LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

BAB 3
PEMBENTUKAN MALAYSIA
(MINGGU 3)

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

1

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Pembentukan Malaysia 

Gagasan Malaysia Reaksi Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura Isu Brunei dan Singapura Reaksi negara Asean (Indonesia dan Filipina)

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

2

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Pembentukan Malaysia
y Paling awal gagasan penyatuan negeri-negeri di sekitar Tanah Melayu datang daripada pihak British. y Pada tahun 1955 David Marshall pernah mencadangkan Singapura bercantum dengan Tanah Melayu. y Gagasan Malaysia juga disuarakan oleh tokoh-tokoh di Tanah Melayu iaitu Ghazali Shafie (1954) dan Tan Cheng Lock (1955). y A.M. Azahari di Brunei dan Ahmad Boestamam di Malaya memberi pandangan percantuman dalam bentuk-bentuk yang lain. y Pada 27 Mei 1961, dalam satu majlis makan dengan wartawan-wartawan Asia Tenggara di sebuah hotel di Singapura, Tunku melahirkan hasrat untuk membentuk Malaysia. y Pengumuman itu dibuat setelah Tunku mengadakan beberapa pertemuan dengan tokoh-tokoh tertentu termasuk dengan Lee Kuan Yew (Januari 1961), dengan Senu Abdul Rahman mengenai tinjauan Senu ke Sabah, Sarawak dan Brunei (1960), dan Mac Millan di London (1961).
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 3

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Lima buah negeri bercadang untuk bergabung membentuk negara baru Malaysia. Negeri-negeri itu adalah: y Negeri Brunei y Negeri Borneo Utara British (Sabah) y Negeri Sarawak y Negeri Singapura y Persekutuan Tanah Melayu y Dikalangan lima negeri itu cuma Tanah Melayu sahaja yang bebas daripada kuasa luar. y Empat negeri yang lain itu masih dibawah naungan British. y Kemasukannya ke dalam Malaysia akan membolehkan negeri-negeri itu mendapat kebebasan daripada British.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

4

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

5

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Sebab-sebab Penubuhan Malaysia
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menyekat ancaman Komunis di Asia Tenggara Mempercepatkan proses kemerdekaan Mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi Membela masyarakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak Menjaga hak dan kepentingan kaum Bumiputera

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

6

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

MENYEKAT ANCAMAN KOMUNIS DI ASIA TENGGARA
‡ Kebimbangan Persekutuan Tanah Melayu adalah berkaitan dengan pengaruh komunis yang semakin menyusup ke dalam kelompok berhaluan kiri. ‡ Pihak British dan Persekutuan Tanah Melayu tidak mahu tampuk pemerintahan Singapura diambil alih oleh pemimpin-pemimpin berideologi komunis. ‡ Akibat dari berkembang fahaman komunisme, Persekutuan Tanah Melayu menganggap bergabung dengan singapura adalah tindakan yang berbahaya. ‡ Namun setelah rundingan diadakan, cara terbaik untuk membendung fenomena politik tersebut adalah dengan mengadakan percantuman dengan Singapura. ‡ Dari segi ekonomi, ramai berpendapat Singapura tidak mempunyai sumber ekonomi yang cukup. ‡ Pengaruh komunis yang agak aktif sekitar tahun 1950-an sebenarnya telah merebak juga sehingga ke Sarawak.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

7

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

MEMPERCEPATKAN PROSES KEMERDEKAAN
‡ Menerusi penubuhan persekutuan Malaysia, negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura akan mendapat kemedekaan lebih awal dari yang dijangkakan. ‡ Ini memandangkan negara-negara berkenaan masih lagi berada di bawah penjajahan British sewaktu cadangan ini ditimbulkan. ‡ Pemberian kemedekaan yang lebih cepat pada negara-negara berkenaan akan dapat mengelakkan hasrat komunis untuk membentuk tampuk pemerintahannya. ‡ Sekiranya kemerdekaan tidak diberikan pada negara tersebut, pihak British khuatir negara tersebut lambat-laun akan dipengaruhi oleh komunis.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

8

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

MEWUJUDKAN KERJASAMA DALAM BIDANG EKONOMI
‡ Melalui persekutuan Malaysia, negara-negara anggota akan dapat mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk faedah bersama. ‡ Secara tidak langsung, negara-negara anggota yang kaya dengan sumber ekonomi boleh membantu negara-negara anggota yang miskin. ‡ Apa yang penting melalui persekutuan Malaysia, ialah membantu mempertingkatkan pembangunan ekonomi terutamanya di Sabah dan Sarawak manakala Tanah Melayu, Singapura dan Brunei pula akan menyumbang pada negara-negara berkenaan. ‡ Ini kerana Tanah Melayu kaya dengan sumber bahan mentah, Brunei pula kaya dengan sumber minyak manakala Singapura pula akan lebih selamat dan maju dari segi ekonomi.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

9

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

MEMBELA MASYARAKAT BUMIPUTERA DI SABAH DAN SARAWAK
‡ Sabah dan Sarawak mengalami sejarah yang hampir sama dengan Tanah Melayu kerana pernah diduduki oleh kuasa-kuasa barat terutama British. Namun, nasib penduduk wilayah ini adalah tidak sama dengan nasib penduduk di Tanah Melayu. ‡ Kebanyakan jawatan dan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dipegang oleh bangsa asing. ‡ Sistem perhubungan di kedua-dua wilayah ini juga sangat daif, infrastrukturnya masih bergantung pada sungai-sungai dan perjalanan udara. ‡ Tahap pendidikan, penguasaan ekonomi, kadar celik huruf dan pengisian jawatan kerajaan lebih tinggi di kalangan orang luar dan sangat sedikit dari kalangan kaum Bumiputera.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

10

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

MENJAGA HAK DAN KEPENTINGAN KAUM BUMIPUTERA

‡

Pembentukan Persekutuan yang terdiri dari Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura adalah untuk menjaga kepentingan dan kedudukan kaum bumiputera.

‡

Jika Tanah Melayu dan Singapura sahaja bercantum, ini secara tidak langsung akan menghilangkan majoriti penduduk Melayu. Ini bermakna penduduk bukan Melayu akan menjadi golongan terbesar.

‡

Justeru itu, untuk menjamin kedudukan orang Melayu dan bumiputera tidak terancam, kemasukan Sabah dan Sarawak membolehkan kumpulan Melayu dan bumiputra kekal sebagai kumpulan terbesar.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

11

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Reaksi Gagasan Malaysia

Singapura Brunei Sabah dan Sarawak Tanah Melayu
Cosmopoint Copyright Reserved 2002 12

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

SINGAPURA
‡ Pada amnya semua pihak bersetuju dengan konsep Malaysia dan pembentukan sebuah negara dan kerajaan baru. Lee Kuan Yew paling berminat dengan idea tersebut. ‡ Rakyat Singapura pada mulanya memberi sokongan tetapi perubahan politik Singapura telah mengubah pendirian sebahagian rakyat Singapura. ‡ Parti Tindakan Rakyat (PETIR)/PAP dibawah pimpinan Lee Kuan Yew telah menerima tentangan dari serpihan PAP iaitu sebuah parti sosialis - Parti Rakyat Singapura (United People¶s Party). ‡ Penentangan mereka mencapai kemuncak semasa pilihan raya kecil Hong Lim (April 1961) dan Anson (Julai 1961). ‡ Kekalahan PAP telah dijadikan pengajaran oleh Lee Kuan Yew dan memahami tentang sikap sesetengah rakyatnya.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

13

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

BRUNEI
‡ Sambutan rakyat Brunei pada mulanya tidak sebulat suara walau bagaimanapun sebahagian besarnya menyetujui pembentukan tersebut. ‡ Sultan Omar Ali Sarifuddin sendiri sangat berminat dan menganggap ia adalah satu idea yang baik. ‡ Tetapi mendapat tentangan dari A.M.Azahari, pemimpin Parti Rakyat Brunei kerana dia ingin menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak di bawah nama Kalimantan Utara.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

14

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

SABAH DAN SARAWAK
‡ Di Sabah dan Sarawak sambutannya amat mengalakkan. Mereka sedar penyertaan ke dalam Malaysia bererti mereka akan bebas dari kuasa British. ‡ Mereka juga percaya ancaman komunis yang semakin membimbangkan akan lebih mudah diatasi serta struktur penduduk yang akan berubah dengan penyertaan Sabah dan Sarawak. ‡ Namun timbul kebimbangan daripada pihak-pihak tertentu kerana mereka takut akan kehilangan hak mereka sebagai kaum bumiputera Sabah dan Sarawak.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

15

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

SABAH
‡ Wujud penentangan pada peringkat awal di mana lahirnya parti politik yang pertama pada Ogos 1961 iaitu: 1. Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO)- Donald Stephen. 2. Pasok Momogun Kebangsaan Borneo Utara- G.S.Sundang pada Jun 1962. ± Satu parti politik ditubuhkan bertujuan menerima rancangan pembentukan Malaysia iaitu: 3. Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO)- Datu Mustapha Datu Harun.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

16

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

SARAWAK
‡ Di Sarawak, banyak pihak yang menentang kerana mereka melihat tiada faedah ekonomi yang boleh diperolehi. Antara parti yang muncul di Sarawak seperti:

1. Parti Negara Sarawak (PANAS)- Temenggung Jugah. 2. Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP)- Ong Kee Hui. 3. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP)- Stephen Kalong Ningkan. 4. Parti yang menyokong cadangan penubuhan Malaysia ialah Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJAYA)

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

17

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

TANAH MELAYU

‡

Di Tanah Melayu, walaupun sokongan konsep Malaysia lebih menyeluruh terdapat juga pihak-pihak tertentu yang berlainan pendapat.

‡

Pada peringkat awal sebilangan kecil pemimpin UMNO terlalu menimbang untung rugi Tanah Melayu bergabung dengan Singapura melalui Malaysia.

‡

Bagaimanapun dengan kemasukan Sabah dan Sarawak kebimbangan kepentingan kaum Melayu, terutama dari segi nisbah penduduk tidak lagi begitu serius.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

18

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Pembentukan Persekutuan Malaysia 

Lawatan Muhibbah ke Sabah dan Sarawak Kunjungan Tunku ke Brunei Rundingan Singapura Rundingan Kepentingan Negeri-negeri Borneo Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Suruhanjaya Cobbold Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) Misi Bangsa-bangsa Bersatu Referendum Singapura

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

19

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

LAWATAN MUHIBBAH KE SABAH DAN SARAWAK

‡

Tunku ingin memastikan rakyat Sabah dan Sarawak memahami sepenuhnya konsep Malaysia dan tujuan penubuhan Malaysia.

‡ ‡

Tunku telah membuat lawatan muhibah ke negeri-negeri itu. Akhirnya, Tunku berjaya mengurangkan kekeliruan yang ada di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak.

‡

Beliau juga telah dapat mengurangkan kebimbangan mereka tentang penguasaan kaum Melayu dalam Malaysia.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

20

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

KUNJUNGAN TUNKU KE BRUNEI
‡ Menjelang pertengahan tahun 1961, Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan A.M.Azahari ingin mewujudkan Kalimantan Utara. ‡ Tunku telah mengambil keputusan untuk memberi penjelasan kepada rakyat Brunei tentang konsep Malaysia. Maka, Sultan Brunei telah menubuhkan satu suruhanjaya tinjauan untuk menentukan pendirian sebenar rakyat Brunei.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

21

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

RUNDINGAN SINGAPURA

‡

Soal percantuman Singapura dengan Tanah Melayu mesti ditentukan bersama oleh rakyat Singapura sendiri. Lee Kuan Yew sendiri ingin memastikan Singapura mempunyai kedudukan yang selesa dalam Malaysia.

‡

Pada 23 Ogos 1961, mesyuarat rasmi pertama mengenai percantuman diadakan antara Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Antara persetujuan yang dicapai termasuklah autonomi Singapura dalam hal-hal pendidikan dan tenaga buruh.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

22

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

RUNDINGAN KEPENTINGAN NEGERI-NEGERI BORNEO

‡

Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia.

‡

Demi menjaga kepentingan negeri-negeri Borneo sebagai tanah jajahan British, satu rundingan khas diadakan dengan Kerajaan British.

‡

Antara persetujuan yang dicapai ialah menerima keputusan rundingan SingapuraPersekutuan Tanah Melayu, menjalankan pungutan suara di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak dan meluaskan perjanjian pertahanan England-Persekutuan Tanah Melayu bagi melindungi asia Tenggara dari ancaman komunis.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

23

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

JAWATANKUASA PERUNDINGAN PERPADUAN
Pada peringkat awal, gagasan Malaysia telah ditentang oleh banyak pihak dari Sabah dan Sarawak.Mereka akan kehilangan kuasa dalam politik, pentadbiran dan ekonomi. Pihak British telah menjemput pemimpin Sabah,Sarawak dan Brunei menghadiri Persidangan Persatuan Parlimen Komanwel di Singapura. Melalui persidangan ini Tunku telah membentuk Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia untuk perbincangan lanjut.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

24

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Ahli jawatankuasa ini terdiri daripada: 1. Tanah Melayu - Tunku dan Mohamad Khir Johari 2. Singapura - Lee Kuan Yew 3. Sabah - Datu Mustapha Datu Harun 4. Sarawak - Temenggung Juggah Anak Barieng dan Yeo Cheng Ho 5. Brunei - Datuk Setia Pengeran Ali Pada bulan Ogos 1961, mesyuarat pertama diadakan dan dipengerusikan oleh Donald Stephen. Jawatankuasa ini mempunyai tugas memberi penjelasan kepada rakyat dan mengumpul pendapat rakyat mengenai pembentukan Malaysia.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

25

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

SURUHANJAYA COBBOLD
‡ Pada bulan Nov 1961, Tunku telah berunding dengan Kerajaan British di London tentang penubuhan Malaysia. Pihak British menyokong penubuhan tersebut. ‡ Hasil daripada rundingan itu, kerajaan British menubuhkan Suruhanjaya Cobbold pada Jan. 1962. ‡ Tugas utama suruhanjaya ini: 1. Meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak tentang penubuhan Malaysia. 2. Mencadangkan Perlembagaan baru bagi Malaysia.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

26

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Anggota Suruhanjaya Cobbold: - Lord Cobbold - Sir David Watherson - Sir Anthony Abell - Muhammad Ghazali Safie - Wong Pow Nee Ahli Suruhanjaya Cobbold bertugas dari 19 Februari 1962 - 17 April 1962. Pada 1 Ogos 1962, Suruhanjaya Cobbold mengemukakan laporannya iaitu: A) mengesahkan bahawa lebih 70% penduduk Sabah dan Sarawak menyokong gagasan malaysia.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

27

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

B) reaksi penduduk Sabah dan Sarawak secara khusus: - kira-kira satu pertiga penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. - kira-kira satu pertiga penduduk menyokong tetapi kepentingan mereka dilindungi. - selebihnya menentang dan mahu Sabah dan Sarawak diberi kemerdekaan terlebih dahulu. - Syor-syor yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold ialah: - perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi asas Perlembagaan Malaysia. - nama persekutuan yang diasaskan ialah Malaysia. - Majlis Undangan Negeri Sabah Sarawak diberi kuasa dalam soal imigresen dan agama.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

28

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

- perwakilan Sabah dan Sarawak akan diberi tempat dalam Parlimen. - kedudukan istimewa kaum bumiputera sabah dan Sarawak akan dikekalkan. Tarikh penubuhan persekutuan Malaysia ditetapkan pada 31 Ogos 1963. Bagi menjamin hak dan keistimewaan rakyat Sabah dan Sarawak terjamin, Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) dibentuk.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

29

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

JAWATANKUASA ANTARA KERAJAAN (JAK)
Berperanan menjamin hak dan keistimewaan penduduk Sabah dan Sarawak agar tidak terjejas. Jawatankuasa ini ditubuhkan pada Ogos 1962 dan diketuai oleh Landsdowne dan timbalannya ialah Dato¶ Abdul Razak Hussien. Ahli-ahli lain terdiri daripada: - Donald Stephen dan Datu Mustapha Datu Harun dari Sabah. - Temenggung Jugah dan Datu Bandar Abang Haji Mustapha dari Sarawak. Laporan JAK dikeluarkan pada 27 Februari 1963 dan menjadi asas Perlembagaan Sabah dan Sarawak. Laporan JAK menjadi asas kepada Perjanjian Malaysia yang ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Persekutuan Malaysia diisytiharkan secara rasmi oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada 16 September 1963.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

30

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

MISI BANGSA-BANGSA BERSATU
‡ Pada Jun 1963, Misi Bangsa-bangsa Bersatu telah ditubuhkan untuk mendapat kepastian rakyat Sabah dan Sarawak berkenaan Persekutuan Malaysia. Ini adalah Kerajaan Filipina dan Indonesia mendakwa yang rakyat merasa sangsi berkenaan konsep Malaysia. ‡ Hasil dari pungutan suara yang telah dibuat didapati lebih 2/3 rakyat Sabah dan Sarawak menyokong konsep Malaysia. Namun hasil dari keputusan tersebut, Filipina dan Indonesia tetap menentang.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

31

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

REFERENDUM SINGAPURA
‡ ‡ Untuk meninjau pendapat penduduk Singapura. Laporan ini mendapati 71% penduduk Singapura menyokong pembentukan Malaysia melalui Pilihan A. ‡ Dalam pungutan suara ini,rakyat Singapura diberikan tiga pilihan:

1. PILIHAN A, rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat2 yang telah ditetapkan oleh kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. 2. PILIHAN B, rakyat bersetuju untuk bergabung tanpa syarat dan kedudukan Singapura akan menjadi seperti NNM lain dalam Persekutuan Tanah Melayu. 3. PILIHAN C, rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat dan faedah yang hampir sama seperti yang diperolehi oleh wilayah2 Borneo.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

32

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

ISU BRUNEI
‡ ‡ ‡ Sultan Brunei batalkan hasrat untuk menyertai Malaysia Perubahan ini disebabkan tuntutan baginda tidak dipenuhi Antara tuntutannya: ± diberi sekurang-kurangnya 10 kerusi Parlimen ± dibenarkan terus menguasai hasil minyak ± keselamatan Brunei terjamin ± supaya kekananan baginda dikira dari tarikh baginda menjadi Sultan ‡ Akibatnya, Perjanjian Malaysia tidak ditandatangani.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

33

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

ISU SINGAPURA
‡ ‡ ‡ Pilihanraya pertama Parlimen Persekutuan Malaysia diadakan pada tahun 1964. Lee Kuan Yew menentang Perikatan dan MCA. Berhasrat menggantikan MCA sebagai parti yang memperjuangkan kepentingan kaum Cina dan memainkan isu perkauman. ‡ ‡ ‡ Perjuangkan cogankata ³Malaysian Malaysia´. Mempersoalkan hak-hak istimewa orang Melayu. TAR mengisytiharkan Singapura berpisah dari Malaysia pada 9 Ogos 1965.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

34

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Reaksi Negara Asean - Indonesia dan Filipina
‡ ‡ ‡ ‡ Menentang penubuhan Malaysia. Sukarno melancarkan konfrantasi terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Macapagal, Filipina menuntut wilayah Sabah Malaysia telah mengambil beberapa langkah: ± TAR mengadakan rundingan dengan Indonesia pada Mei 1963 ± TAR, Sukarno dan Macapagal bersetuju mengadakan persidangan di Manila pada Julai 1963

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

35

LAN 1003 ± Pengajian Malaysia

BAB 3: PEMBENTUKAN MALAYSIA

Reaksi Negara Asean - Indonesia dan Filipina
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pakatan serantau µMaphilindo¶ dibentuk. Bertujuan mewujudkan kerjasama serantau Bersetuju PBB meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Hampir 70% bersetuju. Indonesia dan Filipina menolak laporan PBB. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia apabila penubuhan Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963.

Cosmopoint Copyright Reserved 2002

36

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.