Anda di halaman 1dari 22

Buku: Jiwa Manusia Dalam Sorotan Al-Quran (Tajuk Arab: Al-Quran wa Ilmu an-Nafs) Oleh: Dr Muhammad Utsman Najati

Terbitan: Cendekia 2001

- otak menjaga dan mengawal setiap aktiviti yg dilakukan manusia - sebahagian ayat2 AQ Pengenalan:
menyatakan:
bahawa pendngaran,pglihatan,lisan2, dan kulit2 akan menjadi saksi manusia pd hari perhitunganAQ - pedoman,
kelak. petunjuk, dan rahmat [al-Jatsiyah 45:20,Yunus 10:57,an-Nahl 16:89,
- pengalaman2 manusia tercatat dlm jaringan otak & manusia boleh mengingat jika jaringan al-Baqarah 2:151,al-Jumuah 62:2]
otak dirangsang
Berjalan dianggota
dgn cara tertentu - perakaman dlm otak, jadi saksi perbuatan2 manusia, perakaman dlm jaringan2 muka bumi, perhati ciptaan2 alam [al-Ankabut 29:20,al-A'raf 7:185,Yunus 10:101]
tubuh badan [Fushshilat 41:19-21,an-Nur 24:24,Yasin 36:65] Perintah utk membaca, belajar, dan menuntut ilmu [al-'Alaq 96:1-5,al-Qalam 68:1]
Kelebihan
- kulit otak terdiri drp berjuta2 jaringan saraf. Permukaan kulit otak jika dibentangkan luasnya = 16 kailmu, & tingginya martabat org berilmu
persegi.
- catatan2 pekerjaan2 manusia dlm jaringan otak [al-Isra' 17:13-14,al-Qiyamah 75:13-15] [al-Mujadilah 58:11,ar-Rum 30:56,Ali-Imran 3:18,Thaha 20:114,al-Baqarah 2;269/247,
- pencatatn pekerjaan manusia dlm jaringan otaknya tidak mencegah adanya pencatatan yg Yusuf
lain12:22/68,al-Anbiya'
bagi 21:74,an-Naml 27:15]
AQ suruh manusia
pekerjaan2 semua manusia dlm catatan yg lain pula, umum dan menyeluruh (kitab) yg diisyaratkan dlm perhati & berfikir [adz-Dzariyat 51:20-21,ar-Rum 30:8,
sebahagian ayat2 AQ [az-Zumar 39:69,al-Kahfi 18:49,al-Mukminun 23:62] Fushshilat 41:53,at-Thariq 86:5-7]
Ilmu psikologi
- anggota2 pancaindera terpengaruh juga dgn perhatian2 indera, aliran2 syaraf melalui jaringan2 otak moden - kelemahan:
- pelajari perilaku manusia & bukan jiwa
hingga sampai di pusat perasaan di otak- terjadinya persepsi [an-Nahl 16:78,al-Mukminun 23:78]
- AQ mengisyaratkan adanya anggota2 pancaindera yg khusus dgn rasa sakit pd kulit manusia - pelajari perilaku haiwan utk pelajari perilaku manusia hingga
[an-Nisa 4:56,al-An'am 6:7] abaikan perbezaan antara haiwan/manusia iaitu roh
rujuk
10.Psikot rujuk
rujuk erapi 10.(a) Ilham dan mimpi
9.Keprib Psikotera rujuk
adian
rujuk
pi AQ 2. (a)
Emosi
- aqal manusia tdk mampu mguasai pgtahuan tntg alam
1.Motiva rujuk
- kepentingan daya ingatan demi mencari solusi permasalahan di masa akan10 1 si 2. metafisik (ghaib) [al-Isra' 17:85]. Nabi/Rasul diutus utk
Emosi
datang - ingatan manusia kpd Allah dorong peningkatan takwa,amalan 9 & akhlak
Psikoter Emosi 2 beri petunjuk [al-Baqarah 2:213,an-Nahl 16:36,al-Hadid 57:25]
api rujuk
- daya ingatan juga guna utk merealisasi kebaikan manusia Kepriba
Motiv
asi 3. - ilmu ladunni (dtg drp Allah melalui ilham/mimpi kpd sesiapa jua)
dian Persepsi Persep
- AQ diturunkan sbg perINGATan [al-A'raf 7:2-3,Ibrahim 14:52,al-Qashash 28:46, Jiwa Manusia / si - syarat2 boleh dapat ilmu ilham/mimpi; soleh,takwa,jernih qalbu,d
Saraf & dlm Sorotan AQ tanggap
Shad 38:29,ad-Dukhkhan 44:58,Qaf 50:45,adz-Dzariyat 51:55,al-Ghasyiah
8 Otak 88:21] an 3 murni jiwa.
rujuk
Lupa Ingat &
Bertafa
kkur 4.Bertafak - Nabi Sulaiman dpt ilham tntg pengadilan [al-Anbiya' 21:78-79]
Lupa ur
- manusia bersifat pelupa. Sejumlah makna2 lupa/lalai: 7
Ilmu
Laduni Belaja 4 - ajaran kpd Nabi Daud tntg baju perang [al-Anbiya' 21:80,al-Baqar
r
1) lupa yg datang secara tiba2 - lupa secara biasa akibat banyak informasi & 6 5 rujuk rujuk - takwilan mimpi Nabi Yusuf melalui ilham [Yusuf 12:6/21-22]
5. 5. (a)
bertindih2 - overlapping (retroaktif - bila baca bahan2 baru,melemahkan memori Belajar Belajar
- kisah Nabi Yusuf & teman di penjara [al-Baqarah 2:37]
terhadap bahan2 yg telah dipelajari sebelumnya. Proaktif - informasi lama - ilham agar gamis Yusuf diusap agar celik semula [Yusuf 12:93]
membantu mengingat informasi yg baru dipelajari) [al-A'la 87:6] Mimpi dan - Nabi Yaakub dpt ilham tntg anaknya Yusuf [Yusuf 12:86/96/68]
2) lupa yg lalai atau ceroboh - contohnya lupa di mana diletakkan-Ru'ya
barang,
mimpi adakalanya muncul akibat terbawa2 perasaan akibat: - Firman Allah kpd Rasulullah [an-Nisa' 4:113]
sedang bercakap tiba2 lupa sebahagian perkara yg mahu dibincangkan Mimpi
a) pengaruh2daninternal (berpunca dr tubuh)/external (pengaruhi - ilham berupa
indera) ilmu dan hikmah, ilmu ladunni dl surah al-Kahfi - tnt
- kisah Nabi Musa [al-Kahfi 18:63/73] Ru'ya
b) berfikir hal2 ketika jaga c) mengingat2 peristiwa lamaNabi Musa minta menemani dan diajari hamba saleh [al-Kahfi 18:65
3) lupa kerana hilang perhatian trhdp sesuatu [at-Taubah 9:67] - mimpi dlm bentuk ru'ya (trdpt dlm AQ) adalah mimpi benar/nyata - hamba saleh tersebut ialah Nabi Khidir [al-Kahfi 18:82]
- lupa Allah - tidak taat kpd Allah [al-Hasyr 59:19] - lupa Nabi Adam
- kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail [as-Shaffat 37:102-105] - ilham2 kpd org selain Nabi/Rasul - ibu Nabi Musa [Thaha 20:38-39
akan larangan Allah [Thaha 20:115] - mimpi Yusuf [Yusuf 12:4-5], kmdian jadi kenyataan [Yusuf al-Qashash
12:100]28:7], pengikut Nabi Isa [al-Maidah 5:111]
Lupa dan pengaruh Setan - mimpi Rasulullah [al-Fath 48:27], mmpi 2 pemuda sepenjara - bersih hati dan jernih jiwa utk dapatkan alamat/ilham
- lupa akibat kelalaian adalah drp syaitan [al-An'am 6:68,al-Mujadilah
dgn Nabi58:19,Yusuf [Yusuf 12:43] [Muhammad 47:17,al-Ankabut 29:69,al-Baqarah 2:282]
Yusuf 12:42] - syaitan pengaruhi manusia dgn keinginan2 (syahwat) - ru'yayg berasal dari Allah dan hilm berasal dr setan (hadis) - kisah Umar diberi ilham
pelbagai - melalaikan manusia drp mengingati Allah [al-A'raf 7:175-176] - dlm memikirkan sesuatu problem/masalah, ada selang waktu tena
Terapi Lupa dalam al-Quran (masa recovery/penyegaran kembali) & terjadi bbrapa perubahan
- jika lalai hati drp Allah, terapinya mengingat nikmat2 Allah & kurniaNya, signifikan dlm proses berfikir:
ciptaanNya, akhirat [al-Kahfi 18:24] 1) fikiran bebas dr cacat2 yg merintangi utk sampai kpd solusi
- AQ memuji org2 Mukmin yg selalu mengingati Allah [Ali-Imran 3:190-191] 2) otak istirehat dari kelelahan - proses berfikir jadi > jernih & sega
- Ingat Allah adalah ubat kpd penyakit lupa & lalai hati [al-Ahzab 33:41-42, an-Nisa 4:103,al-Jumuah 62:10] 3) dpt idea2/indikasi2 baru kpd solusi
- penyembuh lupa ialah dengan cara banyak2 mengingat Allah - pengulangan, cara belajar yg berkesan.
- ubat lupa - mengulang2 mengingat sesering mungkin
tntg alam

,al-Hadid 57:25]
mpi kpd sesiapa jua)
takwa,jernih qalbu,dan

Anbiya' 21:78-79]
nbiya' 21:80,al-Baqarah 2:251]
suf 12:6/21-22]
rah 2:37]
mula [Yusuf 12:93]
usuf 12:86/96/68]

dl surah al-Kahfi - tntg


a saleh [al-Kahfi 18:65-66]
hfi 18:82]
Musa [Thaha 20:38-39,

ah 2:282]

da selang waktu tenang


bbrapa perubahan

ampai kpd solusi


r jadi > jernih & segar
- bila seseorg gagal menguasai motivasi/dorongan dlm diri serta tdk mampu mengendali - dari lapar,
danhaus, panas/dingin, serta kedengkian syaitan [Thaha 20:117-120]
menguasai keinginan2 - dia cenderung berlebih2an dlm memenuhi keinginan2 tersebut - dari cuaca panas/dingin, letih, sakit [an-Nahl 16:80-81]
- memenuhi keinginan menjadi matlamat/tujuan akhir dirinya - hingga dikuasai motivasi/keinginan - dari lapar,haus,letih, payah [at-Taubah 9:120]
yg menyimpang (salah/berlebih2an) - contoh keinginan homoseksual - semut jauhi hal2 yg menyakitkan/bahaya [an-Naml 27:17-18]
[al-A'raf 7:80-81,asy-Syuara 26:165-166] - lapar & takut [al-Baqarah 2:155, an-Nahl 16:112,al-Quraisy 106:3-4]
- keinginan/kecintaan berlebihan kpd harta, menimbunkan harta (bukan utk tujuan - cuaca panas/dingin
menafkahkan ke [al-Insan 76:12-13], keletihan [al-Fathir 35:34-35,al-Hijr 15:48, ar-Rum 30:23]
jalan Allah serta demi manfaat kpd manusia, zalim serta berlebih2an dlm persaingan - tidur/istirehat
utk mgungguli[Yunus 10:67,al-Mukmin 40:61,an-Naml 27:86,an-Naba 78:9-11,al-Furqan 25:47]
atas pihak lain, berlebih2 dlm bermalas2/berehat2 [al-Furqan 25:67, al Isra 17:29] - keletihan & istirehat - letih mendorong manusia tidur/rehat [al-An'am 6:60, al-Qashash 28:72/73, al-Anfal 8:11]
- sakit - peringatan Allah dlm AQ tntg azab seksa [al Maidah 5:36-37,at-Taubah 9:74,al-Ahqaf 46:31]
- disebabkan tuntutan2 fitrah (motivasi fisiologis) perlu dipenuhi, - keperluan bernafas utk hidup [Yasin 36:41-43,al-Ankabut 29:40]
lalu hukum2 AQ diturunkan agar keinginan2 ini dibatasi syariat - apabila kprluan bernafas terancam, insan akan takut/panik - berdoa [Yunus 10:22]
- AQ & AS menyeru agar menguasai/mengendali dorongan2,
memenuhi kehendak2 tnpa melampaui/melanggar batas2 syariat, a. seksual - mendapatkan keturunan demi kelangsungan eksistensi
dan tidak pula disuruh mengingkari/mematikan terus motivasi2 ini. [al-Hujurat 49:13,an-Nisa 4:1,an-Nahl 16:72,asy-Syura 42:11]
a) pengekangan/penguasaan - secara sedar, dorongan2 dicegah Kelangsun
gan
- bg pepohonan/tumbuhan [ar-Ra'd 13:3,adz-Dzariyat 51:49,Yasin 36:36]
& dilawan tatkala trdpt keinginan utk dipenuhi pd tempat2 yg eksistensi - kasihsayang suamiisteri [ar-Rum 30:21, al-A'raf 7:189]
tidak sesuai & melanggari syarak Pemeliharaa
n Diri
b. keibuan - fitrah [al-Ahqaf 46:15, Luqman 31:14]
b) penghancuran/mematikan - keinginan2 disingkir terus & naluri/dorongan/motivasi fitrah sejak -lahir kasih ibu serta takut/duka akan kehilangan anak [al-Qashash 28:10/13]
dipendam dlm alam bawah sedar yg lebih menimbulkan konflik [Thaha 20:50,al-A'la 87:1-3,al-Hijr 15:19,al-Furqan 25:2,al-Qamar 54:49,al-Infithaar 82:7]
Penyimpa
pergolakan jiwa ngan
- harta, kehormatan [Ali Imran 3:14,al-Fajr 89:20,al-Kahfi 18:46, al-Hadid 5
Fisiologi
- AQ tdk menyeru kpd mematikan dorongan2 fitrah, sebaliknya Pengendali s
memil - memiliki adalh watak manusia - iblis provok Adam dgn dorongan memilik
Kejiwaa iki
menyeru agar memenuhi/menguasai/mengatur dorongan2 inianke 1. n [Thaha 20:120]
arah yg benar & dapat memelihara kemaslahatan diri/masyarakat Motivasi / terdapat unsur2 fitrah tetapi ianya - samada fizikal atau kata2 [al-Baqarah 2:36,Thaha 20:123]
dorongan
[al-Baqarah 2:168/172,al-Maidah 5:87-88,al-Baqarah 2:60, lbh kpd hasil interaksi sosial - agresif kpd insan lain kerana persaingan/obsesi [al-Baqarah 2:30].
Konflik
al-A'raf 7:31-32,an-Nur 24:3,an-Nisa' 4:3,al-Baqarah 2:223] antara & apa yg didapati drp belajar - Agresif pertama kisah Habil/Qabil akibat cemburu [al-Maidah 5:27-30]
- AQ ajar manusia mengatur/mengawal dorongan2 fitrah brdsrkanmotivasi Motivasi - ghibah,fitnah,cacimaki,olok2,ejekan [Ali-Imran 3:118, al-Mumtahanah 60:2,
yg Tdk
syariat dlm 2 cara: disedari
al-Baqarah 2:212, at-Taubah 9:79]
1) cara yg halal - e.g. dorongan seksual dgn cara menikah agresif - ada ahli psikologi yg berpendapat sikap agresif adalah fitrah,
[ar-Rum 30:21,al-Baqarah 2:187] - apa yg cuba manusia rahsiakan manakala sebahagian ahli pula berpendapat bukan fitrah
- jika tdk mampu nikah, kuasai & kendali nafsu seksual ini berkenaan motivasi/dorongan dlm diri - anak2 kecil nampak agresif lebih2 lagi tatkala pergerakan fizikal dibatas
(contoh berpuasa) - [an-Nur 24:33] adakalanya ternampak juga juga akibat disia2kan,akibat hubungan dgn ibubapa serta pengalaman2
- kekang diri dari melihat hal2 yg mengghairahkan & tundukkan [Muhammad 47:29-30] peribadi masa lalu - justeru sebahagian ahli2 psikologi berpendapat sikap
pandangan, wanita pula jaga penampilan agar tidak agresif sebagai perilaku terhasil drp proses.
menggejolak nafsu lelaki [an-Nur 24:30-31] - difahami juga sbg konflik kejiwaan - bilamana dorongan - tabiat manusia merupakan pilihan antara baik/buruk [al-Balad 90:10]
- AQ menggariskan adab memasuki tempat2 suamiisterinaluri2/motivasi saling menarik ke arah yg berlawanan - manusia punyai pilihan samada memilih utk berperilaku baik atau buruk
berkumpul pd waktu2 istirehat [an-Nur 24:58] agar anak2 - ianya menyebabkan ragu2, bingung, tidak tentu hala kpd faktor2: didikan, masyarakat & budaya persekitaran, pengalaman2 pe
terpelihara krna menyaksikan aurat & hubungan seksual- spt ragu2 antara iman dan kufur [al-An'am 6:71] - manusia boleh mempelajari respon2 baru yg akan menghasilkan juga
ibuayah boleh meninggalkan kesan buruk pd jiwa anak2- kecil syaitan menarik ke arah kekufuran, manakala sahabat2 sikap/perilaku baru
2) cara sederhana & tidak berlebihan Mukmin menarik ke arah hidayah Allah dan keimanan persaing
- dorongan berlumba2 sering dipelajari dari budaya/nilai2 yg dipegang ms
- makan & minum [al-A'raf 7:31] dan ianya menyebabkan timbul keraguan antara iman an sekitar seperti persaingan/perlumbaan dr segi ekonomi, politik, ilmu, dll
- dorongan memiliki & zalim (fizikal/verbal) - AQ larang menzalimi dan kufur [at-Taubah 9:45,an-Nisa 4:142-143] - AQ perintah bersaing dalam hal2 takwa dan hal2 kebaikan
org lain & perintahkan agar berinteraksi sosial secara baik/lembut - keraguan antara memerangi Mukmin ataupun org2 [al-Muthaffifin 83:22-26,al-Baqarah 2:148, al-Hadid 57:21,al-Maidah 5:48]
[al-Ahzab 33:58,al-Mujadilah 58:9,al-Maidah 5:2/87, musyrik sehingga menyebbkan konflik jiwa - bingung,
al-An'am 6:151,al-Hujurat 49:9-11] kesempitan, dan kesalahan [an-Nisa 4:90] - kehendak kpd agama adalah fitrah [ar-Rum 30:30, al-A'raf 7:172]
- keinginan memiliki - jgn kikir, menimbun harta, riba, ambil harta religiu - bila terjadi musibah/ujian/dugaan, manusia secara fitrah akan meminta
s
org lain dgn batil,mencuri [at-Taubah 9:34-35,ali-Imran 3:180,at-Taghabun 64:16,al-Munafiqun 63:10,al-Hadid 57:7/18,Ibrahim 14:31] pertolongan dan bantuan Allah s.w.t. [Yunus 10:22, al-An'am 6:63]
- jadi penguasa/pengendali/pengarah kpd motivasi & bukannya menjadi budak suruhan kpd keinginan/syahwat [an-Naziat 79:37-41]
- dlm memilih antara tuntutan tubuh badan & jiwa, perbykkan penuhi tuntutan jiwa, seimbangkan antara tuntutan rohani/jasmani, duniawi/ukhrawi [al-Qashash 28:77,al-Munafiqun 63:9]
- penuhi tuntutan kehidupan duniawi, tetapi takwa lebih utama [Ali-Imran 3:14-15], kuasai motivasi2/dorongan2 diri dgn jalan takwa & cari redha Allah [al-Kahfi 18:46,al-Hadid 57:20]
- kehidupan dunia hanyalah permainan & melalaikan, yg kekal adalah amalan utk dibawa ke akhirat kelak [al-An'am 6:32]
sistensi

6, al-Hadid 57:20]
gan memiliki

h 60:2,

ikal dibatasi,
galaman2
dapat sikap

atau buruk bergantung


alaman2 peribadi.
kan juga

ipegang msykt
, ilmu, dll

aidah 5:48]

n meminta
- takut membantu manusia menjauhi bahaya - membantu utk lindungi diri kerana ketika marah rasa kekuatan otot luarbiasa
- mendorong Mukmin takutkan azab Allah, lalu menjauhi maksiat, kekuatan ini utk perangi org2 kafir yg menghalangi penyiaras Islam
berpegang teguh dgn takwa & berdisiplin dlm ibadah [al-Anfal [al-Fath
8:2,48:29,at-Taubah 9:123,at-Tahrim 66:9]
as-Sajdah 32:16,al-Hajj 22:1-2] - takut boleh menyebabkan- Nabi tdk Musa marah ttkala kaumnya menyembah sapi [al-A'raf 7:150,Thaha 20:
mampu berfikir & tidak mampu mengawal diri [al-Ahzab 33:10-11] -displacement - marah kat org lain, tempias kena kat org lain,atau benda2 mat
Rujuk - takut keterlaluan - bingung sehingga tidak mampu bereaksi/berfikir dan pecahkan,atau diri sendiri - gigit jari) [Ali-Imran 3:119]
2.(a) Emosi [al-Anbiya' 21:40] - ketika takut, perhatian akan fokus kpd-bahaya/usaha bila marah,tdk dpt berfikir sihat.Ucapan & tindakan berbau permusuhan.Bila
utk selamatkan diri [Abasa 80:33-37] baru menyesal. Kuasailah emosi marah & menahannya.
- perubahan2 diri akibat takut - muka,suara,kondisi tubuh
- bila takut, jauhi dan lari dr bahaya [al-Anbiya'21:11-12] Cinta Cinta - mengenai pemeliharaan diri - menyukai segala yg
- org2 munafik takut & lari dr Mukmin [at-Taubah 9:56-57, diridiri mendtgkan kebaikan, rasa aman,& bahagia [al-A'raf 7:188]
- degup jantung lbh laju [al-Ahzab 33:10-11,Ghafir 40:18]]
asy-Syuara 26:21,al-Qashash 28:21] sendiri - cinta harta [al-'Adiyat 100:8], putusasa bila derita [Fushshilat 41:49]
sendiri
- raut wajah [al-Hajj 22:72,az-Zukhruf 43:17] - kisah Musa takut lihat tongkatnya jadi ular [an-Naml 27:10]- bila ditimpa malapetaka/derita, cemas & keluhkesah [al-Ma'arij 70:19-21,as
- sedih/duka di wajah [az-Zumar 39:60,al-Qiyamah 75:24-25,
- takut Allah [al-Bayyinah 98:7-8,al-Anfal 8:2,az-Zumar 39:13,an-Nur - cinta diri
24:37,
sepatutnya tdk melampaui batas - imbangi dgn cinta org lain/keb
Abasa 80:40-42] - senang/bahgia di wajah Mukmin [Abasa al-Insan
80:38-39,
76:10], takut maut [al-Jumuah 62:8,an-Nisa 4:77,Muhammad Cinta
Cinta - imbangi
47:20, antara cintai diri sendiri & org lain dgn merealisasi kemasla
al-Muthaffifin 83:22-24,al-Ghasyiah 88:8-10,al-Qiyamah asy-Syuara
75:22-23]26:14,al-Qashash 28:33,al-Munafiqun 63:10,al-Jumuah orang 62:6-7]
orang individu & kepentingan bersama [al-Ma'arij 70:19-27]
- bila takut - mata terbelalak [Ibrahim 14:42-43,al-Anbiya
- takut
21:97]
miskin - usaha cari nafkah [al-Isra'17:31,al-An'am 6:151] lainlain - sikap2 kooperatif,keteguhan,persaudaraan [Ali-Imran 3:103,al-Anfal
- tunduk bila sesal/hina [as-Sajdah 32:12,asy-Syura 42:45,
- mukmin sejati, tak takut miskin [adz-Dzariat 51:58/22] - sikap kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin [al-Hasyr 59:9]
al-Qalam 68:43] - takut (bulu roma tengkuk & kulit) meremang,
- rasa takut hakiki - takut Allah [Fushshilat 41:30] - cintai org Mukmin seperti saudara & spt cintai diri sendiri [al-Hujurat 49:10
gementar/menggigil [az-Zumar 39:23] - [MSM #42, #24]
Mengendal
- menyesal (bolakbalikkan tapak tangan) [al-Kahfi 18:42] i Emosi Takut Cinta
Cinta - antara suamiisteri [ar-Rum 30:21,Ali-Imran 3:14]
Motiv Seksual - keperluan seksual (kisah Nabi Yusuf)[Yusuf 12:30/32-33]
Marah
- engkar (letak tangan di mulut) [Ibrahim 14:9] Perubahan
asi seksual
Fizikal
Cinta
- tatkala emosional - tdk boleh berfikir waras [Ibrahim 14:43] Emosi2 2. EMOSI
- kuasailah cinta seksual & kendali menurut syarak - niqah
lain
Menyesa
(perasaan) Kebahagiaa Cinta
Cinta - kisah Nabi Zakaria memohon anak lelaki [Maryam 19:4-6]
n
- malu - takut jika sampai org lain melihat sesuatu yg aib l kebapaa - kecintaan kpd anak2 selalu disertai kecintaan kpd harta
kebapaan
Sedi Benci
kisah Musa dan 2 pemudi [al-Qashash 28:25] h n [al-Kahfi 18:46,al-Isra'17:6,Nuh 71:12,al-Muddatsir 74:11-13]
Irihati Cembu
ru
- rendah diri - malu yg disertai dgn rasa hina,rendah diri, - cinta Nabi Nuh trhdp putranya [Hud 11:42/45]
cela & aib [al-Baqarah 2:114,al-Maidah 5:33,Fushshilat 41:16] - kisah Nabi Yaakub trhdp Yusuf (cinta/khwatir) [Yusuf 12:8/13/84]
- bangga - kagum terhdp diri sendiri/sombong [al-Isra' 17:37, - nasihat bapa terhadap anak2 dlm kisah Luqman [Luqman 31:13-19]
Luqman 31:18] - bangga dgn diri sendiri, sombong, dan - cemburu - emosi bercampur kebencian apabila org yg Cinta
Cinta kpd- dlm setiap perbuatan/perilaku [Ali-Imran 3:31,al-Maidah 5:54]
angkuh [al-Munafiqun 63:5,al-Jatsiyah 45:7-8] dicintai mengalihkan perhatian/cinta kpd org lain Allah
Allah swt - Mukmin cintai Allah mengungguli terhadap segala sesuatu [al-Baqar
- kisah Firaun [an-Naziat 79:23-24,al-Qashash 28:38, - cemburu adik/beradik - kisah Yusuf [Yusuf 12:8-9] Cinta Cinta kpd- suri tauladan sempurna (akhlak/perilaku/sifat2/karakter) [al-Qalam 6
az-Zukhruf 43:51-52] Rasul - Mukmin yg benar iman akan jadikan Rasulullah ikutan [al-Ahzab 33:
Rasulullah
- irihati - emosi bila org lain ada/miliki sesuatu yg kita
- jiwa lawwamah - menyesali atas dosa2 yg lalu dan yg masih harapkan menjadi milik kita - e.g. Harta [al-Qashash 28:79] - manusia gembira & bahagia andai tercapai apa yg diangankan
dibuat. Mencela diri dan berangan2 agar tdk melakukan dosa2 - irihati
itu.atas keistimewaan org lain - harta/anak2/ - kegembiraan org2 kafir pd duniawi [ar-Ra'd 13:26]
- jiwa lawwamah selalu menyesali diri sendiri [al-Qiyamah kesihatan/sukses
75:1-2] [al-Baqarah 2:105/109,an-Nisa 4:54]- kegembiraan Mukmin [Yunus 10:57-58]
- 1st penyesalan - Nabi Adam [al-A'raf 7:19-23,al-Baqarah -2:37]
dengki adik beradik [Yusuf 12:5] - jika letakkan kebahagiaan dr sumber duniawi,jika ditimpa bahaya/musibah,ba
- 2nd penyesalan - Qabil menyesal bunuh Habil [al-Maidah- 5:30-31]
1st dengki di mukabumi (Qabil/Habil) [al-Maidah 5:27] akan hilang - perasaan bahagia & putusasa berganti bergantung kpd sumber b
- penyesalan org2 kafir di hari kiamat [al-Furqan 25:27-28]- irihati sebabkan dendam & benci [al-Falaq 113:5] [Hud 11:9-10] - tetapi jika sumber bahagia berpegang kpd iman/taqwa/amal so
kebahagiaan aka berkekalan [an-Nahl 16:96,al-Insan 76:11]
- apabila kehilangan; org tersyg,sesuatu yg bernilai,ditimpa bencana atau gagal. Ibu Musa sedih berpisah dgn anak [al-Qashash 28:13,
Thaha 20:40] - Nabi Yaakub sedih kehilgn Yusuf [Yusuf 12:84-86] - kisah Mukmin mahu berjihad tp tiada -kenderaan menjauhi orang/keadaan/perbuatan
[at-Taubah 9:92] yg kita tidak sukai. Adakala suamiisteri berkelah
- Abu Bakar bersedi ketika di gua [at-Taubah 9:40] - Rasulullah sedih sambutan org kafir Mekah tntg iman hingga
[Ali-Imran
mybbkan3:176,benci - AQ ajak berusaha mengendalinya [an-Nisa 4:19]
Luqman 31:23] - Rasulullah sedih tntg ucapan org2 kafir [Yasin 36:76,al-An'am 6:33] - disbbkan selisih pendapat/cemburu/tersisih/kafir & munafik benci Mukmin [Ali-Imran
- sedih biasanya diikuti dgn takut [al-Baqarah 2:38,al-A'raf 7:35,al-An'am 6:48,al-Baqarah 2:112] - benci perang [al-Baqarah 2:216,at-Taubah 9:81/54], Mukmin tdk membenci Mukmin
ot luarbiasa - guna

0,Thaha 20:92-94]
benda2 mati (hancur

suhan.Bila reda

shilat 41:49]
70:19-21,asy-Syura 42:48]
org lain/kebaikan
asi kemaslahatan

103,al-Anfal 8:62-63]

ujurat 49:10,at-Taubah 9:71]

8/13/84]
n 31:13-19]
5:54]
tu [al-Baqarah 2:165]
[al-Qalam 68:4]
l-Ahzab 33:21]

/musibah,bahagia
pd sumber bahagia itu.
qwa/amal soleh,

eri berkelahi

n [Ali-Imran 3:118-120]
nci Mukmin lain [al-Hasyir 59:10]
- emosi penting mmbntu memelihara diri tp jika berlebih2an akan memudaratkan,mybbkan penya
- elakkan sikap bangga dan sombong jasmani. Org yg sering2 sakit - korelasi kuat dgn konflik2 emosi
- jangan berlebihan dalam perasaan/emosi malu, gembira,sedih - takut menyebabkan kita lebih berwaspada trhdp bahaya, tapi jika berlebih2an memudaratkan
- tiap2 sesuatu yg menimpa - kebaikan/musibah - semuanya telah - Mukmin tak takut mati [al-Ankabut 29:64,al-An'am 6:32,al-Mukmin 40:39] - beriman dgn akhirat
tertulis di dalam Lauh Mahfuz (tiap2 sesuatu berada di dalam ilmu yg kekal mendorong jihad [Ali-Imran 3:169-170,Ali-Imran 3:157-158,an-Nisa 4:74,at-Taubah 9:111
Allah s.w.t. [al-Hadid 57:22-23] - Mukmin dpt terima kematian tanpa takut/ngeri [Ali-Imran 3:185,al-Anbiya 21:35,al-Ankabut 29:5
- Mukmin yg benar2 beriman hanya takutkan Allah al-Ahzab 33:16,an-Nisa 4:78]
- Mukmin yg benar2 beriman marah hanya kepada apa yg
Allah murka
- iman kpd Allah adalah pelindung dari rasa takut dan penyembuh
ke atas rasa takut berkenaan
Takut mati
Emosi2
lain - usah takut kemiskinan kerana Allah Maha Pemberi
2(a). Emosi Rezki
Mengendali
Emosi Takut [adz-Dzariyat 51:58/22, Hud 11:6, al-Ankabut 29:60,
Rasa cinta miskin al-Ankabut 29:62, Faathir 35:2-3]

Amarah

- kendali emosi cinta agar tidak lalai dari cintakan Ilahi - bila marah, kekuatan fizikal bertambah - hingga boleh membuatkan org yg marah menyerang secara fizikal
- cinta isteri, anak2, harta [at-Taghabun 64:14-15, at-Taubah 9:24]
- kebaikan2 mengendali kemarahan:
- orang2 Mukmin lebih cintakan Allah drp manusia - jika perlu memilih,
1] memelihara kemampuan utk berfikir sehat & membuat keputusan betul/sahih
pilihlah cintakan Allah [al-Mujadilah 58:22] 2] mampu memelihara keseimbangan tubuh hingga dia tidak ditimpa konflik biologikal yg membuatkan kekuatan berta
- kisah Nabi Ibrahim - lebih cintakan Allah drp ahli keluarga 3] sentiasa tenang - tidak agresif terhadap org lain (fizikal atau verbal). Bertenang dlm pertengkaran - membuatkan
[al-Mumtahanah 60:4] persahabatan dan cinta sesama manusia (harmoni) [Fushshilat 41:34]
4] Tubuh lebih sihat - menjauhkan drp penyakit2 yg berpunca dr emosi2 yg intense
- hikmah mampu mengendali marah serta memaafkan org lain [Ali-Imran 3:133-134, asy-Syura 42:36-37/43/40,
an-Nur 24:22, al-Maidah 5:13]
- menahan marah & memaafkan - tersebar toleransi yg sangat tinggi [al-A'raf 7:199]
memudaratkan,mybbkan penyakit

berlebih2an memudaratkan
n 40:39] - beriman dgn akhirat
,an-Nisa 4:74,at-Taubah 9:111]
-Anbiya 21:35,al-Ankabut 29:57,

Allah Maha Pemberi

6, al-Ankabut 29:60,

yerang secara fizikal

g membuatkan kekuatan bertambah


ertengkaran - membuatkan

-Syura 42:36-37/43/40,
- motivasi2 dan nilai2 pd individu memberikan efek
- Persepsi
kpd penting kpd manusia & haiwan - dengannya makhluk mengerti
- bayi lahir tnpa pengetahuan apa2 pun - beransur2 inderanya
perhatian dan persepsinya. tentang apa yg menyakitinya, lalu dijauhi - dengannya makhluk mengerti
mula berfungsi [an-Nahl 16:78,al-Mukminun 23:78,
- iman menjadikan Mukmin dlm kondisi siap dan apa yg bermanfaat baginya, lalu berusaha utk mencapainya al-Mulk 67:23,as-Sajdah 32:9]
waspada utk mendengarkan ayat2 AQ - aqal membezakan antara manusia & haiwan - dgnnya manusia 1] - pendengaran > penting drp penglihatan dlm proses persepsi,
- kelalaian persepsi disebabkan faktor syirik dan mengobservasi alam lalu menyimpulkan tntg kebenaran [Fushshilat
belajar,dan
41:53] pencapaian ilmu2 pengetahuan - bila pglihatan
ketiadaan iman kpd Allah yg emmbuatkan indera- org2
kemampuan aqal terbatas (boleh silap), lalu perlukan pembimbing
hilang,
- masih boleh belajar bahasa/ilmu pgtahuan (dgn mndgr)
musyrik tdk berfungsi dgn baik [al-A'raf 7:179, Rasulullah s.a.w. [an-Nahl 16:36,Fathir 35:24,al-Baqarah 2:151] - pndgran media terpntg bg proses berfikir & mencapai ilmu
Fushshilat 41:44,Muhammad 47:23,az-Zukhruf 43:40,
- indera dan aqal - diguna manusia utk berpersepsi & berpengetahuan
pengetahuan [al-Mulk 67:10]
al-Baqarah 2:17-18,al-An'am 6:39,al-Jatsiyah 45:23, - pendengaran berhubung kuat dgn aqal - mengerti,merenung,
an-Naml 27:80-81] berfikir secara rasional [Ali-Imran 3:193,an-Nur 24:51,
Indera2 dlm
- kesilapan persepsi (distorsi dan pemutarbalikan fakta al-Jin 72:13,al-Maidah 5:83,al-A'raf 7:100]
Motivasi & AQ
atas sesuatu) membuatkan seseorg melihat sesuatu yg 2] bayi dilahirkan terus boleh mendengar, melihat stlh > 6 bulan
nilai2
baik itu buruk, atau melihat sesuatu yg buruk itu baik 3] pndgrn berfungsi 24 jam, pglihatan pula berhenti tatkala tutup
3. Persepsi
[Faathir 35:8,Muhammad 47:14] mata/tidur - kisah pghuni al-Kahfi [al-Kahfi 18:11]
/ tanggapan Indera
- manusia cenderung utk tdk mempersepsi segala sesuatu
Ilusi 4] boleh dengar setiap masa sekalipun terang/gelap, mata tidak
perasa
menggelisahkan dan mengganggunya, serta perkara2penglihatan nampak dlm gelap
yg kontradik/berlawanan dgn keinginan/hasratnya - pendengaran menerima suara2 yg datang dr semua arah,mata
- kebencian musyrik kpd Islam mybbkan mereka tdk mahu Persepsi pula hanya nampak jika diarahkan/difokus ke tempat yg ingin
luar batas
memahami AQ - mendengar/merenung/memaham indera dilihat. Semua org dengar suara yg sama, mata pula lihat
bergantung kpd dari sudut mana sesuatu itu dilihat
- persepsi penglihatan yg salah - melihat fatamorgana
yg disangkakan air [an-Nur 24:39] - amalan2 baik - kulit manusia terdpt banyak sel perasa dgn bentuk2 berbeda
org2 kafir tidk bermanfaat - spt fatamorgana - kulit rasai panas,sejuk,sentuhan,tekanan,sakit [an-Nisa 4:56]
- indera sentuh utk merasai sesuatu [al-An'am 6:7]
- terdapat jenis2 persepsi yg luarbiasa yg dinamakan ahli2 psikologi sbg persepsi luar inderawi (Extrasensory Perception)
a) Istisyfaf - melihat segala sesuatu atau berbagai peristiwa yg jauh berada di luar batas lingkup penglihatan
b) Telepati - persepsi terhadap tendensi2 atau fikiran2 org lain yg biasanya juga berada di tempat yg jauh
c) Istihtaf - mendengar panggilan atau kejadian dr tempat jauh di luar batas lingkup indera pendengaran
- Nabi Yaakub dapat menghidu bau Yusuf dr jarak perjalanan beberapa hari [Yusuf 12:94]
- Nabi Isa mampu mengetahui sesuatu yg tidak terlihat dan berada luar dr penglihatan [Ali-Imran 3:49]
- Rasulullah s.a.w. Dapat lihat kekhusukkan sahabat dr belakang punggung [S Muslim *******]
- Istisma' - boleh dengar sesuatu yg di luar ruang lingkup pendengaran - jika kalbu benar2 bersih
un - beransur2 inderanya
kminun 23:78,

lihatan dlm proses persepsi,


ahuan - bila pglihatan
mu pgtahuan (dgn mndgr)
erfikir & mencapai ilmu

qal - mengerti,merenung,
93,an-Nur 24:51,

ngar, melihat stlh > 6 bulan


pula berhenti tatkala tutup
al-Kahfi 18:11]
n terang/gelap, mata tidak

datang dr semua arah,mata


fokus ke tempat yg ingin
ama, mata pula lihat
uatu itu dilihat

a dgn bentuk2 berbeda


an,sakit [an-Nisa 4:56]
- urf - pandangan umum yg dipegang masyarakat - manusia berbeda dr haiwan kerana diberi aqal dan kemampuan utk berfikir - melihat/meneliti segala hal dan peristiwa serta berf
- insan sering berpegang kpd sesuatu yg biasa serta
secara
yg induktif (bujukan/dorongan) atau deduktif (pertimbangan)
telah tersebar luas. Justeru jika mahu diubah, memerlukan
- fakta2 baru yg dpt dicapai fikiran adlh bersandarkan kpd simpanan fakta2 lama
usaha keras, keinginan, & bulat tekad - anjuran AQ utk mgobservasi/berfikir/meneliti/dan mencapai ilmu [al-Ankabut 29:20,al-Hajj 22:46,al-A'raf 7:185,Yunus 10:101,
- berpegang kpd fikiran lama - mybbkan stagnansi fikiran
al-Ghasyiyah 88:17-21,al-Baqarah 2:164,al-An'am 6:99,Abasa 80:24-32]
[Yunus 10:78,az-Zukhruf 43:22-23,al-Maidah 5:104,- seruan bertafakur akan fenomena alam semesta serta segala ciptaanNya - dan juga tentang diri, rahsia2 konstruksi biologis dan
al-Baqarah 2:170,al-An'am 6:70,as-Saba' 34:43] [ar-Rum 30:8,at-Thariq 86:5-7,Fushshilat 41:53] - AQ mengajak manusia berfikir, darjat diangkat andai guna aqal dan fikiran [az-Z
- jumud/stagnansi fikiran sangat bahaya krna ianya - org yg tdk guna aqal, > rendah dr darjat haiwan [al-Anfal 8:22, al-Furqan 25:44]
merendahkan darjat manusia krna beza manusia/haiwan
ialah melalui aqal fikiran. Berpegang kpd Langkah2 - setiap pertanyaan yg tdk diketahui jawapan dianggap sebagian drp permasalahan
fikiran2 lama berfikir dlm
- bebaskan fikiran dr belenggu2 tradisi, khayalan2 & (urf) memecahkan - langkah2 berfikir utk menyelesaikan masalah:
masalah
khurafat, & jgn percayai tahyul [al-Maidah 5:103] 1] menyedari adanya masalah
2] mengumpulkan penjelasan2 sekitar objek masalahnya - seluruh informasi/fakta - tetapk
- org yg pintar, mengeluarkan idea & ketentuan berdsrkan apa yg relevan dan hindari apa yg tidak relevan
bukti2 jelas dan otentik/shahih 3] membuat asumsi2 - muncul beberapa solusi (asumsi) utk memecahkan masalah
- tiada bukti2,informasi2,petunjuk2 yg lengkap dan Tidak cukup 4] menganalisa asumsi2 dan menguji - bila tak sesuai, uji asumsi lain hingga ketemu yg se
bukti 4.
cukup - faktor penting terjadinya kesalahan berfikir 5] setelah jumpai ausmsi yg relevan, kumpul fakta2 lain lalu analisa/eksperimen asumsi itu
[al-Isra' 17:36,al-Hajj 22:3/8,al-Mukmin 40:35/56] Bertafa - Kisah Nabi Ibrahim - cara berfikir hingga sampai kpd mengenal Allah [Al-An'am 6:74-79]
- jika tiada bukti - itu hanyalah prasangka/tanggapan kur kenapa manusia menyembah sesuatu yg dibuat tangannya ? [ash-Shaffat 37:95]
yg boleh jadi benar/salah berhala2 tdk punya daya & kekuatan [al-Anbiya' 21:66]
Cenderung kpd
- prasangka (boleh jadi benar, boleh jadi salah) - bukan Nabi Ibrahim memerhati fenomena alam [al-An'am 6:75]
emosi dan Kesalahan2
cara cari kebenaran - perlu berusaha menganalisa simpati berfikir
mencari bukti2 akan prasangkanya [Yunus 10:36,
al-Jatsiyah 45:32] - apabila fikiran manusia sudah tdk berfungsi dgn betul dan mengalami stagnansi, maka
- Jangan berprasangka dlm berfikir kerana prasangka dia telah kehilangan ciri khas yg vital, yg membezakannya drp haiwan;
selalunya salah [al-An'am 6:116,Yunus 10:66, [al-Furqan 25:44, an-Nahl 16:108, al-Baqarah 2:7, ar-Rum 30:59, al-A'raf 7:100-101,
an-Nisa' 4:157,al-Isra' 17:101,al-Qashash 28:38, al-Isra' 17:46, Fushshilat 41:5, al-An'am 6:25, Muhammad 47:24]
al-Baqarah 2:45-46/249,al-Kahfi 18:53,Fushshilat 41:48]
- org2 yg berfikir perlu dptkan bukti2 apa yg difikirkn Faktor2 yg
menghalng
proses
berfikir
- manusia sering tersilap bersikap keberpihakan disebabkan tendensi2nya, motivasi2nya,emosi2nya, dan simpati2nya
- sering terjadi kesalahan2 dlm berfikir akibat drp kecenderungan emosi dan simpati
- AQ menunjukkan adanya pengaruh hawa nafsu sehingga membuatkan manusia tdk dapat berfikiran sehat
[al-Qashash 28:50, Shad 38:26, an-Nisa' 4:135, al-Jatsiyah 45:23, an-Najm 53:23, ar-Rum 30:29]
- sekiranya seseorang berpihak di dalam berpendapat dan berhukum, dianya cenderung kpd hal2 yg
bersikap psikologikal dan emosional
ala hal dan peristiwa serta berfikir

-A'raf 7:185,Yunus 10:101,

ahsia2 konstruksi biologis dan psikologis


dai guna aqal dan fikiran [az-Zumar 39:9]

gian drp permasalahan

eluruh informasi/fakta - tetapkan

memecahkan masalah
umsi lain hingga ketemu yg sesuai
analisa/eksperimen asumsi itu
enal Allah [Al-An'am 6:74-79]
? [ash-Shaffat 37:95]

mengalami stagnansi, maka

0:59, al-A'raf 7:100-101,


- terdpt 2 sumber: 1] sumber Ilahi (wahyu/ilham/mimpi benar), 2] sumber insani (pengalaman2
Sumber2
1. Motivasi ilmu
hidup,kemampuan observasi, didikan/ajaran ibubapa/pusat didikan, penelitian ilmiah
- motivasi boleh membuatkan manusia bersungguh dlm mencapai matlamat
a] Membangkitkan motivasi dgn pemberian harapan dan ancaman Mempelajari - bahasa memungkinkan manusia mempelajari seluruh konsep pemikiran melalui
- manusia cenderung kpd apa yg memberikan kelazatan & jauhi apa yg memedihkan bahasa metod simbolism. Dgn memahami bahasa - mudah belajar & daya fikiran bertambah
- motivasi AQ - pujukan ke arah pahala/syurga, & ancaman siksaan neraka
Nabi Adam
- ayat2 targhib (membujuk) Muslim agar mencapai kenikmatan syurga - Allah ajarkan Adam nama2 segala sesuatu [al-Baqarah 2:31-33]
mempelajari
- ayat2 seksa neraka membangkit ketakutan - mendorong jauhi dosa/maksiat/ bahasa - nama2 benda - simbol bahasa indikasi konsep/makna keseluruhan benda
apa2 perkara/perbuatan yg dimurkai Allah - belajar tntg grouping,categorize,akumulate benda2 serupa & cipta konsep
- dengan pemberian harapan dan ancaman - Muslim terpengaruh dgn kedua2 tertentu baginya - simplifikasi benda2 yg banyak & bentukkan nama -
motivasi - mendorong melaksanakan ibadah2 serta menjauhi perbuatan2 dosa mempercepat proses berfikir & belajar - metod simbolism
- AQ bukan hanya menakut2kan dgn ancaman, malahan membujuk dgn nikmat syurga - perintah membaca utk pelajari ilmu [al-'Alaq 96:1-5, ar-Rahman 55:2-3]
- jika ancaman semata2 - mybbkan rasa takut dan putusasa
Mempelajari
- jika bujukan semata2 - mybbkan insan lalai - belajar tentang memilih, membuat keputusan, bertanggjwab atas
keinginan
- sabda Rasulullah - bukanlah iman itu angan2, tetapi tertanam Prinsip2 memilih/mengambil pilihan/keputusan yg tlh dibuat
belajar dlm keputusan
dlm kalbu & dibenarkan dgn amal perbuatan [ ] - kisah Nabi Adam dan Hawa [al-Baqarah 2:35-37]
AQ
- konsep AQ - takutkan azab Allah & harapkan rahmat/pahala dr Allah - manusia akan berhadapan dgn situasi2/kondisi2 yg mmrlukan
5. Belajar
[al-Anbiya' 21:90,as-Sajdah 32:16] menurut insan membuat keputusan, pilihan antara alternatif2 berbeza,
- antara ayat2 targhib (membujuk) & ayat2 tarhib (mengancam) AQ dan perlu bertanggungjawab atas pilihan2/keputusan yg dibuat
[al-Baqarah 2:81-82,Ali-Imran 3:196-198,an-Nisa' 4:56-57,al-Maidah 5:9-10,Thaha 20:74-75,
al-Hajj 22:50-51/56-57,ar-Rum 30:14-16] Cara2 1.Taqli - anak2 kecil ikuti/tiru kebiasaan2/perilaku ibubapa & org2 sekeliling
d
- ayat2 targhib dan tarhib - bukan setakat balasan akhirat saja, tetapi balasan juga akan belajar - taqlid/tiru - Qabil bunuh Habil lalu tiru burung gagak kuburkan mayat [al-Maidah 5
dlm AQ
diberi semasa di dunia [Hud 11:52, Nuh 71:10-12] - tabiat manusia suka bertaqlid - tauladan yg baik penting dlm mendidik/mengajar
- azab di dunia [ar-Ra'ad 13:31,Hud 11:94] - Rasulullah - suri tauladan terbaik - sahabat2 belajar tntg ibadah2 melalui taqlid/tir
- nikmat & azab di dunia dan di akhirat [Ali-Imran 3:148,ar-Ra'd 13:34] Rujuk - taqlid kpd Rasulullah tntg segala2nya - ibadah, akhlak, pergaulan [al-Ahzab 33:21
5.(a) - tiru/ikuti Nabi Ibrahim dlm pisahkan diri drp teman2/kerabat yg musyrik [al-Mumta
Belajar
b] Membangkitkan motivasi dengan kisah2 60:4/6] - ikuti Nabi/Rasul terdahulu [Al-An'am 6:90]
- kisah2 utk motivasi belajar - AQ dimulai dgn ringkasan kisah,kemudian barulah secara detail e.g. Ashhabul
- jika
Kahfi
suri tauladan yg buruk - manusia juga akan belajar akhlak buruk
- sebut tujuan dulu barulah kisahnya - e.g. Kisah Musa dlm al-Qashash - taqlid berkait dgn mengikuti nenek moyang & tradisi

c] Memanfaatkan peristiwa2 penting 2. Eksperimen serta Trial


3. Berfikir
- peristiwa2 yg mengusik perasaan - mggrkkan -and Errorsering hadapi situasi baru dan merespon dgn cara berbeza2/eksperimen
manusia
perasaan, memancing perhatian, menyibukkan
- berfikir - proses belajar yg tinggi - melakukan proses ujicoba dlmyg mana respon tersebut adakalanya benar, dan adakalanya jugak salah
benak (perasaan) manusia - dgn peristiwa2
benak, meneliti solusi2 yg berbeza - belajar melalui perhatian trhdp benda2 dan eksperimen praktis dlm hidup
yg mengusik perasaan - diskusi,dialog,musyawarah - mmbntu kejelasan berfikir [asy-Syuara
- Rasulullah
42:38] tunjukkan pentingnya belajar dr ekserimen praktis - "kalian lebih
- kisah perang Hunain - besar jumlah tidak- Allah mewahyukan agar Rasul konsult/musyawarah dgn sahabat2
mengetahui perkara2 dunia kalian"
semestinya menang [at-Taubah 9:25-26] yg memiliki pendapat dlm suatu urusan (bersifat strategi) [Ali-Imran
- manusia
3:159] belajar drp experimen praktis sbg jawapan2 baru bagi situasi2 baru
-diskusi/dialog dgn musyrik bg mmbuktikan kebatilan berhala [al-A'raf
yg dihadapinya
7:191-195][ar-Rum 30:7]
insani (pengalaman2
itian ilmiah

emikiran melalui
a fikiran bertambah

:31-33]
seluruhan benda
pa & cipta konsep
kkan nama -

Rahman 55:2-3]

bertanggjwab atas

2 yg mmrlukan
atif2 berbeza,
usan yg dibuat

org2 sekeliling
n mayat [al-Maidah 5:31]
mendidik/mengajar
ah2 melalui taqlid/tiru
ulan [al-Ahzab 33:21]
yg musyrik [al-Mumtahanah

k buruk

erbeza2/eksperimen
ugak salah
tis dlm hidup
- "kalian lebih

gi situasi2 baru
6. Pentahapan (berperingkat2) dalam 2.
pengubahan
- hendak membuang perilaku -Pengulanga
tabiat buruk yg sudah sebati - bukanlah sesuatu yg mudah, perlukan kpd keazaman,
ulang2 penting utk meneguhkan fikiran - iklan guna metod pengulangan agar terpengaruh
usaha keras, latihan yg lama dan panjang. -nAQ ulang2 ayat2 tentang aqidah & perkara2 ghaib supaya mantap dlm benak insan e.g. [an-N
- cara terbaik utk bebaskan diri drp emosi/perasaan negatif ialah dgn cara gradual/berperingkatAyat
& ubah
"Apakah
kpd di samping Allah ada Ilah yg lain?" telah diulang2 dlm ayat tersebut sebanyak 5
perasaan positif - e.g. Anak kecil drp takut kpd haiwan, perlahan2 akhirnya jadi suka - seruan tauhid dan ibadah kpd Allah diulang2 sbyk 4X dlm surah Hud [Hud 11:25-26]
- gantikan kebiasaan2 negatif itu dgn sesuatu yg berlawanan - takut vs berani, malas vs rajin, dll
- gaya bahasa sama bagi ayat2 berikut (ucapan Nabi2 - Hud,Shaleh,Syuaib) [Hud 11:50/61/84]
- utk menangani kebiasaan2 buruk, 2 metod: - ayat "sembahlah Allah, sebab sekali2 tiada Ilah bagi kalian selain Dia" diulang2 2X [al-Mukmin
- pengulangan kisah2 para Nabi agar mantap terpatri dlm benak manusia
- pengulangan penyebutan siksaan utk merangsang waspada sbyk 3X dlm [al-Qamar 54:16/21
a) menunda penanganan terhadap kebiasaan2 buruk sehingga stabilnya iman - pengulangan ayat "Dan sesungguhnya telah Kami (Allah) mudahkan al-Quran utk pelajaran. K
- ayat2 AQ yg turun di Makkah pd period pertama dakwah Islam - tauhid. Didik rohani agar imanadakah
& taqwa
orang
teguh.
yg mahu mengambil pelajaran (atasnya)?" sebanyak 4X dlm [al-Qamar 54:17/22
- penyediaan kondisi - siap terima wahyu seterusnya. Keimanan - motivasi yg kuat kpd ketaatan- ayat
kpd Allah
"Kecelakaan yg besarlah pd hari itu bagi orang2 yg mendustakan" ulang2 sbyk 10X dlm
- pengulangan 1 kalimat diulang beberapa kali - mempunyai pengaruh retorika (seni bahasa) y
b) beri reaksi kontradiktif (secara bertahap) - e.g. Pengharaman arak bermula dgn ayat2 yg boleh
- diulang2 - bagi sesuatu yg baru (yg tdk disebut sebelumnya), kisah2 Nabi2 sbg pelajaran2/na
membuatkan seseorg tidak menyukainya - spt bahaya arak > besar dr manfaat [al-Baqarah 2:219]
- studi psikolog moden menjelaskan - pentingnya perubahan bentuk/gaya expressi sesuatu ide
- kemudian AQ mencegah dr meminumnya - haram jika solat dlm keadaan mabuk [an-Nisa 4:43]
jemu serta mndpt perhatian. Pengulangan memantapkan belajar - baik perkara baik/buruk
- pgharaman meminum arak secara mutlak [al-Maidah 5:90-91] - AQ menunjukkan bahawa kelalaian secara berulang2 akan membuatkan melakukan dosa/ma
- metod pgharaman arak secara bertahap2 ini; lemahkan apa yg disukai, - susah utk mghentikan dosa & maksiat yg dah jadi kebiasaan/habit [al-Muthaffifin 83:14]
cenderung kpd reaksi kontradiktif, betul2 elakkan maksiat/dosa.
5.(a) Belajar -
- ayat tahrim (larangan minum arak) turun setelah iman teguh di Madinah. Prinsip2 belajar 3.
dlm AQ -Perhatian
konsentrasi, penuh perhatian - faktor cukup penting dlm belajar
- peringkat2 AQ tntg pengharaman riba: - kisah2 di dalam AQ - faktor penting di dalam merangsang perhatian [Qaf 50:37]
1) Allah tidak redha terhadap riba [ar-Rum 30:39] - cerdas & perhatian fokus - belajar/baca AQ stlh bangun dr tidur, > konsentrasi [al-M
2) ancaman/isyarat atas keharaman riba [an-Nisa 4:160-161] - pentingnya fokus perhatian dlm memahami dan belajar [al-A'raf 7:204]
3) Allah haramka riba yg keji [Ali-Imran 3:130] - utk memudahkan pemahaman, guna ungkapan2 yg mudah difahami dan perumpam
4) Allah mengharamkan riba secara mutlak [al-Baqarah 2:275-276/278-279] real & empiris - AQ memberi gambaran sesuatu yg empiris supaya > difahami & dime
(empiris - berdasarkan sesuatu pemerhatian atau ujian (eksperimen)). Perumpamaan
- ayat pertama tntg riba (menunjukkan Allah tdk redha dgn riba) - surah Makkiyah, manakala ayat2 - debu yg berterbangan bg amalan org2 kafir [Ibrahim 14:18]
tahrim (pengharaman) adalah surat Madaniyah - jelas menunjukkan pgharaman stlh teguhnya iman - kalimat yg baik bagai pohon yg baik & begitulah sebaliknya [Ibrahim 14:24-26]
- metod conditioning (operant conditioning) - beri rewards jika pesakit terdorong melakukan perkara2 - aliran air sungai & peleburan logam - yg haq akan kekal, yg batil akan lenyap [a-Ra'a
yg dikehendaki perawat - atau beri rewards di dlm mendidik anak2 (e.g. Ajar ke bilik air) - penggunaan sumpah utk menarik perhatian kerana pendengar akan takut bila deng
- metod gradula/bertahap/berperingkat - memang berkesan di dlm memperbaiki kebiasaan - AQ memiliki keindahan sastera & ritmik musik (susunan perkataan2/ayat2 yg indah

4. Partisipasi yang
5. Alokasi -efektif
pelajar perlu mempraktik dan berlatih agar cekap. Baca sendiri berbanding dibacaka
-Belajar
belajar dan berlatih diselangseli dengan waktu2 rehat & tenang - membantu kecepatan belajar &Partisipasi
mengingat efektif dlm proses belajar - penting. Iman yg benar terwujud dlm akhlaq &
- AQ turun lebih kurang dalam jangkamasa 23 tahun - manusia dpt pelajari dengan mudah dan faham
- iman
makna2
dan amal soleh (perbuatan) sering beriringan [al-Baqarah 2:25/82/277,Ali-Imra
- jika AQ secara langsung (sekaligus) - tentu sulit utk belajar [al-Isra' 17:106, al-Furqan 25:32] al-Maidah 5:9,al-Kahfi 18:88,Thaha 20:82]
engaruh
an e.g. [an-Naml 27:60-64]
ebanyak 5 kali

1:50/61/84]
X [al-Mukminun 23:23/32]

ar 54:16/21/30]
pelajaran. Kerananya,
ar 54:17/22/32/40]
yk 10X dlm [al-Mursalat 77]
ni bahasa) yg kuat
lajaran2/nasihat
sesuatu idea agar hilang
k/buruk
an dosa/maksiat berkali2
83:14]

50:37]
ntrasi [al-Muzzammil 73:6]

n perumpamaan2 yg
hami & dimengerti manusia
umpamaan2 seperti:

24-26]
nyap [a-Ra'ad 13:17]
ut bila dengar sumpah
2 yg indah bila didengar)

ng dibacakan org lain.


m akhlaq & amal perbuatan.
277,Ali-Imran 3:57,
- dlm AQ ada deskripsi tanda2 umum kpribadian seseorg, juga faktor2 penyebab
- manusia
kelurusan
punye sifat2 haiwan & sifat2 malaikat - konflik
Pertumbuhan sebelum kelahiran dan ketidaklurusan pribadi seseorg -trbahagi kpd faktor2 keturunan & lingkungan
saikologisosial:
antara keinginan2 rohani & jasmani/syahwat
[al-Mukminun 23:12-14,al-Hajj 22:5,az-Zumar 39:6, - faktor2 biologi - keturunan (genetik), struktur tubuh, struktur organ syaraf
[an-Naziat
& kelenjar
79:37-41] - kisah Qarun, konflik psikologis
al-Mursalat 77:21-23] - faktor2 sosial - pengalaman zaman kanak2 & faktor sikap ibubapa antara materi & roh [al-Qashash 28:79-80]
Pertumbuhan Setelah Kelahiran - faktor2 kebudayaan - persekitaran, persahabatan, masyarakat sekeliling - kisah Muslimin ketika Rasul berkhutbah [al-Jumuah 62:11]
- period2 pertumbuhan manusia [al-Mukmin 40:67] - kesulitan hidup - konflik antara tuntutan jasmani & rohani
- pd usia akhir dari umur manusia,potensi otak berkurang - proses penciptaan manusia - ditiupkan roh padanya [Shad 38:71-72,al-Hijr
[al-Balad
15:28-29]
90:4] - cara manusia mencari solusi bg konflik
[al-Hajj 22:5] - masa tua - merosot kemampuan akal & terdapat
- Roh - dengannya manusia bersedia dgn sifat2 luhur dan kebenaran - dpt
merupakan
dibeza ujian - berjayalah org2 yg dpt mengimbangi
rintangan2 akal [an-Nahl 16:70,at-Tin 95:4-6,Yasin 36:68] antara insan dan haiwan - berbeza dgn haiwan, roh manusia cenderung antara
utk kenal
tuntutan rohani & jasmani [al-Munafiqun 63:9,
Pertumbuhan Indera pada Anak- Allah dan menyembahNya-personaliti/kepribadian terbentuk drp 2 unsur;roh
at-Taghabun
& materi64:15,al-A'la 87:9-17,al-Mulk 67:2]
- anak
deria penglihatan jelas ketika setengah kedua tahun pertama - manusia dikurniai aqal agar mampu membeza baik/
usia anak2 - pendengaran pula berkmbg (dpt membeza suara2 Pertumbuhan Struktur buruk, haq/batil - dan manusia juga bebas berkehendak dan membuat pilihan
manusia dlm manusia Konflik
yg berlainan) mulai tahun ke3 sampai ke 13 tahun AQ Psikologis [al-Balad 90:10,al-Insan 76:3,asy-Syams 91:7-10,al-An'am 6:104,al-Kahfi 18:29
[an-Nahl 16:78] - dengar dulu kemudian melihat Perbezaan2 Fushshilat 41:46,al-Muddatstir 74:32-47]
individu dlm 9. Keseimbangan
- permulaan usia bayi, mampu dengar suara2 yg kuat, tapi AQ Peribadi - tabiat/struktur manusia - siap utk mengerjakan kejahatan dan kebaika
Kepribadian
masih belum mampu melihat dengan jelas Yg - tabiat manusia - meliputi konflik antara taat & derhaka kpd Allah swt
diceritakan Jenis2 Pribadi
normal/matang - jika manusia pilih nikmat duniawi/tuntutan2 syahwat & lupakan Allah
dlm AQ kepribadian
dlm AQ & hari akhir - hidupnya serupa haiwan yg tak menggunakan aqal
- perbezaan manusia dr segi potensi2/kemampuan - fizikal/jiwa/akal [al-Furqan 25:43-44] - tdk matang - serupa anak kecil - patuh kpd
bergantung kpd faktor2 keturunan dan lingkungan [al-An'am
- AQ6:165,
kategorizekan manusia based on aqidah - Mukmin/kafir/munafik
nafsu [Yusuf 12:53] - martabat tinggi insani - hatinya waspada
az-Zukhruf 43:32,ar-Rum 30:22,al-Isra 17:21,Fathir 35:28]- AQ menilai peribadi brdsrkan aqidah/taqwa [al-Hujurat 49:13]
- nafsu lawwamah - berusaha tapi melakukan dosa - menyesal teramat
Mukmin
- manusia berbeza agar dpt saling bekerjasama - faktor2 keturunan Kafir [al-Qiyamah 75:1-2]. Martabat tertinggi kesempurnaan manusia ialah
(warna kulit), faktor2 lingkungan & sosial/budaya (bahasa/dialek),
1] akidah - 6 rukun iman - tdk beriman kpd akidah tauhid nafsu Mutmainnah - ikhlas dlm taubat,ibadah,a,al2 soleh,jauhi apa yg
aqal, kecerdasan ilmu pengetahuan & hikmah [Yusuf 12:76]
2] ibadah - kpd Allah - menyembah selain Allah Allah murka,& kuasai nafsu/syahwat - seimbang antara rohani/jasmani
- manusia berbeza potensi,perilaku, kemampuan; dlm bekerja,
3] hubungan sosial - bagus - zalim trhdp mukmin [al-Fajr 89:27-30] - nafsu2 - ammarah/lawwamah/mutmainnah
mencapai ilmu pengetahuan, serta dlm selidiki kebenaran 4]
& hubungan
keadilan keluarga - bagus
- putuskan silaturrahim
[al-Baqarah 2:286,al-Mukminun 23:63,at-Thalaq 65:7] 5] akhlak - terpuji - rendah akhlak - solusi terbaik - kompromi antara rohani/jasmani - memenuhi kprluan
- individu berbeza dan akan dibebani dgn apa2 yg menurut
6]kmmpuan
hubungan emosional/simpati
- benci/dendam trhdp mukmin badan dlm batas2 syariat - bersederhana dan seimbang, serta tidak
dirinya - letakkan individu2 dlm posisi yg sesuai dgn kemampuan
(segala2nya
diri pd Allah) irihati trhdp kurniaan Allah kpd Mukmin
berlebih2an @ extreme dlm memenuhi motivasi2 jasmani / rohani
7] logika/mencari ilmu pgthuan
- fikiran stagnant & lemah [al-Qashash 28:77]
- sikap munafik - mekanisme2 pertahanan diri sebagai perilaku
8] amal/pekerjaan
defensif - ikhlas [al-Baqarah 2:7] - peribadi seimbang - ibadah kpd Rabb & juga memenuhi keperluan2
Proyeksi 9] ciri2 fizik - kuat/sihat/bersih tubuh dlm batas2 syarak - keseimbangan antara tubuh dan roh
-Proyeksi
menyembunyikan permusuhan trhdp org lain, lalu menuduh- 3 darjat
org lain
mukmin; [Fathir 35:32]
yg memusuhi mereka [al-Munafiqun 63:4] a) yg menganiaya diri - lakukan jugak yg haram - seimbang antara tubuh dan jiwa - memberi perhatian kpd tubuh
Rasionalisasi b) pertengahan - kadang2 tak buat anjuran & buat jugak hal (kesihatan
makruh dan potensi), serta memenuhi keperluan2 tersebut dlm
- memberi penjelasan ke atas perbuatan2 salah mereka agar
c) baik
dapat
- buat yg wajib/anjuran,tingglkan yg haram/makruh/mubah
batas2 syariat. Pd waktu yg sama, beriman kpd Allah, beribadah,
diterima [al-Baqarah 2:11-12,an-Nisa 4:61-63] tnpa merekaMunafik
sedari melaksanakan apa yg diredhai Allah, dan meninggalkan larangan2Nya.
Pembentukan Reaksi - [1] lemah peribadi & tiada pendirian - tiada posisi jelas di dlm iman/aqidah tauhid [an-Nisa 4:145] - [2] ibadah - riya' dan tidak rela
- berpura2/menyembunyikan - di hati lain, perbuatan lain sosial (suka provokasi) - [4] akhlak teruk(tidak percaya diri,mungkir janji,riya',pengecut,pembohong,kikir,oportunis,tunduk kpd hawa
[al-Baqarah 2:204-205,al-Munafiqun 63:4] [5] takut/benci Muslim/mati- [6] tdk mampu membuat keputusan serta tdk mampu berfikir secara sehat
alaikat - konflik
mani/syahwat
k psikologis

[al-Jumuah 62:11]
jasmani & rohani
lusi bg konflik
mengimbangi
afiqun 63:9,
k 67:2]
mbeza baik/
membuat pilihan
:104,al-Kahfi 18:29,

hatan dan kebaikan


aka kpd Allah swt
t & lupakan Allah
unakan aqal
il - patuh kpd
waspada
menyesal teramat
an manusia ialah
oleh,jauhi apa yg
ra rohani/jasmani
tmainnah

emenuhi kprluan
ng, serta tidak
mani / rohani

nuhi keperluan2
uh dan roh

an kpd tubuh
tersebut dlm
, beribadah,
kan larangan2Nya.
iya' dan tidak rela - [3] interaksi
s,tunduk kpd hawa nafsu-
- perasaan berdosa menyebabkan seseorg merasa kurang dan gelisah - Taubat merupakan
- AQ menunjuk
metod cara pendidikan atau pemeliharaan jiwa secara sistematik demi mencapai kesempurnaan/k
mengubati perasaan berdosa - mendorong memperbaiki diri & terelak dari melakukan
hidup
dosa
di dan
dunia dan di akhirat [al-Isra 17:9, Yunus 10:57,al-Isra 17:82,Fushshilat 41:44,al-Jatsiyah 45:20]
maksiat [az-Zumar 39:53,an-Nisa 4:110/48/17,al-Maidah 5:39,al-An'am 6:54,al-A'raf- 7:153,
AQ telah mempengaruhi/mengubah org2 Arab - peribadi,pekerti,perilaku, dan gaya hidup - besarnya pen
Thaha 20:82,Ali-Imran 3:135-136] - taubat nasuha membuatkan - hati damai, jiwa tenteram,
- jenayah & perlanggaran hukum - membuktikan kegagalan pendidikan moden di dlm melahirkan wargane
hilang rasa berdosa yg menyebabkan kegelisahan & kekacauan peribadi. - metod psikoterapi tdk mencapai hasil yg dihajati sepenuhnya - e.g. Metod psikoanalisa membantu mengu
- AQ mampu mengubati jiwa2 org Arab sehingga terjadi perubahan2 pd kepribadianpesakit/penderita.
mereka dgn cara: Ada juga pesakit2 yg lebih teruk keadaannya setelah menjalani metod psikoterapi - % k
[1] menanam benih keimanan dgn aqidah tauhid & ketaqwaan [2] kewajiban ibadah2
tidak
membersihkan
memuaskan - amat penting elakkan drp berlakunya penyakit2 kejiwaan - CEGAH berbanding MENANG
kebiasaan2 buruk [3] belajar bersabar [4] tekun berzikir/mengingati Allah [5] istighfar/mohon
- kaedah pencegahan
ampun masih kurang - yg banyak sekarang adalah kaedah mengubati penyakit kejiwaan
[6] guna metod2 efektif di dlm pengubahan perilaku spt - metod gradual (bertahap/berperingkat),
- akhir2 ini nampak kecenderungan sebahagian ahli2 psikologi berkenaan - pentingnya agama di dlm kesih
metod persuasif, metod partisipasi efektif, dan metod klasifikasi belajar - terapi terbaik bagi kegelisahan adalah iman - seorg yg imannya kental, tidak mudah digelisahkan oleh pe
kehidupan sekelilingnya, selalu memelihara keseimbangannya, serta bersiapsedia menghadapi putaran/pe
- zikir (mengingati Allah) dan membaca AQ - suci/jernihkan jiwa, perasaan2 aman & zaman
tenangyg mungkin dihadapinya
[ar-Ra'ad 13:28,Thaha 20:130,al-Isra' 17:82,al-Baqarah 2:152] - iman mempunyai pengaruh yg besar dlm jiwa manusia - menambahkan kepercayaan kpd dirinya, lebih m
- berzikir kpd Allah membangkitkan rasa aman & tenteram [Thaha 20:124] bersabar dan memikul kesulitan hidup dgn tabah, menyebar rasa aman dan tenteram dlm jiwa, membang
- dlm solat - banyak zikir [Thaha 20:14,al-Baqarah 2:185] - dlm haji (zikir) [al-Hajj 22:27-28,
ketenangan fikiran, dan memnuhi manusia dgn perasaan2 bahagia
al-Baqarah 2:203] - banyakkan berzikir (mengingati Allah) semasa di luar solat juga.
Taubat
- gelisah - adalah sebab utama penyakit kejiwaan
Iman dan
- faedah2 sabar - mendidik jiwa, memperkuat pribadi (jatidiri), menambah Zikir 10. Perasaan - keimanan kpd Allah - mampu menyembuh manusia drp penyakit2 jiwa
Psikoterapi Aman
kemampuan memikul kesulitan/mghadapi beban/masalah hidup/bencana2 - keimanan jiwa mukmin - melahirkan rasa aman dan tenteram [al-An'a
Sabar
zaman & musibah2nya, membangkit kemampuan utk berjuang meninggikan Metod Iman & afiliasi ar-Ra'ad 13:28,at-Taghabun 64:11]
Psikoterapi kpd
kalimat Allah [al-Baqarah 2:45/153,Ali-Imran 3:200] Masyarakat
- tenang jiwa kerana yakin dgn pertolongan,pemeliharaan,& perlindung
dalam AQ
- sabar - tidak sakit/lemah/jatuh ketika dilanda musibah [Muhammad 47:31, Allah - iman yg benar - tidak takut atau gelisah [al-Baqarah 2:112,
al-Baqarah 2:155-157,Ali-Imran 3:186,al-Balad 90:12-18,al-Ashr
- AQ103:1-3,
menyuruh sesama Mukmin saling mencintai, berbuat Fushshilat
baik, dan 41:30-31,al-Ahqaf 46:13]
al-Baqarah 2:177] - sabar mengajar utk terbiasa bekerja, berkeinginan
saling tolong menolong/bantu membantu [al-Hujurat 49:10,al-Hasyir
- tidak takut
59:9,
miskin - rezki ditentukan Allah [adz-Dzariyat 51:58/22,
kuat,teguh & tak mudah frust,serta mampu selesaikan hal/pekerjaan
al-Ma'un 107:4-7] - Muslim saling bekerjasama [al-MaidahHud
5:2]11:6,al-Ankabut 29:60,ar-Ra'ad 13:26]
besar dan merealisasi tujuan2 luhur/murni [al-Anfal 8:65] - solat berjemaah - berkumpul/bersolat/saling berkenal2an- tdk takut mati - tdk boleh elak & ajal telah ditentukan [Ali-Imran 3:185
- saling menyayangi - melemahkan kebencian,kezaliman,permusuhan,
an-Nisa 4:78,az-Zumar 39:30,al-A'raf 7:34,al-Munafiqun 63:11,
- jika ingin merubah perilaku, perbaiki fikiran2 & kecenderungan2
sikap kerana
selfish - memperkuat perasaan afiliasi (penggabungan)
Fathir
kpd35:11,al-Ahzab
msykt 33:16,al-Jumuah 62:8]
peribadi sgt dipengaruhi oleh fikiran/kecenderungan sehingga mghilangkan perasaan isolasi & menyendiri yg sering
- kehidupan
melanda
dunia hanyalah seperti seorg musafir
- terapi psikologis - ubah fikiran - bila berjaya diubah, pesakitpenderita
jiwa melihat
sakit jiwa. - tidak bimbang terhadap musibah & bencana - itu hanyalah qada & qad
problem2 dahulu bukanlah seserius mana. Masalah - hadapi -dan
hubungan
settlekan
baik antara manusia - penting utk kesihatan jiwa
serta ujian dan cobaan [al-Anbiya 21:35]
rather than lari darinya [ar-Ra'ad 13:11] - pesakit jiwa bila menggabungkan diri dalam masyarakat -&tidak
menolong
sedih mengenangkan kenangan2 masa lalu, jika dapat kebaikan
- AQ turun utk mengubah pemikiran manusia drp kesesatan/kebodohan
dan membantu - menunjukkan tanda2 kesembuhan tidak sombong, tapi puji Allah atas kurniaan [al-Hadid 57:22-23,Ali-Imra
kpd kemaslahatan/kebaikan - mampu/boleh bebas dari gelisah dgn mmperbaiki hubungan
- tidak
dgnhelisah
msykt akibat dosa yg tidak disedari kerana faktor2 [1] tidak mu
terjebak ke lembah dosa kerana Mukmin sejak kecil [2] jika bersalah - y
rujuk 10.(a) - tiadanya iman - akan gelisah, bingung, rasa kehilangan [al-Hajj
bahawa22:31]
pasti Allah akan menerima taubat hamba [an-Nisa 4:110,
psikoterapi AQ - rasa rugi/kehilangan org2 kafir [al-Ashr 103:1-3] Thaha 20:82,az-Zumar 39:53] - tidak takut kpd apa jua kerana mengang
- beriman kpd Allah, menurut kpd AQ & AS - satu2nya jalan
semua
utk bebas
itu sbg ujian & bersabar menghadapinya
drp kekhuatiran & kegelisahan. Tanpa iman - cemas/gelisah/sengsara
- Mukmin - aman jiwa,tenteram qalbu, perasaan2 rela & tenang fikiran
[Thaha 20:123-124] [an-Nahl 16:97]
kesempurnaan/kebahagiaan
tsiyah 45:20]
p - besarnya pengaruh AQ
ahirkan warganegara yg baik
membantu mengubah 60% - 64%
psikoterapi - % kesembuhan
banding MENANGANI
akit kejiwaan
ama di dlm kesihatan jiwa
lisahkan oleh perubahan2
adapi putaran/perubahan

d dirinya, lebih mampu


jiwa, membangkitkan

p penyakit2 jiwa
enteram [al-An'am 6:82,

an,& perlindungan
arah 2:112,

at 51:58/22,

[Ali-Imran 3:185,
63:11,

yalah qada & qadar,

dapat kebaikan
7:22-23,Ali-Imran 3:156]
or2 [1] tidak mudah
jika bersalah - yakin
Nisa 4:110,
kerana menganggap

& tenang fikiran


- perubahan fikiran - langkah pertama utk ubah peribadi dan perilaku - menuntut latihan ke - perkara pertama sekali utk diubah adalah akidah
atasnya sampai stabil dan mantap - ayat2 AQ yg turun di Mekah pd period pertama dakwah Islam secara prinsipnya bertujuan u
- pentingnya belajar secara partisipasi interaktif (get involved/perbuatan) mengukuhkan akidah tauhid
- e.g. Individu2 yg mengulang2 sendiri kalimat2 yg dipelajari lebih cepat ingat berbanding yg - hukum2/cerita2/teladan2 yg menjelaskan makna2, menyederhanakannya, mendekatkanny
hanya setakat mendengar saja ke dlm fikiran2, memancing perhatian & kewaspadaan pendengar.
- kebiasaan praktis merupakan kaedah yg baik dlm mengubah perilaku & membangkitkan AQ memberi semangat dan ancaman utk membangkit motivasi belajar, pengulangan sebaha
perubahan besar di dlm kepribadian makna utk memperkuat fikiran2
- kewajipan ibadah2 berbeza (solat/puasa/zakat/haji) mengajar manusia agar - taatkan - keimanan dgn akidah tauhid merupakan langkah pertama dlm menciptakan perubahan bes
Allah,taati perintahNya,selalu menghadap/menghambakan diri kpdNya, serta bersabar kepada kepribadian seseorang
A. Solat
solat 5x sehari membantu di dlm relaxation technique (terbebas drp ketegangan syaraf -
Iman dengan
meringankan kegelisahan, mententeramkan jiwa)
akidah tauhid
[HR Abu Dawud #1319 "Apbila Nabi didesak dgn suatu urusan,beliau mgrjakan solat"]
- efek solat mengubati gelisah, sama dgn metod psikoterapi - lakukan apa yg disuruh dan jauhi larangan2 Allah berpandukan kpd al-Qura
- dlm solat, kita bermunajat/mengadu kpd Allah - membantu kondisi relax & tenang jiwa, as-Sunnah (AQ & AS)
hati lega, berdoa kpd Allah mengurgkan kegelisahan [al-Mukmin 40:60,al-BaqarahIbadah
2:186] - penuhi kecenderungan2 dan keinginan2 di dalam batas2 syariat
- gejolak rasa boleh melemahkan kekuatan manusia - solat mampu memberi kekuatan Takwa - melakukan yg terbaik kerana mencari redha serta pahala dari Allah
(bebas dari belenggu gelisah - lebih energetik/produktif) - berjuang melawan diri sendiri, menguasai keinginan & syahwat
- wudhu - membersih jasmani juga rohani - membuat rasai bersih dari dosa/kesalahan - takwa membawa kpd kematangan pribadi, integriti (jujur/ikhlas), serta
rujuk 10.(a)
- basuh dgn air 5X sehari dlm waktu tertentu - membntu meregang otot2 & menurunkan
psikoterapi AQ keseimbangan diri [al-Hadid 57:28,al-Anfal 8:29,al-Ahzab 33:70-71,at-Thalaq
tekanan ketegangan fizikal & mental
B. Puasa - Bagaimana AQ mengubah
- melawan & menguasai syahwat [al-Baqarah 2:183] agar dijauhi perbuatan2 maksiat
kepribadian & mengubati
- melatih diri agar bersabar - sabar membantu di dlm memikul kesulitan hidup dan dlm
jiwa bangsa Arab?
melawan nafsu syahwat
C. Zakat
- latihan bersimpati & terbit rasa bertanggungjawab
- zakat mengajar utk mencintai org lain - menguatkan perasaan afiliatif sosial
[at-Taubah 9:103]
D. Haji
- melatih memikul kesulitan & keletihan dgn tabah
- memperkuat pertalian persaudaraan sesama mukmin
- latihan utk kuasai diri dan control syahwat [al-Baqarah 2:197]
- haji - perjuang bg jiwa - haji mabrur menghapus dosa
bertujuan utk

dekatkannya

ngan sebahagian

ubahan besar

kpd al-Quran dan

), serta
71,at-Thalaq 65:4]