RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP

)
DOMINIC AK DERUS 881220-13-5525 FARRAH RAIHANA BT RAMLI 890120-04-5068 SITI NUR AISYAH BT AB LLAH 890820-03-5098

Isi Kandungan
1. PENGENALAN 2.KONSEP RIMUP

3. OBJEKTIF RIMUP 4. PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP

5. SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN

PENGENALAN

oPada tahun 1986. daerah dan sekolah. . Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. oSetiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. oAktivitinya menjurus kepada RIMUP. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. oPada peringkat awalnya. iaitu di peringkat negeri.

iaitu Membina Negara Bangsa. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). . Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 ± 2010. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Sehubungan itu. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut.Pada tahun 2004. Seterusnya.

Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . pemupukan kecintaan terhadap seni. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional.Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.

KONSEP RIMUP .

Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. . Kesenian dan Warisan. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Kebudayaan. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.

Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid .

OBJEKTIF RIMUP .

Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama .1.

tolongmenolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. Mewujudkan sikap kerjasama.2. .

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.3. .

Berkongsi kemudahan.4. . peralatan. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP .

Terbahagi kepada dua iaitu panduan am dan kegiatan khas PANDUAN AM KEGIATAN KHAS .

semua kaum. jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP. diadakan. Mesti melibatkan semua kaum. .PANDUAN AM  Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. kaum.

. bersama-sama. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan.Aktiviti dipersetujui bersama-sama. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP.

9. 3. 8. 4. 5. 2.KEGIATAN KHAS 1. Seminar Menghadapi Peperiksaan Karnival Sains dan Matematik Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Jejak Sejarah Debat Perpaduan Kuiz Bina Bangsa Sayembara Perpaduan Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan Pertandingan Fotografi Perpaduan     . 6. 7. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1.

SUKAN DAN PERMAINAN 1. Mencari Harta Karun . Permainan Tradisional 2. Sukaneka / Sukan Rakyat 3.2.

3. Sambutan dan Perayaan 3. Perkhemahan dan Lawatan . Kebudayaan 2. AKTIVITI KOKURIKULUM 1.

4.Bantuan Bencana Alam 4.Gotong-royong 2. KHIDMAT MASYARAKAT 1.Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3.Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) .Program ala ³Bersamamu´ 5.

Kelab Rukun Negara 4. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2.Kempen Kibar Jalur Gemilang .5.Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3.

ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3.satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. .mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program eIntegrasi di Semenanjung sahaja. 2.6. e-INTEGRASI  1.

Penyeliaan rancangan 5. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Menerima Garis Panduan RIMUP Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Perancangan dan pelaksanaan 4. Pelaporan rancangan TINDAKAN Sektor Hal Ehwal Murid. Bahagian Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri 2 3 Semua Guru Besar dan Pengetua Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 4 5 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) .Konsep dan Matlamat 2. Konsep dan matlamat RIMUP . Pejabat Pelajaran Daerah. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP 1. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1.Jadual : Proses Kerja dan Tindakan BIL 1 PROSES KERJA Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada PIBG. Perancangan dan pelaksanaan 4. Konsep dan Matlamat 2. Penyeliaan rancangan 5.

Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan GuruGuru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua JPN. PIBG. 5. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Pengetua. 2. Guru Besar dan Pengetua 9 10 Pemantauan aktiviti Post-mortem 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Cara melaksanakan aktiviti. PPD. Setiausaha dan Bendahari . Laporan Kewangan Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Setiausaha 12 Pengerusi .BIL 7 PROSES KERJA 1. 3. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. PPB. Penggal 2. Lembaga Pengurus Sekolah. TINDAKAN Guru-Guru Besar. PPD. PPB JPN. Tahunan 3.

SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN .

 Pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar di sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja berinteraksi dan bergaul dengan pelajar pelbagai kaum dari sekolah lain. .

kokurikulum dan sukan. serta e-integras . pentadbiran sekolah. Program RIMUP mempunyai tiga komponen utama iaitu akademik. Konsep pelaksanaan RIMUP telah diperkukuhkan lagi dengan menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. guru dan pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga menengah dalam kegiatan khas secara bersama.

Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap. Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. .

jujur. hormat menghormati. saling bantu membantu. cintakan keamanan. . berbudi bahasa. bertanggungjawab dan sebagainya. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. bencikan kekejaman.

 Menerusi pelbagai pendekatan dari aspek kurikulum dan kokurikulum. Kementerian Pelajaran ingin menyatakan bahawa kita amat serius terhadap usaha membangunkan sebuah negara bangsa dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan kita sendiri seperti yang dihasratkan kerajaan menerusi Wawasan 2020 .

membina tamadun bangsa melalui keberanian meneroka alam keilmuan untuk menjadi bangsa Malaysia terbilang yang namanya berkumandang di seluruh pelosok alam. . memiliki nilai penghayatan mendalam dengan sikap dan tindakan yang menjurus kepada membina dan memajukan negara. mengangkat martabat. Lahirnya generasi penerus yang patriotik. mempertahan maruah.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful