RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP

)
DOMINIC AK DERUS 881220-13-5525 FARRAH RAIHANA BT RAMLI 890120-04-5068 SITI NUR AISYAH BT AB LLAH 890820-03-5098

Isi Kandungan
1. PENGENALAN 2.KONSEP RIMUP

3. OBJEKTIF RIMUP 4. PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP

5. SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN

PENGENALAN

iaitu di peringkat negeri. oSetiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. . daerah dan sekolah.oPada tahun 1986. oAktivitinya menjurus kepada RIMUP. oPada peringkat awalnya. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah.

Pada tahun 2004. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 ± 2010. . iaitu Membina Negara Bangsa. Seterusnya. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut.

Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional.Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. pemupukan kecintaan terhadap seni. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan .

KONSEP RIMUP .

Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Kebudayaan. Kesenian dan Warisan. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. .

Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid .

OBJEKTIF RIMUP .

1. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama . Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat.

Mewujudkan sikap kerjasama.2. . tolongmenolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang.

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. .3.

tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. Berkongsi kemudahan.4. peralatan. .

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP .

Terbahagi kepada dua iaitu panduan am dan kegiatan khas PANDUAN AM KEGIATAN KHAS .

semua kaum. diadakan.PANDUAN AM  Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. . kaum. jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP. Mesti melibatkan semua kaum.

Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu.Aktiviti dipersetujui bersama-sama. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan. bersama-sama. .

7. 8. 4. 6. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1.KEGIATAN KHAS 1. 5. Seminar Menghadapi Peperiksaan Karnival Sains dan Matematik Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Jejak Sejarah Debat Perpaduan Kuiz Bina Bangsa Sayembara Perpaduan Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan Pertandingan Fotografi Perpaduan     . 3. 2. 9.

Sukaneka / Sukan Rakyat 3. Mencari Harta Karun . Permainan Tradisional 2.2. SUKAN DAN PERMAINAN 1.

AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Sambutan dan Perayaan 3. Kebudayaan 2. Perkhemahan dan Lawatan .3.

Bantuan Bencana Alam 4. KHIDMAT MASYARAKAT 1.Gotong-royong 2.Program ala ³Bersamamu´ 5.4.Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3.Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) .

Kelab Rukun Negara 4. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1.Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3.5.Kempen Kibar Jalur Gemilang .

mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program eIntegrasi di Semenanjung sahaja. . 2.6. e-INTEGRASI  1.satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan.ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3.

Penyeliaan rancangan 5. Perancangan dan pelaksanaan 4. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada PIBG. Penyeliaan rancangan 5. Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Penyeliaan rancangan 5. 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Konsep dan Matlamat 2. Bahagian Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri 2 3 Semua Guru Besar dan Pengetua Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 4 5 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) . Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4.Jadual : Proses Kerja dan Tindakan BIL 1 PROSES KERJA Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Menerima Garis Panduan RIMUP Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Pelaporan rancangan TINDAKAN Sektor Hal Ehwal Murid. Perancangan dan pelaksanaan 4. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1.Konsep dan Matlamat 2. Pejabat Pelajaran Daerah. Konsep dan matlamat RIMUP . Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP 1.

5. Cara melaksanakan aktiviti. PPB JPN. Laporan Kewangan Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Setiausaha 12 Pengerusi . Pengetua. Lembaga Pengurus Sekolah. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan GuruGuru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua JPN. Tahunan 3. 3. PPB. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Penggal 2.BIL 7 PROSES KERJA 1. PPD. Setiausaha dan Bendahari . TINDAKAN Guru-Guru Besar. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. 2. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. PIBG. PPD. Guru Besar dan Pengetua 9 10 Pemantauan aktiviti Post-mortem 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1.

SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN .

 Pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar di sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja berinteraksi dan bergaul dengan pelajar pelbagai kaum dari sekolah lain. .

guru dan pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga menengah dalam kegiatan khas secara bersama. Program RIMUP mempunyai tiga komponen utama iaitu akademik. serta e-integras . Konsep pelaksanaan RIMUP telah diperkukuhkan lagi dengan menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. kokurikulum dan sukan. pentadbiran sekolah.

Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap. . Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya.

berbudi bahasa. saling bantu membantu. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. hormat menghormati. jujur. bencikan kekejaman. . bertanggungjawab dan sebagainya. cintakan keamanan.

 Menerusi pelbagai pendekatan dari aspek kurikulum dan kokurikulum. Kementerian Pelajaran ingin menyatakan bahawa kita amat serius terhadap usaha membangunkan sebuah negara bangsa dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan kita sendiri seperti yang dihasratkan kerajaan menerusi Wawasan 2020 .

 Lahirnya generasi penerus yang patriotik. membina tamadun bangsa melalui keberanian meneroka alam keilmuan untuk menjadi bangsa Malaysia terbilang yang namanya berkumandang di seluruh pelosok alam. mempertahan maruah. memiliki nilai penghayatan mendalam dengan sikap dan tindakan yang menjurus kepada membina dan memajukan negara. mengangkat martabat. .

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful