Anda di halaman 1dari 6

Soalan 54, STPM 2007

* Destinasi : Universiti Islam Antarabangsa (UIA)


* Cik M tinggal di bandar X yang jaraknya 290 km dari UIA
* Encik Y tinggal di bandar K yang jaraknya 155 km dari UIA
* Masa pendaftaran : 2.00 petang
* Andaian - Purata kelajuan kereta 100 km/j

Pada jam berapakah cik M dan Encik Y perlu bertolak supaya mereka tiba di UIA tepat pada
waktu pendaftaran?

Jawapan
Sebelum menjawab bentuk soalan melibatkan jarak, masa, dan laju terlebih dahulu kita perlu
tahu formula mengira jarak, masa, dan laju. Berikut ialah formula berkenaan: (pelajar sudah
mempelajarinya dalam subjek sains semasa SPM)

Jarak (km) = Laju X Masa


Laju (kmj) = Jarak / Masa
Masa (jam) = Jarak / Laju

Jawapan Cik M
- Maklumat Cik M yang diberikan ialah jarak = 290 km dan kelajuan = 100 km/j. Jadi, kita
perlu cari masa yang diperlukan oleh cik M.

Masa = Jarak / Laju


= 290 km / 100 kmj
= 2.9 jam @ 2 jam 54 minit
(Baki masa 0.9 jam perlu ditukarkan kepada minit. Jadi, 0.9 jam X 60 minit = 54 minit)

Untuk sampai ke masa pendaftaran jam 2.00 petang, Cik M perlu bertolak pada:
2.00 petang @ 14.00 (format 24 jam) - 2 jam 54 minit = 11.06 pagi

Jawapan Encik Y
- Maklumat En Y yang diberikan ialah jarak = 155 km dan kelajuan = 100 km/j. Jadi, kita perlu
cari masa yang diperlukan oleh En. Y (sama seperti Cik M)

Masa = Jarak / Laju


= 155 km / 100 kmj
= 1.55 jam @ 1 jam 33 minit
(Baki masa 0.55 jam perlu ditukarkan kepada minit. Jadi, 0.55 jam X 60 minit = 33 minit)

Untuk sampai ke masa pendafaran jam 2.00 petang, En. Y perlu bertolak pada:
2.00 petang @ 14.00 (format 24 jam) - 1 jam 33 minit = 12.27 tengah hari
Soalan no. 46 STPM 2005

Soalan 46 berdasarkan Jadual 1 di bawah ini.

Jadual 1 : Prestasi Minyak Kelapa Sawit di Negara Q pada tahun 1999 - 2003

Tahun Pengeluaran (juta tan) Eksport (juta tan) Nilai (RM bilion)
1999 10.55 8.91 14.40
2000 10.84 9.08 10.23
2001 11.80 10.61 14.20
2002 11.90 10.80 19.60
2003 13.30 12.20 28.00

Yang manakah yang benar tentang jadual 1 di atas?


I Hasil eksport minyak kelapa sawit telah meningkat sebanyak 26.9% dalam tempoh 5 tahun.
II Pada tahun 1999 harga minyak kelapa sawit lebih tinggi berbanding dengan tahun 2000.
III Pada tahun 2002, sebanyak 90.8% dari pada pengeluaran minyak kelapa sawit telah
dieksport ke luar negara.
IV Pada tahun 2003, hasil minyak kelapa sawit lebih banyak digunakan dalam pasaran
tempatan berbanding dengan tahun 2002.

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Jawapan

Soalan penyelesaian masalah bentuk seperti di atas memerlukan pelajar membuat pembuktian
ke atas setiap pernyataan I, II, III dan IV sama ada pernyataan tersebut benar atau salah. Soalan
akan tanya pernyataan yang benar sahaja. Soalan bentuk ini agak mudah dijawab kerana satu
pilihan kita tahu betul atau salah maka kita boleh membuat jangkaan jawapan. Setiap pilihan
jawapan telah disusun 2 pilihan setiap satu. Misalnya pilihan I ada pada jawapan A dan B,
pilihan II ada pada jawapan A dan C , pilihan III ada pada jawapan C dan D, dan pilihan IV ada
pada jawapab B dan D. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar mempunyai masa yang cukup
adalah lebih baik memeriksa keempat-empat pilihan jawapan untuk mendapatkan kepastian
jawapan.

Pernyataan Pilihan I
Peratus peningkatan
= (Tahun Akhir - Tahun Asas) X 100
Tahun Asas
% Peningkatan Hasil Eksport
= 2005 - 1999 X 100
1999
= (12.20 - 8.91) X 100
8.91
= 3.29 X 100
8.91
= 36.9%

Jadi, pernyataan pilihan I adalah SALAH.


(daripada jawapan ini kita boleh menjangkakan: 1. Pilihan jawapan A adalah salah 2.
Pernyataan III adalah betul kerana terdapat pada kedua-dua pilihan jawapan yang tinggal iaitu
C dan D.

Pernyataan pilihan II
Nilai = Pengeluaran X Harga, jadi
Harga = Nilai / Pengerluaran

Harga Minyak Kelapa Sawit (1999) = Nilai (1999) / Pengeluaran (1999)


= RM 14.40 bilion / 10.55 juta tan @ RM 14,400,000,000 / 10,550,000
= RM1,364.92891 satu tan @ RM 1,365 satu tan (dibundarkan)

Harga Minyak Kelapa Sawit (2000) = Nilai (2000) / Pengeluaran (2000)


= RM 10.23 bilion / 10.84 juta tan @ RM10,230,000,000 / 10,840,000
= RM943.7269373 satu tan @ RM 944 satu tan (dibundarkan)

Jadi, harga minyak kelapa sawit tahun 1999 lebih tinggi daripada tahun 2000.
Oleh itu, pernyataan pilihan II adalah BENAR.

Pernyataan pilihan III


Peratus Eksport Minyak Kelapa Sawit (2002)
= Eksport (2002) X 100
Pengerluaran (2002)
= 10.80 X 100
11.90
= 90.75630252 @ 90.8% (dibundarkan)

Jadi, pernyataan pilihan III adalah BENAR.


Pernyataan pilihan IV
Daripada jadual kita boleh memahami, Pengeluaran = Ekport - Pasaran Tempatan, jadi
Pasaran Tempatan = Pengeluaran - Eksport

Pasaran Tempatan (2003) = Pengeluaran (2003) - Eksport (2003)


= 13.30 juta tan - 12.20 juta tan
= 1.10 juta tan

Pasaran Tempatan (2002) = Pengeluaran (2002) - Eksport (2002)


= 11.90 juta tan - 10.80 juta tan
= 1.10 juta tan

Jadi, pasaran tempatan minyak kelapa sawit bagi tahun 2003 adalah sama dengan tahun 2002.
Oleh itu, pernyataan pilihan IV adalah SALAH.

Daripada jawapan di atas, kita perolehi pernyataan yang benar ialah pernyataan pilihan II dan
III. Oleh itu, jawapannya ialah C.

Soalan no. 59, STPM 2006

Maklumat Pilihan Raya Kecil


Kawasan Parlimen : Y
Bilangan calon : 2 orang
Bilangan pengundi : 56 000 orang
Peratusan pengundi yang hadir : 71%
Peratusan undi rosak : 0.9%

Sekiranya calon A menang dengan majoriti sebanyak 5026 undi berbanding dngan lawannya,
iaitu calon B, berapakah jumlah undi yang diperoleh oleh calon A?

Jawapan
Jumlah undi
= Peratusan pengundi yang hadir X bilangan pengundi
= 71% X 56,000
= 39,760

Jumlah undi yang diambil kira


= Jumlah undi - (Peratusan undi rosak X Jumlah undi)
= 39,760 - (0.9% X 39,760)
= 39,760 - 358 (jawapan yang diperolehi 357.84 perlu dibundarkan kerana nilai orang
adalah dalam bentuk angka mutlak tanpa perpuluhan)
= 39,402
Jumlah undi B
= Jumlah undi yang diambil kira - majoriti
jumlah calon
= 39,402 - 5026
2
= 34,376
2
= 17,188

Jumlah undi A
= Jumlah undi B + majoriti
= 17,188 + 5026
= 22,214

Soalan No. 59, STPM 2005.

Barangan : Kereta terpakai


Harga : RM43 500
Bayaran Pendahuluan : RM5500
Pinjaman bank : RM38 000
Cara bayaran : Ansuran
Tempoh pinjaman : 6 tahun
Kadar faedah tetap : 6.17% setahun

Hitung ansuran bulanan yang perlu dijelaskan.

Jawapan

Pinjaman bank + (Pinjaman bank X Kadar faedah tetap X Tempoh pinjaman)


Tempoh pinjaman (dalam bulan)

RM38 000 + (RM38 000 X 6.17% X 6 tahun)


6 tahun X 12 bulan

RM38 000 + RM14 067.6


72 bulan

RM52 067.6
72

RM723.16

nota: Pinjaman bank = Harga - Bayaran pendahuluan


(Gunakan formula ini hanya jika tidak diberikan nilai pinjaman bank)

Cara kiraan mudah menggunakan kalkulator saintifik ialah:


(38000+(38000 X 6.17/100X6))/72 = 723.16

Anda mungkin juga menyukai