Anda di halaman 1dari 2

Panitia Bahasa Melayu, SMK Bukit Rangin, 25150 Kuantan.

Perincian Aktiviti Lisan


Model
1 2 3 4 5
Bil. Perincian Aktiviti (Individu) (Individu dan (Individu dan (Kumpulan) (Kumpulan) Catatan
Pendengar) Penggalak)
1. Memberi arahan / panduan
1.1 Memberi arahan tentang peraturan dan disiplin yang terdapat di sekolah dan masyarakat. X X X
1.2 Memberi panduan dan tunjuk cara seperti teknik memasang, cara membuat alat atau model ciptaan sains
dan cara menggunakannya.
1.3 Menghuraikan panduan menggunakan kemudahan perkhidmatan awam.
2. Menyampaikan pesanan
2.1 Menyampaikan pesanan dengan gaya yang menunjukkan pemahaman dan penghayatan terhadap isinya. X X X
3. Melafazkan puisi moden dan lama
3.1 Melafazkan puisi dengan gaya yang menunjukkan pemahaman dan penghayatan terhadap isinya. X X X

4. Membuat pengumuman
4.1 Menyampaikan pengumuman mudah dengan tepat dan berkesan. X
5. Menyampaikan berita
5.1 Menyampaikan berita ringkas dengan tepat dan berkesan. X
6. Ucapan
6.1 Menyampaikan ucapan dengan tepat dan berkesan. X
7. Menyampaikan taklimat
7.1 Menyampaikan taklimat mudah dengan tepat dan berkesan. X
8. Laporan
8.1 Menyampaikan laporan mudah dengan tepat dan berkesan. X X
9. Perbincangan bahan prosa dan puisi
9.1 Menyoal dan berbincang untuk menyatakan maksud keseluruhan dan rumusan yang tersurat dan tersirat X X X X
yang terdapat dalam pelbagai bahan prosa dan puisi.
9.2 Menyatakan peristiwa, maksud, idea, tema dan amanat yang terdapat dalam pelbagai bahan prosa dan puisi.
10. Wawancara
10.1 Menyatakan maklumat, pendapat, hujah, syor-syor penting dan membuat rumusan dengan tepat dan padat. X X X X
11. Memberi panduan dan tunjuk cara
11.1 Memberi panduan dan tunjuk cara seperti teknik memasang, cara membuat alat atau model ciptaan sains X X X
dan cara penggunaannya.
11.2 Menghuraikan panduan menggunakan kemudahan perkhidmatan awam.
12. Forum
12.1 Menyatakan maklumat, pendapat, hujah-hujah, syor-syor penting dan membuat rumusan dengan tepat dan padat. X X
13. Perbahasan
13.1 Menyatakan maklumat, pendapat, hujah-hujah, syor-syor penting dan membuat rumusan dengan tepat dan padat. X X
13.2 Menolak hujah-hujah lawan dengan alasan yang jelas, jitu dan meyakinkan.
Panitia Bahasa Melayu, SMK Bukit Rangin, 25150 Kuantan.
Model
1 2 3 4 5
Bil. Perincian Aktiviti (Individu (Individu dan (Individu dan (Kumpulan) (Kumpulan) Catatan
Pendengar Penggalak)
14. Sumbang saran/ merumus bahan prosa/ puisi
14.1 Berbincang secara intensif/ kreatif tentang maksud keseluruhan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan. X X X
15. Menyampaikan ulasan selari berdasarkan bahan rangsangan
15.1 Menyampaikan ulasan selari tentang sesuatu peristiwa, pertandingan dan upacara yang biasa berlaku di sekolah X X
dan di luar sekolah.
16. Membuat ulasan bahan rangsangan
16.1 Menghuraikan sesuatu dengan berpandukan bahan rangsangan seperti bahan grafik, alat atau model. X X X X X
16.2 Menghuraikan sesuatu berpandukan bahan prosa, puisi dan grafik yang mencabar.
16.3 Menghuraikan hal-hal persendirian seperti disiplin, semangat berdikari dan pembentukan sahsiah diri
serta isu pencegahan dadah.
17. Bercerita
17.1 Mengisahkan sesuatu peristiwa berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan, kemanusiaan dan kebudayaan. X X X X X
17.2 Membuat ringkasan/ sinopsis daripada bahan-bahan prosa dan puisi.
18. Perbincangan berdasarkan isu-isu semasa
18.1 Menghuraikan hal-hal kemasyarakatan tentang perkembangan ekonomi dan isu-isu semasa yang berlaku di dalam X X X X X
dan di luar negara.
18.2 Berbincang dan menentukan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada isu-isu semasa yang berkaitan dengan
hal-hal kemasyarakatan.
19. Penyelesaian masalah
19.1 Berbincang dengan kritis tentang maksud keseluruhan yang terdapat dalam pelbagai bahan dan menyelesaikan X X X X X
masalah yang berkaitan.
20. Memberi pendapat/ membuat keputusan
20.1 Menyoal untuk mengetahui maksud keseluruhan dan rumusan yang tersurat dan tersirat yang terdapat dalam X X X X X
pelbagai bahan prosa dan puisi.
20.2 Menyatakan hujah-hujah yang kritis dan analitis dan menolak hujah-hujah lawan dengan alasan yang jelas, jitu
dan meyakinkan.
21. Memberi ulasan tentang prosa dan puisi
21.1 Mengulas dengan kritis tentang teknik persembahan, urutan idea dan isi-isi penting. X X X X X
21.2 Mengulas keindahan bahasa dari segi bentuk dan gaya.
21.3 Mengulas perutusan serta unsur-unsur dan nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebudayaan.
22. Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan
22.1 Membuat ulasan berpandukan bahan-bahan yang diberi. X X X X X
22.2 Membuat penilaian bahan-bahan yang diberi.

23. Ceramah
23.1 Menyampaikan ceramah mudah dengan tepat dan berkesan. X
24. Komentar
24.1 Berbincang tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan, kemanusiaan X X X X
dan kebudayaan.