Anda di halaman 1dari 1

BORANG AM 73 (SURAT MASUK / KELUAR )

RUMAH KERAJAAN PERSEKUTUAN DI BAWAH BIDANG KUASA


KEMENTERIAN PELAJARAN

* Potong mana yang tidak berkenaan

( Borang ini hendaklah dipenuhi dan di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar
Yang diperuntukan Rumah Kerajaan (dari Kelas A hingga Kelas J) diberikan dan
oleh sipenghuninya apabila rumah kerajaan diduduki / dikosongkan. Di dalam
borang ini, nombor rumah serta kelasnya hendaklah dinyatakan dengan
seterang-terangnya dan sewa rumah serta perabut (jika ada) yang hendaklah
dibayar oleh sipenghuni rumah )

No.Rumah / No.JKR : ………………………………… Kelas Rumah : …………….


Kadar Sewa Rumah : ………………………………… No.Akaun KP : ……………..
Alamat Rumah & Kawasan : ………………………………………………………......
………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Alamat Tempat Bertugas : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Nama Penghuni Masuk / Keluar * : ……………………………………………………
Jawatan : …………………………………………….. Bhg./Kategori : ………….....
No.Fail Diri : P/…………………………… Gaji Pokok Sebulan : RM ……………..
Tarikh mula menduduki / keluar : ………………………

…………………………………. ……………………………………...
Tarikh Tandatangan Penghuni

Diluluskan : ………………………………………
Pengetua / Guru Besar

Sila ambil perhatian di bawah ini :


1. Penghuni-penghuni rumah dikehendaki memenuhi dan menghantar
Borang ini sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh rumah hendak
dikosongkan. Kunci-kunci hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Besar
yang memberi rumah kerajaan.