II~

DlIII

AL~HAJJ (Haj:i)

S'IIIrat Madlillniyy.u.~ Surnt Ke,22 ; 78 Ayat

~lkt~"Jj menyelmlN,e,fHil Allab Yal!l;g Milh.t.rjJf!lIlJffa:h lagi Maoaj'lell/jfj'jWllg •..

,;1)101· -: j, ,"', ,', "',',k,~,'~~t,','''. ~~,' .... 4,' ,~,~,"t==-,~",,' ','" "t ,iJ', i ~,t',fi,:t~,I,','" ... ~","":!' 4". ~, ~j ..• 1..J' - - c~, ~II ~~:.11<_~'

.Hi#, ~ ~ , I -j\. J ,.._,' _',' I !'ii' ...

,~~J'E;:~jtt;~~,~,:';l;:~~~ ¢ <s~,~t:_;~~~~r'~~~,F9,\~j·:k;s

¢' ~~~\.~~\~~_;

Illri J~(rl!tJ!ii(l.lJcrttlk'fl}D.Io.bkeplllla Rnbbl.,mu; ~'~5~ggllhnya kegMtang.·m had Kimmuiln: ai1alan .~ual1l i~jmlran; YttJl!gJl'itng«.r bes,ar (da!Jj:ydt). (QS. 2'l:;~) (Jllgdlt(!fb) ptfd«; /)'l!iri. (kaik4) kgmn m.elibrl~ keg~~,,-a.021li itn,. lai'aH!lb ~f!1ll1M 'UM,mila yan.g men.1WJu{ tt:tMkn:Jta dafi .(,fl\lo\fk ;ya1tgdis,usuinya d.aIi

n. AL.HA]J

gJIgUrlab IMJJdNrigtm :f~Jm wa:!liM yang h'flm#. d4nidmu~ lilmt ",l!{il~NSia d~lr1m ke-r;tdaan 1Juri'Jlik, 'jmdabr1J !1J;ereli4 swe-m1mjm: tidak m«buk~r1ka:R ,e;mp: ttdZttb .Al,ah itR ~an~tll: kg!'l:$. (QS. 22:.2)

.Allah 1 <t '<ll<t ibe.rf:ififfi:illl memei!'.rnuhkm h<lmb.,Al<tlllb~NY<l.!l.ID!:llIik D~ft~~ ~~~~:!<l,.N~.,~.rt~, mWlSllbrukm :ki!.p~d.! me.rek~ il'mtlm;g h!Llm~~r;li,

, . ~ pe!ristiwiiL hui K:iamat 'y:mg :Ul:m lIIe'!eika.luci:tpi, Pan aihLi

11: pemi:tpat t.e,utwg kflg,Wilcm.:gan .hilH K:illmat, lli.IMtith. u'8j.afil

!o~Ie1.m. b~g~imlf'o1! ~U!Oi~! dad bbw ID¢r¢b di han p~!l;ggirirJg;u:l me;_rvk;~ ke temp3[ pe'l!k:tlllO.:p1!l~iiifi Kiilmll",u;1i1,l hal itl,l h~!J:y;li li.lI!g;k.apoin.t¢fiU~S kg. gop:~gg ·~urni. st)~~urm bliW~w'Y~ m;w,~ia dllin I!;ubw me~ Se~ap;u}a Allah, T.a.'i1~. beJ'fil:',II];~[I:'~ ~lill ~~"! ~::;., ~,~jj. ~~"I .J)j ,~~~. ~Apabi1a lmmt di;gonr~n:gkcm dmgan g<llllotllgaWl)"a! ~g da •. Vail' bflmi lcll1h mC' ngeiff;flr'kal1 ~11,heWJ;i. ,hera~ yang dilbnd1mgn~," jQS. Az...z~ah:H). AJial:!

T ~ -~ 'lL -,J' - -- - - J.' ~.- ~,' .. :' .. :-L."'L.{'~" .. :,;.._.'_ ~~-,.- ~,.~ • - " .. ~ ~'..;' .. ~ ... l. .a

.~. '~L1I! ~'~"Ill'm~!J!: 'l 4i1~ ~'J ,g:. pi' ,~) "" ~ I.f£ ~ J~) if'" ~I ~ j 7 Dolin

ai4ngr.adah lmm~"'m ~nli~r;glff.im1.g,. Lilt Jil=tfj'Ykan ketitJanya ~~all. betlt1l1". ~'IIiIlM .pa.dG, bani iw tery'adiW) hat'i Kiamat •. >J daD. iliya[ £08[ei!'us!I:lJY;l. (Q5: AJ). Haaq;~ili::[<1!.H).. Alhh ]"~'.u~ h~rfi:rm:tt'l:

'i t!:..;' J . .;..11 ~) ~::; ;Y'};' ~ ~ 1'~ ~. ~Apab.i1(1bmn:i Jig,o~c~~gft~~ sedahtyfli" dahsyatnya,: DallgNlWllg"gunnni JibanOldiiliJhJtiZJ1. sihi1.nC'ftr-iJa1l'r:Mrnp, "dm ~,yil!~ $eteM!1i~ (QS. AJ-Wo~~:i'~: :~-~). B~berirp~ o~g befp?Dda.p;;Jit:b:~w.a 5es~rya .. kegon;~ .. 1Iil1 teI]~di di. ;aikl:tiirOOllir dania dan di awlrlperurlwa

K.i~m""

Ihi!l1!l. JaM be[ik!l~;i &:ti 'Alq;Wi~t~~ ftm'l!:ln·H'r.!l

{ ~;~ ~l!..!I ij~jj ~ :~ "Sel1jinggw~)'l't kef,M~nfl!l1,?fiKidmnJ; ii1l a:dalaJJ !i!(<ifrfl irqadl!iffl ya~;gs.::r1~gat ~r. .. }'31t'U ;gebe1A1Dl nUl Kl.::Imilt,

DidwaYMkm pula ol.ell. Thl'lIUJ AM HiIi~im d):I!fi h.-Q1it$ ",t$·T~auri; d .. :ri M:msblll;f ,wn;d.A'm~y, dini Ib:l'tiliiro .• dan ·Alqa~. defig~mfDr~biiJtlt:ut

h;lid;its f1fil'ilebllll •. mrj'i\i'~y~dtill:! pub r~: . cb[i;li5y"Sy~.'b~,

IbaWm d:an.'Abd,bin 'U':t:Illilk Abu.Ka· btoula_'. bahwa <Ami.

ilill ;tiy-:Srya.'~i. ~eikim. [el1it:iIIilg; ~ ~;~ ~i ii}~ ~ ~ '1# ,~I ~"IL;:1 "Hdi ma1j;n.l~ be7tak~/d.h kqmda !abb-rnf~; s,fIS.fJnggNIm:ya ~n:mn.wm IMri KwnMt: itu a~ maffl t~dUm yang solIng<it k~r, J+ ia bef.b!;t;"Iili. ~~rj3t:H di duW:t ~ebd!!,I'IIl.hari. Ki;mm,~ Imam Abtl J;atfu hinJarir mell'lheJ'iksrD. duWlg;l1'l ibliI.bag,i Qr.ang y<mfj berpena'ap;l,f demliidan. cl!~;m hadlit$ tiupoin .~rompet, b.w~, A!bu Hma.ioo • be.rkail:a~ Rasu:tu:l!lrth. !!ift bemhd;t;

.~ ,~II~; ~~~ ~, ~ ~)~~J! ~(":':.J!.~ ~ t), ~~, ~~)

iii ,,.,. . ...,

(,~)!' Ji' ~ ~~~ J~ .~~ ~.~ .~ rP' ~~J'

"S~fi1' ketib A1hh. tel1ah .mwy,e]esilikm pendp'~iln. ];Ulgi,t ·~I:lumi,

m.eletalklbl1ll te:l1omtpet ilU d:i mruuUI.ya. rl!elligan m.eJ1JelliiFldillm maJt:aJIIy<l!kie' <!w • Awy ~;l, ~,,~~ Il:~p~, dipt,d[J!~~~ {pe!!!i1Jp~_qny;4l"

Abil.i HutaicW. bed<::~a:: "1'~ R~uJ)daill, IIp.w:!lb. ~h-Shtil!l:i'"jf.ii'~ Bcl:iau m.enJ.a.w;1b: "SehlLlaih ~~totnp'e~"~ D!1 henra:ny.iI! lagj~"Bag~m9t.l\1!. ihak~ik~nr;1!?~ lJ,~lia~ Hli~[Ijawib: ~Se'bmd] tl~f,otmpeil: b.es<li. y1llJig. (ji!ti1l!p 5ebauyik. u~g~, hLi; ]}~rt;l:m'h till!p.mal·Fa'ta' (k;~Ii: .. g~~~h K~'()Iu1!, ti.l1Ip1l!!l:rUb-Sha'q (k~li .. n); Dan keiig;l, 1f.iup'O!JJiL ke'bmug,k~t<ul mmIlwia, me.tlJt'l:jiI:l:R<I!b'b se:i,Uil'lI,n, ililam. AUah, i'I'!If1nf1'mWiikan hro1if![]!M1'tuk r1tlp$l yang pert::.1!i'l!l~ del'l~ bedir~t 'ThiiP'~ruh tUl:I:p:tm il.l.Faza', > mib k:tgetl:rn, :seJ:lI,ruh ,pengh.'!I.l1'Ii hngj,t d<lJii hU;i!ili, keeuali Qrang-o!l':ll!!1g }'lUl!@; d!hlI:d1Ii11liliCI~ A~Ia!h, dltIl &i.p~rl!t~·N}'ll wmuk ~~~biilr!.m, cl...11iL mem.1n,i<lllgk:<llJilJiya:;e~a dii"pql1 tid,ail: m.e:flll5,al~.rn. I~lJl;]1:i yomg d~f:lrm~J:likw okh Allah ~, ,~. 'J.1)' ,,/ !iJl! 'kL~,;~ 'i! .~p ~l';.J' 'TidakM) y<:IJ'~g f!l~ umggn maa.inkm/hrm}:t wuter-iaki1m safoPmgtiUkadabgi~}\if; ~1;44J; ~~ '(QS" Sh;la&lSje L1i.h:ll, ~U!Jtig~J.mgh~~O!.l!t~~tt~l;~~ me:.!tj~_Ji dieicl.l dmr..umi m.e.n;ggO'I1(O:J!IUllkalliL penJ,JIlimllmya d~ ~t,9ihSJ(ll!t" ItUld yanlgdif:i:rmallbl:lJ O~dl AlIiIl ~; ~ .u.....~) .ji;);,~.r.> ,.,,,1)1 ~ •• ,.NJi J;.:J tfl , 'SfiHlr,jgg!iknya ktlNW i#~J> ,r/iwn'gkirko'lil Pll<rL ~ri klika.~i'll~,IPertllm~ menlg' g.orlJr.mgL~ ll1am., liJlpan pertnma itudiiri:ngioJrJ, tiupan /iu:;d1,1,11, HI1.~i manm:ia fMlda =ktu it11511npt <glutt.' (QK ihL-N:lIIi!iz:l';IIaJt: ~S)" LJ!u,. 'bumi ~~I:! meJJIjadi ~~e1'!1. p~r.mu },ang.ll;m..clil:l'di ]!I~:).tI ildN~ ·~~aan. b.~d$ y,~ng mdoenYll~~ r~ pellLUlilJip,alJignya, jug;l. seperti laIl1iPu-hmpu Pftgtel'.g:rn.tullliJr; iii. 'A.sy $~liJa-vil~p~jt liJ(:I]~lillif:!tl!,ll]g.1liI1:r1y~ ruh-!!YIn .• !aJu !1ttl!~nU!Si .. I:I~i!"gcl~t1J~ diu r~.m.n.k~mliLya, m4;\ ,P';m]khh w<lll'lit..acwmiu ymu,g m.m}""!;!S~ti, wm~rn-waru'i~a. yang l::I~lplJi..lfl .rnehlil:lrb[lJ, an*-H'lak ket..ii. :me[lJi:il!dI he1'ulbanclAn ~yaiufl!sy.JJiti1lJi .mekrik:1lII. M-] mnWi mendJu~i be.libiligai pe1mQk.. UIJ •. pi1fi. MaJaikat m.enjtllmpru dan m.enmklll w~iahl::ly:a, m9!ka fa!kernbilil:i dan mm1!lSh·ma:J1I.l!I!lh hlri m.uiIJiaur ke ~eht1bmg ,ali m.m~. ~bagim Ille:rw ID!elilJimgg,il5icagi:~11 y~

bin. It\!J:~!h. ~.:J di£ilm!l!~ QI~ Alhi!~ il(§: ".

A:. ~':_ ~ .. ~~ ~ ... ~ !,;,.lJ .. w ,.~-....-~ ~. , ..... _ •...• .::. ~, .. ~~.jl.r .. " ._n . .:'_."; . '.' ". I- .. '~ ~_ .. ~. '. """ '-. "_.'. ~!I._ ~~l.o;,;r,":_ .... '

'( ~"'.;r '" ~ ..0, ...,-.' .)'" J' r-'''' ,,," ~. <;". r~ '''~.J!'''''' .J l' Y 'L ~ ~~ 'r ~ '?' fl a,r:

pa'nutlmem-.an,giiL Y~hr; /m,ti kitika ~mu ta:ta~7'J!YiUi'ig ~~ M~k.!t~'g; dddk ~ lil:J;Blitl'm~ ~i!:l'O"'U.ig prm,yug menyeL:malkmmm dtlri adzalJ Allab, ,darl sitlpa )\lInil diJ~~~ ASIa!)' !\t~a._va (idgk(!d'Plw.ginya Jromltg ptf,l~ ~n:€.tk4n, mltm.beti p~,{f1'li!jk, ~ {QS" ,.AJMl;I'~in: J2.~.J).

Di. S;];aJ( IDetleh dalam kea,dam. demikialJJ, lib<a"tjiba bum! pec:ih ·dar] $!li~u $!JIdu~ '!k,!) sd'U!tt b:i!n:!l.y~. M~r~b ms~ih .. ~ iIlI~'U p~ri~tuw:), be$~r, .s.ehllil.gg;a. kemi~ yanZ~f~" ~.5~t i~~.·~~.~pl;l~yi~l!nfll. K¢m~ mereka 1ilJie.1DI"i1Jid~l1g 1I..e b:ngt~, dl mail:lOl bum. se_pem besi y:~ng metla:](hl:!" K~,i,1'di,u'l, pi,1'd;1.til~ ~,j]'!j,\U :m!l!~a~~d dan bi!J!~il ~e.n:a bejj[leharal:lJbJ~ hinlan,ghiJjjt~, Uu,_I;)~m~nC;l!b;k·d~;k!Ii!r,)~lt .~I,uJII!ih'_, i:'ilIr,!ng.tnCtp~j'~:

"Se~~liI, o:nng"Qung ymg mati ti,(j ... k m;sllg~t;1h'l;!i ElJl!:l itl;! st;ldiJk~t ]J'Il!.t!"~ Abu Hillli'ilhaih .t,oberb,t:aJ:"Siiapilbh orang yaJil:g d~ke:ClliiikaiIJJ olen AUah dalam. fhl'mu.NYil!: ~ ~I ;-~ ..:.~.'}~ .j'j~i ~ J'j ~(,~I ~ ,; t;;) Maka

rierh:ejtuM s.r:gala yang eli ia.ng.it dan.se . ,diJ. .. dmma&iAllah~~· {QS. An,Ni1lIDiI: Sf),

~.g di ~«m~kealali si:fpayang me:rJi.I;tW<LD;

"Mereb ad;dah oraJ1:[l."(l,I"a-!Uig y~!l,g m~,ti syahid. .. Kath1a It;:!llt)~![ksjl;ltan.l!la~y~ ~~mp~~. [k~p:;lda (j['~ng.o.fan:li y<l:tlig h~dilp. Mereki. ll.d!alsh ora!ltl{~.·Olll:ltg y""tng !h~dl]p di sisi Rlibi! mer,fkad.engilIli .. mtncl~p~tbnrizki dan Al]ah. meJlJ.J3Igil m~~b d:liIl k~burulw:! hni tet£ebllt .. se.d3 .. lll:eBg3!J1H!llkii!ll mer:eb .. ]~W:dl .millb A]bh y~g Im'lya! d!i~~nlp·akankep~dil! i'l'Lilkl1l.i!lk.nukhluk-Ny.1: yang; jah:!!:~. Itllbh y~_ng difirm.alIb_1t o.]ehAlI~h .~~ 'Hai .11.1,<11lus:ia, bmak'W4lt1b kepp,da Rabb-mN; 5esIDl!!£~Jmya kfg!l\flQ:l~gan fmri KilwUll iff! ada1.r!h ilialJJ. kepdi4n: }llI!ng :sangathfsa:r (dabsya~) .. (ltlg:at;lrtb) pad" han (k&lk4) Mmff met:ilmt kf',grmcangrm iw, lalAitah ~'emJI.tt ~'atl:ita yang rnmymu:i ana_krJ:}!lt .itt,..i <t1.'la.e yang tihugum:ya dal't gngtll'fcd~kandttli:&dJ1, feffltltt Wdftit4)k1,!'!g .b4mil, tlm k.stmJ~ lihat maniU;:i.~ dala~~~ keaaaal't mab.llk, ppd4hl mmka $ebf!~.!!!l-m]iltl #dak mfihHk. aka:tli ~~tapi adtllb AIIai) iw .ut,11Wt k~I.'(.IJ. m Ha~it:;) itli d:iriw;liy~tkan (!Ih:h >litb-Thahran:i; ]~n~ Jill:it,[!:ln~ Abu Hwdm ~~ ll!itiJ-l~ d~Bil:l!fi m~:li'I y~g p~j;!ng $~k;1:I;L

W,dwiJ" a'lam, - -

Seda~R uibIDlli ymg bin beibu: ~1Ji;1lik~[!, itwMt ~bwh golil.ca.!lgID y1liHg me!];l~Olge~bn,. :~<l!"a[l dan kdJ.~no_IIOli!l y.mg ,~~di .pQ,da. huj Kiam~t di iapal':lg;\1l hisa'b sete]an blllil.gki.t dart k1:!bllU, " Ibnu 1 ;lIl."ir m.emilih pen.d;ltpl!t (e-tS~bul: di<l!El beDCIaJil d.et1J§il!i1! hebetapa. hld.i:m ..

A]-Buklu:ri be![ka~a lkeri.k,~ metl31:s1r.Ik.:!I1l ar3![ll'Ii,hlliW~ A.h. :s.~·I(i! htrhlt:a; Rasm,Ull!Iah ~ bets!ilida;

~ '. ~ ' .. ,lII,., .. ' . ... _ J\ ,~. ~

••• , • ......cJ.--. d·d ,~'!~JA:..~ ... I. tff) .. ~~o .J.~ ... -. ,·.~.1'; ·iiQ;UJ, ~.rM'·.''; J:'::'~ '~',~ J.".o. .. '"-)

~~~,~.~_""", ~~ --_ . .,j. -.,.;, '-~ •• ~ ~'- -.:.i .,,-- '~-.--' L~J;.i ~..:.~ ~ --.:,:r-.;i.',

.... _.... .s '~:L ... ..,. .,,'.- " or' _.I' », :'" _,:;:_- .I' _ .... or "" ':ijjJ~ I.' ...... ~ .. ''i ,.-.,~,~:i!..,. "\ !II

Jij ~~~' ~ 1.0.:; ¥J ~ :Jll {~~~ ,J~ ~ ~JJ' ~ Er ~i:!J?'f_.wi J1'1

,..,.;, .J _ _., _ Ol _ or or_ _., l '!1i !!,l ,~

~;;. J-aL...k.l! .~ ~, ~-.JJ ;;;-m~J .~~ _·JWI ~(j,,~ ~, J!".~

... . , .. ,.,... ... or ... ~ r' r' ~ r'

~',,~t ~ ~,_~.~,:.&; 1Ii_ ,'" l' _ ~ ".,~ !Il r""'~~_ .. ;.r~ ~, .. ~_ ~ .~L" r" "'I ~,:~}_ 1:l ... ~t~ JI it; ~_~

.:.Ai'~,~ '" .l,!';';;" ':':'.~ "oN) r$)~ r"'-} ~}~~! /$J'j T -'~".' '.-J-'{j

or' .. _ ... "" ..,.

".Alhlh. T~'~lil b~[fil:m"Ilir .. ,da l1ari. Ki~m .. t: 'H1I!i Ad~.ID.' D.i:l men.jawib: 'bibb~ib W;l" s;ll'daik~"' l:i~\J dia diseru deng;m 5U.:lra.: 'SeSllIfiutlhnya Alhll

ili.t~m.erii!itilik>l![ti!il!ii tlfit1Jik iHi~~thtlUkiUi ~ekeJlom!pok d-ad.lk:ettlmt:lMlintii. ke Ne['~~a.· D~:l~'~nanfll,t 'Wilhai R.~bb·ku, !I(lI!likahl .. "'~lompQk Ne~hi)ru.~' P,enye.w tadi [!!lmj"wID['Da!!i ~~ci:a!'p' seribu ori~g·,~l;!.b~Ip~pat,l"~yr,;n tadi me[lja'W~b~: ·lerdil.!p~t 999 Of<l:llg:. Di Sll1I!t; itt'.! w:;w;iitahOlJilll:il mdu:irkan Gan. ,anik,a!Jl;ak k.eci]. he.rubat:l. V/an kd:lnfj .Sat manl'll~i.a JaI'a'1n ~n mab.l,l1P., .1utdillNtl !ebmarn~ .~ #dak mab.ffh" 4k4~t~tap'iadz4b All4h #I,i~ $4nf1~ ,klJmt~),. maikOl haitersebar ;lJID;II.~ memb,eratlb.liLmaII!tJl!il,a, mngg<Ji wllIjan-w;ljah mefleL umpn bernbu.~'

N;ilJbi Ej, beif8ilJboo:

"Di 1l,I1:ura Y;'jruj dillil Ma'jrnj jjeM;l!p~lt '9'99, clara di ,lliIlliufilJ.kilim lerda/pat sstu OiMig. K1IlIi:m di mt.llDl m.m!mia sep~m rnnJJbut ru!tmt diplMJiggJW$:5;1p1i pU'I;uh al:IJtI sepwi mnbutp_ dipWl~gsaJli hl~ml. S~III~}';;] ;akllllJe~hafllP kalim _jilru. ~sepe.i:empaJ[petltghll1lli. SU:ip. =lalJ1I, .bml1ibe-ffCa&hi. daD.l:iem'llClim bdiaCJl! ro~j~M.· ~tni~p~uni S~ .ibll.ti li::llilill b.e.~;!li:Mi",t:lan k!em~ beliau meJanjut~~ ~ peliIgbig :$,urga, l~1J k~g b~n~r. ~ (A].~I.Ikh'lliti me!iway.rdl:afl. tidat hmI}1'a d.i.5:"'I1J <tempa'!:, sen ... Muslim ~~iIJi~[l>"N .. s,,"~ di dahim ToI1pimY1!' dllI~be.~b~ ji~lm yi~ng b~<g~1l1 ~ri~·A'~r·)

htlliilltlJ Ahmad! beika'ta. dui'Afiyalh, h.mw.iIJ Nab~ .~ bers~bda :

~:Se!lUllggubJi!lJr", lk.ali:m digi.r]lJJg kepada Allah pada.h.a.ri :K.i;~!]1llil cl1!:l<lm ke~~.UWpll >ll!!S k~i, ~d;:i:r!l.jr~g ~. dd .. k~eikll±~3iI-"" 'Ai~yah !J,e;r[iWi]';ilJ: "'fa. R~1I![lI.!I1M1 hki"laki d~n w~nlu abn sllIluliS ¢!!!.1'm.!!ldang $aru. de'.l'Ig:li'I y~fig; ~:ai:llfJJya?" Beli>l:u. i1ileiiljacwab: "Hai 'Ai.s:yal:i, !IJ:f'rnw. di £;;];i!i~ ~t1J ~ebtiih dahi)r.lit clru-i!paJda. iIll.emperihaEikm mereka," (Di.takhl.ij (J)i dil~m ~·:Sfu:hiiIJtl,i:",},

Immt Ahmi!/d me:r,i'l!i~Ylll~"'~!J,b~hw~ 'A~y~h 'b¢l'k.t~~: ~ J!J.::JI,l 1P~~~y~; ·Ya.fill;!lI[uUah .•. i!ipilkah 500rmg hekllli,ili :i!!kmmeIJlgi~g;!.t k'Ekasih.J1!,''l!; pad~ h~ri Kimmt?m 13eiian meJJjjaw~b~ ~:fL;i'A!~." ~~!ll'I! k~lik:i .&JLli'Im. tigil.s±rr~i, I:!!~J ill/! tidi~ mU]1.in.K,~tili;! d!!lL:l!m timban,gall, . .hi[l![lg<l. ~e'~aL aJI::<I!U, .dLlgall,

22. Al.HA]]

jUg.1 tid.11k, Keti.k~di~ebHkaIUlY3. ki[rub~kiHb C"lU.U:tlJ, baik djiberiiki:ll wada ~angM km[lll1lya atau p~ tali!lgm ki:rinril, jOlla. tidal::" 5edangkata ketikaleher ke1!1.!.af da:r~ api Nerw, hill! ia gnLnog daa membutai :merdn, 1.:.11:11 leher itu I:Jli'rk~tir 'Akl!l o:is~'!"llhklL~ 1J!1ruk~igil Qf;l1]g. ~k~ d~elibk;J:n l,mtJ\g tlg;l, Q[;lI]!g" :mu disexibbn ~nM~ktiga Qrang., !ili:lI d!.ise.rnhk.1II k"'1ram Q£mg yang .Iill,e.ngAAlt:l .ibn l.aiD be[5:~m~, Allah, Hili. diserahkan .kepada m.'<lIl1g ymg tidak be.rirn.:m. kep~oo. h<lri. pe.rhi~llI!1lg<lilil danaku dliH:raElli:an. kepam ,,~n n.ja SOmIDOJ!lg dm mfilrul1:l!pa,ui. batas,' ulu, [ergul.ui!1glih. mereka dall dflemp:l.r:k'il:t1ke dal;ll:m ]emlhah·lemlhah J ahailJiiHtltl." s,edmtgk:ttl J aiufifi~m.m.efl\ll~ .• ki J~It1lboit~~ ywg 18bm halus ,aarjpad:l. ],Wlhu( d1~11ebIh uj:tm. da:rttpadll. peda:ilg .setl:l. di a~iI!!l[liJ'Ii. rerdspar kttlaa;li i.t).pe~l:g<li.L) den pehoa-p a;.~.otl. b~rdu:ti van.:; ak~I1 rnf'll~il siapilyangBlenJaki aleh Aliah, Manwia, di usslll.yaada yang meiewat~nya seperti kilat, seperti kej~ID mama, seperri atl&i.in, seperri br:i[lya kuda pacu d~n b!oo terbang, Meru:L dan pam Mahik;ljt herbu: 'Y [I. Rab!:>.i, sdarnnbiIJiliilh, se'Jamatkan1ah~' Mah seeraag Muslimada y<I1I.g selamat, seQ~g M1;I$~im ~doi y;!n~ di~b!k·~'b!k ~~_!I] t\1:rjtl''!"GmD~Jb w<!;j;l_il_IlYlli d.i Nem;l~"

Hotd!its>It~d!its d.lI:n :J:t5~h1!tl:ar te!It;H~g; rnllnp~h:l.l:"~ hari Ki~militCu.kup banysk dan Mlewllli!ki. Ef,nle.il'~ bin 1!ill.rtl~ d;ub~Lll!: l4;uh 1il,!ilJUlt, U!li~i~!.I, AU,ib Ta·~]a. htrfi~man,.~ ~.~. ~~I .rjj Cl~ ~ .. "Semngg~dml'a keg(j~I'{mg~n IJIii)'J?' J(f!J,~.!it w~ .?;md.aJ, ~1f1liW k~}1«!~~ ~g .1li'm'.:Itdahsyuf, "yarmu . .I"I:JSa.l1 beu., pemhicaxata!ll :agung, (lenta. me:nge.nbn, per.is,tiw~. dahsY.11 JMlJ. kejadisn men:gbe[;U]Jk:rn.

Az:"zMZ41~do1!i,1I!h $ticS~tu~r!f:t ImabulI_1l dan kekil;gtt~!l yang~erja:di dalam iiw~. S~~'l~1Lm~ .Allaill Ta:'.a]almfinruw:

~ i:J,jcW. 'J1)j l})j:_ ~;.:W\ J.o;":1 ~1L._j.' "Vi $iud4h di~ji Q:t.:t1tt-OY4n:g M,~kmin Mlf 'd~go'Il.ca1.j·ikan: I)an'wya'dl!njim: gO:IK.If.1Igu.n ya1:lg sang:a~," (QS, AlAb.ozab:

U)_ li;emumm Allih. 'Ta';]J:L !'erfinnau: ~ t;)] tJ;·~ ~Pada IMri ka:mu meiha,

kgrJ .•. ~~~11g<!~ iJrf' .. ~ .. il]; .. i .. !~.'_.a,o;.. 1i.!k.·. dl.~. If~l.··r :!'}'.'JlI l'I. 6. iOUI_g .m. en gg.,u.p 9. <lJk.Jl1I< .kf: .. "'. d. -[I. iill. , .. },

Unrruk irnDill berl"'i.rm.m. me.mwlrkml]ya: ;\ ~.~~ ~~ ~~~ ,y j>ll" ~LttaHdh

S!l':rrma =nitollj'<'f.l'lg m:rmYrlsni anakn~ dan anak yang ~di£ll,m.;'nya, ~ ,ain!), lI::.esibukm:oya, te.rh,ad.1p buru-haea tersebur memlbuan'1Y:l.~id:lk rnel:~h;a:~ lag. manusia yang amiU di,cin[J~ny~., Pad .. hal ~a !l!d:ab,~t(ilrm,~lLiIk m;tli].1l!si~ Y;1Iig p!l!iril.g l~mbl.lit .(.!;m $.~n~tp~~hati~-Il, ~ ... ~h;ld~p koadisi [1<11 at; y.<lng dii'iuswnya. U;I;!!l;uk itu, [)i~ berllrm~_m 0( ~:~ ",If i- ~S~mila 'uI;:mittl Jhl-1'lg men)M:Jjjll anak· fl~,:~~,~id~me~~nlkm 2"} ,(berr,mk ~ud_zill':a~~, Di3. hetfi~~; . iiI:~) w ~ Darl ...mak yang d~ml~~.nyt1,. yam:, ~~n ll[l:l.k y.tl111;. d~$U-~U!!~P $tbdmndtsapih, furman·Nya; ~ ~i-";_ "'~ .:;..I~ § ~'W:,}< RiJan g ka-ndlmgfln ·f~mff(l 'WlV'lim yang 1Mmi.l, "yall'U lIeo~l)iGl ,SfWpIlX.1'J:i1 :kel!Jm 3. karena dwyatIilya hUfu-ha.rn tersebur, ;t o,>JL.S:: ,~I ~):. , "'Dan bml.~ I'ilNlt ~1#m"5.ii!l aa.lar-ll !r,eadaa.."1 mabnk., "' dib:tca -.E ~.~il:, " y.tultlll di~.ebabk~1i. kedillls:y;a:r.~l1 llU-watlY'j]iLg .me'tljc3:di]t1l!D. ak~.1i!ka!. mereka gO!ll,~a"g da_1l rasiorasio .me[leta ]enyap .• Bamlll.:~i~J.)ia y " mg melih.~t mt.;'~k ... ·., .. ~ia POlj5t] me:JJ:gir:[l

,,~'- ·k d-1lo ~;1I1 h-'- ,. - < ' .,., "'1- -, ,.... • '_.:.,.

IO<lll1wa mere a .•. ""iJrn. .""e!a.llJ~~!il. m:l._ me, 4l: -"!~ ~._,.,I,i<;. 0'J t,,>j-~"~ r"L..;. J :Y

22. AL.HA.lJ

"'PadghaJ se~arn)'o:ii mef. #.iaA mab'fk~(o!kan t~~pi o1Jiab Allilh ,itl~ SiI1il.;g<:lt ker4$."

Di It:rUafn lnantfj:M aila y«li,g ~fll':,IJNillltah tl!:'llta1l;g .A.llah .tanpa :iI:'J,"j:11 p~ tlgtlabilttln iJ(m lfum.g,iklltl sdJ«:p syaUan ya'.Ilg i6to.a., (QS •.. 22.:3) yang t~h ,~pk(m~dnp' t)'l'ritrm ftll~M}~ brJmng$ia/M 'J"ang b.er~ll denwm· n:;'tl, t«!tJtlldia .aIM1~ .rtlfmytlSfJitkrJ"IJ.II.Y(l. JdJj: tllf!ffl~wa.~ya l.!e ih14J~ (ldi4b NtmZk4. (QS. 22~4)

Allah. Ta':rlabeal!llllJJilll m.ence'h o!l':illlg yaIlIt; melllamEililbrn .. hM.i.ile.fb.[ dan m.e:tll1:Ingk:ari k,e.kUilSiLiIillI. AlhhuJiltuik mf',llghid!llpk.d!ll onng .mati sehaglli 1I!p ... )i1l, p-~~p(,'!ID1)~gk;Q)!g~,e.rb.w"p oaplt }~ ,ditlJ,lJiU!l'l_k;IH cleh &JlaI::! ~ kepada p:lra Nabi-Nya. s:e.rn:!l dhlarnl pe.rbraatlJ, ptElgingkara!:JJ dan k~uf~y;1! mengikUici Seti;lliP sylllitm, ji:IJ daa m.m.LilSl:! y.ttIg :L'ItI.:lt jah[IJ~.

. . ,

.. r-L" ~ .:M J J~L;':;.;;;' '-"'~ i:.-<J.y "nia~r,:i';ra manJ{$i$4d:a ,ac,a!'l)gya~

tmtmMrt~p i~i¢~£AJ!.1J~ p'i\j~ !tJ1lli Ff;.~g'fN!JJ1J~'t .. ";!l!it!J t)!l.!'!p~. ii!lI!llJ ylt..!l.:g bell~l'. ~ ~ ,:".£~; o~ "'~ eP-j ~ "lhm m\t;"nigikr<ilu oetiafl9,}lilittm ~g 5ill~ffl! jabat. jIiI:l;g UlJih HUtf!iflpktin t!!l'llmiapnya. ", MUD;]bidbefkait~: "Y:a~t:u sy;]~t;Ji[l, ya.g:g lJe-l'ilIlt:l lelah. IDnel!:alpikan. nerb~p S}!MtM!!. JelltgiMl! he~eup3rllJ. Iq.~du .

. ~ :'{"j.';' ~~ t "11t1_ M-ct,l1i!pMpa ~gh€rk~. dm;g-annya, JO yaim, mel!LgjnrulIi. d~ ~.oo.fi~r;lh:n.y~, .,~I yi~ ..}J ~4'::; ~ ~'" t'''l'~t.f' tii,:t(1~~~,f· kiln-,fj,.." ibm m.emb>wa:j{_va lie tkiPJii ~b Nw~~, ~y;t;t~d:.i:~ iilim m¢!'iylti';;iiI;. k.m:lllY)ilw dUlJl::l darJiL di ;tkhir:JIt, D.ia ~k~llI. me[lgllma(k~y\\ kep~ib ilid~ib ~'ir ij'Jerllln}yoitu. ~i y!ll!'!g:p~;t$, fooiih, b~rspl_ dI!ifi m~rnibltflb ~

As"Sudd:! bl!lfk!IJt'o1 d~rj Aiboftl MaHI,;:,b,~h wa ay,al l!i:lJj. 'lfi:lnm~ef.keD'l.\1!~!i:lJ o.mgan an·Nahbrn. aJ!.Harits, demilki:m :p'Llll~ yairlg diikaman eleh ]b!llRJwllijl.

(:~ .., ~I .... !f:;. 1~~1 W::Jl#," "''' """';;6),!. ~ '" ~~tr ~':t $

~'I"'"·""' ,._. ·Il..k .,1'" ·,1 ~'.~. "JI.'·'.'~'" U.'.' ~~, "'~

)t.;..r I~';;' , _' ~ ., '"_.~, ~ ~,. ..~ ~- -, r_ -

.,., '.. ._~ ~ ~. '. ~....... "". "" · .. It .I' ..

""' " ~.'.' ' "' .. '. ~.'.. 'IP.'.""._. ' ~~. _ ,L~.""';""'.'.' .•... ~.if". ~.'_' '.":iII .. riJ. .. '.

1 ~!'~" .. J.:,~, j..i.~ j..i"'; ",~_.j, .~ :'"" ~ .~.. .' .... _ ...,_,I.. ~

~ -;I.~~J .'. , , v .. L~ . ., I~;;;', ." u,; ~'-

Hat m:anlttra •. i-cdtJ'Ul {lttlam Kteraglm'n ~r:nta.l'l;g kehl1n:glt~tllI1iI (daR fuill'llr); 1ntli«t (keulfiJJilab)' ~fmm.gg.ulmya Rami telab .me,~j.adikrmlVmdrJri. Mnl1li~ k~lnniJidll dari ~etet.e~ man{. iemmJ£att ila.ri ~tgum'(fl datctlh. iU':m:uilian dan 5egt~l.g ya~g 5empt~rn.a k~aw.m;a dan ;JUI~g' tirltiR. c~MpUfflit. ag(lJ' K!1mii~ltJ:jimrJ kf'jJad(lm.'~ dtm .Earll,i.~e!fllJk(m da['Ulli mbim, .r,fpa J'fl~ Kami kehemiaki: .~"'mlNli 'lMktu ' ' , 'kemli'liirtJJ ,llmli kld'tmrklinlMmn rev"&t1i b~yi. kwrm ~l1n (dii'l't£~'n ber~ngsiUr~rjg~mr)kall,l:" ~tml'P«i path, kedew,tuo!ini'il!, {£au i1i aI~fam .knmr~ aiM .YiUli8 diwfi{iltli:4ilJI d&~ ,~adapulg.} di ll:tl:ftfJ'a k&iml~ Jil<i'tl.8' aipoll,Jl#(lllgklll,n Umtlfitiy.a :£(l11Ip~ipikl]I~. ~!jp.ryadt4 Udall meJJglJ:tabm 'aEt se5tMtll pun f6lli!g ilabJIl1m1d tela'" Jt· ~gla}].N,i!1.)'a, .Dan. k.alnu liIN'" bmni#~i .~e,dtl:g •. iem.I'ul:~a:ll,«p'<1l;tI:a Kami .t!lii'1l~1um nit Ji awsll}"'!. birllzplnh b~IJl.liml dan: ~ltbIT~h da'li rllf!:mJmbub1t4iln ber:hag;ai :mrlirnm ,rumID'1Ih-t'flfnbIlRn ytlllg·mdnb. (QS. 2:2!5:)}!'ti1~g d,emikiiln iJM,k«re1/~' .~aNng;gubn}l\l!' AJ1~)., Ditltflh :fa1>!g borg dan $esm~gg,"bn;JU: .Di'llW) ~ittm meJlgbtfiupkia'n J~ff.l.rl' )!a'~' mati iinn sesnngJ)'.ilfl!l'iijla AlllifiJ MaJtalulltlli <l!'11l!'1 $~rtlo1 $eslu~m, {QS" 22~6) dan~efIJngglfhn}'ilI hl1ri Kir1m'Ut~tllAI;$tH'ltb

ddta~g~ . _ '."d'n~ lmhW't'iji)'i'ii;Wt JUlrtb iiiJtmbai'i;gkit,;,

kan s1!Iili:n\.<J m:-angai ! kMti'. (QS .. :U!7)'

T O1rk~ Aliaih. ii ·~f:lahllll!f:l1.red[ak!ln Ontl1g ymgm~,eD!t!lng ttry!ttiln.y;1! ~.k!~~\ID!g:1izilnm ~ Ei1wgiJ'!Sk;t_I'l1!l:~ci ~t. Di;1, mmy-d:Jmk~~1J!l~l~~wkti heb.l~am.Np (I~lllm IJ1e[Ij:l!diko;m li.ari Ki:tln:l!a:t;, £ehagaim.:r.ml ~I!l oop<lli1d1i. !l~pa&a awalpe:Il!ciprll!U!. Mab Di~ 1b~~:.1{ ..;:. J ~ oi.i~ ~1~1~ ~ "H~:i 11~alm5ia, jika haw,," da,lam~di:imhtJn8ltn.. ~. yail1ll"'e1' a g~ilJil. ~ ~ ~ t "Ttnt~n,g kd}(m.gk.k~.·~ yait .. liar'! k~mb~Li,Ib~[,ditilJy~ r,~n [!in ,,~ jIOlS.id,

22. AL.HAJJ

(me:?:

~!e: : :::e::~

ya.itu hari Kiarnar. ~ ... ,_(.1 ) ;-Gi;.. ~~~ ~ "Maka kerabuil~b, se;u~gguhnya Kami tela}, 1rt..;m.jad£kamn.ll·dari tanuh, "yairu asal bibir kalian udalah dari debu, Dialah y:.l.ng relch menciptakan Adam 22d.~ dari debu rersebur. of 01J.;r ~i v"Kemudian dan setae: mani, "yairu, kernudian D.ia menjadikan kctUntn:.l.-;mY<l dart seretes air }'mg jijik. ~ ..:.:._:: ,;.. ..... :J ~ > ~} "Kemudian dari ,egmnpaf d<i.mh, kemlldia~ d;J.ri MJ;umfot do.g/nz- oiHal iru adalah, kerika air mani reb.h bersarang di dalam rahirn stormg wanitu, ia akan tillggal di dalamnya selarna 40 hari, demikian pub. bersandarnya segJ.b S(,SuaW r~l}g bergabung kepada air rersebur. Kemudian, air itu berubah rnenjadi segumpal darah merah dengan izin Allah Ta'ab dan tinggal di dalnrnnya selama 40 hari, Kemudiau, darah iru berkenibaug hingg., meujadi mudghah, vaitu segurnpal dagtng yang belum memiliki benruk dan gans--garis- Kemudian, Dia mulai rneru bentuk dan menggarisnya, dibenruklah kepala, dua L.lng;J.n, dada, perut, dua paha, dua kaki dan seluruh ;UlggOt;1 budnn. Terkadang, wanira m~ng~ugurkannya ,~ebehlln rerbem uk dan b frgaris--garis serra terkndang pula di gugu rkann ya I sedangkan bavi iru sudah menjadi bentuk O;l,1l g;~r~s_ Untuk itu, Allah Ta'ala berfirrnan: 4 W;.._~ _j.: .1:..._~ ~~ oj. ;1 ~ "Kemudien d;.irr. M~gmnp{ll Mg)ng y>lng sempurn« !wlad/ail nya _d~p·i }'!In.g t if(ak ~cm P~{ ~nd, !' YJ.; tu ~~~hagai m an a kal i a n saksikan, 4;:":' _r-! J~ .-Gt:: (';',_~)'I ._) :.iJ ~Z;:0} 'Agar Kam!'jr.Ll~katt kep~kmu J,;t.r{ Kumi tetapkdn daldm f<;t/li;II,J «p« Y'.f1.g K>lmi kdm1daki sampai ~Jlakw Yim;; sudah Jitenwktm," p.;u,r t~.-kad~.(1g 'Ii( inl rncnetap di dalarn rahim, eidak dig,ugurkatl dan ridak k~p.Lg\i'J.n_

S.~bagd~rnana Mlljahid be~k~,J. ~~Il,m-g Iirman-Nya: -1 ill::.....'. >; .oiL:....: f "Y(mg ,~f.mpn rna k(!]~di(rml yeI. dan yang tikk sempem«, ., yailtl k~g;:lg\lim ~l:.1,l bisa H~rjadi by yang sudili scJttP\Uf1~ ke:jrl(li.mnp dan png be tum sempuffia. [ika relah berlalu empatpuluh h~r~ dan d;;l dalam kuada.u:t menjadi segump:.li daging, rnaka Allah m~ngUItlS Mabib[ untuk rueniupkan Tun kt!padanp serta mengokohkannya sehag . airnana yang dikchendaki oleh A1Lth j; berupa kerampanau, kejelekan, lakj-laki dan pnempuan serta mencatat ri:tki dan ljllfl),;l., (tb.k:.l. J~r.I bahagianya,

SebJg"lmJna yang rercantum di daL'u~~ ;;;$h·Sb~d)~'har'u, dari hadits alA'masy, dari Zaid hin W;J.h.,b, bahwa Ibnu Mas'ud berkara: ~R;l~llhLlbh ~ bersabda dan dia orang JUJu, yang dipercnya:

~ _. .. "jr".-" ~ ~ Jj ~.-.. .- ,.. ~. ,~ 4

~~ ~.w&. ~/~~ ~ ~J.! ~)\ ~I ~ ~ w ~ ~~l r;.,~)

.- "" j-.-.- >¥' _. j ~!II .-.:.,. _r. J :L

- L 'J"j.. ;.. - , ~1 oW. ~ •. ~_. '"I' tj .w~ . r: '~~~. L • .o ;..~ «s: .s. "

~J ~ r.Y-J •.. Jr .': ~ ~ ,.:..,.- ~ r ,.r: ~ l'"'

(,"(~j~~J~J~rJ~>l~ :~~

'Scsungguhnya masing-masing di aruar a kalian dikumpulkan pcncipraannva Ut dalam perut lb\tl\y.a empatpnluh hari bcrbentuk wltbjah, kemudian menjsdi

501

~mpaJ! danh~d~ ~p~t~~ ~:l,ri ptl!,lil,!I, lk~tldi;lil" mell.jadi lil,lilllP!ailMi 5'~ell1i potUli);gmJ. dtlging sebma !Sma:'at]J'~ul ~I:'i pub, :k~mu(ll~fl di~1;.w;]aI:! kJepadm)!'A Millaikat, 1m] Dlie.nWlpkm kll(l\admYIl mh dmI. diper;mt.mlm Md, mrni;!~!£ ~1;!lF .. r p~f~~r,~,k:!~~(:'i'IJ1,"i!i:l,i!J. ]'.iz.k~rn.ya. k~eITriIHI[JJ aja]it:ly~" l::e~tif:l[ma!llJ ;IOOidrtlra d!H! tele[l!l'ijiID h1: _ oeI$!I. ;l!"''i;j. b$I~:gi;lJ"m

-.'IJ _ - -~ "~-, ~J~:~ • ~~,~,- --,- __ ~_' ~

fll.".rnIlU."Ny;1i::4 '~ ~.~ IJ ~ ~Kem"dfItJt K-<1!lif kdt(#(rka~ hmr~

s~g~j.~> "}'a~[1JJ h~~ Yut ]e..mm in.dill[JJIlY.a, • pe:tllgl:ll:JJa[<lIll,

P~~~~~@!SI!l:i',.1; ~~~. :l,k;1!lily~ Kf:m'i!id:l~ AII~h me kep~diU!lya ke-

kl.!@t~ 5Gdikit de.mJ Sri!diki,t, ~rn~ ~~,U!mb~l:ilp~a .k;i$ih. ~at-t~'i l\:~[i.tl!~ .kedU:L O:l'iW_g t!llmya. di !/!E1P;mJ:JIIIg simg d!:m. IlIIlllmL UlIlt~ itu, DI.:I bl'mI'JIIDIlIJI:

.~ .}q I _~1'~1' ~:l. ~.... _.J"'_ _ "k.il' _ , __ ~ " ._1e· L

-.:: ~ ~~_I ......... r 'l' . ".I!i':m!lr~!<U;I _r~m samjJ{n·. ~~ tt;mt!'fVW"aa;l;l, YaJi1l1 lie.

kwu;U]. ~t!1 simakilllben:iliIllb~ ~~mplJ!lrl1la '~m ~amJlI;l!i kep;l.>da :masal!lJ!l,lm dm. meJijillltlt {l'flIDil'l ylI.n,s i.!w!iih dJi [>~~~~ >( ,):;;. .; ~) ~. ,"'~~ 41 <=l\}Tla~ ~1.1m

.;I'.. J-- .r.; •• --- ,. • ~.~ __ ~_.:11 k ol '~I J ,., J ,I., '. ,.., • )"

.:1_ ,~g 'liI~wa/ill~~, '}"l!ilrt" m saa~ IDI.!a.1!~::m ~"\(;'-'I _ ~)I ,_ J .~ ~ 0" ~~JY

~.ltMp.ftta tii antal'l!l kam:u )1lItl,g di{lm:ifrmgfitm N~ltnrya ~'J'~pa:iP~111l,")..-:ut" :samp<l:l. nl!~, }ornpo, ie-mab. te..kJtla[;iI!lltl!lI"1, i!!kahlya dan peJlrl!ai:la:nn~:tlIiD!Yli1 serta 1lemllkin jjeJilm~atlg kooJisI ililiFim:mp d~ kellemallunberp.ikirnya. Umu!k. il,ti, Dh tHltlltmlID; ~ ~ ~ .~ ~ rt:. ~ ~, :"1~ ,m.: ~itWk ~~~JJni fagi .elimm~ p1J1l! Jr.II,',i.gd4:P'lJhJ telab I'Mrefa1nn'TJJ"!~ .5)eb~gl!i!:_~~[!;11~ AlI:ilJ1 1' a ~i~ herr" fI.m<m:

.... .. ~

.~. ~~I i~1 ;:,,~, ~.U;~

~A'llilh. [)~.n~h )-wsg .!srm"i~m~ tktri keMlmm fe!!#lh, kem!ldinn Dia rJJfn" jarliJtanmtl Jl!!t1rlah ~n l_h .itu menjadi ltllt11:, hmtulhn Via mf;-njadiko,jomm $~'lda'hkN,lt JUJ lemah ~m~l~da~ be~W.fM1.l; Via mendp.to1ka~ apa ;1i'a'~:g ailrehemlaki-NJa da~ Dialtl{) Ya~ M.t/_Jg'lj.!ltl~getdJ'tfi /tlgjMa}urkm;lsa. "(QS. A.· !ttl/!lIrn: M},

Fjr.i]il!iItlll-N~ 4: h .• ~ :;;':J~i .i.$~JJ , "Da,n iu=u li{,gt .brl1ni .itn keri'tjo&·~ !till m~tU1f~k;!.t!~~kjt~ .~;,t~p! t~p!t~ng kck!l~~~A]l~1l ~ 'unt!lk m~n~h~(:h.rplb.!'! o:rmg;o:rmI1l}"UJI11: matii, sepe.rti Dii:J: meiQ~dupk;:m tmm y:mg: .mni d.1ill.kiermg, }'Dt1.!.uLIJ:~htmdw y;mg tjdak memi]iki 1i;ll!mb-ll!bMJ. sedOO,t pm)"

Q~ltllc:bh he:rkai;a;:i "Tmih-tmdL lI;itm:1:us dMil g.eiI'sang. " As';Si!llO!di bee- 1I;~\t:~Y~i~~ tl!i!J!a.n maJti~

, ,," .._,;';". h'.' .... • .... ~ ".. '_,;" t~ ~ j.. ~ '. ~, '- "J'

" op) § U;~~) ..:..tlJ .:;., ?,~~'~ ~ I!l ~1 •. ~~' r _;KC111:~1.~jl..m ,r1jMir;,!I~

Klifji~'~;"~{I1'lk!lj\i~trd~ at~~p. !Jrdtip.l~b' j\!f,jmt 1m dan; 5/~bwrlak gn mei';!~(mbffhk.v.i beT~t maatm: t!M.I.i'bnb'tii#jJNfh4.~ ;wng fIldah, ,. Y:lIi,tn :kemudiian, jilb .Allib tieLhI:J.m!alilu:nmikm. i:JJlija hpatd:mYiJ, mak:l. ibM.uti', yaitu dlia bee~t!!'.1!kp~3!.~um.b-tilll;'~bWi:an :S~. fi'I!~O!ghidl~plban d~mr)!1;~;lng1l;rumrJi"L $~~.i.!:I~h il:emati,1l!f:!. K,~m1i.ldia~ tM!l!-!mbuhl,1l!!l 1l!pt3i.;,tp@. yatl_g ,d:i:I!;~;n&l!Jli!gnY'l b~mp~ w!iffi.a:,bcrnta.p j~~ b~'bl.lilli~ ~. ~\u!:m1·,t;lj),!ll!_mg" Ei.e1:'-kie!IlbalDllr

lah tum!.H.J.h>tumb-llh:lll. itu dengan berbagai f<l.g<lm. Wam;l;, rasa, b~u, bentuk dan l.nmhltn p,

Untuk itu, Alhh T~'ah berfirmcn: 4 ~.~ ;-; • ~:..- ~r··, :t ~D,m

):" - :;u".-......... ...

mf:mm~bt{bkan bcrfulf,di m;:l{·,P1"I f"1"1"1 buh-t llm blt/HIn ya1tg irtdah, I. p~m j nd<1 b

d~p~n(_Lmg dJ.n harum b aunya, Firrnao-Nyn. If ~-......;j! ;'::'1 ~~ ~~ ~ "Yang Mm rk~Jl ttu, Lmld. 3t!SlmW~~M Alb!'> DUil.rh ~J7g b.p .. Y~,~~ ~i~:pe-n~ir[~, pengatur d~n pdaku ;:Ip~ ~.J.p yang dikehendahi-Nya, -l .;_,...,; ;,; .... ";',: ~ D;J.n 56fmggu~m'P j)~&b Y,:.[Jig m~rl¥..h;d1tpkan. ~epfa )I'ltlg m.ui,'·y.utU, 5co<lg<lAm(U1;J. Dia men ghid,~pk~Ul ~'HH h pfl ~ mat.! (:!:in _ m-tl~~m~ l:.I.hbtt d Hi n p befb<J.g;~i rnacam ;t;Ill$, ( >_; .:.;. J fi Zl J~:\ ,",,'~ . .i~:__: -,;:,.'.' . .J! }t "Sl5l1nggIlh,j}'tJ Ro1bb }'1In.g mr:JlghidJjpbim.}'iI tent» Japu.I mmRbidflpkan y~ng Iwti; .bunggl!hnYll Dia Jf(lbilkjt~~ atas Jtgl>l/{l ~1'>1~tW, ~ (QS- F~l.o;h5hll;l.': J~)-

4 '+.0 ~.;_~'~' ~,~ i;;.1~ :,\~, f ~DdrJ 5esfmw..Hbny~ J,~;-j K iamut nn pll5l ilflh d.rrang, t;.tk riM ktJt'4iI(;;t~ /Md.J11)':J., ~ ~·ailU suaiu fl'2l"iS"l i u,:a png ridak di ~~gl.l.bn dan ~i-lbk Ji:';lnwik<lJl. <€ -,_S,\.j :__:. ~ 1, :,~)? "11m klinlldS<1trp Atlah melJib:.il1gkitb.n scmu« Mdng J:. d"lr..#~~ lwlHI r, ~ yuitu rm:nguh.ng peacipraan mereka ~~d.1,h !I1n~ka !~\eI~jaJi h~rJ:gbi di d~bm kubur scrra ln~ngarl:lk:.l.(I mereka k~mb;1.!i ~~iehb l~llPp'

hmffi Ahmad mer;\v;l;y~rkan, bahwa Abu Razin al-'"Uqila; bcrb~·~: " AhL ml'2ndJ.~.1.t)l1.~ R""w!t.Jll,dl $, bIll :£ktl bert In }'.1: 'Ya Rasul ul1 ;J.b, h;l,!}liEn..J.na Allah meflghi dupb tl Q rallg·ma[lt },;).lt1: m<lt ~?' P; el iau mt! n j ;_","' ~h: 'A pabh €rlgk.1,u p~fn:lh md~""';l[i ~;Uu tanah kaummu p.og randus, kernudian t'ngbu mclewatiss ya he rutah uellj<ld~ ~<ln~h y;:.ng ~ubur!' Dia menia \.V ab: .y 01: Bd L<'U berkara. 'Demlkianhh h,J.ri kt'b<Ul.gkinn iru.' ~

DaTI di antur« munusi« uda l.mmg"f>Wng yang memb~mr:ffh tentang Alillb Mnpa iluu: pellgetabuart, tanp« pf:Ufnjuk dml t(lI:l.P{[ Kitab (wahyu) yil1~g bercabay«, (QS. 22:8) dengm~ mr.m.f1.linglum lambuliJJrlya. muuk mrnjt'idtkm:l mdrt.#Mtl duri jiliatJ. Alh~h. La rmmd~lpfif kel.,.iuamt. di dania, dan di han Kiama: Kami mcrl.l~tlkatl kepadany« ud;wb nerake ya.l;lg m,mbaka.r. (QS.

n .. AL,MNJ

.2lt9} (Aklin dtk4~a'knn 1a~'l1da~); "Yangaemikim: flu a{MJah disehabkiu~ perinmMn f'J.lllg dik~tlkal1j (Jleb .kldtta· ta:ngal'iJRll ,dtlJ#dl~ ditn $e!'/Jl'lgg#bnj4'li Alld,1} <seJ:;ali·JtalJ b.tfi.an-laltprmganM}\'t1 b:amfm.lMmba-Nytt ... {QK 22.W}

TaikOlila Allah .~ meayeblMlw k(m.d:Wi~ $eliatl'lly:~ om_U1g;~nl!)\g bcdeh yllHg; totq)]id d.d.un ii~·Ny.~:

o;f -4; ~¢YCi0~ ~,~i;.~J~~';~1 ~:;, "[)~~. dilii~taTaili\lg~r~i~" atIa omn.ll: JWtlg memvamdh t~tlfng.AtW tlfnpa d,m~ pfm~fuum ,dan':!t~gilum ~~'iap syaitan ~ .~a~jaJmJ:. ~. ~QS;.AJ.lliH!i J). Dh .mefI1I'el:md.;.an d\j d;bm ;arJllU hltrrenung .iw!!l!dtsi pam pen}'lti!'lil. il:eli1esa~l!!l'I. dl.b1iiS1ll,';,anPi'ln. ptw:lflpiill lI::~kaili',3tI'!I. tllil!fi ~i.d!'ah"m~betfi:l'mmt

~ ). .... ~j c;S:&~J r1 ,;i ;.; ,i J~~';' <fd'3l,;') )RD Ii ndi .an·ta;ro'li 'ml'l1.~I,f,;a /j1lli Q~iOiftl:ng ytmg me,h/llmiiallttY.1ltfmg )Jdhh &m~ ihmj pet:r.gewhrum, talljNl pmll'ljpk dan ttmJa KiJ:ab ,fWaJ.ryIJ)l' ~ng lmrabay,a, ",~t!lI tmpa :r,won.unrn ylI!D(g ibe:!lar d<l!ll, wel'J:uiki]m l'<l!ng jelas, b"ibil:a!l llanya semara-mara mellggull.ikan :ra'yu dlruo. p,i.lcimfi yan~melllyimp~

Firman .• Ny:a: .~ ~ ~~, "Dt'];l;g.:;In memaling1?a,n laml:mngnya. .. "]~I!I.1!l 'All:lbas dan llin-bil'lJ be';I'futti: dY.un~ ol<l.l'llg y;mg:sombQ~gte.r.md~p k.e'bel1<lraD yq m:sernkM). kep.~clmy[l;"

Muj:i!hid, QiUU.a!h. &111. Maili!k: be.rbtll. run Zilid biH~html ~ .4". ;;~ , ~Den.p.a mf1m4i;",gkan hmj.bN,~gfloyt1,"yl!ii:ru me~ingkan~, y;1km'ie~~liuk< lli}'l!,; d .. l;ID! ~_:_rti OJi" • &lci klib~~.~!'l ~g dis~~ .. n"'ep~JJI;u_nyll$e'rt~ :m~~~iFlg.~. wl'!Ig~~~ '. i!lg~ F¢i'lI1;ih ~~Q:mbQi'l§;!fi.

tuqrnallJJ betil:ata .l:)epad;;!.an:ilinl':II: I'€ ~ :a~ ,}:,.lfJ , "ilm fomgrmlah htmu mel1ClaSi~k41J!'IV'1Jk4m# ri4n m$nusia,>f'(QS .. b".qr!'!:!ial'!; liS}. Y:liitu, t!1gkau

mem~Li:ogbmJ.Y'I d"!I"~mer;ek.[l Koue,fa 1rn:fI~ , . ru:iI dli.i~e'J.Radap mer~kll •

. AIi..m. T;l'<1iI,_. b""m:r.ImfI~ <i.':,:,<z.J: JJ '!.;:J~1 •. ~ Jill' !r "llm(fpgfn1adi~!ut ~J<=.aya~.a;wlt Kami. ,flf:t iH:rpttlirlg.p.mgafl men)!rnnbiJ.n#.O'l'n di;ri." ~Q5. LlitjjHliti'll 7}. F.ift'l'l:al!l.-NYltt oli 2iI '"'~ ,;., ~ , ~Unw;k m,m)'1!1.;t.rk.tn manl'l~ia ,dttri Mat}; A/Lib. ":s~bl1»~!1lri!~!l~~bt:)j'~ l~m .11'1Ii adal~ AAmaklibat {~~ .iift.iLah.biI:Jl!iSo\JI, kUeJI.L me:l'eJmtidak :m~m1Ii!:ci mdJrnd d.emiki;m. Balik jOlJdi .lamRY'_. :~clalah f~m tawr (ftlm iIl~b~~}, Kemmliiom,. ~dikil:MilY'l yang di:rMkmd a~~lab. o,rnl]j~,olrulg flIiD.g mellmt::rng. ;Un ymg dim.:!ksudl a,dai~il ibabwflJ. :lit pehJkJtl .ini liielall K:.tmi ibmtu dJe.Ilg;m UD:i:lI!t tm:flIlk,;!ig:trKMllii rnell~ooany~ :dal,<lm~l,o.n;~ Oll"~~ y~m.en~~;kMi. daIi jalm A~ah. K~udi,u.,~

T;\ al~. b>ecluIlUD: .~ io>)"" ~, .1;1 j>la mrnrJrl.pai krfb.ltMdn dtdlmM, . Y<liltu

kehii!l,~a:n cia!!l! k.er,efldilib .... imal'lio1 kera':,\l! i~ s.om.P!l)llg d;1!fj

.AI1::1I1, nislCll.y~. Al!lan. mele.mp~I.bn:nY::l. dllh:mki~h:in~:an. &i. dimtia. OJ h1!!kum.t!:l ~tl!!. di dW1iOli $eb~~1U.!ill <IIi akhi.a"'"

,( "".,~., "',;, ~. '. "l , ~. ' ,'i, .', '~il ••.• ,.~ .~ lI. .. ,... ." s» 1 .... • .....

, - .... ,;_.. ... ' =... ..:,..-~ "'~_f"'" '7"- ' ... ~. "J<i ''-'Ii.,;l,;J' r' .u:an ell· miTl .£i,,~t

Lmi m!tl':i:tSabtn k!prlJoR.}'ti ,idzab fI;IIydJtn ~-ng'l1!tlfin~ka'T. Y'dcijg Je.miki~ itu .;ttLd.1h J.~Mtan P~'at~-n yang dik~k4.t,t oIehkwl1id f,:l'il~nmtj. "YIill"1;I, E!al!

22. AJ>HA_JJ

:i!lJi~Hk:anbil l!:.epotd=fIl. ~d)iSJgai cd~am d~DJ @jU\1iia. ot 4r~ ~ 11 ~~, , "Dan ~nf$lf1miaAILzh se:kaif;.~li Jmkttnl(Jh fltm&a~ 1~.Jia-m~~.·~

"'i'" ~"'''.' '.1.... ", ,,.,. ")}< u·.'" .' :::'1. •. '. J... .' 'f. .'". - .. , QP.... , ~" ' .. )1.0:"',")1. £;JJ·I"'.' .,",.;I.'.-'~"'.'

- . ," •... ....l~·~ _ ., '~Ii".'...oIi '~.& I. . \'i ',. .'.' I - • I

. tJ J~' .. ~.~-#~ v;...J'·~ . "-._" '. _.> - ~.~,

.J ..... :;: J.'-.'.e.. "' ... "'. '" "' ... J-~ .. "'. ~ ... ' •. _ ..•.......

~.,jIll;;~,uJ,~~ .~' •

...... .. "'.· .. ~·""u-.·_"f.tJ >.-· .. "' "' " .. "' "' .. "" lIZ. ~

~'I". 'cl~i~'~' - .'

1.-_··~".· .. ···'I',-_-·_ ... ~"·''''''

iI'!' ~ _' ~. . , '_ .>. -#'.~ ~....,..

Dan.di ant-am l1M:tt.[lUaad« omng yang beri'b'ndab kepada Allah k'R!S'{ln betttda. dltqi; lnalMjiJta m~pt:rolt!; iu/h,a:jl1tml",~etttpJaJ; iii ,elakim ,fuadad-n itn, dan jib til tiitirnp.a' (}ld· s'rltttlt ,benc·-tl:rtif,lJetbctltfilnn fa' k~ hda:ka~. R.tr,giJab iadi dNI~:ia dtm di (!kbimf. Y(fng' dn~ikifllrJi~T~ ad!l1la}J kemghm JM1lli8' l.I}lala. (QS . .22: I IJ 101 mletij'€Nl ~dainAlk.b .•. S~l;'R;m ytlnglidak dapat ,~f,ri 1l1~-Jhal"fli~da1li #dat (p.nla) Jlu/mbt!1i malif{l(1,t k'€pa,~1Iya. Y,Ulg demikio,tli itrl f.ulalah keHl'Stltfl:1j yaugjIrNh". (Q'S,. ::tht2} 1.i1 lReny.erJl ~e-f.iftltll )lr.!:!l'S ~dP~"iM'~Y4 .i'l1 • .mlb.w,,>tl~~8Qbib ddt!1( il4ri 1~~n.f<l(l.mJld" .$~~.'lflUl.y(l. YfJllig' dis~un1fJitu .adaXa.h Ef!:Jah'tll-j.ah.atpf!llara1wg dim srfahfJt;.jahtJ.t kaHl~m. (QS .• 2:2~U)

M~ahid, Qatacbh dan selain. iked1i.!mlp ber.bt~~ "~ .J_:'::" J; ~ 'lJerada Iii repr, , yailll! (Ii a,Ulis ke:r;1lgualJl.~ Secbll;gk;.~11 Se];rill me:rd£ beJ:k.lliU~ ""{ait'!.l bernda dJj gtasrrep~,di!l!lMar!U!lya fi1il:ll:JJ, '(J;.,.l1 ~-(i;')ya:Unl ~:epi gW:l!lrng."· Y~i, ,dia ~k: ke dalll!Rl! .. pm dt~epln}'·;a. ~ iru . .rnemdap<!t:k.an .~iI. yang: WeJ1W1gi • .fir@, dl.t t~p be~ di d.tmm}'<lo c:W! jwtiM (~ginya) dia]JIm berMu.

Ai"i]ui!hui. befk;1lta dan ThIJlU 'A~!J.il5. teJl;t::!iJJgill~t1

-oE J:';' J;. :UL ~ .; .rt"."lh ~) ~.":Dl:lii-j; diai1~4r$~tf.i4 ad4~cr!2i't'2' y"ii'tt bt:7· £~, kep.tda AIltth aeng.;n hcm:da di ttpi"YMW, SOOr:u:lg bhl~y;Ilig .IDell!Ujtl Milidinoh. Jib .. imienm}'lI. rn.ebhirkan ~eQr.atlilg aalk ]gki~Jaki dm.l!:ll'dilnya .P'!lI!IJJ betkemhtmg hiM, ~ rna iJe.rbt[IJ; ''h:Ji ;l~.1i'IDt baik" Jibisterin~ tid~1;; m~bhid-.1m s~t1;a bd~}"'!ti>d;ak b~rli;~mb;1!fig biak. ma]:ad±aboed ... ~~~:

[o].blJ.fa~~gbl;lruk," MuJahkllleilk:U:1 re:cllail1g fum;lfl,Ny:J!:

~ ~jJ:<. ~ .~ ~&rbJiMah ia he ldlJum;g. ~'y:Utu_DJi kep~da kekM"I:rtU!l.

F:ir~·Nya: -t ,;:,.;:~i, ~~I :,...;- ~ ''fl.I/@,iJalj',diadi tlllUW. thn dirrkhiml, " yairu, ru<!.tid!ak m~w <l!P~, roo dl :(hJmlli, 5~d,mgk_m. clii!lkmfOl!t ~1IiM; ili~, biffaru diailrun k,ek'!llfll=t kepad.a. AI.hh. Y:ang MiliGg;t:illg, mmdia. her,ada eli dilam rucr!~ ke,ei:l!IkM!i!l d!:Ji.n ke-h.m~~D" Un.uk .~t.u, AU!!Lh. T!!!'!!!.Ia be'tfi~m!llJt~

Ii: ~~'I .0j;JJ .P; ~ ~. "Yar.ig df!;l1ili~'itln itJf ,adai.ah kel'1:qgian )'i:i1Zg ~ta~ "y;;llltl. $~lbli~i1 ke:rugl~i!l i;U'lg b,es .. r Jaill! p,er,d:<l!g~l1gan. yang meru;gLlFlrm\l!j.'I.~N}I'\~, >( 1:4 %J:,~)!~.1lILJ;; l.!""!;~ .~. ":ia m~y.f.~1f ~win AiMl,. if!HNWl! JIlI"1g ~i'rhk ~p;tlt~j ~nberi mi~ii&i;ra·i da:~tidak tm/a m:f!N~kri ma~fo~"·~ y~i,tll bed!iJ!a" be.r:hiJa dlll'll raJtl1!lIJig.p~Mm;g yal'llg dimi:rJlt~ !J;m1tum, pe.rt;o]ongalJJ i:lm :rizki, p~&.ha[ merek .. tid~k memberikOl!!JI !]l_;lI:nib<lt da_fI mu~h.<I!1ljl,

4i W J*I). .2:JJ.~, f"Y..zt;g aemikiem it'n adal.th k.t::se:!ttM~ yangjal~h," Firn1l:ti1J.·Ny~; -i .o.il </ Y}I' ~> ~I _t;i; , "fa mE!lj~ feiiki!'U .)'4i"lg ~~4'fflljft ~mfd'hflraw~ J'eh,th dika~ dan "Nmf(iuJ't'lY'1~ c~ }~~Il b~My;1l1]fya iii. oo.ma .liehelwn dJi.ilk11i:l!'ilE .Ifllm debE dari p~rla man£~E yanll: dimplllIklmdi ~m}1'lL SMangli::aIlJ diakhi~~ ~ll. ~ah3iyan.ya.pi~~i. d~. yiliin[erj!adi. F~rIllall·NY~i

.( ~I ~4J j;.11 ~ .~. "'~'k5.'Jr1.g.g~J~.~~ }!aillg" di'$e'YI~wp i~1f qklah !iejJMt-i~Lt r'enoJo~g aA:n: :;eftihJlt-jah4~ k~~n"" M1J.i~hid be(ka1HII;.~~e.rJ1;[Ib"bel.'h~b~tl1! S'e1:u.!l'iuikcim.ruikpenclong yang diseru selaia A11.1h. ~ ~ .~I ~j ~. "D.an ~t.

jaJi'at k.awal\"l, c~ y.aiJt;u 'kaw:m dan kdmrgfl. "

S~lmggld.mcya Allab memns!lkkmt fJ'ra1ilg~mJlg y<"ttlg beriil1'tf:.l'1 (la-n liJtngittja.ko:n (lJn~I]!tZ1W shflli1! kClld!in/l: srrrg(fc~fjl1F yaliS ,rii ~Jm~ trielqJrllir .iJmg(JJ~ f!mg~i.,. S~"~iffhnya AJi4h tm'lmm arm](f~ Di'a krlbendafd, (Q.S. ::!::!;14}

Ketit<tDia t.elilt lltefi:y.eIJ.mkan p<l:l'ot pelaiku kei!les~r~iIl y"i'Lll:g reh,;ka •.

Dia ~figldml,gPIl}lll, d~g~!i:'lID~!i:'lYlihutk;l..n Otll~S"0I~.I!& Y;):flg ber1baktl y~~u ~r;1J~otomg: )';lint lb~tbM~W.ll, :i~Jta m~mhll/!ktikm ~eimllrum. me:re'lm ~~ pefiliku melleka, lain me.elll beramal £ha.l.ii:l deng~n sehuil.:ili. be.n.tnbibelllmk toflqlfW","b d<lJ] m~'llin:g~lkllnpeib:ra mlmtar. Malka Via ])llm me'W":I'id~aJiI.

me.reka t:emp!llt~' p:ng d!eraj[l[np.~nn( tilllggi. di namilJll·tama:n Smga"

Kedka. AI]<tb.·~ filJ£'ll}'ehtdM h:rnw:3J Db. men"'e!lat:t~ m~ii't;!ik:i.f:llJng

ccl.*!iJ d:lnml!'m!b~:riik.~ p~tt!lllilllk kep~cl:;I!. 'i"1!L1l.:~ b;·dl~g~~,Di:lip'tm. 'ben:l~.m.m~ ot :;.,;r::. J,4£L '~J.' '''Se;I(~m1r.r,lya: Allah ktbuat apa jI'~",'8 Dia keh~mlaki, c~

2.2. Al.HAJJ

"' •..... "" .· .. ~.J..· .. ::..i.· .. : .. 2 .. "' ..• ~.,,_".,r" ·. u"" .• :;.· . .e :l. r.· " .. "'.~·.r ;J.''''. J... c '~~.~. ~.··.4.',· "F .. '. ~ O"'.' .............• "' .

~ J __ ' Jr.J!J, .~.Ai~ d:. ~.~ ,~r.:r 01 ~ 0~ U""

.~.,~ ;t,III!. _- ~ ,;II '~. _. - ",!", '_

Bar:WftgSirnp'tt rang lm\'nrangka[4tb!W~ Alktl1 $e:k'ftl~k<-lli tMdtt I!Umf;"Ollg.~'Ytt (MIJhamrJ.lil'iid)' iii ti'lmw {Inti akbi:r«(, mttJt;t(. hendakwhia .metem,tmg.fun mli ke ltmgit, liremJ1difm be;l:d(lklaJ) ia meJallf.tl~y(ri kemtfditw bemi'aklr;tb if! pikiriimJlJ (Ip'(,k~h tip,Jf dwygn'jUf i~u dtfjNff Nu:l~jI(IJlJum flPrJymlgJlm~]!(lk:ir~ ka.1:i bal;J,'I:I.ya. (Q8 a . Z.2:U) .D"'1lrt~mi'lda.I:i,lah Kami ,elah Ilu!nU'J"1usk«n ,tdQtlr'an: yang mempaka1l ayiu·tl)!l'lt :r,my. IJJ1i~M, dan ba}!,wiUt1!'!.)X« Alif:!!;' mtm[}erikfUj pel'ttnjtik k~/;Nula sittpa Y<i1i¥'!Jiri ke:h'tndakl. (OS. 22~] 6)

Ibflll'Abba~ herkaIa; ~nai.".ti1:gsiaiPa y.ail~ meilpr.J.gh bahw:il AJh.h tkbk akliUli. me.l'l4bn.g MuIiJ:o:m:m~d. 6 tIIi. dut'lll,lI dan. di ill:.hil'tlJt:, <Ii ~ ~;J:;li " 'M"aka be1JdaJdah dill me'nnUl~~a1f sehab,' yitUtu tilll~, ~ • UI J. 9·~Kelm,g,it. " yairu, lan;git fum a hnr"', 4 ~J I~ }- "KeJlMf,di4i~j In;m;J(;_k/,,lI ;a sn d(1h~i!'f,p, u l::eruud;iaI!J. hendaki,<l1l Jia . .me,ar::ekil.i1r~. ~ Demikian rang JikatuaiIJi ,o.J,eh Mujibtic!, 'Ikiimib, 'Atha'. Abcl§~U,'Zil!, Qat:l.d!IIh dm 5d1~ mere.b!. ~gk~ .pt=.,k~~~ai1 ]hfiili '.Abbiti {bnprntll S:l!h~bali'lya A. ~!eblh.!jj.~;1ma d;an.le!liih jelss IDillknm}1";l .5ern. kbih t;ep~t wtuik mengejek, K.~feJJ!~ m~kn;m}'~ ~d:JiIM1, DI1~g'" .siaPll ymg m.enY.ll'IgJ!.::.a hahw,~ AIl<l!h liJaJi:: . .u.:1IJl m.enaiJ.ong Muihal1.1!1nad, K~t:ab d.:m .00g~m~·Ny;l •. m.1l:k:l!. h~n~~.I>.b.h .jia p~rgj d~[! w_,¢mb!,l:H.llIh diri!1ya seadiri, jlka h.<ll iru m.embiiJatil}'<l rnarah (s.ua[ .~HI![1). Kai\ena, .Mlall. ~d:llah.penolm:i~T'"l, imka<l1. musl1.hil ]agi,.

A~bh T!l'ab. ~etfitrrui.tl,

~ ~~~.~:i I!.f;; ~~JqciJl ~L:;jl J ,p: ~~.liIJ I ~I'.~;:i l;) ,"S (m~J]ggpb~ immi rllielMl'rmg pl'tM Ra~u"2 Krtm, iian or.tng-orltng yang bi:rtman tlalam .k-ebtdtrJ1:ttrl d~J?lia ~;z p4-d#hqri b:r;!!!i~r~ ;q~~l(1&!i'~" (Q$, A~·M~'~~:: ;in" Um_~~ ~fl;!, Ou. ihf!ttu'IDan: ~ ~"'(; ... ~ .;.F""~ ,p ~ ~"1{emndtatl .hemltJd!lJ) tt.! ptk.i:rkt:n ttFklih .riPI,i dal\:tn~ i~~daps.i .11.1.rd~j]ynpJttin &.1'11 Jt\ilng mtmyaitilkan h,~~in'YI1," A~.;Sl!llddi l!<e:rhu: "Y<liiru teDli:.1.!Ilg ~ Muna.mmad.~" 'Ati'Ul' ru-Khurasaru b¢rk;lit~~ ~Mak~ 1:t~!ld:Jik]ah ~!I! p'ikurk:ili! ~pllk3hh.a;I J!~u d!lp'~~ ~Uliy~Il:lUhk3:tlJ rasa .fI1arah y;mgurdapl[ aillam dad~nya," P;.rman·'Nj<r: ( ~ur) ~'1 "Thtl .t.Wmikiatl.1<'t}' Kami td;h .m.mli,rntl.klll:l'mya, ~ pUii:11 al-Qur-ae, <t ·..:,,41 .::.0'=.,]1; .: ~ "Y<:in-~' m!/t1~~ aw.t-~~ /"i1l"~ n:ya~fl','~ yatinl jeJ)i1!l ~.Ia£azh ~iMl! .. m3J.rna.uya. ~sebagai lill/jah dar] J\..l!JIah. ba.gi maeusia, ~ J;j. ,:"..:" ... ~ .1:1 t: lj f "Dml bahwaslW)'a Allah Jllfl.l1ob~)'ikPI~ pftlmj"k k~P4fh Ji!1p.zj,:tng D}a kem:rul>1ki. "y:Utl,l Di!l me-

-:~::c>mI;'.' a!2:II

................. "" IJ

zz. AU-lAD

rll~~k~n ~L~pa ~a.ja y;]j)gdikeh«l{L.kL'N~'":l tim mcmb~~ibn ~t"H.~~juk k~p:ll.b S;;ll'~ saj.1: ~·~n~ C!ik~hL!"nwkL-Ny~. D;", rnerniliki hLk~~ y~g sernpurna dan 1l1.J}j~h Y;u]jPi\"lth~· di d:Jbm n;u rersebut. ~ :;;.L.;;;~ ~;._;; . .:._. }:..,\. ~ "Did !d.k dh">1}~ (~~rrallg~p'l Y"llg di.PlJfJIIj;i~·N)\J, dan 1'JeYd:~'ilh )'''~Jl.r.k;r,( ,IiMnpi. ~ (QS . .A.J-Anb;y:l:.l': :n)-

S<;!danY>~rl h~~ kebijaksaaaan, 1 u hm~t, ke~Jibn, ijrnu, p~m~ba~n .Jom k~Jsun~-NY<l.l~.L.k a •. b ~.~E1~ mampu tlli)~~"'~IJiTlgi J;rn Dia 1o.hha-c£'p~! p~rh;tunp..fl- Np.

S~'~U7l:8Sj/bI:lY'l QrlUlg·oTm18 berima», (IT,nr.g·{Jr<jtlg y (1.h1tdi, flrang'{1nulg SImbMPI, {)'f,l!l.g·{mmg MBrrlni, {1r~~!~1t.g M!~j~f &m lJTdng-.f.mm8 mtwpik. AU!~h uk!HI mWlb~'ri i:epnHIMIi. di I11Wlm merek« peda hart Kianuu. SeS1t71Mllhlly,l AJ/,d .. IUt:'JjYi,hikml s~'Xa1d ~~u.mj_ {QS. 12; 17)

A1Llh T a·:il~ J11f.~~~h;trbn ===s p~f:t pttlg~I~~~t ~~lma-~~ama y:.l<1.t berbeda d~ll~an <l t'Mlg-<:>~~l~ yang beriman di b.b.J:Lg~U Y ahudi dan Sh·abj-;13_ M:I.~~.h~L i [I.; td..lh kit;!. hi(at:Jk~.n d: ~1'1~f al-B:t{j:lrili dalam m~jjg~(J.;J.l me r~h, perbedsan .r(!"J1.J:)r~( ~.('jl~ ,mg mereka, N asrani, M~j I~I L dnn or .l.J]j\-Of.IJj£ ~-:.I[Lg berbuat svirik, Lall, tnc~d\;II heribadah k<:pad:.l ~~~jjbr m y;mg)aLft b~f3-':l.ma ~\Ib_k S~slmggl~hn~~a Albh 'LI:~h !>crfirrmIl: ~ ':'::'~I ry;;:'; j"""; :It «AUal) ,lkim nmn.kri k('J1iff1l-.~m di ;.i'J"lta.t";.r m<')""J).i:d p:Jdd Jr,jn~ l{hl'Jj;,[t~ "serra j~ljo:n~huk..,m lll~rti:a dengan ~Jil. Or~mg y:.m~ beriman :!lial~ m:J,:)1,.Lk ~uW d;m ~F<Ulg_ yanl'; k;lfit ;:u':;+J:\ mJ.~uk N~~a_ Sc;;UJj~~my~ Alhb Ta'ala ~:!h:l.Jnd_;.ha~ pdm::lt.1:E1. p~rnu.l~.a.jj m~r{!k~ ~N1 ~ M-iIILamm~ag.a. (m~n,at:lt) r~fk;tt;t.HL·p~rk:lI:l.:l.Jl m(!"f~k~, M,al~3m~ngi!'[;lI1.t,; ~J~",~i~'r.1:h.a.:s LJ mereka, S~r!:~ ~r;J. ~'~1~S ti!"r~ mp~n di d.llam (brl.l rt"<J:"r<.:ka.

-------------------------------------~

AJmikl1'h ,kanm .~id~· TRgt~ge$aJmi, b(ltmra k'epad'a A,/Jav hetJ,ujIJd dpa }'nng ad~ dila~·~, .. ai b.umi. "Ult(ll;«ri~ bljiw!1, binfang. ;gllnn.tlg.p~n-p~.J;fjmnj bifl(lMng-b:i~tang melata dan ~eb,agian be.sa.r darlpa,,u m«.tl:tfs.fa;DIt"~ bait yak Ji~a.i1tt1.r:a .ma.i1JJ$;ia yang ttlab ,dtr~M'IJum ahah ata~'J!y~. Dan f.,ara.tlgJiapa yang .dtbimrkan AJlab. maIM tidlik se(il~a1;!~ .tm.tj lI!'{i'.tJg memuJif1'iuJrm'jli1. :sem~ub'nYIl All,r" berlmat apa ')JilRg l)i~' kdJ(J~daki~ I(QS •. 22:U8)

Allah! Ta'al$!mt)'~~i;J!I!tbm I)~h.wa D~~bl1. }':ll1g h~'£hS!k diHbad.~lhl, Dia Mall:Hlesa.dMk: ada seJkll'EUI, limgf.Nya, KitreJn;~. ~egab sesuatu, bilk SiflC;;]r<lJ tmt <litllilll.te.rpW,., hams .5iUj~d. k~p>l~. keOl\~gi!in·!N:ya. :!DiiID. $~j~ya $~g!i!l:i! $~'l!li!.~~~~!~ t~~ ~t4i!~ It~rp~~~~~m!,l!, .m~i'!,il:).i!fI kek.h1!l'l,uillatlll::lg' .• Nya, ~ .»',; (jl ~.,;..; ~Lj~L ~,,;; lJ'~ iDi ~f) ,,_ll ~,IT:4pa:kab kamtl ~iatia m~'fPahji;;W~ kepaia AillJ~ bemljmiapa J"'!!'"l\ll ~da Ji la~wt ,ri4~(H bumi,,~' y~tJl! mrikihm:gm M:Jllm.;1Jt ymg b~liIm di segliLa pe!l~ ~sit ~ ~ .h~W:ul ~ $~gllTI.iI! l?~lfiiIlJOi,J':il!ng '~~jtd:[ri d .. ri m\1!nWli"ilJ, ji:l1l, 1li:ll:a![itIl.g.blmtaJllg mdat~ dillrtl! htlrnng, ,~ "~ ~ ~ .:.;. J 1:1[, .~. ~z::lan rak ada Krt~U.p1m melainc. k.m .bmtt5bib tkt1i.wmm~mIJJ£}'.[ytl,v (QS, Af-krouL' ;44),

Fj:l'lID.Il~Np; ~ ~;.iILj~L:, ~"'~.J); "J!o:it"1iIDilIri, bN,to!'!1.. b,i:tjto!~~g;.~h~] ini &i5lebUrl;!>e~1:":l: p~5ti k:ll!:"eR:I 5eml,!:~ i~~ d~i~!Fib~iI:! s;:d;'l!i!!l AlLah. M.~, Di~ I!!lfJIjJjd~ llaJ1.Wil. !l~mw ~titl S1!lJrtul, kep1l.da Rendptmya. daa gemuamya ruil/UW' dan dike.DicLdikm ol.eh"NYllJ,

:D~ ..wi!im: ,w~-SlmkH!.Mrjj ~"ti i\.b .. DZ.;1jff ,*,,!~ bl!l!fk~!l" R~i;d.~~~ :Sj bersabk k~rii:d~

j or '!!I. or ... 'I: ;.- ~ ,"'_ ; ~ ~ rio S. ~ ~~ ~ .r" ~"i'B _ ~ ~.~ J, iii "', - ,- j ,. oIi:_.,I!'''' ~'~ iii oI! ..:'~

~JJ' ~~!) :dli....,j! ~~I .i!J""'.JJ' <i.\I~ ~~ (~',-,<!."'U '~~! '~'.Jii ~i~~!.:l'!I)

... :j, _ _, .. ' _.,. ,.J iI! ,,, _ ,ijl _ l' Li, _ _ ,

("~ ~. ::,; ~j! :Ifi J~~:!I :u:~ ,~~,~ ,~~I ~ ~,

~Apab!h et1~U Diliulre rnaj[u.pe~}";il :m.atihari 1IDf' Aku m~jI;wah: "All~, d.amtRElliU'Jya le"bili me.rJJget;akui." Beli:1il~ .P'lm m.eJ:lp~.w";'llb~ ~SesUI!gguh..1l!)1I di;t psegi, hlJIl:l ;s~Jjil<!d di b<awah' AfSr. :k~udim di~ [I;]I~irtJn! pr)!ciIl!t~ dIaD d:iik:u$." kiln :k.q;.,adkm)~il!i!JK.e:mbailiilahke rempal[ S~IlUll!~. kamu d1il1~m~'~

D.i.r.bl!am. a~··M.fJ,~'lUfd, S~ntm Abi lliW1Jd,. SIman (['r,i'-Na~lf-i d.!.!l,Sm1fli1~ limi }'.{Mjah t:e.rlJtDg had its klr.i1jf(g;eih_m;l},di_~yl!~~!i!!];;

-!j~·1J ~i .~ j;:J ,mi •• J:ij 1 ~r,iE41' ~ ~. ~~~'J ~i ~l )

~'~. .. jI! .,.. -- -- - ...

( .~ ~ .~ ~ .~~ ~ 1i~~ .a .~~ ,~j,

-.. ..... .I" ,jill" , .",

~S;e8;1IIll.uub.ya. maJtaha:ri (I!;m bul3i[JJ iII.d.tIah 600 m<IlkWlIJ!k ~tptOllilllil. Allaih. K~ @i;l;my •. ~d;tk. ~~~ p~r.~lW!l, g.~'b,~~~~@.~~~~~~m.l;i~~h!~~~ 5eseO!l:;m:~, Aklllfi ~p~. j1ika.P!E:ih ~ _rulIlp~ dUi"Nfli pada m.akhJ,~k" Ny'lL, m_~k~ m~ult:e.p.!!l!b~t dw~d~ dll!ifi patJub, kepad~.~N}'lI"~·

5ed.u.&k;w ~'lJiJud:np gl1J:n:illgcgulIl1illiLg d!om .rohollilohon ;adaJah de.!:Jg<m m~ring!iy."! ~;!,r~~g~ k;~~f!,}"l.~ ~~~!W, ."'ti· kiti. r~Q!!J'A~!]~b~:rk!li~!!', "Seolt;t~~8: Mb~l!lki (I~j1;~g d~ 'bero~t~t'l!: 'Y~ Rasu:l!l;Iln~!h, $~$1;Jj;jjg81llh!1f:l! ~!ku sem:iJila:I1lD~(mimpib$._h'mli5~aR~kllJn~k1a sh~]~ltd.il b~.wd ~ebu~h (lahaR. Uti itk.u S'!lIjud, maJ!.a pohoa ku pun S~llId lkn~ellili sujuJktl diactl aim rn.emdengru:

J!~~berkll.r!:a: 'Ya A.l!lah, Citta!l:]ilIh 1!Ulrukk1ll. deng-an il!.ll1!iliIw .lni dIl. sisi-Mu pihab ya,:i1lg. di<l!pl1{ meng~a,pil1!lkan. dlo~u dan.j:;ldika['lbb. haliru ~eb~g,af s:i~ptiIJ!l.an 1.!!!1tukku dli $~;.·Mu $~!t~~~rim!l!l!m dl,!:i];1I,l $~b-W'~;,t E!1i$!liu m~Cl:rimI!lRya. &:_r] b<!Jtl_b\ll:Mu,l)a'i1,l'iI;ld:~ I!]!'l!!.l 'AJbIb;t;; b~tbu;'~bil~ b.lh.:clllldl a metilb .. a. arat Sa!,d,m.. k~;m ~;1!u p1I!D :5u;oo .. OOn ak~ dAmglJil" 1J.~lia1l!.berdo'ot :;oeperti do'aJ1J.j'.a .po.E!i.o.ll Y.1£llil,direi'itBatlJ.lalI:l.1akE Itu," (HR. AI-Tirl'tlLidri,l!hfil;l M~~ dati. IblDlJtI Hibb!W. d!Uaill :s.h'llhih.i'l}laJi"

Fi[m~n·NIy;t: ~. !r.Tjl!1J , '~f)gn: bi!i[i!t(.!~:g·bin4:t.::i:l",i:g y:.:.t.lig mdatll,." yai~1J wunill. hewm. r elah tel'caitll.tllIDdid:Jam h~.dltsd<trii. Imam Ahmad, bahwa Rasmtllld ~ mel.:ilJr.:m:g memo1l.ut mimha.r drILr~ p~gung llLIHJt:a!I1I.g. Ber,ilIpli!o I),JJiil.r.J!k kMd.a~. :yml!g.d~~imgg.ti!l:g;.l.e:boilfl. ~illI: .. ;l.I~.ati.l~bn~ b!ti'i.fU~~rdz.iiki:t I->J~r~ AI~~ Tjl'ail,jI d!lli.pli:d!l.Pri!fi!.ID~gnY'J!. F~rm!U1·Ny~: ·~ .cr iliI :; flJ·~· "lRrt. tm~:pk. diarUo:t"",:li m~~J1lia~ .~ yaim sU]11!d .kep;ild~. AIl~h d! .. l~m meo£"ati." Nya d,;m .iWvtmmY<l.dal.l'llR m~b!k.s~an ib.d.1h. 0:{ t"W;.i!q;. ~~:, ,. 'T'm:lg tdah ditetapk.m atkab,dt.uf~",aJji'l:l ,~i illlt~L!'lP[<lllll. y.ang e.i1IU:tii, wrn!:.o['lg dan. .IItl.€.mOOnpg. ~.~ "'~ iIll .)! t:fi! ~ . .lJG Ji! ~~:; ~. ~Dan bn~ttptt Y<i~ dihii1.~ Allah,. m..tka ~iJ4k. se6iV~gp.Mn ymrg mertwlf4k4.rrnw. SesJfl~P' n:JMi A.tJai~ .br;rbuat' apa jMng DAA'h-ehentkhi."

Aib!.l. HllIt~tiili, b~:Ikatili: ·Ra5u1dl1lLh :A b~i!'$~bd;l~

, .r. :J! J! _" . ~I ... .... _ ... ... _ of: .... ...

r~T ,~1' ~I .~ ~ :JjiI .~ Jj~:~' Jp~ ~ .;~~ ~~I1:::H" IJ' 11~i~ )

J ,:1'", "':',~!II_ "1II'::i1ll' iIi.!l.'·, :.!I_!Ii, t :~~I.,. 1iI_ J""''' ""_"" .., _.,. ;;,.~ ~.-

(.J~li ;,J!' ~i~ ~~'~ ~ ~iJ ~1 ~ ~ ~~~.

"]£ka Bml Adam m~aot!ilj"l)Jr S~jd'.'i!h. M.ti. dliiJ.stijudi, i'I1Iaka sy.t;t!Q:i, fU!li! rll~ l1~gkii', Inf:ilmgis d;m he&alE-at. 'Aduhai 001ak:tlahIElMi. Ad!d.d.i~i!Mt:tluli.m l:J:i1I:mk $O\:ljtld,~"ll.ai:l .S;l!.Ijlld. d.arI. 111PiIJ!li mell.d!~j)~~ki1!i1l Sl!iJrg1!!. :S~da..II.gk~ llLk~ ~aI:I!anut!!w.k.$l;IIj,l!,ld. ~~. tn~i ~l;I. ~I!I:k, tt!!lIka~lJ!.~ m.~.at' kim Ne:l'alli:a;.''' (HR" Mus.li:m).

ltlil'ab .dna gola.llgarJ ,rZulllRgaill. Mlilmi!1 da!'i golrmgtlnkajid' Jil~ b~r. ""'!i7'~a~(flitlr b~mgkarm-~,It~t R#Jb m~a, M«.kallm~ .~wprakaR dilm4fkau Hn~Nk m:er:ek!!' Jmk~(fJl~paka.ian dar:i.llfli: Neraka. imiramkrm aiT yti1lg'$~{mg me,tldidibk.edlf:aS k~(11~' Jt.!lt'rda. (Q!S •. 22fi'9) Detl;g!1J:1 air ilru dilJ.aJ!(;~tlff11lhkfl1li j~t:i"Zt:! {fP'a )iWl:ig ndadaAlm: .pf'fmi merekadan jugll krdi~ .('merdliJ). (QS .. 2:MO) lh!nJfl~wk tll,er;eiWC'flmbuk.mmbuk dJ:ribeSi. (QS,. 2:2,21) &lia:p~li 1Rt!'f€.kabtmdak kttrn«r ,daTi Ner!1.ka lanta.rUiIl: .~~ ttRgtllll:titilin tnue'M. I'l:it,wya .r.l.t~ri&~t'l .dil1ilf:'m~llIllk\!l:~ .. Ire ,rklamnya. (K~da memka dlkatniaRJr oT:RMa~nWl a,dZtWyaq memMinr 'fni . .,· (QS. 22:.2:2:)

teK;IDttml di ~.lI5fp:Sfu1mbam, .AhuD.zurDm.1!I.ml!Pom halwa ayat w: (~ ,i ij':.&-I ~~.~il ~~l~}(!hdf!~gd~~~,!,!~ ~~r. ~~ ~JMg~en'eit,gk-ajr mtn,gpt41 Rabb mmka, "tu!:'Wii :k~pa,d:a H~b. daR P'lU~ ~b1tflya .. S!f:i!'it:ilI. 'Udbili. dlaifl p;a[';;l!. sail::lalhall::i1.JI'il. :pta!~pe:l'.i$[rwj[ peCl.i!i;g B~du. O:n:illlb bbi,I:J;ll~·lil~ri dalam T~lirny~ .. K,enl1.!ldim, i1.-Bukharl he:rik:lu ~iib.w:a 'MI. b~ Ab& Th:i!illib lJ~rQ~;'" Aku ~Iaho:flt!;!g pli:noam~, y1l!!lg ~edl.!t\!l {b¢f:5;lI!h~~!,!@tuik .me[]ig~a:r pelSell;gket<lllll:! .d,i hadltplm. >lI~R:a:bm.an [lag Da:I'i K~t:."

Qrus. l:Ie:fka:~a,j~iPiI.dl~melfkail\1ih~jjjruii, ~ ~; ..; ~) ",,;"1 ,;,1i "c':L ... ~, '"1'niJ4h dil4 ~f)~ ~~ bmengk.:iiT,. m~to1li~g mi~gk4t li~eIJPl(J{RaiJb tn~·~ merekaJ. adlillili oriMIg.or.il!Ilg Yilfllglerp~dllt1!g p.il:d~.pefill!LgBadll1'.}'lllrtl.i, 'Ali, .H~.h,.'Ubilla.ili, ~~yai!babbm Rab:i:ili d.m <IlJ-watidbm ·Utbah. i:\l. RI!!I~~ri $tj!llidJ_:_Q Q!IIi!;till HWriw.l}'"d!;~rnly~,

Ibm.!. AM. N:a~ill berkau dad Miijluki ·[e.iUMg a.y:il.'~ iiiit.~lfii :irl!lblh [)~~!!!m~ o~ kafir dlUli o~S M1Jk~ ylUli§ berte~;t( ~em;mg teo hiW!gkkll]).~

Di ~I!tm, ~~1;l :!'iW:ili:j';'ii~ I,~~" Muj~d d1iUlJ 'A'thii!'I;Hlrkcai~a~e;nt~g ily,t1C w: ",M~reh adll..h G~[DIl:}'Dgkmt dmmgr..eriman .. ~ lPeiikat:a<I!D. MllIi:ilil.a, dian • AdJ!3' bahW:<I Y , . :n.gm. ayat .ina a&a1.ili Q'~[l!!!'"¢<~1l J'!!~!!;k;~r'~ Q~ . -r;m,g ~_~ ~~r~~<!n, m~~!!k,." n,.,~II,,"n"''' peihtl:!im ~~rta,_,'Ol.!i;gk1l!t kisah . dar ~. pe.ristiW';., y;iIl;{l;laiu)'li. piiihM. ]b.RuJam ~ pen:dapn ku ~~ '~al:k.

1_. ,. b ~. Ai. f'·· ~, . ,-, ," , "', ~ .~. ::._.,-

Unt'l!lli ](Il, Dia ... e.]]limlUl:: .~ JI,) ~ ....... b;J ~' ~, iJJ..iS' ,;;.:JJ!.i., '1l!l .. Ilia

. 4~!'!: ,d{b"¢l1it41'1:')~t1)lk m~~~1t~IVp4~W_;~ J4ri i!pi Nr:tftl;m, ~, ~iQ);~Ii$i~:;t iI?~~·~~!li1!~I ~J Nerda..

!:i1W;~g y!!!it.u,

. Slid, bin Juhilri:r. herkai~;!l: "YaiJt'l!l cl!a:.i! t:emibllgt\ i:larDI SIlSII<I!tU. ~llI:g ilm.an

[lil!llil!S jlka rup:uuska.tli." .

",,: ... 1'~ ~r'. ...~ ~ " __ ,j"., s s "'" ,Ij:,ll _~'.~, -I~'~ ~:"'~::k ,i'Jj" • ~ ,_,_ .,"

'" ~foJlJ~~ ~~ o;,'J~r--JI~.:l")~"""';''' ~ r 'D.1!F!.1:atI'1.It'4~,atr

_lI'I:;l-ng .~wl4.~fi!.' mI!liJ'M;]' ke l1z'aJ_"kepa-Ja, me."lefcJ. lk;.ga~ itir ##djh<1~q{"'lN,I"~~ .~~ cqM ~-ng a-da ,do1ttm pm/I.' ~ d.:tJ.l: j~a kJjli~ m(!Yd!it,~jru tfui:~ dJ.i .. ~t:iL'l kfpai<L"kep<ilit m.e-Hilla a/rlJam:im,plw arrEJ!iIII.ali ymg:amat~ilfi<lIS. Sil'.'£(1 hm § I:Ibair berkata::"D~[I. ~~ah llimib. yang m.eJ]~rn1:l:'i!ll[1JIih!bm Iemaikdm I:IiSIlS ymgada di dahm. pe:l'uit me.!l:eJk"," Oemilii;!!J!J. ya:ng dikat~ ole.h. ID:I!IIIlJ 'l\:jt.bJi;S., Muj~iiI, S~':id bLnJl!lbli!!:r &!iJ! ~~.hti:li:!m~rdl1;. Dl!!m!ik:i~ p~am~n,g= I:lJMiCI,rJ)lu1W1k;~ kjulit-kWJ~t!IDe~ .. , F,iffil;tH'Nya: ~ ~ ::.;. 2~ ~j'; "l)il~:

"~tr,.!'tm~ @~im~{pmlm!t $1'1 ~;.~ .

]~ Mm!ld b~k\1!r~ d..ri Abu S~.·kI, b.iiliw~ Ras~wbh ,~ ~~n:~b&:

~ Ii . ~,~ .1" _ .r~ t ... ' 't. 'Ii I . ., ",~..Ii-

( .~j"J~ .~ ~:j.Lii'~~i .t!~1j ~j~~ ~ ~J .~~ ~ ~ ~~ 11 )1

~~p ~bwl,:ambuk 'llioesi ~mdii~m di~, ~ruJU!iek!ruh mMLmia ~ llin ~!1:uirniJW1. rnK;ly.1l: . .m~~ek".ll&:l\;. dapat m¢H~gll~mya dbn llmml.~

Ibm:.! <Abb:JS heik~[atie:Jllitmg fiml.:m.Nya:~· .1j'~.~, ~~ ~~. "Da!; l'li!'Ztllk .:on_a t:t1.mb[{k>~mlmk,d4ri,beai> ":mei1'flkadLp.hl dii1g.~lt~ s-tiliinWl setJap runggot\3.hamn m.cl!lil' be.rmtakm., ld!!l, mf']leb.De-rte..rju.:"Ce:laka. '"

F'irm.;m-Ny:lI:4: ~ 'J~f~ ~ ~ ,;')..j:,:"f Lj<t,~f t.i ~ "SeMap haii ~ .hrmdak kdnardari "HeaRd lant:amn ktimgl.'ltrl1an m~.; 7li,!~ m~a: ,rJiMmmli~n Ire ,daIm,m-~ "joJ~ 'milliY berkatA dlruri Abudz.DzAby:w, bahwa SaJ'I:'Ifi:l:!'i b~rk.jjjt;t: "Api NetMa~t1l! bit:JJm Leg~!I! l!id:mapii d!aD~:U'lJjllra, • bet:5~!!li;l.r. Kem.1i.!dim d~jt m,e:mbac:Ii: ~~'!j~/.~::r. '~. ,"J;.~C1r 'j~I'Jr ''Si!t.iap kaJi m~a h~r;I!/;.~Mmtr d~ri N~ktii-I01~14ia~~ keewp:r:foIi:m ~liIe'!'It'ka. n.il.!l"';aya mereka d~ha-{l.hm ire da1amnya.·~

Fdb;~iJJ l1in 'IY'1d'h berkaiu: "Dem.i. ALblh, . .me.!Cel.iilJ.tiidl1k. .u::;l:n ~P;aJ~ ki~h.:liillr. ik~ k~i·~i !::Ii:!e.ika dibel~W ~. ~~t~o mereka cl:.iiili;at. Aikan (&.ap.i, ]idill. "p~ N~~~!!l'I~!l:lW:g]o;!l!,m~~k~ ~1;;a.m~W;,"5-1Iim~~ ;l;p~ Ne.rruliA ~ meiIJJgemhililik.Wl. me:rek:aJ." FI:i'IJliiID.Nlt'1ll 0{ ,:;'"~:;.Ji ~ !})t; .~

"R,;i$(j~nflib4mk.1l\:;ji'tgmem;lxik:.fj',iiil>"!l~Ii[7t.ir.tJm;n-N~

4: iJ/$J I,! 1..Y\fil~ )W'J ~~ Lji J~ ~ ~YJ} R~ dikataan kepada m1.'!"n'ka: 'R1l5ak'atl7:ih, si:hi .l(eraka yang ,ria/mltl k.:imn dusta.ktm .• " {Q5" AS-;Siajdah: :20), m~k!l~, pcrhtll!arl~e~b1,l~ adalah l;I;d:iw;l. mlltd\;;11 d!l!l:~k!ID (:I~tl:g"I! $iks~a!l, seeasa [petbtilillld:lfl ,p,etburu:an.

Se'litl,tiggJ/hu}'l,I Allnh 1neJllt~S,llkki!T};I (l:l'tl1tg'lIUltlg benJ1:ulfl: tfL11~ 1uengf!l'j(lk{l,tJ, ,f.ullal' ya.ilig JJalih kf! dalilr.l:i SJl,,&"a.m~ )'611l!8' di bml.;'tfh'1l'}lia rn~ngtiZrJ' ~UJlgl1j'. SfUl,gl1i. ,m Surgrt tnt merelta ~Uberi pie7'bldUttl iiengrm geJan.s-ge/{tn:g ~lafi tlnas d'an mm:tara. aa'n pakrtit1t1 mereka adala/) Ud'tNt. (QS., 22;2.3) Villi tflitrelMldib,eri;pfI'lmjuk ktp.rlda"r;;~p(ltNI~~p'(m yang .balk da'll ,dJf.#njrlki (JmM) kep'a,J'l pda'n (Alltd)} Y:fir~ $erpuji. (Q:S.n:24!)

Ketih Allah, T a'al<l relah mengfl.barbn. ten,tang kondis<i,p8i1JJghll:n:i N~r;J];a ,·ki,t'ol. b~lilll.d!~g k~,~d3 Allah dilti kO!'lJtl.i~ Me£eka-,s>e!f;13 liuktJmatlJ, kehm;!lJin, :p;emb:ilann d!:!n p~aI!bdetlgg;u!ml yll~g mcrrik~ f.b-P~tk;~n st!m oojl,l'dJiljl:l api Neraka yang dipersiapkanuatuk raereka •. Diapua ke:m'llHun menye'b;!II('kan kioudisi. penglii.WLi. Stlrga ,!!rita, n1emmm kep~d<!. AliI<lih drui mt:1l:lWlm

d~ k~leb:il::!an-N,"It,- Mruka DbbemJi'!1"lli: _". "

~ )~5~1 ~.;r. iJ.""-.J,,::;1.t.. o.!i~6,.il1 ~;";'J 1;'1. ~<;J.!I .J"":"; ~111 ~ , ''St!£IJnggllbll-P; AJiah' me1:l1a!fikkin (imng'~r4ng vmmdn da,11. mmgerfobm tmi.J.~lm1jh k"t!: Jalam SlrJrg(,l-~ffrga },,(,mg di w'W(Ilmya rl1e'l1;gaUr $f~~gai-$t~R.p.i, ~ y~it!,l ~~h,,!;!u'!.yam~· nembuspada natltlJg.all'J s.is:.i..sisi d;npU:lgglr1'.ingg,imp serta ,di bllW.ab. pohoa])obot'! dI:w. jS~af]Ja-is[:ti'la:l'l}'<lJ }'.1;i'!lg odlafiaI dli1iri1jl~1Il kefl'l~a sa.jarn.enillfm apll ya.J!g me:!"ek~ kcl!e.ml'll!ki daa.ul:Ii~Lnk!i;E'!, ~ Lf.,i .. \~ t!lI1~),f!lto.<l diheri f'(tt:hia~~

", _ _ " ", .• " L - ;

,di dalamnya,'~ berupa beberapa perb:iasm. i{, !J.lJ'j ..,.;.~ U' )J':"I~ ... ~. ~De1lg.:ln

gfianK'8m.mgaari emff~rJgn NJN'lktrn.·~ YOlJ,ru d!~~n-(<Irl~ rn~ek~, :;;e'bO!g;1!!mm~ s~_bi;la Nabi is. dal!~1Il hadi,tl; M!,lttll!~q ':i.ttuh:

( .:~:Ji ~ ~ ~,~~ ~~, ~)

22. A[...HA]]

"P,eihia£.l11 o~g M.ukmin itt! ak[lfi mencap~i ;;'L!]OOPtayang S:;i:mp~ ].:~~y;i! wlu:llh.1J. ~

iF.irman~Ny~: ;-€ ~;. ~ ~I.;JJ :> "'Dtm pak'llian mereka adal~bmteTo:i;,'~ kontrndi1tif de.Ilg:~[Ira1i:.um· p'e.ngl]~ni N ~n'k:~ yOlIlg ~js~nd;JiRgk;i!!l k~ad .. reereka, lP:atbian INf!.I'ebaelali1lh dati f>lIte.ra. yang tip.is o.."HlI y;mg te~1I1

Df dabm ~:td±~sh:tl1ibJ:

~§ m.ganlab. bli~.!l mem~ik;li Sl~t:¢r;t d~n :SU!tt.!r~ hiiill;l$ ill &I,l.til:;l,. K.ll!mn~,i:iar.lftS~ si~1l yangmemak~ di.(!nJ]oo,.m~ .i[ltitl1k.:Jikm ~yjl: di ~r;l .. r,"

'Ahdiul1ah bin ,arz..Zuhi1!ll' berkau~ ".B'U."l:l!gs~3,pa yang IiJilik memaikai ~lI,lt~t:l. dlI. akhir,arr, m2k:l.i=le['.tnl dia 'rid<Ik ffiaill1k ke JaiI=J<1liltIl~."

.Allah Ta.'ruo;l. iberi~iI'm_m: o(~.r ~ ~1:_;J:j }~D~l p'akait.l~l merekil!! ilt1st!.i1h !1~![f!:I'a. ~ Firmm.Nya: , J~ ~,.. ~~ ~ ~JJJ,;, '''D~ mf!rdi'a diht:ri FN~j#k .da~lcap!il'Jt,-1M::ap!1tl: j,:t,n,g &tk,'~ sepem]f.ir.mAl'!I. AILah1

{ "y,:.. I '6i;.,P.-J,. ~~~ ~W~~ P'Mgp()mJ4~~11 mtt7if!it¢ #1(11!1h ~alafim. " (QS:, Ib~:23J_ M~ka m~~ dli'b()n I?~twijuk k~ wmp~. ~,di ~anmra !IFJ¢rd;:i ]ll!el1!d!!l!l1gar ucap;lIl."'!lIC'Jpm y;wg b:aili. F]!mm-N]nL, ~ ,;~:; :i;.J ~,0~.ii;'j, ; ~D.an m~~ diSrimbut J,mgan pmghormara-n Ja-n UC!1p'tm sdttmtit tii d(t1411'mjiICt.; .. (QS.Al·hJq~;;m: 75)" ti~:;do; $"bo1:~;.m:lnll!. d;.h.in""k:ltln.yli.p't:r.'I!;~'I;Il1i Neraka d!efigatltiC,apan.ti~lp~ ]'an,g. befisi .h:iI1~;m dan. ej.ek:m.. btu dikatak.."Ullep:tda rn!~i'~ka: ~ ~;;.JI ::,A~ 'f:;'; ,. "RtB.i:1.k:ania1J.,oldmtJ! .aJza:b yoi!Hg mcm,ba,kar." (Q5. Ali '[mr;tnI U81).Fitm:ll,IJ.'.NY!iJ t ~ j,1:'" J~ i)ll:, "D'Il~n .dit.mrjttki p1r,&1; kep:~:fi1'4~ Al&th }'4ng tf:'rpwfi, ·"Yli.ir~ kt~at i.lllg 1M diaJ!~m:nya. mereka ffi¢mU!~i l'l4I:b'b rn4rcl'..1i: ;!~a~k~b .. ik!lt.iJ, :nikm;1!~ dWJi tlilt.iJtl;ln.!UlY\tIi'I,g dib·etik;1:fi'· Nya k¢p;ldil:me~~ :5~b:lg;1;lmana yang djlbedlak:w di dalam li!adliu ~hmil:H

".s~'UiI'!l~!hnp. II1!.~~kamend~pru~k:w .ilh~i'I'J. iiiUtik bet'l!~bili dm!!. berr,athmki $¢biJ(gainulI1:;i m~t,ekil! mefid~patikan i!lham. untuk bernafas."

'" S~b<~'1IIn flhJi. to!if:5i. 'berk;llt~ tet!!t~g f.i~.~r!.·NJli:

, J}:i'io:':'", ~i, JllJ~~:; , ~[)aJl rftereka dibffi pelrmjlwk kepada j~'ilfMH·fjalpaH YH~g batJt;·~ y~Eul al!.Qtii"-'..ll'l. Saf.ti PfDt!8jllil![: Ml!efIgiil~1ikMl; "Ina IJ.::iJtha IlLtJt1a"fJ," Dan pendapar bill .menplilklttl: "Y :1!lI.1Il. dz~klr-&z..ilci.r y;mg dhllyari'9Jlkan."

.~ . ~11 _),1, ~ ~ I Jii..:, 1 "1Az~ di~ll:r1i~jki {fmM Mp4J4 pt~~ (Allg/)) yang ,terpuj.i,'~ yait'!lI jiiJIaii j~g ]IUf'U;S eli dunia, Se.mw. ani tidak beilt.ellit;rngm ,drogan 2I_P!<\ .r~Sttl'lJh bmu S~'b~t~iUi, W,dfam{.a 'l(itn.

n. AL .. HAJ]

]-'! '" . =, -'" ~.. . - J."'.... ."' .... J!.. "'" ... '" "'.. ""- .. : ........ 1hU. s .... "'... --"'. .~." ~.'

I, , ... I, ... ~ 1- .. '-1 _, - .,' ""_ t_" ~ I'·" .''' ~ '~I---

,roS. _ ~ A:I'~ l!,.~. -_ ... !,.tIJ. ~ ~L:P,~~,.1·. ~jj,\~!., ..

~ ~ ~~ L _'~ ~,ifI!o> ,_.' - - 'r.~ -_:_' - -.~..,." --~

Sesu_l'J:ggubnJ'ftt m:,:;rn:g~~ yallg huJk dan me~Jmia_'r~ mrJnNSir1 (-Mri fr,Ifll7J Allah dan Masjidil.1!lamm :¥,u~g lid. Kami fotdikoln .nmuksemua manrlJitt. ~iljl(l,~g b.1i!1'1JJ;"k~ di riM .maNp,~ tIi p~U4~1~p,~~~1' '~11 $f4P# J'~"g .11er& .m4lb::ild ill ,tlaLtiit1:'jamtlaknJ.'titi kt}abata.ti ,~eca1ia zb;a1illl. :rii~C6Ip aka-n Kdmi J'a-sakal'l: ktMdn,l'lcya ~eb«ml:gjd;~ '$tk~a )'l'll'lg p'edflJ •. {QS. 2;'h25)

PlJJaih. T 11J.' allia be<Ffifi'llitEl !Me.i:}gii:lgbn::O\nw~o1'aag k:tfli" y.ilfig bl!lftipiJCv-a ~g,h$illimgi. bWl:!! Mukmin:frn. &in m~mdatlUl!gi. M!l$j~idll H:I~ d:ll!l ~ut!~. km ibllmh di &iLmm)"~ 5ena re:H,Iil;1kIU;I.D :rn,el:-cik<l b@hWll! mePli.bOllclmaEJ,p,,:ra W:lill:.N]':l!: .~ ~~i ~'J. ::jI;1J ~~ ~,~l i.,t'~J !I' ~D.m m~.I)f1kaJ:!tah ~g.or.:l'tI,g ;va:n€ lIerh-d 11ltmlU'iMin~ Ortll-lgcm'ang yang bttrhttk ,m:eng!UI54Jnya hmryalah {jfflti~~ ].-'ai\1Jg bmJJJ7,i)a"" (QS. Aj,Ai!i£ul 1.:Q) .. Di dWamilf:li~ ifii ~:et.k:!i1D1.d~~ daJiJlb<l!b,w-l ay;w :iIiLi t&mI>lliWl: ~yat M:I.dan:in~. Eli.mtll:l'.iJ, gl[n 1lleJieb:; &a:lam. I!:ek~.mereb Il!tenlliul]angi .lm!l'IJmla. d"rl: jiilbn. A.ILtIi dIw ~.~ me.tl~-mgl Or<mg'-Ol"Dg be~. yang beD~.p~q;i ke MilISj£diJ: H;!l:"<I!D, pamhal.m~.fek~,

;l,'I'W_~. Q!!'Ml(g-QiI'@!ll . b~!lh;l!k: ~ itt! ddil!f.lflp'~r.iiF.l!~~.~~f$~~~ Fiil'~.

N:p: ~ ... Q!:;,--.,i" "_ .r1U :L1;;;.,~.J1 )"Y"n~tdJ., Kil~~;ijadiht.'f.j u~'tNk

$Wm-am-tu1,Jis/4,. ~'ik ,WII'g5t.rmilkimli .$i~tl mltii{lwnliip'44an.g pa~i'f •.. }'~~I;) mereka m;ebiramg mmmrnum:lIk lillimp!llli le M;u;j~dtiiI, fb:rllm hmh;iL .. t\[]ili wl!,m ~j~~h:rl ~dili,1r $~b~gai :!lYilr.i·~L ymgsnnu, Itdak :ufu perbedun Ol!I!I:~iOI:rn y<ling iJeml.t!kii[l dli. tlenapat tersebus ]]]J;<lUPllIlil OrnJil:l?; rang. twggd. ja!Jjh ~!!-it~IDP<l!'ltt5)~~~"' •. ~. ~WIJ ._,l ~~ :r;:.. ~ ~1Jodk y.:t"1g ~t!~~ J~ $#'I! mawpun J£~lg~ii:, ~ DiantOlra.mp. i;llh!i:JJ k.es~m. =n'lJS.ia, ~i w~L:JIr:ili M-:dik:sJi &n tingg~l rlii d;tlamnyg. Beghu pitll:a rang diliaJt;il!km. ol.eh 'Ali hm AlliThaLbah, ani looJIJ 'A!bb!a:S iie[limg £irma:H,·Ny:.:

~ '~J'" ~cii, ;.1.:;:.- r "lJaik }lttnghe.rmukim til situ maujJu;1l di p.'It~ng pitSir, .. pe~d'llanik, ~m Jan ;!ielrun ~rek~, bo:!eh ",mwl1 Q!!. M~~4il ~4_~"

'Ahdll1f.filJ='1 berlata d~Ti l",b"'m<lT, chi!:!:i Q<l!it$:diiJ:: "D.iihmm~~b!h .~~UI, :'l:tInii. ~91'a, tlm-uk pel'l:dudut !k.ota Makld IJ);l,'l.!,P'w;]! pen.d!l,l!g,uk bill!1!y:!!"~

Masalah inl diperselisihkan oleh Imam asy-Syafii J.il.u Ishaq bin Raha ..... aih di Masjid ;~.1·Khif dan .dibadil"E cleh AhmaJ bin Hallb~L Irnarn ~y-SpJi'i ~ bt:rp~nJapat h~.hw~ t~rnp~t tin'6t;;1.l di M(lkkah clap;J,~ dirniiiki, d~w;l.r~si dan disew akan, Beliau berdalil d~!ll;;]J1 hldirs az-Z uhri, d,u; 'Ali bin il-HaJ>."HJ, d<l;ri , Amr bin 'Ut:;;rn~, bah wa Usamah b in l~id berkara:

... - ... ~.-.-, ~ j ~ ~ ~ .J

{~ ~f ~ ~ ~ 1J) y) :J~ ~'~ 2\ i~ .j lJJ:. J?~ ~\ J~) ti : ~

( ?JS:il ~I ~J pl ~~1 ~ i-~) :J~ ~

~ A ku b(1rt;J.~jp: 'Y a Rasulullah, apakah besok ~j]g.kau akan sinWh di rumahrnu d.i. Makkah?" ~hk.<t bdi~\~ hc:!f:!'~IHb~ 'Apakah 'Aqil m!!-ningg;tlbrl ri/la ,~, untuk kLr.3.?' Kemuui:m beliau bt;"r8.J.bd~: 'Sf!(}r~ng kafir tidak dapat mewarisi QrJ.rlg Muslim dan Qt.mg Tang Muslim ridak cbp<u: mewarisi orang p.ng kafir, .,' (HldL~S tnt dirakhrij daiam ~1J.sfMbiifuirl).

BeiLnL {;"Isy-SY;l(i't) pun bcrdalil Jtng.w. :£ehUafl :rL wu y:.lt, h:J~w ~ < l Jmar bin a!·Khaththah membeli st:!hu;!b )'m:ll;l:h Ji kota M~bh da~i Sh<Jw;u1 bitt Umayyah, Lslu, dia menjadikan rumah IUJ sebagai lemrm tuhanan d~ng:m biaya 40iXI dirham, ltulah pCIld<l..r~t T'hawus dan 'Amr bin Dinar, Sedangkan lshaq bin Rahawaih berpendapar bahwa (emp-;l:[ [iItggal tit 1tll-.k.a.h tidak dapat d~'i'l<lru~ dan ·ddolk c lapat disew M..;1ll, Inilah yang mf:,~j;l.di m~h3b sekclompok ulama ~:t.b..f sert a d.i£¢-gask= cleh Muja.hiJ. dan 'Ad~;"I'-

hh,l.q_ bLn R.m~waih hm-d.::llil d.cng~n hadits 6W.1pt lbnu l\-b.j.1h b.1b'it'" 'A.kpmili bin N J.dh·bh berkata: "Ra~u.!uU~ $, Abu Bak.u dan 'U mar w If ar. Tidak ~(h y,Ulg mengakui rild M,J.kbh kecuali pArH;J.WJ.IUn_ Jib dia buruh, dh. boleh tin.gg<ll Jan jib dia tidak buruh, eli" Japa( nicmberikannya kepada oran g Iain untuk 1 inggaL a~ r ki\~~ 'Abd~r r;l.2.f.~~i bin MUJ ahid d • .ui ayahn ya b:lliw ~ 'A bdulluh bin , Am r b~:rbt;l;: ~T ~d~k !J ~l ~1 ftwnJwll rumah-rurnah .:1i kora Makkah dan ridak .h:!lal pula untuk mcr1y-tw;akanuy.:l_" D;a b~rkata pub; d~,-[ Ibnu l\lr~ij b~hw,~ 'Mh,~' rnelarang sewa-rnenyewa di t.1;n~h haram, Dil rneng.abubn kepudaku bahwa 'Urnar bin ;Jl·Kh~tfnh<l;b melarang rnembuar pinru-pinru di rumnh-rumah kora Makkah Olgar orarLg }"ang ha}i singg;J;h di ha.hma~~ny.1.. Or;mg p(.!f'lilm>l png mt:.'"mol,lat pintu-pintu rumahnya ."1.J,llah 5tihlil ~in 'Atrlr". LJu 'Ul'["];l:r u~n .a-Kh;iththi\o m~ng~T;m \~n"'~Ml. b:::p.1danp unruk m.1.s;J,]ah ieu dan b~rkua; "Libatlali aku, hai Arnirul }o,'htkmintIt, se~ungguh!1ya aku adalah seorang pe-chg.trli\. dan aku ingin mcmOl.l:lt du;.l pi.mu rmg daP;]! menahun punggungbl (unt\lk tidur]." 1bb "Umar berkma: ~Kahu demikian, belch uncuk mu, ~

'-:o"hJUJ:m:r.<:~g berkara run :..J,,'mar, dari Manshur, dan Muj;ili;d, bahwa <Url~~r bLn al·Khadltn;-.u b~rk.at:\~ "Hai p(!-nduduk ~.hkbh, j~;I1g;J,nhh btian

me;m~U:!I. Filintu p~. ~·mm.il!t k~li~Il,. :J;SOt!: o:rali'!s·or~~s dl¢s~. tHlSS,.l.d,i mana poo )1L1l1g ita Mmdrlci.." W'.ma!!' mengabMk~ bpad:i ~. diarii ocmg y.mg m.eru1ellg;l!r' A1'n>9.· bsrkata {[eil:l1~IDg <lryatj: ~ ~~jl ..; ~ .~.:. .~. "Brti~ jl\lI~berm"kim di siw mr1Jj'p~~ diprUMn'8twiir, "'lierel;[ $iiig~_hdi.mm ... sllja y@~~~'_'!.l:~m~i"

Adi"D:lmquJthnl .mefiwlIiyatkillll d~:ri: .Iudits Ii:I:I1I.'U Abu Najih., d.~:r~ 'AMuilll!l!l:! bm 'A:m:t S~~1:I:mc~~uf. '-'R~['$:Igil!lp~ y.tng m~M. 1l!!Wg S~ ~.~ Mak~ah,m.~ di;'l.bera!tl nW::H'i! apli Ne~'3J,"

Ima:m AI:IJIID1.d m.eGJe[lgmi. pellJldapat iru deag:m hetikM:ll: ~1Di:[Ij. dap;at dlIinmki, diWiirts:i dw. t:idll!kdllpllt ,di$~wd;;,ttl $~bl.1g:alup~.}'.i .m~fiWI!;.tm:gkatlJ

l:ioel1hagil1i. d!aJi.P . . . . - -

_ ~~.. .! ~ 'L~ ~, •

F.i:rDlLI1"l'r;r;l: ~ ~I ~ ~ :gJ;;. ~ :-~~ .o,J ~) ';J , ~{)~n .~iapa )\ling

bcrmlit~]lu1 didalttmnya" ,ne/akuHa/f. i:(tfd~Jatan;' niioiya .ak_ Kami 1:a~o:tk~. keJw.-danya sf!~fi.tln 5£ks~; yang fJMib ." Seb~gia!JI :mIi talsir dar~ lLhlibllih;M;:L lloed::Mat "HuM 1M. di ~iti!i. ~tb.l:th ~l!m!bllil:lan, sepem£l1'.ln$:n-Ny:u

.( .;!J'I........,: ~} 'Ya~:t l1Jelf,gpgJilkpj JJji~pk.' YoUtu !:I!e'!:!gh~s1lk:![1 minr~k"~' De~iPu1a. Jlmw-..Nya: ~ .W\r .... t.1 Ii:, '''D.m siapa yang bcrmak.fltd di

J-1, ... ··_r.L.!.. ~l 'b -" - .... _.J_ L ' _.L .• ~L ' .. 1.-. •.

~ti!l~jJl!' m=1_""""", ""i"",wm"~.·· pmg. ml!J!g;~_j/~ l'e(;1m -..1/.1i!I!!L .~g'.II~1:im,

Yait1,l., ~g:lrn.gii'IJkll1[!J.l'e[k'l'lr.t >o~mii" y:wg~~nru1,$W:: m.;'a'~.

Firl;um-NraJ .~ ~ '~ra!fha:lim .• "y3!r~~S!ec;:l.[~ !l~:g:aJa ·d:atn.berm.<IJbtld secau ziJJ;!lm iU:P'il ;;])a;];nya. 'U;IDll:J!r rang mem"'1Li1lig~n raakaa :i[!JI. ~b[lu Jmaii beibta daei .[Dlm~' Alhbas; ~Y .. iru ~~.5ugill;a.~·

Ibnu Abi Thaln.:ab l:ioerlarJ:a d!il:rl ]bnu ., Abbas: "Secara. zhaLim. yaitll dleilga.t:lb.e.IDIlIM f>yil'.iJk."

M11!j~Jm-I be',di;;~u: ~(f~w)j befi:b;ildab, k~il.d~ ~t!bm A.I1.ah did;d;umJy;1, ~ DenMkiim ymg dik.artakan o]Clin Q.ilit;ad.lb. dan bi:an.y~. AI-'A:wii beil'brt<l. d.'ui lhntl'Ab!hai!l: "Seca:l'.a. ihallin yaim meng31i1lggap· 11M Ses!I.IMU, y:mg dlihar.atmkan ol.cll AII@~~r~llI b~ruJi" ubu~ atll!l,lp~mbW!iuJ!i~, $~hilfi;e .. (1:~~;iJi,iJ ~R~h~iit!1i (It;t..!:!g y:l!['Ig tid~k b~!;l!!.i!lil ~~1im. k~p~~~ml!J ~I]!, m,~mJb~!;!;uh.

. [ilk mJ!:mDII!!:g~hm~; Ji:k~ ~ .. mil,d,Uikm hal to;:rsebUlt; mM.lI dia .tthrl! '_~~b png l!!m!!/~ .I?"di~""

Mtljiliid! lbe.cl:mta: ~Sec;.U'a zihali.ru y:tl~U d!i1 I:!e-.i'ilmt di!Mllg;m ;s.uamper-buatsn )'1IJ!I1Jg In~~ ~ I[li!Il~mp;tk.tn k~lI:hrU$!,I$~f,J, t;t!]~h h~nrn.~tl;l bt;ili,~ onI!g. rlli!1gting~ld:i: pacl.:!!/!;!lj; .p,a5iriJll!;a_!i! di.h.iky:.m, karena ke'bI;lMi!:!J ,ika ~;tDe~~R!~ m¢[l!!k~ru'!}'1l, s~;tliP'llm!~I1l~ ,~!ak~:i!!!;t.,

lbilJi1 Alhi. Harim herl\:;aJca dlal~i1tl Tafi~mya. dan' AhdlJi.lbb "him Mas!'iu.d! teIIJ~.JI& firm.u-NYlli: ~ A ;>G.~ ,.,.. j,;~) .~. "Da~ J,ijpa; ya'JJ!g b.grm4~nd !"if, Jalamnya md$kHkan kitja(,di'a;n s;m"a: 'zhatil'l'tJ ~.sei!1ldallll.ya ~f:Ileonrngheru:lak mdakUmkeialro!m di OOI!amnp ~ecrrn iIDllim,ar,ary'<l A11!rub.<Ik..!iIl.l:[Ieras~

2.2., AL.HAffJ

kqaotl!l[lJya. !I~~ Tang awil.or pfldih. S;],llI.'hab. be·],ht.a: "Dla. me.npmp'aJ:kall re.ntID)nl kepadll bmi dm ;U;,tI tidal!; m.e.lly;ampdm ke:'pad~. k.alian.~ Y~icid berkatll: ~Stmggllhdi~ ~.oom mmY:l!liITpaik~n:n}~. "Aft_~ rneriwayukm .t1ti "{nid. fuin. Hsrun, aku berkilta~ "'hnad!ini shshih Dl.e'..D.'lI!f'!l1t sY<lirat aJBukhari, wiilJlgka.n .metntUl,qujk;!!j1Jj}ya .Ielhih feral daripada memaifu t..m.ny.ru.

]ib!t!.l Alli H;!l~m~riw.;!.J"!t~ "'[llti.l;IJ 'Abb!i$ ~~Tbu tmtliLl1g htmaJn Mb.!h la' ala: .~ ,Ji. .~~<,i' b J d'J 9> 'D.im iiiapa Y""~g Vel'makmd di ti4lam~"jil meLJtukrJrJ; l.'lIjlJMtan $!.!.f.im iJ:J.aiim,' yailill turun pada 'Abd!uUahb.in U nais bahwa R.:a:>ulul!lah.~ mm;~tmny~ be~ma dJ~O<.!'lU!!.:g:I~·11ki; Y>I!_llg ~atl,l &ri Mtlh~i]rin !:1m yang :la!ty ]agi dari Amnar,lalu,. mereb beJ:iba:ngga.~D~a dtllg,i1fl kesurunaa, m~a'Albd.u11ili b.in. H!lats begittl murb. dallkemuruill:D m.ern:bMuh Qr!W:~ Aruh~[. &~ml;J:di:ut di~ mJu!,t~d d.!I:tii bh:m d:m. mel"rik:m

.11" k . M kk lit· k ' . 'I h ' .,"',. "Jl'o. i:..:J .' .' "::. "D'·' . ,.'

'.nf~ .~e .. , .. ~~.~.'Lc, ID'L~. tl,lnl!1L<Ji .. ayatt ~f.!.!; -.;: ~ .C •• ' ~ ...... ,~,J"J ".. . .(.I]j. Jll1jJa

)'tIing ben.1~ak.md di dal,mr.rl'~ m~ak~l~ kej4liI;Jgh·~eai'rj 'JkUm, "yaitl,l ~~S" &iapa YMllg d.1!t:il:llfij. helm.'llh huam. :rn.el!akukm kiejwtm; r*m!Je.I]lruing d.mi islam."

AES.a[\o<IJ!SU· il1r~,. seka1ipll!ll! IDfllil:lfijtlkhll bahws SeIDlU. ]m rermasuk keJ~at;an,a:kat:I. If[.api.a,}!alE :i11.1 lebill. Iltl'Jiwn dian s.eIIlAJlI. fIU, ·b~ di dabn:l!ll.ya m.e:t:IlgotrldiJ1lg peringllilllll:!a.gi sesuaru PllE;lebih beMiliiicla:ri hal tersebur, Htlrruk 1m, k,fmikap:lSui.!::rn. pjlaih n.e.n.dak. me-mlmhk:m. BaituiJ:lh., AUail meng:m'l1s ~epad.a mereka buirun:g·burung Ababil d6ngan meloneari mereka blliEiI.1"b~tu3;lli d:a.riS~jlfl'J .. Wnw .wffJ.jadlk<l!il merek.a sepenl daua-daae y.m:; dimakan uiI01[" Ylilm m.e.mgh:a.mct1fkallme:l'eka S.fn::a. .fi'I~.ll.jlaJIili::;afi mereka s.ebag.ti. pehj!ilfItl'I d.a:11 ~nJ::a:mo1:l1 ~!lg!. ~(':t~a.p O!3Dg }':tngllJJgi:n.I:!~rbu:1t k~burnhm. UfiEukutu, teJ'cmuum di dhloim h<ldlts bllihw:~RA:5l!lull .. h ~ bel$;1bda:

( "~tT)~j,~ ~ ",j~l ~ ;I~ ijf:tS:' ~3.~.;;.. ~ t-;';. ~~ j~,.

~Sat~ p;\S~kll!nt~,t<l!~Ol: bll'.rwsall" ~men);'!si t~i;tl,ll1an. hingg;!. S;l!U rn,c.(;,'ko'! b~~ &. p~g p3!!it,m~reh dlttllggcl._an :sd.tiltiI;ihn.p. (k~d"!h'm bumi).. ~

Dan (ingfulah) kNika K#mt ffttmlm'ikmt tern-pal kepada Ibrabim di ttmpat IMtwllab (dengfln mf!tlg(wtka71.): jm:lj.J(.miah kemw mt!nyebitukaJl. semat« pun dl!1l.gtl7l-Kll dan ~ltrihm!ah rumab-Ku ini bagi amrlg·omngYfl;l'jg tbawaj. orang-orang yang heribo.dah dan CT{mg'OT«l"Jg yang rnktr> dun H~jud- {QS. 11:26} Dan /Jmr.ruitfh kepfUf~l manmi(l Jmtrrk menge:rjtlk~m h4i. niscaya mereka aka» datang kepadamu dengun berjalan kaki, dan mengmdarai unt« yang kurus ylmg do.tang dari SI1Jt?lI«p penjur« yang jiW})," (QS. 22 :27)

Allah Ta'ala menyebuikan bahwa DiJ memberikan Ibmhim sebuah tcrnpar m Bairullah, Hal ~ni dalam ani, r:X.l. memberikan orahan kepadanya, rnl.;f~rt;f>lhk.m d~t1 rU!,':t1gi:d~\-;.r[1, uutuk rnj,':rnb~n~u~Hlp, [)o:::ng~ll ayot ini, d~jaJik<lli ililil oleh keban pk;lfl OtlIlg p.ng berpendapat bal~ >;,:;11 br .iliim '£3 :l'.hb.h O;;1.ng r~rt3m~ PLn1; m!.!rnb;JJl~\m !~(lituJ 'A~iq (K.l'l)(lh) d(l1l tid,l,k .~h Of.l.Ilg hin ranl; lru;mb~n~l,ln x:bdumnyil._

$dl-ag.all'fl.1.fl;J. r;J;ng tcrcantum di dal;tlD ;I:,h-$hill;;lm'll:

:J~ ~jj{ ~)~i ~ ~j ~ i;( ~~ J;:") ~ :c.Ii :J~ >~ ~~:J-

... ... .-., i- .. + r ... .z:;" • , ,. ... -

Jlj ft ,'~.-. t'" -2.Jj. / "OJI ~I Jlj~. l· ... ·CJj '1- :'Jl ~

. ~,... - ~ (~ ~ _- ) -'<$ ~ . (~ J'" " ')

Dari Abu Dzurr, ia bcrkuta, aku bertunya: "Y.1 Rasulullah, masiid lp::l }':l..nt pertama kali diletukkan di burni?" Bdi.au menjawub: "Ma::;iidil Haram." Aku bertanya kemblli; "Ke median ""P ~ hgi~" Belial! m~nj<l.w;1b; '·M::IS j idil Aqsha', " Aku b~rtany;:l: "Berapa ja~k d; ;'Imft[;"l ke::duanp:?" Beliau menjnwab: "Empa~puluh l~hun-" Se::~\.mgbuhny<\ Albh X beni.fm~n: "Sfj.juJ1gguhny;r mm~lbFng 11l1/ta-muJrr dib.mgrm rmtI(i.: t~!!;1~ IJ.triht&h rff(lllm·w ;"Id> &ltjIJl~/~ di &kk.#} }'.:nrs Jih-rk<l.hi." (QS. Ali "Imran: %}_ Allah. Ta'ab: berfirrnan: "DI1.11 fdJh Kami p:l'int.!JMwtl. kepdd4lbrahim dsn Ism a. 'it; '&rsihk4nt~h runuhK« unmk (lr,:mg-or;:lng y.mg tbeuaf, ,.tn;,; i'tika!. png rukn' dan pttg suiud." (QS. AlBaqarah: 125).

C<:rl~a tenung h~dil~·b.~dit!5 y:lltg bcrb~I~3.arl: .Jcng.m pClrlh.J.ngunan n~jtulhh pn-r; tercnnrurn ~bL~m kit~h-k~t:,lh ~6,~ll;h d~n atsar ~\Hhh. k~f;l, lslui d;!.ll ridak perlu kira ulan£. dalam pembshasan ini.

D· t I . . All ' 1· , _1 b (- if. '.. •• • r.. .: ,), 'j

j ~ ~ am ;t}':il.t sru, ~n.J.:ll~ er erman: 'I( ~ ;.f _:,~) :,,! Y .:1n1;.:;;.n-

forb kwm rmmyvkl{wkan ~~::l"!/","nl pun Jeng"w-Kll, ~ yaitu b:ingunb.b rumuh itu aC~.~ n~m"l,-Kll Y~ng h;t ~aj~. 4. ~ :#'.' , ''J).:;;.n $1.d.bnll1h nWl;2Jl-Kjl1.n;." Qaradah dan Mujahid O<".![bt.l: "l)"~.d syirik." i ~ ... ~; ,..;); ~~.G.:.,; ::"0i,)·} "Umuk tm.:ng-07.l'lg ya ng I hawa/. PIng h:)'~li rio y;mg r,/kH' d;.ln )om1 g $rijll J, "

yaitu j.adLbll.hh rumah in.! bersih b,..gi (lf~ng-onng yang ber:ibad.ah kepada Allah yang Mm;H.":iJ.. y:;mg (i4:lli. ada sekuru bagi-N}':l:." TIL1:W;tl eli sisi Ka'bah iru adalah SIJ:lfU kebaikan, Di;"t merupakan ib~d;l;h khus.us di sisi B;lltlllhh, karena h;il iru tidak boleh .4i1akuk<m di satu ternpat m:iJU pun di muka bumi ini selain Baituilah. 4: ~~~;;;!~ )- ~O,~ng )'~ng he,din', ~ yaitu di WakLU shalae. Untuk i{u Dia berfi'm~··~ ~ ..1':,,,:' .. ) ...;.> j + "Y;:Z1:lg mkn' (bn png ,~[dltd, "Thawaf diitingi dengan shab.T, bri"n:a k(!Xu~nya ~iJ:J;_ di~r~ri'.atbn kt!cu.1li khusus urnuk Bai"tu!bh. Th~w~·d I.U1J;'"o-U:ng dt sisinya, ~i;d;Ul.gk:lll ~hala[ har'us mellghadapnya d~hm. b~npk k.(,!~emp:J.t~n, kecuali beberapa pengecualinn pada WakIU rersamarnya kthb~, ,~Lili.m rt'jn~.r~l~, dan :sb:l:b.T sunnah di saar safar,

Firman-Nya: ~ r'.,- ,/~, J .;,;f~, ~ "nm ItCl'"5fJmi;l/; ki:padfl. munusi« rmwk mel1gr:rjaMn h~ji," }~~in~ },:;J.ni., m~n}'-r::r\L rnanusia unruk berhaji serta m.;-:ng;"tjA: mereka unruk h:1ji h rurnah y:.lt:lg Icbh Kaml r~Tin~abb.n untuk memb.Ulg1;lstny<l. ini, Lalu, dicceitakan bahwa Ibrahim b(!"Ik~~a: "Y.~ Rnbb-ku, bagaimana aku m un}'a m paikan hal ini kepada manusia sedangkan suarak u ridak dapar m(:Jlj;.tllgk~\L rnereka?" Allah berfirman: "Berserulah, J;"tn Aku rang akan menyampaikan." Mak<'!, Ibr;l.hirn berdLri di lnli.pnUlp, -saru rcn· d:lpat m~ng.;lt;J;;ill' di atas sebuah baru, j';J.ng la~n m(!"n~~~~an, di at as bekie Sb.1b. d~j] },;J.llg1;"tjn m~ng;l"."bo, di atus jabal Abu Qubalsy. Ibrahim bl!fSf.!.ru.:

"Hai ma .. nusia, ~fSu.llggulmy;J R;1;nb kalian tdah menjadik an sebuah rumch, maka berh<Ljijah kalian," Dikarakan, saat in~ :gum.l0t; pUrl t\lf)duk, hizlgg:1 suaranj-a sampai ke pelosok bumi dan AIL~h ro~IUr~rdtILg.arbn [sarnpai) h'p;lJ'l ;l,nak png rn;l,~ih .J.U.l. di r1him ibunya dan di nllang sulbi ;J;plmp. Stltlua ratlg ill enden {;.lm r.t; hC:!nlp;"t h:W.l, p:1Sil" dun pohori -pohon serta siapa s-.aj~ r.Wl; ielah di~:l:[at oleh Allah untuk pergi h.aji hing,o;;;"t hari Kiumat (ttbh men] .. wab!1Y~). l.abbaik AlI~[hw!lm<ll.a.bbaik.lnthh kandungan makna perkatuan dari lb nu , Ab bas, Muj ahid, 'I k:ri mah, S :l;'i.J bill J u bair do':n b an yak ularna Sabi h.inll}'l.

F.i rffiltJ. -N p: ~ _A:;' j }- ~ ~ l;"; !:. A ~ "M'st.<I'ya. mt!rdta a.hm M(~mg k(!p~d~}mr dr.JIWJl l~e,jJ{<In hki dan me-nge-nd .. u.;.ri rmt4 y.:.rn-g 1m ms, " ayar ini dijJ.-dikm dalil oleh ul.tma r.-UJ.l_; berrc:nclap~t bahwa haji dengan bcrjalan kaki b~gl },.J,[lg marnpu melakukannya lebih afdh~l d(l;J;E p;J;Ja. haji &ng:m mem:ili~ keudaraan. K:lfi;n<L Allah mendahulukarinva dalsm ~}(:!I]r~bumn, m~k~ hal itu m-t:m,illjukk.m pel'h;l.tiar.; besar mereka, k,t~tnp, t~bd merek a J.an gigihnya m.;l,buc rnereku,

Sedangkan pendapar J<l.t"lg_ dipf]~."n1: d!!"h baayak ulama adalah bah~,.t ~l;!.Ji dcngan h~r1t!;nJ;J,q(ln lehih aldh.J karena mencontoh Rasulullah 18 dimana belisu berhaji dcn!;~o rncmakui h~lId:11a:1n, padaha] iLffiaT :sempuma kekuJ.t.-J.u betiall ~.

Firrnan-Nye: 4 ~:i ~ .. ;:_;l ~ "Emg datang. dari :;-qgmap p~njrm~Y''mg J~Jlb," yairu dari set: iap Jirm, sd:l~giim2Ila Dia berfirol~; ~ :<::-- ~'~ ~,~ G;..;.. J 1

'''flm teIah ,Eami,jadiJMn di bfjmi iw foifan-ja/lltJ ~~g hlfiU. ~ (QS, J\l·Anbiru": 31). F.~:r.mm.NYill: t ,~ .~. y;u[ul,atili., :inJililh ']"il!llI:g diki1takil1l. eleh Ml!Ijahlct, , Atih<l.', iU"sudd:ii, Qiltoiaab.,. Muqnii I:t.lin lh}'}"U1, at's" TSOliWi dm. ~eillin m.e.J1dk:a.

A}';lI~ .m sepe:rrj, f.i .. mm~N}'Ol, ylllJig mengalbil.km ~el!~"Ag Ic~ahim .~ y,;lJngb>erbltil!. di.dal!a:m aO'aJ!J.}1".a: 4: ~,:~ ~~ ~I if .~ JZ.bi ~ "Maka jadi:k~~:tah batt :tn'tmu.sia cmderlm'g k~ ti~o!!rek'a. '" milka ~t'iMk ada :lie:o:rmg pmt pemeluk ~f!"i!Ji!a l$I;1!mk!~~uili dli~ .pMOd :ll!!:t!~t ~~!ilR:gm~l:lh~t Ka"lbiEJ (1m th;rwaf Cli .. sekirarn y,~, .illfi mll!!lJU!:l~a .melll.~j]J[:rui!1gi.my,~. dsri sdtlru!h !ll:'lh. dsn peJIosok,

51l/Ja10; NHll'eka 1n:e1.i;JMbika:n b<e.r1m8,ai NJan/nat b-agi l1lof\r~&a dan !irfJ'la]1iI tner:eka tnanyeb!lt 1!(1Illa' A,rla/J, pada lMri ~n:g ,tf!Mb dife.'tWJkan at.::l~· rizki ya1l'g .All.ab felah L!8.rikan k<el'.ada N,iierek.a betupa hinman: ,tll'.i'lMR •. M.alut tna1tttnftth seiba~ndaripttMnya dan t~ehlihapw ~) he.rikafiJgh !1Rwk dimdan (J<faJl,g·(!t:ang ytti\'l,:g se.!'lg~ar6l l61~gi.faktr; (QS. 22:~2S;) Kimtui'ian,. ben,d"kla'b .!1.t,!I','d>a .W'jJerl:gltjllfngkal~ iwt(iT'4:1l: y~ng (ld~ .IN!d(llnldautlf;er;ek~ d41: hfntk,k/(lh IJ~ifF~(lJl1~\'l1~PJi'T1lak.an=dz:Al'"'IU~t:hil.rni£!'eka ilr.'fll.be'lv iktk:lah meu/ka NJelalmktfll Tlmwab~di1i4g mrnah ya~ t:ua :iln (Bililf.1Mb). (QS. 22':29)

Ibl~til"Abbasbei'brii; 1: ,~ ~ IJ~ Y "Ag,U" .m~...<t meny:4ksiJum b~r~i m'{!;'1/4at b.li:g,i m~,~· yiltu br;l:rIJ~@£ima[!hat d!ullI.io1J dI~[I~khil:;l;r. Ad!a~t:I1Il !J,erib:;lJga1 rnaJJiIla<li~ alhirnt .~d.uJm ke'.l'.i.dha.rn. Allah T~'i1",. ~edI.uJgkan. ~a;at dU:t.Jica a&la!hapa. ~*I }'ilAfi m.eJ:\ekildap~km b.erupil! ,,~) biin~tmg, pelll.~mlbe!Hho1Jl1l dil!fi peDdag!ltlll.gatl!.

De._m:ik.i~n 1?!.!l~MU!p;!hid.~ ~.ain~.I~:EllIl:ya m.ereka b~rbt',1!, "Y~[iU bl!!tb;li~~iU.~ d!tnllia. dim ~~t, sefimi firrHlJi-NY[l;

.~. ~~ .. :.~ 1},9 <.;.(2~~ ~ ""lM~~l:1d(t,d(}!a~'m.r;j tl:!1\wl.l~ri kartl~~ia dari ~trw." (QS, .. AIl"naq_jIl'ah~ l'g,s).

Sytl'b~ dan Hmyaim herk',l.lliiJ. Mr] l\Jbul3~r,. dm S:i'id. d~ri. ][bnu 'Abb!l!O .~ "'Han_:.;1wi ir.tl.~d:dah. to limi DzuIThiij:W. ~ (Dit::l'l:i:q OM:I;1Ul.lti;tti dengara ~iglMlf.uam):l:tubh. m~dzilnb~.sr:ii'i dilln F'~~P1U ~htlr dari [mamAhmud b~n Hwbii1l!.

A~·ll~!l~d m~i'.i.'!,j/!l.y~:.d"l!fI:

... ~..J ,or 1 .i! L~I~ i:ii' ,~iIi ..,. ... ~ ~ ~ ~

')1J:~jl1;i (4 . .a :; ~ ~~ I"~~ :.;, p, ,,) J.W M ~1 ~ .~.~ ~ •. J;

~~ -..... PI - .. ,or _., ~ _.,.r

~:~ ~~' ~.~ ,~) ~~ ~1' ~'~ j,~~ ~J) J,~' ~.~~.~ ~ S~~

~ .r .. ,,.. ,':' :.Ji ~~;"

"(=~ r!!.fi. r __ - J

Darii. Ihnu '.ADboas~ahwa N.mi~, bdiaru b~mb&!::"'['ldak ~da !l1,llll11 ~. padlill h~.i·bari tene'butyang: lebih ~tama dl~!!r] lu:1i lW .. ~ Mere:ka l:!en\itly.~:"Ti.dak juga .lih:aJ fLi s~Mmia@!" .iBe:llau menjawm: ~Tidak j~~p Jihad :f]i sabj:ililb .. h, teru<J!li .SeseDr:.u:Ili! ~keh!".f .1II~go.bm<m .. i~w<1. &!.~ !:ml.wJ~ ~~!~. ~ tar;! pag !.tiemb:!li ~ecl!ikit pun." pm. A~, Abu DawuJ, at-Tincidzi dl.l:lJ ]Jbnu M~~lib" At-Til"midz.i berkat.'l: ~Fl:lt.dJ~ts .~an .&harib $baMb.~).

Imam Ahmad. IlIff.iw:aY:lIlkan. dari § mi. 516can m:lirm.'baw:l: i:ni (rutri yang dimaks1l4)<Jicl.U~h 10 ha:ri yang discump"b oJ:~h A1~ d.doil:n £nnan.·N}'.illt II: ,~J.Q:J ~)9 mJ)emjfl1j4r,d<Jn .tmi1am yang repUi~i~" J> (QS. Al.F,ilIjr: 1·:;2). s~!Ii' .. ~ .~ .~J.' .mei'!l§~6i1hn. hailil.wa lIiiilah yangdimiliud d!ellgm fir=m" Nya: 'li ~ ~1l'.:J[j r"D:a~ Kam.i s.em:'Ptlrnak~m im1~14hmalam iw J&tp~ ~epidlJh. [10 (Q:S. A1".A'~~£: HZ).

Di !hI;U:!'! $,m$1;ii All; ~d ooebul:bm DaI::!w~RaSllihlj[hh .~ berpuasa r~riot~!l!fig§i1lO ursdJU[. T -'!Will lOrersehll( melipliti kari'Arum y.an:g: rerQ4:P<1:~ ·~~~m f;h4hihJrff(C$/.!m b~'!ill~ Ab1;.l Qa;[adab. herkaila: "'RaistlluUah !j d!iiHUilYill. tentmg PIJlaS;lJ nn . Anlfah,~l);el:i::Ji1l!. meJU.ja'Wllh= ~ Aku betha:r@'p lWp~k AllIo1Ih ilmw:a p1l!t51 Cfu'afd!) im m~~r~~ drm. ~un. yang lah,l! (fum. }'Illil!: diill1dat:il:ll~'" Sen:a I:IDlotlic:tklllP ]J'1lIh hari h.:l:ji yang d]51eDut seb'l~ h:nt l·bj.i Akh .... ~· 'feJoop:J.'!: sebeah h~l;!!Jt$ yaniSm~D!ullh,Jtkan bMiw:l E1.ui 1t1] .tda1!a11. rum yang pmngtlTIllDl.1 di sis] MJI~b.

(p,endltpat kooll.:l; tent::uJ,'g har.i"h~fi tlll!l:1I)~IiltU) Al&Hik!l!]l ib~k!ili!, dan.

Mi.q;sam, dan. [bilU 'AbbllS ~ h~:r~·h!l:r.! ~!1~tl!.litl,l ~m liI;m pcnyc:mbcli.l:l!m dan Ilga !han sef>!IIdilinya.

{l?m&ipat: ke~jgiJ ~Dn u Abi H .. ~irn mcri.w.!l.)n'd'lan i:I~walbnt,i ·Um.l.:! ~ be.rk,nll:: '~Ii~:r.i.~hafl ~eneJ]!(lJ ~!iltI!1'Iblll~;I!li·n~ ~~ll!h ~mp~" ])@!:~. ~ ~;I!ri· 1'1;;tn tienemtl .in:! .adaM.. hHi peny.e.mbelihan ·chn dw.l:i~lI'j Sletdahnya. Sm1iH&km. b;u~h_~ri ·te.!"~~w itu ~diIa!h .ip bJui $!I!td:til h.a["ipe:rt~mb~l!:uh3!n .. " (]!:liotd

ini. sfuUribl -

Acs"slJ;ddi. berrkata,. mii!u .. Im~ib Imam MaI.i!k.bi~ A:mm .. P~d.1p<:Lt~ W da;n }"<!.I1g sebB1tJ.mf1:pmpetkwt ftm11.lil tillab. Ta.'ab: 4: C~~ ~ .; ~,~,p. , ':AtaS riik-i yarog' AJLm teJ!iW .b~riQ~ he;mi4 .~~ lkm{Ni. btl1ttta'l1.g te'ffl4k, ~ ya111lt m.en.yeilw nami'l .. A!I.lili .ketilia. mf,IlIyemlhe.l1hnya,.

{p,end:aip:tt kee!llllr1!t~Hjlf'i-hari i.lI.lac:bl:ili. h:lf.i. 'lu;afah, . .ha:ri rr~y[l penrem~dill~m ~ ]uri.h!U1.~~]'3!, ]~'I;I]):ili. ~b Ail!;! Hwiifhll. lFirnWli· NYa:~; ~'Li,l~ ~ J ~jjb.io ~ f ~Atru rizki yang Allah t;e,/U ,buikdn kepada mtteka 'b.mqi4 bi'1'$ta'18 .~e7:!1;1k •. ~'y:~t1;l. ~t~'~Fi dan k~"b~!:lg. tl~b1lgl1!im~iNl. rnltJnd.okllPillah _~_ d,alam. sum .J,AI].'~am; .~. ~lj3r ~~ }I ~~u binatimf; y;tJlg~rl.j<j,ga~" {QS, AJ!~f..;J:J'~~ HJ}, rrrm~fi·Nra;

~ .~I:J.::L;11 ~_;.J.~) ~. ~fo , "Mak.t makanJah sibagi.tm daripaJa~p! '.m ~1tal'Jlih' lIJl~~i iIi~ 'O~Nr.1ng ~ ~aru lagi fllk{r,. "ilJ"ilrtwi diij1l!di. li::a.o. ·dalIilo1efu OraJql yang berp.mdap~ WJjibiIJ.}'<l me.m.<!!km bin'~l"mg mib·hiyygh ,(ik!tl[f~~. hari ra.ya). a\1!il ]!!lJi. pen.diap31 :ym'I.g ~s~l:lig. Pem:liIJpal1 }'ll!llg d~. QLe'h, 1Ii~my.w_!l1l!l~;l ~"!~_'~i1l!h~~ ~!!!~ i!~~ .~~~. m~;l,l!~ ,(k,emg:anm) aionIl :mjll:l'<l!a, Soo<l!gaim.:ma.]fmg teI>C,;m(JW[I (dahm. [bad.i![-s), bah.wa B.:llI5!!!!l!!.!.l!!~ ~ k~til!;:1 m~~mMih. bi:rl:litotgJgfiYJ:I, 1i.~li;1!l.I.m;:lmeMtJ~ dian. Sle~i;gp lbiruJ.rtiWg !:tu. !l:ll"EU, b3.gim 1l1llt!:i!kdiwi!S:tk,. b!l.IlI, oelli..:!iJ, makm .glILy;t cl!om meocicipli .kl!!idm.y1ll,

• ABJdilll11ah Mil Wahb !:Ie-rhEa, Maililib>eil'killta kepad.:tklll: "A,!:t:!1 senm:g & .~.~!irl!!!~!I:!1Ig:ki;Jrib~t~" k$.~$. AllM. be!ifil'.i!!l!a:itl ~ ~ I~', ~.Jt.:t ~WJ 5.~ r.:laripadanya~ '''Ibllu Wahb iberbt-:li; ".A.kiU! beit::m~ Mp[lld.\ ;1!l·U~ts, mm:!! di.;l. m.-eIi11;l.w:~lll sepeni itu p-ul~" ~

S~ bc:.:G!:~1li din ~!l$hl;l", i!lJ;!!ci EIb.~jm:E. ~ lfo "~~!n~i\'I> lab sebagUin dd.:rijMaan:pl, ~ "Dru.mll.!, OJ"a!1;g--otot!:!g muirr.ikt~d.ik 1lt!~~!fjJ ~~ih~~b~ iffi!i'dw., ]ilIlJu dlriiil~ llaglbFWll. Mudimin, Baf"il!lg- 8~p~. yaegm;!J1ll, IDa.,d~am .mem.m:MrnYli cl:rn -. ii:k~ :i~.tid~k .m:l~. di.:a.tiifuli; h~tu.5 m~~il!H!i:!,}I~,~

F'irrn1U'Nylt: ;(: /;~.:r~ .~. ·"Orlil~g,Q'r~!'1.g}'411.g ~e~p~ lft~ fo~i'F., " 'Ilnjm:tb.herhta: "'Ya]tu ·Oll:mi,o.~IlIr; yang te:r.palba. yan;l'I tam.p[!iI!;~e.~tli.! ~g ~1: j'~g m.@:]Jjlga.dinnr.alID"t1iJk tidak m!!lmID.u.-minu, ~ '~1{~IJ"di.:!'J.hUlda'fdah m~rek.a me:It.g.b.Uangirtiw, ~g:rQra~ ya~g ItJa ~ badart m~ "MuJ;ilild be.r:J:mu: ''YMW, o~·~ (menj~. WJ.tIUik) ttdak me.willt,,".m:W~a."

.-"' ~ • _I w!l

f'i!!'JD.rul,Np: ~ ~ 1;-=--';'''; ~ ~ "Kemm:J.'fa'!1,.ikndIlMah, m~a nirng-

f:Jitm~-an kill:tlmn yan,g lIiM.paJa.haJm m~ "'.AIi hin Abi Thalruih 'berlbtta dJa:ri IblI!!lI. 'Abbti: "'Yutt!,. md.epras ihrltmdln men.~uf :rambut; meoo!l.ai b<aj!J ~ .. m~Rwmdll:g k:1.I.k11 d'ain biil !1~'biilgahtf'l!' .. MIl1wi!.dm'At,ba' m.eriW<L'}"l.t" kmnya lil1ga. De.milcim. puhymlg d!.ik"tak~ olcll "[kri!!tl'ilih d!Ul! M,uJiI~~~ bi!!lJ K~'ah .i!ll.-Qura:!:hi.

F~.N~.~ ~~Jj;r_I;,..h_~"l)gilil~~;m~f:#inm~~~;I'ntidzar m~ JO • AU hIn Abl. Thaillail:l berl!:alil &ri .~hlilu "Ablb:u, "Y,il!ln:l.i!Ili~ :ayeilllbelih bWrmg ~gd_in~~k~."lhi!ll,jA~l: N~j!h ~.m ~ M~~(j: ''''Yaitll. :G:adzail' hilJj~ dian mellilG[;ili!ig h,eWaEl8el'!t'a! ilip~ .. S;*- r~lilJg Jlaad~'~itk:~ m.am:l£la die .~[ oJ]!. A]·LtiD:$ bllilJ Al;!iStliLl1Limb~rk~ll, dad Mu]~d~

'i( ~)'JjJ' .):.JJ ~ "-~--nbrnrJJdah mtnyemp"lcrnaka'1 n(Ulzatr'1~ol1,diar J\\',Ie-m, ~ ~t1J ~~i:i!,p !I:l!~.~~I ,bin:gg", billti!lStm~iIlru,

Imam Ahmiid d:tII ]ib:DtI AhiH~t;iro meiiw1Y:aJ[kH, ~e~ah be.n:;l:'!l'in_

. ll.1p~ih, i!:1!JIDi, Ubllll. , . kep!ilidaku im'lll Ahi 'UnL<lJr dni Swyom ~:eIIIlmll:

iiJtll.w.-Nya: .~. ~:~~ '~D.m he~ J1:Ienyem.plmWlkan na~-n:Jzar

me1'~*~ ~'i!ll;.~~].;;1it~ "Y~~!,~' ~~-~ar..n~ili~( ha)~ Set~~J? of.al:lE ymg m;liS<~ m~l;iliUk$;nb;!l!J!' ~ w~,toblb d!i~ me[~::mt:n;<w:rl di buillolih, dililrWM di a..fiun SJub daa M~rw::l (-llill'll, w'!Jkmd~ 'A.alH .• berm:ilruJll di M!IlzclaJifall mn mel-empn jumr.u ~f:SuilJ.i yiIDll: ruperwIilikw-rt ~ada ~kil.~'

. iPe~n~ap;ilI!~g sernpl1! dmwayatk::w_ dacl M~k.Firm~N~:

.~. "'~ 4~ ~yi:~-J ~ "Dan hmtl.tltlah mc~ka mel~tJ~~/k41t rhaiijabtAelilirrt m"m'flIJ yIm\\l tIM ,im (fuitlfl1an)i. ~ MlI.i,illkid belki1tat "Y oUm.lihawaf ~jib ]Jta<Ja iba • .! rnya. pen.y~mbdl.biiW."

Di dahm ashShdi.bltifj, b<l!lrwa [1:i[J]1:I 'Abba!: betk"iilt.t: uM!Ul!IUiiii~ ,d!i~ Jli!!rimMkam m1tm mmjadiklll akhir Pfrj'illtljian .. 000f:reka {~ ~g~~ M~:k;ki_b) .w .. bb tn:;JiW;IJ dip~iit~ill;ah, bcuaLi. di:r.wgmkm hag •. 'Wan.l:r1 .h!llidh. j, :FirmallJ"Ny.a: .~ '''~ ~ f "lbrma:h)'l't!1g ~waitlJ" "i!i:l~~~.D~~

bagj otmg }"ltHg: beX]!eJld!apaf bmw~pt wajib rtAaW;aJ[ dHi bebbi:l.fi H~jir [sma'it. .tare-Jllt t.empar 1m ,il!d~ il!!lal Bai,nJl!ill! yQ:Il; dlib-~_pn okfi rbHhim_, 1leikalii:plm. Omll,:C Qurrusy itda.i::t .men~~,l;i .. r.~y ... did BaitUllla&; k.etilk>L pembh}'lllW. ~k~~~rl!;,1;!~ll:. UlJ!t!.!k ~t1I!, bw~.dJ: !D .me~U:k;;m tnaw:af cl~:ri bel'l,~!1:~ Hiji~ ls:m.t'il J~l:'l D~iim.eiii;~jj'iil!'k:;m h:ilhw~.H~j:ir it1!l lbll!gill;!l ckri Ilbi,t~ .~ tid.:l.k js,tilam (mgyeilJlt~ dm .rukWl Syrun 1(;sw:DlI[".s:ttdi!JEiK~jlb!lh ~.ll!l.e11ighjl.'t!a-p S~), k~:t kedw;mya·ti_dak semp-u.m, <lIt<Ml [pondaiil.-penilimai Thl'OOm.

Ul;!t,uk .iw, Ib~~. Abi H~tim~'o/a~~an. ilaihw1 !bUill 'AJhh1li!l bee- 1l:.'ilU,i "'I'IiiLkdl1I ay;l1; i:Ri m:rw;I,~ i ~ 4~ ')~J :~ ''Dan htm-daJelah m~a 1mda:k~ktm ~h-aw'af g'r!k~Jmtrgj'fr,~~~~:g 'ttta im,' R1L-'Syh!Jlblh §, iibaw.u di.

l:ielakWg1IY.a!· ~ ~

• .;dJ! ~I,)rbt:$: ru.:ri ;'!].·H;asm <llJ·B!lISh.ri tielilJhmg fi:rllu_!I1~N}':aIt

~ . ..;;:3 . ~ .;~J , ".D_,m ~~I'm~.mJ4k"k,m ~sekJi}mgf't1.m.:th ~.:g ~~a i~N, '" .1.:.1 berka1;a~ "K~~ B!i!~~W!hi!h adl:!lalb nlm.u _PifNam;l yang cli· kl}~ b~gfm!!i!l:!.!5'i~.~'

'AbdllIiI1ath. bin az.-Ztlbiitli!' Derk'a!~iI, buJ:d:!!Ih !i\ hembda:

.. ~ .. ~ iii ill

........ c_ _'1"', "_. ~' ... I:. ,,~~ .~! .' < ... -- . .; .. ····::.-.'1 ; ~ ;;11 ~ ." .' ': ~I

('}~~JF":'FoI;i~ ~,' ...•.. '~Wi)

"''Ba:llt111.U di:UI:H~l!fi B~iit'l;!l 'At~q, ki:l:re:IJI~ ];~dru<. .:IiIla. SilJt:u rajilJ. :z1lalfin i'i;iil! }'!Ulg doa_patmellgJ.!.lL$;Unya.D (De.mi.kian yug, d!i.iwayuka!!l.oJd[b(~u§ari~ .• dan. at- Thmi&i b~~]);;illil:orH~dits imi hawm ~hcmb."1.

~ ~.~u.·.·~~~.·.·.(.".",'r.d.l,'t>""'. ~~J

~ ,.'~"" ¥ '_ ~ ~ »s- -~.,

DemikiitllJttk (pmntah.Allah)" Dan LMmtl!git.fJ;jlOo tJMJtl:g,trg~mgka'n (J1)~"a:fM ]mug ~e,bormat dt ~'f$i illl:ab. nMi.:l £"(1 adaM; 'eb:~' baik: bagit.iya ,(jj .$£~i RtlbblotlJl.a· Drm teZ(fb dibaialkan bttgJ k~n.n:tt ,$i!mtIa b,inataJIl,8' $f!mak, tw· wMli )'l1il:ig" dir;erallgkat~ kepadr:nfU~ kaJNljiatrt.tnn~";, mttkajaukilab a~th,mu herhal~b;r:r:h.ala ya.'U .tr(.fji~ itt! d~tl; j~~~hirtlJ)'Pe'kataa'fl.po,erk'tltatlJl.f1rfs,ta. (Q8.. :2:2::30) deJl8~'If;i'kh.la~ k~d~ AJl~h. tidak ma~'Pene,~ui&t'R Ses,w'flll dim:gaR. .Dia •. JJ.at,a~gf'iaJm mempffle}m~filtrJ:j $.~m(ltlJ detl'g,'tl'n Alia.,). mnka adalah ia se61a"/J..rJlal" jaUtuM,.,: langi'll ,~lrl di~at1lbar' ~i(Jh b.unmg • .1tm~ .€1':ba~.gka1l: 4tJ!gitj; he ttmpat yancjetnh. '~QS,. :2:2~3t)

.Allah Ta'ab. l:ieri:i]'m;tltt ~I~~L~~ ~m;t]~m~lt;tl!i~ dalam. menu.RllilUm h~,ii }'DIg t,e1~ Em pe.Mtahl::w. Sf:l1;aplIha]a bes~~ YaIl!~ .!dI.~ d:ib~,til,lHl."'i' ~ .lil, .:,.~.~ ~. ,;:, , "Dan iJar.an.gJi4p4 ~~g meJ\!g.lIgl'Jngk:an Ilpa-apa }i'.!Ing .Mi/X/ima,r til, fJJ.l Ailgh, ;, yi!l!i~l;I 'b;l:J""!;Igs.i~.iPll J"UIg ,meIil.J;Iubi m.uat _dan ha1-haA yang ,dib.<lJrilJmbn.Nyn;S!edoarn.gk~ i;1!, ~~jj;~¢l~ ·41 d~~~m m;:d~li~ittte.[5le'b!at ;ldalu m!l!l~~~: besar, 'i .i,!') k ,:j ~.~, ~ ~Maka itl1 a~iah lehih baik bagi~ di s~i &bh~n~" yahllJi, :l:El$ ~emtla ii~u di~ ;!km rn,.s~;IIi.h. b~lJIy:ik kelbaik~ d1l;n p;tIl!~la}"ltI!gbe5:;J,L :Seb~gilimm~. di..'1 menda!pldlm. bslasan ymg bm}i"iili clan pahala ymgbes<l!f alas i:;:e~am.I1W1ya, :makildia .p1!Jfl. ~. m~Rda-p;Iit" b!l.Ii!ya pu]a atalil!lPa.ymya menmg,gilliall y~!l:Jjg. 1l1fiti11l da.!il mel:lj;l;tilii y:;trilg diLlI.-.mg.

Ihft1l.l.11]nij berkaita, bakw:ilJ Qa[,>I!a:ah ibe'rkll:[$, [~D!t~ng: fir~<!!1."N Y":: 4: ~ :'~;. ~ ~j ~~." ~Dct~J"'i4~!.t!J" D..tn ~ii~}\iIn.gm'tng~grm,igka1~

~ )'<tn~ rer.hrlmlat rii sisiAltrlh. ,. at,i1~nfm~' ;;i,~0lh, Makkah, haj~ ~ ~ .. ~d,tirnh malrnat yang diiI.armg oleh Allah, ,dem.ik~;tr!].ah y~S d!i~!i!takilJll. o]eh IbtlliJ, Z.aid.

FirmalJl-Nya: >( ~~ ~L. :~~ ~~_;j~I[ ,~ :,;l..,fj, t "Dan ~e1ahdihala1kan W;gimJl /j.emJfrl; bifl4ta~' .tenlak krot/,i2i )\:ling' dltn:ajigltan JtlZpdliatl'ltl k~mm~ ~, ,~ mY-tl!il K!Ulli 1;l~I:a.h ha1lll.:k:.w, l\:epada kilim, 5lemua, b.in~,t:1lllg temak, AJ~1l ~]hlli"kaJi ]jiM rernll]., memry.'~n·~tk~ ~ya !)ili~nh, ~~a,.ibah" w~hh &n, h;1;l!jfi.,fi,i:l',inilil.Ny.ilJ~ ~ ~ ~',; ~~ ,~, ~Kec1Jaii~:g ditera~gka~:kep4d4mfl kW4rarllarmi}W, ~ y.-.itl;! b~rur~ d:il:!arll:!fil~nmVl1bW!J.g!lm.i., d.anh, dacging hah], binau!I'Ig ymg d!i51emJbelih aliAS llama5)1ila~!l, Albh" d:l!!fi birl~t;tn:g y a ng; ,ma:d re .. cekik,

D~m~lillfi y-.mg dl~!k.Md:a.tl ol.eb. Homu Jar]l', dID dia I'Ille.Il.ceriukalITl,p. d:uiQarw~,

Fif!lrul[]j-N}',~; «J:)~! JJ.i I_#..IJI .uJJ~i if ,r;.,.) I~J: 1- '~M4Jtaj'1Hhilah t).lt!bmt~ ,~b:aJ.:'i,bttthr:d:a ~g _ji$ :iuf. dan jaJlh.i:r(lhperkata:an"perMt(.M1~ Justa," hlX!'l.!f min di daLtm :a,y:u .inIi. ad;d.ili. IIDniik menDel:Jsbn je.rn. Artml~' j:uihlMl oI.eh km~n :b~"IwJ~g :!l~jl$y.mgdi a:rlt:t!'ll. je1i!kmya :ildalili ber.h.l1.]a~he-A1ili. Dilt Illen.giri:ngi. re~yehU!tU!.~yirikki~p~ A11'3!ll di:mganpc."kSitaJljj;.ptrks:tutl d'l!5t:a. di.1n di llint<L~!;!!f'! pl;lll~ .w.~I~ :l1~pah pab;u.

Di dabm ttJJ.ShahiIMin £l.iny;atikm~

or'.;.!! ... _,4 iI!.~ ;"-"'~I.~f. r' ... ~,r' - !!Ii"'!!'~ 'f

1; '. 1 .~ ~ ""-i ,¥,," "€"t,'('\1 F~ .':ll.~ ·J .. u G.i1iI .. ·~ J~'"' ~~ (i.~.' <"~- -~ •..•

~ 'Y"'l • --' ~....__ ? -;.- -y - • - . . ~ ,,-- j-N)- . r-. ur-;- r:r

":i 'J' ~~" '. - tJ::: ..... - "-.ti ,_t 'l..!" ~. }- ,,~ • -. ~ ~. ~J"''''-

"'ll ~~, ' .. 68 .~'.. o~ J- ~~1)"1~ CJ~jl . ..:.l\t ;OJ'1.r''~' :'-JU '~~' ,_~j .

. ~ .~ GJj J? ~)~ J,~) ~ ';J~1 a~~.) i,j.jJN J~J

Dad Abi Dakra.I:L, bahwa R<Is~I]1J!Uah e be':;llbod1J; "'M~l:!J.;M.l\;lli!i.:~~ ~IJ b~ri· ta£tUlbm. vmt1iing diOtSa v~fbe$~rdi an~n'a Jo<!:a.d.o.sabesar?'· Kami me[ljawilh~ ,eTmtll, )'!i! R.!I$U:ltll]a.h.~ I:!db.tl. be1'.s;~bdi!:: "B~li1ru![~ syiril\:. kepada Allah (1m du:thi!ika -k;t.lp!llda k«lUi! 'CH1Ql;g t1l1ll," 1111& wllkl1ll.lu!.lbduILI du:cld. dellll;;l!Ilbersanclillr, Mu.i:!e]iaJUl duduk deillg.1lR ~eg;ik, liJi" menereikllifi $:;i~~aIlY":' HH .. ·u· hatila!h (te.rhardap) Fe'rb'taan d!lIS;U eLm. sumpm ra!su.~ BeJir:l'll oe~m~ern5 mengubng'ubngn.Y:l.hinW. kruni iberbt:a: ~S;~mog~ be]ia1.l d1tm..~

~, .

F:ir.ma;n.N'ya: ~ oil ~~ " "~gan .ikhltt. kepada Allah, Jf Y<litu meng·

ikhl<11sk:m tet-1lIndw...m.llaIilY'l kepada-N}"I d!elJi~]l berpamiil d!.uii I:.~bathib!] ~eJtt:a U,:glih. ~hb:m. kehefi:lli'all .. Unruk Iru Dia bfrflr.~an>·~ 0,; ~.:,~ ~;;. , "Tid~k m'fW,~p.~r~ekl"tnkan $~rjat~ r, dtng.::iH Dia. ~ ICt:mui'li:'ln XUali. tne-mibill,iIll OOJ1ItoliL t:<mt~g ~g mU5yrik }'1lI!.(l; be~ &hIDk~e5a~" kcll~cur:m ~. ]~uhfiy.t mereka ~rikdben3i'!lfi. Dia berfirman:

~ 1~L:.Ji:,:,:;, ~~ ~~ M~~ .FJ '''Ba'lial1~,iapa memp~rsekll~nkan Sf'matll de-

n~ A~J;~ adaJah' .~~~frfab jarllh d.::tri·lar:,~it,~ yakni. jani!:! darlihmglt, .~. #JI ~ , ... Lt~d:immbr old; bJ'(;rm~g,'" Y.1!ittl.b'l,rrtUllg y~g ooa dl Ucbf<3i m_myllm:b.~mr~, .~. ~ ~ .. J< ~)i,~ y;; ji" ~ HA'~1f ,ditelH.~gkd;Jj a-~f.i~ Ire ~.pm~gjq#k. "}~i ~.ggJ1 ~ ~~gh~.M~o-~g~gj~~~~!~

.Y1 ~ .•• ' ~~

Dcemikianlrtlt (pmn:tr1/; AJl41b). Dan b·tltrtJ~g~iapa m:Mga;gungfMn $}'i'nr· tyi'ar Allab~ ma:~ 'S~rmglfJiimya iro timbul Jan ketd'WItlniJati. (QS. 22: 32~) Blrgi kmrU/. :/)ada' bi"4!'4~g--b'i:It,1M,~ h~ldyij itu~da bibempa mdl''nf~dt. :Sil~p,ai kep'tUla'W.il"llm ytmg tliren.rJiM~. iMmooMt:ltelnpm ~jfb' ,t5ma aRbir mma) uumfemlbtlibn1'l talal! ~e~el'ab~a'l11:ptIi 1M lJal'ml 'AiI'ig (lJaUnllah). (QS a.. U;JJ)

Albh. '['a'sJl~ berfirm:an: "]I1a~ .: lni :';Q ~. ":;:)' .~. ",i),uz ~.f1:# 1l;i.::m,~gkan ryii!l~i'a:r AlJah, "yill~u pe.wiabrpermmh-Nya:

~ y ~ ~.~'.;r ~~ ) "M"aka s,t!!;5{mgguimya itu timlnil dmi keta.k~ hI1ti." di a:i~~raw!ah ~t!l.'il!~aT.k~il.~i,i!huh b:i!t1Juatlg~hiifi"tlWg haruah dan MmL;1I~ail!g ~smb;e];:i!J;U!.~ S¢b;t~:imm~. Hwmb~rhrt~, d~:ri I\.f;iq.s1!!!1!:!, dari ]1b!Ji!J • Ablb~~ ··M.emJb~a[k~ya f!l!la!h I:Q~WJfiu:k~!U1 dan ~p~rifid.ilinya."

I~IJIll! Aili .H~imbe.l'kma. dni ]h.lil1l.l 'Abb;lll le.Dllmiij :IIlflI!t~

~ .. ~~ )Q,~ ,;.'" :!:J,!,b 1 "Demikigi11ab. dan ~:74itgti,ipa m~8¢gtJ,ntkai1 ~i'a~ ~i'a-r Allib, "~i:lilediat~''MerI~ellil1.dd_:ill, mempoeil'mdah ~ mem.peliDeslIr. ~ Albl:l Umilm.>lJh berbttil,. !:1m SiI!b]: "Ehhwl:I, kiUllli me:nggemukkm. b.ilJJiIt:;mg. ilw1Hll!llg: irlLlllDW. dIl. Madi.nail. dim onng.·omltg mrusJitm. Jl'UIlWel1l:gg;em.lII~' ny:a. ~ (HJFl, A1.Bu1\:ih9.r~ ,.

Da:d. Ahu Htlf'.tIr.4.J• b~!I ~iI:Il!w.lah. 6~e~bda";

( '~Ji~~ 'rJ ~ .&~ J,! '~~~'~~ r~ )

,.., ~ .... '., .

"Darill ru~ili ]~i~ dlicinui A~h dari p:ilda dar;du fiitaim." (m. Mm .. d dhm I1bL1!iI,1 M:aj'~I.

Merekab!1:rkata: '':Al- 'Jifat""a ' ;uM,ab piU!i;ih PIli[!;tl&!kt~di]1J! lP!J!tib.," Y ruJg pmih 1.eb;i!h 1:111ilma. d:tri yang binlilYL Ahn. tel;api w::mJ;~. ymg !.:till dJap:Jl: di:g'IlIIIU:aI1l. 5ebagaimnu. ya:n.g: te.rCillIlItUmJ did;aiOlm. SbaJ~w aMfjk}mri d.!.i iI,n,'1S ~"b:a:h.w~~W:II,Ii]]ah § me!IIye.mbelib ku.rb<;m :d~, M,mb.~ yang gemAik dmbmmcl,tJil.

D~d AhlJi Sa'id, hil!hw.1J Rasldcltili .iI.men.y.emhe:1:ih ~atu dio<mliladi1.!1 b~rm;i!t~ t"j~ y,ti!'lg; (oomha If'nebm} d:tpat m.w:[lill di kegelapi:lliL, me1iihat di b,=geJkpiliil dari. fjll~)be~~ di keg~ap.u':l, (HR. AhII!lS Suti:m ~ di!;~~ o:Ieh<1it-lirmi&ri} ~~tu, :l.ilimya W'j:m:l.i:li,t:;!:ln pll.dJ~do:m.1H. ~:e£Slebtli[.

D.i cla]~m. S'f#t1"" lb~i M(Jj4h, dati Abru Ra£i.'bdw'.a Rasulullah .~ berkU:I'D3il\ dim eikor k~y y;mg hem, g.emuik,~e.u:fld1Jk, a~11oI5 ~H d .. a~ .. ~h dzilkam}'<11i.idil\o. berfun~i

])~miki:aIi rul!a .rurLwayaI[katl o.M:'! Abu D:twu~ .dan. Ibn'lJ! Majak, dan jabir., Ra:s1JLl!lbh .~ berk~fb~ dua ·~kQr kibasy yang b~rtrutdtd:.. hilil:l<s d1~l:li du~. ~ &~~m)l;1,ddak bel'IILlI1gri.

S:nu poendajllilt; men.gatak.,w: "Kedumya.1l.d.1:I.m b.inmngf'l!lg Q~.~~ d:;:ak~mYll dikebiri." :5¢<l1:i!t!Pp;t:n.Jiipcat .Ia:in m.ellga,t~: ""{aim, J!J~.bll<lh dzwm.}'a.luka.bem (il.'l€IDillr}.dm tidak &~poron,g !ke:dumya," W"QiL-hu a/tam.

'Iilio$. beikat~; ~R>JISu!Ju!llih e m~m~.rintill~ bmi Il:tlll;ll.k.melleliri mata &n.~etlngk1 Siena ddlak berkurban d~nga.n bi:n:J<l.tmg y;mgreUga dep;mny.a. tlli!l"fn.~~j .~kgrnl!y~ ~~rp'~t;li.i$, ,r;Lii1Jg:lll.11ya. ~erp;mti!l ])i1iljmg dan robek," tER Ahmad dlmn Ahlus Si~iln serta dish:!!hihk~n o:Ie'h ;tt"T~fm!ki}

Dari .r.iwayat R1frcek::1i pula, bahwa R~u.hdlll!h nm.e~~r~:3 'U!!1JJtukb~· k,urnr1im'.l. dellgatlbill3mmg yang f.il!tlduk dan lleiillgm}'<l ymg pecah.

c"d' '!L" .') U·. I. '.' LIL .1- . "AI' .JLL.r1alJd!' ._1. - .. ] 'lbih"

~:t :I illJiL·~ .-l~iJ1.llS~,}'}"'lJ1J' i.le.r.l'!..lIIt~ "'. - <'l~ ~: .. c_ .. _, :l'~~m8'" lI,tiJ,u "~. .'

Seb~gi~ aMi bd!:l!O,;l:I:l.~r~U"~J jih t31fidJnk!ly:a pecah. d1i bagl:ffiill !I.taLS,.disehlli1 Qallhmill. Sooang,km iVadhba ad!a1ihund!ukll)'il :peCllh di bi1\~an b;'l.w:ln, Te:lmgil y-.rng 'ad:n.h;!i ~diJ!ah te:q;I1,:!'ttl!.l5 SGiJl,1-W;trIIl!ya.. ..

lY~t1t1in Imam asy-S}'afl'i.b;i1!h.w~. herktlrbilll Jen:g.an flellJiua l1i:U me:tli.cuk"Upj, .ak.m.~e~;a,pj. Ilili\!kruh. Sed.ulgb.1l Ahm;!d he~bta~ "~eiku:!"b~!1ti.dak eulu]J .d¢ll....pn~i;na~_l'!i y;mt ~I,ik dii:i1 kil.ip,~gIlJi'll. 'arl!Ililha. ~ M;aJ;k. j}e~kaI~ 'lib d~nh. mel1gali:r dari t::illJduk. ID~k::l cidliik m~~k~i, .i:ika d$:r~h [~d!ik mrng'lJi:r, II'Id::lI. mf1lrnkupL "Wrt11aim 1i1am.

SooiWgkan mU(j'aab.tr.r.a.h ada1.ili binatang ymrg terputas te'mg<ll aep<Jiul.11y.a, mtfliaa.bardh a.d!aJah.~iruJ.tangya:n.g, te.q:nlitm; ilel.illga b:agUaIl bebkoogn.y:a ib.!il fj4t:~ , ~&:!l~h ·bi!i::!.'11~~ Yililtg:terpl,ltil,l$ tcl!ing:aD.ya m.ett!I:tI:Ij!lng. Dikat2km oleh ]mamasy"Syaf:i'i dan al.Ash:m:JJ'] •. adapua al-kh.arqatl'ad:ahh 'b:ill!~;ung }'>I_l1g dili!!!J:dai d~n,~ l!llbtlliH$ b!lllidar (~obek) fM,da [dil'llg~.

AI-Barn' berkasa, RasuluiWt 9 iJemabd".:

~ .

I .. . .

~Em-pat .i'~!:l!isbf!:l!at~~S y;an:g: ddilik d!iIi(,l,.t dtj~d:I!k:an 'ril1:ltaU:Ilg k:t:Ifbil:ll.; 'rilu,u ~seb.el.ah m:a/Ill y<I1IlgbeJ]a:I"~elllllf .Ilyau leht;tll/Jll],ya. sakit~i b~~~li·b~ii;!;l:.I 1l'yar!11 .s.4~[lI"'a. Jl,.lnr:mgyamg i:letl31!'-bel1ar llyat;J; kepmcal1g.;mRya (I~iI] lUl'lJlS ~g;t~~!J¢I:!~~. ~, {FIR. A!bm~d ~!i!fi Ah.]~ :S~ii:!'Ilim ~l'I!:a dhll.al::Icihk;:m .oileb. ~t" Tirmiidz.i}.

COI.C.1HlI.C:lit :ini. meJiglJfaEligi d.:l;~g k;uel1~, k~e!t]l_:d!oU! dmlid.~~rn:t· !p1;I!:'rulifiya p'e:!D:ri!ii!la:r~:,t~, Untl;lk i[tl,~~d:ak .me:ncukupt d!~hm pelaksanaan klJihg, W.e:DII;I.!Wt ,rlllam ;t$rSr~fi:'i ~1fL .!tn1l!m.·im~ )";!!:!iig,1'ii!i!!lJ, :[i~b!l.:~imil1i1~ :z:h .. iliir hadits.

lPefidiil.pOl.t I:m:Ji1ll <IIly"sym'i ibelbeda tfll.t::llil:gbil1~ltmli~ :r:JjlJig5;!ki1miy~ n!tliga:n,y:m.g~e1'ba:gj.l'!tltll.~adi aIilla pendiitpaJ[, AhlLl, Daw'!I.Id. me.lwayatk;m dad. 'Utb@b bm 'AW~ S~~~w~~~~ S .md~g.hiill3trm:c;.mw!hfljrn!h, m,1;1£fOl!i.,$:.ItibhJ, d.-bili.!k:hq,a~', aJ.i..mili!!l!r":fri.'all. d!arll. <!l);~iirnh.

Al-mu$.firab m~l;Irut $!I!l~prm.d~pil!~ adails1'l kJt:lrillS .• me.ll.tlrlM petlJdapill[

bin, rob~t -, y_a, MU5,ta.,hdab .<ldailaih pecan tudll]k[JJya,.Ill-lmklnpa'

:ru1lJm bv.t~,~~ . ~r~mtwy#J;J, ~d~ y~g $lda[u dil.1;l.illrpulb.l1 di.bekkmg

:kamhmg dian d)i;i. tid-lkdlipat :me~Wluti k~t,sjg_a ]/lm!ili (li;~~g !r"af!.!~ le~), JIm .111.JeM.iiraiJ a.dahh pWC\l1Ig,. Semoo iitu r~dak me.n.ooikJ1Jpi dlruI:JlIiIJIDecl!:u:r'b;:IIlh B:ibcacat terselm;t tidal tf'...I'.LihaJi ~e~e]aib.pene.n~l!iUiL ku:rib.[Iif!, ,IDlIhticlak :rn..~;d.m me.I:UJlrot\[l[]jillJl[l;llSy,;Syaii'i, berbsda delJPIl peru'!.:!:p~,t J1bDIJ ~~f~,

l~ Ahm~d ~~tiw~yatkandafi Abii $a.'kIi,ia.be.ri::arrn: "AkUllilBnJ!l:iel!i. hmhing yang:Jiku iJ,el:'ku:l'~a deJJIg,m': .. !]I}"l1 .. tapli k!!@!lbing~w d1i"m'ibi.] ~tig,~a bsb~fll.[)iI. bap. Urtl all bena:n.y9i. kepsda N~bi e, mata beliau be:r.:;a~d.a:: '13@kW'biUlJ,ah. d~nganltra,'" Kar,eM i[ll.reooapM hd-m. hahw<lI5W}<1I N'i~bi §. ~_~~ kil~ i1IDtuk ~a.iilU~a.,dan tefutga.bmb.iD(g,. at::litl d!~ killta bin, hruiyn (binau;D;g 1i.!:ntuik: I!:l;Ii!Jlli!Vd~h~ji ~t:l!l1ll!mr!lh)1 frill d.eA~1Ul "b~!t1!mt;mg }'iUJlg. ge.muk, hilgus dmbedl:u'~ ~elb:!,g:!lim.lI!l<l diciwl!.y:atk~n Qleh Imam Ahmad, daa Abu Dawud dllfi 'Ahdu[J.Jih bin 'Um~r !ij!ll j :ia ~e(t.".i!' ~'Um.:!. m~ID~OIl!g .had.yu d$Illg~ hin~aII&i '~"a!ilg SiW:~t ·baiil:tl.mahail, ia ]i;~l:ih .rnlemberEmtmt,lJik. .~t"'" 300 diJi!~lt. L!i!lLI ~mei'ldi'llail;gi Nillbi ~ dan CerkMilJ: 'YiI.R.:JsuiuUah, U:1J Deikll!:fb:iITl d~g1l!nilJifi!l,t:il!fig If':U'lgbl;1!iI!: .S!e!kaJi, ~tll:eIa1l. membe.r.itiln itLlutlk 1m ]i00 diinar. Apaku ikll! lllJ~[ s~j~. d.mIJ~:!lig!1!y:~ ~ku bd.k!U1 tm[)~~ lile]i.aubers!il!bdi1r: 'Tiidak, 'pQ~Cll.Dglah ~uk, kurn~..n :!t!.l ~j!!!!t;'"

Ad!~·Dl:!ah!JJak iJ;l~r!k:al;1) dari.[b:tltl 'Abha~ bahwa lmdna (tlllt:!} ~t1ll t.e~fit;1!:ltd:. s;l'.i.'~r-.syi'ai' Allah, Muall'lil:Wl..di bm .Albi Mesa be!:'bt;t: "~lull>llI£, Mtli2id~if:ah,mf!iI..omaf. meneukur dm b~Jdna (1Jma)~e.rm::!lS.l1!k syi'~"N}'i'ar Allah."

]Jhl1l.lll 'Umar be...l'akiba: "Syi'ar terbesax Ilit:Mah B.1llitl;ll~"~

Firm1n~N~: ~ ~~ ~ ~ ~ "l1l'tgi;kt!m~lpar;M bi'l'Mt4ilg-binaw.ng h..1~ ir..n a;da ~ Imm/adt~ "yIDt~ b~gi k .. li!!!1l, p~da billilit!U!lg-ibinl)Jt:<Uli;g mI:[il a.di~

behe.l'il.p,~. nw&tt; sepe:ru su.stl!"bWl1~, h1llll1hdm, .wnhw dar:i.~ Df'I ~ bnu ymgdi:.ell.~OI!IL

Mi.9,lSmI.b. eru. ~ .. dm.' ' •. ·.lJbll .• '~ .. "A.·.bOOs, '.:te9.· .. tm. gf.i .. 'I::._.' , ."N~., :

~: ,;.:..; f~J~:~ ~~ ;±l.,rr&gj k.imuJnlw "in..~t:mC;binat~~kl~I~.itJla~ bWerapa mlt~ttt. sltrnpYl,t kepttd4 ~km ~\:li~~ dl~rNhJ~,.'~ !l¢l~ b~t!m (Iill!i1m~ "'aUmha (biaat:'3!llLg ycmg;gem_lIDtm.: bJr'6i:1l}."

Mu~ berma. trt:lltmg rirDm1'~ ~ ,.r.J. ~fJ! ~ ~ .;li}i' ~lJaf;' bmtl ~, bml!l!tans,bWatim,g hrJ.yu .flu ada 'belrerapi: mtln.!=., s.aUJP'flJ kepada ~f(; ~gdi'~rrob'~."~tJu~~tktll!M",~'~ ~Jib.bi~~tb~~!:1 i1!tl dI!!!l!iml!ai"lll~&1!!l ~~:oI.il:lluci}'11,"m.a I!ilangJu, :seml!l:llfil:l .. D~mi1i::~tn r~g Wbt<lik:m.o]eh 'Atol,', ~.]jhilhlld:, Qamdah dan, 5'e1~. llle.I'eb. . _

u.1.am.a ]ai:n. iJel'rn<l: "B:aMm. hQI.eJ.. dimmfu'illtkm, s~l.m.hm.1.tmg: lJ:~d)~ j~k~ ia ~1!i~IIJ,"Ml!;1I!'l:,S~~~llim;ma ~~tli!t!!! ~ ~!!im.4l'~S~h;~i:P~ ~nA.l:!iB,biilihwa, El:~lIilla!h :!'j m.e]ih.:at :seofilinEjlald.Ldd .ine:!1tlilJ~11l1 seeko'r 1:tIW!, be]i:;l'llbe.i"btil!~"Na.i!k.iI..:!!h!" Ltkiai i;t'l.l.meci~~b~"Dii::a .adillah bllliw." Nabi b~[k~la ]~gi~ "N~!ld, $~j;d~ •. pa&!k:a.rp!lf·btili~gk!~d1J~ ~latJ~skmt.iS:ll!.

DiiII!J. dl d!ilam :r!i.','iWY1U MtIIl[:!m &acl J wi:!' ~ bahw!l b!O,tJiluJ!l~ o hers:a:bda:

" "~~~' !~~ ~j~~ ~J~)

4;Nailllclils!h. dleaganb;l!ik .• jila end;al!l.m~mb~fJ~:oI.Wl'j'a .. "

S}'U'ibal!!.l:loo. ZuJ!Lai;rb~fl;Wi1ib,!1ihW:!I'Ali ~lt~at ~oor.t!:lSbkt·]aki ~ flUH.'~l:Jjill ~eeko't' ~[ljn:Jai d1iUl ili'I~kilJy.1J. Ma.ka 'A]~ be['b~~: ~J~C!gitjjb};. '~i1JgJ.::;l.i;i mLn'u:m SW;i!JI:I'I}'ll kieel!l:l!U. <lipa yrutg .L~bi.b a<li:l'li11:D;;lI!::::I'I.fil!. J£ka :p7il!da han. -r.ay.i! k;mb!il1l1 •. mllik<L sembe:liilifu.h UliI:I:<Jl. dan maknya. llI!U. ~

-_\ ~! J. ~ ~ 1 "K~m"4itm~~pa:ttwJ'ib nu' ~hdiJm1a iaJah - pai k£-l!aanl ')J,~i.:b JO ~[I!i.[~F~ ]'~O~!)~ hinilllil.l!l:gilaa}'III, dam b~!,.IlJ.yll !l.d)aihh.se-tdab sa.m.pilii. ke ai!!luJJli 'A:ri.q]l y.aJ[l1

K .. _. (t'b.~._:5.-~.!b.·.~~. i·ll!I.m ..• '~ t~IM .. ·'}. :I·~a.b. :r;fu;~~ ~ .~. <~;~.'. ~1;..- ~"S .. ~~. i~ ~g dJIMWI1 $~'P~ ~~. Ka flah, .. (Q5 .. A]~M~~ .• !Jab: 95). M,llii!IJI" E .. ~t1i!l Al~\I.

b~m.~ltltaJ bemJ)u iPemb~a.l]jIilY<l. nl&m:uuIJiJlah.

I~lJu § ~irai:~ berbu. ~a:l'i 'Atblt' bolih.wa ]hllll:] • Abb<llS berik:ita: "Set~a,p o~!l: ~~ illil.eli~uk.al:li.[h~'M d.f~'i:.di, mab.ia ~.~~. 't4hdiii:J~~" MI!l!h T!i!' ~a bedilJllm: ~ .~ ~ ,; '~. ~ .~. ~K&~jrJdftln femp.\1J wa:jih m~:hJfl.mya i.tidh'SIUiiah sampdi Jw .lh1~"{ ';A,tiq. "

DfP:! iJ'(1_gi ti.ap.tf(!llrrmfft t(fArh KamJ ~j!(lri'dt~R penye:lttbelihu,lJ, (iurrban). $rlp~ "'~~ l1M!tfy,WU$ !u,u~aAl[4h ter!tad'at bina.rmW: lunak yrtng:t'filttk dirizkilMn Allah kepw,~ ~71etl~ll .• rtl(!dm JJah1,ul i(llai} IltdJ E'ang Mahll~. ,kttrenaim bmeMv dlrilah .kmllu kepadn"blya ... DNn berimh ktlb~ getJllJir:tf kepada ,~J'If~~illg Yt1'W. tUrJdulpatnb ,(kepade. Allnhj, .. {Q5h •. 22,J4) (Yai.tu) om:ng~ril:;II,:gYl'mgt11M'biltt dir,elmz nam:.t AJlah.ge.l1utatldh lJ'a,ti 1n€'~£(l:., ~J'U,I;If'-(lratli yaillgs'"m'f teriunJ6fp ,(Ipa yang mrni~'Pw mm-a, Olitfng·om,~ lIW~ t!mr4irililm~~"aif4 ,da~ '~I'''"'lt-oralli yang mrnafkalilum ,st'IM~:ndn.ri ap,a ,yn,:tig ,Idab K«:lIJi ridikd'n .k>eP~da t/~€T'~.~QS. 2'2'~3S)

Anl!h1a'~I@ m~!ls .. lbarlb!Rh;thwa penyeID~el:ihan binamng kmlbm dmpffil!llillpa.h.oo. darrah, de:tlJgn nama .. Allah 1!ielah. dffigr;!!ci'~aL'! i.W!lilI!.

~~ <Ali 'Dffi jlJJi TUlhd! be(bit'a ,dm n.IJU 'A!bb~~ ~ ~. :"J~' "lJ.tt'l b:rtgi ~ttp'liap IJm1J1iillt ~e1ab .KAm,~ $)\Itri'.tt~ibtn ~hJfha~ {lmr/ntit), ..

yaitu. bJa:l'i :ra}'lI- SeJ~g:k'il!ll ']];:~milh . i1:, •. ~~)',~~bCl;ilJh"l:l:ky;ttb .. t!:,

F"·· ·N···"· .e~· ,. - " ".,. ~.JI _L. ~.

~ '~[!"~·Y~~ "" ~L.;.",! :~ .:t' ~'.iJI;.. H,"'.gar In!f!l'MtHlu!nYl!l:I1fJ:

~ma A.ttahterl~p hi~6i\!j)g'~)'(llJiteIJ~d:imM .A1W ~ ~ '-' sejb~m:li ilie:l'cmit'll!n did.al:l:lilJi.lUhShabilM.in. b:;!a.wasany.J! An~~ herkala:: ~'fusllhillilh 6 d:lra~g m'emba~d,lu .ol!'d@.!'rl!b;a }':\!(I1Ig ba~ <ba b~~~d,wk, lJetiillil.l, m.enj~~ namlI . .Albh. b~~,*bf[ ~.~~ k~ny" di ;u\l5pilJI,X-i.s dJUA dror dom!ha. '[effSeihrn. coo

r ...... - _I~' - .. .;.

!Fi~·N~( 1;:t;.i 11.;, l,.,:1:; Uj ~.~ :~. ~Maka lJahmtl tuial'ablltlb Yang

~ kilI:rena itu &mmm tir.rilnh ~m:rJ! ~,Nya, ~yaiwat.ma~htlii flmg kil'U!lliI ~b.r<l!dabQ' .. d1aLdt E~, $dI::~liprulJ. $r~ri; .. , p~~ N .. bilJtl~.m~!cilIm"m;~~ dom $elb~.gia..m:!Ya, me'.!Jg.h;<l;p1ll5 seib~.;l!n yal'llg biD. Seh~l:'Ii.!ibnya, mellJll'eru per-

ib~tI~~ ~~d.~ ~~.1mg Esa ~g Ei~~~ 100 .~~ltlit,?~b~!"Nya,:. " .... _ , ._ ~ ,,;¥LO LJi 'l! ~ "! ",I ~ I,fj'~ Jy,) ';''' ;.i!J;> '""" IX. jL_;'J' ~ lD 4.n kttmt U~

m~;gml'M! $l;IO~!i!',g Rr1;titp'1!'~ .~eiid1jm iI;a~: ~aai~k4~ &mi WrlJJy1j~ ~r ~~: ''B~~~ #d4k ~ l!4J~ (j"4~g '~q) ~e!!d~Itr~ A~w. m~ ~lwJ4bif4Jj oleh.m'JJ. s#a1ia.'/ii ,Iilk.m. A.k.u •• ' (QS. J\J-:J!unibi.:fllll': 25), Untlik. itu, Diabe.ri£i:l'.lIun:: 4: i;.cJ ,tJj, ,~:i!t:d~ UU ~i::Ih diriW ~u.ktpatl!t.Nya,. "1t~tctlmumili::aWili dan~eF.SeJ:ah d1:lill!mk;~ad~h:~mn.Nya d]m dlll1am :I!I'J.(l]1lt\1l1I1:I .• Nya.

22. Al.HAJJ

4 ~I ).iJ jI. "'Dan b~'tilah kaha7 g!!JJthira kepada orl:l~g·orang yang mJlkhbiti'9~" rr Muj~.lh.id beiL.t:I~ ~Ya1tuoil'l1n:g--():rill~ Y~Ilil'!: dt'U~·~~~Il.,~Adh· DEJ..bki!k am Qamdl'lh b!l:rk;;!~a: ~"{ mWCI'.filIlg"o.[;IDJg y~g t"w~cll:lli"'" ~ A:;;{luddi berkseae ~Yai.nt Or<l:tl!~-or<lJtlg yang ru~dtlk." Sedallt:gkatli ars-Tsusi I:!e.rb.u: "if ~",-~ ?J jI ~q, beriJ~ kP.~rgembi~ .d4~I.~g<J~g~g l1mYwitiJ1, , y;tli~II:(Qr:mg-oraJlg y:ao,g dl!l;tlID1'-wlJJ~h Jagi. :rid.&.a den:g:m qadh~ AI1~hd~n hex" 5~~ahdiri kepada-Nya, ~

.. D~ .aill.3!!'Qg1::~ hld~l1I.yapenishan ayru !letludaihny,a. }"anirn.llrrnal'J. P..Jja.h: .~.~),i :.:.kJ .ol!L :r~, ~l ;;,r.1J1 t "Or4'1g-{)r@'1g ~-:r,ig #paMJ~ JJ~ebr~~ ~~ A#~> ggJnetarkELti m~re&, "-:pJtu hat:i merdk.a t:lb_Lt kepillda"Np-

.~ ~'b..~'; ~ ::,~"",I!.J!:, ~ "Oi"itJ:lg.~"il!~lg)W:l,g ~~r' ler/~ ~ yang meni:mpa t!~~ JO yaitu !:I~r.i berh",g;ti lDusibib.

Al·H~ii!fi ~·B~ti br;rht~; ~])~~ A.]bth, ~im:~h. K~m.i. ~k,m. $~b\1!f a,t:lU kami3km bin:ilISll_ ~ !{ .·SGJI ~,~,t~ ;1:; ~. "07ar.lg-o'r~ng yar.lg me~dirikt.l1'l .halst," § Ilmhl:lr Uhl1llaqirJ.:'..lt }"IDg ·[u.juh, hahkMl. u1ama y.rng :sepwll:l1HJ. membaCffiltY3i. dengan idhtt/'ttt, yili!!tI QI.mgroril!fJ.g y3lil:~ m.etltI.!lIalka!Il. hak Allilil1l }'i1Ing diw!l},lb\bn kep,ad:l. metfikil!~e.ruF'~ merliLI!1aikil!n(;;I~.lJ!".f!t[dhl!.l .. NY.!I!'.

~ ~~ I~G:,:' ':'j 1 "DIl'J1, o;t:a~IS-Qr!!'nlg~:t):g tmma/kabhm d¥lgl4n dan; iliM J'an\li: iwh Cam I: ri'Zki~n; kepa<iU Imm;!R.a, ~ pit1.l mareka me:nafk:thk:lJil r.iz:ki l'lmg.b.uk y.ang dibe:l'.ikm. eleh A1bh kepada :kduarg,<t, kerabar, ormg-,o:rang fakirdm Oirang-O<Hng ymg ilil.ernb!llnIilkan. d1 kal!W.g<til mereka, Se1'l!:il :tnel',t1i:a beIihillWE 1Mikkq.a:tb ~i!ik dmgan tmplbetl!.LS:dm m.mj.tj;~. ba~~t~ AU~ Sifat i:m berhedad~g;lill ~~f[llt-5ifat ofmgliDJtm;~ifik., karena rneseka .memililci sifa.: yllil!ig be.l'.b.w:ma:1l dati S!e1!l1ru.i:t :!lifat ini, .sehagi!!ima.!:l!a. }'llig ~eli11h. di.jda8bn. da13£lllllW'll furaa..alii"

.Da,!! tJah Kmni j'ld~kd!.fI. .litltwk kal:1j:Jf I1tl'f(I~t',~(~#ll ~Wai!4:gj~1~ d(fri ;fj'J'#;I'" ABah, ,kamume:tnp;eraleb keb.aiilarJ p,1lg b.arJ,),IJ:k PIl;d4,'nYa. uurka $@Htirlh "rehttu'" timrtlil! Alta!; kelik'tt m'Nm Ilunyelllb.ftlUmya {lala1ll keadtum .berJil'i 'dan 1:,,1,.,h t--,.!I ttl," K"'JlI"'. ~'i '''' "ill ,~.~1., .,..: ... , i'. _~.~ ~ 1m' C'"il ... .L . .., ,c - ~-l ~• , .... __ ~cI" __ ""'- -{-'l- ~,. _ ".&I.t .... "1f,{,P'l!(.,·t:liUl , .. ~\ffiI:.I' ~,i'hlh 1~Ki.~ 1Ilff,1o;iaJJ;l (;If;

~ebw'''J.gi{11m:}!W da~ veri mak!:mlidl' omng _¥~n,g rel~ a.-mg,l!tn apt! yang .a:da p'(uiarJya (yang #dtl.k memiil1.((Nl#1IJaj dat1 ~rmlg)'!!lt!g memi#t«. Demiki{l~"

]rmcr··········· ·~·~·.···~~~~~f~·JJ············l5H]:.!:I!!!:jii!:il

rab Kami telab J1}.e:JUltldflkkatl tmta-uuta Illi. k-l!padamu, mudab-mudaban k(ftHU bersyukur. (QS. 22~ J6)

Alhh Ta'.:Ib rnernberikan uikrnat kepads hamba-Nya berupa budna p.ng di{:ipt~bt1 unruk rnercka d;tn rll~nj~d5b.llnyd ~ebagai sji'ar. Dia pun rnenjadikan budn« sebagai hadiah menu]u lhimll-bm.m, bahkan bat rersebot EH(::P.lpk:llL hadi;l.h p.ng piling ut ama,

lbnuJLlr~i b~rbt;l; 'Ath.a· berkara ItJlt~tlg 1i~m;"ttl.Nya;

4,2.,· ,,,t.::;. ,,; c-t. G,j;_:.,_ ~,:,~'.:. y '<J)a.,~ l(!Lib J(·(IIli jadibn Iftlwk kamlllmu-utlU iui ~eb"kgian Mti S)'i'ilt A llab," Y<1LW sapi dan uma, demikian ping di ri W<l ~'~Ikan duri lbnu 'Umar, S;L'id bin al-Mus.aypb d;ltl ul-Hasan '11-U;l...d"l6_ M\lj~bld be,br:l~ "Badna hany .. 1ob.h 1oUH .. i." (Aku berkatu), ::;l,:dan~blIl penyebutan hlhw.a a!-t{ldn~/t d;M+U~ \mwk 10m t~ h~t LIla, relah dLSCp.J.k;l.{ L_ Mtr-tb b ~rb{;"d;l. penJ3pat t tltlarlt keb eu <Iran p eu phllUH a/ -Bld~(~b ~~~n p n $ ~p;. D<"\Lltll b al i n ~ rerdapai dua pC::~ld~pm; pj_!"J1J~r~t r;:crJ{; p:.Jinj,; ::;h.J.hLh, luhw;l d;:'"l~a:: dib~r~a(k;Ht pef}},Bbu"I";l;n ,~/-Bldni(1J u_owk bLrl<"\tJ.llJ; S.l.J}j ~t!t.lra hukum syar'i, sebagaimana pUlg tercantum dalam hadirs shahih.

K.t'!lwciian, ]umhm Ulamn h~'rperl~hr~~ h~hw;l; i(UhrdlMb J~p:,lt m~ncukupi umlJk w.ju:l~ O~M~, ~ ::;.;l.pi p~m dard~ m~ncukupi untuk [ujuh Or;l.~lg, stb;:..gaim:uu }'::tng H::'C;ll1Wm cbh.m !lJ,(!(~~ Shah.ih b<~hwaJ~h[j" bin 'Abdilhb * bcrbu; "Ra .. ululbh $ m~jJwrirH(lhk~n k..uEli untuk bersekutu dalam binatang kurban, unta unt uk lujuh or~ng dan s;J.pi unt uk tl1jL~h orang." Ishaq bin Raha WJih dan y:.-mg_ Llinnra he r!-;,1H: "H:,l.b kall ~~p L dan 1oLm." dar al mencukupi sepuluh 0 rang-~ rhidi~:;.ny;l; t d~!J \ !:r~:a.m um Ji d.al.lEn Jf1,m;fd A Imud, Sliruw. a~- N(~<a· i d;l;H hlin-l;l;in- W,l/lr(iJU (l 'l(l~ff_

fjrm<l.t}-~r;l;: ~ ~,~:".. ~"",;;J r "Knmu m1mpn-()hb hdJdi./::,m J,mR bd7ly:dl: pdOl I1}'N, " y~ iru P:;1,!!;:I b di [J t.:~cr L Ahir:.lL MU}J h id her bt;.:t; {: :':':'., :____f,; ~(_: }"Kum« rlJ(m!p~7iJM) keJ.Mik-m y!mg lxm)'~k p-'~~,wya.t" },;lLtn pahala Jarl be·rhi\gat miltlfa:.lL Firrnau-Nva: 1 :_.,;_;_. :.0" ~'. ;':"'. :.<-';I.j ~ '~l.fak~l srhur/ah dc-hmu 1Ii(]]li~ AItab Imika /..:olml{ ';Jmymrw.J;Jm.yt1 ja/,mJ kta&w1. berdin. "

Dari ~l·k'hnh{h<l.lLb bin 'Abdilbh bln Hamhcb, (b.n J<~bir bin 'AbJtllah:

"Ake shalar bf.:r~;l;m(l R~~1oElull,1oh 8\ pad;! huri rar:l Adh-ha, Ketika beliau selesai, beliau dibc:!ribn ~a1U kambing d;"lfl, dis~~mbd;I][I}'~ d~fl,g;1,a berucap:

I - - ~ - • - ... ~

_~f ~ ~~ ~J.P- l~riUl::.s-t ~lJ ~I r:

'Deugau nama AlI."1.h, dan .A. l Ll fl Mah,lb{!"1'~ r, Y;"I A llah, ini (ld~bh JJ.nku d3n d.UL ummatku y.-.m¥; IiJak marnpu bnk1o!rhil.!l_'" {HR- Ahmad, Abu DawuJ dan ~t:rirmiJ,-i}_

Al.A'masy ht:rkl,t;l d.1r-i AhL D:<',a.hpn, d<lf; Ibnu 'il..bh'lS tmtang fifr"ll."1.tl-N}';..I;; ~ :j,;_. ~_~;~ ~,~:..-;, ,._.~::;~,;. ~ "/ff ... tki~ $dmt1~lb {J/dJJ111l namu Allah

22. Ai·HAJJ

~y:i&l L:mu 1nenyembelibnya J~gan skawa£"yaim o.a:Iarn, k~da<:m benlli:ridi ~t;lS tigJll tiiUlg y;uJg~t (Jl~h ~lUllcitmy\t $'!l!tt!IJ!lIH~rk~

;!,]J~, ~, .Jij,~ i, ~~~1 ~. ~. H _. ~ 1:(.. / ~ •

. - . J- '["""IJ'"- 01, ." F 'I ,- J oIIol I~

i" ... i" ... !,:" ~,

"D~SJliIl' :~ AJllltI:!, ,~ J\_J1ilh ~~bo~!t!'. TI<i4k ~ n~(y;mg !l,~q) k~~ .A.iI1:aLb. YilJ. AIbh, iw, dari·MtI dan :untcl!:-Mll. "

P 'n.1:.~, di·· L_ - ~ _..! 'M ·_IL~.:II • ~ 1 ~ bi "iL~ -T"iL _!L_'IL ,e~t ym~ ~erup<l,' frway:art-JS:i!llllliilJi'~", lJI;IiIli~"", IliIi "m.-.!1JJi , ~~I,

,&n ~J/ Ami kri Ib!1l~ "Abb~,

Di d!ailam, ~S11ahiiJnim d.i[iwa~tkm 00hW1!; Ibnu 'Umn mend;;ttmgi ~sooran,glaiki,-b!ci f":aLRg,sed!mg menye.mbelihlllJlu. ]alu di<1~e.r.k;w~ "'Ki.rim]ah ~ d,._[~,m ~d'_~ b,~!i!.!rit~k;!t ~'1;I1W~ $;1lP!!i>i!h A.~1;I11. Q~i~. ~"~

Didalam SlWJiihMmlim ymlg b~ ;d:illJabix, tmtiUJ.gsifut: iJ.:lji Wada.', h. berkarae "iRasulu]bh. &S menyembelih 63 itllll<lJ dengaa UltligUlilli}'1, ruenyem.b~IiR d!e~ p.eo.h.!1g }'omggd.!, pwtm!:?m:J.}'l1i,~

Fir!!l.llill~N¥a: ,-t 4J~ ~~. ,~~ ~, "Kem.fJdi4n.apahi1a ~r4JJ mati. "Ibau Albi Nlljill, berbra dan M1Ii,~~hi.d'''Y,ilLit1Ll,~tn:ungklll], jillluh ke 1;111100." .It.1II1:t11 $;t!;1,l n!w:I!Y'U d.arip¢l;!dap~ [~Ill!,l 'Abb<li.$, .il;lS!l-I?~tbt~ Ml!,Iq~tp~in Ha~" 'Abdll:ll".r:aI:rn:!an.b:i.n Zaid biD. Asb.m~edblu:: ~~ Q)i. ~:;, ,~~, ;'l{errmaian ap.abila ulah robch, ' yaitll telah. Ill:ilti~ Pe![l.dapat: .m~lM. yalJJ!g rum;Lbrn:l oleh [bn~ 'AbllllS am M1LIj<lhia, brennidakbole.h. IDf.makm 'llI!fiu}'mg ooem.beaili 5ampl~il,[!fi.t a :itl!,il mati d!l![): tidak "~gilJe~rM;, Halterniburt (!idJWi;wg oL~1l h-adim Siyadadb!tl!t AIlS yang~f!«aru:um di dakin Sf~iih.1IJj_Idim;

,~11~PI ii~.h ,~;.ij ;..;i:J I~~ ~ .JS' ,jrs. ~~!~ ~ l,~ D~ )

r'" _ JII - ... ' :f._ - iii. -." - .. '"

( .~~, t;;i,J ~ P ,~j;.~ ~J '~~' ~U

~Se5WlgphnJf;l ,AUd .m~W~jib\ll;:;1:H b@rbu.at bl1llli r.bl<1:m S~;t ~~l!~ltU., §ikOli ko1!liitfimem!buouh.., maka '~Wl!llhl3lh d~.I1g;t111, ~ll t~iba:ik ~ jik.ab!ii;t_!1.m~ .nY,eHl.IJe1lib:, .mem.yemhel:i!hlalldeltlg-m.t:ill'~ ~rbilLlk. D:m :htD:d~;m ~.:!Ot:!or:.atlg kil!l!hm m.empen:ajilm .. manp!i£il!wl]fil. danmembust tI~ .~. ~~ili!l-ll~ nya.~

AJbu Waqi.d!alL1:its.ioe.l'k;llu, ~Wlllllili ~be.fStlbdil:

_"" ~_ ,!,.:,i

( ,:4Z '.,rl & ~ A.,'J' ;~, e....,. :.~".~-~·I ~,).

","' .:7'Vr- 'po 1'-5~- - ~. "",.. '" I~; ~

"Btagi1afi IIWla !lilj<lJb~il!aHUlg, ymg l~erp'Iii,tuS !>e&ng dill da]lIrn k.i!~.dJ:!lrlJ hi,dl,lp. maka b~gi!hJ1urtl,l$ itu ,~d~i~-,-Bi, b<IDgk;~i~ (HR, A]II:ud, AhuD<JIwtJd dan ar-

l'inni&z1 !!~. 'h!~~y~), - .

~' . . - .< .... ,J'~ ......... ~ ,~~'.J" _,. ~~'. n .. , .'. ',.

Firmlm-Ny~:·~ ~J ~'I.<J! !_,;...J;lJ \.;,:.0 I~; '~ru mak'am,m sdmgw:.

I'tya dlm· tim moakti.nl'ah onlngy;rllg ~ delpfm apa yang ada pad..mya .dtm orang

_______________________________________________________ ".""". ~_._.~" •...• _~w."""""""""""j

P'"l8 ml;'lll,.ll1!U1, ~ sd~lIgiat1 ulama Sd1,( b erkata lern.ang finnan- Nya:

<{ '-----P- \A~' ~Mak4 mabn.l~h iebagianny«;" ;J.d~l~h p~.rinuh ptngh.alalan (m!,J.o~1~)_ M.ll.ik berk at a: ¥Hlll{u dianjurkan." Sedangkan ulama lainnya IntI1g;l.tab.ll wajib, dan ini adalah satu peadapar clar~ maddJ.ab Spfi'iYY;J,hMtt.:!b berbeds pendapar tcntang; m(l~'tJ~b~i <l1-Q3;Uli' Jan ~V"lu't:ltr. 'Ali bin AbL Th~lhJ.h berkatu dari Ibnu 'Abbas: ~ Al-Qaani' adalah orang-orang }'.a.ng mcnj;aga din (dengan tidak merni nra-mirrra} dan ai-Mit 'turr a~L-"tlw orang ymg, mcminra." Inilah p~ndap~t Q.atarlili, Ibrahim an-Nakhai dan Muiahid dalam :;;~HI rtW;1,ptriYa.

Seda.ngk~ IbM 'Abbas, 'lkrim~h, Za~d bin Aslam, ~1-f;:~lbi, ul-Hasan al-Bashri, M\L<!;:ttil bi!1 Hayyan dan M;ilik biu Anas berkara. ~Al.Q.1;I1li' adalah orang yang feb kepndamu d(l[l m~min~a kepatlamu, ~tdangka["l al-Mu'rarr adaluh orang ylI1(; mcreridahkan diri dan t idak meminra kep,l,dMrW-" hd adalah lafa.;',tt .u-H:.lSMI-

Sa'id bin J ub ai r b erksra: "Al-Qaani' ndalah orang y~ng rneminta, dia berkara: 'Tidakkah !-:(1gk~1.I mcndengar p~rk.at"a:Il asy-Syamakh:

.... .:: of of .,J .-

e.~1 ~ :,.w1 ;~~ ~ ~ ~ ~:;JI JW

Harra seseoraug yang Jia kern b~ngbl1, ~I;hing~a hurtu it u ia pun memberikun kccckupan bgE keburuhan-kebuiuhannya, lebih m~'T'li\g;,l d~rinp J.ari merninra-mint a,

Dia ~id:.J.k butuh In¢m.ult;t, iuslah perkaraan lbnu Zaid, API in: diJaJikan hujj<l.h uleh ulama }'1Ug berpendapar bahwa binarang kurban mencukopi tiV bJgilU; S(_'Pt'rr::~gl unruk dirnakan p!.!fIl;lLkl:1p, ~~pertig;l; untuk dihadi;thk.1n d~~ ~~pmjl;;J. bgi unruk dis~ada{p.llbn k,~f'ada para [uqara', bnm(l Alhh Tu'ala berfirrnao: -4 :::'.:J:; ~'..<Ji "~IJ ~ Iy{i f "M~b mak:I1da)H~hagi..lnnp dan fx:~i mablliah o ran g y~ng ralJ dtnsan tipa yang ada pa.da~t)'a ds» [)Y,mg y.;.rng memmta:"

Di dalam h~dit";. shahih aercantum bahwa R:asuluUah ~ bersabda kepnda manusra:

~, _. .- _. _. :; .... 1-.J r!

~ Ijf-~l) ly5.! ~~ ;";ji ~~~~ ~~ )w:.SI Y. ~ ~ ~j)

\~h ~ I~) ~~J~ J) ?~~)~~ lJ;~lJ I~) ~\)~ J) (~ 1~

" .

'" ... t~ J .OJ

(r.:- ~.

"'Se.W.llKt;t.tlmp Jahulu aku m.eLt:illg kalian untuk menyimpan J<tgkng birm(lng kurhJtl lebih &UL riga hart, m.~b mabnl~h J.a.r.i ~imp~nL~h ~~~1,Ji\L rer'kir~atl kalian." Di dnlam snu riw.~p~~ ~M~k3tll:.lh, siml~:l.nl:J.h d:m shadaqshkanlah oleh b.l ian." Di d~b;m riw ~ yat bin; ~MJ;b maknn lab sebcgiann ya dan h e ri makanlah o,;1ng fakir png ~ang~t rnernbut uhkan."

22" At.flAJJ

l\e.nla5:011'kan s:abi&mya dala:m h.:.td,Lts:~, s.OO.prudiili. dan S.blOOq~

kalliah old"! b~i"n, ~ jib. ~i'l! ~~ $~m .. ~;ny~". ~tl!l ~(m,~1i!t . ;l!ta1lian.,

eli;;! tidals men.jamm sooikut pun, .ittlbh pnl?; dlbtikID oleb Ibn ~lrnii d.:i kaLan.~ :Sri!fi'iyl'~ SGbil~~n:!M~ berl';~t1l:"D~ h.i!!:us .me._Ii.j~I1.5diw'u!l:t· ny;a deJl.ga_I:l! yang serupa lliliU. dfillgan .. h.<lJrgmy.a"~ Ifi'e.lldapat 1:a:in rn.engarikm, m£Dij:liImJ1l iilete.ogihn}"!. p~pat bin mm;lFtak:iliIl,5!L1p~:rt:i;~Y'l dhiLCl pellidapM larl!l1 mengil![il!kaJllL •. mtmillh haglatl }!'.IDg pilimg [frem.dah. II:lJI!I.ah.peru:bpar l'llig m.~~1Jr ~J~~ m~,p.l!;l.b s}'1Im" S~gI!;;m kW:!,,~~rnmtll;!!m di ~",,_mM~g~d Ahmad dan Q~lIa&m b:li!la:i'J.·Nu'mlJIl daJ!a:rn. haJiIs IetllilDl.g hinm:ang kurlban: "'Mak~t!Iati!j sh;!daq~hbnbh &_11 m;trll~~tk~n~~h k.u1~tl:!r~ dm jl~!:I~:t!t .dijl!.l$.r Sfba~m 1I.I~.;t[IDl~d:t ymg mer~ngmkm Hlmmg m.enjuaIT!iYJ! dan sebagian ~.aiDJ. bsrkara, dibagikm. kepilda oril!Rg~".J1Ig.€atkir. w;.dli1h.~~.a 'lam.

MASALAM.

Al·Bar.ra'bin 'Azlih berkara: ~.fuJsu~!ilJ)1ak $ bersabda;

e . "~,,, 1 ~ ..,. .. _,~ ;P.'_ rIi i .I"_ iI .. JI....,. .",'.

yt:;p~ ~, Ji" ::;.J ~. e;:J ~~' ~1 ~JA ~~ J_ ~ i~ .~ Jj~ Q.~)

( .~ :; ~~.~~i ;).0 ~. ~:~ t;jj ~ :J, ,,;J~, ~.~)! ~ ~~, ;;J ~

~ ... ... f!' f'i' .' .. ._

~S~U.!i!gguh .. y~ h.d }'011J!g_ pertama k.:iJi bmi mlll:;li p::l.d~ h",ri ffil (bari 'Ieihd Adh·h .. ) i!.dJilah .5h~l;J,t. I;;e'mooi<llfi bm kembilli dan :m,enyembdih himtang k:uiDOW. B~r-illJilgsJ:apapw~ mel<lkukmD.}'<l, m1kabe.l'arti ia rfilah ~es'l:l.a!i dlf1lga!l1J. ,[i·l;IM!ah Imn..!. Da:n b~:rlU!!gsi.~p~~g IDGnYe'mbel:ib 5~belUnl shalat, m~k;;il. iru hiliilyahb. .:hgifli/j y:m.g d~hci.'.uk:ii:tI. J.:!eJMd.~ k!!'!h..il1tg.t!1l.}'lil. d3fi $ledJi::i~ PUlili,dak

~~'f~uk kl.lrl).;l!!"!!," .

Uatuk .Itill, Iml:Ill asy.sy<lif].'i ,darn jartllaJ'ah. u~ama.berkua: ~SerunmIDny.a otw:U w.mt"1J meliLy.emDeii.b. 'b~Il:M;OIIng kurb''lI1l ml.ila!h rl!.i sast m.a!(0I1mri ne.bit di llilLti. ril!y~. 'J.ed.U1 AA:lliJha :!;t[:eI~ herhblll.]'"l'I.ShaLtt.'!led. dan diU. kil:!ti.ubili,.~ A1'tm.atll meraambmkilL~= ~~b.iJibya Imam. meIlly-embeWmrya. 5:etekh 1W. ~ Seswcidengan badits &!l;;lim Sbahih Muslim: "§ angaul.:ili. k:J.i;Ul me.nyernlbe]iht, b.:illgg'<lJ 1fl1:l:rnJ. meIllyemheJilll'lI}'<l,.~

Ab1;l Hililiifah b.er.hu: "Ad~pW1 s~ha~.:I1i bt<i~~T p¢]j;;I:!i&~k. k~mpune; d~11 yaIlE. ~ep erti eaereka, hefld<llknp (me..reh) me'DyembeJih. serelah '[~rbj( bj~:r~ L.~ t]d~ d!is~llci'll1;kM5h:d;a,t:1edbagi lJ1.e.reh Sed.uJgbn pendud1l1k !k011i1., .h.e.ll.ciil!lclah mereka dank .menyeinbeJiih !;~beb.lJm. im:lm H1~liy""emfu,e]ih."·

WIilIli1hw <li'lam. .

Sam penclatpilr IDe.llg;tta!k~: "Pen}~emh,ili)!lall ].;;,tIIti'lafl dd3li::. dhlj"Il:t1':l.I:k:lrt ke(~I.i p;l,d~ .l!i.Ul 'Iedul. A.dh"i1;!. I1ya saja," S;Itn Pe'I1.d:1iPilit m.e.nvta1.'ln~ "P~ tlirembcl:iiilruJ. p:lth h:.tr:i my::tWitl!lk !p~.cl~r,kI1tkot~.:J:~.:r !mt)mudih.k~ mIl!!"d;;il.

J.;J;f.I. \Ul~~ jJ~lldudt.lk J~<l. pin] har] r.tya Jan h'll"i-h~n. rasyriq ~~udMnp," imbh per.l&p;J,t S~ 'ld b in J d..l ~iL

S~tU pendapat htiIl meng,~tJ;k:m, pcnyembelihan dilak ubn p<ld~ hari rayanyn ~.hn satu h,Hl ~~:-"l,ld.llu!p.

Pendapar lain meng.u.u..<J.n: "Dua 6~rj ~~,.~udahnp," ini.b.h pcr~d~p'~t Imam Ahmad.

Pendapsc lain m~t1gamk.l[l: ~lian r;J;r~ d;m tL? h.J,n t~yriq sescdahava," L(l,!hh }ltn(hf'a~ Irll.am <I5}'-Sy;tfj 'j b-~rd'1S~TK.l!) b.lU;b J\lh;\ir bin Muth'i!~~ .:1'';', hahw~ fG.~ululbh ~ !:t~r:;~h(b:

.J' +~ ~ ~) + ~:= ".

( .~;. ~ ?-r' rl::l }

"H ~ ri· h~ ri T usyriq, seluruhn y:1 adalah h~ ri pcnyemb el ihan." {f.JR. A b mad d~Hl [bILE! Hioban).

Firman-Nya: ~ ~.::~k:~; ,~W ~ ~i......;.;-:. ::J!£ r <'D~mikiattta.h Kton] tt'ftrb memmdukbJl I~md -ust fa itf{ hpadd,m II, mf/-l1FmIlJab~n kmm bers;'ld:1fr. " Albh Ta'ula b~rfi~ltl;t(l, br'~l1a Lui {;...0 '.>{~ } "Kami U::!ah l]u~'~mufllkbn nuta-» n(~r itn h'P<1.dl1mH, " yai t u K~mL td.lh men unduk k ;tfl.nr~ unt uk kalian dan K.am.i rnenj~dLbnnp tunduk {b.T1 p~~uh kepsda kalian, Jib kalian ~I,lk.(l, bii;l.Cl ci.apat m.tng~!ld.ar.:ll[l)'~, Jil--...1 k.1uan .5\11;"" kal L(l,!l d;l;P:,l,t mcmerah :;USUl~ y~ Jan jib k~ii;"m s:ukp" ~:,l,li<lJlA".p~tlnC:r'lyembehl;ny.t, Di.t bernrmm JaL1.ID ~p! }'.J.!l{;: it~UE.a ifli; ~ :':'j~~ ,~: ;.s:J \>l. ....... /.:...:.... 2..::-'jS" t "Don iki"mlab Koni le/dh m/:'l1H1"lJllkkf1rJ unsa-unta itu kf.'"padamlf, m1fd{»)·mml.i(km kilrrIU flh'ryltkuT,!'

Dagi1ix·d(!gi11.g IOWt dan d(U'ilhn}'£I. it« ~ekali·kali tidak dupat mi!n<:aput (k~ridbam~) Alhlb, wapt k~'/#kw{lJm darimulab ymlg dapnt mencapaiay«. D(JJnikilmlff/) AIMh ltMh 11U:mmdukbmliyn untulemt: mptl)'<l kam« mengaxm~gkaJl And reT/huidp bidaY(l}).N}'8. k:~padmml. Dim berilab keb«» g~mbim kf"/hUi{( o·uwg-(mmg }'m~g berbuat haik, (QS. l2:17)

Allah Ta'ab. b(lffirm~t1 hahw.J. Dia meusvari'arkan penyembelihnn unrn-untn ini, OLlJat(lflJ; hadiah um uk hmban adalah "'pr mereka mW~L!lpt. Ny~ k~i k., ml1Il;r~~~~dip, karen J. Di,3. Mili.1pencLpt.t d.ln M~h~rcmb eri ri~kI.

l,.___ .. "",.___ ."",.____ .,=.____ ____. .·"h. . . __ J

Tidak ~edi.kit pun dagiI1g dan dlI"~IJJ)p yang akan sampai kepadu- N fa. K:l.rtlla Allah iMt M~h~by;1, (ridak mernbutuhknn} dari selain-Nya, SesL.H"lgg\~hnra dahulu di ~n~~ Jahili~7~h, ji1a mereka menyumbelih hm.acmg unruk ilah-ilah mereka, mereka melerakkan ru,~ing-d.agil1t biJ1ar.ang kurban dan melumurkan darahnya kcpa,u~.;l ~t.h~]~-berha!~ tersebut. MJ.b. AH",h T.t'lla h{!rfjrm~: ~ !j,V--:'~)'~ ~ t!._;"':'1 j~:) , ~Daging-4lgil~g W1!a dan ~n<Ilmya it« id:ali-k4h tidak rblJ<it mencapai (l;:eri.dluUl) .111«}}. ~ Ibnu Abi Hatim m.etjw~ya"(k.tn, h.~h'il!;l; Ilmu J ltrAij berkara: ~ Dahulu, per'lJI,.lUuk J ;iliiliy}!ah melurnurkan d~J;in g dan darah k urban ke lhit ul ia . h. ~ L:.lu para ~(lhaba~ Ra$\IluHah ~ bcrkata: "Kami lebih berhak untuk melumurknnnva." Maka Alhh rnenurunkan:

f ~ ..>)2! ;'/:: .;_~.j~y';~)') '+=;J:;£; j,.;,;.) ~ "Dugws-d..ging, unt« rUn ~kdJnY< ilH sJ;;~~!i·k4li dd/k dapg{ 1W!'1K4/J<li (t...,.ridba:m) A f/<rh, tf.tdpi Im::kW:.:a.71 dsri mul .. (h )'dl!1;: ~&.pa[ mM(~pinp/, "Y.-l,IW ineucrimn dan mernbalasnyn. S{'bag.1!m.ma y;mg. tef(~mum di dabm h~Jirs s:h:!.hih:

"S:~'.sll.ll.gg~!hn Y.,1; Allah t iJ;ti.: ruernan dang b enw.k (11.1 b\lh) dan t id~k juga harta kalian, Akan M;J.pi, Dia mmnaad=f; kt!pad.1 kH~ dan amal kalian."

Wlki' berkata ~Lu; Y ahyu bin M;u:,:lim -Abi .J.dh-Dha.hhk-: "Aku bertan ya kcpadn 'l~mi r .15 r~S r/bi r!!"fU arig k ulit birl.lr:mg k u r 1;:111, rnaka dia rnenjawub: f \~j\.:.J~'j ~ J~< :.:t, :t; :) f "Dag;ng-darti1rg unta d"m dl.lrahn}'~ itlt Sf".k~h,kaji ~;id~ J"lpa~ mencapsi (h:ridhlOart) Alklb," jib vngbu HUB, jL.lalb.h. Jikt ~gk~u m<l.U1.tah<lDhh dan jika engkau m.-UL s{\tkkahkanh.h_ Firman.Nj';"I; .of .:"'0 L..:.~ ~_!...l.i). "lftm£ki~II(/h- A/hb udal; mtmmdukkdtmYd unwkmH." k~wfta iurlah, [ij.1: lllellundukbtl1,.lnt.l-unu itu untuk ka.lj~rJ:

1 ,:.t1:,.l.C J-" l,! i :.:$JJ :It "s"P;.tya, ham~1 mmgdgungkdtJ AltaI; urhMdp hid4phNya. kfjJadamu, "yairu agar kali;m meng~gllilgk~n- N ya, seh;:lga;nuuq Db. relah menunjuki .k;j_h~n kepada "'g.1IDlI dan ~y(lri',u.1\iy;:l serra sesuatu }'ll1g. didnul dm d~ridh;ll·Ny~. n;.1 pun mebrwg bum umuk rnelakekun ~pa ymg dtoe1L!:i Jan Ii dak cll sukai-N p,

r-:~rm.m·Nya: -{ ~~: ;:.:..": r "Ibn. kniab kh.r gembira I..-epadt omn:gora~tg )'ans. bcrbllat bilik, "'rout u ~ r.raah. kabar g~~mbirJ yOl Muh.1ffi.lIl~d, kepada of;ing.-or.ang y~rJg betbua~ baik dalarn 'lmal-;unal mereka, konsisren dalam barasan-barasan Allah, mengjJ,;u(j ~p~ png disy3,~.i'.rrb.n.Np kep;}d~ rnereka serra mcmbenarkan risalah Y;:lI"l'6, disarnpaikan d~!l dibawl olen R;1.'3ul dar; Raub .iJ:"

MASAL\H.

Abu l-Llflifah, M.~lik dan "'t~-Ts;auri bC!peHdap.J.t tem.arLg. wajibnj';1 he~b .. Hh.uJ. bagi orang ylng relah memiiiki nishub, ~J;Ulgk"t1 Abu HUlif.1h

m.emam.b<ilik:m ae!fig;m itd!ao:y,a, ,S,YilIt:il.lt; ~ d1 Thfmpilt.Dia, hero.lllljjilk difftgm illldillrs]ic"':im,g mn,w\1'f\l.lLkm o]eh ]mam AIlim .. a, dm ]iJ)])1!l M~Jah de.n.gaI!lls.m~d, y:w;g nj,aiI,.rij:aJiIl'}fll. <lli.qfo!~ dar.l Aihu Hut,i!!lraih. • :S~ marl'u':

"n~r;1!l'J.gslillp;l. ~g mern:ilikI ke]ua&arll" k11l1. dia (ida!k, be['kwbarn" m.ikalan,g;mlllih ~La m~~lci ~~rtip!it ~haJ!~l h~. ~ l'~~~p:i di cl~l~~Il!f:ll!~~r4l.r:;t~ r~r;1,wi y.!I!~g gh!!gb d~ndi~~p m,1;l1Q]:ar oJIrdrt F:~ Ahmnd.

ib~~ 'Um;li[ bgdka~ .. : u:R;)S!,!.hilbh ,~ 'b!,';rk~Ilba..!, kerlk .. (:s~~~k) ~~,

~jjmggd Sldama Slepi!!d,tili toathWl. ~ tJIR. At.Tir,i1Il!ldzi). '

&y-Syafi'i ciarl, l\h~db~kilitl;t;i "B~kl,llfibil!!l ,iru d&k ~iIb, ,iIbn ~~Ilpi blily<ll d:imj11l:ril:all:' S~m nik11ll"<llIiLWIl1llfbmatmg k[llrbm, Muslim. me" ri~]f\l!rli::~ ~ri J IIMr llihw\1 ~,l;liIWi ~ ll:le.l'salbda;

~- #i.., -, iii or .!I_- : .. ~ ,., til IP !i!_ ~ '...

.~, -,",'. iaJ;. i··<.~ P -~.~ "";1" ~:~ '~"Ji, ',':'-~..G "',

( .~' '~' -. ~-- - ~' ~ 0, ~ ~-.- - ~ .;f"!o! - ,~,)

"Jm:JJganlu kal~lln m'il!n:yembd:ih kulibm :keC1Ja]l m".,i;~"n'ab (pngUmi"flJlya tJe:ia!h, men-c;lpmaoo taiLtm dan, meIlgmjcall{ [iHIU!1il ketii~)" kecuili jika, ~e!iuiliilltD, me!i!!:lapatlhDfIYiI. maka sembelihli!!h,jadu 'o:fb (llim.IJ.:I'ft}'<ll kU1i'il.!lilg cl!mri dllil. tai!ul:!l) d<!.i oow~~, ,.

[leilldiltp.;lIit y:mg dlitp.egilllil:g oleh J t1mhl1f adalld hmatmg uata {1m 5lap] ~g ~ni, :;d~'~ ~U!l,¥ j!a~·~~. d.o.mb.iI!'c~up limt1!Jk biD!iIi!)~gli::u~. Ulltta ya@g iilfl,!'i'~i aOOJ<ili!AE!t ... }'>l!nJ ~d1l!h. ~~namiU!r ].ima ~1!1.!l! dlUl! m~~.~ak l~hoo J..,~ti[!.ml" S~F! y~g ~~'N,it~~ .i~!I!~iI!l1 $~I?~ r~.i'iJg b~!wm~~ d!~~. ~~Il!w~ d~ me~jak. tt::i!:hi!J!Ii.let:i~, p~r~ lai:n. men:gaUk:iLli. pitu~ri y.ill.;~ umu:my-a m~!I:Ict,:it~gii.t-.1~l!J~ d~ ~tlp!gjnJ$tih1!Ulk:!l¢mp\1![. Al·ma:~<l',d:.ll adalab }".1li'tg ~enamJllir du a u:l1W!L Sed;angk!l.ll! }$dz-a".1h ,dan cl.Qmha, .sam. pendllPil.I~melll.~a. W. t'.ela!h,n:l!e[}Cilipa.t~!I:I tmW1J;j:p~t bfu.meng.a.wMI, ymg!,e.ru.:mtlf

,sepl!ll!l ' 1:iI1aJ!l;pendap.ili~ ]a.in lag!, dlel!apail hwata dian peruhpal S<1hi.lltgj,. ellam.

bwm ati1JlI klu;mg,

S~nlJf1Plbrl;ya Allll'l'b lfUflft{,ila m:cffl'_gc-(llrtlng' J"a'~ tel~h ,berim«~. Se$~mcggNIJ.. t~ JUJ4l! tidak .fflolJRyrlkrfi tinJrr:Jwp Qr~mg 'Y(fl~ lJqrM'~rJ'(l$I~ tJ~~:git~'K1m,ri lzik100t. (QS. :22:.3-8)

AUal!!. l'a'o1!l~ m,e!l,g~ba:rk!Ul bainw!I Db fIlemlbd~ h!l!mb;l.~.~mb:a·N}'!I. ymg I:!ertaw:akk:al dan :k.emhaJi kep.a!da."NyOl. ~ri kebl1mk.1:II. oang-1JiI<IfIg yaIIIg j~h.lit un .iplI!. (I~,}'ao.rmg~rmg y .. ng :;;h.di:m, seflOli mJRliag.a ~ mti::mi!on;[I :i'il(l.~b.S:eb:lg~;ltI~ A1Wt T.!l!'~~ b.t:=rE~r~~ ~ ~¥ J~ ,.il.II~:P ~B~W:!tilk<1h Allah Mabam~allenpi hamba,.Nya?" Dan f.ifIrutIl..Nyi: . J

<t J~ ,)i':';" § ~~ .2!L ~ , "Sesf(;~#J~n;ya AUilh tid4k metlyutti: tialHi4/J' .omngya~g hnkhiinat laginu'ng.in,gN,"1. nikma~~ ""yatlJtu Di.a[id~ m.en}'1lbi ftw<1.;h.a.mha-Nya. }'lliIg be.D'Sifut sepertr.i .itu. YilbJi berlhiana.t kepil:d<l.berbag;:U peliiU'l·J1ail dal!lperlka~OU'!. d~il~~idll!k [l'I'!en,~'!lilk;!l'! .. .po;! }'1Ulg i.3: k;t~aka:!l. :S:e· dal'lgkan al.JlJif,'rn ~.&ah.Etpf'.i'l:gi:flglbI'jfi tei'lud~p bt:=]'];l~g.~i [JJikm~, d~J;)t1!J. '[i.d:al>.: m.etlJ~ t..uin\nl.,

,&.cL.1"I.. ~

JJ. _' .. ;.1 .;, ~. ''' ~. '.' "'. ~.'. "' ,-.-;.1·. • - ' jJ .. ~ ~'" " N~ .• ,lt.1 r.~ .. p. ~"' j~ "' .. " .

~ .'" .~. tJ M;.' • ......" '.' ',~..u., ~ ~ ,W"""I,.;,!I i ~I~ .u.~.~ .~'. t'.

J 1..,:;;-- L..:.;-:..T ~ .......7 -';' I' •. .' #' ~ '.'

'" - • a .. •

.•. .r ,. ~J 4.£.· .. ,.... ::s..' '. -1 ".- ~.' .. , ~.' "'.6 .•• ·· - .'~< ". - ·.t ~'. "" .. ' ~'" L .. O::' J.. ""' .

,I,)A ~'1 ". '-- . .Ill ~"'. . ~I ~1'... '_ . .JJ _41 .. ,.... !I

- ~-,...r.:' ,rijo~ ~"II . ..:,.. ~';;r-t

A, )~ .... " ... l> ..... '~ ..... l~ ,;::G\., ~~

~.~,r ~-~

'Eeiaj;, (Ji£.'ti1J.ktU.i (b~tp(!tdng) bws,i (l'rt!ngo(iT(.!~ ya!'!l ,rE:PfFP~. k!!'nt'~~ se~un;ggubnya tnttrek'lt lelab dM'li.M-F. Ut'li. s5u1l.g;grdm1'1 AllaD, b.etla,r-b~lulr Mt1/!Jiilk"' ... .:1 11~e .. ",I ... "" .- .. "._:r.A'.,- (Q~ "1"0'3") t·· -'0-,1 -.'.- -." - .' '.' - _ .... - -_. - " .. '._- .. -""~"'''i~ h.", ~{!;" hll,. . .", ,.,"' •. ." 1 'Ill'l.i,~.u! ll:rtlng-9raug ytil'.n,.g

tdah diusi. dari .li;trllqm'llgbtrlamtl'!! m~ ttUJptt alman ')fa~ bli'Mr. k~l'i kat'€na mer:eka btrkat(J':~R'6b bmi lw/ftyalab Alla:b . .o,j' Dl1n seiiranj!lit Ali!ttb niLlk menu/Iii: (k~aIM1S(,l~ 5dr.agian IIhUlli~i!!l .del:lg-an: seoagi(m )'al,g lain: .• trntN1ah ulflh dlroboh!Jum biam.'bi«r:a Nau:«lli:. g~gfTe}.1:,mm,(fb.nrlll(fh ibadttb ,,,,,ra~g Yabtriii dan mtlsjiiI.-Mms:jid. yang ,t/i ~bmt.rya b(,'ny~k di~@,,~~ n(~m4 AlJf~b, SemncSNhl'Wtt .Allah p'tiui menoZont o,rang Jiang rne.l;i,ol(ltl.:g {I.~gmJJfi}N)!il,. $€)1f111~'h.!!ya' Alf(lhbwMiI'~€llar.Mabakimt lagi: MalMp'iftkaStl. (-QS . .22:40')

Al).'Aufi b~rbt~, d.-.ri ]h.l]ju'A.bbas:~Apt.Uri tlmm t£Dla:r!gMul~:I!lliIl1Hltl d.m.~arn Silhal:MlmYl ketlk:il. mereka &ikchllltbn. d:irikot~ l'¥bik:_ka_", ~. Mupbid. ~iJ.rIl-Dlmlduik d.m ulama. SaLul"lll:!1:nya seperri Ibnu 'Abb\~$, 'Urw .. h bi;_n llJi'."

21. AL·HAJJ

Zubair, Z~id hin Aslarn, MW:Wil bin Hayyan, Q.tl:ld..h clan hin.Lnn, mereka bcr(.;.lu; "Ini ad.U;ili .;).;'<1.1 pertaina prJg rurun u~mat1g jihad." Ayat koE dijadikart d.a.li! _~ll:!h !;r.bag~;U'l. ul.;J.ffi;]; h~h wa s,u~a~ 1tr·~r~m adalah M ~JJ.ni yyah.

A' ,. •. '.... " ., ~ " - , . f ":!. " 1-!. '- J'. 'k 1_

"{ ..<',";;:", J--± ~ ...,! _:,b i_r-LZ> .~~ ..i ;.~~ .;..,:.l.b .. :.>l'. r c a'J nzul an tlfrpr.rimg

baf1l QYJi7~&:'tm.mg i',mi diperdngi; k~yt>na ~{d1n;J!i,r"14)'a mereka ud(lh di<midP_ Dun sess r1iJ[uJmya A !/~h ij~7!~ r-ben« ~ M(J./~dk[(#;:l »ieno] Dng !Jl,fr{'ka it«. " Abu B~<lr ~ b~rbt~: ,. A k u m~nJ;~t.uwi bah Wa ;1,bn rc rj;ldr ptp~r~ng.U1,"

Diriwayarkan oleh Imam Ahmad ~t~ri lshaq bin Yusuf ;l;l-Az(;l.q_ Di;"l rnenambahkau: "Ilinu 'Abbas berkara, irulah ayot perrama yang turun berkcn'-'Hl dent-a.!! perang." (HR_ At-Tirmidzi dan an-Nasa-i di dalam rafsirnya dar; kedu~ ~W1~nnya. AI·Til"miw.~ be:d· ... lt<l; "I-:!:.l.dits hasau.").

hrm~n-Nya; ~ ~--ii ;...._~ ~ ~i ~)J ~ "D,w S61!Jll,.\;l!/;J1j;:.[ Altai} benar!"iiwr /tfahaJ..'lt,lU m~~wlr)tig meith itu, "y.lirll Dia M'l.h;J.;;u.as.l m~[~()ko!; ~l'lmh;l:· hum ba-N y.1. Y mg htr~II1<l.q ranp a l~~p~r;rngm, Akan lttJ._ri. Dia m~rlghtn(hki hambu-hrenba-Nya unt uk rnengerahkan kurnampuau scmoksimal mungkio i.hhm nng~~ raat kel~:.Id.\-NY<l, Seb.a~tm~n.1. Allah Ta'ala bcrfinnan:

~ ../ I f:i ~"i:J;~ ;-~ .~ 1j;J ~~~<,~ :~;)- 1~ >2; "}': ~~ lj.>:~r ~~;..j~ 25

.{ r J ~ ~ ~ J ~ ..... : ~ J: I.. r ~ ~ ~.} I ~... ~ _. r" ~ ... t .. J ~~:..

.,_ ~ 4-- ~~ (,,:,n:.;~ .~~~~ p. -~~ ~.~J +»: I.~~I ~~~ ...;..b ~~

"A pa bila ka.»w bertem ff J(:ng~n t.mmg- OflWf, k1l/i r di medan p~nmg, mab P<-ln("lfn.g/ah baU71R leher rmn:'h, SajinKr.:~ ~t~bil_" k':;l.1J111 tdab ttJc7tgai;J.hf;;;+J1 merelca, mf1.k:f taw,;m!!Ib m~'l""ckil kn se~m'<Ih itu k.:itm~ boh:b mf:mb(~bi[sbn !l1f.RJka at(U{ menerimu t~hma.n M m pai p.rmmg b~yh~IH j, De»: ikia7t!a.b, <1.p;I/Ji1~ A Nah m C71~/J~~nrhki. "rI iscay« Allah ahatj 'm:mbi'fl~~~k,. n mereka, wt:fpi AI lab j}~'"1ld~k mmgllji ~d1;J.gkmml/ d(!T)jpn }fbi~gi~w )'~ni; lain, Dim or,f7I£-or!Ing }'a~~g gflgj~r p;;.da j..~t~n ANith, AlL-rf, tidak ,.k,m mt{1"r)'ja-t~yiakcm (lI1'NI/ 11Ie(rkd, All¢h :J.1..·11~' }}""H!JJl beri pim pin.m ktpoI.dd m ~1T.k~ dcm nurns p~~rb~iki keaJddu }}If.Yf.ki(, tlan mow~.mkh..m mt71.>J~~ klJ dafam S[l1't.,l }"~mg tda.b dip(~rk~na!kau-Np. kep~d~ m~~rd:;J., " {Q5. Muhammad: 'I-G),

AY;!.Nr;"l~ dabm m3$~I.w ~ni ctlkLlP bJ,t1Y;u;'-

Ibnu 'Abb.l,~ burkata re-m;:;ng {ifman':'\y~: 1 >.i! ,~_~ ~ :.:,; jjj } "Da U f~lmggIlJmYi~ AlI <fh m'n.'lr·kn~ r MahA: 1-1 .. sa mmc-llJni in ~~fk( u«, " a,J.n :su.n_ggub Dia relah melakukannya, Alhh it releh m~ll~y;ll"i'<l.tbn jibaJ p.J.J~ v.: aklU yJ_Elg tq~;l;t _ Ksrena Jahuh.l, 'J.a~ me r~b h~.mJ'l Ji kut J. :Makkili, o r.trtg· QWlg musyrik l~hlb h:lIlpk 1um!'UlH)'<l, Se;w~bLn}":.l·or.1ng·or;I,!~J; Muslim dipcrit"lIlhk.1tl bnper~nF. d;;>uga[l bum mayorit as, padahal saat itu mereka kur~~lg d<l.ri io persen, niSGl.y;l h~l iw mi."nyulitbn mereka, Keuka orang(lril.~lg mlls}'tik berhunr zhalim, mt;"ngu.sir Nab $ ~.hri !tngb.lllg4~l mereka, bcrniut membun\lhny.1. daEl El~tr!rik~~ p.lf;). S.th~ba~np, maka ~th<l.gj_~!l Ji

::Iill;au. merda. pergi.k,e .Ilil;rif::i·:i Hlb.a~.r.ilJh daili. !:e:h:lJgin'l yari:lJ{l hin [Jt-fj!.j b Madm:!lh. Ketika. I]leil"e:h tel:ili. mmet~p MailinaltiJ, me.reka. be.rklllmpll:l1!he"rSlliIIDl R~li![u.]L!i!1:! 6 dot!1 tJ~S~_k Ili:!~OO~O!];g!lra, m:l.lu. j.adiblb MadliR<l1Ji itll! sel);ll:~:;]i [legelJ. ]s.1ill!Jil iJ\a;gi rn.{'-.rekau:lm H~lnpM De]'lindl:mg me.reika. Uti AlJlili!~men,· ~.y~d'ailll:nl, Jihad t:erlilaoop mus!Uih'l[JIu.5uih Drer«<1:. M&k.aayartt 1m aila1.ili ~iIIyat ~g ]len;ama,t'!Jrnntm.t~k tujUll:nl :Ht!l.l.

Allah T a,'ain ber:ftrma.tH

;J, 11' ... ~'r _ " " "".~I,~ .'~ 'Ii! ~"',~ ",I! .~ "';, ~ ~ L' ~, ,~,.~ ~_ ~- ~~,.iI .. "', ~.~

"<: ,;,.~ #"! F"',"'~',;;r. LJ""/,"I ~"~ ."""'''''' .}'- iDI 4) I;.u;. , ..... '" IJ~ UoiJ.lJ .. ~1 f

"'(J.;J; d'i~k:ti;l ~g .liIlgi or..wioo.ang]l#lg d~gi, ~ .HtfJ1rJWlm)ltl m~ tdltb .J.IAnidtp . .llinMSlm8l!'im-p Allah_",bm,p' ~~~](Jw ~qJ'(l<:qg m~ .ilfi. Yd,tfU Dnj'l1£:~~,:li;\'l.lg~iiV~ tti4VJdiN.i¥dtJ;:ri. k4m.p#1:i>ghalllm'£¥lm~ umpa almOl,~ :.va1~:g b~n't.lr.. , •. Ai<Awfi be'rikau. daei :[bnu'.AIbball: "MierekiL d~· keluarkan dan 101:1 M&aht lie kot<l.~hdin. IiIDp!ilJ alas>MlfoUIg 'ben$l', yotilltUJ M'\!h~ ~ p~1:<l S~ib~,t1lJi}'<l,"

i :~I tt, ~))i ,J ~ t "XMtaU kd.~ m~ berk,#a': 'Rabb Jrfil"ml ba~ l.JJ Alfal), '" ymtli.! m.erek~- ~ ~ekili ~~dm befW!:ub~m.I!k kepltdi'l.bum :tl1rel'ehi semt~d"k memiliki dosa, ~ecu,a!li dilblfenMm. m.e.reJm m.e,age~ &arnbe.rib1ld.J:h. kepadlt 1:..11<111 Y ~lIg tid;ak.~da. cliettlilu!hlgl.Nya. ];liLl ilid:ilibll. iJ~#$na. mw:upttf.Ji' (pe"fl(g~aJlliW. 'merpUlfrn) dlliJAJhtm,gkil!l'l.d.eng!l1!l lli$ekat }'\'!mg ~d!~;tr!Iy<l!. Sed~~il!n IN.eJ1J.1!l1:'m~eI:JIiI;t~m or:llfi~"(!Il':m:~I!Il:w>rrik, [fierd.at~~h m~ 1;~1!.Ik:~ dos~ b~~rr. Umtlllk ii~, !k~lik ... ~lr~rmg muslim belgoto..Dgr.roy'(IIng m~b~~~ p .. r!~ Kl:'!mdaq ~~~. b~~~.!1<l!..fidOO:g:

,~··t·" ~~, @~' If :;.~-, .~. ,~~:;:"!I ,~. ~-ri ~"~.! " •• '~

"'="""" ..iJ --.~ ~iJ .~~ "" ~ ~r ~ .1·

,:"".~, .~ .. ~- f' ~[,~ .. _,;, .. '.C:--~' -;. c ~.j ,fii "'::i"~ ,iJ. f"""'') ~J ,~\ .. ~l~

",,,,,,,ij :.~-., f".1!!· L·' ~ ,.r~ Itl 1'.~f':'1.~~"~ 1.'" 't'!: ....• 11.'=".' . ~.~ ~I~ ~, tli1.

~,~! J~'~JI !~.! ~ ~ .... I.$'~' Q

I*~m~~ka, :S:~~ru:I:lin:rll tid.:lk mila. mgk~ltI. tid!akllah bmri. s:1iadlaqili m.m Sl:llal:il!I.

TUI,rut1ibllL~lh il:eI:~n[ef~m~n l\:q:lad~. k~oo (!~;g hOMl::!ka:n pel'ldiri<lllJl ksmi .• jih k~~¢!'j~p".

S~~h_Ui~. Oll'''[jjg~Olr ... q~ ym:g m.damp';ljll.!ibj]Jt~s ji.bbemuH f]~ kep3tia k:ami .• '!lfiphkiU1l!dt d!lTi k!l!lf!i.

Rasu.l!li:Iliiah f3.me11!giktl~i mereka d1l![1 b~!'ka.:t .. he[$~~a mereka. pafjia. ~:e!:iap alk]liirk:iiJ~. ~~''i:t. S~t m~~ :q;Jtm~;I~;m ~ ~ Ij~:J I:>!, i:!eaia1l.l memaw1.,im~kmS!JJ~r'..I1iIyap<l~aJ!:a!~ d ~stl.am LJlua). Kemludiafi MI~.~ b~di:rr!'L;<!lJ~

. .& ..._., - 117i .1n"'" "I'j' ::. ,',.,-~" A· ~I_J_ :._J._ 1..r_ ~

"II; ~'1'4: ;""r~' (!~ ')",J' 'T • i.I~n S~lr.li1flya . ullin ts.u.ra 19.'Iefl(i'i_ ~~.aSal';l

Jmgittn .manm;"'/ domga~ -rdwgian :va,~g lai,~," $~fioom.ya .D.i~.cida.k m.t'-.Rol,:11 uih<llgi.Ull hlllJJl de-.nD:g:iIIi!JJ bagi3:ll, ka1!li!1'!l. y3!l1g ~$.1!1:lJ $~t1: a mlli:!1;iJ~.~n kelb1l!.fwblill .s:etag~ill:l mittl!!.l$la di!i!r] Y@!];g ~inn}';t d!e~5>e!b~S6bah 1'<W.:g dlicip:r.ak:maan

direntukan-Nya, niscaya rusaklah bumi, ,i-w O~rJg yang k=l akun membinasakan or~U\g yang lemah, ~ ,~.';" :..:._:.~ ~ ~1'rnm!/Jb td.ah J~'rob-oMmn JJawr.lmi'." yaitu rempar-rempnt iO;ldah k~,;;it untuk para rahib, Irulah pflg J.ibpbn ddl llml,t 'Abb;.L~, Muj;!:htd, AbHI 'I\l~ph, '!hLm<lh, adli-Dhahhak dan binh; n, 1::;"': ) <oHm hipt', " pi~ u rernpat }"f\Il1!; !~+ih l~ Lh.!~ !~bih hailyak rabinrahibt.:y:i, !,.1llg m~nj~d; (t!mpm ih(lJ;1h Ol".ulg· .... m_ng Nasrani, llUhh png dibtakm 018h Abut 'AltFlh, Qatadl!J, adh-Dhahhak, Ibnu 5bkb.-, Muqati] bin H~F;In, Kh'bb.1Lf Jan lain-lain, WalLllm a '&m_

F ~ rrnu n- N r.l: 1: ~; ~~, j> "Dan ~h<'ihf·i/.;<Jt, " a 1-' A l)Jj b ~rka{l dari lbuu 'Abba,> biliw.l sluh<;t,~t >'~iUl s~~n,:i(l-

'lkri!Hjh. aJb-Db;~hbak dan Q;It;l.d.th berk at i: "Sesung'f;uhnp itu adahb ~~r~)8-~(!rt'j~ Yahudi darl rnereku rneuaruakannyu ~b.l.bw;J;<. Sedarlg_kClH masjid-masjid :.Idlhh untuk kauen ),.1u,:limill. hrm~n·N~'~;

~ <~) i: :;_.; ~ ~;<:,;_ ~ "Ymg di d.;{f.fttPrp b4~pk diw{m~ n~.'~l~ A Jlab. " Sl;.';;-L).llg~l)h.np, Jib.takall b~hw:.l {lh;~mLr d;.ll~m f;~mln.Ny;l '..;;.; .'._C; kcmbali kc.1~~d;l m~sj[d, brCtH hl~fU~t L(ubh k.;jjim~~ ~';\rLg rerdekur, S~·,b.!jl;bn .ldh· Dh ~.hh;.lk berkar .1: h So!:Jnw.1c-mp». r~rLb'H:khan ;{u ban F;U.; men y!!bUlkar~ ll<\Jn01 .'\tL~b ~Ii J.~b.mny;J_"

Firman-Nya: ~ ~~~.; _:. ;;" j:,:".:.;i~. ~ "Smmgglllmy'-l AJ!ah pait; m~'r{!lQJlg u;r;f.ngf·wg m<:NI)/QWi,.-;".'Yi1- ~l;irm;).rl.Ny~; ~ :____,.» ~>.! 1, j: P ~Swm&l{b~}l1. A ILlh IN:'1lilr'/mla ~ M.fbkJU( /..:.(8) Jf~hap('rb~'1, " D La l~eiJ:lh~ ~jk;l]l ~ifa~ kep.HI.dil"i-N-y8 "'~mliri d~ll~;.L~l k~ku;KJ.n ~hn keperkusaan. Den;;:.!!! kekuaean-Nya, Di a men cipt.tbn s(--g_ab st:SU;l.tu xert 8 mcnet apkan uk urann p_ l'J E!1lg~n kepoCd·;;;.ISHn-j\"~-~. ~Ld:,lk ada sutu k~:KU~Ut1 plH png d~pa~ memaksa-Nya, [hhbll, ~q~ah sesuatu turxluk ,Ji h.ld:,l.p.la-Ny.l dan f.1~ir (amn raembutuhb.n)-N}'~. y.l.t1g Mf\b.m~milik; hhLllall d~l kepc:rk;\'sf\(lIJ. ~lw.;l,h y;mg Inel~jldE p('!wlongllp d~n d;~ p.El$,;J;.;ll). ttiwlong- S~d.u"lgb.fl. mU!;tlh-nl.E.I.~uhrly;\ ~;l!ah Y(lnr, ~bn d~k~hh.blL Allah :r~:~l.t b~d;nn<l.lI:

,(' .!... . . , . - ,. -. , . . J .. ''AI!. I Ilk 'A ~ t ,

, _'----I.~..,; J'" ~~ . ..!~ r;- ~ L .. ;~ :..;,1,..., .. ;i; -...,..3 yo ,f ) ~t' af) m~1rft,:ip ,:.m: «u uass

R'~~II(.R~j;d·K/I p~ri mma.ng.·' SI'Jlmggllimya (Wah lrfi(h.-lkllill Ia.gj Jfil.hrpc'r~''''f,,;/.. ,. (Q5. A!·Muj;J;.iJil;lb; 2l}.

(YaitM) t)umg.()rrmg y(mgjibt Kami rl!g1fhk.-m hdmiukatl m(t"ekJ~ di mllk(l htuui, niscay« 1Jfl:rekd mt!tjairihm sbalat, menunaikan xakat, merJ.Yllwb

22. AL.HAJJ

berbNtU )h1l1g rn a 'rtf! Ja:tl: mie1lI~l1b do1riperb"attm )'(lJJg mUllktln dau: k~ pIN/a AZla",-J,,!J iemfMij $~(lla .mtS,rJI. (QS. 22=41}

AblLll'AlJJyahherhn:"Mer,eb g.daJjahpam Sabalhilm MurummJld :[fi."

'Ar.h.in'a.h;d<A:u,fi 'b~-kau tem<lI!g.~ 00, .li!'Pe~firLIDIII."Nya: ..

~ .?j~~ ~ ~~'~I ~Pj ~ IPI. ~ :J.I, :\i>~, ~ 'Dan AJiabtei.ah .bifj.gr:ji ~'(m:m.i.(m:mgyang·bmm:m Iii anittm kttm.lj ti.-m .m.rmgcrja:k,;m ~mat-.!lIJUd .}MEih, bahwa Diu; 5fmg:grlb-fJm8£~lhakan 1mmjalf~ ~.np11ka b'fJl"kl,UlS!t di bami.' {QS .. fuJrN1lI1.I.r: 55}. Dn fi:rmu"Nya; ~ J.;/~ ~~ .jj~,; 'Da'rl ~4Uah\l.:th krtmlndi ~~Ja ljil"i\lun. ' sep>ertifir.mm Allah Ta.~ali: .

~ ~ .,;iUI:; ) 'Dan kf1$mM~'a~ y.:tJl!8~1k ddt/ttlh bagi(Yr4#~~il:I:r,igY4~:§: bet-

tak~/. AlA 'md"~ 128)" Z~id biin Asbm bS!l"kan~ ~ ;;'lii .~~ JJJ~ 'lP.l'n:

kepaJ'a A lah kembali; 5egala!lrl:~> 'd.1lIl d!j .illi~ AlJ:ili.-bh pliiahlJ :ilp:a prig

1ieL~b mel"ela ke.ri~_kiU!_;;

Di:!:rl: jikn mertf!ktl (onmg~W'a.'lg mmynk) mendlJUakttnmtl~ mttktt £eMJuggufJ. nya .t€Jab H.It'llm15t .. ktin j'l~:a sdJelnrR mm:ka k(111Jn .NlltJ. ~Afld datJ: TSllJtmd'. (QS. :tM2) ilatj kanm .1br:ahimdan kIUiJl.llmh,. {QS •. i2::43)ritmpenriudnk Mat!y.tilll. dantela:'h diJI1'S.~kar1 Mu£tl, la1Jf A.kll! .~(En:gfJJibko1.n (adzah •. Kt,) 1lint1.iI.! ol":a',ng'"rJ;rttl'l:g kafir. ktnHlditi1i Akil adztl,b metik.t, .iiilik'{'! (liba;t1i1.b) h.tlg{Jimt11M bt$.t;lrti.ya kWlmda~"Ku {ktpafid m~' U'ftl'. (QS, 21~44~ 1t(!rd~ labba~yalmyn kOla )'lfI~g.Ktlmi .f.€lilh lnemiJi1lflsnkr1:lltI;'>M, ,.llng jJffldlldifflmya

dalr111J k&1(Jtium,g;I'lUm. m~kt$ (ten1:tJok~.~IN~fJ"k) ~ta i~~(; r@fJh me~nt~i atap.atapnya dll1n (berapa iJ.l!m.yak pula) sunurr yang (;ciah diti'ng8(flka~; ,d:an i~tatl4',.a~ tinggi,. (QS. 2~b4S1 mla'iu! a/}tllw;b merettl #dak .berjfll(l.ij .rJi muk.1bmni, J~lfJ m~ memprmyai lNlti ~~g de~an im m,er:eka ,dn,<at 1lIcmah..:mi at(Ur mem1N~n]!(li .r:e!i1lga ~ngd~'W(rn iw llUff-ek4 dapaJ l1ri!I:,if.et:Jgtlri' Kar:e:tl(l jfSn~Nhn)'l'~ bniul'nla/J mata .i.m ya.1ii;g b.uM .• tet,rrpi yang bflfa ialllh .hn.ti yai~ di dn,ltl11l dad.o.. (QS •. 22:46)

Allruh. Ta'ala berfieman menghibuf Nabi-Nya. M1l!hammma~, :!i~ilS .pa'ld1,1SUla~ k:~!\lntrly.l }'iling metlerlt:mgnY,3I.

:""'"':~, .... 1' .. t: ~ n~~ ... d ..... ~.,. ~ ~.rr ~_ .-" _ ;.;~-; 1;';'-"::;. ,lP.,':_ .... ~.- j'~~ji I" ~,

.:c:h yL~1; _: ",oJ \".f'~' ~13~ r'j"_:I' -".r' ;l'>~ J ~.t' ~'~ \~ .;.,~ ~ :ll.t'.~ oJ~' :r

~ ~; ~~.I'j!,-J

,rr1Jan j,ika merikll rN!emJ"5takil/n~mff, maka ~l:!;l"'~l'lgsfjbnT..! tela/; mel1dn5t<llkti;"1 juga .~m m1Mka kaum. Nnh,. 1<1",d Jan Tsarruta dtm kamn Ibrahim dim bm:m Lu~h.rim pmJwil,l&,Mad)!a~, Jan .tdrtb ditbls~n MIMi, "yairu, p~~ ~~,*a m¢mbaw:I ayli.t~yat }fliIlg jdas tim hllkti·b!llktl.}1mg.nrotu .. ~ ~ .. tWJ ~lJ ~ "lAm AkntaflgguU:,m (adZflb-K~I) !l'flfHk .tl'!"!-n:g-a'!"!"'l.q M!jr~," t-aiti" JLlii,utoo~a .

. ~ AL d _I. L ~ k·< ('<, ,..- •.• <", ., !." I"'). ,~... J' <1'1_

am· ~i.U:l!II,uffiarn liiepililJa mere .~ '{.?'"' cJ~ ~'I"""",,",,", ,"" '7' ..... emUaum 1"l~1f

adza~ t!Uf'reka, mttk4t bagaimilrlil b.5flrllP kebenlr::ian-K~J (JU!pIlM IlUfrMa im). " yaitu, Ingatrnma P~l1gingk.alm-Ku di<JJll nuirumm-Ku tt'Ihadap me.el<l..

Dal;;llID .nJ)-Slklhibain di.!tJ,-;1!'ta_k;tr!~

{~~~ ~. ~~f I~t Ji,- ~~ ~ ~, ~~)J~ ~·11 :~~ ~ ~j.l ~l~.

II!! "'~ t .... ,.IIlIl!l_, ;j' .... -_"': """ _ _. _'~"'_"I_""'~._':' ... ,-:f.", .II~,",~ . .- ! ..... __ :t.id-~

-€ ~~. ~~ ~~, ';"~ ~lt "';J .:.$)J~ JJ;:.I I~t ~.i ,k,:,1 .l,l~6J ~. 'r ~

Dad Abu Mw"" &ad Nabi _\@.,hnwa be~:il~II·b!i!fli.Lbd~; ":S!:SruJggrum}~ i'!J~11.h men~n.,pk~n· (r:lch:Jh) "~.p,;l,d;l (!n_g)gz;Thi.~lim, hii'lgga jika Dia mellini:l~!klIra Dia tid:ak. um m.eJLepa&k.:I!DIIYil. m K;e.mtldim. 'beli~,u m~m!b~,ca: 'Dim be,git1dah aaiA,h Ra~b-mji. apah.Ua Dta r'Jlfngadzab pe1ldmlwR :n~-negeri :,Wi:I:lg berbl1(it zhalim. Sf!m1lgg1fh1tytl 1Ir/'[.(llmja flu .~g.;r.~ trodi1t lagi keTP$. '~(Q:>. H\lII,u;lklQ2}.

KeHll!,id!,atl'J. AI]~h. Til/ahberfi.rma!l1: ( lJ;.ci1:.tlj:~; J~ ~ "B~yapillafJ bany.ml;i~ k'Oti:l )'atlg KaJf1!(telahobinatak411, "rait~ bl:nlp:t b~nY:lk ll:(.1~:l ymg telah !\kill iwLCIJJ"brn,1( ;GJlL> ;;OJ ~. "YU1lg fre'tldN4'I&n'(y~ t.Iala'"~ ~d4a~ .tlmlim, ~ }""o:U.l:t1.l'Jlen.diw:mkal1. para .~<1£llill.Nya: ~ ~/; J'i "iJ~ .~;' ~Makrl; hll'tl it~l n)bQlt m~Nfupiri~ap'l1tapl1.yn." Adh·D.ll1hhak herJia[a: "'la.ttu;uap-a.taprura. AilI1fi}'1I. FlIfllah.turnah:ilya. robeli dan ihmg'l'IlImihMlt;'UXllmnya,si:JI-sia. ~

4 .U6.! ?-:! } '"[)an; ;N1i'ii'lr yang tda}, dit.ittfY§llkatl. ~ yi!!im, mmyd. tidak. dillpat ,dilrull1J.m"..clan ticl.J.k a&: S~!:,,J:_f!g P'!l,ln !ll~n~mbiIIli}'ll. $~"l:cl:Jil!a. h~r.all:n:ya otmg }':Itl:gmtfig.trn'hil dnn he]'des~·desakm kareli<1in.ya. ~ .. ~ ~j,;. ''Dtm m'liita }i:iiig dn.ggi, ~ ']krinuh.l:iei:'ka~iI: ~y aim, baru~hat:aput..ili. ".PendaJl;llt serupa

22. AL-HAJJ

diciwa}Iil!~. dar.i 'Al:illin. Ahi Thaliih. Mujahid, 'Alb;).', Sa'i.d '6inJ1.lbair, Abtrl Mallli. !:1m ad!h.·D.h.ailithil!k .. U]mu. h.inbetpe!ldap:.u:, .)piru ilarngurumya.ng ringgi. Sed:rngl'.;rn. y;mg ]<lmul<JJ berpendapat, bmguliLm ymg dfj<l!g<I dan kotoh"

Fitmm-NY!L: .~ • .fJ~L J ~J'~ rNl, ~Ma~ ~ ~ ti~krFLm dt rl"Jllkil btnni, "yi!ilittu defigm bid:m "d:mpem.iJkil:"m. merdm, mn. iru melLc!J1I::JfIpi

Ihnu Al)i,.i Dut!-Y!i!~st~ "Sr;b~i~ alill hikmah bet~t.t: ·Hi.dup~l.ab h<l!t1mu .de!lgan Ibe.l'hagaj nas~hat, s1naru.rn. dellg.1111uakluu, m'I:r~k.m.lah d.eng;m zuhud, klJiart:bnhh ,dtl11.~1 keyakinan, .hmakanhh de.llgw ke!ID1![iW'l, tet[lpl:llIublden.g:an fu;~, P~Ll(l~.Ilgl:ili he[lcalU;~~belilc= d'U'Ili.:l., waspa(laJ!a1!J. peJrn~. mta.-sa, hm-.h.ml~ de.llgan perubllhm bri •. mnpiilk:wl:!h .. kiep~dmY'l ki:i:tld!:isah ormg terJahtitu, .. ingatkaIlIM. <lipll ymg .memmp)1 orang Y:iI!Iig rerdiliwll. De'rjail;arrda!l pada Ileg~ri'I1~eri dan petliing~lIa1l.-petlmllgllan merfik3l, !len:~. ]iludah ~a }'m1.g .1l:lf'leJi.:;a, hkukan, dli:llHlI:lJiI. mereka bl:l:l'lila. d!a!lJ kaeena apa met·da ~ern"b:ili.m yaft,L1. ·!~i~iWl. ~J!aJ }'ililg lll11rnmp:il. UI1:I!J[l,il!["1!.imn:HI![ fllli.g men.d!USE~, berupabeneana ·dankiehm.clll!iI!i1.

~ 4' ~ J~~'~; ~1~~ jf ~ J.)t.; y; ~ :._);j r "ulJ.~ mereka me:mpff~i IMt.i )\:'Ins dd:,gom .itlt tl'l!~a tlapi1,t memabami .l1t:.aU m_pffn]fai idinga yaJ!tg t/eJ~~ tm·m~ di1~ m~Jp~':r.y;uru, ~~~nt m~g_w~p~~~~l1 d:ni semua iu.l- ~ }J::GJI .) ~ :"'.~I .;:;J .;;.(l; ~~'11 ';;';11 ~) ~ ~.L~1lI mlmgg/flmya, bll'li.uJrd~ n.i"ai.ti itJl J'l'!tl'g" ImUl, tfltll[Ji F~g hUla .wk lfati y;Il;!'lg ada di dahm daJa. "yakl:lJi,.kiebUlaa!i1l im hulbmlih. kebutaan, mara, Ak3!i1~e~~pI. ~¢~1IIIa~Ji.;ll;.l hanyal~ k~ut~:tE'im~~ lI~tij :!Otkail:~poo d~r!l p~!i~i~at1iJitty:ii cukup ~~j kot!"e!J!a n.tli,lutidllJ" d~p'wt mm~mbU!$pcl;;lja . .rlUl: ~ti&l.m.p:li1i mengetab:!lIl apily<m:g~els.im.pm &dotm sebuah berira, Al:.rngk>I.h. illcda.h:ilY:JJ apa yaiCig di.kautmO:leh. ~e:luVallalll.i oSyl'il' dalam nuiko:a imL Ya:I!L1ll Aibu Muham.ll.iad 'AiMtillah "bin. Muk~d h~fi HaJ~. :a1I.Ai'llla]li;i5i. y:H'Lg w!liik~ t<11h1.l1l 517:

Hai _usia !,.ill{l. rnelld6flg<lrkafll.ser;u;an leceliliillitli.

l'~lilil mtnl.i.1:nggub:tii11;!l d,1;lil!!~~tht lI;l)1.rl~t.i:~mubm ·tLm k(,!:re!ll't'aM.~

§ik~ ~gk:i.ut!ik!P4!,u,I msn,dcrlg~[" .. [I~i!"mg;tt~, a.J?~ ni~~g eogk;ilJ1,] llih"t &.!!['~ k .. p,aJ~1;!I·p_"S: m~m.pl;lnya_] J1;II'l51,]mberp,em.e[hau,pe.n.de~:I"an dan PeJql~lttllll.

l'i.d!akwt.Ml;;m buta. OOn.trul ~ !h~y .... P;lJ;!oi rnanJusla,

r~g t!aJk d:tpat IDenggu:rulkalil dUol jum petun:,,,,d!:n~, mat~ dan p~ nl¢~.

Tidak ada masa ymg keka], danil<::im j'~a dunia,fa1a!k Jl'll:l1I.:g dl::lJgg!. dalll.jugat:i.tila .. siWllbercilllmTA, matalmri·d.w b~

p~,t~$;¢tIicuMly~ b!trbh.l, dan dunia walbrtl tal!: ooulbci

·~ilk .rna,t1berp.is<lll1::lJy:t k.edlllll. te:mpm. desa dan kota,

:ll\lIn Ineff!krt Inellifl:lta kqJ~ldm!M~ a:gar.mha/)flise,ggro.klJJ1..pl1daiJ'a1 A.llah seka{fkaU thlak ,,;l'k~n: lJ~.erl:y~lahi janj.;;"Nya, St!sunggub1t1a ~dMri di ~'#i :B;(Jbimu~ ~ffkl(fh .~ep~ sa:Wn mbrm mfi:llffTiU perltirw:l.gtltlfflU, (QS •. 2,Z:47) 1\m beraptrlr,,!J ba'~Yf1'h!.:M" kJ!(a ytmg MIl ,mn;ggublMn (adziib-Xh) .kepada. iIIYtt, yt:ngpem'/udtlkIJ.Y« bf!rL.uo:t zha.lim:, .ke.rntidMi'i.Aiiladwb'iIt>llttita, dan /i(m."j4 kep.ada-KMlab k.embali~ya (segala ~e$.tJal1t). (QS. 2~M8)

Allah T:J(~]~ be'.!"flrm~1i kepatlhl.1Nabi-Nyll. ~: 4: <-e'1J;i1,; ::x ~, "1Mn merW U;HNI:lima keplfunm ~~f ,!Ibab imJr!~gf!,.1.kanJ. I> yat[U mereka aJabh or .. ng.o,rnng kadir y<Ulg meReillltan;g da~m~ndU$~:a:k!lj]J AUah., Ki[ab· Ny~, ltt$]'11-Nr~ d!W .hap akh;ic, se9~1Jl:ll. All-ill Ta'~b bm].nw_r!:

4 ~~I fJ;.» (w,u J-;';' ~~~ 1}iji:; ,"Dan m~a ber.btta: 'Y.tR~M ham:i, aplittklln:(g_h ImtNk~kami adub ya~ dipe'l"lnwkhm bagi ktlmi fi,~bdtlm M-r.i hirhiMlb-. '" (QS, Sh<'!.llA:]6)"

FinIlllW.·N}'~~ ~ :~j ~ ~ JJ ~. "P~d(,!'~l Alrfi'~ .&a1U.'tili .t.idak aYt-att m~iiihi j.mji-Ny~ "·YllLk.lli, i~ng; dijai'l.jikafl .• Ny~ berupa tf'!i~d.:;lJJya. :!tart Ki:lflla'l:, rueznghd:ll!m ml!Suh."!I!!~I,!I:h .• Ny!l. dan .. mf1n1L.liaJ.:,an wali.wal:i-NYll.

• . ." ~ ,._ ..._ 'r'. ~. - r __ ., ~... _ Cf' J" ,

FiJrllJ.!;m.Ny.a: '1:. o"lJ.J.ij";';' L.. ~I$ ~.},!::.;. o,:_..J! o;.:!) r m,,~unggll1m)'a:.j'€r!l'tn aHt5t

R,;Ibbcm~ ad_ala}j stperli smb.u .talnm mimmft Perh.itm~p!lm:~l, ~y;i:i'l;I AIl:i;h ~ t!i!i_k;l!k;l!l1l.ml!TI.ye~ef'al!.:,1I!!!Inya, ka.re1JJ1l ukuraa ser~b'Utahu!l!. di s!si ~~khluk· Np ~I.ili $~.i?~rti :!1!ltLl .Imi d!i. sisi-Nya, Dilih<1it kep':1d~ keib!ji_b~!W:~!t i~!l1.u· Nya, Di.:t M~hab.-1.:L:S;iI, uaulli; me:og;ld2-:ab dan tidak ach sesuatu pun PlJJg lIe:rlepas dan. :tdZiJlD-Nya, ~£U!Ji,dibawi ;V~ll;1 ~ldinil1df, ~,ena)IIJ, se~;el!il!b !~i Di~ j)erfi.rmall: ( ~~ ~(I ~kl ~ .;"JU; ~) 4 2;Cr ~ .. } J ,;,:,,~ij-J , UlAm b~rap,dilJ1 ~~y4,knya .l-ot:;; ya.ng akll tllJlgguJikan adzoflb-·l(;1 kep~d~~ya,

2.2, Al.HAJJ

y;:mg p~mimirtklJ;ya llerlm·a, .Jim" Kellj'1~dian: Akn .ad~b m~l'eka.rJan: f&~ya ~K,jI4h/WJibali~ (~l~ Wi/Nltfi). "

Ibm! Ab.i[·btilIl berkata dari ADu[=I uni~:ih, bahwa Rmsnl.uUih !1} b~f$!I!bda~

~ .. " ~ r'o" '~_ ~ J _ ... ~ ,

'.' . ~.u~ . ,~r ." -.~0,1~ ro ~I, ;)-."J·~Hr .. "'- 1::'1;'

(.l'- r: -; -.' ~ _tl :-~~ ~~: ~ ,Lft!" -.,- ~ <:': ~ ~ ~ ~ )

"Para fuqara' kaum Ml:Iidiffillin (lel\d:ili.tIili..l) me .• .tHI!s;l!lki~ll:,a. sebehnn O],1.I1g-

o~gy;lng; k_ iaJ".m $e:w~g1!lh hl!_riy;UJ_g; p~l:hi~oog;lml)'l!. i>am;l. d~

lima ~t~151;:;1_hun/' _" At·Til:~ dan ;:In"Nla5~t"~"

~~;6J~ @

~

p .. ' .' J.. »' . ."'.' ~.J. ... ' "'".'. t".· '"".:1" ..... ;,-"".... •. ' ..... '~' .'<'''U;'''- '~""'.

~" 'W' i ..r'i,"1'L l,; ,

~ __iJ.i ~ - _: .' _'·1 U'"' c.JI -, "i" .. '. I, ,-:;w

oj,II.~ --'po;....... . ",., - -, .... - .. ,~

.K1l'la1r4nlab,~ "Hni IlMmJsia,. seni:uggm!mya a.,Ii: ,adalah~~(lf:angp~mbe,fi peri1lg;attl,'lI. yll'll.,g tl'}'ti'M ,k'fp,adamrl,,~' (QS. 21~49) Mak~ 1j(:-awg·OFfl1lgyan:g beriman dan merzy;:ft'l'j'aktl;'l! mna$·alntfl ym'ilg ,wafih. bagii 1llereka "lrJ1p,!I1l.t~ll dan n'tki yang NUt/ia. {Q5. 22;:50) .Dati 'rJtril1tg~(Jtang yang tutr1tJul1a dengarl: lltr:k$u-a menenraNI!l' tt)'ahzyat .[(ami tlel!iJ{IJl, melemakkttn (ktmaUIltJl. ,rfnwk ~~UUi1lJ.. J1jttre~ im (lq(lr(lh p~ll.glmfii~pel,.gJm~i Nm~kt~. (QS,.U;51)

Aihh Ta.'ala lbe.rfl~an ~~.flooa Naib!.·NYl. ~k,t~;ka (lr~ll,g'(!ta~g; !>;;IIf!. 1I!!~!Iill:ml cli~[Ij~U:hkm -5ik~'1;~n dan di3egenik~nad.r~b kepOlJda mereka,

~ z.;. ~JJ ~ wi" Wl ::.,.U ~jJ,;' J_J )< "Kfttak4nLb: 'Hoai ~anmi; .~aj~n~llbnya dJW/ ad~f4h se.(.!i'rmu,)gm.b~d p~d~~to'I.1! ya!';l:g ltyala kf1pgaam:'f, " pitt! IJbh me-lIll:!lITUsku kepaih kalian lIamcya ~ehaga:u pemberi p~tiIlg9un d:lrl :P~mi~i.k ~&~~y;tr!g~m>J!~ p~ili. 'b!ik~)[Iootllk .IDeIlghitltill£; penanggu.lllljlWIDiil!ll k:aIi:w ,sediki~ pun, U~. kil!~i!l!11! It~[]!ya hep~a AHi.h. ,i1a D~a. mengheIlll!i1Iki. Dia akan m.enyege,ratw aaza!b tumlk kslian, Jika m-amttlgih~tu:llaki" Di:i: ak:;l!~ m~[u,'.Il(b_[JyilJ d~xi. ka]i~ll, Jilka D.ia IDe.I1gt.e.lldaki, Di;j[akm menerima t:a:llbia![ OI~i1l Y'lf!g be!ll:a'll.!ibillt ~an ,jib Dia keheudaki, D]a~bll m.eIl},es;]'[bn orang J'll1Ig ~el!'~a!r~.eb:lgru: Otil!n.g yling c~bb" ])i~ ~;I!h~Ioe:riJ.u~t :!<p,a.Y¥lg [)i~ dlikehendski, D~a in~anlBl D]tlpllih,~ .. ~~ & ... .:. )) ~. ~~. ~ .~Tidak ada ytfJlg dapar m!:nolak ketew:pmd\p,: .Dan .Dkila.~ )W1gM'll'ha"ce,om hisa'b'NJa. " {QS, Ar-Ra.'di "~1).

~.,::J~_;"~I~ ,),.;:; ~~I~ ~.u~.j). :::':JJ rki ifi ~. ,'~Sesjmggplmya gill arklab it6tta~tg: Pem;berijH?rin;~r$n yang 7;!~.r~ k,fPlldamll. M.lka ()f1:ang-ll~ang JWI~g berimandttn m~ltan am.1J~m~/J~lih, "y~1i boUi me.reika. b;fcim~ dan mel\ebJm~miJM~ kmmm. me.l:~h OOIg.anb~btl,u ~~.

~(,_j ;:(l;J' ;,:.,J!.~ Hi .~. "~®!' mer~ amptinan: ,dan rizk~ y.:.:'~ .1.r.j!u,l.ia~ "yIDtru ~'pw~!f ~~m~:(Jl~.p' k:esaLili.m·lkJl!'ilalatham Y.!l!fig M~ ·~~m. m~mb~lOl5 :t.ebawil :'O~~~il!!I''pij), :p~

M~ b&n.K.:'1,'01Jh a!l·~:r.~hi beik.u~:~.i\:pahihengkau mf~gar iimwl AJIlah TiI.'ab: 1: ~) ~'J)) ~ 'lJ;m Tl'lili:i yang tl'ftJ.I.if1,' .m~a fLzli )'R:g

m.u1iaJiiill.a&1ih SU!I'S~" ~. ."

Fi:rman·Nya: .~. ~} ... b.Z G;q~: ,j. I.~ ~i~J .~. "Dan OY~g-(lf'4~lg yang be:rm-alm ilmpn. }.,.~gks.m;in.~fn~~.a1lg aja~-a7at-KJtmidfflgl!.l", ~e/.ej]ulhkan." .Mujarud.ib>!lrk"lllta.: "MeJem:l!Ilibn m.aJl:Usi;JJ. d:<IIrl.me1!1g.1I:,u[~ Nalbi ft·" ~ DegitliJ j1l.lg!l. 'A11d:u]lah M[! ~Z~'bjli,( he~ka,t:a:"Den1l;m ID!ei,emallli::.:aJm." S~~E!gk~n [b!l'ltl 'l\Jhb~ b~rk!!itll:'·~~-"':~ yiU~II,.srumg m.efi!dtilak.~·E ,';"';'~C,J~i ~j' ~

"U~~L •.. ,",._.LI· ,.j,--' "J;' 11.1 .. ~.. • ... T ~_:II~ -

.... !;:.~~ lW a_IW) ~iSM1jm·'P.rml&"wu '''ll7:'''~, ~ y.tm,i ~ ~erM!;:I }'l!iI1g p'.m:lS, me-

n~t:li:::.ln ~ arnott dahsyatilaz<lb. dm sOO:arum.}'.~, .:l~~ "Jlib m.elIDdtmgi.

lci~~, da~y~. 1ill!.m,T;a'.aJ~ b~r.l1fnllm'1;, ....,.

"~.JW ~_,;'I§ e, .,"",,~ ~~. t;'i~ ~,r,,) .J1I .. ~ ,;. I;i:..j, ~J~ ~JJi , "'O~D:r;;lng yang 1m/if' J.an m.J~-rtgi m~'"l"~ ~~(jllum Allah, Ka11i.it.4mlMhka-n .wa m.mka $tlt;;t1~'tdi ai!lf5 ~i~"'lttm;di5€lMl!k<m m~"4 ${!~1.'1 berlmat kefll5aktm .: ~ (QS. ~.-N;lhl, 88)"

22. AL.HA]]

.Dan; Krrmi ridrlk m'e!'l;gH~m ~'dJf$mm!;~ H'>Qr.1'W ~~i"llp~fl~ ~km #d~k {priJ~ S'e6!!"a~ N~IM. nJ'lflaiJlkan .ap'l1biirJ ia .tR,(!tTJp.Wl.yai jiftalu kriirrgill1m. SJ'.aita'n ptm tlleml1sukiirt.l g~tfn-godaliu rerH.zoopmn,:gi1fllJJ flu,. Allnb mmgJJila~. kti;!I n.pti ~'ng mJI!li',~ukl4n oleb SyaUIlt: flU. ddn Allai& ml:'!lttpftltmn afat, ltyrlUI/ya. Da.!! A.llah .Mfl./m'r1u!ngetalmi ',tgl MtthI19ijfJ,bana. (Q8. 22':51) ng.ar.Dirt menj«d~1:lt1pa )1t!'Rg dtm(lmkkt!~ old; .S}'l'ltt~ rm. reilag.aioobtlQ!1l: lJ.ttgi or«~~~~ -y«ng' >Iii ·dfllffm h(1~i~'Jil a'dlz .:fJetl.Y1IA# dim Y<'i'ngkll$llr' ban,. nya, Da~ $e1U1:lggNJmytr ·onmgc-cr~~Y4'f1 ~h(,'jm: #~. be'IN!'t>b!t'tl(!l' dli'r~~ pent.l~$~lmtl: i'~~ .itfnga~,. (QS .. 1.2~:5J) dan ag;aFOr.t;lJlg-ori>lJlg )ililii,g' tdab dibe.ti t;rmli·,~kim bdhl'1.ttual:iya al .. QIU-dl:i iJ:uLJJyan:g hti'(j daTi Rtibb-.mu lam m~ka VWIla"1t daltm~dliR. bali 11,J;f!reiM k~Rya titl». ~~rmggm;myn. AUal}' .ai/aid .l'ie1ltberi ptlWljtl/l; britgi oil'~1tg4jml!g )lang V'trirl1:"'J:! ke:pr:fda jaia'n ~tl:glwrns. (Q5. 21~54)

KebllIil)'1l1bm~hI:i mt.:;il.' m.elJoe:ri.uIUL! :!ci:;u Gh<ll:"ll:nlq dl~1! :pe:!"j;;tiw~ kllnlba]illoJ';ao",an:g"'OiI'<UI~ )'1Wg.i:.e.rhijl.m ke lI.e.geri ¥hb<<J/.Sym k:~re.D'"" menglra bmi:tw-ao~g-.or.wg ~.J.I!>Ycik ~~ $~. fiI:l$uli:: IsI;ttn. Aik:mt~t~pi sdJu~ j!;Jibn !periw~y\tt!Ul!l.ya b~:rsif~t m1;lt$~1 d~!l: ;1:k;1,l. ([b.nl,l. K;lit$i!!,) tidal. m~lih~t ~y~. ~l1tI. dJ.'11Igm '. [alur y.mg sh1ihlh.. W'ctll_qlJU .a'l.:tm.

lbnru A:bi liMim. m.~:r.io/;ty1ll1i~!1"b~w~y~ S;li'id bin ]1;!b@i:l"b;e[k"t~; Ril1!ltl.1"J:!!b'h :s di kota Mrukl\:~. mem~acas.urnt:a:n.N<I!jlm. Ket::ib!JeJli~t1 sampsi kepada ~yiill: ~ !.(,~~ ~Wi ~L...1;:J 1S:~i) :;..;U ,~)lt'Mit.k4I1pak.aob patn~ lt4mtl m(J:1igarr.gga:p ai·Latta dan <CJua dttn Ma"/Ml' }i:<ing kedga;. 'beil:ial1 bersabdai '.UJtl sy.iliirtm .mem!IJ.~iklm pD.Ii~IillI}"iI_: 1:tul.m i:l:JsahGh~~i!ll. "'VUl a, • nya syafa':1!1 me:rekaclih:uap:.bD" Mel!eb mel'lyebutbn, tid:ak perRa.h hm1 disf:btlt il:tik flf:be.lltlllJ. bJan :mi, lalu iU.tl.jud dlarn metdbqrun suJllId,.IDW

~~~.m~u~anllf'd!t}~: .. ,_. ..

;j1¥Ji 01:. .111 ~ ±' ~ ~~ ~~ ";';'1;'1 'S1·~"\G~:.r:"'~ v: ~'.;r; d::~~t;} ~

~ ~ R'" £~~ ~; .:tL ~ ~.

"Dtt.n Kitmi tiJa~' mtm}grl~m ~ilmrt.~mu soomng &5J1,1 pun etm lidnkpllla sOOrn'nJj Nahi. mdainkanap.;JnJa fa m'£mJW~JI!ai' fllal:n .kein,!lWan. syait<lln plm m~a~!J.k. ko.<i"1:l f;fJtktn.g:odactn l~Mtllap kting.inan il'tl, AUcth mtfngh.ilantit.::m ct(J<Z yang dimasnldum~itan itu,.dan Allah mf'n8li\t1Jibm.ayal~~ D.sm Ailnh.lt:Jha· menpllll.i 1IlgiM:.iNb.fjMWmfl. "w.:dlr.r.h.rJ ,a'tam,

DeFJlooanbh .mil~·.~ i'li!'I\'~hli;fi m1jtlik:dllimint~rntaD!g !p~ooa.J?;Ul

li::ah.:.thinlU'lIl)l'.t.. - - -

AI-Q~dhi ~[y~dh .Gl:e.Iil.~ebslmjjJ. dal.am Idt.ab ~Siyift1<f.' U]l[llIik ·ffii1.!!l1'lllh mi" di.;\ me;nlll.w.1b y"'"g . .hOllSiIlnyO] :sepert:i itu, kU€.Il<t eelahada p'elJ.eIruPi'WllIli'"lt.

firm:m~N}'::I~ ~ 4,( r,i ~i ~r ,p' !:;.~ ~'J , ""Mda.inkd.i:l ,;;iprJlXla itt memp:fmyai 511atu k£l1lgiMn,ryaiMn pnli mt!mastllt.Jt~-n gr)~1l.~1; ter:lmt&p

~~!I:!~:~:IEKr~~~==22=- =AL=-H=A=JJ =~x:mt~~~1

keinginan itu," ayat ini mengandung hiburan dari Allah kepada Rasul-Nya ~, yaitu Allah tidak menakuti engkau, Sesungguhnya hal seperti itu telah menimpa pula kepada para Rasul dan Nabi sebelummu.

Al-Bukhari meriwayatkan, Ibnu 'Abbas berkata: ~ ~( ,_) 1 "Terhadap keinginan itu," jika ia bercerita, syaitan pun memasukkan 'sesuaru terhadap ceritanya itu. Maka Allah membatalkan apa yang dimasukkan syaitan itu. ~ ";~I: ~I ~ ~ ~ "Dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya," 'Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas: 4 d,::-( J ~Ilt-II ~f .P 1~1 » "M elainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, "ia berkata: "[ika ia bercerita, syaitan pun memasukkan sesuatu terhadap ceritanya itu." Mujahid berkata: 4 ~ 1;1 , "Apabila ia mempunyai suatu keinginan," yaitu jika ia berkata. Dikatakan "c.;.:.(" yaitu bacaannya, ~ :"G\ ~1 , "Kecuali angan-angan," (QS_ Al-Baqarah.Zx), yang mereka baca dan tidak mereka catat. AI-Baghawi dan kebanyakan ahli tafsir berkata, makna firman-Nya: (~» yaitu mentilawahkan dan membaca Kitabullah, ( c.;.:.( ,_) ~I i.,:'- Ii ~r ~ "Syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinglnan Hu, "yaitu dalam bacaannya.

Seorang penya'ir berkata tentang 'Utsman ketika dia terbunuh:

J~~' ~4?- J~ IAf-TJ * ~ JJf k, yl5 J:-.i

...... ,,~... '"

Dia membaca Kitabullah di awal malam.

Dan di akhir malam, dia berjumpa dengan penguasa takdir.

Adh-Dhahhak berkata: "( .p 1;1 , artinya, jika (ia) membaca." Ibnu

Jarir berkata: "Pendapar ini lebih tepat dengan penafsiran kalimat."

Firman- Nya: ~ ~I i.,:'- II c.AL: ~I P , "Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan its, "hakekat nasakh menurut bahasa adalah menghilangkan dan mengangkat.

'Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas: "Yaitu, lalu Allah ~ membatalkan apa yang dimasukkan syaitan itu." Adh-Dhahhak berkata: "Jibril menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu dengan perintah Allah, dan Allah memperkuat ayat-ayat-Nya."

Firman-Nya: ( ~ ~I::' , "Dan Allah Mahamengetahui," berbagai perkara dan peristiwa yang rerjadi dan tidak ada satu pun yang tersembunyi dari-Nya. ( ~ » "Lagi Mahabijaksana," yaitu dalam ketetapan, penciptaan dan perintah-Nya. Dia memiliki kebijaksanaan yang sempurna dan buktibukti yangakurat. .~nt~k)tu Dia berfirman:

( :;,; r+'P J ;Y-.ill G .:,,\.h;5J1 .;.4C ~ , "Agar Dia menjadikan apa yang dimasulifan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, "yaitu keraguan, syirik, kekufuran dan kemunafikan,

$~P ~nu or.tll.g'or.:Il1il;mtll$}'t.ili:. k~tfk!l :MJl:rdi::a b~.rg~mblrn.lI::.'3Jr,eIll.1I11f'tI d:m berhya!killl.ll bshwa biail ittll beaar dari s.is:i Allah, padah..u semna itu dnii gcdaan :;Yl!iIJtiilll,

[hnuJuncijbedl,<litjl~ "~:"'j! \~; ,j ;:,~.w 1- 'bagi Qr('!l1g;>(l'r~~z Yil~gdi Ja'fam hatinya ada .~it/raittl 'O'.l'aftg"!'J!!!'in.g'rn.wuftk, of ~j1l ~li!i), vyang Rasa" batinya.' y::riru ormr,;-crmg musy.rik,~ Muqatil. binH;ilYfanbe.dmt:::t: ""'{ ~tu or,'mg Yahudi. ~

~ ~ cJ~~ ~~ ~~ ~!j 31 ~.Dan ~~rj1lggllht..va'Q'r<ff~g-Qral'lg }oang zhalim .iZ01J ben,a:/.'&n~a:r 'dat"am p~rm!J'juhtm )'Im1'1.t!'lg.:;rt, "yaleu dla1am k~es~[aD.,p'e'£'o

bed.a:an. dan lernh. . yang ~e:r~w 1ier,nwp kebe.narm {al~hq}.

4: "' ~;.;;; ~j . .;.r-:..... ~}) ~l!1 ~J , "D.sm .<tgttr O'f<'lng.o~~rlg;wtng ~'eltJh

diliro' ih.Im~ mipkMi hl.fi:~I2my4'al-O!i'f-pn rm/~h ~r.!.'g b:(1q da;ri, Ra!tb-n.i",la1,~ m€reielt heri';mcm, "y:tinl, <I~;tr onn:~ora!l:lg yllilg uela.n. dibecika:n ilmu yang, 'be.rm;m]'llat. mampu mem'bed.ikm mt<l.ra haq dan 'badriil.5e.1t~ 'benman kepada, A[lah. dim R.as'1l.il.Ny:a, mern:ge~ihuJ. b:iliwll, ;1!pil }':mg~d:1h Kamt w~!hyl,lk~!fi lepadam.l.I ad~lI!ahk,ebenarmdru:i Rabb-mu yilllil.g meill!ltl'llnkan. hail iiI!.]; dengan i~:m1.!, pemelih;u'llm d~n poen:j':lg~m"Ny;a dari F9cam_P1J:rbam';U} deng::rn. YMg hililllY,l,

11a!hk.a:aJ.ln:iJah .KU~ah yang mW!Ia::

~ ~ I.$.:- :; :~)'..J.;;. ::,.~:, ~ ,~:;.y jl,~! ...,~): ~ "Y ng t.ia(fkdidi1t1mgi Julwt'hilan dari ~jan dan 'beiik4ngf~ia !u!ria' aiturun_Mttn tlni Atlalj Yang Mtthahijmafj{j lag: Mothaurpttji." {QS. Fwhslilh'lt: 42).

. .' DiIII." firmm>-NpJ.: ~ '-! }~£ ..•. t: ~ ~Lalu m~bmma~l,"yaitll.lIlem'bmar-

11. -".~ .+.".f. • """J~' , .• ,(::.. or"L .J ~ ,_ .•. .. _~ .1, .' . .J jjo

AM Uil!i:1.R:le,lll3lIl!lWlY,a" '( l..-fir ~. r ,W\:<1n 11I'n(.lm!:r l.!'an rf~ ~1!JM:Uatryt1,

}'Aitu :bAt:! me:re.b lwrollk ila.!JJp'<ltuh, ~ [,)~ .~ r.l~ Jl ,_,t,;, ~~ ~~ '1~ ~j ~. ~[}.1", $;~.mggph~ Allah g~14b pemb.ftti'jet.'U'fT,jijk bag] Clf;,;l1;lg~~Td~gyang fmimJmk~pr/m,J yang [unls, "ymt1ll di duaia dsn di ~lmt. A.d11ipun d!i dimia, Di:a !t!~mb~ri:k~ ~Ii'.r~k::!pct~iukkep~dli. ,,"~b.m~r;m d~ m~~l,lti!(J.y~ serra II1J.eIllherllaII tl!ufiq k~m mereka wuU!k men}~ dan meIljau!hi. kebiN:Man, S~!1g.k!!f.! d!i !!khj~t,D~ia. rnern!btl.iil;.m. hidaymkq,l!,~ m~.rikO! ke J<!l;m yomg lurus yal!i:lg men yammnib.!l.!lya. kepada df!raj,ai~ Sli,~ s:e'.n: ~.jllJetlY',e~am\1r~kan mereks •. d .. uiadz:ab yilllg pedihdan ke-...raka;pi Neraka.

u. AU-IAJJ :::(Ji.Jr.~ !:I!!Z:liil!:4I

- - _. III ...... ,~

Dan senmUilNd(lb onmg-Qilmg lwfir itu beradn dalmll kt!ragIl.mglum !er" hadap ul-Qur-rm, biltgg(t dtt.lcwg kt/Jilda mcre:ka saa: (kDlwtrmw}'tI) df.Jlgan !ib(f-tilM atat« dl(tlLUg ke-Plldll merek« adzab bar! Kiamat, (QS. n;55} K~~ kiJm,:um di barf lm ad« pad« AU(~}" 1)i(1 mf}t"i){;ri krplmMm di untaru merek«. Mfliw f)f((ng-Qr(mg y(mg berima« dan berama! ~hal;b adalab di J~(/~mf Sl1tg(( )IIwg penllb kel1.iktl1lltan, {QS. n:5i.) Dm1. (lMlIg"l)r<11lg ;wmJ; kafir dan llUl1drt~laka;tj ayat-uva; Kami, mak« bugi merek a adlub ya~g mr.ngh#Utk(tI1_ {QS, 12:57}

Alluh T.J.'.:U:1 bc:rf~rE11J.[l m~ng.tbltbn tf'ntlUg, ormg-orang knfir, b;:.hw;"t mereka rerus-manurus dalarn miryab, p~tu k.cn~m dan ktbimkmg.tn rerha~.hp ~l'Qur-~n, Hal rersebur dib'mkar1 oleh !Orl\lJ\~r(lij Jan dtp1!ih ,,!c,h Ibnu J ari r. s:~' iJ bin J ~b:;1.; r d,,\!1 Ibrsu ZaLd In: r kata: <Ok ~ ? '~hrhadaptJJ~,'

r"~ F J I .:

;~d~l;l;h u~rh~J;l;r ~ra-~p~ png &bisikbn oleh ~}'aLlan." <:l h'.'_: .... c~ ~)I! ... ,i- f

~l/in&.l!,;.f. d;J.lang kry.:uio.: m~"..tka. ~l,(r ktmatiiwnya ~fflgim tiba-tib». ~ Muiahid bt'r-k:it;.t "Secara mendadak." Qaradah b !.!.rbu: "~ 8.i" ~ yaitu, ~~:l~ {k.cm:1~ian) kaum yang sornbong rerhadap periruah AlL1h. All,,!"! {ldak akan rnenyiksa suaui kaum sedi kit pun kecouli kr.dk~ merc::k ~ J,u;J.l11 keadaan mubuk, renipu dan :>t;::rtilng- M~k~, )~ngaILhh kalia!~ ItH~lljpu Allah, kareua tLdak_ ada ~.<l?-g mt;:n~pu Allah kt(UJ..Ii k.aLur: Y;H11l. fasik." Fj rrnan-Ny ,1: -{ c# t r. ~,-':.:';' .:.iA~/ ~ ~Ala1( .1.atfmg hf!j!ada m(!Yek~ ~Uhi~h /Nlri Kiauu«. "'Ikrim;h J;:m MU):lhid dalam saru riwaYl[ m~ng;!!a:k;m, irulah han Kiamar rll1& ridak ;l;d~ m~l;1.m.np. Demikian yrog dikmbn oleh adh-Dhahhak Jan ~l-H;l.'i~!l. al-Bashr].

Umu.k Leu, DJ,1, b~~rfirm~n: ,

~_r, ~-- ~-.~~ ~~r~.t~~(--t- r, .. ~.r,IJ~:;:".:JF k J-j··.L

~ ...;...-b .. ...:l.....::L ... 1_r...J- J ".Tnt ";,,,-,:~.'_:!_I ~I ~ JJ.,~ ~ ...!..-J...+...,,... R e siasaan foil hl71 uu aaa

pa.aa AU~h. Dia 11~p.m!m'ri k~lItHs:m (Ii ~i-rt;J."'-d m~rtb, MA!:d. {}r.:;:rtg'(mI;llg ~i'ttJg xrima71 da» berams; ~halih> "l'aitu bIi mereka beriman dan membenarkan Allah dan Ebsul-Np, serta U\(!npm:llbn "p~ png mereka kctuhui. Hari, perkataan dan amal-arnal rncrcka konsisrcn, ~ .~! ..:.--:l..:.- j- V "Di dalam Surg.: }'{mg F7mb kmikmman," y.uw mereka aK:ill mCid~ratbn'Hm~p~~ tt.ng:g,J png penuh kcnikrnaran png ~idak berubah, hlla~g ~t~nt knpp_

{ 8o,,;~ l;i-; ! <~- :<i~'t ~ ''Da.n a:r',mg·or,mgy_.:m2 htfiy d'm mendll5t.(k,m d.]Mt-<l}\lt Kmii, ,. yairu, hari rnlt.rcl;~ ku.fur rerludap kd)~~I"<Ul, mengingkar:i.Itya

J:m ml!ndmt~.;l,nnp serra menyeL!;ihi p.U.3. R."\'~ul d<UI sornboug umuk rne:ngikuti rnereka, of ~~ ~IJ.;,. ;..fi ~~,~ r ':#aL ~gi m~ ad~b'y.:11~g ~=ghiJ~h:m, !! yairu sebg;li bJla.~~n kesomhongan dan panhlllgk:.mgan mcreka kepada kebenarsn, st=p~rr.j hrr"lU,rJ AH,@ TCl';U:;t: • ,

.1.' "J" .. I~·" _.' - . '''''_', _., )... "(- J

" __;..,: _"'" 1l ,--+"" -.) r'~ ";~''''''' .: ... <,) .. _~ .,:_~J.:! ..;! r ",·:Wl1eglt my;: {mrng-r)r.img y.mg

mmit-mh(mghn di.ri dan l¥ribrld:lh k~·ldg:KI~ fIk:m m~~/lk IYe,aka Jakitlnam d,:jam kl:ddaan fbkhirin," (Qs, .:UMu'mirt: (,G). Y;"titll, hifl,1; dina.

Am (mmg-fmmg ymlg beriJijmJJ di jllhm Alltl/), kmmdi(m merelea dibutmh ata« mali, benar-benar Allah aka» mf:mi~mk{m. keped« mereh« rh_Ri yang IMik (Swrg~l). Dan sflu11.ggub1jYfl All~lh (ldaM}; seb({ikTb .. ik pemberi rizki(QS. :l:2~5-8:) SmmggldJt!},(1 Allah aJM/~ memtm~kkwl merek« ke dalam ~If{ltu temp at (SurgD.) }'dtjg nwrek# mt~Yllkailtya:, Dan mlmgguim),(l AIM}, M~haT me1lgetahlli hlgi Mftb(lprn)'imtlm. (QS. 12:59) l)fmtkt.m~l!). dim ~mmgJiapa mnnbalm ~cimbang denga:1l pl!"nganiaYllr:m )'dug ptfnab in derit« kromdiaJI Ul dimt.u~~l (lIW). ptnlr Allah dkim menolong1!~/_ '~Jfn.gguhIlY" A II..JJ beuarbenar Mah~lpemaaf lagi Mabapengmnprm. {QS. n~6C)

Alb.h Ta:'ah r:ll~llgab~rbn tt:ntang mafl.g }'.mg kdlJ.tf um uk h~rbijuh di J~L~n-Ny.~ dalam rln!l.b mencarj hridha= AlI,lll d;l;ll rneueari b~.h:;;ln di si:;;~·NrJ, mc~jngg<tlhn tanah air, ke-lu~~ dan reknn-rekan, serra mt-ningg.tlk;m negerinj-a karenu AH"1;~, ]\.1,.~1I1-Nra dan menolong J.g:.lIElJ.-:\"Y;3· K~lm~djall, mereka rerbunuh di dalam Jihad .~~<W mereka waLn di ptmh:ariItgan, bukan t~riHn ke i.bhm l~e-per~ngall, lni\b mereka meraih pahala besar dan ruH~f) tnd<lh,. 5~hp;li_m~_:l. AU~h :r;l;'al~ hrfirm."m:,

~ ~~ ~ ~~~I :-...:;-~ )j_; ~:,_:JI ~_. ~J.; .~ J}_:- ~, ~ ~i ~./. i~~~~ ~ "_or ~ ·r~- ._~.\, '(furdng-

5iapo<l kel;'·l7 1;i rum~hrl y,1 dt'TI'gaii Ill:;k~lld &'rbijd/k;fmd~ A !lah da~r Ra.$/.J-

12." AloHA§]

~,kem"Ji~~ kemati.t~ m-enim,pli.nya (5d>dwmliifmpi Ale tempty.mg.tiitfJilj~ mab rnnggtlh tdah tff4p~ .tii .H!:i AI!.th. J> {QS .. M·NW:ilJ': 100).

. • c . .;

!P.irm.u~N}'a: !{ ~ [j1~ ~11~j:;"'9 ~8e'11'a'r·b~ar Allah akltn: memberi·

!tan kepaJa mNa ~. )tiUl:g iMikJ'~' y,ruIlli.I $estlil!l:~!t:ly;1J Dia ak.\1;I'!I.mri!mb,~las

m~~!! ~~. ~~ d;m ~;l>;!:l'jY;~.f! ~~; S~~,' $;S~t~ ~~~~n}';j~" k:i!i!i, rn.i!il;l".m~lliJ m,~t()k;t.·~ ':'r>,~ '>\.>-~ ~:Y ·~J9~ ~~ fi.I ,;I,~ lib' n.r.~

mtmggRlmya Allah a:daJah seLiJd)mR pf!1nlim riz~i Sf!fnnVlI.hnya Ailah a.bn m!!'l:l:lalnkkm mereka kedttJam .Sl1n.ttl tgp!f'}l ya.ng mereka mm}'unadnya, JO y,illIm

SUfg~, .K,emudilll'l!. m~ ~fdll'mmi ,~ \:,LJ .Jl1 ",C. " .. . i Allah MaIN."

n.I!9lgpaimi, " o:rllJ1g yang b~u:IA)eu:;.1 berhi~rn d!:m be' .!' jakn,N)ril s;el!t~

oung yang herhai:: m.eb1<ukan 1tl:l, .~ ~:,_ , "La,gi .Man.otpmtpn,wn. "y;aitlJ.

m.el1y<lintum, mem:uifbtn dan m ., desa-dosa mereka sert:a; rn.en:g"

hap'!:ISk:.mn.ya. cle.ngil!Jl .hi]'r.afudan. t 1 mereka k.epada.Np. Sfdmgkall

Q~. }"'Hlg .mil'ci t;.en!'lIJ1'lih. di jalan Allkdt &i. mriU';1 oil'ang yang hijlr:tl:ldllil ol:'il1lg Y3.ng: r.idak be'thl.;raih, matk~. ~esu;llggtlhi:lya. dla .1Jb:i1 :hid,iliiP d.!i. ~j~j R~lbh.~ya cteng,an lII:eru:lap~dmll l'izki, !lehagru.llliR:a A~bh T 9':.1l!~ ber.fi:nnnnt

.! :. .. "" •. ",. ~Cr·,~ If."', ~i ~.- , I .l'~ ~ -T1•· "" • ,,- .~ ~,. •. 'J:.r, L .

",cJ,t'J.F1""fi'c.,J ... ' r- .J" . f ~ F r-,,~ ~'J'" 1iil.iga'foii",~am[~

meI~g;m .tm~ Qm~g">(lr;:nl.g ~:;g'gtlg!.~i di ;rda~ AH~k it" ma,i. Lb~ tlJ~ ir.r] hkiNp-dilisi R!iMM~:#tl.mg:ai1 mt:ndapat rirki." (QS. AI~'[mt;t!'!~ 169) ..

H~dits~n:1(I:i.ts dabm mlsil~;n. inJ:icl.IklllBl halJlyak, seb::lg;llrn.a:aa. yomg t.elah l"lu, Seda!l;gk .. n onng: yq W'Lf:art dii .i",Li!i, A.lbh &i <I!!lt;HO'! O($_rl-iij; y;tllg b~thijt1!h ~~ Qt~g J~!!Sh~~:!'! b~rhih·i_~., m",,~ af'\to.;l.}"!'~ p!l![!; IT!!Jl!];), !._..i d.iLl:! ~~~ slwllih meDil::md!~ Fe:mb~cim ~ki dmt b~;;:r.lip. kebam.:i!:!1. A1Ioili ~ep':ul1any'.a. FI:rrn;w-N,.~:

.t, ••. ~': ... r..~'. ". -:. I ~~ .~ I .~."".-' .,~ '1; , ";~.' .: ..... ,. ~ ' •.. ' .. ,.... ~,' ~~.'" "." . l,. or",. ..' ' .• '... 1.1 •

. 'l; .)¥" .:,.,-. ,,;!!. "" iII. .... ~..".,.. . ..,. 1""'" ,.,..~ ... ,r _'" .)'J ..!N~:l" .1./ ,t;' In ,I"'~l<ircr.

dan ,Mrangji4pa .mfmbaias mt;J!li.~ni Je~gan'pm,&n,l1:ia~tl; yangpcmaJ, ala derita iremtlr:ii.w. dla Jiani.t:p (1g.gi),. ~ A Uah ~~m&jdQ.I;IWya. MzlJ.MfJ1!Jmya Allah b.i1~ilir·brnarM~~i4alr(,lgJ MaJigprngfl/mp~J'Il.·~ Mu.q:uil bin H<'iyym d:m lihnu J :trill' meflyebutkan ba.WTh ayat mi. tu.:rulJl telltmg 'p~lIikm perang Si1habiU yanm; De-nfrnlru. dengm S!ekdo.mpokp~ k~tlm n:msyrikiin di ilnll.im. M~arram., Uti, k'l1WD. MwllmW .. meny.eruk..m. mel"cl;.a (Q'l'ilI\g-Q!t'II!I1{; .musyr.Ek) ~ d&ak. memel:il!l'lgi mereka dibulan hariIDl, Ailriltll~eCil,pi ,orang-o=g mtiSJ'.nik !:l:1~t!ol!* ~¢!tI!!Q), it1! d~!I!,~tdi.:liI¢t!l!rme~[,~!:I!!li1!lyll" $etlll, b(!:tbtJ~t $h!lfl:im. M~~ ~:li~ JvI~limit! mti.m~~lli :rMr~!k~ ~ AlLan pun IJl¢I'!ohmg m~rclo; a, ,~ ~~ ~ ~ ,:.~ " ''S~IJinggtl'''nya AUa"h MaNpeman/1.agi Ma.:&tpen@mpnli~ ,.

' '''''.l/.·.t.j."t ~.;J ~.' .• "' .•....... 'l.....-::'.I~J: ~ J .. ~ 11' ~~ ....• ' >.' -:;.~'.I·,,·~·.t.·· ~ · .. f .;_.~. ;' .

"~. ,·,w .,J,'" _, ' .• ,.!.. ILJ.u .... ! .''!oJ .,..,

I~,~~. - ~I-,. _;~-~ ~ _ I~ "-,!!i! II~'-~_ ,;,.-, - ~

- .

.. '.. ,., ~~. . .:; .. ". $'. ... .. a "" , .... ,y ,~~ ...

'!::" 4-:'~\ &t.~. ~-~ .•... ~ ..•.. ~.... .M r.~ .. ..,.~ . .::: d~ (,:!J~. ..~ \

~ ~. '>""" ,,.,~., .... ," . " __ r# ~'

Ydl.lg demikitm im adalab, hm:nn $(:<iungguhnyn. Alhlh (k1"'W) mi?trllljukkdtj m(~ldrn ke dalam ~itlllg dim memmukhm siang ke dalam malam dan baUwll" sauyu A1Mb Mahamf!r1.de1tgllr lag; Ma/)mnl!lihal. (QS. 22~61) (K1td~a AlTa};) yan.g demikiun it« lldnlab, karen« wilmggnbnya Allah, J)i(l-l~lb (Rabb) ymtg baq dan ser,rmggllbn.ya ((/W ~aja ya-rlg mereka ser« selein All/lh, ituMh ,.·~mg ba.rbiJ, dan ~~u11.ggJfhnya Alia!!, /)MMb yang Mahatittggi lagi Maba· besar. {QS. n:(1)

Allah T~'at~ bet5:rnlart, menyodarkan bahwl Dia ~(llbh Mili<lp~fH':Lpt~ r.1ilg nlI;"Gg(lt\I.r makhluk-Nya ~~-:;u~.l kehendak-Nya. M<cktl.a iL~jnp. malam ke d:.lhj~l ~i(lng J.U"l siang ke d'llil;m m:;U(lID adalah a\:.lSukny" malam ke dulam ~jan:g: dan masuknya simg k~ J:ahm malam, Te-rb~b~g. malam lcbjh l);lJli<Ul!;_ d:tn siJ.rll; l~bj h pendek ~~t"etli d1 m~im dingin, serra si;}ng lebih pan j ;j:lj g d:m rnalam Iebih j>t;ndd·, seperti di musim p;J.o~;;:.

Firrnan-Nva: -1 -___,....,; ::..,....:... 1l ~I:: ~ "Dan balrwasatrya AII'lb Jf(lh~me:t~d(Jngar lagi M~bi1."l;lihat, '';-yai{ u Mililm~~nderJ gar perkat aan- pe r knraan hamba-Nva serra M(1004mdthn mereka, Tidnk lJl sesuaru pun pJlg rer$~m~am)"l d.ati· NPl t.h.lJ.m kondisi, ger~.:J;n d~.o dianm j-a mcreka. T ar kala .~,tdah Has bahwa Di3 ~~l1g M.1hamc-~~g;Hur W\ij!,lO i.t1i lagi M:l.b~b.il"ban.1 y:mg tidAk ;l;d~ y<llig rnampu m(!"n."wdingi ke-bij~$;)JJ.;l;(ln-N""'l, Di.a b-trfir:m .. ,~: ~ ~.;J, :"" 11 :~ ::;!~. "Y(mg demikicm it« adalahk;.l7f"j"j(.l 5~N~tgJ:.lljmy~ Altah, Di.I/uh R abb ;a,~g ",.q, .. pit u llaabllt /Mqq yang rici;l;k ada p~rib;:jd~t;m png layak kecuali hanya kepada-Nya, Karena Dia ndalah pemilik kebl<1S;lan yal1g ~gl,lng, ap.a ~~ja yal~g dikehendaki-Nya, pmi ada dan .1:pa saia yang tid.1.k dik-thclld.~l-;i-N}· .. , ni~t.ly;l tidak akan ada. Sedanghn. seluruhnya ainat buruh

).. _ .. ~

~ b~~r.;~r+Ih di!f kepad.a·Nr~- ~ .... ~'..;;\;. oj); :_. .. ..:.:;:~.,.; ,::,.~, ~ "Dan jrs[mAA~1m:ya

o.p f...'1j~ )'Cl~lg merika Sl.?"11 gl;.lilf. AIl,(h, itu/<.(/) )'~ng ~rhil, ~ y.aim berupa paeungp~tUJ1g, m.nd.i.ngl.!l-{;)ru.lingm Jan berhala-bcrhala. $eg:;ua sesuaru yang disembah ~d;un Allah, i1ul.1h p.nj; b;l;f lUt Ka~tI1a hal ir u t tdo.k rnemilik i m~h(l ~1 dan maflfj.at. Fi rman-Nyn: ~ ~.J::JI jil ;. 11 0(': ~ ''.Dan w1mggubJlY.'1 Altah, Did· '~/, Yang Maharillf!j;i hgi Muhufie5ar." Mala, s%~l;l. sesuatu btrJ.ih J.i b.1.W.lh kekuasaan, kersjaau ibn keagungan-Nya, Tid .. k ~d<l 11.111 (yang berhak diih~d.\hi dengan benar) kecuali Dia dan tidal arl~ R;l;bb selain-Nya,

2-2. AL.HAJ]

A.pa:.lur:h katJ~u liadatJu!UJ.Ja(. babw(J.S(Hljl(l Ail<Tb mCtilinmkr;rn ail' rian lallgit~ iafJljadiiah bml~i fm bijtm ~ SeSJJ1.1ggffhUYlf .Ali,,}} M(lhal~l1b"t lagi lrJ'abrlJn,e/l.~elr;rJm~, (QS. }.b6<") Kep.ffJl/yaa.t1 Adltlh-latJ ~eg;r;rla JM!llc8" l~dtl di .latl:git dolfnstW,al.rl ~1~ arLl di bumi. D(w ~mmgglJh:tl.)'a Allah< bll;'l;l(lF-bet!(fF M~dl.li1k(!YIif Itlgi Mtlba{erlmji,~QS., .l2~64) AjJ.a.~ab kafl~"" #<Tda t1~elih!f'~ .bab~(IIQ'a Al'r;rh H~etl\lllndukb/Z b~mtl apa)ltl:Ng a.~ di humi dim babtera )'t'lllg b(!1:f~t'1:r di MUla.l;lcie.ngtlc!i peri1lr~1}.Nya" .Dan Uin mtrtah,an (henan,. b.~) fmtgilja:mh .ke· vumi. rltela.i.l'j:ka1t ilengtUI i'lin.Nyrt? .sNJmggujn~ AJlab ben.at.benaf A'fa.Ji..apengtUih IltgJ Mal.hlptJ1ytfyan:g kep.adll manIJ~ia. (Qi5, 22;(5) .Ihm: .DialalJ Allab )!..tllg tela/) NU!)'jg/).idffpk(lfl;tfI;fh kem:mJia~ mern4'likamJ1:u. ke1rltfdian mtng;hJdllii/e;anm# (1(lgi). ~~tI,llggtlbn.J!1 mtuUfd\!7 i~IT b~~l"'~l:!ar ~(l.q~' ~@Ki1r.g*trri ;!l'ikrl1!i1~. {QS. 2::b!l<!I<)

Apt .wi pl:lliI. .m.erupakm pemnJ<uk. t'ent.m:g; ketetotp~1l .~.I),~!J;~g. keli;WlSam"Nya. Dia mengirim . ya!J;l'I me.nggi:!'!!r!S ~W:;i!!:ij lllli,:l ti;l~lili I:tU):m. dill. !I!U tMial:! ~e[$itfig ~g',;l!~:l. f~mb~.hatl.,~i aus.il.}'ltJ y.ti:m. (ItIlMi ke:!'.mg dan hit~ml.eg.tm. ~ ~,:; G-:~;WI ~.LJ;~r 1~~' "Kem"dif.!'f1. gpabYiif tel-I/) K~'mi t1f.ml]kdl1.air .ili <lit!~:rtY<t, bidrIP/a}, .hUl1li itu iI<ln sllbnrfah. "{QS. A[· Hi)I)I; 5}, D~.lI £irm~n~N}'<l.: ~ ~~ J;'J ~I ~ , ~t4h~fr1fiJtahbmn:i i~1! iHja'J(,·~ HIUU[ fa (mAka) dahm~pt .mim:Jtuktil~qib (pell~ela5a..B seleM::l!:lya). T~'qib adb]~h .5U;U~ akib~~ dari $~b,~I,ii!TIti}'Ji!, jeblig~m:lU. All!ah ~ 1beitfj:l'man:~

j{ LI'..:"" s .r" ..... iI r~'~- ::: ~--_ :.rJ ~.. J_'"'r ~.').._ ~. ,- J'. - _ , • .; . __ .; "J~iL.._

'" .~ ~I ~. tili> ~ ~ r- "?' uK!WlJtu~'IIn .:urnUil"nirn Ka"mjilul""""n

stgmnp:al Jarrzh, .&tltl.segum:pa1 damh .itu Kam.i jl1dikcm £fgJtmpal tiaglng .. co (QS ..

2,2, AL.HAJj

A.1.·Mu'atii!lilliUiat 14)1. Til~:th ,d1i~]'caJld:itil di Jatlon IiUh-shtth.iJMin, bah.w:~~r~ di.mt~:I':I, diwl :M], :illL! ~_(jl:!iloo 40 :It:!ri.!I{~!!,W!~_mYlt. m~, Hl:~!lig~m)nl del~.· :.'

.f. n- _=n_= __ ~ -I.. :11= • ,. &1!I1 ._IL I.. . .r. ,,~, •. " '[;'1" , ''::k '~n_ -J,~ -~.

jll,,~~iW, W',S~,A ,~llJe-J.u:mJm:'('.~';'j~ ~.T ~Jo1<l1~

b,rlim~ "n h'!/~'if)." Sd!e1..!Jh ,k -.' '11m gmmg. S~W1g~Y'I m.cgultXm d:i:n

~~bagian.peadJudl!lk. Hlij<l!z, it jadiLah ibllw itt! ki.ll11t1 !le!!!elab..m;i'tIililli'iI,

]U;ij!W!. Wa1Mhlfa':/am.

fi~·iNr;!.!: t ~ ~-OJJ in; ~~ ~''$e.tN~ggJlh.f.!j!'ti:A8lahMtthttlembN,!agi MJJa~mUfrm~';,'~ y;rity'Mi!hS!l!J[l~'lIhw Ol_pit :5:aj~ rq ada di pe.rmWOl[l, s~dU!t dan,bl!li~;Ul, b1l!m:!j '~oen,l!?'" ~m. waJ!(i~?!,!:![i ked], it:.i~ .. ik; :lid.! S¢$~~tu pwn yang ~er;rembWlyi bagi.-Nya.

P,i:rmrut-Nya:: ~ ;;:.:i>~~i J!'-~"J ,"",~:;'.:!..!l~I) ,~L::, ~'~Kep'rmJ'A4n.Arl'ah.;."m,

~_J... ' J ,.1 I' '._RR s » ,r_ ... ~'.,. ".J ~ :r , IJ -- ~ ~~,-'il" L~.'.' -'L 11 'L

"'CoY""" ,)'l'm~ - ,tilt Wl:m;~ ~ .wg~la .~.I!l" " . tU ~ngu~'~ 'Y.a!~m 1'I!l:l[i.rc·.[ .. y~al1L

:!l~a sesuaru dan D'];i,~~daklPiIl[!l;lhk~~dI!I! $da:i~.·l'~ya .. S'Gd!!i!];gll;,~!'li $~JII

.se:lu,n ilhdl·Ny;a sena :Wlat !J,ult'l:lh. k.epa.da-Nya:"lFll'.mm.Nya:

Ji .... (.,'., , •• -:', 1'r -.e'~ 'l. '''.1! .. ~it_-:!_ it. __ . :_J_ ., 3:1: - I,_~~~ ""ri_'

'" L!"'.1.~',j :i"'- .g, . ' J' ("" r ".'1!~~ _!~:ut~ mlfij~t·,~.?",,!#t)

,mtmunJdJdl:a"tt ,tMgim~aF~ ~liig a..a~ Jth~mi."ril!~ti;lliie~~pa .h~~Ii~h>t'W:ii[i, 'ben.d~riben(la. p~(lalt~ ~:3iIilaDHm:rn:J:;jJ1l d:JJ1il :~;u~~iJ'!lIahaJj[ S1ebagilimarll,~. flr.m:tn.· N}":aI: ,~. ~ ~ ,j>~ "l1 Jti.J .;:JJJ~ Jl': ~; ;..:.) ~ ~D4~ 1)14 m:~J~nd.rikkii1~ Jafj'l~n mnukmri gpa ,..mg i4a di !~ni,#d~" apa'~~:g ,~diil ,til &lfl1l~ $ml:flol!nya. r~i mh_t)!dariprM~~,"{Q$.AJ,]'~t$I~;~Jl:;,¥~~ ~rnp'_~;Ii~, leleb~ll;m elM'[ ari'nlger,aih..NY9,. o(.;~ J..:;:II .; l,h'.,J ~i) " "Da~ bgh.ter4' ~g ~7'di UJfldmtg.an pemuIlJA,qi, ~y;Wl:li dRgm. atl:lr:an (la!ll.lI:.emuda.h:rn· Ny,~. YllIk[ll, dit b,tltllllll Y:'I!ng luss dan gl!l~Ol!Fm omb,~I!:, b~,tJ!in it~ be:day~;( dellga:rrt p:arl pelIJ:llmpangay:it delilgan. :~~gin y~[Ig ~aik ,d:iln [Itnang. M~[lC1b rn,~mb'~W<1: di d .. lo!:mn}"l ~p;t Jf'lJUg me.·ek .. , kmeudaki.oenJtpl b'lI['.;lIIIg-IM:I':mg d9Jll?ltlip, b~.,~~d~ ~iI!.di!n $~.!oo~~ ~!~,~ ~ci $:1l,~.bomu h lbei1Ul }'li:'IgWili" M~~h j!fi~mblo1'1\'!1 :l!.pii !'~s mttekamilikt hp;t<l!!l. ym,1\ bi.Jil $~m ~mbj),rwa n;).lSi] y~lJig me.fe'k::I. iPero~e.h dafi y;w:g l:JLi:n pll1rn, ~e.s'llla{;u. yanrg meleb.b<Ut~,. ~ka Cl!:l':i. &!m ~!'t'k;t ~~k~,

~ .. h~~I.;/j.r.;, j;~' i:l[ ~~ ~ , "DlUI Via mmahan ~tW,hmda l.mgit jat:iih ~ l1IJ.iI'li:, mdtnnk.m ~~n izinJ'N}oa, "~e~}'.a. Di:.1J ~li.i,~c:,~ D~m~~~aH l~~t lIUlind!; .i~wih b bumi, 5enmgga mem~i:ruJsa:km pe.og:iIJll'.L'Il:inp, Albm. ti!il!lOl[l~. kne-.Il!~ ke,tewhllJ[w, rnh:milJ[ d"n t&If~!llnIl .• Nr}l'l1, Dill ~d~~.gi. ulwliitLa1it rillt~--,~ ke~'1J!.mi ¥cwiliden~.irial.NY<l" UlJltl:lk ll'U, ma. i:lenlrm:w: ~ ~), ~'J.J ~L;.1ui <':1 t''Sesw:r.u;ifmp;,ti.lt.mbr.1:1a1'' ben a?' M~pf1l~ib~lJi ~pmpy.mg .Ja mant~ia> "}'~tli, d1~~lng l\:.erli:dim~. mt!ileika"E ~C.J ~jJ" :J:. ,,":j!)aiii Di4r~, ANa}) png tilab '"i~lg; hid,:uphn,mr', u1/1IJ,t!,] wD __ ,('j:plllik:!iifik:.iLia .&!in. sebdlJ!mDI~ k~i:atm tidd. ada. 0( ~;; ~. ~ ,~' ~. "K€m.ud:r.:n m,~,,}'!tikan~~, 1t1!1"I'U1.~itm meJ'1;efoid!lf!~-nm.n l~gj, .ol yar~ p~'r!l h;tri.Kil!i~, .rt;# "!"-:.i·~!'C11 , ~Sri!lirmggltImJa tl1antlfia ,Ittl bma~'Y.=~f m€ng;i't.lwjum nMl~t,;"~m ~Ii:fi.~g.

.n" AL-HA-D

'aci ti«:JHiap ,uma't ulab Kam:t t'ftMpkr11tsyari'in terttl1:tl' .fIUlig lIH:odm l!i}mk'{fl~, .~~}4ll.g<ml~h~e~fi.JMli mm:ka m~bJ1n~'ahrn.n daMn UriM~ll (~yaJi'at) ini &ml~of!,rnJ(lbkfp«drl! (f1&«mtl_) Rdb~·J1'Ui, Se.,tlnggll'lmy.alMmn bl'1~iI'..be.!'mr b'emda. pa.{la ja~~ ya!1:g"' l'/l,rus.(QiS .. 21'!6,r)lhln jiIM nlierek"

MltmibanM'h, mtika kmakamab: "'Alrah lebih' 11U!ng'e1(lIUfi .~. . tl )'aml"

k"m:u~1Mn . ., '{QS. 22:,6;8~ AUrib aka.~ .mrm:gfl,lii]i di a~\ta'ra u'paflfu

btl' g"lmn"-. ,'.- . '-', L~.···.· ;W~,L.·.J· ~_,I.'~" .~.~~ •.• "" .,,_, . !Of:.

., .. 11 __ rt ..... _., .en,"a'tlf.rIpa f'<lItlg _JIiIU '_\!I'ff~;f fe .. m<l iI,\IWJl~nmJ!!atallln}la" ",<".'

2:2:.69)

.AU+lh '1'11'"],,, .meI1I;VlD.a:rkm. bahwa Dia rne.I1lDa.dl.kil.[lmalUl'l,\!Ikl.l~u-d :'le1!i~pk~1;Im, ]b~i!.i Ji!~i!:b~·.k;ljt;1lij ~!.t!J b.-gi,$etii!lp' k",l.mL <l • .:I-~ seQ:I'mg. Naihi ymg 1futm~. Dia berbil~: .rnAs~l.l:?'I:$n~tl'A &-iilI~ bahasa A~b ~uM~!b toempat ~e.I'he.r.tiim d!atn bob.l!:~D:t1!ilmya .. lllm'Usia, h;lliik i:Liuul .. c iimtuk 1i::.eb~." U:n"uk, iriU\, dan~. IDlm~ik :D.lji (iteihdolp bail. m. bobk~b;;ilik ·dan. beuliimm.ya. matlwillJ .di 'Ilernpilt lim,. J:iika l:Jia]k~ ya.n:g dIlb!~~ (l!L~h IbH"" J<liwtentmg IDl!ik_,md seliOlJp jjJbl ymg di:j,adikm ."I:um~ai. mska .ma,bll;d. fir.fl1Im.-Nr~i ~M4k4fot~~~{_4b $ek~Uc ~/;' mereka m:embantabmn tia14m W'lIsan m:i. " Ya:i!t!ll, o.rnag-Q, . .i:ng i'il!usy.rik, dm .i:iik.a ·~.dim.akmd ilyattt"'Fl:.1p.umm..1.l'.Kami Wt~.~~ ,,~. ~rtmya, K_amit:ebbjad~[l s!lb~&~ ketM~l:Im" Sebaga:imiiI!E;li. AUak T.:;!.'.ilIb bemn::run: .t, r:J~.·.:.' ~.. .h,l..,,"'"-:l........:··.·· ,'. . "iL ~~L.· .h--.J'-"':l

.'!; "F-'y .;I' "*"') J"""J."I' ~~ _~~.wtp.JlUimat _""'I",!llI!Poya [_1,'1

y.1~g ia melligfoo,rJgp}repilaa1lJa;" {Q'S. AJ.:llit'l.a:l'm: '].48). Untuk lLU, A1!lii!h. her-

.l'. _., ,., J!' c"'" ::.. ~'i!?. ..~",". ~""":~J.", ". 'L ~ L .. :I_

]]rnlil!ilw :!l~:'"( .~~ F" T e! «:IIi! j':!,je.r"""'f1,r>i\;.~rr.·· ymg. me.refii~. ~<I~:ru;.;;II1"

[)IMmir {bt~ gmtij-C!i. m:u lk.em:bili. l\:.ep:ad;a mereka yang memiJiki mallJ~ilk dan -cal'a·Cl.!:';1.~me!uu. Y aJ:ru ~W;;a m.claku.ll:m. iIti k:i!l'ena. ket9tliWl AIlaIii. ,d;un bhen,dak.N}'iI!.l}l;l]kill. j,mgmill.m.~u ~el'p!llili~ olefu b!lll!~ .!l!!~~a

~ - .. ihm .'. 'h ·.J_:U_·I!_ I.- _'1· . I.- "~ eLI- .~...,..,~~.;'n"';[..~'~_ ... ;L • ~'_L

.. J;;]?!L.'_:_JU se!!ta m __ ru;;m.lJiU ~e.I'SelJm; U.YiUi. ru..:-~~ U!ill'l lIielJe:tliillriltl

yomg.e.agka.u mm, Ullwk ~CtiDL-:Ii he-mr.rrul:Ili: ~ r-'~ .~ ~.~ Jj;U;L ~ Ji P:'.1 "D4ilt~e'I'#lgw kq.-ad~R4Jb-m#, s.f:1~n.ggfllnl~ :ll.imu bena-Nnm-a:r b~mtk Pttaa falanJ'l11'g fim/.$. "yairu j~ }!aJ'!L:G, .id;;t!j,)~~,li,.i~ ~. ~r!i!ifri;rai!~ kep!!:ih. tU.jt_l;lli, :firmm.Nya:·~')p ~~, ,.!II ~~ ])16. .~.~ ,"Dan jlks m~.;I'

Ap.akah k:amfltitMk ,rn;grtgmthui jgbwa ~efNngph"~ya AHah meng,eruhui apa liaja yang add di M'll~il dan dllmm:ilBah@l,Qlsttn.yayatl;gde-m:im'an ;ttJ! tmia-pfltdnJa-m ,~ebnab KttrIb (Laulml M«bfirth). SemngguJmya ya~ demi· iti.an iJ:ll amat ,lilU1da1J ba:gi Allab. (QS, .22:70)

AJjbh Ta.'ruil.iltl:tB:g:aoatkW'l.~etl!~MlJg ke~)f!lllplirnaa!t1J. f~m.u.Nya kep~~. p;IIIa ma1JUul~JJ DiaM~:bamdi:rwll ~[I.a p!l~ td!;td:] b.ngit ~~n ~pa YilIlg aoo di 'bmilli. TiWk ada seberat biji m;uw. !P'WI y~n:g tlll1X!lIIbuDyi d~fi-N y~, d:i.oumi dan ill htlli.gj:r, yimg le!l:iom .kten a'l"J!11 }'angkblli bes a r da1!'.I. ku. semus,

[:Ii'\" AH:dJ.'l'a'OllI .. M .dll.li ~ttll!,l~ k~adig $t1b~llIID t¢!"WuJud s~m

tel:~h meAC!.t~nya, (l.icW.'lIm alb-Ny::!, LubJul Milluzh, Seb::L~m~a yar.n;!l

fe.j'~ill\t.1lim d1i dalatm .Shah.ih J.1uJ,Um,. bah wa 'Abd!uJlllh.Mil 'Am1!'.";' hefkata:

R:lISuJ!W!LabJ .~be.lu!hda:

~ ~J iL ~r,~ ~)~ij';';I,y.:.j~ ~ J;i ,iJ"~~:;';>1i-., ll' ~ )

,jII ~ r'''' r' r' ~

( .f.~~~~~

,. -

~Sesll.lJlgg!.lb:Dyi1l. AUah tdib. melJJentfhll;.al1liJerbagai. h:tteo-Dtlllal1l millkhluik lima pw:~ :l'.ibl!l.ulmn S!eDeilum.p;eJ'!ici:p~11ia!l1l ];mgi:r dan liuill'l!l. SedI!I!Il:gk:l!tl. ·A['$}""Ny~.

dii alas .ad]'. »l~ - . .

~... A' t HA', 1'1' ..4~,~ ~.~~-'~.~J

"Aw:ail ~seslJ:.lJtu ymg d!icipt::J!km eleh ALbhadabh ,,J,Q:a,lam. D.i:lDe.rfirm.:il!R:: ·CliilatL'I!IJ.!' AI,·'QoiIam ~!;.1,i.b~n;!!,"~:'hpol }~g hill'1,l$ ~,11 >CM;a![?' Alfta!h berfiJl,mm: 'Sl~~' $({5,1l0lit1J ymg ie-Jjad!.i: Mmk.-, l1i1~Il1.m plii!t'l menC<lt:i!i~ ilpit SO!,JilI ymgletji~di ,~WJ1 ,hili ,Kjmut."

bmili,Y:d!ng di:inrumkm, .AiJ!ilh. ~ kepilda Nabj), ,a,~:

~ ~~ ~lj .~.:;Ji, J-1; L~ .lil ;:;~ ~ ;J1 , "A-JPkahk4.1.\1'j1~ melt®et4h~i hg~

~~1.:I;j!&!l.1(hnya Aflah ,mmgw;m1fi. apa. ,mja yrmg atUdi lang#- a.m. di; .bmI1.Jt"" Iei mempu:l[lJ !k~pi:irn:t:ti'l, ilmu-Nya~. DL~Mah~en.gern]ltll:i .seg,ala SetlW!l'U $@beltitm dia.clil!k';lll1,~ (lIu~r;:l!'pI,;:!ll1 d:andk.t~~. ~,:saj~ yang dll\1!k1llk;m oI~pl11ra hamb;ll,5i1ilngg;un, .elllih, dlka.mu:i oleh 1illah,,' ~ll!m hi! itu (te~adi), :ffi~ m.!!mtc;t(O:l y.mg; .m.e.(·el:i;;t hkuikul,Di,",Maham~:ng,.'et<lih!Ji ijebehm~tel'oCi:p~;I, ~ ~l'Ii!l1ii tl!@t ~ iMl'l:i'illim.p. dm yomgitl1;m);aibia'l: deng;!l!lL ikhtii:llmp, SleH:a dicat~t'nya, hill 1.(111, Oli, !li~i"Ny:t.. 11m.I!I,Ny:t MaliLam.elli,iPut;l teJfua.d:tp SiegaJ::a, ~"Iru d;mhfJll! il~ ~aLm'P~ah dmMgIll1'Ibp,gi·N}'''lil.. Ulllw.. fro. Al!1m!h Ta':ailil b~['iirman. t.t-; ~ tP J.l\' ~ .. "A_~" wi ~;; ~~ , "Bahmmanya yang ,de.mikitm i'tN 1~ . .Jmimi5elmtW JUtatJ. S~if1ti?JlJiny.iy.mg demikirm it1J amm; l1m:tlah' ~g.i AlJab. "

Im.tt merma bml1,a*iJ ktpaaa ~l!laiR AJJab,apa)l1ll'1Jg Alli1hrid(lk memtrtffl-" hn keteran.grm t'eftlang .UU.daJI «1M y<1~ m:etelM ~endiri ffilda' Jtu:mfJ~'~·yai fJfflq1t!irlhclJ.ltn t-.er/J(Nl'ap·IlY(z, .Dan b~ (lralr8'"~m~~ )If!1~ zhoJilR, ~(i:k(11i~fi t~'d~k 4d4 ~~;r;"f!''W p~lJ.lf)flgp.~.Ij,.{Q'S. :2:2::71) nt!1iI dptib.iladib.1t:ttJMn Ji baih.ptlR. n1eretti ~~. Kfilli~ yang ,fetttn/t, fA£~'Ca:ya~ti .me/llmr .Mtldd" ltlJulalwingk;tD:rlnp,a'd.1 lNuka u.r:a~~f)1i:,fng ytmg k!3/irittf, H(1"l{liT-h([J1~pir mere.kll men)lil'!ra,ng .omn,g~mng y(mgmemb,r;rimkt.ma)l.r!1t~Yfl'~ K411li d~ IJtl@pan :In-tl'iek.a •. Kl'1taktlJdab:"':Il.p,fl'kab !!,lm:uaku k'(l./J4Tk(J'J! k€jffldl1m~i )li1.ng lwill Immk daripa.dt! ;i:tff~ Jlfai~u RffTl:Jlal"' A.llah< .~glal1la!:'ngali:ca;m~

kar.rtlyu k~ada. fJrC171g-Ofang ya1:lg k«fi1:. n(JtJ. lIernka ilU «dff/#h :'i~burtlk· burnktlya u:mpat kembaU. (QS" 2Z:72}

Allah T .. i'ala berfinuan men.g<J.ba~k.1.[~ otang-onng muspik l(~m.tng kebodohan, kt;'b£ ran dan sikap mereka }'at"l~ beJ;h;l,~h kcpad~ s.Bhin Albb, sesuatu yAAg ~Lrlak Jitll~llJlh.rl s/lllJ~.,m ~.enu~j?t"ly~., .... ·ai~u hujjah d;m bukti, Umuk iru, Dia berfirman. ~.:..;... .. ,...;..~ ~~: 'JlloJ..:.. ..... ...!;.: .;,).;. ~ ~Ap;l yg~W .A1&b ri&rk mom rmrkpn A'l.'rem-ngan ff.'lit;:l!1g iw. ilim uri ya.t;1g mertka. sendiri ti;.td<l. m<:mFUtly;.tip~'nl!.ftabjMrJ ~~rJ,~fbf'nyd, "yaitu apa png; rnereka sendiri .i;l,J.a mempunyai p(,'Ilgttah1..l:iJl te:l:'h~d;1,r!lya tem:.ug apa yang rnereka ~H~<l.' dun d\l$I~;ln, Semus itu hanyalah perkura Y.J.ug_ merek<t t erirna Jari O~<Ln{; .u~ dnn nenek ml)y~ng; rnereka ~mp;"\ d;1,!~1 dan hl,.ljj~\h) d~n ~:;.;];by.l. ~J;,lbh {hri tipu da ya ~y.utw. d= ~ll~~U yang d~h L:l.~;nr<L, U m_uk ~~ u, Allah Ta' ;d01 ffi(:!n.f,ancarn mereka cknpn ft~l'Batl.Ny~~ 4 ~.....,J c: .. ::"~J,;Jj L..,~~ f "Dan bagi or,~ng.· ~,ang y"71g xhillim ~L'bli,kaJi [idak ada 'I€orang Pimolong pun, ~ r ,aiw j.(:!L)r;Lnlt r molong yang mcnolon g mereka J;lri A lb.~1 y~ng men trnp:ik;,lJ1 'l(h:~h dan huku.:=.n ya.nj; m~,.~!-a derita, Kernudian DLl: bcrljrman:

4 v~ G~~·I. ~ .jJ) ;! J ,. «nm upabitfi. diru&l.lm ai h,uhp~Jl m~mbf apt·ay;H K;mi )\:-Illg trimg. "yaitu .apa:bih di~ebudi:.m kepads mereka apt·aYlt al-Our-an, d~W-d;]El (hel bukti-bukti yang jel,v; m"l~:,l.!Ig keesaan AU..h J= ~~Ul~AAulmy~ ~jJ~ ada lhh {png haq) ke~'f;,ll) Pi ~ .~~rt;t. s~lu,tu h, R ~~t..!l·N y.t }'~ilt ~mtlj;l, ~d~l~h benar dan iUj\lr. ~ 0(1<;"';~ j_A >-~.;_' ~,;,:",; .j~;$.,: ~ ~Haml"ir·b;.tmpir mtrr:'ka 11!1rn},("r,mg ~ r;:.rn g. Ql'-ang ),i.mg Nmn6;J.(·~bn ayablpt ,t;.rm i d£ b,·{{Ja.prm mt'1l'L, ~ yaitu, hampir-hampir raereka mc~y~ran~ ormg-or;:mg }<Ing; betblljjah dengan ~·da.lil ymg sh;t,hih dari al-Qur-an scrta berusaha menp:-r;l,ng merekl. dcn~ ktjab;ttan ml."bJui tl.llt<l.n 0;1;0 ti~:,llllne"[".eka,

{ "; ~ "K~t;:.rk4td~h, ~ h:ti Muhi\IDrnad kepada me-reb:

.( ~~~- - -: .. .L~ ~ .. __ • J };"-." ~ -.. ~~~/-J}.. k k

'I; \;_..<:i j-.:':"'!! .. " ;___.t. ..... _, ;!.__....'; ~"':'-~ ,~,........wu,.']" "Apilkilh ma« a Ii ;J.b~rkan

h:plldamri }';l.ng h,bib burNk rkri" ~d:.i it.i~; )'~iUf Nr:rab? ",WiJh- (~1:,h m(mg;.mrum, bm~)\:'i k'tada. otang'{)t'I1':.:g J,mg bfir, "r<tLf\~ adzab dan siksa nuraka lebih dili~y~. !~bih bent, lebih k""r$ dall lebih besor d;l,n apa )"flri;.kalian ancamkan kepada pml wali AU;ili di dl,l:t\la. FErm;tn-Ny.;J.~ -( :........,....,., >-'-'; ~ "Ds» itUJdb s@u11lk·lmmk t=Jp.u h'tnhli. "r:aL~ Neraka itu ~.lJuru1..b~nJ,; ~~mp.J.t. tin~, lemp:l( ~;n~~l, teJnr~~ kBmhili, dan iempm o!.!rd5aID. <i c.;;;~, .,:...01...; :.;.).:. ~l ~ "Se5Jmgguhnya [shannam it iI jl]bumk·lm ruk Wnp~( m~'tlClap d .. m mnp;.l~ h:· dlama», ~ (Q5, Al-Furqaan: (6).

2.2, Al..,]:,IAJJ

~ ".. j; ",,, "'.JO/'. A .. '_ -.::: .............. ,. ~ ,1'./ '" ~ .. "

.J.d!'" ". -,;" ~ ~. -. 'lI, ... -t ."..~ .. " -~ ... ·-i .. ' '. t.'· .......... : .~. ....,.~L'I .. I 'II ... "1,- /' .. ~' ~.~.' ,.'. ""' .. •· .. 1

~~,_i ,I;,) ~ l-...,.::.,LP" ~11!.V_'loI, . 'U,

,.., ".. . -x - .. _~

H."i. manusitl" tell1b, dlhUllt 'l)(1FUmpam.ait1l.. ,mak'tJ (Je,1'1l8Itlrk'(lr.lf'4holelmm perum.ptlJJUlan itu SaWJgg;nhnya fegtfi~ }'t!'lf kamUS"U seiaill: Allah mft" kati tida' d'apat JII(!ll~~'k41~~ee~r 1!11tft 1!~~tI,!'WalttUplm tlttfeu btnaw IU~M& tmmdptrtkl1l1rt'P', Da~jtkn k1f.-lt itY,: 18et'amp>!!1i$ s~"a:~n ami m;~d~" tMfJalalJ m~e~ dapa,t m~rfl'~ 'k,e,m'ba1i dan l'aJl'lt #Jf. A.m'i'.rt lem~hlo'$b yang lIJIl11}'€mbab do;n ilJlltlil l(J'11I;(li) 1(P~lltd(lb) ~11g'di~e,mb4b. (Os. 21:73)

M,m;ka lidok .mengeJ'Utl Al1tr}) - tnaf.be,iI;ln:rn,y,a. S~tmggllbn~

A.l,ah belUfl'·b~r,M{lb:a'Jmalla kmolf. (QSi' 22:74)

AIbh Ta'aLa bemr=n memper,il:lJii;:l1[k1l1[et1[81I.g reo:t'ldlYm.ya :b~.ili" berhila M.m bhadlohmak.d par.! pea}'emlbalrn.y.t. <t .); y;:' :.a ~tt;' ~, "Filii mtmNCj.a, ~Jaw ,dihua7:prffmnpa~"~ "~~ntll!!lg !iP,~ ~g dis~~b o:lieih O.m:llgo.rmgyomg jaihil hep<ll:da, JIillah bgi me.ny:ekut.'IlIi1ull"Njra. ~ ;ti I;..z..~ , "M$ka.

dmga:r!M.ula" G'Mmm . ~ j'~'ll,.~ Y.!I~~fIjJ d!~~g;U~!l f!l~~IDi'IIdo\l,eh

'k~.i!ID •. ~ ~ L_;:;"i iJ (~~ . .itJJ ~,;~ .... ;)fi ~JJ ~,~ ~ ''Ses.~nf,Wilmya regnltt

jilimg klll:t!1:ff $'&'/''II stila.~ All!lh~Mi1i,'kaii .t!ritd .llitp;a, .~!1jui:p'fakliiij; ~,0'7Ialt,i. 'Ptm, W414;f~p!~", m~'It. bmaw ",luNA m"!luiptillwrmya~·~ ~~u. jikailau ~el,uruh ibe.rhal:aaan. t1il:mJ~l1ga!llJ }'utg k.:a!llil1:lJ. sf>lI1!ballkl!l bersal1!l mnuk .mC!1.(:iptda_1lI seekowlal'lllt Jlu_.. n..isca.ya rn~~kl1J t~k .m.m s~p,.

Seb~ bam Ahmil!d,.rneriw~]'ar:k~'1d3ld A.ilni.Htll:;1lj~4;.~~. :Illiti!fu' :

"Sisp::dmh }'iItllg lelbw.rlIa.l!im dar.lp3!d!l. OffllRg:yMlil; rn.etIdp!i~ ~¢!;1;I!l!t1,i 511Feni ciptl!<m·KiI,~. ~a, heDicl:akbh d!i:;1l :me.nciWnlblIl OZ;tli".r:m, lilOlJt ilIl:~U bjj:i se:pe.rti ci:p~·K.'Y. ~ (D~~rij oleh F~~ dI1,!!lll1cit~b $hi.iJ:llb),

Fe,[m}d~:m. A£!:.ili T(uaberfil:l1ll!WJJPIJll1k:

of ~ ~ J) ~'c~'.cN ~~t;lI! ;:;_j_'_; ,j~J ~ ~~'fl jilM kllilt itll m'ef'a.mpas 5!!SJJiltn dan mmita, ·t~ mma .~ m~bm'If}K .kembali dttrll::d{Jl £I'II,·~ y.~rr!.i m~~ <lm.at 1emm. ruDJtuk. :men.cip1i:akm ~lfIe:k,o'r btlt P'UiIJi, iJiliIk.a[l }'ilitlig, leb~!h. slln~~ ]em;ib. Jagi dilir,j l[U, me:rel\:ll,llfmanWl[w. mell<w~angnya dian r.I'J.en.Qlo~[I (ILri. &rinY:lI se:l!!ldai_nya.lda1l iU! me:r"llimpas sesu..'lt1l! ,tbJi w>eWmgim yan:g a.ell di .at:~ :nyiIJ, .1rem1.!ldim diamgm memyelam:nk:mmya, ml1eaya, dlia..tKnak.ak:ara :'laIDlW1l(ll. P~d~ ~~!I~ im ~1!ik Allah 1fIl:!ig pal.i!ng ~ ~ p!l&g :r,~IMbh. UJ1Jruk. itllJ! A.IiU berliirmm:t ~)1;Jlj ~J;,j, ~~~. "A"_~)'t'Ingmt!flycmlMh Ja~ !1ma~ Je'IItI~kptj/gl~h' Jl'¢~g lii~lmNh, "]b:..1l.1II 'Ab!ba:o b~~k~rta;~W~3.{M,H

[l1!i~!.!l;!{1; .dat:! . .:.,.~t @MWt Mn." [I:1!U~h.r.mcg dipilih o~eih libflU: J~rir dsn i~1ll ad'al~_ .t.iI!Il.gkaiil.lltali[lU[]"lltIgp~g jeJ?;s:~AWUidd:ii d!:m £e1aimY<JJ. beiDt'll; ~.~ "d:<!J!~. y.mg .!ll~y~mbil!h daa ;:;"'jlk:Jl at:iahll beifh:d~.~· KemIl.dllW. Dh I:<erumlm: .~ "J:"i ~::.. ~I 'j:~~ j> "~ tiliak mm.pUlI AIIIlh dmg41,1 ~~l4r' b,eM~," :y<li~ m~:rt\l:l!it~k J:!tl.¢n~~!Il kedi;id~ dag ketgmp:!! !!JI]aJi ,eli soot mer.eJblmemyembM s~"~~ ~~ti&k ~u mebw~ '!;ed\;OL ];bL.u j)!M.l! kil![,e_mo1! k~1elIlahn1l:1!y;<1J. ~ ]1JP ~'_;11 Jg, .:J~) "St!S.r.J1Jy;u/mys: Allah A'faha!e·ltlfl hgi M:!t.httperkaw,." pitu: niru M:ah",ku:a(: .d:i mllilU d~galiL ketielll:]lil!/fJI d!~1Ji Ike" k1.l!llt\Ul.·Nya, D1a. t,eial1 mendpt&<I!1:I s~grla;. Sie-Si!!latiliL F:lf.wa.n.Nya: ~ ~_; , "Mafmt?~a," pi;t~ Dia 'p~masa ;l;tli1$ Si~S;ib ~'~S1i~It:Ii,il.1!entmduldkafi '(1 an. metlgalihik:Wlly;a. "['Kia!:: ~rlla yang mellce~ d:rn .m~~]ahlka:n.,Ny~ k:~:l:e.o;i1 keagtlllg;ttl rlilll1l k.ebti'l1llllW .• N}'~, 1D.ia]~ flWl1l Ma.litaesaJagi l ... ia]Uiflei!'klSilJ.

AJlah memilih tl1:f~{lIHJ~tl • .a:l;! (Nytl)dari .Ma~ikti!~ dautMrl 11M.li:m:itl; ~·e· nl.1fjJglllmya A.Clah Mizhllm'/t.tJdengClT ,lngiMtlb:,unelihflf,. ~QS. 22:75) A.lltlo mM:g~hlli(fpa,)'il1tig di hiilt!ajmn mert1ta dan tlj}'1l ya~g di bB'lttl'ttng "Jh'·~' D.a:!t kltJ\l)'a .kepada Allah' diJrel8ba:lika~f,I !e1fU14 nrt:tS.aN. (Q5, 22,76)

A]i~h T:!i!·~l~mtn~b.~fkmb'll!l:!w~ D]i!m.:lm:ilihb~b~n[:laU:~!.I$m d!i rull1l:B. p;arn MuaikiM lUItuk .mecnyunp:ilJilbm.apa si1i:ja. ymg cllkehemililki~Ny~ b",ruPiL ~;.y:~d'ilit dan ~e~e[l~Wl!I~-t>llr~,iileJila ~~I;h be'ber;1l~". l!~'U5a[l de.i mUJ01, i'I'WlliliS'la. tlllM m=J'MIlp~ rooili.Ny:a .. ~. ~ ~ 101 ~I ~. "'S3~m.mya Allfilh .?tkhfilmf!narm1]p'P ~&i MalmJneJi1kit, "yruiU; M:mimendiD(g:tr sdll:ln:diJ rerhta:an h:tlllba~kamba.N}'a. serna Mru..amelithaJ[ mEr\eka.llgi M:ill:tlllBRglCl'!:ah.ui ~. !!lplidi ~htr.a mere\~ Y'~g I1td,ak menerima hal! te'f!lelhut .. 5~~a~~:i. Di:i.

I_ ,,' ~ ,... " . _, ," .,' ,'." ':. h." It ~ Lt.,.'- r .. j1. .

IlJe:mmaJj); "I; .1.i.!<'I,...;.. J' ~ ~;JJ-i .:.II,!!, '::.4: : af] ,rft;w lnen.gt:lar1m t.j:ilnanfil [h;a

m,e~~p#.1t4~miPt k,fT_,*,1~ ." tQS:.· AJ'A:!'l''';!rn~ lU),

--;-. _ _ --,~'. ,- L~ !I~: ~I ~ ~ !,:!,~. , ...... ~~:!,.., "' .. ,' ~:.,.!" h"J .. ~ ~""" u '.

fl:r:m~lId'<l:ya:: .~. ;Jr"1'! E"~~ .,yL,jIJ !i.,:;c.l.;;,L-j ~~.I,:! <R!i_:, ~ ~'AilalJ'

1nmgeMh.!ii dif)lt~gdi W:d4JMn mmka.- dan aIM ysng .tlf.hctak$111!, mareJta. ~n fMJ~~kepd4 Alh,b diken~U~n: se1~j1:ilt mwsarr," Y~iw Mmm,eClgetiliultlljl!ll y~1'I!g dI.]aktllli::arn ol!~n par" R.!l$!jJl·Nya ·renung. ds~lah yatlg m~t,~k~, '~mbl!i!l' . Tidhl.t:. am SfSllIH!II pWli p~i!'kilirn y;;wg ter~enIDul1y:i.Kai!'ellaDjj!ll :Wam.engawasi

,U .. AI-HAJJ

merekasena me[lJy~k:!;ikan~p,~ yang diikatak:all m~'teh $~~!!. m.tI:IolQD;g dm rn;~_ih1l1<l .me.w,

~J ..... - ',I' _'_c·~ I' ._;;'. r: .~. j" ·.I~ _';'." ': \' -1- '.1" .,"~ J' l,... 'J:' J' "j f,;j;i .l. ... LJ ;':;'"1..'.1' ~ ~ if}. J CIt..." ~ _' <r" r- LJ:J ..!<,oJ' v:: ~ " th ... C r'.il ~L\.....o! 'T

~ ::,:)r5jj ~,~ ~4' ~11

- """ ...

~Il~i RoUJJI, .~npaik..mlah ~ :fil'll,g ,rlit"rIf~~i(m keprtdam/.J JdriRabiNJi!f. J:'Ja-~ jika tidaft kamtl k?Tj4kf,m (~pa )'ilng difMI'in[abitaJ!! #N), h~4r# ka1~ "tidak me!lyampgik.:r.n "'J1,~..milt;-Nljtl. Alitth t~~mdihriTamndari gi'mggrllw man~~ia.. Sefj~nu!!h".ya A:lW~ tidak· membmpemnjuk k'e/Mtk or;llng.omngyang lt~fi'f;'" (0'.5. A~·l'.'b~.id[lh: 67).

Jlo'li lj~a'~;.,rJmngyang beriJ~d~. m'mji!rfh k«mtl.mjlfd1ab kmlill,st!lnlimbl(lh .Rf1&b'$~ da.n pm:.titJl'la.h< kMflj:ikiUl. f..liptl,ya ktnnu l~e.tJ.d(liMlt ~jmma:Rgl'l1l. ~QS .. 12:'n) Dan berjilwrdl'ttlJ kia"Ul ili jalan Allah dengdn jibtl(i J'(mg ~ibena." bent1ftlya .. Via telab memilihttltt dan Dia sek.ali-.kali tidak. m.eJ~j(fdikitn Jrnt1lkmJI ,rfulam dgama .sIUU:tl .h:€J,r.mpitrm, (l'kurilab) agama Q,rang tuamu. Ibrdim, .Dia (Al~h) M,/'a,h tll(!mnmri: k(lli!'Uli~ekflBtltl 01Yi'ng·~rang 111mJiMJ ,am~ iMbll"'t~ drm (bergiru p~) dalam ,(a,I~QWit'''l:!:r;) if~i~ ~tlpaya Rmtllilu menj«Ji M',k~flll!ru~ dirhll1l da~ iupaya ko=f1JUl U11.I:Utlli' men,jadi saltsi m;a~ ~e.gelJd:p m.illUI~, maka «irikanla/; slrJal~t.t'UtudkdinldJ)'Z'lk!lf; d~~ bffp~ganglah ki!1m:u 'j)mJa tali ANab, Dhl' mla:ltth Peli1.ldJwgmn. tllaka Did~hlb sebaik, iJ~tk Peli.JldllRgaan sd/i1iMaik Am"ll)J.tlg. (1128. 22:7S)

n. ALHA]J

[la_tot i;m;!motOi~ b~r1loooa J1~Dld!a\p!I,t [!f!ll!lailg~.yM:Sl!I.lu.d! .yWg.kfdull. ,dab:m sw:at :cli"r-hjj .mii, .dah ~ri'altka:n s!fJiud ~tau ·tLtbk? D~~ I:!~ ~ 'ruem!3JlliU dua.pmdlap.r.t. FirmilJil..~:'~ .~~:,;. ~ J ~_;i..""J" ".Dtm ~ihadl'ah .him:rj di ptti'l1 AIJah' del1p~ jihad ya~gJe-&-rt.a~$mia> ~'yarl[!tlid.engiUl~.

:Iis .. an ... ' .~m. ii.W:ll;'j. iw.! ... ' '. Lli._.' I.·m.,. ~ .. b~ ... ,'" '-_<10. J\.~1!ih T .. ~. !m.'. ~~¢rfL.·.rm.'-.~; ....

~ ",-u:I ,j- iJI! ~~ ,. "~W,'lJlkeptuiaAiMuitJJIJln 5e~r-berUlirta~"

(QK A1i'Im_1!i!n: 102).

!fi.i:i'fi'lilfi.l\~~ ~ r5~1 ;;. ~~Dia.tdab ~Ilihmti," pUirlll, w::iliai lmliIlJJili .im! !illJ:ffi telal m~m ~ ~kruiM, ~~ Stl~U1ru!k .~~ $en~.!n:e!'!gIitmukm,.me.muni._<J:k;1[l ,cbn tne.:iIIi.'ew:~k::u:l k:al!i:t!]. de..n R~·~ya yot!ig 'rr~mltdla d!run SY,<ld'a~Nj'<l! ymg iliIJ1lJ.U ~urna..~ ~ ~;,.,. ::,. ... .A~ ,j ~ ... v..;..~:, , "Da_>;:l .DM: 1&J~k.ili ~;,dd: menjtdikn,n tmtllkmli ~¥~ ap,iut sMt~lk'e!ie,~p~'umJ '-', ~ntJ' Dh l:id~ ilt1f!i1:lJb~ba.I:Ji killiafl. dJengm sesmt:llI. yang kdiil!n. ti.d!al mampll, :Se-m, 1iid~lk ~~!!O,I$1k,'!i!!1!k;!)~;!.!:I &!l:gim $~l!jllnl. y,~g!Il~ril,tll!tkaEllb1iIL~., hcuaLi Diam.e.lljm.ik.an 1i.!nmk k~m k.ei<lipillng;m &0, ~a6.n keb:_l!:llr. Sh~"tyaDlg :m~m.piaitm ruklUlil [sb:m yaogpalmg tjelIllt~SiiLr ~elI~hm dlu<l :ka]i.mat ~yaha(lalt; diwajiibk~. d!3;~,;1Jfi'I [ke.3Jd.:-liiDl nadir e-mp;ll[ Fda'~ dan. d:i d!abm ke:td!a:u'l :Ila£~r den~fi diq.~h~r ~.iadli d!!I.Ia~~'at. ~Di W~tl tlli!l~~.n:l1: (P¢r..t!1~I, ~~~~gi!iin :immt me1~uik;t[l :dwJll!1t ~onu .uk~.·;lt, "w~~ .. ,·~!IDgdi'daSk;m olti.h had~t5. DiillP1!HI. d<il:pil:[ sha131~ cl'aJlam {keabil.!lll} be~<lhIl diaJlll b,erke:nJa:l'.asn (bf!l'k1:.llilaJ). m~~~~~pkib!~1 ~ll.l;l·~l4;!!ki!!l:ei!J.:ghllilll.p ki.MM. DemikLtfi :pl!l1i!1!d,il= sh"i1; 15~~~ ~lrw:1i!ll,i;i.~r,.d.ja dill';\[ mil!ilJgh~d!lI" kib]!I~iII~!Iti citblk .iFimgh:W!!ptllj'ol> Berdiri ,00 (M~m s.hai:JJt d~~i:: gugu:r kapm,::l '!Ja...:!]J!( p'el1yakilt, di.m~~ orang "}I"UI<1l: ~~t .d.lp;w I]tebkulbm :dil;llL1:'l:Ulam kJel:lmn dud!lIl,. jika l.id!ak mal[JJpu ,d~ d~pat m~JtI1kuikillWlY<1. d!engow. 'hero;;]ring d:i atas bmbun;g kalJJmO:Y<1. seeta mk__hshaJb dm kt.rh:'i~~ bl:ll d~iim sdUnlh fu·d.bu~!1 kew:aJiJb~. 'U!tii~'!Jk .ilt'li.! Naibi a, ~embd:l:

. b~~ ,~ ~"- J,,. ,~- ~ (.,.~ .....•..... \,!.~)

,,.,. ...,. _.,'

"Ak1lJ, dlliwtli!: de1lgill.llilg<l!J"l1~ }·"!l'!Lg ~urns dlrunmtiMh. >Oll, H\l:di,rs.iIMdi!:S dal\1!m .. milSalim mi. oili:lIpbS1l.yllk,

l1mlu ·i\b~b"l'~e~bt.llI;em:aJJ;g nlTIWl'"NYlIl:

~.~. ~:~ ~ .;)<!dJi ,; ~ .F--G:' ~ 'D.mDia !dia,li,k.4li, ~j.ti~it mtmj.rtditrranll~t'ltk. ~mt.dala.r~ , a ~nl!tll k~1!mpititn/ flllI[Ui f>llIatl:l kese.mpiun. " Firmall.Ny;t:

,~~, • . •.. ~ "(lkuli.lah) <Wilima omng~YQmtl, lfzr¥~i.m:. '" ]ib:Iiii1!l ]~ci:[ ~e!!'kl1~~t

~[)iI&~6t ~itb de1ll!Silln takd:][, ~ c,:";'- ~ .:F~ J rt~ ~~, 'D!41~ Di4 sek41i.»:ali tiJak m~Jik~n ul'Ii~!ml~ ,diiJam ~~na fHa~u ~mpitan,' }'ang bemni k~~n,b~h.k~n D~ m~miJ~ri1.m kel!~ilIn b~i I!:a!im tepenia~b;iLI?~' kmM1,[o:r:aim u..~ IibJiL1J.IJ:uil":p1ll'll befikata: ~BCi]dil ji:J.&i. jll:l.1adiihaca. tl'Mn.slmh M'la8~r, ikmli1!ilh. ;tgmahapak: killilfi, Jlbraihlm.. ~, ()Ui;tllber~~ M~~ymlg

1Jtm<X

22, AL~HAj"j-""'·"'·"'·""':esmt!.I;CiI rzz.;EII

~e[kaJ1dUlJg ill Ihbrn ;]'y3~ ini seperti firman-Nya;

~ ~ ;""'I;t i. q ~, < ... _i..~ ~~ ":"'I~ ..... ) J~ ;jl:.i. ,}1 ') ,. ~Ku~~nl¢h; '~lmw~~ #Jw·· teliR Jifimj~k[ Q/~ R~"'i-h hpad~ ja.ia"-ri. yang IHrus, yaitJ/ ~g~m~ ),,,mg bt!nd.r; iI8.,,-ll1d.lhmlh·m ylmg lum~ .• " DID ay<l.t WlHU:5t1ya.{Q5. Al-An' aarn; 1 M}.

Firru:mTNY:I; ~ ~P:._ ... ~..:.l" ;:5c.:... ;. ~ "Dia UI(1h menamai kl1.1nN Qr,tn~·o!'atlg MfI~lim dan dahi,[u.',...-D3.bm mus alah ini, lmarn 'Abdu!hh lbnul Mu bcrak U-(;,fbta dari lbnu • Abbas renrang fi rman-N ~'a;

~ > :...~ ~-:-L:_j· .. :._~-~ ; ~ ~D;~ Nlah menamai k:.l.fnjj &,"ng'{)r"l!~g Mu~lim Ji~ri dahf(il(," y;i~u Allah ~_ D~rniki3.n png d[bubn cleh Mlljahtd, 'Arha', ~dh-DIlJ..hhak, :.s.Suddi, Muqalil bin Huyyan d~1J. Q~~~d:,l,h_ Mujahid bcrbl3:

"Allah telah menamai kalian orang-orang M\l!;lim ~!a~i daliulu dalam kirabkitab t.;o:rd.1.hulu dan di dalarn :H:h_ ,D zik r." 4 .. i;. j j ~ "Dsn kgiw prd.-l dalam (.rl-QH1·,m) ini,' y~iH.l al-Qur-an, J~nUkian r.ang dikatakan oleh )'~nfl, !;uru~ri.l. Umuk [ru, Alhh T.:J.'ala b~rfirrll:lli;

f .,.8; .p ~i~ ;; / .. i~ ~~ ;:... . .0 ;;.;.'); jR :to ~A!?;"lr R.-rsu/ j·iN m(m.jl1di ~a.k~i a(~$ Jirimn Jan afF'~ bmlr m'okji./ai j#k~i ~t#~ ~f;wm~p manusia, ~ y.aitu Kami m.c[!i~.i.k.J.n kalian sepe rt i iIU seba~ umrnat }'~ng 'ilW<Ilh {pert ~ng;Ullrl}, ad.il, terpilih dan rnenjadi saksi bagi sduruh umrrsat i.kIlg.ID kt:J;[lihll kili:m ~&1r padc hari Kiarnat, k;l.ti;l.n m~n~~d~, ~ __....6. j;. ;i¥ ¥ "Sak~i bgi 5dumh- munusia." Kart'lM p".lW waktu '[\l, ~l,lruh UI'tuU.:it m~ng.ili.l..li kep~mimpm(UI ~4w.l:.t";\Lt~ m~r!.!"k~ ~b;mdiJLgk.:.lIl dt'E"lg;tJl usnmat yang hir.- U nruk iw, p(!r.>wi= rll.t'r~b ciiwn.m~ pad~ h~Ti Ki:l.ll~;lt, piw tern.1ftg k~:n.yat;J.~fl b~h.W;l p:.tn ~ul relah m~npmp:likan r~ah.h Rsbb mereka. Rosul (Mubmmad $l.} pun nttnjadi ~.abi aras umrna; ini bahwa dia fd~n !n(l"15yamp:lik:mnY<l kepada mereka,

Masalah jn_i l~Lul diba!~;tS rerduhulu pada fi~~.N.Pi, . . ,

(~:.~ .~ J;";i ~A~1 __,-l2~ ~ ~~4\ ·';J''-;'''i~ J.r.:....; ~~ ~r~ ~._i,{.j;: i~D.q;,t rb:m&i.w pui«. K,mr i {(;;wh ;m-~fjadikmm/f 11111# J ... mg .. Jil thn p;Hlw~ aga 'r ham u mmjaJi ~(~~i ;:.[(;:.1;( matll(.lia #U "J?il.~ R,ml/ (Mlibammad) mmjdi SM:si atas dirimjl," (QS:- AI-Baq.a.r~~l! 143}_ Dan kartli rd:.th rnencerirakan ~cm~ng kis:l.h Nuh d.ill mlt:l.IE"lya y."1.t"lf; ~td..tk perlu l;!g! dLtlhng_

Firrnan-Nya: ~ ;u-> '.j,~~. i~1 l;.._,ot; V "Maka dirikl1rrldb shalat, um~iLn.'ah ukat t" yaitu wrimalah dch kalian -Itibn<lt yang besar LU.i dE'n:F;m mens}'l'IkminY<l secarn bennr, m~a tl,lnaibnhh hak Allah oleh kalian J~I1~:W_ mcl.1.b;l;rlabn apa sJ.j:1 }'arlg Jifa~JhlJ,;;."1.I"l, m~maat~ ap~ ~;l,j~ Y(lng diwajihbn {hn m~flingl'>.a!bIl .ap.a S.lf:l y;m~ dih;H·;lmbn_ Di ant ara h:ll rersebut yan~ paling penring 'Hhhl.h m~.odink;Ul ~k.b~ dan menuaaikan zakar, "y;J.iw berbuat baik k"'P;l,d:! sesarna rnakhluk Alhh dengan sesuaru yang: Jiw;l,jihbn kepada (lr~l]g kaya untuk orang pIlg fakir dengon rn!.:"rlgd\l~rb.rl .!;t:Uagt:m h.an.an}':l. doJ.aJll .sa~u t<thun unruk onmg-<Jf:J.rlg Y(Il"lJ; kmm dan {lr.l.llg·(}tarJg yltlg memo buruhk .. in, ~eb~g(l;rn~jJ(l H'l~h dLjtbskJ:.ll dan J..trimi &.thm pemh<lh~~;l,n r;l,flg bhl dalam apt :l~b~ di surat at-1'.aubah.

T .. tsir IIinoJ Io: ... blr .u~ 17