RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP

)
DOMINIC AK DERUS 881220-13-5525 FARRAH RAIHANA BT RAMLI 890120-04-5068 SITI NUR AISYAH BT AB LLAH 890820-03-5098

Isi Kandungan
1. PENGENALAN 2.KONSEP RIMUP

3. OBJEKTIF RIMUP 4. PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP

5. SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN

PENGENALAN

oAktivitinya menjurus kepada RIMUP. iaitu di peringkat negeri. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah.oPada tahun 1986. oPada peringkat awalnya. . daerah dan sekolah. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. oSetiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat.

Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. . Seterusnya.Pada tahun 2004. iaitu Membina Negara Bangsa. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 ± 2010. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP).

Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. pemupukan kecintaan terhadap seni. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa.Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional.

KONSEP RIMUP .

Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. . iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Kebudayaan. Kesenian dan Warisan. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.

Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid .

OBJEKTIF RIMUP .

1. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama .

Mewujudkan sikap kerjasama. tolongmenolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. .2.

Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. .3.

peralatan.4. Berkongsi kemudahan. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. .

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP .

Terbahagi kepada dua iaitu panduan am dan kegiatan khas PANDUAN AM KEGIATAN KHAS .

Mesti melibatkan semua kaum. kaum. semua kaum. diadakan.PANDUAN AM  Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP. jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. .

Aktiviti dipersetujui bersama-sama. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. . Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan. bersama-sama. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP.

3. 2. 5. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. 8. 7. Seminar Menghadapi Peperiksaan Karnival Sains dan Matematik Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Jejak Sejarah Debat Perpaduan Kuiz Bina Bangsa Sayembara Perpaduan Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan Pertandingan Fotografi Perpaduan     . 9. 6.KEGIATAN KHAS 1. 4.

2. Mencari Harta Karun . Permainan Tradisional 2. Sukaneka / Sukan Rakyat 3. SUKAN DAN PERMAINAN 1.

AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Perkhemahan dan Lawatan . Kebudayaan 2.3. Sambutan dan Perayaan 3.

Bantuan Bencana Alam 4.Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3.Gotong-royong 2. KHIDMAT MASYARAKAT 1.4.Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) .Program ala ³Bersamamu´ 5.

Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2.5. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1.Kempen Kibar Jalur Gemilang .Kelab Rukun Negara 4.Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3.

e-INTEGRASI  1. 2.mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program eIntegrasi di Semenanjung sahaja.ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3.satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan.6. .

Konsep dan matlamat RIMUP .Konsep dan Matlamat 2. Penyeliaan rancangan 5. Konsep dan Matlamat 2. Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan TINDAKAN Sektor Hal Ehwal Murid.Jadual : Proses Kerja dan Tindakan BIL 1 PROSES KERJA Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Pejabat Pelajaran Daerah. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP 1. Perancangan dan pelaksanaan 4. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Penyeliaan rancangan 5. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Bahagian Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri 2 3 Semua Guru Besar dan Pengetua Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 4 5 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) . Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Menerima Garis Panduan RIMUP Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. 2. Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada PIBG. Perancangan dan pelaksanaan 4.

Tahunan 3. TINDAKAN Guru-Guru Besar. Guru Besar dan Pengetua 9 10 Pemantauan aktiviti Post-mortem 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. PIBG. Penggal 2. 5. Lembaga Pengurus Sekolah. PPB JPN. PPD. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan GuruGuru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua JPN. Cara melaksanakan aktiviti. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Pengetua.BIL 7 PROSES KERJA 1. PPB. Setiausaha dan Bendahari . 2. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. 3. PPD. Laporan Kewangan Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Setiausaha 12 Pengerusi .

SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN .

 Pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar di sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja berinteraksi dan bergaul dengan pelajar pelbagai kaum dari sekolah lain. .

serta e-integras . pentadbiran sekolah. Program RIMUP mempunyai tiga komponen utama iaitu akademik. guru dan pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga menengah dalam kegiatan khas secara bersama. Konsep pelaksanaan RIMUP telah diperkukuhkan lagi dengan menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. kokurikulum dan sukan.

 Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap. .

bencikan kekejaman. hormat menghormati. berbudi bahasa. cintakan keamanan. jujur. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. saling bantu membantu. bertanggungjawab dan sebagainya. .

Kementerian Pelajaran ingin menyatakan bahawa kita amat serius terhadap usaha membangunkan sebuah negara bangsa dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan kita sendiri seperti yang dihasratkan kerajaan menerusi Wawasan 2020 . Menerusi pelbagai pendekatan dari aspek kurikulum dan kokurikulum.

 Lahirnya generasi penerus yang patriotik. membina tamadun bangsa melalui keberanian meneroka alam keilmuan untuk menjadi bangsa Malaysia terbilang yang namanya berkumandang di seluruh pelosok alam. mempertahan maruah. memiliki nilai penghayatan mendalam dengan sikap dan tindakan yang menjurus kepada membina dan memajukan negara. mengangkat martabat. .

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful