RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP

)
DOMINIC AK DERUS 881220-13-5525 FARRAH RAIHANA BT RAMLI 890120-04-5068 SITI NUR AISYAH BT AB LLAH 890820-03-5098

Isi Kandungan
1. PENGENALAN 2.KONSEP RIMUP

3. OBJEKTIF RIMUP 4. PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP

5. SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN

PENGENALAN

oPada tahun 1986. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. oAktivitinya menjurus kepada RIMUP. oSetiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. iaitu di peringkat negeri. oPada peringkat awalnya. . daerah dan sekolah. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 ± 2010. Seterusnya. . Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). iaitu Membina Negara Bangsa.Pada tahun 2004. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah.

aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. pemupukan kecintaan terhadap seni.Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan .

KONSEP RIMUP .

. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Kebudayaan.Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. Kesenian dan Warisan.

Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid .

OBJEKTIF RIMUP .

para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama .1. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat.

2. . Mewujudkan sikap kerjasama. tolongmenolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang.

3. . Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.

Berkongsi kemudahan. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. . peralatan.4.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP .

Terbahagi kepada dua iaitu panduan am dan kegiatan khas PANDUAN AM KEGIATAN KHAS .

Mesti melibatkan semua kaum.PANDUAN AM  Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP. semua kaum. . kaum. diadakan. jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan.

Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan. . Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. bersama-sama.Aktiviti dipersetujui bersama-sama.

7. 2. Seminar Menghadapi Peperiksaan Karnival Sains dan Matematik Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Jejak Sejarah Debat Perpaduan Kuiz Bina Bangsa Sayembara Perpaduan Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan Pertandingan Fotografi Perpaduan     .KEGIATAN KHAS 1. 8. 6. 9. 4. 3. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. 5.

2. Mencari Harta Karun . Permainan Tradisional 2. SUKAN DAN PERMAINAN 1. Sukaneka / Sukan Rakyat 3.

3. Kebudayaan 2. Perkhemahan dan Lawatan . Sambutan dan Perayaan 3. AKTIVITI KOKURIKULUM 1.

Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) .Bantuan Bencana Alam 4.Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. KHIDMAT MASYARAKAT 1.Program ala ³Bersamamu´ 5.Gotong-royong 2.4.

Kempen Kibar Jalur Gemilang .5.Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1.Kelab Rukun Negara 4. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2.

ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3.satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. 2.6.mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program eIntegrasi di Semenanjung sahaja. . e-INTEGRASI  1.

Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Perancangan dan pelaksanaan 4. Penyeliaan rancangan 5. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Menerima Garis Panduan RIMUP Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP 1. 2. Penyeliaan rancangan 5. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Pejabat Pelajaran Daerah. Konsep dan matlamat RIMUP . Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Bahagian Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri 2 3 Semua Guru Besar dan Pengetua Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 4 5 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) .Jadual : Proses Kerja dan Tindakan BIL 1 PROSES KERJA Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada PIBG.Konsep dan Matlamat 2. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Perancangan dan pelaksanaan 4. Konsep dan Matlamat 2. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan TINDAKAN Sektor Hal Ehwal Murid.

Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan GuruGuru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua JPN. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. TINDAKAN Guru-Guru Besar. Lembaga Pengurus Sekolah. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. 3. PPB. Laporan Kewangan Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Setiausaha 12 Pengerusi . PPD. 2. Tahunan 3. Pengetua. PPD. Cara melaksanakan aktiviti. PIBG.BIL 7 PROSES KERJA 1. PPB JPN. 5. Penggal 2. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Setiausaha dan Bendahari . Guru Besar dan Pengetua 9 10 Pemantauan aktiviti Post-mortem 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP.

SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN .

 Pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar di sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja berinteraksi dan bergaul dengan pelajar pelbagai kaum dari sekolah lain. .

guru dan pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga menengah dalam kegiatan khas secara bersama. kokurikulum dan sukan. Konsep pelaksanaan RIMUP telah diperkukuhkan lagi dengan menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Program RIMUP mempunyai tiga komponen utama iaitu akademik. pentadbiran sekolah. serta e-integras .

. Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap.

berbudi bahasa. bertanggungjawab dan sebagainya. hormat menghormati. cintakan keamanan. jujur. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. . saling bantu membantu. bencikan kekejaman.

Kementerian Pelajaran ingin menyatakan bahawa kita amat serius terhadap usaha membangunkan sebuah negara bangsa dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan kita sendiri seperti yang dihasratkan kerajaan menerusi Wawasan 2020 . Menerusi pelbagai pendekatan dari aspek kurikulum dan kokurikulum.

 Lahirnya generasi penerus yang patriotik. memiliki nilai penghayatan mendalam dengan sikap dan tindakan yang menjurus kepada membina dan memajukan negara. membina tamadun bangsa melalui keberanian meneroka alam keilmuan untuk menjadi bangsa Malaysia terbilang yang namanya berkumandang di seluruh pelosok alam. . mengangkat martabat. mempertahan maruah.

SEKIAN. TERIMA KASIH .