Anda di halaman 1dari 3

PERENIALISME ESENSIALISME

TRADISIONAL

MAZHAB FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT

MODEN
PROGRESIVISME EKSISTENIALISME

REKONSTRUKTIVISME
MAZHAB FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT TRADISIONAL

PERENIALISME ESENSIALISME
KONSEP  Secara semula jadi  Fokus kepada yang essential(perlu)
 Ciri manusia bersifat sejagat
 Tidak berubah-ubah
MATLAMAT PENDIDIKAN  Mendisiplinkan mental dan jiwa  Mengajar ilmu dan budaya yang
murid bersifat asas sahaja
TUMPUAN Kurikulum Kurikulum
 Bidang kemanusiaan dan  Kemahiran asas 3M –sekolah
kesusasteraan rendah
 Mementingkan pendidikan agama  Bahasa, sejarah, matematik, sains-
 Perlu didedahkan ‘Great Books’ sekolah menengah
oleh Great Thinkers- Plato,  seni dan muzik menjadi subjek
Aristotle, Shakespear minor
Guru  Menekankan penerapan nilai-nilai
 Penyampai ilmu yang pakar masyarakat
Kaedah mengajar Guru
 Didaktik  Penyampai ilmu yang mahir
Kaedah mengajar
 Didaktik
PELOPOR  R.M Hutchins, Mortimer J. Alder dari  William C. Bagley dari US
US, Jacques Maritain dari Perancis

MAZHAB FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT MODEN


PROGRESIVISME REKONSTRUKTIVISME EKSISTENIALISME
KONSEP  Manusia berupaya  Sekolah merupakan  Manusia
menyesuaikan diri landasan untuk bertanggungjawab atas
terhadap perubahan membentuk “order diri sendiri
baharu masyarakat”
MATLAMAT PENDIDIKAN  Menghasilkan individu  Mengasaskan corak  Ditentukan oleh individu
yang sedia menghadapi budaya baru itu sendiri
perubahan  Melahirkan pelajar yang
mempunyai minda
terbuka dan kebolehan
berfikir daripada
pelbagai perspektif
TUMPUAN Kurikulum Kurikulum Kurikulum
 Kebebasan untuk  Menekankan kemahiran  Tidak mempunyai mata
memilih matapelajaran literasi dan pelajaran khusus
yang ingin dipelajari penyelasaian masalah Guru
Guru Guru  Pemangkin ilmu
 Pembimbing dan  Agen perubahan  Menghormati
penasihat  Membawa isu-isu sosial pandangan dan
Kaedah mengajar Kaedah mengajar pemilihan murid
 Induktif  Berpusatkan murid Kaedah mengajar
 Berpusatkan murid dan
aktiviti
PELOPOR  John Dewey  George S. Count  Carl Rogers
 Herold O. Rugg