RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP

)
DOMINIC AK DERUS 881220-13-5525 FARRAH RAIHANA BT RAMLI 890120-04-5068 SITI NUR AISYAH BT AB LLAH 890820-03-5098

Isi Kandungan
1. PENGENALAN 2.KONSEP RIMUP

3. OBJEKTIF RIMUP 4. PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP

5. SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN

PENGENALAN

pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. . Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. oSetiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. oPada peringkat awalnya. iaitu di peringkat negeri. oAktivitinya menjurus kepada RIMUP. daerah dan sekolah.oPada tahun 1986. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat.

. Sehubungan itu. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Seterusnya. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. iaitu Membina Negara Bangsa. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 ± 2010.Pada tahun 2004.

pemupukan kecintaan terhadap seni. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional.Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.

KONSEP RIMUP .

iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Kebudayaan. . Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. Kesenian dan Warisan.

Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid .

OBJEKTIF RIMUP .

para guru dan murid serta warga sekolah dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama .1. Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat.

2. tolongmenolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar dan terancang. . Mewujudkan sikap kerjasama.

. Melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah.3.

4. . Berkongsi kemudahan. tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas secara bersama-sama. peralatan.

PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI RIMUP .

Terbahagi kepada dua iaitu panduan am dan kegiatan khas PANDUAN AM KEGIATAN KHAS .

kaum. Mesti melibatkan semua kaum. semua kaum. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP. jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. diadakan.PANDUAN AM  Mencapai matlamat perpaduan antara kaum. .

Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP.Aktiviti dipersetujui bersama-sama. . Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. bersama-sama.

2. 6. 8. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. 5. 4. 9.KEGIATAN KHAS 1. 7. 3. Seminar Menghadapi Peperiksaan Karnival Sains dan Matematik Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Jejak Sejarah Debat Perpaduan Kuiz Bina Bangsa Sayembara Perpaduan Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan Pertandingan Fotografi Perpaduan     .

Sukaneka / Sukan Rakyat 3. SUKAN DAN PERMAINAN 1. Mencari Harta Karun . Permainan Tradisional 2.2.

Kebudayaan 2. AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Sambutan dan Perayaan 3.3. Perkhemahan dan Lawatan .

4.Gotong-royong 2.Program ala ³Bersamamu´ 5.Bantuan Bencana Alam 4.Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) . KHIDMAT MASYARAKAT 1.Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3.

Kelab Rukun Negara 4. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1.Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3.Kempen Kibar Jalur Gemilang .5.

ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3.6. e-INTEGRASI  1.mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program eIntegrasi di Semenanjung sahaja.satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. . 2.

Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Jenis-jenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Pelaporan rancangan TINDAKAN Sektor Hal Ehwal Murid. Penyeliaan rancangan 5. 2. Konsep dan Matlamat 2. Pelaporan rancangan Memberi penerangan kepada PIBG. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat tentang RIMUP 1. Konsep dan matlamat RIMUP .Konsep dan Matlamat 2. Perancangan dan pelaksanaan 4.Jadual : Proses Kerja dan Tindakan BIL 1 PROSES KERJA Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Bahagian Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri 2 3 Semua Guru Besar dan Pengetua Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 4 5 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) . Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Menerima Garis Panduan RIMUP Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Penyeliaan rancangan 5. Perancangan dan pelaksanaan 4. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Pejabat Pelajaran Daerah. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3.

Laporan Kewangan Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Setiausaha 12 Pengerusi . Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. PPB. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. 3. PPD. 2. PIBG. Penggal 2. Lembaga Pengurus Sekolah. PPB JPN.BIL 7 PROSES KERJA 1. PPD. Cara melaksanakan aktiviti. TINDAKAN Guru-Guru Besar. Setiausaha dan Bendahari . Guru Besar dan Pengetua 9 10 Pemantauan aktiviti Post-mortem 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Pengetua. Tahunan 3. 5. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan GuruGuru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua JPN.

SUMBANGAN RIMUP UNTUK PERPADUAN .

 Pendekatan yang lebih segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar di sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja berinteraksi dan bergaul dengan pelajar pelbagai kaum dari sekolah lain. .

guru dan pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga menengah dalam kegiatan khas secara bersama. kokurikulum dan sukan. Program RIMUP mempunyai tiga komponen utama iaitu akademik. pentadbiran sekolah. serta e-integras . Konsep pelaksanaan RIMUP telah diperkukuhkan lagi dengan menggalakkan penyertaan masyarakat setempat.

. Bahasa Melayu pelu diperkayakan sebagai bahasa ilmu yang lengkap. Hak-hak kebudayaan kumpulan-kumpulan etnik lain untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan masing-masing patut dihormati dan diberi perlindungan yang sewajarnya Pendidikan juga dapat memupuk integrasi etnik di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya.

hormat menghormati. . jujur. bertanggungjawab dan sebagainya. berbudi bahasa. bencikan kekejaman. Pelajar-pelajar yang berlainan etnik perlu didedahkan kepada nilai-nilai bersama seperti perasaan kasih sayang. cintakan keamanan. saling bantu membantu.

Kementerian Pelajaran ingin menyatakan bahawa kita amat serius terhadap usaha membangunkan sebuah negara bangsa dan masyarakat Bangsa Malaysia yang maju mengikut acuan kita sendiri seperti yang dihasratkan kerajaan menerusi Wawasan 2020 . Menerusi pelbagai pendekatan dari aspek kurikulum dan kokurikulum.

membina tamadun bangsa melalui keberanian meneroka alam keilmuan untuk menjadi bangsa Malaysia terbilang yang namanya berkumandang di seluruh pelosok alam. mengangkat martabat. memiliki nilai penghayatan mendalam dengan sikap dan tindakan yang menjurus kepada membina dan memajukan negara. . mempertahan maruah. Lahirnya generasi penerus yang patriotik.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful