ,un£ih mati? Maka Utuwl~h k~mtf m~rz·Ja jijik ircep!1da~p. ~. Anin}";1!, :seb"g.um:i!:llL'3I kaiLw mew'bead .lu1 Wi seeara aiI.m.m, maika k.:aifuw pun ~ .IIIelilJlbencifi}'~, b~r;" das;trkm S'fllri'llil" Ki!ir·l2i!l!a huk~y~ l~bih k~ru &d ~yn sekedsrmelalkulbtllgj[yol (m~~ilfidagil1LitJ,. D:til.Ii:ti i'!.iii, m.eftiJl;ak;iltil upayll. .Ill.e:!l.jauhk.a diri dan pe!!'buinm[er.lebut dm ibersikiIp waspada terh:ubpnya. Seoo~:iI ymg~bWk;!no~eJt Ra5uWJlah, ~ n!lUn;~ ormg }'1U!g mtlig:littlb!ii""embdi <i!fol }'Ul:g tcl.dl dilN~~j

"S~~. atl!jing:'}"lHIg mrm~ah, .iaAtI:l:l memak:an.k!f!wbaili mWllt:a.lm.ya trersehut.~ Daa bemll ~ jlUga .eli_h bef:s~hdb~

. . ._ O'ibl " '.. Q ": .c

H .~~ ~-_- ~)

~ HR. Muilim, ~t"Tiirnlidi!u" an-Nasa-i, dan Aibu D,Ii~. o! FIR AI-Bulclmi.

[Joiil!lll. ,daliam. hlub ;Shah"", ll~ dlaJilMtl5n.lld uwd.l!tega.skm" ibahrwa, ~~~~ Mll~~~.b~~lb. d~ kh1;lt'6aihtl!Jf1pada h~i W,ada':

~~ ,~I ~.Js. ~Ji ~~ .~N" ~. ~~~~J ~~~!iJ ;ti~~, :~~ ),)

". .i!1 ~ liil ~

« J.fA ~~~. ~a

":Sf:-SU«.:ili:ay3. {pertumw:tkm)a<lif.Olih, :Dna, be:rJda,~ll kebofm~/n[l luJJim ll:dAl",b, l!!i!t;;1!m ~;i_P" .. il;!~ s~¢n:j h;u~.mtl.y.. h.\1!n in:! da:n builan k~1!l iw di

:il.egeri I:!:a!lian ini... -

'Ut~ilItt:lb:i1:l! Abi Sy.ai.bah DremhEl'ritalu:I kw, djlr~ AD11I nunl. aJi" fi<lb.wi, illlDerlk:n .. : ":l~utuL1j<!h :1i b~dldll:

.. • _ .I' ... ,.. .i!'.. Liil J.'

':lJ ~U~ ~;.~ ~ ~.~ ~/ 4J~'1 p~ ~~ ~~ ~f ~. :;:;; ~ »

. ..;, . ~. ~

~ ~J'o ~~ ~ ~J~!Ji' ~~,~ ~'i~~ •. &< 1f~ ~l'J~ '~~

« .~,.~

"W,~ :sebillan ornng:.o=g yaagbe.rinw:! dengm fuarnnyadan p!IIg imaImya, tidd m~~k ke ilbbm. h:ui!Jiy~. i~!l!~)U!]~k!ll!i.'i!f4 b<!l'tb!l:lIl~h:llbah[e['b.~llitp Q'r~~s M,US]Jm ~ ~gan p;dll! ~~anmfdl(;ari~ri ,~~b m~~~lm. KM:en,~ !iies~fil1b;u.mgs~menc;m~ aiIb .merekOl, m~ ~ .tbn mm~[1I' cari :riihnya. Dm.D<lr:;lill;gs.i .. pa y~l:Ig ~c:tri""~ti llIiibIJiY .. , oleh A1111h,m;)];:a: D~~" <l!kM ~~1']t1~~~di~Jmya.'''

Hadit!l te.rnebllit I:imy:1dir~wll~tll;i[\[l ol,eh A:h Dol,wud d~ri h;tdilt:'> ~.

B~!!'u' ~ • ~~Ib"

radb$l1!;l.tll! li:iUi U).nrl.l''Um;l,f ~. pem~ m.en~lU'aihl:o:w,p'.wdwg;w. ke Ka'hillh .•. bh:l ill ce.rl:uta.: "SlJiBp. be.sltf eJigk~~ (:Ka'bM) Q1'_J] ~n;g !?!i!~ J);~ ho:rJlil:lta.ru:!!:l.'Ii.!, (bfi b;ilSi o~S Muikm~i1jll'te'1l'l!ptmyaikell.G['m3i~atl di sisi Allah. )i"lUlfliwhili. agoog dat'Du(Ka'b<1lh)."

Aibu Tht'll.'1;Ili [!'!tr.i.way!!.k.anr.iari WaqiCjash 'bill. Ra!hi'ah, dari il!l=M:isw:il!f, ill l1I1<il!ID1J ia per1!lMt ~r1ta:hllikm. ikep<1dmra, babwa Nabi Jli. hm~~d.a:

'i' "' ~ .. '''_~ ~ ,,',.r r' ..... ~ ", ... .:"1' JiI,RJ~' LI!l ,...._ _ '~,_" :,;~' Iii .~I J'" .r~:(m"if. .....

~,;1' ~; '-S ~ J ~~ rJl ~ ,~ 41l1/ ,i,l~ .m'~ . ..J.:..; ~ j) v: I ~ »

il ..,. -"....#' -,,' .. ' ~'" .. , ".,

J. ",.,' ... "<" ' .. ).~ .. c ••.•• ~ •. ---j.,. _::._ 'u~.' .. , < ... ~ .•... ~ .. - .. '.,." • ~.' ,~t~ .• ~.~ ·",.:1""~.'"L~~.~'

W ~,1 ,;,)~ f.~jJ ~ ~~' Ii".,j. rli!! r:t" J ~~ , .. /~ ~.' - ~ ""''-'l!'' .... .,

- ... " ... .. .... - .. ,r L~ L'"

. ,~

, _ ''i:_''='I'''''.·-O:::~,:(I~I~ "" .. -IIIi .. ~ IL~ ...... H"'" .. L~-: ,.. ........

« .;~ ~y... ~¥j ~r'-'~ ,r~

~&I;U'Jjg>~!IIjl;t mem.~ ~ !~1iI m.eml::mka. aJih) SfO.fallil: Mmtim,mab sesu.ngguilmp A.l!L:.ili.llkm .memberin.ya makoti'll ~erti ~t1J. dti J~!Utlki~I!Iik.

49. At ~ HU§U~RAAT

[)aIiI btafaJlligsiapa, ymg mema.l!:U:arm p~ilIim {ka:r~. membu:t ~h} SOOl'i.tm1l:

Muslim,. m.ma. ADbh a.ku .me-ma.k:aJhnpilkataJlli fil!IlI.g ~:amll,I!:!liP'~dll!I1'Y.a dl! .].w.awt:at.m. Ba~gs.iapa. m.e.m!bu:kllJailb !;~l'o3!I1g Mw[im ap .ill. di1i:b;t1) ~. di,. deil:lga:l" Gl'a,[!~ 1~,.l]!da 'li~I,!!~_J],~ .p~~hal:'~ Ki:~rUtkd:ak. All;<b,mm, mm!lmpil,tipo~i~fo1! d~~m~mbruk;!, ai:lb~}'llI. ~

Mmtiu ~ .~;!!j hlm}'iiI. d).iri,W1l'yMki!iDl Q<]eh Alb~ D<lWudi.]lhlll!u Must:b.afl memb!lf.bahili kam:l,[laqlr}"llh ~ A1hu MUighi~, m.em;oe.citOlhu hmi, .d;u:i .. ADlas bm MaliJ.!:. i~.bercedla, R.!l!luki!lihlh ~ b~:]ibd:a:

~'~J)~) f6ij.;-j, 6,~ ~~ ~)~f W r~ ~); ~.~.~ ~j. ~ ))

., ... . ~~-'" ~;,~.

J.' ~~~z, ~~;~~pJ~,~~ ~:U'I' ~~j.b,:Jij, (~,...;; ~ ~~~.:; :r.;.Ji

!II' i",If_:(

{("~!f~

,.]t~tfk:;l! uu di$!:!l;~;tt (mii't;tj) I.e ]~~~i1j, ruiu. mile'w;lJti, bucm ymg ibel'k'lllku ~~ga y~ m~otr w:ljOlh d!;m, dada merd!;;t. Ab 'bm:mya: 'W~.u. ]lori!, iiOilpakilh mereika, ltu.?' j'lbrll.lJile!Ij<IJWab: 'Me.rekl hu adal.rn. omng rang ~:tl1!l. memak:tadagling CKfMlg JailD. dllJl!l m.etlOOa1"'~hD'r.maT;_mft:·~~·~· lHR, A!,i1!i DiI.Wi:i:d).,

Radilt\§; t.er:Ri~m j 'Abd'uJl Quddm bin :d.

dii.iwaynkm. oLeh A.bma:d,. dm AOO1 Mughinb . <I!S)I'-Sr.ami. denganWamny.t.

Di:r:iwaptJkan o.IeU:iaJ"H~h aiJ.,,~1iliaqii d~i 'm2id, .maula b1lild.aEi. *".lbaJhw~Y<lada dl.u.a (.ii'~g W;~i1lt:l, ~i brl11.ii;W~ :P~~1W_:u':i. RaMullah ~ Ada :Se!iet]],3.l:JJg }'!lIl!!l; melflidatilfigi. bclii.~Jl;I ~['~y!! 1;i~~t!i!~~Y~, fulJ.5.ul!lIl!lM.~ S:e:ililJggurut}'ot dJ.i. sma te;MilIpat dna O:l'<Wg wan~t<I YllIJIll t:en:gab. beepuasa, d!;lIJJ ~esll!llggu1mY:l ked,tliW:yalwmp~f .IDell:l:tligg9[ kareaa k~(ha~"; 11.11;1 ]U'13.t i\li

b~T!,L~~p, tll!!lJ !J.~!~~ . armYl! aUill' m!m.Q!!~IlIlkOll:mJIya~ Kemll.!"im ia

belk:J.t:li:"'W:lllul Nilbtil A.Rah, SesW1gpWYil' me.reb.be.rdw.8I.1ckh

.men~[Igg;lili ~U!l .1111ill:Plil' 8;:j1 rnf.lIi:IlC~. " M~ bellau berbla:;".lPaJ[l!gg,U~1h ked!ua.ya, ~ L1J1.ilI.li::fJ(Iit]!I. waoir:lt. htl.pllilii. dlt~:i.I:lJg,. K..t:mOOi!!fi di!bo;i.w:!!katl g¢1.u b~r atal;l.m~ul b~~I. ].-11;1 bC)Jiail~erk~t<:I ].;qJ~,~a1ak SOOtrang.da:ri.ki~lI;lI," lIra: "M1I!:IlIt:thk:lllilm" M;a;k~. wamta im ptm menll;,e]iilu:,ka:nt muntahdaul:l dMi. :il2!i!tO ~3ifipai .mllilJ~~I.l;IiI:I'kiIJi:rn.y:i, $@t~·lfih ii~iiiS b!l$a:.t" Ke-mud~1i!.!1! belialil b~(k~tl!. bep'~d.t sceorag ~nitll satunya: ~Mul]jt~::I:Il];ul.." Mab, wowi~~ itll pUll meogehliu:bI11illl'!lB];U dar .•.• nanah, mgiag, dm dll:1'il.ll! ,Sleg~r.~1!ig~. ymg lafnnYiI!· $~h'I:liW m~~W1i .gd~. besots" Kem~~ belilliu bea;$>lbda: "Se:n.~W gti.b:IlIya waniu, ilJllb.erplIasa dHii apa pn;g ,d~l:n;tlJkiUl.A]t'lih Ta'aLa. hpa.da kcdl,la.ll~ ~.~id$b~TI;l!;l$;} .da:r~~p#l ~g. &h~1GID Mlillh "'a~ keJuanya." Lalu .~::lilib. ~eo.l':mg (I~:ri kedu:my;t wUJdaiialll.ll w:aliliu .I.:ti:o:ny:t. Sdm.]ulillrya k:edumYll memmm d~g~g Qt<mg-!llr'.mg (m~pat).

l)~iltlWl ymg diriiwitYill~otel!t A11mad!,

49. AL., HUffURAAT

At.H;RLZb. .Abu y.tl.lL mmwotyatkm Nr~ :[biRU 'Um"'f ~,~lIIbeikM,~ li;l~adJI A'bi1.H:urflllirn.llJ, Il~lwa Ma.·iZ:jl'~t":l1a!hlthr91llg kepada.iFlaslt!lJulI beibt~~Y l!iMWn,lil!Jru:." S(!$~ggd!Jr~ ~U td!ilibm:1 - ~t.!'. piliiwg; d1uw.]'a, emggll.ia men~cilp:kll!ltl.ya empilfl: lili,. Dan Pl1l:d.IIlGal])ilmI]i'll!

~g ~~Ii",!'ii!. ~ei3J1!,l. b~'l'iranty1l! .. ,.u nbh benrna?~~ a,," jillw:mll!}I';ll.

Leb~,OOjill!t ibm~l:!~yll; . '1M!.~;rn, ~pg@ ~. :;:tW~[1iI ~~1;W~~,

~Y:lJ. A.ku tdili me.mcam.pllrrmya secara hllTam £e!,:i1gai_a. :seo.r:a.n;~ SI]am1 !'Illel1~>I!m.ptlri 1sle:ru..y.[I .. Slei:3:rlI. Elal!tl."~eliau bf'r(i1:ftya:~A:pa}'ll!Ilg e.ngb.l1 1I::.eh!~n~ dCli!~!,l.>C~Fmi!llJil· Iii m.¢aj,a.wdl, ·'Ak.llI. i:n,gin e .. gkau men.}'1Jru$l. d)iliku..m MOJikll. R;1;li~11l.!iIIlU _~ he:;~:;!bc:b; ~ I!.:pn~b engk~u memllJ$ukm k~ .lD.i1!lwm:m:m ke daJmI kemitiwllI Wmltot itt! sehlli.~mjl mengb:iLmpp ~ uhk ke dallittnbmol ~]ak ~llitl11limbllJ kedabm s.1ID:lilllr~~ Ia menj,l!Wac: "'11;emI!i':, ylll :~ulWl!M.. ~ MllI~ ~1!illah :lim~mermt\1J)ik~ WllTiI.!k ~~mb ~d!!kw~ f<!lj;1..m 1)~,th;lid;J-pIWJIOl.. LliIru Na:bi iilj.meoot;!1V1 d!J,I,:ili !IlJ:!';!ni ylU:Ig, s .. MJi $~OlfOtl'lg; am m-ereka. berk;tt;IL koer~·!;~}"l;~'!ii!~m mg!kl1.~ K!:,,!:mllJt Q('lmg i:ni y,i'tIl!g[d:aJll .A]]aJ). ru~jjiPi. kepadU!y.a. "Kemtldiafl. ~a[£dak d!idn.ggdlnn. oa~h. !l!r.tw:a.nrya ('cidak m>tu) ~~iI1:~~:I. dir.!jant~en:i menjitl1'll. ~l~g.Srilitnitlm~"a NOlib'i ;jijb~na]~ ~:unp;U iiikhi:my ... WIl~~W:i!ri !;langk;:li $1l~J(,'J.r k,,~~~d!li, ~k1l! biJiA!lu.!Jertm,ya:'1)] ~ab[ii Mm .d;m iii ftilm? Deiheni;l d:~[l ~;ull..b bl3![lp k~ im:i!~ .M.Wl,. kedw o~ itlibeik;ar.li:"S'emoga Mlah mm-m." kanalillpUliliilll bpadmm, ya, .R_;sm.uililah. MmiJ,mungkmiJmp W di;lllab;IiI;'~ .M .. b ]:l;~~],];IIJ!~ :ti !;l",!':5;tb!.fu: "Xa]~iI;I b~git~. :~p\ .. y.t!'!!S .~Ml! k,'l!I~~"n ptro]d:! ·Uri. s:ttmlan hlan. ;tcWm lehih menji:JillOOl m.ri b.M'lgk~~eP.ieh1Jt,; Dwn LlJh ymg jiw;lk:u.bew:l!a di ~Ny;a, ses " fa La. ~g ~ebh beeada dill S'l!lmg:;1:..sWl!l;ll SW:1fl! dil.lJJmelltye~amkiea. ,,~

D~ £inn!l!!1 AlJlih T!!'~;t: ~ 11 i,),J' "1)a1j: J,mg/iiw,tJ.ah .~AiW •.. ~ daI.ann se.~a perinrallJ (bm 1ilCa:1l~=Nya, ymg diberiLaIL k:ep1tdla h1li.m. J ... ~~ru~ ~ !eb~ p~~w,~~;d_~ clrrlo'm ~~ ~.,;I;m ~~th_h ~~~-Nr<t~ ~ r- ~ ~; .M! oJ! .~. "&srmggrib~ AL1~ M~1!i"m'lm l~gi M~tmpy.a~f} ,," M~whnp, Mib.~JJgamp'!IJlIJJb!U;~ o.rml1:~flIfIg. ymg belt~tlcatl:!ep~dacNya. ·daD :I",II.rlJilllp>e.Ry.a,}"iiIIflgb:ilgi QflliHg y;mg k~ d@a bU;limm kep<lda."NYll.

JlImhW' Mama m.eIligat\ak:.m:~ "]~an ul.l!ha't yang l:ial'us dit~mp~. anmiij png ~eribl;!~t dal'i glcib.~b ili;diJi!.b. d1sl"ig;iJJi mel~iI!;kil[jj d:iri&~tin~ ~;i[iIbeJ:' k;s~~ lerJli:5. 'lmJudi; ti~ me!:!~~}':lIi ~~,"

.:\:p.mm d!a1am twuibliit itu~'Y'lf;lltkm admp rmy~alll[l IlJtall; segil.lL ~g; '~~~. ~~r],.J1il~ m~rn:~!! ~~ tI!lP\1{i~·~g y~g tI~l~ dl!~jlm~~... y:a ~itiLil~ Men~ llI,.Jte1'!le'~ur.I:l~t&pil~ .j.e~~~ pil!ntl~pat. Ailli tilii.m!I.-yaDg !1!;!~~ !!I;I!!:' ~~~.[!:!!WMpa.d.i O!1Ylf!;')!"lm!g dligWrji~g~. A&~g berpmd:;Jp1llt;; cidalk ~;~~sag.m;y;t me.rnmU! mlIl1l'f' ~ep;t&nrlli. KMeIlL<li jik~ i;1 mem!beij;t;]lm.bnll:p~,y<lIIlgm.m Q!jgII.!Rj~1ik~Y'_,wu. ~ep~fll:, bOlfiil1ilghli

49 .. AL· HUJIJRAA.T

ia abn me~ M;!lllsski, dariF'~da ji!ka.i!a dd::d;: &iber.i.l:W:'IIL ])eD~.~, 'Cg~ ~g ~. f~t~.piili ~d,,_l"'h me:ilt)!]j~aD!~IJ~~ tqt:.lda O~; }'i~g tclili!. ~~jfng~_fipiUi di t~$l;i,t-tCI1I:!!P!!t d:i :mma~~~iabm~.c~~flll" Seb!Jjum~, ilI.menghm&m, gl.!Ojill!g<m. o.:mg h.uoOlta5, Qn:ngit1!J:5e;a dm~ ketmllllllJp'lI:;IIllfiy<l.:!!emn,tma g!J]lj~wmd:ib .. ,yu dea;g;!fl. pta:jim. Seb~g.u:mma, Yil.i[IJEriw:alyalikm oi,eh A.bm..td dari 'A~dll:d.h!h bi.n SIli!a1!.m;U),b,iliw.:l hwa'.iJ bw~ Y~b:p ail.·MI,i·Jiciijfi~c1*,itah,1;iJk~~r)f'~~r;l. bwW'a! S~ bi:i!iM,i,]'~ih bin ,AIliillli ~,Huih.w m.emi~mU!h1i.!!]I}'l!i cl:aci ;iI.yll.My-;t •• dari N;;l_bi m, beJ!illU sembu

~B'~!fIDg$.i'lrp~. m~~i~(Jjl,lJ!!gi ·Oir.tiiig M~i!DI dan ~nt!ig!El,1;W,J~k: j'U.g .~g-' ~j~[lg!lY"l' m;lk;~ A11;ili T~'@I;lrn~1:~ M.-1~!k;R y~l;!g ak~l'l! m~'!Jfljgi dagingn.y:JJ ]lG.hr.i Ki.mu.It lelak wi Ne.rduJ~ S.P ba~ Sla.pa ma1emparm. suattl tIi .. uh.l!bam yang denga:na~ i:lJ ile~l.I.d! me:!ilcrun~. ~ .. .!\IJah T>l!'al!a ~ilIll.m~itl!millll!llf1 di. ilItras je--ID'haJt1mjilh1i!'WiliIll.S!a!Dl]la1,diaJ me:om.ggalliam :apia yag, dikal3ik.waya. inr, oil

iD~k:i~ ~g i!liriW:3!Ylj.d'::~. ,oJir)h Abu D~wlidL

H(l$ ma~NJi$,. ~e~tm;gg~/}1l;y:a K,p;tni me.J:ilcip.~k~;~ dari'~e(i!'Ttfng laki-lo,ki dan Jeeratrg ,erempW4_fI dtm mrnjo1:dikamm~ ,be:rb.tfflgs~~M dn",.bmli.k~ sJ.ll.u Stlpa-ya kiI1mn ~itng ke1la~m,enpfud, ~i!t.bJ:l~a !Jrmlg~JMMng: lnulitt 4i atltat4 ,hmud~ ~'itl AJJah ill/«}) o~a:tJg 11:1: mo1:k~ Ji a:tIltaTn k;amu" S€iH~ngguhn.ya Allah M~h,amietlgildh,ui (QS .. '1f9lU)

AUn ~ileriirmaliL ~se:ny;J. IIliI.emJDer]uJ!IiI;i.k:m k~p;t&, i1Jm:mat mm~;t t.i:lhrwa Di:aJ[~lab mencip!).aal.mfl'~h clil:cl !l1itIll, jiw ... , daa &trmf'l! D].:l :m:fill'" dp,t~. pSSil.llJg3iWlya,. :}'otim Ads:lu dan HaWW,3' • .D:m 8e~l!I[[Jjra Dia :GlI.eilili" jr~dik,tn. m~ bfl1hanfila~~p, :K.1t~a '\.:,jS" "b.e.~pbangs~ ]~ili. 'Wl1I!im.

49. Al, ~ flUJURAAT

daripada bu. "J.n;iii" (betsuku-suku). D'an sstelah "J~~11 Uti berurutan rataaan

1 '. .·II.!',~, ''''''',,:1' '~'II ,r:il,f'"" .} oj ...... LI ~- ... ~fr~'II' oJl iIJ~~~'I' A~~·

tam, seperu J _. I, )~~, )~, "G:.:;~I , uaD ni:i:l-3..i.WIJya. -. ua Juga yang

menya:!cak3.ll: "Yapg}iriiaksud dengan "~:,!ili"ada1ah penduqul n~geil'i"n.egeri lain, sedangkan ;;JYJ~" adalah !penduduk Ara:b,sebagaDana "J,L-. ~i· dimaksudkan sebagai pendudd :Bm Israil." Dan mengenai hal i.ni telah saya :rmgk~ dWam muqadi.maII tersendiri yang sara ~:lifidari kirsb .r.d·Asybaah karya Abu. 'Umar hin'Abdil Batt, juga dari kitab aJ·Qashdu wal Umsm _fifMa'ri!aN Ansabil Arab waf 'Ajam. Dengan demikian, dalam halkemuliaen, seluruh ummar maausia dipandang wri sisi ketanahanrrya dmgan Adam dan Hawwa' a aJahh sama .. Hanya saja keanrdiaa metel:a itul bertingkat-tingkat ji1adilihat dati s:is.i -sisi keagama:w., yairu ketaatan kepada .A.U:ah Ta' ala dan kepanmatD mereka kepada Rasel-Nya, Oleh karena itu, serelah melarang berbuae ghll>ah d3!1li mencaci antar sespa, ;~ah mengingat~ b~~a. mereJ:>!l itusama dalam sisi kemanusiaan, ~ I))Wl .YYJ ~_;i rs~j "?(j J~ J .rS~ (,~ .f8i ~1 1;, "Hai ma1'lmid,. sesunggtlhn"ja Kami mmdptaka:nmu dsri seorang laki.laki dan $eortmg perempJutn dan me:njadikanm1~ berbangsa.bangsa dan bers..ltklMUku supaya kamlt salingken.al mengenal. .. Maksudnya, agar saliag kena!! men genal sesaraa mereka, yang masrng--In.aiSmg kembali kepada kabilah mereka,

Mengenai firman Allah et: ~ !}jl_;::J 9 "SlIpaya k-amu .saling kenai men:.ge:nal, "Muj ahid berkata: "Sebagaimana dikatal.:m hUao bin fu]:;;m 4m anu dan anu atau dari kabjlah aaudan kabilahan« .. " Sufyan ats-Tsaari berkara. "Orang-orang Hwnait menasabkan did kepada kampung halaman mereka, Sedaugkan Arab Hijaz menasabkan dill !l\:epadla kabjlah mereka." Abu 'Isa aIIL-Tinrtidzi meri.wayatkm datil Abu Hurairah .~. ,dari Nab.i.~. beliaubessabda:

«Pelajatilah silsilah kalian yang dengannya kalian akan menyambung tali kekeluatg-aan., k:l.J1ma menya.ro.bw:tg ta:J:i kekcluargaan. itu dapar menumbuhkan keciaraan di dmam. keluarga, kekayaan dalam harta dan. panjang umur,"

Kemudian, at- Tirmidzi men.gpll.m..akan: "Hadirstersehu; adalah gilllwib yang kami tidak mellgetahuinya kecuali dlari sisi ini saja."

Dan firman-Ny.a: ~ rs--U;'I ~, J.:;.,. ;J::;)-' ~l' ''SeJ.lmgguhnya orang yang paling muJia di antara kamu di $Mi Allah ialah Orangya.n:g paling bertakwa di antdra kamu." Maksudnya, yang membedakan dieraj:l!t kalian dl srusi Allah hanyalah kerakwaan, bukan keturunan .. Ada beberapahadits yang menjelaskan hal tersebur yan.g diriwayarkan langsung dari Nabiji. Imam aill-BuWh.ari !!IDle:riw;I)yatikan dari Abu Hurairah ~ • ia meriwayarkan bahwa R..asulu_lbh. ~ pernahditanya: "Siapakah orang yang paling mulia?' Milka beliau bersabda:

1196

lIafsir IIbm~ Ka1:Sir Iu;z 2,6

49. AL. HlillURMT

~Ymg p:;!I1ing mOOjl dli. aaraea mf'.Jje'kil di :!lisi A.1!l.ah adaJiah OOlJl!I:g yang pil!lin;g be~~di amua.m~.~[l'ar<lJ5.ah.tb1t ~ena.ilya.: "'~.~~ .. ki~. }'1!-D!g kami iI":Ilnyakm kq~Il." ]ldjll.'I!I. .Ille:tl!j1wll!h~ ~Jad.i,. Or~ ."_g F\lJ!iJ;:!smWi~ ~riahm N~.Albh 1'~ p!M~ N~bi M~ PL~ N1l!hi A!I!Iah, pllte.U. keb&ili. AJJah, "~Brlllkm 1m y<Jillg be:ndlli.. kil:l1Il:i. taf1!km ikepaa<l!lll!u," iPipiU mereks, ~Ki!ilI"!ll be~t!lI, .apAah ymg bl:iillil [m.ydm kepadmu1nlIJIi:I11i1ng ~JtO~g Ar.ili~ }!:lIl!g pal!wg m_>iI!~;'tat:!lflt ]'eil:i~UL .~y'[J,," ia~b me.r,ik~ Bel]all'l~en;a;lil~::

"Ya:!:!~ t~Jfb~~ik &!ri merel;:::!. pad!~. m:!IS:l J.uuliyy~h.acli!ilah fOg teJlb>lJik da:l'1 merd:ll, p!l& ~ll, J$I~_, .Jib ID!sttk~. belJi~I:AbeJJa!l: meliDlmami."

F-];tmts r,ers.e~lllt dirliwayaIt'kiW. olen. WI-hkklliri. di [.empalt: 1afnmdaha

jalan Aibda.l:ll:lhl Sui.· • p. dli:riw\l}'li!lkm oJd!.m,NotSllFi- d.u~Jm kitah 01,,-

Tafiuy" doni ha&rts 'I I, dill. ~9!h. [b-",u ·U~!:' alJ·.'U mar.t

Im~Mdim ~ meriwillyatkm dar~ Ab~ H1l!:rrutillh ~. > 1.1 berl:atx ~RM!~~~ :~b~r:l'i!ib~=

,ill ~ .jll,_~1 ."",... _" s: ,,~ ~ .I(i.'=--::" ') !II

{( .~w.1'J ~j.Ij J~.~ ~) ~~~N) ~f~ J! ~ ":J ~,i~;~))

·Sestm:~H·Y.~· Al!lah ti!d~k Ht~~ih;1)t ~~. ~~:IJ harta bead~.l:ili,m, tert:JJpi [)i~. m,~!il:!"l lmi ·Unam;iJ. rellbMtmI ];liim. 'D(Haditll iIlli jugadiriwa]':llltm o.1eh [l;Jfil1;i!M$!p~ ~ci }lhffi!l!,{j hil1 SL!!~j d~!I"~ K~1li~1' bm I·]is~,

:hI!~ Abmad m.eriiwltY:il!t;kan dian Abll:J! Dz:ar.f .~ , :iii. me1!Uler1,t:ilIkilJiIJi lilo1ihw;t Nabi iii ]Je.rrnah ib!lltsabd:li.kep~}'a:

~Lill$!l,m, "~figj,·lill:l!I!J.y" . d~n !J:~um. k.ec1Jili. Jlikll Al[d.~

",utiMhh lllibihbmk '!b.~ I(Oifll!l\g kuljt} me.rah u me]ei).ihkMit o.irl oellgall k.e1i:otkwi.t:liiIJi kep;wdill

Hadits dims diriwa.ynrkw. sendllri oleh Imam. Ahm~d .~.

Imam .. AhmaJ juga Wfl']W:il.}':JltW ~ri 'Ahdilillilihirn 'Am!lF~!h, $1iIl3:1Lll!i! [illnib. boint~A:b;rLili~b, @n [)ru:rah ib.uui A!bi Laihaib $,:ill beikal<li; "Ad!:I. SOO[lmg lalci;Jaki f'IDil;; ber;di:r] menemru Nabi ~:pmll.k~ ii:~ ibeLmu. iell(g:ili be(l:ada Jj atlas Dmlbar,blill .illl. berk:tt<li: ·'''ill &ls.'!J~u]lnh, ~i::IJlIk:th o:rmg T'rulg P'~ biillik iu]~' R.:llIs~]u1IaI:! ~ mmjaWlJib:

,c:~~'i~ ~, . .,...,,~ jI ~~.'~~~. 4o..l!:.r-;:J'ru ~ ~ ~~"IT'" ,~.~. ~ ~ ~ tiJ~ ... _ jl¥_.~~ _ ;~~ JI~ ~",~~

r- r? I"""T J ,. J. - .. ; I~ rjl- >,~ . J ~J.I,!,u J'"'"'*""»

( -F:;.u: ~jlJ

'Seb:i!!ik~b.tlil:!: l1I:lian.tlsiil.~rlaildto!l'1Wgyalll.g palilrlgbtalk: hil1013ifi {al.Ql:Iil'lrun)ny.~, p'aI]n:g~e.rukwa ~ep1l.& AI1i!L1t ~ paimg~~~ mmegikkmarm.u m1!'M ashi m1l1nL:r, 00n ]Jiling ;g;i~.t merJI}'<ImblJ:1igu1i. sili1J1:Urnru:m.'"

.~ fhm~ AI~ Ta'!Il~~~lMj~tI1ya; ~ ~ ~ ~ ~.~~Smmgglt~ AlfdhMmmengetttlm,i lag; Mahltm,e;o,lig.t;'l1ar. ~ MibuMy:~~ M~h~iIJ!l~g~'ii!hl!.li (~6t}Iai!li) lkaEi'ilJi:1 S.f:ffitl1 .elm Mah1imengeil:l:J Se.m~iI, U:fl!5:Jj[l kilim,. sehilJlggll ,dengm demiki;!1JI D.ia wo: ;mei!l[lb~nb!l pelY!:l!i1!Jlki~pwa sf;l!pa J:3!ng Dj~ :kdJ.e:oMi,. :menyesatJkm si.ll!pa yang Diil, kehellclilci pula, meayayan·· v, ']'iWg. Dlea. :kiehe:!ldlaiki, m.e:tlim,polkm iiiks.amkepiiUfu si<l!pa Y<w':l!: Dja ke' :II'!ie~~IIl!1~.~;)ipa ~SD~ lbgh~~,. dan.il:L;Wi!Di~ M~ab![j~iI>Maih!ll'

menget;ilirw dlm, M • aJ! ~t~g :1le;rnt~~ itlL .Ayat mull; d$n Eladi.l:S,.

:hadit~ sYl1l:rli imle.im ~i" ~ ~!i!liiI (!Ild:! b~s~~~a~llaima yangberpl)lE.d!lp~~

b3h.w~ k4~-a'h {Slede-1'l'Ll ilIl:} dil dahm. :Dl:a\Srlillh :n:ikillhitill. dd..1Ik dij!OldilDliiyna', ,~~!d~ ~~ Yil!fi@; dip~~~tbR}=:ep1~i ::I§.a=. Hal lEu. d:i:dasaikall.p'ada f~, 1!JlLab, Ta!'.;..e rsu.S{·1l:J ~ ~?~ ~ t''S!l;l1~ •. ~yangP<iiing muiia {it antam MlnU di s~i.AllaJJ .wah .o~!'j:g yangpali:J:Ig krmlNwl di aitlitt.l:ta kttml~" Jj Sea~gk\1!l'!l.l1bma Jmllp .m.empmbll. ddil.d&lll Iain y<lllJJg tleI'dJi]l~t dai~mbruk:!1-bUku fiqih. Dm kailill. tiel,. mel1yebu.tbllLmya. 5lek:iLts weag,e!lJloli h:d .~tu. dabm.ktub ai-A~~'"~"S~~, P'~}t ~~~. $;1;f!)ll,[rfIg.g h'li!!!lpb\li!~A]I$h :setm't;t.

.... ,. ~ .. ~.)i,' ",~.~ ~ ....

~ .•• _ .. t·. ~ ~ .. - . .'~_', ull.. :.'.~'.~'.' '.~ .... ~ ·1., .. ~ .,:.u .

.... ...,~'. '-~ ~ L_,:> .

49.AL - HUJURAAT

,

! :

Orang·9rang Arab Badui itu berkat.a:: "Kttrn;i tei(th berlm¥i..R ...... Katakanlab (kepaiJa meteka): "Kamu be/um beriman. tet:api kal¥lkanlab; <:Ka111i telab tutl.~dlik/ karena ima.n itil belum mastik ke-rla/am batimu. danjika kamu taat kepada Allah dan .Rttsul.Nyaj Di« .tidttk dart mrngilrangi 5edikit pun ("a.hala) amalamnu; st!sungguhtl.yf.i A.llah Mahape~gttmpiln lag/. Maha· penyayang. " (QS. 49:1l4) StsunggrehllJla ora'1fcg"OT(lng JIang beriman .hallyalah ()r:ang·{Jtangyang beriman. kep'acia Allah dan Rasul.Nya. kemuditm mereka tidak ragti-ra,gu ilan merektt her}ihad den,gan ha.ttadan: jiw,(I mereka pada jalan Allah, mereka nulab orang-orangyangbenar. tQS. 49:15} Katakanlah (kepada ,nereka)'; «_Apakah kamu aka» memberixabltkan kepa;da Allah

tentatJ:a ~<Yama"u~ (1)-.' wkituJ..'u1 p "dh.alAlltt/}· .- --. -_ 1:..' • «:ti' ' .. ':'.' .;J.-_.

. .l) '"l).' . ... !~.r ..... TllTl .. ,/., a .. a _ .. _ .. __ . meng., l'lu, __ ~11 yang flu«

di tangle dan. apa yang ada dt bttmi dan: Allab Maba.men:ge.tavui ,~egala S~'t4tu,)j (05. 49:16) Merika' t~l.ab mer~a memberi nikmm kepadamu dengan: keislaman mereka. Katakanlahi "janganlab M,n." mer-asa tela'b me:mbe:ri nikmat kepadclb ,dengan keidamantnu. sebenaarnya AIl'a.h,D,ia..Jab yang lnelimpabkan lIikmat kepadam,u d,engan menunjukimu ,kepadakeimallt11J jika kamu adalah orang-oran.g yang benar." {QS. 49:m7} Se$WJ:ggWJ.nya Alktb ;n~getahui cpa yang gbaib di langit dan ai bumi. D'art Mahamdthat apa yang kamu kerjakan. (QS. 49:18)

Allah ~ berfirman se'l'ayamengingkari orang-orang Arab Badui ~g mengklaim bahwa keimanan teleh bersemayam dalam ruri mereka pada saat pertama kaIDi mereka masuk Islam, padabal tidakada keimaaaa sediki.t pUll yUlg eertanam dalam din mereka.

i: ...... ' ... 1~. '. ~.,·.'·.,;I·. ~ :..:_ J ••.. ' "'. ,". '''~·.I'' ~! .. ,,(.1' 'I "· •• 1:1. l .• ~,;<--,'J I'.· .:f.~' .. _ c ",~},«:t""'b ... ~ .. -"" r"""I _,....' r.,I Ll .... 'I' I ,.r---ol\! ...., J ~I'f _p .:T"" J '.i-'J' r ~~I~ YIJ---S" '11 ";"''''' ,-",mng·

orang .Arab, JJJdrii ,itu berIMta.. 'Kmni teldh beiiman. J Kdl:4kanlab (Itepada.m~).· 'K4mu belmn benman, Mrapi .k4tak4nlah: 'Kffmt telah .t1md,~k, , karena iman itJJ bet#~m tJ:I;4$J~kke a'aJam hatimu. '" Dati ayat tersebut dapat disimpulkm bahwa . .iman iru iebih khusus daripada llillam, sebagaimana bali itu men;a.&i p endapat .AM us SUIl!:Daffilwal lama' all. Yang d.e.mikim im ditunj1lJ!kan pula olen hadits Jibril ~ket,i1:a ia bertaaya ~m~;m.g [slam, Wu teuta!lg mao, d~ !;¢mudim te.!:ltaug ib.s;;m, Sehingga dengan demil!i:.ia.n" ia menyelnnnya seeara berting~at; dan yang umum kepada ylliDg lebih khasus,

Imam. Ahm.ad! metiwayatkm dati 'Amir hw Sa'ad bin AbiWaq,qasn, dari ayihnya ." ia bercerita: "Bahwa Rasuillullah ~ pernah memberi kepada beberapa oI"llllllg bki.-laki, i[et;>pi beliau ddak snemberi sestJ.atu pun Jkepada salah seQran;gdari mereka. Maka S'I/ad ~ ~enrulya: 'Ya Rasuiulillail, engkalllberi. kan kepacb si Eulan dan $~ :fulan, utap'! tidak memberi sesuaru pun kepada si fulan in.!, padaha] ia seorang Mukmill,' Nabi ~ pun bersabdar' Apak.ah ia Muslim?' Sehiagga Sa'ad ~. memguLamlliginya sampairiga kali, dan Nabi ~ eetap mengatakaa: • Am'akalh. ia MlJiSlimf' Setelah i.tu;. Nabi .~ I:>ersabda: 'SeSUIilUuJmya .. aku akan member! be:be..-apa o:rang danmenmggalkan Oll"ang. yang;

lI"af5ir !Emu KaUir flJZ 2~

49. AL ~ HUJURAAT ~1t2Ja!!':2. ~\..J"'""~'I

paling aku sukai eli antara mereka, sehingga aku tidak memberinya sesuatu pun karena khawatir mereka akan merangkak eli Neraka eli atas wajah mereka.'" Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab ash-Shabihain, dari hadtis az-Zuhri.

Dengan demikian, Nabi ~ telah membedakan antara Mukmin dengan Muslim, sehingga hal itu menunjukkan bahwa iman itu lebih khusus daripada Islam. Dan kami telah menetapkan hal tersebut dengan dalil-dalil yang terdapat di awal syarah kitab al-Iimaan dalam kitab Shahih al-Bukhari. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah.

Dan hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah Muslim dan bukan seorang munafik, karena beliau tidak memberikan sesuatu dan mengantarkannya kepada keislaman. Dan hal itu menunjukkan bahwa orang-orang Badui yang disebutkan dalam ayat tersebut bukan orang-orang munafik, tetapi mereka adalah orang-orang Islam yang dalam hati mereka belum tertanam keimanan. Lalu mereka mengklaim suatu kedudukan yang lebih tinggi dari apa yang telah mereka capai, sehingga diberikan pengarahan kepada mereka tentang hal tersebut,

Dan itulah makna ucapan Ibnu 'Abbas ~,Ibrahim an-Nakha'i, dan Qatadah, dan makna itu pula yang dipilih oleh Ibnu J arir.

Seandainya mereka itu orang-orang munafik, tentulah mereka akan dikasari dan dibuka aib mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Bara-ah (at-Taubah). Dan hal itu dikatakan kepada mereka sebagai bentuk pengarahan semata.

~ ~p J ~L:,;)'\ cY:'; t:J) ~\ \)) ~) 1;'31 r-i '-'~ 1 "Katakanlah: 'Kamu belum beriman, ' telaP;' katakanlah: 'Kami telah tunduk, ' karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. ,,, Maksudnya, ketika kalian masuk Islam pertama kali, kalian belum sampai kepada hakikat keimanan.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman:

~ to. ~~f :; ~ ~ ti ;.~) 11 I;JJ .)1) 1 "Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia iidak akan mengitrangi sedikit pun amalanmu. " Maksudnya, hal itu tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Hal itu sarna seperti Firman Allah £ berikut ini: ~ .~ ;. ~ :; ~GJf 1.:) ~ "Dan Kami tidak mengurangi sedikit pun dari pabclla amal mereka:" (QS. Arh-Thuur: 21).

Dan firman-Nya: ~ ~~ :~ 11 011 "Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.'" Y aitu, terhadap orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada-Nya.

Firman Allah T a' ala: ~ ~ ;':P1 t.:J11 "Sesunggubny« orang-orang yang beriman, "rnaksudnya, orang-orang yang beriman secara sempurna:

~ \;'L..S; tJ ~ ~~~) ~~ 1)::1. c.~1 ~ ''Adalah orang-orang yang beriman kepada

Tafsir Ibnu Katsir Juz 26

;00

Alkthdan RJlIrd.Np_ k.emuJian ~ ~iifak'1llgu'laE,ll, .a y~, 'I1illak bl:m:hang dan 'ti,d~ pula ,01'a, bdll!:;lI:l m~~·k .. $(!~ldn.lo.kGb. daE;un ~>1i~~~d~'!i'!!!i-, pi!w h~a];u] yag sebm;rmya .. ~ ~ J+ ~·f9. _,L~ ,~i;'~_!,/' ;'"J' t_"Da~

,~. ~Jhtd ji-arta danp'wa mw~ pa:ifa;aJ;l.n AlkJJ, ~,.m.e-

rn.~$kan~iI!Inru &Ul! b'~~!ib@~~,mc~l'~h~lJ1;hk~~tt~t h~p<li!~

AJj)ruh·~ m~~M bridhOl;m·Ny.t ~ iI)~;;;' ~jrJ!"M~ it~laJ~()tr .. ~!~gy.mg .~ •. '~YOlbi,benw:daJ!i!IIDJ 'l!lcaipan me.I"~a. J~.werm.m~m bathw:a .. m.eJ!l1<h I:!e.rlm.:m .• ,d:w. ilallik. !i1fp.ettJ. S1eblil~ill(JJ Q.f:iI!Il¥;oQrang.l\r:t'b Bad,ul yatIql, mereh cidaik. b.eri:m.m mdiilillkal!l fumya Jlelihta.m.lahiriil:t ~t;,jJ.

D~Ii!fi!!'rn~![1 Alruab .~ iJefiku'Ii!l')i1li: .~~ ~~I S~ jil> ~Katahnlgh (kepadam'U.fo~ ~pa.W kamll,~ mr:mkiilJm -kepmlaAJlah tmta~glllg .. utm-m,1! ~kinanmlt!""Mwud!ol':IO ~ lilian m.emhelitmubn kepadacNy"ll tel]jl:~ £e;gilib ses'OOtu. y~ t~innpiWIdt d:ll.rum bti .fjjll:rarn:l:b1W:i?

~J>j,f./I.j ~j, .::..Ij~ Ji~,~ .1Ilj jo 'PadttbalAfJaiJ ~m:nf!Ulmi,apaJtln:g.~ di J..~~il: ,dah. apapm,~ adti di bumi," mmur:hJi.y.a, dild. adill. ~1I!il.iJ!lI, [ll:llrlL ,S>elblltllliC

biji ~wm ,d,i ~~ ~wmi ~·i,..@~ di ~w 1;!!Ji~t,~t~!l;Ib~' . !pbm b~il

:U"u lebiili iJesu dru:iay:JIymg tm:eml:runyi &:ri"NYil' ~~ ~;;. . ~j ~."DI.m

"llo'L M,_I ..-~,ij,' I' . . ,. . - •

K.L .. 'ii' c _r.!'!_i\lI!m~~,.......,,"I,!~ ~.;II. !i1i!5l(!if~rl •

• • . ~I!I~ AJLab.}~.be~~:

~ ~~,~ ~ ~P'i JI. ~~,;;,~ ~ .... ;:;~"M~~~~bed~~

~·~ga.n ~ m~ Kmakanlih: ,!-angtmfdkium!mera5~tdiih .~hD-i niJmMl ~ ikngan ~irJarrj'ar1~r:J:i;u~ ~~ 1f.likW. Ollmg..ofiWg. Arab BaiJilli )I'tilg me-nsa. teliilLh IDeonIDf.:E.ili:W. nlkmaJ: KfiPildla .R.asI!l~lI!ill!!b. .ljmel-ailiLi:l ~~~ l!;_~~.m. ~p~noi!{)~ ml;l~_:n@h~ ~di;l;1I!.~~ 1'~:'~~,me~l:ieci1:~ ~~j~h'li:!'il!ie'p~ meite-Wi md.~JI~r.'l"~"Np:

~~~! ",fo 1,j;:J ~ .Y' ~. "Kat~i.1'ht'Jgn~rllah kll:m:fl, m~ teW; memb",ri nikm;aJ; 'JwprldtJeu timgdnkciJi4.1J1!Imm.u. "OO 5esulil:gguhmya .IJ1I2l!lmill :'le:mu.alr1lI .halll.yall1;b.ki~mlboaI!l kepad:a klli!£an jru.ga. Han}':!. mi]iJ!:. AUaI:J. .s.:~j~k~fkrn~t!Q;! ~gcta~!lil!kJ?a& :k:al:i:l!!l! .djJ d~kcisJ!amD1bJ1ian iq;i;I.

~. ~~'" ~ iJ.l.~~~ ~i:U. &1 # ~~.;,. "S&tmilrn~ Allah, Dia-lalJyang mdfmpihk:a'-;~ikm:i!. kep.ttkmu dsJ~t1m'Sumjnki;mu k~ ireim4tJanjika .~u ~W(l1iolltl'g'rn'ang yang hml!lr:. "Mwl!!dny~, dahrmpe.agUJUlaiI!I. kWm t~6!tii!E:g h\lil .ir'lll,. ~ehagaimltl)il Y,9lt:lg.teh.bd:isabd.:.1Jbrt:l N~bli M!j. keF~t:I\1, 1t~'1;!m

~ih~ [pan w~ terjadi p~..I'isdrw;lpeta!llg H1main: -

:&~ ,~1j ,~~ ,~j '~II! l,1 ~r~ ~ ~~f j.Jl !~~~ ~~ \i )

~~ _ ~~ }~,~. ~~.r rI' ,_ ~.fJ_~

(;( \~! .w~ r' '~'l5 ~1iIi- ~ J '\:~

,;." '"

~W~ $~~ kamn.AmIl<l!r, btlik=kd .scihel.llli1[]j ini sku. dApaci k!i1ilm Ibri~ d!:!bm keses;um kemud!.i!Q:!L Al!I;ili,!'Pi~mb~~p~1Jkksp:.da 1t:ilim.mel!a1ui d!irililll~ nuk:mhJtJ ki!il~ ~~~~ i:l1] ~ ~d"".!:l!bette:rai beCl.!i .~elrnldl!m A.l!lah. men;aJlkiW ikailia1il. bersa.t.'!II. mebJJu.i d:j:riku jugflt D3!Jj). iJ.uk.il:lllkili.kwm

4'9.AL· HUJlIRMT

~b~1i1P!!iBi ~~~w::. OrMIg;-O:f:Mlg, niliki1'l,. ke.mudli:m A]!.:ili memberikm ki!:" wik;U:J?!U!i. li::~padakdiw .mdiJw WMiLl?''; Settap h1i Nm] llleng).lJmkm Se5W.tU!, maik~, m~.mill, IJcik;nil,~,fIJ].t! d.aH.l;l.$~I-N}'~ yang lebih d3Pill~ me-m!oe...l'ilu.III . . ni.kmat."

Al-Ha:fi~h Abu Bi'lk;a:r aJ).B:U;Zll" mer.iwa.}':il1km, . .tem'!lld:im. Albh ~ m.eifigWiItlg-u1!aI1g1b.ecitlli III:~llllllli pe~\WIi,·NIy'll: 1ii~!!i. ' 2>._-1 Siti$1J~l1i ~. p~~~:Nn-~~!t'lll!ld~pSm1rL!1aipe~rtIa~~u!k"UilJII,~be.dITIlliIIJi' , .;, p ~ ~ .:lJIJ .?~~\J,.,:.IJ,C.JI ~ ~ li.ii .:...., jo ~Slls:lm&gllh,nytt Alia;h me:ngetalmilljm -yakg:8haU dt lj,tjWt ,/Jan di Jmmi. .~. Alkth M~tOOil1tj~ apa )'l#Ig ,_JCJ'l~ Jwjakan. ~

De:mri)o]:u!I]ah ilIk:bir sura]; 'I!Miu:j~raat:. S~la P1l!~~ h~y ... b~ .A1JI.uJ. ~. ~Ny:a[l!mq dlara per]Wd.no~fU!l itl:! ~e.ra.s:al

~ ])iri'li'lI!~m.,xm A.hmld d~ ~HrUIi:l ~_ dan Abt!i:· Adi:, dim H~lld, d~!i ~"~ ~~~t ~S;wt.rkl,r.u;l1 ~uBulclhnri dc"'mJ Musnillflfl).