RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP

)
DOMINIC AK DERUS 881220-13-5525 FARRAH RAIHANA BT RAMLI 890120-04-5068 SITI NUR AISYAH BT AB LLAH 890820-03-5098

Isi Kandungan
1. PENGENALAN 2.KONSEP RIMUP

3. OBJEKTIF RIMUP 4. PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP

5. SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN

PENGENALAN

pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. oPada peringkat awalnya. oAktivitinya menjurus kepada RIMUP.oPada tahun 1986. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. daerah dan sekolah. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. iaitu di peringkat negeri. . oSetiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya.

Pada tahun 2004. iaitu Membina Negara Bangsa. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 ± 2010. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Seterusnya. .

pemupukan kecintaan terhadap seni. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan .Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa.

KONSEP RIMUP .

iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Kebudayaan.Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. Kesenian dan Warisan. . Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.

Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid .

OBJEKTIF RIMUP .

para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama . Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat.1.

.2. tolongmenolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Mewujudkan sikap kerjasama.

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.3. .

tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.4. . Berkongsi kemudahan. peralatan.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP .

Terbahagi kepada dua iaitu panduan am dan kegiatan khas PANDUAN AM KEGIATAN KHAS .

diadakan. Mesti melibatkan semua kaum. kaum.PANDUAN AM  Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP. jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. semua kaum. .

Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu.Aktiviti dipersetujui bersama-sama. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. bersama-sama. .

7. 2. 4. 6. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. 9. 3.KEGIATAN KHAS 1. 5. Seminar Menghadapi Peperiksaan Karnival Sains dan Matematik Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Jejak Sejarah Debat Perpaduan Kuiz Bina Bangsa Sayembara Perpaduan Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan Pertandingan Fotografi Perpaduan     . 8.

Mencari Harta Karun .2. Sukaneka / Sukan Rakyat 3. SUKAN DAN PERMAINAN 1. Permainan Tradisional 2.

Sambutan dan Perayaan 3. Perkhemahan dan Lawatan .3. Kebudayaan 2. AKTIVITI KOKURIKULUM 1.

Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3.Gotong-royong 2. KHIDMAT MASYARAKAT 1.4.Program ala ³Bersamamu´ 5.Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) .Bantuan Bencana Alam 4.

Kelab Rukun Negara 4.Kempen Kibar Jalur Gemilang .Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3.5. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1.

ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3.6.satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. .mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program eIntegrasi di Semenanjung sahaja. 2. e-INTEGRASI  1.

Konsep dan Matlamat 2. Penyeliaan rancangan 5. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Konsep dan Matlamat 2. Konsep dan matlamat RIMUP . Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Menerima Garis Panduan RIMUP Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Pejabat Pelajaran Daerah. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Perancangan dan pelaksanaan 4.Jadual : Proses Kerja dan Tindakan BIL 1 PROSES KERJA Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan TINDAKAN Sektor Hal Ehwal Murid. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada PIBG. Bahagian Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri 2 3 Semua Guru Besar dan Pengetua Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 4 5 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) . 2. Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Perancangan dan pelaksanaan 4. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP 1.

PPD. Setiausaha dan Bendahari . Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Pengetua. 5. Lembaga Pengurus Sekolah. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan GuruGuru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua JPN. Tahunan 3. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. TINDAKAN Guru-Guru Besar. PPB JPN. PPB. Guru Besar dan Pengetua 9 10 Pemantauan aktiviti Post-mortem 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4.BIL 7 PROSES KERJA 1. PIBG. 3. Penggal 2. PPD. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Laporan Kewangan Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Setiausaha 12 Pengerusi . Cara melaksanakan aktiviti. 2.

SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN .

 Pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar di sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja berinteraksi dan bergaul dengan pelajar pelbagai kaum dari sekolah lain. .

 Konsep pelaksanaan RIMUP telah diperkukuhkan lagi dengan menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. kokurikulum dan sukan. pentadbiran sekolah. Program RIMUP mempunyai tiga komponen utama iaitu akademik. serta e-integras . guru dan pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga menengah dalam kegiatan khas secara bersama.

 Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. . Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap.

 Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. bertanggungjawab dan sebagainya. . bencikan kekejaman. saling bantu membantu. jujur. hormat menghormati. berbudi bahasa. cintakan keamanan.

 Menerusi pelbagai pendekatan dari aspek kurikulum dan kokurikulum. Kementerian Pelajaran ingin menyatakan bahawa kita amat serius terhadap usaha membangunkan sebuah negara bangsa dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan kita sendiri seperti yang dihasratkan kerajaan menerusi Wawasan 2020 .

 Lahirnya generasi penerus yang patriotik. mempertahan maruah. mengangkat martabat. memiliki nilai penghayatan mendalam dengan sikap dan tindakan yang menjurus kepada membina dan memajukan negara. . membina tamadun bangsa melalui keberanian meneroka alam keilmuan untuk menjadi bangsa Malaysia terbilang yang namanya berkumandang di seluruh pelosok alam.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful